c14f0edac7009ab2c922235c21759f7b2d9017c4
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 ---
7 mk:
8   html:
9     dir: ltr
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
13       blog: '%e %B %Y г.'
14   activerecord:
15     models:
16       acl: Список за контрола на пристап
17       changeset: Измени
18       changeset_tag: Ознака во измените
19       country: Земја
20       diary_comment: Коментар од дневникот
21       diary_entry: Ставка во дневник
22       friend: Пријател
23       language: Јазик
24       message: Порака
25       node: Јазол
26       node_tag: Ознака на јазол
27       notifier: Известувач
28       old_node: Стар јазол
29       old_node_tag: Стара ознака за јазол
30       old_relation: Стар однос
31       old_relation_member: Стар член на однос
32       old_relation_tag: Стара ознака на однос
33       old_way: Стар пат
34       old_way_node: Стар јазол на пат
35       old_way_tag: Стара ознака за пат
36       relation: Однос
37       relation_member: Член на однос
38       relation_tag: Ознака за однос
39       session: Седница
40       trace: Трага
41       tracepoint: Точка на трага
42       tracetag: Ознака за трага
43       user: Корисник
44       user_preference: Кориснички прилагодувања
45       user_token: Корисничка шифра
46       way: Пат
47       way_node: Јазол на пат
48       way_tag: Ознака на пат
49     attributes:
50       diary_comment:
51         body: Содржина
52       diary_entry:
53         user: Корисник
54         title: Тема
55         latitude: Геог. ширина
56         longitude: Геог. должина
57         language: Јазик
58       friend:
59         user: Корисник
60         friend: Пријател
61       trace:
62         user: Корисник
63         visible: Видливо
64         name: Име
65         size: Големина
66         latitude: Геог. ширина
67         longitude: Геог. должина
68         public: Јавно
69         description: Опис
70       message:
71         sender: Испраќач
72         title: Тема
73         body: Содржина
74         recipient: Примател
75       user:
76         email: Е-пошта
77         active: Активно
78         display_name: Име за приказ
79         description: Опис
80         languages: Јазици
81         pass_crypt: Лозинка
82   printable_name:
83     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
84     with_name_html: '%{name} (%{id})'
85   editor:
86     default: По основно (моментално %{name})
87     potlatch:
88       name: Potlatch 1
89       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
90     id:
91       name: iD
92       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
93     potlatch2:
94       name: Potlatch 2
95       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
96     remote:
97       name: Далечинско управување
98       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
99   browse:
100     created: Создадено
101     closed: Затворено
102     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
103     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
105     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     version: Верзија
109     in_changeset: Измени
110     anonymous: анонимен
111     no_comment: (нема коментари)
112     part_of: Дел од
113     download_xml: Преземи XML
114     view_history: Погл. историја
115     view_details: Погл. подробности
116     location: 'Местоположба:'
117     changeset:
118       title: 'Измени: %{id}'
119       belongs_to: Автор
120       node: Јазли (%{count})
121       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
122       way: Патишта (%{count})
123       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
124       relation: Односи (%{count})
125       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
126       comment: Коментари (%{count})
127       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
128         %{when}</abbr>
129       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
130       changesetxml: XML за измените
131       osmchangexml: osmChange XML
132       feed:
133         title: Измени %{id}
134         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
135       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
136       discussion: Разговор
137     node:
138       title: 'Јазол: %{name}'
139       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
140     way:
141       title: 'Пат: %{name}'
142       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
143       nodes: Јазли
144       also_part_of:
145         one: дел од патот %{related_ways}
146         other: дел од патиштата %{related_ways}
147     relation:
148       title: 'Однос: %{name}'
149       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
150       members: Членови
151     relation_member:
152       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
153       type:
154         node: Јазол
155         way: Пат
156         relation: Однос
157     containing_relation:
158       entry: Однос %{relation_name}
159       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
160     not_found:
161       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
162       type:
163         node: јазол
164         way: пат
165         relation: однос
166         changeset: измени
167         note: белешка
168     timeout:
169       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
170       type:
171         node: јазол
172         way: пат
173         relation: однос
174         changeset: менувач
175         note: белешка
176     redacted:
177       redaction: Редакција %{id}
178       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
179         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
180       type:
181         node: јазол
182         way: пат
183         relation: однос
184     start_rjs:
185       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави
186         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
187       load_data: Вчитај ги податоците
188       loading: Вчитувам...
189     tag_details:
190       tags: Ознакиж
191       wiki_link:
192         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
193         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
194       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
195       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
196       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
197     note:
198       title: 'Белешка: %{id}'
199       new_note: Нова белешка
200       description: Опис
201       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
202       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
203       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
204       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
205       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
206       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
207       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
208         %{when}</abbr>
209       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
211       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
213         %{when}</abbr>
214       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215     query:
216       title: Пребарување на особености
217       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете особеностите во близина.
218       nearby: Особености во близина
219       enclosing: Обиколни особености
220   changeset:
221     changeset_paging_nav:
222       showing_page: Страница %{page}
223       next: Следно »
224       previous: « Претходно
225     changeset:
226       anonymous: Анонимен
227       no_edits: (нема уредувања)
228       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
229     changesets:
230       id: Назнака
231       saved_at: Зачувано во
232       user: Корисник
233       comment: Коментар
234       area: Површина
235     list:
236       title: Измени
237       title_user: Измени на %{user}
238       title_friend: Измени на ваши пријатели
239       title_nearby: Измени од соседни корисници
240       empty: Не пронајдов збирови од промени.
241       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
242       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
243       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
244       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
245       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
246       load_more: Вчитај уште
247     timeout:
248       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
249         да се преземе.
250     rss:
251       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
252       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
253       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
254       commented_at_html: Подновено пред %{when}
255       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
256       full: Целосен разговор
257   diary_entry:
258     new:
259       title: Нова дневничка ставка
260       publish_button: Објави
261     list:
262       title: Дневници на корисници
263       title_friends: Дневници на пријателите
264       title_nearby: Дневници на соседните корисници
265       user_title: Дневник на %{user}
266       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
267       new: 'Нов дневнички запис:'
268       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
269       no_entries: Нема дневнички ставки
270       recent_entries: Скорешни дневнички записи
271       older_entries: Постари ставки
272       newer_entries: Понови ставки
273     edit:
274       title: Уреди дневничка ставка
275       subject: 'Наслов:'
276       body: 'Содржина:'
277       language: 'Јазик:'
278       location: 'Местоположба:'
279       latitude: Геог. ширина
280       longitude: Геог. должина
281       use_map_link: покажи на карта
282       save_button: Зачувај
283       marker_text: Место на дневничкиот запис
284     view:
285       title: Дневникот на %{user} | %{title}
286       user_title: дневник на %{user}
287       leave_a_comment: Пиши коментар
288       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
289       login: Најава
290       save_button: Зачувај
291     no_such_entry:
292       title: Нема таква дневничка ставка
293       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
294       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
295         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
296     diary_entry:
297       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
298       comment_link: Коментирај на оваа ставка
299       reply_link: Одговори на оваа ставка
300       comment_count:
301         one: '%{count} коментар'
302         zero: Нема коментари
303         other: '%{count} коментари'
304       edit_link: Уреди ја оваа ставка
305       hide_link: Скриј ја ставкава
306       confirm: Потврди
307     diary_comment:
308       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
309       hide_link: Скриј го коментаров
310       confirm: Потврди
311     location:
312       location: 'Местоположба:'
313       view: Преглед
314       edit: Уреди
315     feed:
316       user:
317         title: Дневнички ставки на %{user}
318         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
319       language:
320         title: Дневнички ставки на %{language_name}
321         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
322           %{language_name}
323       all:
324         title: Дневнички ставки
325         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
326     comments:
327       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
328       post: Објава
329       when: Кога
330       comment: Коментар
331       ago: пред %{ago}
332       newer_comments: Понови коментари
333       older_comments: Постари коментари
334   export:
335     title: Извези
336     start:
337       area_to_export: Простор за извоз
338       manually_select: Рачно изберете друга површина
339       format_to_export: Формат за извоз
340       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
341       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
342       embeddable_html: Вметнат HTML код
343       licence: Лиценца
344       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
345         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
346         Commons Open Database License).
347       too_large:
348         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
349           извори:'
350         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
351           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
352           извори за крупно преземање:'
353         planet:
354           title: Планетата на OSM
355           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
356         overpass:
357           title: Извршник „Надвозник“
358           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
359         geofabrik:
360           title: Geofabrik
361           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
362             градови
363         metro:
364           title: Метроизвадоци
365           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
366         other:
367           title: Други извори
368           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
369       options: Нагодувања
370       format: Формат
371       scale: Размер
372       max: макс.
373       image_size: Големина на сликата
374       zoom: Приближи
375       add_marker: Додај бележник на картата
376       latitude: Г.Ш.
377       longitude: Г.Д.
378       output: Излезни податоци
379       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
380       export_button: Извези
381   geocoder:
382     search:
383       title:
384         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
385         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
386         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
387           Postcode</a>
388         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
389         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
390           Nominatim</a>
391         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
392         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
393           Nominatim</a>
394         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
395     search_osm_nominatim:
396       prefix:
397         aerialway:
398           cable_car: Кабелски трамвај
399           chair_lift: Клупна жичница
400           drag_lift: Влечна жичница
401           gondola: Кабинска жичница
402           station: Гондолска станица
403         aeroway:
404           aerodrome: Аеродром
405           apron: Рампа
406           gate: Порта
407           helipad: Хелиодром
408           runway: Писта
409           taxiway: Рулажна патека
410           terminal: Терминал
411         amenity:
412           animal_shelter: Засолниште за животни
413           arts_centre: Дом на уметности
414           atm: Банкомат
415           bank: Банка
416           bar: Бар
417           bbq: Скара
418           bench: Клупа
419           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
420           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
421           biergarten: Пивска градина
422           boat_rental: Изнајмување пловила
423           brothel: Бордел
424           bureau_de_change: Менувачница
425           bus_station: Автобуска станица
426           cafe: Кафуле
427           car_rental: Рент-а-кар
428           car_sharing: Изнајмување автомобил
429           car_wash: Автоперална
430           casino: Казино
431           charging_station: Напојна станица
432           childcare: Претшколска установа
433           cinema: Кино
434           clinic: Клиника
435           clock: Часовник
436           college: Колеџ
437           community_centre: Центар на заедница
438           courthouse: Суд
439           crematorium: Крематориум
440           dentist: Забар
441           doctors: Доктори
442           dormitory: Студентски дом
443           drinking_water: Питка вода
444           driving_school: Автошкола
445           embassy: Амбасада
446           emergency_phone: Итен телефон
447           fast_food: Брза храна
448           ferry_terminal: Ферибот-терминал
449           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
450           fire_station: Пожарна
451           food_court: Штандови за брза храна
452           fountain: Фонтана
453           fuel: Гориво
454           gambling: Коцкање
455           grave_yard: Гробишта
456           gym: Теретана / фитнес
457           health_centre: Здравствен центар
458           hospital: Болница
459           hunting_stand: Ловечка кула
460           ice_cream: Сладолед
461           kindergarten: Градинка
462           library: Библиотека
463           market: Пазар
464           marketplace: Пазар
465           monastery: Манастир
466           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
467           nightclub: Ноќен клуб
468           nursery: Јасли
469           nursing_home: Старечки дом
470           office: Канцеларија
471           parking: Паркинг
472           parking_entrance: Влез на паркиралиште
473           pharmacy: Аптека
474           place_of_worship: Верски објект
475           police: Полиција
476           post_box: Поштенско сандаче
477           post_office: Пошта
478           preschool: Претшколска установа
479           prison: Затвор
480           pub: Пивница
481           public_building: Јавен објект
482           reception_area: Рецепција
483           recycling: Рециклирање
484           restaurant: Ресторан
485           retirement_home: Старечки дом
486           sauna: Сауна
487           school: Училиште
488           shelter: Засолниште
489           shop: Дуќан
490           shower: Туш
491           social_centre: Социјален центар
492           social_club: Друштвен клуб
493           social_facility: Општествена постројка
494           studio: Студио
495           swimming_pool: Базен
496           taxi: Такси
497           telephone: Телефонска говорница
498           theatre: Театар
499           toilets: Тоалет
500           townhall: Градски дом
501           university: Универзитет
502           vending_machine: Вендинг-машина
503           veterinary: Ветеринарна клиника
504           village_hall: Месна заедница
505           waste_basket: Корпа за отпадоци
506           waste_disposal: Депонија
507           youth_centre: Младински центар
508         boundary:
509           administrative: Административна граница
510           census: Пописна граница
511           national_park: Национален парк
512           protected_area: Заштитено подрачје
513         bridge:
514           aqueduct: Аквадукт
515           suspension: Висечки мост
516           swing: Вртечки мост
517           viaduct: Вијадукт
518           "yes": Мост
519         building:
520           "yes": Градба
521         craft:
522           brewery: Пиварница
523           carpenter: Столар
524           electrician: Електричар
525           gardener: Градинар
526           painter: Сликар
527           photographer: Фотограф
528           plumber: Водоводџија
529           shoemaker: Чевлар
530           tailor: Кројач
531           "yes": Занаетчиски дуќан
532         emergency:
533           ambulance_station: Итна помош
534           defibrillator: Дефибрилатор
535           landing_site: Место за итно слетување
536           phone: Итен телефон
537         highway:
538           abandoned: Напуштен автопат
539           bridleway: Коњски пат
540           bus_guideway: Автобуски шини
541           bus_stop: Автобуска постојка
542           construction: Автопат во изградба
543           cycleway: Велосипедска патека
544           elevator: Лифт
545           emergency_access_point: Прва помош
546           footway: Тротоар
547           ford: Брод
548           living_street: Маалска улица
549           milestone: Милјоказ
550           motorway: Автопат
551           motorway_junction: Клучка
552           motorway_link: Приклучен пат
553           path: Патека
554           pedestrian: Пешачка патека
555           platform: Платформа
556           primary: Главен пат
557           primary_link: Главен пат
558           proposed: Предложен пат
559           raceway: Тркачка патека
560           residential: Станбена улица
561           rest_area: Одмориште
562           road: Пат
563           secondary: Спореден пат
564           secondary_link: Спореден пат
565           service: Помошен пат
566           services: Крајпатен сервис
567           speed_camera: Брзиноловец
568           steps: Скалила
569           street_lamp: Улична светилка
570           tertiary: Третостепен пат
571           tertiary_link: Третостепен пат
572           track: Полски пат
573           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
574           trail: Патека
575           trunk: Магистрала
576           trunk_link: Магистрала
577           unclassified: Некласификуван пат
578           unsurfaced: Неасфалтиран пат
579           "yes": Пат
580         historic:
581           archaeological_site: Археолошки локалитет
582           battlefield: Бојно поле
583           boundary_stone: Граничен камен
584           building: Историска градба
585           bunker: Бункер
586           castle: Замок
587           church: Црква
588           city_gate: Градска порта
589           citywalls: Градски ѕидини
590           fort: Утврдување
591           heritage: Културно наследство
592           house: Куќа
593           icon: Икона
594           manor: Велепоседнички дом
595           memorial: Споменик
596           mine: Рудник
597           monument: Споменик
598           roman_road: Римски пат
599           ruins: Рушевини
600           stone: Камен
601           tomb: Гроб
602           tower: Кула
603           wayside_cross: Крајпатен крст
604           wayside_shrine: Параклис
605           wreck: Бродолом
606         junction:
607           "yes": Раскрсница
608         landuse:
609           allotments: Парцели
610           basin: Котлина
611           brownfield: Угар
612           cemetery: Гробишта
613           commercial: Комерцијално подрачје
614           conservation: Заштитено земјиште
615           construction: Градилиште
616           farm: Фарма
617           farmland: Обработливо земјиште
618           farmyard: Земјоделски двор
619           forest: Шума
620           garages: Гаража
621           grass: Трева
622           greenfield: Неискористено земјиште
623           industrial: Индустриско подрачје
624           landfill: Депонија
625           meadow: Ливада
626           military: Воено подрачје
627           mine: Рудник
628           orchard: Овоштарник
629           quarry: Каменолом
630           railway: Железница
631           recreation_ground: Рекреативен терен
632           reservoir: Резервоар
633           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
634           residential: Станбено подрачје
635           retail: Дуќани
636           road: Патно подрачје
637           village_green: Селско зеленило
638           vineyard: Лозници
639           "yes": Употреба на земјиште
640         leisure:
641           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
642           bird_hide: Набљудувалиште за птици
643           club: Клуб
644           common: Општествена земја
645           dog_park: Парк за кучиња
646           fishing: Рибарење
647           fitness_centre: Центар за фитнес
648           fitness_station: Технички преглед
649           garden: Градина
650           golf_course: Голф-терен
651           horse_riding: Јавање
652           ice_rink: Лизгалиште
653           marina: Марина
654           miniature_golf: Миниголф
655           nature_reserve: Природен резерват
656           park: Парк
657           pitch: Спортски терен
658           playground: Детско игралиште
659           recreation_ground: Разонодно место
660           resort: Одморалиште
661           sauna: Сауна
662           slipway: Испуст
663           sports_centre: Спортски центар
664           stadium: Стадион
665           swimming_pool: Базен
666           track: Спортска патека
667           water_park: Аквапарк
668           "yes": Разонода
669         man_made:
670           lighthouse: Светилник
671           pipeline: Цевковод
672           tower: Кула
673           works: Фабрика
674           "yes": Вештачки
675         military:
676           airfield: Воено слетувалиште
677           barracks: Касарна
678           bunker: Бункер
679         mountain_pass:
680           "yes": Планински превој
681         natural:
682           bay: Залив
683           beach: Плажа
684           cape: ‘Рт
685           cave_entrance: Влез во пештера
686           cliff: Гребен
687           crater: Кратер
688           dune: Дина
689           fell: Фел
690           fjord: Фјорд
691           forest: Шума
692           geyser: Гејзер
693           glacier: Глечер
694           grassland: Полјана
695           heath: Голет
696           hill: Рид
697           island: Остров
698           land: Земја
699           marsh: Бара
700           moor: Пустара
701           mud: Кал
702           peak: Врв
703           point: Точка
704           reef: Гребен
705           ridge: Срт
706           rock: Карпа
707           saddle: Седло
708           sand: Песок
709           scree: Сип
710           scrub: Честак
711           spring: Извор
712           stone: Камен
713           strait: Проток
714           tree: Дрво
715           valley: Долина
716           volcano: Вулкан
717           water: Вода
718           wetland: Мочуриште
719           wood: Шума
720         office:
721           accountant: Сметководител
722           administrative: Администрација
723           architect: Архитект
724           company: Фирма
725           employment_agency: Агенција за вработување
726           estate_agent: Агенција за недвижности
727           government: Владина служба
728           insurance: Служба за осигурување
729           lawyer: Адвокат
730           ngo: НВО-канцеларија
731           telecommunication: Телекомуникациска служба
732           travel_agent: Туристичка агенција
733           "yes": Канцеларија
734         place:
735           allotments: Парцели
736           block: Блок
737           airport: Аеродром
738           city: Град
739           country: Земја
740           county: Округ
741           farm: Фарма
742           hamlet: Селце
743           house: Куќа
744           houses: Куќи
745           island: Остров
746           islet: Островче
747           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
748           locality: Месност
749           moor: Пустара
750           municipality: Општина
751           neighbourhood: Соседство
752           postcode: Поштенски број
753           region: Регион
754           sea: Море
755           state: Покраина
756           subdivision: Админ. подрачје
757           suburb: Населба
758           town: Град
759           unincorporated_area: Нездружено подрачје
760           village: Село
761           "yes": Место
762         railway:
763           abandoned: Напуштена железничка линија
764           construction: Железничка линија во изградба
765           disused: Напуштена железничка линија
766           disused_station: Напуштена железничка станица
767           funicular: Жичена железница
768           halt: Железничка постојка
769           historic_station: Историска железничка станица
770           junction: Железнички јазол
771           level_crossing: Надвозник
772           light_rail: Лека железница
773           miniature: Минијатурна железница
774           monorail: Едношинска линија
775           narrow_gauge: Теснолинејка
776           platform: Железнички перон
777           preserved: Зачувана железничка линија
778           proposed: Предложена железница
779           spur: Железнички огранок
780           station: Железничка станица
781           stop: Железничка постојка
782           subway: Метро
783           subway_entrance: Влез во метро
784           switch: Железнички пунктови
785           tram: Трамвајска линија
786           tram_stop: Трамвајска постојка
787         shop:
788           alcohol: Алкохол на црно
789           antiques: Старинарница
790           art: Уметнички дуќан
791           bakery: Пекара
792           beauty: Козметика
793           beverages: Пијалоци
794           bicycle: Продавница за велосипеди
795           books: Книжарница
796           boutique: Бутик
797           butcher: Месарница
798           car: Автосалон
799           car_parts: Автоделови
800           car_repair: Автосервис
801           carpet: Дуќан за теписи
802           charity: Добротворна продавница
803           chemist: Аптека
804           clothes: Дуќан за облека
805           computer: Продавница за сметачи
806           confectionery: Слаткарница
807           convenience: Бакалница
808           copyshop: Фотокопир
809           cosmetics: Козметика
810           deli: Гастрономски дуќан
811           department_store: Стоковна куќа
812           discount: Распродажен дуќан
813           doityourself: Направи-сам
814           dry_cleaning: Хемиско чистење
815           electronics: Електронска опрема
816           estate_agent: Недвижности
817           farm: Земјоделски дуќан
818           fashion: Бутик
819           fish: Рибарница
820           florist: Цвеќара
821           food: Продавница за храна
822           funeral_directors: Погребална служба
823           furniture: Мебел
824           gallery: Галерија
825           garden_centre: Градинарски центар
826           general: Колонијал
827           gift: Дуќан за подароци
828           greengrocer: Пиљара
829           grocery: Бакалница
830           hairdresser: Фризер
831           hardware: Алат и опрема
832           hifi: Аудиосистеми
833           insurance: Осигурително
834           jewelry: Јувелир
835           kiosk: Трафика
836           laundry: Пералница
837           mall: Трговски центар
838           market: Пазар
839           mobile_phone: Мобилни телефони
840           motorcycle: Моторцикли
841           music: Музички дуќан
842           newsagent: Весникара
843           optician: Оптичар
844           organic: Здрава храна
845           outdoor: Дуќан на отворено
846           pet: Домашни миленици
847           pharmacy: Аптека
848           photo: Фотографски дуќан
849           salon: Салон
850           second_hand: Половна роба
851           shoes: Обувки
852           shopping_centre: Трговски центар
853           sports: Спортски дуќан
854           stationery: Прибор и репроматеријали
855           supermarket: Супермаркет
856           tailor: Кројач
857           toys: Продавница за играчки
858           travel_agency: Туристичка агенција
859           video: Видеотека
860           wine: Алкохолни пијалоци
861           "yes": Дуќан
862         tourism:
863           alpine_hut: Планинска куќарка
864           apartment: Стан
865           artwork: Уметничко дело
866           attraction: Атракција
867           bed_and_breakfast: Полупансион
868           cabin: Колиба
869           camp_site: Камп
870           caravan_site: Автокамп
871           chalet: Брвнара
872           gallery: Галерија
873           guest_house: Пансион
874           hostel: Хостел
875           hotel: Хотел
876           information: Информации
877           motel: Мотел
878           museum: Музеј
879           picnic_site: Излетничко место
880           theme_park: Забавен парк
881           viewpoint: Видиковец
882           zoo: Зоолошка
883         tunnel:
884           culvert: Пропусен канал
885           "yes": Тунел
886         waterway:
887           artificial: Вештачки воден пат
888           boatyard: Чамцоградилиште
889           canal: Канал
890           dam: Брана
891           derelict_canal: Запуштен канал
892           ditch: Канач
893           dock: Док
894           drain: Одвод
895           lock: Превојница
896           lock_gate: Превојничка капија
897           mooring: Сидриште
898           rapids: Брзак
899           river: Река
900           stream: Поток
901           wadi: Вади
902           waterfall: Водопад
903           weir: Јаз
904           "yes": Воден пат
905       admin_levels:
906         level2: Државна граница
907         level4: Покраинска граница
908         level5: Регионална граница
909         level6: Окружна граница
910         level8: Градска граница
911         level9: Селска граница
912         level10: Населбена граница
913     description:
914       title:
915         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
916           Nominatim</a>
917         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
918       types:
919         cities: Градови
920         towns: Гратчиња
921         places: Места
922     results:
923       no_results: Не пронајдов ништо
924       more_results: Повеќе резултати
925   layouts:
926     logo:
927       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
928     home: Оди на матичната местоположба
929     logout: Одјава
930     log_in: најави ме
931     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
932     sign_up: Регистрација
933     start_mapping: Почнете да ги работите картите
934     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
935     edit: Уреди
936     history: Историја
937     export: Извези
938     data: Податоци
939     export_data: Извези податоци
940     gps_traces: GPS-траги
941     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
942     user_diaries: Кориснички дневници
943     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
944     edit_with: Уреди со %{editor}
945     tag_line: Слободна вики-карта на светот
946     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
947     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
948       за слободна употреба под отворена лиценца.
949     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
950     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и
951       други %{partners}.
952     partners_ucl: VR-центарот на UCL
953     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
954     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
955     partners_partners: партнери
956     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
957     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
958       работиме на неопходни одржувања.
959     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
960       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
961     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
962       опрема.
963     help: Помош
964     about: За нас
965     copyright: Авторски права
966     community: Заедница
967     community_blogs: Блогови на заедницата
968     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
969     foundation: Фондација
970     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
971     make_a_donation:
972       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
973       text: Дарувајте
974     learn_more: Дознајте повеќе
975     more: Повеќе
976   license_page:
977     foreign:
978       title: За овој превод
979       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
980         предност има англиската страница
981       english_link: англискиот оригинал
982     native:
983       title: За страницава
984       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
985         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
986         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
987       native_link: македонската верзија
988       mapping_link: почнете да ги работите картите
989     legal_babble:
990       title_html: Авторски права и лиценца
991       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
992         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
993         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
994         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
995       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
996         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
997         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
998         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
999         <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1000       intro_3_html: |-
1001         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1002         се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1003       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1004       credit_1_html: |-
1005         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1006         OpenStreetMap &rdquo;.
1007       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1008         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1009         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1010         на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1011         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1012         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1013         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1014         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1015         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1016         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1017       credit_3_html: |-
1018         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1019         На пример:
1020       attribution_example:
1021         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1022         title: Пример за наведување
1023       more_title_html: Повеќе информации
1024       more_1_html: |-
1025         Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a
1026         href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница на OSMF</a> и <a
1027         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Правните ЧПП</a> на заедницата.
1028       more_2_html: |-
1029         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1030         бесплатни извршници (API) за карти на трети програмери.
1031         Погледајте ги <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">правилата за употреба на извршникот</a>,
1032         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">правилата за употреба на полињата</a>
1033         и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Nominatim</a>.
1034       contributors_title_html: Нашите учесници
1035       contributors_intro_html: |-
1036         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1037         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1038         и други извори, меѓу кои се:
1039       contributors_at_html: |-
1040         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1041         <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1042         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1043         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1044         Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1045       contributors_ca_html: |-
1046         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1047         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1048         Статистичка служба на Канада).
1049       contributors_fi_html: |-
1050         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1051         <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
1052       contributors_fr_html: |-
1053         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1054         Генералната даночна управа.
1055       contributors_nl_html: |-
1056         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1057         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1058       contributors_nz_html: |-
1059         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1060         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1061       contributors_si_html: |-
1062         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1063         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1064         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1065         (јавни информации од Словенија).
1066       contributors_za_html: |-
1067         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1068         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1069         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1070       contributors_gb_html: |-
1071         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1072         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1073         права на базата 2010-12.
1074       contributors_footer_1_html: |-
1075         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1076         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1077         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1078       contributors_footer_2_html: |-
1079         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1080         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1081         дека прифаќа било каква одговорност.
1082       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1083       infringement_1_html: |-
1084         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1085         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1086         изрична дозвола од имателите на тие права.
1087       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1088         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1089         href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1090         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1091         наменска страница</a>."
1092       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1093       trademarks_1_html: OpenStreetMap и логото со лупа се заштитни знаци на фондацијата
1094         OpenStreetMap. Ако имате прашања во врска со употребата на знаците, пишете
1095         ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
1096         група за лиценци</a>.
1097   welcome_page:
1098     title: Добре дојдовте!
1099     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1100       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1101       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1102     whats_on_the_map:
1103       title: Што има на картата
1104       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1105         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1106         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1107       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1108         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1109         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1110         освен ако немате посебна дозвола.
1111     basic_terms:
1112       title: Основни картографски поими
1113       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1114       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1115         за уредување на карти.
1116       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1117         или дрво.
1118       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1119         или објект (здание).
1120       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1121         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1122     rules:
1123       title: Правила!
1124       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1125         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1126         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1127         \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1128         и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1129         уредувања</a>."
1130     questions:
1131       title: Имате прашања?
1132       paragraph_1_html: |-
1133         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1134         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1135         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1136     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1137     add_a_note:
1138       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1139       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1140         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1141       paragraph_2_html: |-
1142         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1143         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1144   fixthemap:
1145     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1146     how_to_help:
1147       title: Како да помогнете
1148       join_the_community:
1149         title: Приклучете се во заедницата
1150         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1151           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1152           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1153       add_a_note:
1154         instructions_html: |-
1155           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1156           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1157     other_concerns:
1158       title: Други проблеми
1159       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1160         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1161         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1162         група на OSMF</a>."
1163   help_page:
1164     title: Помош
1165     introduction: |-
1166       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1167       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1168     welcome:
1169       url: /welcome
1170       title: Добре дојдовте на OSM
1171       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1172     beginners_guide:
1173       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1174       title: Почетен курс
1175       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1176     help:
1177       url: https://help.openstreetmap.org/
1178       title: help.openstreetmap.org
1179       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1180         и одговори на OSM.
1181     mailing_lists:
1182       title: Поштенски списоци
1183       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1184         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1185     forums:
1186       title: Форуми
1187       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1188     irc:
1189       title: IRC
1190       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1191     switch2osm:
1192       title: Преод на OSM
1193       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1194         OpenStreetMap и други услуги.
1195     wiki:
1196       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1197       title: wiki.openstreetmap.org
1198       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1199   about_page:
1200     next: Следно
1201     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1202     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1203       мобилни прилози и сметачки уреди'
1204     lede_text: |-
1205       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1206       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1207     local_knowledge_title: Месни сознанија
1208     local_knowledge_html: |-
1209       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1210       воздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти
1211       со цел да се провери исправноста
1212       и актуелноста на OSM.
1213     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1214     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1215       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1216       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1217       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1218       ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1219       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1220       OSM</a> website."
1221     open_data_title: Отворени податоци
1222     open_data_html: |-
1223       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1224       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1225       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1226     legal_title: Правни работи
1227     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1228       href='http://osmfoundation.org/'>Фондацијата OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво име
1229       на заедницата.\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1230       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1231       други правни прашања и проблеми."
1232     partners_title: Партнери
1233   notifier:
1234     diary_comment_notification:
1235       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка'
1236       hi: Здраво %{to_user},
1237       header: '%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap
1238         со насловот %{subject}:'
1239       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1240         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1241     message_notification:
1242       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1243       hi: Здраво %{to_user},
1244       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1245       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1246         на %{replyurl}
1247     friend_notification:
1248       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1249       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1250       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1251       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1252     gpx_notification:
1253       greeting: Здраво,
1254       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1255       with_description: со описот
1256       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1257       and_no_tags: и без ознаки.
1258       failure:
1259         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1260         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1261         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1262           како да
1263         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1264         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1265       success:
1266         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1267         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1268           точки.
1269     signup_confirm:
1270       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1271       greeting: Здраво!
1272       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1273       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1274         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1275       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1276         да почнете со уредување.
1277     email_confirm:
1278       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1279     email_confirm_plain:
1280       greeting: Здраво,
1281       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1282         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1283       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1284         измената.
1285     email_confirm_html:
1286       greeting: Здраво,
1287       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1288         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1289       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1290     lost_password:
1291       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1292     lost_password_plain:
1293       greeting: Здраво,
1294       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1295         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1296       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1297         лозинката.
1298     lost_password_html:
1299       greeting: Здраво,
1300       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1301         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1302       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1303         промените лозинката.
1304     note_comment_notification:
1305       anonymous: Анонимен корисник
1306       greeting: Здраво,
1307       commented:
1308         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1309         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1310           интересира'
1311         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1312           близу %{place}.'
1313         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1314           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1315       closed:
1316         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1317         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1318         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1319         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1320           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1321       reopened:
1322         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1323         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1324         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1325           на каритте близу %{place}.'
1326         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1327           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1328       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1329     changeset_comment_notification:
1330       greeting: Здраво,
1331       commented:
1332         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1333         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1334           интересира'
1335         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1336           во %{time}'
1337         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1338           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1339         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1340         partial_changeset_without_comment: без коментар
1341       details: Поподробно за промената на %{url}.
1342   message:
1343     inbox:
1344       title: Примени
1345       my_inbox: Моето сандаче
1346       outbox: за праќање
1347       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1348       new_messages:
1349         one: '%{count} нова порака'
1350         other: '%{count} нови пораки'
1351       old_messages:
1352         one: '%{count} стара порака'
1353         other: '%{count} стари пораки'
1354       from: Од
1355       subject: Наслов
1356       date: Датум
1357       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1358       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1359     message_summary:
1360       unread_button: Означи како непрочитано
1361       read_button: Означи како прочитано
1362       reply_button: Одговори
1363       delete_button: Избриши
1364     new:
1365       title: Испрати ја пораката
1366       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1367       subject: Наслов
1368       body: Содржина
1369       send_button: Испрати
1370       back_to_inbox: Назад во примени
1371       message_sent: Пораката е испратена
1372       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1373         за да можете да праќате други.
1374     no_such_message:
1375       title: Нема таква порака
1376       heading: Нема таква порака
1377       body: За жал, нема порака со тој id.
1378     outbox:
1379       title: За праќање
1380       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1381       inbox: примени пораки
1382       outbox: за праќање
1383       messages:
1384         one: Имате %{count} испратена порака
1385         other: Имате %{count} испратени пораки
1386       to: До
1387       subject: Наслов
1388       date: Датум
1389       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1390         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1391       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1392     reply:
1393       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1394         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1395         име за да одговорите.
1396     read:
1397       title: Прочитај ја пораката
1398       from: Од
1399       subject: Наслов
1400       date: Датум
1401       reply_button: Одговори
1402       unread_button: Означи како непрочитано
1403       back: Назад
1404       to: За
1405       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1406         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1407         име за да ја прочитате.
1408     sent_message_summary:
1409       delete_button: Избриши
1410     mark:
1411       as_read: Пораката е означена како прочитана
1412       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1413     delete:
1414       deleted: Пораката е избришана
1415   site:
1416     index:
1417       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1418         оневозможиле тој програм.
1419       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1420       permalink: Постојана врска
1421       shortlink: Кратка врска
1422       createnote: Додај белешка
1423       license:
1424         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1425       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1426         и дали е овозможено далечинското управување
1427     edit:
1428       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1429       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1430         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1431         %{user_page}.
1432       user_page_link: корисничка страница
1433       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1434       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1435         - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
1436         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1437         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1438       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1439         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1440         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1441       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
1442         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1443       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1444         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1445       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1446       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1447         без кои оваа можност не може да работи.
1448     sidebar:
1449       search_results: Исход од пребарувањето
1450       close: Затвори
1451     search:
1452       search: Пребарај
1453       get_directions: Дај насоки
1454       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1455       from: Од
1456       to: До
1457       where_am_i: Каде сум?
1458       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1459     key:
1460       table:
1461         entry:
1462           motorway: Автопат
1463           main_road: Главен пат
1464           trunk: Главна сообраќајна артерија
1465           primary: Главен пат
1466           secondary: Спореден пат
1467           unclassified: Некласификуван пат
1468           track: Патека
1469           bridleway: Пешачко-влечен пат
1470           cycleway: Велосипедска патека
1471           footway: Пешачка патека
1472           rail: Железница
1473           subway: Метро
1474           tram:
1475           - Лека железница
1476           - трамвај
1477           cable:
1478           - Клупна жичница
1479           - клупна жичница
1480           runway:
1481           - Аеродромска писта
1482           - рулажна патека
1483           apron:
1484           - Аеродромска платформа
1485           - терминал
1486           admin: Административна граница
1487           forest: Шума
1488           wood: Шумичка
1489           golf: Голф-терен
1490           park: Парк
1491           resident: Станбено подрачје
1492           common:
1493           - Општествена земја
1494           - ливада
1495           retail: Трговско подрачје
1496           industrial: Индустриско подрачје
1497           commercial: Комерцијално подрачје
1498           heathland: Голиште
1499           lake:
1500           - Езеро
1501           - резервоар
1502           farm: Фарма
1503           brownfield: Запуштено подрачје
1504           cemetery: Гробишта
1505           allotments: Парцели
1506           pitch: Спортски терен
1507           centre: Спортски центар
1508           reserve: Природен резерват
1509           military: Воено подрачје
1510           school:
1511           - Училиште
1512           - универзитет
1513           building: Значајно здание
1514           station: Железничка станица
1515           summit:
1516           - Врв
1517           - врв
1518           tunnel: Испрекината линија = тунел
1519           bridge: Црна линија = мост
1520           private: Доверлив пристап
1521           destination: Пристап до одредницата
1522           construction: Патишта во изградба
1523     richtext_area:
1524       edit: Уреди
1525       preview: Преглед
1526     markdown_help:
1527       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1528       headings: Наслови
1529       heading: Наслов
1530       subheading: Поднаслов
1531       unordered: Неподреден список
1532       ordered: Подреден список
1533       first: Прва ставка
1534       second: Втора ставка
1535       link: Врска
1536       text: Текст
1537       image: Слика
1538       alt: Алтернативен текст
1539       url: URL
1540   trace:
1541     visibility:
1542       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1543       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1544         точки)
1545       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1546       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1547         подредени точки со време)
1548     create:
1549       upload_trace: Подигни GPS-трага
1550       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1551         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1552         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1553     edit:
1554       title: Ја уредувате трагата %{name}
1555       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1556       filename: 'Податотека:'
1557       download: преземи
1558       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1559       points: 'Точки:'
1560       start_coord: 'Почетна координата:'
1561       map: карта
1562       edit: уреди
1563       owner: 'Сопственик:'
1564       description: 'Опис:'
1565       tags: 'Ознаки:'
1566       tags_help: одделено со запирка
1567       save_button: Зачувај промени
1568       visibility: 'Видливост:'
1569       visibility_help: што значи ова?
1570       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1571     trace_form:
1572       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1573       description: 'Опис:'
1574       tags: 'Ознаки:'
1575       tags_help: одделено со запирка
1576       visibility: 'Видливост:'
1577       visibility_help: што значи ова?
1578       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1579       upload_button: Подигни
1580       help: Помош
1581       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1582     trace_header:
1583       upload_trace: Подигни трага
1584       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1585       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1586       traces_waiting:
1587         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1588           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1589           други корисници.
1590         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1591           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1592           во која чекаат други корисници.
1593     trace_optionals:
1594       tags: Ознаки
1595     view:
1596       title: Ја гледате трагата  %{name}
1597       heading: Ја гледате трагата %{name}
1598       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1599       filename: 'Податотека:'
1600       download: преземи
1601       uploaded: 'Подигнато во:'
1602       points: 'Точки:'
1603       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1604       map: карта
1605       edit: уреди
1606       owner: 'Сопственик:'
1607       description: 'Опис:'
1608       tags: 'Ознаки:'
1609       none: Ништо
1610       edit_track: Уреди ја трагава
1611       delete_track: Избриши ја трагава
1612       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1613       visibility: 'Видливост:'
1614     trace_paging_nav:
1615       showing_page: Страница %{page}
1616       older: Постари траги
1617       newer: Понови траги
1618     trace:
1619       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1620       count_points: '%{count} точки'
1621       ago: пред %{time_in_words_ago}
1622       more: повеќе
1623       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1624       view_map: Погледај ја картата
1625       edit: уреди
1626       edit_map: Уредување
1627       public: ЈАВНО
1628       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1629       private: ЛИЧНО
1630       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1631       by: од
1632       in: во
1633       map: карта
1634     list:
1635       public_traces: Јавни GPS-траги
1636       your_traces: Ваши GPS-траги
1637       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1638       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1639       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1640       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1641         трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1642         викстраница</a>.
1643     delete:
1644       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1645     make_public:
1646       made_public: Трагата е објавена
1647     offline_warning:
1648       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1649     offline:
1650       heading: GPX-складиштето е исклучено
1651       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1652     georss:
1653       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1654     description:
1655       description_with_count:
1656         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1657         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1658       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1659   application:
1660     require_cookies:
1661       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1662         за да можете да продолжите,
1663     require_moderator:
1664       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1665     setup_user_auth:
1666       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1667         повеќе.
1668       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1669         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1670         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1671   oauth:
1672     oauthorize:
1673       title: Овластете пристап до вашата сметка
1674       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1675         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1676         колку што сакате.
1677       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1678       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1679       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1680       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1681       allow_write_api: ја менува картата.
1682       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични GPS-траги.
1683       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1684       allow_write_notes: измена на белешки.
1685       grant_access: Дај пристап
1686     oauthorize_success:
1687       title: Барањето за овластување е дозволено
1688       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1689       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1690     oauthorize_failure:
1691       title: Барањето за овластување не успеа
1692       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1693       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1694     revoke:
1695       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1696   oauth_clients:
1697     new:
1698       title: Регистрирајте нова апликација
1699       submit: Регистрирање
1700     edit:
1701       title: Уредете ја апликацијата
1702       submit: Уреди
1703     show:
1704       title: OAuth податоци за %{app_name}
1705       key: 'Потрошувачки клуч:'
1706       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1707       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1708       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1709       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1710       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1711       edit: Измени подробности
1712       delete: Избриши клиент
1713       confirm: Дали сте сигурни?
1714       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1715       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1716       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1717       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1718       allow_write_api: ја менува картата.
1719       allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
1720       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1721       allow_write_notes: измена на белешки.
1722     index:
1723       title: Мои OAuth податоци
1724       my_tokens: Мои овластени апликации
1725       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1726       application: Назив на прил. програм
1727       issued_at: Издадено
1728       revoke: Поништи!
1729       my_apps: Мои клиентни апликации
1730       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1731         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1732         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1733       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1734       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1735     form:
1736       name: Име
1737       required: Се бара
1738       url: URL на главниот прилог
1739       callback_url: URL за одѕив
1740       support_url: URL поддршка
1741       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1742       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1743       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1744       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1745       allow_write_api: ја менува картата.
1746       allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
1747       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1748       allow_write_notes: измена на белешки.
1749     not_found:
1750       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1751     create:
1752       flash: Информациите се успешно регистрирани
1753     update:
1754       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1755     destroy:
1756       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1757   user:
1758     login:
1759       title: Најава
1760       heading: Најава
1761       email or username: Е-пошта или корисничко име
1762       password: 'Лозинка:'
1763       openid: '%{logo} OpenID:'
1764       remember: 'Запомни ме:'
1765       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1766       login_button: Најава
1767       register now: Регистрација
1768       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1769         име и лозинката:'
1770       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1771       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1772       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1773         на OpenStreetMap.
1774       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1775       no account: Немате сметка?
1776       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1777         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1778         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1779       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1780         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1781         за проблемот.
1782       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1783       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1784       auth_providers:
1785         openid:
1786           title: Најава со OpenID
1787           alt: Најава со URL за OpenID
1788         google:
1789           title: Најава со Google
1790           alt: Најава со OpenID од Google
1791         facebook:
1792           title: Најава со Facebook
1793           alt: Најава со профил на Facebook
1794         windowslive:
1795           title: Најава со Windows Live
1796           alt: Најава со сметка на Windows Live
1797         yahoo:
1798           title: Најава со Yahoo
1799           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1800         wordpress:
1801           title: Најава со Wordpress
1802           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1803         aol:
1804           title: Најава со AOL
1805           alt: Најава со OpenID од AOL
1806     logout:
1807       title: Одјава
1808       heading: Одјава од OpenStreetMap
1809       logout_button: Одјава
1810     lost_password:
1811       title: Загубена лозинка
1812       heading: Ја заборавивте лозинката?
1813       email address: 'Е-пошта:'
1814       new password button: Смени лозинка
1815       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1816         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1817       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1818         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1819       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1820     reset_password:
1821       title: Смени лозинка
1822       heading: Смени лозинка за %{user}
1823       password: 'Лозинка:'
1824       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1825       reset: Смени лозинка
1826       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1827       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1828     new:
1829       title: Регистрација
1830       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1831         сметка.
1832       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a>
1833         за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1834         можен рок.
1835       about:
1836         header: Слободна и уредлива
1837         html: |-
1838           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1839           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1840       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1841         со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1842         за учесници</a>.
1843       email address: 'Е-пошта:'
1844       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1845       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1846         title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот
1847         за приватност</a>)
1848       display name: 'Име за приказ:'
1849       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1850         во прилагодувањата.
1851       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1852       password: 'Лозинка:'
1853       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1854       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1855       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1856         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1857       continue: Регистрација
1858       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1859       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1860         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1861       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1862     terms:
1863       title: Услови на учество
1864       heading: Услови на учество
1865       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1866         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1867         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1868       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1869         во јавна сопственост
1870       consider_pd_why: Што е ова?
1871       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1872       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1873         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1874       agree: Се согласувам
1875       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1876       decline: Одбиј
1877       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1878         согласете се или одбијте ги.
1879       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1880       legale_names:
1881         france: Франција
1882         italy: Италија
1883         rest_of_world: Остатокот од светот
1884     no_such_user:
1885       title: Нема таков корисник
1886       heading: Корисникот %{user} не постои.
1887       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1888         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1889       deleted: избришан
1890     view:
1891       my diary: Мојот дневник
1892       new diary entry: нова ставка во дневникот
1893       my edits: Мои уредувања
1894       my traces: Мои траги
1895       my notes: Мои белешки
1896       my messages: Мои пораки
1897       my profile: Мојот профил
1898       my settings: Мои нагодувања
1899       my comments: Мои коментари
1900       oauth settings: oauth поставки
1901       blocks on me: Добиени блокови
1902       blocks by me: Извршени болокови
1903       send message: Испрати порака
1904       diary: Дневник
1905       edits: Уредувања
1906       traces: Траги
1907       notes: Белешки на картата
1908       remove as friend: Отстрани од пријатели
1909       add as friend: Додај во пријатели
1910       mapper since: 'Картограф од:'
1911       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1912       ct status: 'Услови за учество:'
1913       ct undecided: Неодлучено
1914       ct declined: Одбиен
1915       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1916       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1917       email address: Е-пошта
1918       created from: 'Создадено од:'
1919       status: 'Статус:'
1920       spam score: 'Оцена за спам:'
1921       description: Опис
1922       user location: Местоположба на корисникот
1923       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
1924         за да ги видите соседните корисници околу вас.
1925       settings_link_text: прилагодувања
1926       your friends: Ваши пријатели
1927       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1928       km away: '%{count} км од вас'
1929       m away: '%{count} м од вас'
1930       nearby users: Други соседни корисници
1931       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
1932         дека работат на карти.
1933       role:
1934         administrator: Овој корисник е администратор
1935         moderator: Овој корисник е модератор
1936         grant:
1937           administrator: Додели администраторски пристап
1938           moderator: Додели модераторски пристап
1939         revoke:
1940           administrator: Лиши од администраторски пристап
1941           moderator: Лиши од модераторски пристап
1942       block_history: примени блокови
1943       moderator_history: дадени блокови
1944       comments: Коментари
1945       create_block: блокирај го корисников
1946       activate_user: активирај го корисников
1947       deactivate_user: деактивирај го корисников
1948       confirm_user: потврди го корисников
1949       hide_user: скриј го корисников
1950       unhide_user: покажи го корисникот
1951       delete_user: избриши го корисников
1952       confirm: Потврди
1953       friends_changesets: измени на пријателите
1954       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1955       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1956       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1957     popup:
1958       your location: Ваша местоположба
1959       nearby mapper: Соседен картограф
1960       friend: Пријател
1961     account:
1962       title: Уреди сметка
1963       my settings: Мои прилагодувања
1964       current email address: 'Тековна е-пошта:'
1965       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
1966       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1967       external auth: 'Надворешна заверка:'
1968       openid:
1969         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1970         link text: што е ова?
1971       public editing:
1972         heading: 'Јавно уредување:'
1973         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1974         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1975         enabled link text: што е ова?
1976         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
1977           уредувања се анонимни.
1978         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1979       public editing note:
1980         heading: Јавно уредување
1981         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
1982           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
1983           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
1984           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
1985           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
1986           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
1987           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
1988           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1989       contributor terms:
1990         heading: 'Услови за учество:'
1991         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1992         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1993         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
1994           и прифатите новите Услови за учество
1995         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
1996           сопственост.
1997         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1998         link text: што е ова?
1999       profile description: 'Опис за профилот:'
2000       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2001       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2002       image: 'Слика:'
2003       gravatar:
2004         gravatar: Користи Gravatar
2005         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2006         link text: што е ова?
2007       new image: Додај слика
2008       keep image: Задржи ја тековната слика
2009       delete image: Отстрани тековна слика
2010       replace image: Замени тековна слика
2011       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2012       home location: 'Матична местоположба:'
2013       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2014       latitude: Геог. ширина
2015       longitude: Геог. должина
2016       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2017         стиснам на картата
2018       save changes button: Зачувај ги промените
2019       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2020       return to profile: Назад кон профилот
2021       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2022         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2023       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2024     confirm:
2025       heading: Проверете си ја е-поштата
2026       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2027       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2028         да почнете со работа на картите.
2029       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2030         сметката.
2031       button: Потврди
2032       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2033       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2034       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2035       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2036         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2037     confirm_resend:
2038       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2039         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2040         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2041         адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме
2042         на такви потврди.
2043       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2044     confirm_email:
2045       heading: Потврди промена на е-пошта
2046       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2047         новата е-поштенска адреса.
2048       button: Потврди
2049       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2050       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2051       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2052     set_home:
2053       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2054     go_public:
2055       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2056     make_friend:
2057       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2058       button: Додај како пријател
2059       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2060       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2061       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2062     remove_friend:
2063       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2064       button: Отстрани од пријатели
2065       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2066       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2067     filter:
2068       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2069     list:
2070       title: Корисници
2071       heading: Корисници
2072       showing:
2073         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2074         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2075       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2076       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2077       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2078       hide: Скриј одбрани корисници
2079       empty: Нема најдено такви корисници
2080     suspended:
2081       title: Сметката е закочена
2082       heading: Сметката е закочена
2083       webmaster: мреж. управник
2084       body: |-
2085         <p>
2086           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2087           сомнителни активности.
2088         </p>
2089         <p>
2090           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2091           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2092         </p>
2093     auth_failure:
2094       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2095       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2096       no_authorization_code: Нема код за овластување
2097       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2098       invalid_scope: Неважечки делокруг
2099     auth_association:
2100       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2101       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2102         образецот подолу.
2103       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2104         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2105         со вашата назнака.
2106   user_role:
2107     filter:
2108       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2109         не сте администратор.
2110       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2111       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2112       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2113     grant:
2114       title: Потврди доделување на улога
2115       heading: Потврди доделување на улога
2116       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2117         `%{name}'?
2118       confirm: Потврди
2119       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2120         дали корисникот и улогата се важечки.
2121     revoke:
2122       title: Потврди лишување од улога
2123       heading: Потврди лишување од улога
2124       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2125         `%{role}' ?
2126       confirm: Потврди
2127       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2128         дали корисникот и улогата се важечки.
2129   user_block:
2130     model:
2131       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2132         блокови.
2133       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2134     not_found:
2135       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2136       back: Назад кон индексот
2137     new:
2138       title: Правење на блок за %{name}
2139       heading: Правење на блок за %{name}
2140       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2141         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2142         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2143         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2144         поими.
2145       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2146       submit: Направи блок
2147       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2148       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2149       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2150       back: Преглед на сите блокови
2151     edit:
2152       title: Уредување на блок за %{name}
2153       heading: Уредување на блок за %{name}
2154       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2155         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2156         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2157         лаички поими.
2158       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2159       submit: Поднови го блокот
2160       show: Преглед на овој блок
2161       back: Преглед на сите блокови
2162       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2163     filter:
2164       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2165       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2166     create:
2167       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2168         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2169       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2170         пред да го блокирате.
2171       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2172     update:
2173       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2174       success: Блокот е изменет.
2175     index:
2176       title: Кориснички блокови
2177       heading: Список на кориснички блокови
2178       empty: Досега сè уште нема блокови.
2179     revoke:
2180       title: Поништување на блок за %{block_on}
2181       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2182       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2183       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2184       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2185       revoke: Поништи!
2186       flash: Овој блок е поништен.
2187     period:
2188       one: еден час
2189       other: '%{count} часа'
2190     partial:
2191       show: Прикажи
2192       edit: Уреди
2193       revoke: Поништи!
2194       confirm: Дали сте сигурни?
2195       display_name: Блокиран корисник
2196       creator_name: Создавач
2197       reason: Причина за блокирање
2198       status: Статус
2199       revoker_name: 'Поништил:'
2200       not_revoked: (не се поништува)
2201       showing_page: Страница %{page}
2202       next: Следна »
2203       previous: « Претходна
2204     helper:
2205       time_future: Истекува за %{time}.
2206       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2207       time_past: Истечено пред %{time}.
2208     blocks_on:
2209       title: Блокови за %{name}
2210       heading: Список на блокови за %{name}
2211       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2212     blocks_by:
2213       title: Блокови од %{name}
2214       heading: Список на блокови од %{name}
2215       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2216     show:
2217       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2218       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2219       time_future: Уредувања во %{time}
2220       time_past: Истечено пред %{time}
2221       created: Создадено
2222       ago: пред %{time}
2223       status: Статус
2224       show: Прикажи
2225       edit: Уреди
2226       revoke: Поништи!
2227       confirm: Дали сте сигурни?
2228       reason: 'Причина за блокирање:'
2229       back: Преглед на сите блокови
2230       revoker: 'Поништувач:'
2231       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2232   note:
2233     description:
2234       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2235       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2236       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2237       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2238       closed_at_html: Решена пред %{when}
2239       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2240       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2241       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2242     rss:
2243       title: Белешки на OpenStreetMap
2244       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2245         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2246       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
2247       opened: нова белешка (кај %{place})
2248       commented: нова коментар (кај %{place})
2249       closed: затворена белешка (кај %{place})
2250       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2251     entry:
2252       comment: Коментар
2253       full: Целата белешка
2254     mine:
2255       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2256       heading: Белешки на %{user}
2257       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2258       id: Назнака
2259       creator: Создавач
2260       description: Опис
2261       created_at: Создадена
2262       last_changed: Изменета
2263       ago_html: пред %{when}
2264   javascripts:
2265     close: Затвори
2266     share:
2267       title: Сподели
2268       cancel: Откажи
2269       image: Слика
2270       link: Врска или HTML
2271       long_link: Врска
2272       short_link: Кратка врска
2273       geo_uri: ГЕО-URI
2274       embed: HTML
2275       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2276       format: 'Формат:'
2277       scale: 'Размер:'
2278       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2279       download: Преземи
2280       short_url: Кратка URL
2281       include_marker: Вклучи го бележникот
2282       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2283       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2284       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2285     key:
2286       title: Легенда
2287       tooltip: Легенда
2288       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
2289     map:
2290       zoom:
2291         in: Приближи
2292         out: Оддалечи
2293       locate:
2294         title: Прик. моја местоположба
2295         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2296       base:
2297         standard: Стандардна
2298         cycle_map: Велосипедска карта
2299         transport_map: Сообраќајна карта
2300         mapquest: MapQuest Open
2301         hot: Хуманитарна
2302       layers:
2303         header: Слоеви на картата
2304         notes: Белешки на картата
2305         data: Податоци за картата
2306         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2307         title: Слоеви
2308       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2309       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2310     site:
2311       edit_tooltip: Уредување на картата
2312       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2313       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2314       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2315       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2316       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2317       queryfeature_tooltip: Пребарување на особености
2318       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на особеностите
2319     changesets:
2320       show:
2321         comment: Коментар
2322         subscribe: Претплати се
2323         unsubscribe: Отпиши ме
2324         hide_comment: скриј
2325         unhide_comment: откриј
2326     notes:
2327       new:
2328         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2329           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2330           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не
2331           внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и
2332           именици.)
2333         add: Додај белешка
2334       show:
2335         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2336           независно да се проверат.
2337         hide: Скриј
2338         resolve: Решена
2339         reactivate: Реактивирај
2340         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2341         comment: Коментирај
2342     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2343       па стиснете тука.
2344     directions:
2345       engines:
2346         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2347         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2348         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2349         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2350         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2351         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2352         mapzen_bicycle: Велосипед (Mapzen)
2353         mapzen_car: Автомобил (Mapzen)
2354         mapzen_foot: Пешки (Mapzen)
2355       directions: Насоки
2356       distance: Растојание
2357       errors:
2358         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2359         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2360       instructions:
2361         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2362         slight_right_without_exit: Малку надесно во %{name}
2363         turn_right_without_exit: Свртете десно во %{name}
2364         sharp_right_without_exit: Остро надесно во %{name}
2365         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2366         sharp_left_without_exit: Остро налево во %{name}
2367         turn_left_without_exit: Свртете лево во %{name}
2368         slight_left_without_exit: Малку налево во %{name}
2369         via_point_without_exit: (преку точката)
2370         follow_without_exit: Следете го %{name}
2371         roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
2372         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2373         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2374         start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
2375         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2376         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2377         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2378         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2379         unnamed: неименувано
2380         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2381       time: Време
2382     query:
2383       node: Јазол
2384       way: Пат
2385       relation: Однос
2386       nothing_found: Не пронајдов ниедна особеност
2387       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2388       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2389   redaction:
2390     edit:
2391       description: Опис
2392       heading: Уреди редакција
2393       submit: Зачувај редакција
2394       title: Уреди редакција
2395     index:
2396       empty: Нема редакции.
2397       heading: Список на редакции
2398       title: Список на редакции
2399     new:
2400       description: Опис
2401       heading: Внесете информации за новата редакција
2402       submit: Создај редакција
2403       title: Создавање на нова редакција
2404     show:
2405       description: 'Опис:'
2406       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2407       title: Приказ на редакција
2408       user: 'Создавач:'
2409       edit: Уреди ја редакцијава
2410       destroy: Отстрани ја редакцијава
2411       confirm: Дали сте сигурни?
2412     create:
2413       flash: Редакцијата е создадена.
2414     update:
2415       flash: Промените се зачувани.
2416     destroy:
2417       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2418         на оваа редакција пред да ја поништите.
2419       flash: Редакцијата е поништена.
2420       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2421 ...