bf688aea0dd76ee4d882536bfd9188cc99a3db4e
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Deejay1
6 # Author: RafalR
7 # Author: Soeb
8 # Author: Sp5uhe
9 # Author: Wpedzich
10 # Author: Yarl
11 pl: 
12   activerecord: 
13     attributes: 
14       diary_comment: 
15         body: Treść
16       diary_entry: 
17         language: Język
18         latitude: Szerokość geograficzna
19         longitude: Długość geograficzna
20         title: Tytuł
21         user: Użytkownik
22       friend: 
23         friend: Znajomy
24         user: Użytkownik
25       message: 
26         body: Treść
27         recipient: Odbiorca
28         sender: Nadawca
29         title: Tytuł
30       trace: 
31         description: Opis
32         latitude: Szerokość geograficzna
33         longitude: Długość geograficzna
34         name: Nazwa
35         public: Publiczny
36         size: Rozmiar
37         user: Użytkownik
38         visible: Widoczny
39       user: 
40         active: Aktywny
41         description: Opis
42         display_name: Publiczna nazwa
43         email: E-mail
44         languages: Języki
45         pass_crypt: Hasło
46     models: 
47       acl: Lista ACL
48       changeset: Zestaw zmian
49       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
50       country: Państwo
51       diary_comment: Komentarz dziennika
52       diary_entry: Wpis w dzienniku
53       friend: Znajomy
54       language: Język
55       message: Wiadomość
56       node: Węzeł
57       node_tag: Znacznik węzła
58       notifier: Notifier
59       old_node: Wcześniejszy węzeł
60       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
61       old_relation: Stara relacja
62       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
63       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
64       old_way: Wcześniejsza droga
65       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
66       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
67       relation: Relacja
68       relation_member: Członek relacji
69       relation_tag: Znacznik relacji
70       session: Sesja
71       trace: Ślad
72       tracepoint: Punkt śladu
73       tracetag: Znacznik śladu
74       user: Użytkownik
75       user_preference: Preferencje użytkownika
76       user_token: Token użytkownika
77       way: Droga
78       way_node: Węzeł drogi
79       way_tag: Tag drogi
80   application: 
81     require_cookies: 
82       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
83     setup_user_auth: 
84       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
88       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
89       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
90       feed: 
91         title: Zestaw zmian {{id}}
92         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
93       osmchangexml: XML w formacie osmChange
94       title: Zestaw zmian
95     changeset_details: 
96       belongs_to: "Należy do:"
97       bounding_box: "Obszar edycji:"
98       box: prostokąt
99       closed_at: "Zamknięto:"
100       created_at: "Utworzono:"
101       has_nodes: 
102         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
103         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
104         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
105       has_relations: 
106         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
107         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
108         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
109       has_ways: 
110         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
111         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
112         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
113       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
114       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
115     common_details: 
116       changeset_comment: "Komentarz:"
117       edited_at: "Edytowano:"
118       edited_by: "Edytował(a):"
119       in_changeset: "W zestawie zmian:"
120       version: "Wersja:"
121     containing_relation: 
122       entry: Relacja {{relation_name}}
123       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
124     map: 
125       deleted: Skasowano
126       larger: 
127         area: Zobacz obszar na większej mapie
128         node: Zobacz punkt na większej mapie
129         relation: Zobacz relację na większej mapie
130         way: Pokaż drogę na większej mapie
131       loading: Wczytywanie…
132     navigation: 
133       all: 
134         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
135         next_node_tooltip: Następny węzeł
136         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
137         next_way_tooltip: Następna droga
138         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
139         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
140         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
141         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
142       user: 
143         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
144         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
145         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
146     node: 
147       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
148       download_xml: Ściągnij XML
149       edit: edytuj
150       node: Węzeł
151       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
152       view_history: zobacz historię zmian
153     node_details: 
154       coordinates: "Współrzędne:"
155       part_of: "Jest częścią:"
156     node_history: 
157       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
158       download_xml: Ściągnij XML
159       node_history: Historia zmian węzła
160       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
161       view_details: zobacz szczegóły
162     not_found: 
163       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
164       type: 
165         changeset: zestaw zmian
166         node: węzeł
167         relation: relacja
168         way: droga
169     paging_nav: 
170       of: z
171       showing_page: Widoczna jest strona
172     relation: 
173       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
174       download_xml: Ściągnij XML
175       relation: Relacja
176       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
177       view_history: zobacz historię zmian
178     relation_details: 
179       members: "Zawiera:"
180       part_of: "Jest częścią:"
181     relation_history: 
182       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
183       download_xml: Ściągnij XML
184       relation_history: Historia zmian relacji
185       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
186       view_details: zobacz szczegóły
187     relation_member: 
188       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
189       type: 
190         node: Węzeł
191         relation: Relacja
192         way: Droga
193     start: 
194       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
195       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
196     start_rjs: 
197       data_frame_title: Dane
198       data_layer_name: Dane
199       details: Szczegóły
200       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
201       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
202       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
203       load_data: Załaduj dane
204       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
205       loading: Wczytywanie
206       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
207       object_list: 
208         api: Pobierz ten obszar z API
209         back: Wyświetlanie listy obiektów
210         details: Szczegóły
211         heading: Lista obiektów
212         history: 
213           type: 
214             node: Węzeł [[id]]
215             way: Droga [[id]]
216         selected: 
217           type: 
218             node: Węzeł [[id]]
219             way: Droga [[id]]
220         type: 
221           node: Węzeł
222           way: Droga
223       private_user: prywatny użytkownika
224       show_history: Pokaż zmiany
225       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
226       wait: Moment…
227       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
228     tag_details: 
229       tags: "Znaczniki:"
230       wiki_link: 
231         key: Strona wiki dla etykiety {{key}}
232         tag: Strona wiki dla etykiety {{key}}={{value}}
233       wikipedia_link: Artykuł {{page}} w Wikipedii
234     timeout: 
235       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
236       type: 
237         changeset: Zestaw zmian
238         node: węzeł
239         relation: relacja
240         way: droga
241     way: 
242       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
243       download_xml: Ściągnij XML
244       edit: edytuj
245       view_history: pokaż historię
246       way: Droga
247       way_title: "Droga: {{way_name}}"
248     way_details: 
249       also_part_of: 
250         one: należy również do drogi {{related_ways}}
251         other: należy również do dróg {{related_ways}}
252       nodes: "Węzły:"
253       part_of: "Jest częścią:"
254     way_history: 
255       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
256       download_xml: Ściągnij XML
257       view_details: zobacz szczegóły
258       way_history: Historia zmian drogi
259       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
260   changeset: 
261     changeset: 
262       anonymous: Anonim
263       big_area: (pełny)
264       no_comment: (brak)
265       no_edits: (brak edycji)
266       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
267       still_editing: (nadal edytowany)
268       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
269     changeset_paging_nav: 
270       next: Następna »
271       previous: "« Poprzednia"
272       showing_page: Strona {{page}}
273     changesets: 
274       area: Obszar
275       comment: Komentarz
276       id: ID
277       saved_at: Zapisano
278       user: Użytkownik
279     list: 
280       description: Ostatnie zmiany
281       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
282       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
283       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
284       heading: Zestawy zmian
285       heading_bbox: Zestawy zmian
286       heading_user: Zestawy zmian
287       heading_user_bbox: Zestawy zmian
288       title: Zestawy zmian
289       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
290       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
291       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
292   diary_entry: 
293     diary_comment: 
294       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
295       confirm: Potwierdź
296       hide_link: Ukryj ten komentarz
297     diary_entry: 
298       comment_count: 
299         one: 1 komentarz
300         other: "{{count}} komentarzy"
301       comment_link: Skomentuj ten wpis
302       confirm: Potwierdź
303       edit_link: Edytuj ten wpis
304       hide_link: Ukryj ten wpis
305       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
306       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
307     edit: 
308       body: "Treść:"
309       language: "Język:"
310       latitude: "Szerokość geograficzna:"
311       location: "Położenie:"
312       longitude: "Długość geograficzna:"
313       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
314       save_button: Zapisz
315       subject: "Temat:"
316       title: Edycja wpisu dziennika
317       use_map_link: na mapie
318     feed: 
319       all: 
320         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
321         title: Wpisy OpenStreetMap
322       language: 
323         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
324         title: Wpisy w języku {{language_name}}
325       user: 
326         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
327         title: Wpisy dla {{user}}
328     list: 
329       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
330       new: Nowy wpis do dziennika
331       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
332       newer_entries: Nowsze wpisy
333       no_entries: Brak wpisów dziennika
334       older_entries: Starsze wpisy
335       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
336       title: Dzienniki użytkowników
337       user_title: Dziennik dla {{user}}
338     location: 
339       edit: Edytuj
340       location: "Położenie:"
341       view: Podgląd
342     new: 
343       title: Nowy wpis do dziennika
344     no_such_entry: 
345       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
346       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
347       title: Nie ma takiego wpisu
348     no_such_user: 
349       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
350       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
351       title: Nie znaleziono użytkownika
352     view: 
353       leave_a_comment: Zostaw komentarz
354       login: Zaloguj się
355       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
356       save_button: Zapisz
357       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
358       user_title: Dziennik dla {{user}}
359   editor: 
360     default: Domyślnie (obecnie {{name}})
361     potlatch: 
362       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
363       name: Potlatch 1
364     potlatch2: 
365       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
366       name: Potlatch 2
367     remote: 
368       description: JOSM albo Merkaartor
369       name: Remote Control
370   export: 
371     start: 
372       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
373       area_to_export: Obszar do eksportu
374       embeddable_html: HTML do wklejenia
375       export_button: Eksportuj
376       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
377       format: Format
378       format_to_export: Format eksportu
379       image_size: Rozmiar obrazka
380       latitude: "Szer:"
381       licence: Licencja
382       longitude: "Dł:"
383       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
384       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
385       max: max
386       options: Opcje
387       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
388       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
389       output: Wynik
390       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
391       scale: Skala
392       too_large: 
393         heading: Obszar zbyt duży
394       zoom: Zoom
395     start_rjs: 
396       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
397       change_marker: Zmień pozycję pinezki
398       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
399       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
400       export: Eksport
401       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
402       view_larger_map: Większy widok mapy
403   geocoder: 
404     description: 
405       title: 
406         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
407         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
408         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
409       types: 
410         cities: Miasta
411         places: Miejsca
412         towns: Miasta
413     description_osm_namefinder: 
414       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
415     direction: 
416       east: na wschód
417       north: na północ
418       north_east: na północny wschód
419       north_west: na północny zachód
420       south: na południe
421       south_east: na południowy wschód
422       south_west: na południowy zachód
423       west: na zachód
424     distance: 
425       one: ok. 1km
426       other: około {{count}}km
427       zero: mniej niż 1km
428     results: 
429       more_results: Więcej wyników
430       no_results: Nie znaleziono
431     search: 
432       title: 
433         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
434         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
435         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
436         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
437         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
438         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
439         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
440     search_osm_namefinder: 
441       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
442       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
443     search_osm_nominatim: 
444       prefix: 
445         amenity: 
446           airport: Lonisko
447           arts_centre: Centrum sztuki
448           atm: Bankomat
449           auditorium: Audytorium
450           bank: Bank
451           bar: Bar
452           bench: Ławka
453           bicycle_parking: Parking rowerowy
454           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
455           brothel: Burdel
456           bureau_de_change: Kantor
457           bus_station: Stacja autobusowa
458           cafe: Kawiarnia
459           car_rental: Wynajem samochodów
460           car_sharing: Dzielenie się samochodami
461           car_wash: Myjnia samochodowa
462           casino: Kasyno
463           cinema: Kino
464           clinic: Przychodnia
465           club: Klub
466           college: Uczelnia
467           community_centre: Centrum społeczności
468           courthouse: Sąd
469           crematorium: Krematorium
470           dentist: Gabinet dentystyczny
471           doctors: Doktorzy
472           dormitory: Bursa
473           drinking_water: Źródło wody pitnej
474           driving_school: Nauka jazdy
475           embassy: Ambasada
476           emergency_phone: Telefon alarmowy
477           fast_food: Fast Food
478           ferry_terminal: Terminal promowy
479           fire_hydrant: Hydrant
480           fire_station: Remiza strażacka
481           fountain: Fontanna
482           fuel: Stacja benzynowa
483           grave_yard: Mniejszy cmentarz
484           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
485           hall: Hala
486           health_centre: Ośrodek zdrowia
487           hospital: Szpital
488           hotel: Hotel
489           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
490           ice_cream: Lodziarnia
491           kindergarten: Przedszkole
492           library: Biblioteka
493           market: Targowisko
494           marketplace: Plac targowy
495           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
496           nightclub: Klub nocny
497           nursery: Żłobek
498           nursing_home: Dom opieki
499           office: Biuro
500           park: Park
501           parking: Parking
502           pharmacy: Apteka
503           place_of_worship: Miejsce kultu
504           police: Posterunek policji
505           post_box: Skrzynka pocztowa
506           post_office: Poczta
507           preschool: Przedszkole
508           prison: Więzienie
509           pub: Pub
510           public_building: Budynek publiczny
511           public_market: Rynek publiczny
512           reception_area: Recepcja
513           recycling: Miejsce recyklingu
514           restaurant: Restauracja
515           retirement_home: Dom starców
516           sauna: Sauna
517           school: Szkoła
518           shelter: Schron
519           shop: Sklep
520           shopping: Zakupy
521           social_club: Klub towarzyski
522           studio: Studio
523           supermarket: Supermarket
524           taxi: Postój taksówek
525           telephone: Budka telefoniczna
526           theatre: Teatr
527           toilets: Toaleta publiczna
528           townhall: Urząd miejski
529           university: Uniwersytet
530           vending_machine: Automat do sprzedaży
531           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
532           village_hall: Urząd gminy
533           waste_basket: Marnowanie koszyka
534           wifi: Dostęp do WiFi
535           youth_centre: Centrum młodzieżowe
536         boundary: 
537           administrative: Granica administracyjna
538         building: 
539           apartments: Blok mieszkalny
540           block: Budynek bloku
541           bunker: Bunkier
542           chapel: Kaplica
543           church: Kościół
544           city_hall: Ratusz
545           commercial: Budynek handlowy
546           dormitory: Bursa
547           entrance: Wejście do budynku
548           faculty: Budynek prawny
549           farm: Budynek gospodarczy
550           flats: Mieszkania
551           garage: Garaż
552           hall: Hala
553           hospital: Budynek szpitala
554           hotel: Hotel
555           house: Dom
556           industrial: Budynek przemysłowy
557           office: Budynek biurowy
558           public: Budynek publiczny
559           residential: Budynek mieszkalny
560           retail: Budynek detaliczny
561           school: Budynek szkoły
562           shop: Sklep
563           stadium: Stadion
564           store: Składnica
565           terrace: Taras
566           tower: Wieża
567           train_station: Stacja kolejowa
568           university: Budynek uniwersytetu
569           "yes": Budynek
570         highway: 
571           bridleway: Droga dla koni
572           bus_guideway: Droga dla autobusów
573           bus_stop: Przystanek autobusowy
574           byway: Boczna droga
575           construction: Droga budowana
576           cycleway: Ścieżka rowerowa
577           distance_marker: Znak odległości
578           emergency_access_point: Punkt awaryjny
579           footway: Chodnik
580           ford: Bród
581           gate: Bramka
582           living_street: Strefa zamieszkania
583           minor: Drobna droga
584           motorway: Autostrada
585           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
586           motorway_link: Autostrada - dojazd
587           path: Ścieżka
588           pedestrian: Droga dla pieszych
589           platform: Podwyższenie
590           primary: Droga krajowa
591           primary_link: Droga krajowa - dojazd
592           raceway: Tor wyścigowy
593           residential: Droga osiedlowa
594           road: Droga
595           secondary: Droga wojewódzka
596           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
597           service: Droga serwisowa
598           services: Usługi autostrady
599           steps: Schody
600           stile: Przełaz
601           tertiary: Droga powiatowa
602           track: Droga gruntowa
603           trail: Szlak
604           trunk: Droga ekspresowa
605           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
606           unclassified: Droga gminna
607           unsurfaced: Nierówna droga
608         historic: 
609           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
610           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
611           boundary_stone: Graniczny głaz
612           building: Budynek
613           castle: Zamek
614           church: Kościół
615           house: Dom
616           icon: Ikona
617           manor: Dwór
618           memorial: Mniejszy pomnik
619           mine: Kopalnia
620           monument: Pomnik
621           museum: Muzeum
622           ruins: Ruiny
623           tower: Wieża
624           wayside_cross: Przydrożny krzyż
625           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
626           wreck: Wrak
627         landuse: 
628           allotments: Ogródki działkowe
629           basin: Dorzecze
630           brownfield: Grunty poprzemysłowe
631           cemetery: Cmentarz
632           commercial: Obszar handlowo-usługowy
633           conservation: Konserwacja
634           construction: Teren budowy
635           farm: Farma
636           farmland: Grunty rolne
637           farmyard: Podwórze gospodarskie
638           forest: Las
639           grass: Trawa
640           greenfield: Tereny niezagospodarowane
641           industrial: Teren przemysłowy
642           landfill: Wysypisko śmieci
643           meadow: Łąka
644           military: Teren wojskowy
645           mine: Kopalnia
646           mountain: Góra
647           nature_reserve: Rezerwat przyrody
648           park: Park
649           piste: Trasa
650           plaza: Plac
651           quarry: Kamieniołom
652           railway: Teren kolejowy
653           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
654           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
655           residential: Zabudowa mieszkaniowa
656           retail: Handel detaliczny
657           village_green: Park miejski
658           vineyard: Winnica
659           wetland: Tereny podmokłe
660           wood: Puszcza
661         leisure: 
662           beach_resort: Strzeżona plaża
663           common: Błonie
664           fishing: Łowisko
665           garden: Ogród
666           golf_course: Pole golfowe
667           ice_rink: Lodowisko
668           marina: Marina
669           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
670           nature_reserve: Rezerwat naturalny
671           park: Park
672           pitch: Boisko sportowe
673           playground: Plac zabaw
674           recreation_ground: Pole rekreacyjne
675           slipway: Pochylnia
676           sports_centre: Centrum sportu
677           stadium: Stadion
678           swimming_pool: Basen
679           track: Bieżnia
680           water_park: Park wodny
681         natural: 
682           bay: Zatoka
683           beach: Plaża
684           cape: Przylądek
685           cave_entrance: Wejście do jaskini
686           channel: Kanał
687           cliff: Urwisko
688           coastline: Linia brzegowa
689           crater: Krater
690           feature: Obiekt
691           fell: Hale górskie
692           fjord: Fiord
693           geyser: Gejzer
694           glacier: Lodowiec
695           heath: Wrzosowisko
696           hill: Wzgórze
697           island: Wyspa
698           land: Ląd
699           marsh: Bagno
700           moor: Torfowisko
701           mud: Muł
702           peak: Szczyt
703           point: Punkt
704           reef: Rafa
705           ridge: Grzbiet
706           river: Rzeka
707           rock: Skała
708           scree: Zsypisko
709           scrub: Zagajnik
710           shoal: Mielizna
711           spring: Źródło
712           strait: Cieśnina
713           tree: Drzewo
714           valley: Dolina
715           volcano: Wulkan
716           water: Woda
717           wetland: Obszar podmokły
718           wetlands: Obszary podmokłe
719           wood: Puszcza
720         place: 
721           airport: Lotnisko
722           city: Miasto
723           country: Kraj
724           county: Powiat
725           farm: Farma
726           hamlet: Osada
727           house: Dom
728           houses: Zabudowanie
729           island: Wyspa
730           islet: Wysepka
731           locality: Rejon
732           moor: Torfowisko
733           municipality: Gmina
734           postcode: Kod pocztowy
735           region: Rejon
736           sea: Morze
737           state: Stan
738           subdivision: Dzielnica
739           suburb: Osiedle
740           town: Miasteczko
741           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
742           village: Wieś
743         railway: 
744           abandoned: Dawna linia kolejowa
745           construction: Budowana linia kolejowa
746           disused: Nieczynna trasa kolejowa
747           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
748           funicular: Kolejka linowa
749           halt: Przystanek kolejowy
750           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
751           junction: Węzeł Kolejowy
752           level_crossing: Przejazd kolejowy
753           light_rail: Lekka kolej
754           monorail: Kolej jednoszynowa
755           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
756           platform: Peron
757           preserved: Kolej zabytkowa
758           spur: Bocznica kolejowa
759           station: Stacja kolejowa
760           subway: Stacja metra
761           subway_entrance: Wejście na stację metra
762           switch: Zwrotnica
763           tram: Linia tramwajowa
764           tram_stop: Przystanek tramwajowy
765           yard: Jard kolejowy
766         shop: 
767           alcohol: Sklep monopolowy
768           apparel: Sklep odzieżowy
769           art: Sklep z dziełami sztuki
770           bakery: Piekarnia
771           beauty: Salon kosmetyczny
772           beverages: Sklep z napojami
773           bicycle: Sklep rowerowy
774           books: Księgarnia
775           butcher: Rzeźnik
776           car: Sklep samochodowy
777           car_dealer: Salon samochodowy
778           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
779           car_repair: Naprawa samochodów
780           carpet: Sklep z dywanami
781           charity: Sklep miłosny
782           chemist: Drogeria
783           clothes: Sklep odzieżowy
784           computer: Sklep komputerowy
785           confectionery: Cukiernia
786           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
787           copyshop: Ksero
788           cosmetics: Sklep kosmetyczny
789           department_store: Dom towarowy
790           discount: Sklep z produktami po obniżce
791           doityourself: Sklep budowlany
792           drugstore: Drogeria
793           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
794           electronics: Sklep elektroniczny
795           estate_agent: Biuro nieruchomości
796           farm: Sklep gospodarski
797           fashion: Sklep modelarski
798           fish: Sklep rybny
799           florist: Kwiaciarnia
800           food: Sklep spożywczy
801           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
802           furniture: Sklep meblowy
803           gallery: Galeria
804           garden_centre: Centrum ogrodnicze
805           general: Sklep ogólny
806           gift: Sklep z pamiątkami
807           greengrocer: Warzywniak
808           grocery: Sklep spożywczy
809           hairdresser: Fryzjernia
810           hardware: Sklep ze sprzętem
811           hifi: Hi-Fi
812           insurance: Ubezpieczenie
813           jewelry: Sklep z biżuterią
814           kiosk: Kiosk
815           laundry: Pralnia
816           mall: Centrum handlowe
817           market: Targowisko
818           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
819           motorcycle: Sklep z motocyklami
820           music: Sklep muzyczny
821           newsagent: Kiosk
822           optician: Optyk
823           organic: Sklep z produktami organicznymi
824           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
825           pet: Sklep ze zwierzątkami
826           photo: Sklep fotograficzny
827           salon: Salon
828           shoes: Sklep obuwniczy
829           shopping_centre: Centrum handlowe
830           sports: Sklep sportowy
831           stationery: Sklep papierniczy
832           supermarket: Supermarket
833           toys: Sklep zabawkowy
834           travel_agency: Biuro podróży
835           video: Sklep filmowy
836           wine: Winiarnia
837         tourism: 
838           alpine_hut: Chata Alpejska
839           artwork: Sztuka
840           attraction: Atrakcja turystyczna
841           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
842           cabin: Kabina
843           camp_site: Miejsce na kamping
844           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
845           chalet: Schronisko
846           guest_house: Pensjonat
847           hostel: Hostel
848           hotel: Hotel
849           information: Informacja turystyczna
850           lean_to: Nachylenie
851           motel: Motel
852           museum: Muzeum
853           picnic_site: Miejsce na piknik
854           theme_park: Park tematyczny
855           valley: Dolina
856           viewpoint: Punkt widokowy
857           zoo: Zoo
858         waterway: 
859           boatyard: Stocznia
860           canal: Kanał
861           connector: Złącze dróg wodnych
862           dam: Tama
863           derelict_canal: Opuszczony kanał
864           ditch: Rów
865           dock: Basen portowy
866           drain: Rów odpływowy
867           lock: Zastawka
868           lock_gate: Śluza
869           mineral_spring: Źródło mineralne
870           mooring: Kotwicowisko
871           rapids: Katarakty
872           river: Rzeka
873           riverbank: Brzeg rzeki
874           stream: Strumień
875           wadi: Starorzecze
876           water_point: Punkt wodny
877           waterfall: Wodospad
878           weir: Jaz
879   javascripts: 
880     map: 
881       base: 
882         cycle_map: Mapa Rowerowa
883         noname: BrakNazwy
884     site: 
885       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
886       edit_tooltip: Edytuje mapę
887       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
888       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
889       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
890       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
891   layouts: 
892     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
893     copyright: Prawa autorskie i licencja
894     documentation: Dokumentacja
895     documentation_title: Dokumentacja projektu
896     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
897     donate_link_text: dokonując darowizny
898     edit: Edycja
899     edit_with: Edytuj w {{editor}}
900     export: Eksport
901     export_tooltip: Eksport danych mapy
902     foundation: Fundacja
903     gps_traces: Ślady GPS
904     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
905     help: Pomoc
906     help_centre: Centrum pomocy
907     help_title: Witryna pomocy dla projektu
908     history: Zmiany
909     home: główna
910     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
911     inbox: poczta ({{count}})
912     inbox_tooltip: 
913       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
914       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
915       zero: Brak nowych wiadomości
916     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
917     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
918     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} oraz {{bytemark}}. Pozostali wymienieni są na stronie {{partners}}.
919     intro_3_partners: wiki
920     license: 
921       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
922     log_in: zaloguj się
923     log_in_tooltip: Zaloguj się
924     logo: 
925       alt_text: Logo OpenStreetMap
926     logout: wyloguj
927     logout_tooltip: Wyloguj
928     make_a_donation: 
929       text: Przekaż darowiznę
930       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
931     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
932     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
933     sign_up: zarejestruj
934     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
935     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
936     user_diaries: Dzienniczki
937     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
938     view: Mapa
939     view_tooltip: Zobacz mapę
940     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
941     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
942     wiki: Wiki
943   license_page: 
944     foreign: 
945       english_link: oryginalna angielska wersja
946       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a {{english_original_link}}, preferowana jest strona w języku angielskim.
947       title: Informacje o tłumaczeniu
948     native: 
949       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
950       native_link: wersji po polsku
951       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do {{native_link}} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i {{mapping_link}}.
952       title: O stronie
953   message: 
954     delete: 
955       deleted: Wiadomość usunięta
956     inbox: 
957       date: Nadano
958       from: Od
959       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
960       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
961       outbox: nadawcza
962       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
963       subject: Temat
964       title: Wiadomości odebrane
965       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
966     mark: 
967       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
968       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
969     message_summary: 
970       delete_button: Usuń
971       read_button: Oznacz jako przeczytaną
972       reply_button: Odpowiedz
973       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
974     new: 
975       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
976       body: Treść
977       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
978       message_sent: Wiadomość wysłana
979       send_button: Wyślij
980       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
981       subject: Temat
982       title: Wysyłanie wiadomości
983     no_such_user: 
984       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
985       heading: Nie ma takiego użytkownika
986       title: Nie ma takiego użytkownika
987     outbox: 
988       date: Nadano
989       inbox: odbiorcza
990       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
991       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
992       outbox: nadawcza
993       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
994       subject: Temat
995       title: Wiadomości wysłane
996       to: Do
997       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
998     read: 
999       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1000       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1001       date: Nadano
1002       from: Od
1003       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1004       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1005       reply_button: Odpowiedz
1006       subject: Temat
1007       title: Czytanie wiadomości
1008       to: Do
1009       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1010     sent_message_summary: 
1011       delete_button: Usuń
1012   notifier: 
1013     diary_comment_notification: 
1014       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
1015       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1016       hi: Witaj {{to_user}},
1017       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1018     email_confirm: 
1019       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1020     email_confirm_html: 
1021       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1022       greeting: Cześć,
1023       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
1024     email_confirm_plain: 
1025       greeting: Cześć,
1026       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1027       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
1028     friend_notification: 
1029       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1030       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie {{userurl}}.
1031       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
1032     gpx_notification: 
1033       and_no_tags: i brak znaczników
1034       and_the_tags: i następujące znaczniki
1035       failure: 
1036         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1037         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1038         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1039         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1040       greeting: Witaj,
1041       success: 
1042         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1043         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1044       with_description: z opisem
1045       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1046     lost_password: 
1047       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1048     lost_password_html: 
1049       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1050       greeting: Witaj,
1051       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1052     lost_password_plain: 
1053       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1054       greeting: Cześć,
1055       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1056       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1057     message_notification: 
1058       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1059       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1060       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1061       hi: Witaj {{to_user}},
1062     signup_confirm: 
1063       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1064     signup_confirm_html: 
1065       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1066       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1067       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1068       greeting: Cześć!
1069       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1070       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1071       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1072       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1073       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1074       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1075       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1076     signup_confirm_plain: 
1077       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1078       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1079       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1080       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1081       current_user_2: "tu:"
1082       greeting: Cześć!
1083       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1084       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1085       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1086       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1087       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1088       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1089       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1090       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1091   oauth: 
1092     oauthorize: 
1093       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1094       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1095       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1096       allow_write_api: modyfikuj mapę
1097       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1098       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1099       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1100       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1101     revoke: 
1102       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1103   oauth_clients: 
1104     edit: 
1105       submit: Edytuj
1106     form: 
1107       required: Wymagane
1108     index: 
1109       application: Nazwa aplikacji
1110       my_apps: Programy klienckie
1111       my_tokens: Zarejestrowane programy
1112       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu {{oauth}}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1113       revoke: Odwołaj!
1114       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1115     show: 
1116       edit: Edytuj szczegóły
1117   site: 
1118     edit: 
1119       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1120       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1121       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1122       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1123       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1124       user_page_link: stronie użytkownika
1125     index: 
1126       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1127       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1128       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1129       license: 
1130         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1131         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1132         project_name: projektu OpenStreetMap
1133       permalink: Permalink
1134       shortlink: Shortlink
1135     key: 
1136       map_key: Legenda
1137       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1138       table: 
1139         entry: 
1140           admin: Granica administracyjna
1141           allotments: Ogródki działkowe
1142           apron: 
1143             - Płyta lotniska
1144             - terminal
1145           bridge: Czarny obrys – most
1146           bridleway: Ścieżka dla koni
1147           brownfield: Teren powyburzeniowy
1148           building: Ważny budynek
1149           byway: Droga boczna
1150           cable: 
1151             - Kolej linowa
1152             - wyciąg krzesełkowy
1153           cemetery: Cmentarz
1154           centre: Centrum sportowe
1155           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1156           common: 
1157             - Pole
1158             - łąka
1159           construction: Drogi w budowie
1160           cycleway: Ścieżka rowerowa
1161           destination: Dostęp do punktu docelowego
1162           farm: Gospodarstwo rolne
1163           footway: Chodnik
1164           forest: Las
1165           golf: Pole golfowe
1166           heathland: Wrzosowisko
1167           industrial: Teren przemysłowy
1168           lake: 
1169             - Jezioro
1170             - rezerwuar
1171           military: Teren wojskowy
1172           motorway: Autostrada
1173           park: Park
1174           permissive: Możliwy wstęp
1175           pitch: Boisko sportowe
1176           primary: Droga pierwszorzędna
1177           private: Wstęp prywatny
1178           rail: Tory kolejowe
1179           reserve: Rezerwat przyrody
1180           resident: Teren mieszkalny
1181           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1182           runway: 
1183             - Pas startowy
1184             - kołowania
1185           school: 
1186             - Szkoła
1187             - uniwersytet
1188           secondary: Droga drugorzędna
1189           station: Dworzec kolejowy
1190           subway: Metro
1191           summit: 
1192             - Góra
1193             - szczyt
1194           tourist: Atrakcja turystyczna
1195           track: Ścieżka
1196           tram: 
1197             - Lekka kolej
1198             - tramwaj
1199           trunk: Droga główna
1200           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1201           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1202           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1203           wood: Puszcza
1204     search: 
1205       search: Szukaj
1206       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1207       submit_text: →
1208       where_am_i: Gdzie jestem?
1209       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1210     sidebar: 
1211       close: Zamknij
1212       search_results: Wyniki wyszukiwania
1213   time: 
1214     formats: 
1215       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1216   trace: 
1217     create: 
1218       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1219       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1220     delete: 
1221       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1222     edit: 
1223       description: "Opis:"
1224       download: pobierz
1225       edit: edytuj
1226       filename: "Nazwa pliku:"
1227       heading: Edycja śladu {{name}}
1228       map: mapa
1229       owner: "Autor:"
1230       points: "Punkty:"
1231       save_button: Zapisz zmiany
1232       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1233       tags: "Znaczniki:"
1234       tags_help: rozdzielone przecinkami
1235       title: Edycja śladu {{name}}
1236       uploaded_at: "Załadowano:"
1237       visibility: "Widoczność:"
1238       visibility_help: co to znaczy?
1239     list: 
1240       public_traces: Publiczne ślady GPS
1241       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1242       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1243       your_traces: Twoje ślady GPS
1244     make_public: 
1245       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1246     no_such_user: 
1247       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1248       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1249       title: Nie ma takiego użytkownika
1250     offline: 
1251       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1252       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1253     offline_warning: 
1254       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1255     trace: 
1256       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1257       by: utworzony przez użytkownika
1258       count_points: "{{count}} punktów"
1259       edit: edycja
1260       edit_map: Edytuj Mapę
1261       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1262       in: w
1263       map: mapa
1264       more: więcej
1265       pending: OCZEKUJE
1266       private: PRYWATNY
1267       public: PUBLICZNY
1268       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1269       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1270       view_map: Pokaż mapę
1271     trace_form: 
1272       description: Opis
1273       help: Pomoc
1274       tags: Znaczniki
1275       tags_help: rozdzielone przecinkami
1276       upload_button: Wgrywaj
1277       upload_gpx: Plik GPX
1278       visibility: Widoczność
1279       visibility_help: co to znaczy?
1280     trace_header: 
1281       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1282       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1283       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1284       upload_trace: Wyślij ślad
1285       your_traces: Wyświetlaj tylko swoje ślady
1286     trace_optionals: 
1287       tags: Znaczniki
1288     trace_paging_nav: 
1289       next: Następny &raquo;
1290       previous: "&laquo; Poprzedni"
1291       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1292     view: 
1293       delete_track: Wykasuj ten ślad
1294       description: "Opis:"
1295       download: pobierz
1296       edit: edycja
1297       edit_track: Edytuj ten ślad
1298       filename: "Plik:"
1299       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1300       map: mapa
1301       none: Brak
1302       owner: "Autor:"
1303       pending: OCZEKUJE
1304       points: "Punktów:"
1305       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1306       tags: "Znaczniki:"
1307       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1308       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1309       uploaded: "Dodano:"
1310       visibility: "Widoczność:"
1311     visibility: 
1312       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1313       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1314       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1315       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1316   user: 
1317     account: 
1318       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1319       delete image: Usuń obecną grafikę
1320       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1321       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1322       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1323       home location: "Lokalizacja domowa:"
1324       image: "Grafika:"
1325       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1326       latitude: "Szerokość:"
1327       longitude: "Długość geograficzna:"
1328       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1329       my settings: Moje ustawienia
1330       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1331       new image: Dodaj grafikę
1332       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1333       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1334       profile description: "Opis profilu:"
1335       public editing: 
1336         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1337         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1338         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1339         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1340         enabled link text: co to jest?
1341         heading: "Edycje publiczne:"
1342       public editing note: 
1343         heading: Publiczna edycja
1344         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1345       replace image: Zmień obecną grafikę
1346       return to profile: Powrót do profilu.
1347       save changes button: Zapisz zmiany
1348       title: Zmiana ustawień konta
1349       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1350     confirm: 
1351       button: Potwierdzam
1352       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1353       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1354       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1355     confirm_email: 
1356       button: Potwierdzam
1357       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1358       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1359       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1360       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1361     filter: 
1362       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1363     go_public: 
1364       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1365     list: 
1366       empty: Nie znaleziono pasujących uzytkowników
1367       heading: Użytkownicy
1368       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1369       title: Użytkownicy
1370     login: 
1371       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1372       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1373       create_account: załóż konto
1374       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1375       heading: Logowanie
1376       login_button: Zaloguj się
1377       lost password link: Zapomniane hasło?
1378       password: "Hasło:"
1379       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1380       remember: "Pamiętaj mnie:"
1381       title: Logowanie
1382     logout: 
1383       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1384       logout_button: Wyloguj
1385       title: Wyloguj
1386     lost_password: 
1387       email address: "Adres e-mail:"
1388       heading: Zapomniałeś hasła?
1389       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1390       new password button: Wyczyść hasło
1391       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1392       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1393       title: zgubione hasło
1394     make_friend: 
1395       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1396       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1397       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1398     new: 
1399       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1400       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1401       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1402       continue: Kontynuuj
1403       display name: "Przyjazna nazwa:"
1404       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1405       email address: "Adres e-mail:"
1406       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1407       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1408       heading: Zakładanie konta
1409       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytorów</a>.
1410       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1411       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1412       password: "Hasło:"
1413       title: Nowe konto
1414     no_such_user: 
1415       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1416       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1417       title: Nie znaleziono użytkownika
1418     popup: 
1419       friend: Znajomy
1420       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1421       your location: Twoje położenie
1422     remove_friend: 
1423       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1424       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1425     reset_password: 
1426       confirm password: Potwierdź hasło
1427       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1428       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1429       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1430       password: Hasło
1431       reset: Resetuj hasło
1432       title: zresetuj hasło
1433     set_home: 
1434       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1435     suspended: 
1436       heading: Konto zawieszone
1437       title: Konto zawieszone
1438     terms: 
1439       agree: Akceptuję
1440       consider_pd_why: co to oznacza?
1441       decline: Nie akceptuję
1442       legale_names: 
1443         france: Francja
1444         italy: Włochy
1445         rest_of_world: Reszta świata
1446       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1447       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1448     view: 
1449       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1450       add as friend: dodaj do znajomych
1451       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1452       block_history: otrzymane blokady
1453       blocks by me: nałożone blokady
1454       blocks on me: otrzymane blokady
1455       confirm: Potwierdź
1456       create_block: zablokuj tego użytkownika
1457       created from: "Stworzony z:"
1458       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1459       delete_user: usuń to konto
1460       description: Opis
1461       diary: dziennik
1462       edits: edycje
1463       email address: Adres e‐mail
1464       hide_user: ukryj tego użytkownika
1465       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1466       km away: "{{count}}km stąd"
1467       m away: "{{count}}m stąd"
1468       mapper since: "Mapuje od:"
1469       moderator_history: nałożone blokady
1470       my diary: mój dziennik
1471       my edits: moje zmiany
1472       my settings: moje ustawienia
1473       my traces: moje ślady
1474       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1475       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1476       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1477       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1478       oauth settings: ustawienia oauth
1479       remove as friend: usuń ze znajomych
1480       role: 
1481         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1482         grant: 
1483           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1484           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1485         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1486         revoke: 
1487           administrator: Cofnij dostęp administratora
1488           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1489       send message: wyślij wiadomość
1490       settings_link_text: stronie ustawień
1491       status: "Stan:"
1492       traces: ślady
1493       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1494       user location: Lokalizacja użytkownika
1495       your friends: Twoi znajomi
1496   user_block: 
1497     blocks_by: 
1498       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1499       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1500       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1501     create: 
1502       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1503       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1504       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1505     edit: 
1506       back: Zobacz wszystkie blokady
1507       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1508       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1509       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1510       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1511       show: Zobacz tę blokadę
1512       submit: Uaktualnij blokadę
1513       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1514     filter: 
1515       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1516       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1517       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1518     helper: 
1519       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1520       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1521       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1522     index: 
1523       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1524       heading: Lista blokad użytkowników
1525       title: Blokady użytkownika
1526     model: 
1527       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1528       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1529     new: 
1530       back: Zobacz wszystkie blokady
1531       submit: Utwórz blokadę
1532     not_found: 
1533       back: Powrót do spisu
1534       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1535     partial: 
1536       confirm: Na pewno?
1537       creator_name: Twórca
1538       display_name: Zablokowany użytkownik
1539       edit: Edytuj
1540       not_revoked: (nie odwołana)
1541       reason: Powód blokady
1542       revoke: Odwołaj
1543       revoker_name: Odwołana przez
1544       show: Pokaż
1545       status: Status
1546     period: 
1547       one: 1 godzina
1548       other: "{{count}} godzin"
1549     revoke: 
1550       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1551       flash: Blokada została odwołana.
1552       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1553       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1554       revoke: Odwołaj
1555       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1556       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1557     show: 
1558       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1559       confirm: Na pewno?
1560       edit: Edytuj
1561       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1562       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1563       reason: Przyczyna blokady
1564       revoke: Odwołaj
1565       revoker: Cofający uprawnienia
1566       show: Pokaż
1567       status: Status
1568       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1569       time_past: Zakończona {{time}} temu
1570       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1571     update: 
1572       success: Blokada zaktualizowana.
1573   user_role: 
1574     filter: 
1575       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1576       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1577       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1578       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1579     grant: 
1580       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1581       confirm: Potwierdź
1582       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1583       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1584       title: Potwierdź przyznawanie roli
1585     revoke: 
1586       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1587       confirm: Potwierdź
1588       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1589       heading: Potwierdź cofanie roli
1590       title: Potwierdź cofanie roli