d4bdcd08a48c90398e5c4f3732c150eee72ec2b3
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: McDutchie
5 # Author: Milicevic01
6 # Author: Nemo bis
7 # Author: Rancher
8 sr-Latn: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Tekst
13       diary_entry: 
14         language: Jezik
15         latitude: Geografska širina
16         longitude: Geografska dužina
17         title: Naslov
18         user: Korisnik
19       friend: 
20         friend: Prijatelj
21         user: Korisnik
22       message: 
23         body: Tekst
24         recipient: Primalac
25         sender: Pošiljalac
26         title: Naslov
27       trace: 
28         description: Opis
29         latitude: Geografska širina
30         longitude: Geografska dužina
31         name: Ime
32         public: Javno
33         size: Veličina
34         user: Korisnik
35         visible: Vidljivo
36       user: 
37         active: Aktivan
38         description: Opis
39         display_name: Ime prikaza
40         email: E-pošta
41         languages: Jezici
42         pass_crypt: Lozinka
43     models: 
44       acl: Upravljanje pristupom
45       changeset: Skup izmena
46       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
47       country: Zemlja
48       diary_comment: Komentar na dnevnik
49       diary_entry: Unos u dnevniku
50       friend: Prijatelj
51       language: Jezik
52       message: Poruka
53       node: Čvor
54       node_tag: Oznaka čvora
55       notifier: Izvestilac
56       old_node: Stari čvor
57       old_node_tag: Oznaka starog čvora
58       old_relation: Stari odnos
59       old_relation_member: Član starog odnosa
60       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
61       old_way: Stara putanja
62       old_way_node: Čvor stare putanje
63       old_way_tag: Oznaka starog puta
64       relation: Odnos
65       relation_member: Član odnosa
66       relation_tag: Oznaka odnosa
67       session: Sesija
68       trace: Trag
69       tracepoint: Tačka traga
70       tracetag: Oznaka traga
71       user: Korisnik
72       user_preference: Korisničke postavke
73       user_token: Korisnički žeton
74       way: Putanja
75       way_node: Čvor putanje
76       way_tag: Oznaka puta
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
84       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Skup izmena: %{id}"
88       changesetxml: XML skup izmena
89       feed: 
90         title: Skup izmena %{id}
91         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Skup izmena
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Pripada:"
96       bounding_box: "Granični okvir:"
97       box: okvir
98       closed_at: "Zatvoreno:"
99       created_at: "Napravljeno:"
100       has_nodes: 
101         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
102         one: "Ima sledeći čvor:"
103         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
104       has_relations: 
105         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
106         one: "Ima sledeći odnos:"
107         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
108       has_ways: 
109         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
110         one: "Ima sledeću putanju:"
111         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
112       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
113       show_area_box: Prikaži okvir područja
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Obrisano:"
117       deleted_by: "Obrisao:"
118       edited_at: "Izmenjeno:"
119       edited_by: "Izmenio:"
120       in_changeset: "U skupu izmena:"
121       version: "Verzija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Odnos %{relation_name}
124       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Obrisano
127       edit: 
128         area: Uredi područje
129         node: Uredi čvor
130         relation: Uredi odnos
131         way: Uredi putanju
132       larger: 
133         area: Pogledaj područje na većoj mapi
134         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
135         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
136         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
137       loading: Učitavam…
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
141         next_node_tooltip: Sledeći čvor
142         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
143         next_way_tooltip: Sledeća putanja
144         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
145         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
146         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
147         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
148       paging: 
149         all: 
150           next: "%{id} »"
151           prev: « %{id}
152         user: 
153           next: "%{id} »"
154           prev: « %{id}
155       user: 
156         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
157         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
158         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
159     node: 
160       download_xml: Preuzmi XML
161       edit: Uredi čvor
162       node: Čvor
163       node_title: "Čvor: %{node_name}"
164       view_history: Pogledaj istoriju
165     node_details: 
166       coordinates: "Koordinate:"
167       part_of: "Deo:"
168     node_history: 
169       download_xml: Preuzmi XML
170       node_history: Istorija čvora
171       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
172       view_details: Pogledaj detalje
173     not_found: 
174       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
175       type: 
176         changeset: skup izmena
177         node: čvor
178         relation: odnos
179         way: putanja
180     paging_nav: 
181       of: od
182       showing_page: Prikaz stranice
183     redacted: 
184       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
185       redaction: Redakcija %{id}
186       type: 
187         node: čvor
188         relation: odnos
189         way: putanja
190     relation: 
191       download_xml: Preuzmi XML
192       relation: Odnos
193       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
194       view_history: Pogledaj istoriju
195     relation_details: 
196       members: "Članovi:"
197       part_of: "Deo:"
198     relation_history: 
199       download_xml: Preuzmi XML
200       relation_history: Istorija odnosa
201       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
202       view_details: Pogledaj detalje
203     relation_member: 
204       entry: "%{type} %{name}"
205       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
206       type: 
207         node: Čvor
208         relation: Odnos
209         way: Putanja
210     start_rjs: 
211       data_frame_title: Podaci
212       data_layer_name: Pregledaj podatke sa mape
213       details: Detalji
214       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio %{user} u %{timestamp}
215       hide_areas: Sakrij područja
216       history_for_feature: Istorija za %{feature}
217       load_data: Učitaj podatke
218       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
219       loading: Učitavam…
220       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
221       object_list: 
222         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
223         back: Prikaži spisak predmeta
224         details: Detalji
225         heading: Spisak predmeta
226         history: 
227           type: 
228             node: Čvor %{id}
229             way: Putanja %{id}
230         selected: 
231           type: 
232             node: Čvor %{id}
233             way: Putanja %{id}
234         type: 
235           node: Čvor
236           way: Putanja
237       private_user: privatni korisnik
238       show_areas: Prikaži područja
239       show_history: Prikaži istoriju
240       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira %{bbox_size} je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
241       wait: Pričekajte…
242       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
243     tag_details: 
244       tags: "Oznake:"
245       wiki_link: 
246         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
247         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
248       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
249     timeout: 
250       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
251       type: 
252         changeset: skup izmena
253         node: tačka
254         relation: odnos
255         way: putanja
256     way: 
257       download_xml: Preuzmi XML
258       edit: Uredi putanju
259       view_history: Pogledaj istoriju
260       way: Putanja
261       way_title: "Putanja: %{way_name}"
262     way_details: 
263       also_part_of: 
264         one: takođe deo putanje %{related_ways}
265         other: takođe deo putanja %{related_ways}
266       nodes: "Čvorovi:"
267       part_of: "Deo:"
268     way_history: 
269       download_xml: Preuzmi XML
270       view_details: Pogledaj detalje
271       way_history: Istorija putanje
272       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anonimno
276       big_area: (veliko)
277       no_comment: (nema komentara)
278       no_edits: (nema izmena)
279       show_area_box: pogledaj okvir područja
280       still_editing: (još uvek uređuje)
281       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Sledeća »
284       previous: « Prethodna
285       showing_page: Prikaz stranice %{page}
286     changesets: 
287       area: Područje
288       comment: Komentar
289       id: Naznaka
290       saved_at: Sačuvano u
291       user: Korisnik
292     list: 
293       description: Skorašnje izmene
294       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
295       description_friend: Izmene vaših prijatelja
296       description_nearby: Izmene od okolnih korisnika
297       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
298       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
299       empty_anon_html: Još nema izmena
300       empty_user_html: Izgleda da niste napravili nijednu izmenu dosad. Da biste počeli, prvo pogledajte <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>uputstvo za početnike</a>.
301       heading: Skupovi izmena
302       heading_bbox: Skupovi izmena
303       heading_friend: Izmene
304       heading_nearby: Izmene
305       heading_user: Skupovi izmena
306       heading_user_bbox: Skupovi izmena
307       title: Skupovi izmena
308       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
309       title_friend: Izmene vaših prijatelja
310       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
311       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
312       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
313     timeout: 
314       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
315   diary_entry: 
316     comments: 
317       ago: pre %{ago}
318       comment: Komentar
319       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
320       newer_comments: Noviji komentari
321       older_comments: Stariji komentari
322       post: Postavi
323       when: Kada
324     diary_comment: 
325       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
326       confirm: Potvrdi
327       hide_link: Sakrij ovaj komentar
328     diary_entry: 
329       comment_count: 
330         one: 1 komentar
331         other: "%{count} komentara"
332       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
333       confirm: Potvrdi
334       edit_link: Uredi ovaj unos
335       hide_link: Sakrij ovaj unos
336       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
337       reply_link: Odgovori na ovaj unos
338     edit: 
339       body: "Tekst:"
340       language: "Jezik:"
341       latitude: "Geografska širina:"
342       location: "Lokacija:"
343       longitude: "Geografska dužina:"
344       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
345       save_button: Sačuvaj
346       subject: "Tema:"
347       title: Uredi unos u dnevniku
348       use_map_link: koristi mapu
349     feed: 
350       all: 
351         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
352         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
353       language: 
354         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
355         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
356       user: 
357         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
358         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
359     list: 
360       in_language_title: Dnevnici na %{language}
361       new: Novi unos u dnevniku
362       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
363       newer_entries: Noviji unosi
364       no_entries: Nema unosa u dnevniku
365       older_entries: Stariji unosi
366       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
367       title: Korisnički dnevnici
368       title_friends: Dnevnici prijatelja
369       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
370       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
371     location: 
372       edit: Uredi
373       location: "Lokacija:"
374       view: Pogledaj
375     new: 
376       title: Novi unos u dnevniku
377     no_such_entry: 
378       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
379       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
380       title: Nema takvog unosa u dnevniku
381     view: 
382       leave_a_comment: Ostavite komentar
383       login: Prijavite se
384       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
385       save_button: Sačuvaj
386       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
387       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
388   editor: 
389     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
390     potlatch: 
391       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
392       name: Potlač 1
393     potlatch2: 
394       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
395       name: Potlač 2
396     remote: 
397       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
398       name: Daljinsko upravljanje
399   export: 
400     start: 
401       add_marker: Dodaj marker na mapu
402       area_to_export: Područje za izvoz
403       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
404       export_button: Izvezi
405       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
406       format: Format
407       format_to_export: Format za izvoz
408       image_size: Veličina slike
409       latitude: "GŠ:"
410       licence: Licenca
411       longitude: "GD:"
412       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
413       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
414       max: najviše
415       options: Mogućnosti
416       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
417       output: Izlaz
418       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
419       scale: Razmera
420       too_large: 
421         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
422         heading: Područje je preveliko
423       zoom: Uvećanje
424     start_rjs: 
425       add_marker: Dodaj marker na mapu
426       change_marker: Promeni položaj markera
427       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
428       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
429       export: Izvezi
430       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
431   geocoder: 
432     description: 
433       title: 
434         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
435         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
436       types: 
437         cities: Gradovi
438         places: Mesta
439         towns: Varošice
440     direction: 
441       east: istočno
442       north: severno
443       north_east: severoistočno
444       north_west: severozapadno
445       south: južno
446       south_east: jugoistočno
447       south_west: jugozapadno
448       west: zapadno
449     distance: 
450       one: oko jednog kilometra
451       other: oko %{count} kilometra
452       zero: manje od jednog kilometra
453     results: 
454       more_results: Više rezultata
455       no_results: Nema rezultata
456     search: 
457       title: 
458         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
459         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
460         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
461         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
462         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
463     search_osm_nominatim: 
464       prefix: 
465         aeroway: 
466           aerodrome: Aerodrom
467           apron: Rampa
468           gate: Kapija
469           helipad: Heliodrom
470           runway: Pista
471           taxiway: Rulna staza
472           terminal: Terminal
473         amenity: 
474           WLAN: Bežični internet
475           airport: Aerodrom
476           arts_centre: Umetnički centar
477           artwork: Umetničko delo
478           atm: Bankomat
479           auditorium: Dvorana
480           bank: Banka
481           bar: Bar
482           bbq: Roštilj
483           bench: Klupa
484           bicycle_parking: Biciklistički parking
485           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
486           biergarten: Pivska bašta
487           brothel: Javna kuća
488           bureau_de_change: Menjačnica
489           bus_station: Autobuska stanica
490           cafe: Kafe
491           car_rental: Iznajmljivanje automobila
492           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
493           car_wash: Auto-perionica
494           casino: Kazino
495           charging_station: Napojna stanica
496           cinema: Bioskop
497           clinic: Klinika
498           club: Klub
499           college: Fakultet
500           community_centre: Društveni centar
501           courthouse: Sud
502           crematorium: Krematorijum
503           dentist: Zubar
504           doctors: Doktor
505           dormitory: Studentski dom
506           drinking_water: Pijaća voda
507           driving_school: Auto-škola
508           embassy: Ambasada
509           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
510           fast_food: Brza hrana
511           ferry_terminal: Skela
512           fire_hydrant: Hidrant
513           fire_station: Vatrogasna stanica
514           food_court: Štandovi za brzu hranu
515           fountain: Fontana
516           fuel: Benzinska pumpa
517           grave_yard: Groblje
518           gym: Fitnes centar
519           hall: Hala
520           health_centre: Dom zdravlja
521           hospital: Bolnica
522           hotel: Hotel
523           hunting_stand: Lovački dom
524           ice_cream: Prodavnica sladoleda
525           kindergarten: Obdanište
526           library: Biblioteka
527           market: Pijaca
528           marketplace: Pijaca
529           mountain_rescue: Gorska služba
530           nightclub: 'Noćni klub'
531           nursery: Jaslice
532           nursing_home: Starački dom
533           office: Poslovnica
534           park: Park
535           parking: Parking
536           pharmacy: Apoteka
537           place_of_worship: Mesto bogosluženja
538           police: Policija
539           post_box: Poštansko sanduče
540           post_office: Pošta
541           preschool: Predškolska ustanova
542           prison: Zatvor
543           pub: Pab
544           public_building: Ustanova
545           public_market: Pijaca
546           reception_area: Prijemno područje
547           recycling: Mesto za reciklažu
548           restaurant: Restoran
549           retirement_home: Starački dom
550           sauna: Sauna
551           school: Škola
552           shelter: Sklonište
553           shop: Prodavnica
554           shopping: Trgovački centar
555           shower: Tuš
556           social_centre: Socijalni centar
557           social_club: Društveni klub
558           studio: Studio
559           supermarket: Supermarket
560           swimming_pool: Bazen
561           taxi: Taksi
562           telephone: Telefonska govornica
563           theatre: Pozorište
564           toilets: Toaleti
565           townhall: Gradska skupština
566           university: Univerzitet
567           vending_machine: Automat
568           veterinary: Veterinarska hirurgija
569           village_hall: Seoski dom
570           waste_basket: Korpa za otpatke
571           wifi: Bežični internet
572           youth_centre: Dom omladine
573         boundary: 
574           administrative: Administrativna granica
575           census: Popisna granica
576           national_park: Nacionalni park
577           protected_area: Zaštićeno područje
578         bridge: 
579           aqueduct: Akvadukt
580           suspension: Viseći most
581           swing: Vrteški most
582           viaduct: Vijadukt
583           "yes": Most
584         building: 
585           "yes": Zgrada
586         highway: 
587           bridleway: Konjička staza
588           bus_guideway: Autobuska traka
589           bus_stop: Autobuska stanica
590           byway: Prečica
591           construction: Auto-put u izgradnji
592           cycleway: Biciklistička staza
593           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
594           footway: Pešačka staza
595           ford: Gaz
596           living_street: Ulica smirenog prometa
597           milestone: Miljokaz
598           minor: Drugorazredni put
599           motorway: Auto-put
600           motorway_junction: Petlja
601           motorway_link: Moto-put
602           path: Staza
603           pedestrian: Pešačka staza
604           platform: Platforma
605           primary: Glavni put
606           primary_link: Glavni put
607           raceway: Trkačka staza
608           residential: Ulica
609           rest_area: Odmaralište
610           road: Put
611           secondary: Sporedni put
612           secondary_link: Sporedni put
613           service: Servisni put
614           services: Usluge na auto-putu
615           speed_camera: Foto-radar
616           steps: Stepenice
617           stile: Prelaz preko ograde
618           tertiary: Lokalni put
619           tertiary_link: Lokalni put
620           track: Makadam
621           trail: Staza
622           trunk: Magistralni put
623           trunk_link: Magistralni put
624           unclassified: Nekategorisani put
625           unsurfaced: Neasfaltirani put
626         historic: 
627           archaeological_site: Arheološko nalazište
628           battlefield: Bojište
629           boundary_stone: Granični kamen
630           building: Zgrada
631           castle: Dvorac
632           church: Crkva
633           fort: Utvrđivanje
634           house: Kuća
635           icon: Ikona
636           manor: Plemićko imanje
637           memorial: Spomenik
638           mine: Rudnik
639           monument: Spomenik
640           museum: Muzej
641           ruins: Ruševine
642           tower: Toranj
643           wayside_cross: Krajputaš
644           wayside_shrine: Usputno svetište
645           wreck: Olupina
646         landuse: 
647           allotments: Bašte
648           basin: Basen
649           brownfield: Zemljište za prenamenu
650           cemetery: Groblje
651           commercial: Poslovno područje
652           conservation: Zaštićeno područje
653           construction: Gradilište
654           farm: Farma
655           farmland: Polje
656           farmyard: Farma
657           forest: Šuma
658           garages: Garaža
659           grass: Trava
660           greenfield: Zeleno polje
661           industrial: Industrijsko područje
662           landfill: Deponija
663           meadow: Livada
664           military: Vojno područje
665           mine: Rudnik
666           nature_reserve: Rezervat prirode
667           orchard: Voćnjak
668           park: Park
669           piste: Skijaška staza
670           quarry: Kamenolom
671           railway: Železnička pruga
672           recreation_ground: Rekreacijsko područje
673           reservoir: Rezervoar
674           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
675           residential: Stambeno područje
676           retail: Maloprodaja
677           road: Putno područje
678           village_green: Seosko polje
679           vineyard: Vinograd
680           wetland: Močvara
681           wood: Šuma
682         leisure: 
683           beach_resort: Morsko odmaralište
684           bird_hide: Sklonište za ptice
685           common: Opštinsko zemljište
686           fishing: Ribolovno područje
687           fitness_station: Tehnički pregled
688           garden: Bašta
689           golf_course: Golf teren
690           ice_rink: Klizalište
691           marina: Marina
692           miniature_golf: Mini golf
693           nature_reserve: Rezervat prirode
694           park: Park
695           pitch: Sportsko igralište
696           playground: Igralište
697           recreation_ground: Rekreacijsko područje
698           sauna: Sauna
699           slipway: Navoz
700           sports_centre: Sportski centar
701           stadium: Stadion
702           swimming_pool: Bazen
703           track: Staza za trčanje
704           water_park: Vodeni park
705         military: 
706           airfield: Vojni aerodrom
707           barracks: Kasarna
708           bunker: Bunker
709         natural: 
710           bay: Zaliv
711           beach: Plaža
712           cape: Rt
713           cave_entrance: Ulaz u pećinu
714           channel: Kanal
715           cliff: Litica
716           crater: Krater
717           dune: Dina
718           feature: Obeležje
719           fell: Brdo
720           fjord: Fjord
721           forest: Šuma
722           geyser: Gejzir
723           glacier: Glečer
724           heath: Ravnica
725           hill: Brdo
726           island: Ostrvo
727           land: Zemljište
728           marsh: Močvara
729           moor: Močvara
730           mud: Blato
731           peak: Vrh
732           point: Tačka
733           reef: Greben
734           ridge: Greben
735           river: Reka
736           rock: Stena
737           scree: Osulina
738           scrub: Guštara
739           shoal: Sprud
740           spring: Izvor
741           stone: Kamen
742           strait: Moreuz
743           tree: Drvo
744           valley: Dolina
745           volcano: Vulkan
746           water: Voda
747           wetland: Močvara
748           wetlands: Močvara
749           wood: Šuma
750         office: 
751           accountant: Računovođa
752           architect: Arhitekta
753           company: Firma
754           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
755           estate_agent: Agencija za nekretnine
756           government: Vladina služba
757           insurance: Služba za osiguravanje
758           lawyer: Advokat
759           ngo: NVO kancelarija
760           telecommunication: Telekomunikaciona služba
761           travel_agent: Turistička agencija
762           "yes": Kancelarija
763         place: 
764           airport: Aerodrom
765           city: Grad
766           country: Zemlja
767           county: Okrug
768           farm: Farma
769           hamlet: Zaselak
770           house: Kuća
771           houses: Kuće
772           island: Ostrvo
773           islet: Hrid
774           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
775           locality: Lokalitet
776           moor: Močvara
777           municipality: Opština
778           postcode: Poštanski broj
779           region: Područje
780           sea: More
781           state: Savezna država
782           subdivision: Podgrupa
783           suburb: Predgrađe
784           town: Varošica
785           unincorporated_area: Slobodna zemlja
786           village: Selo
787         railway: 
788           abandoned: Napuštena železnica
789           construction: Železnička pruga u izgradnji
790           disused: Napuštena železnica
791           disused_station: Napuštena železnička stanica
792           funicular: Žičana železnica
793           halt: Železničko stajalište
794           historic_station: Istorijska železnička stanica
795           junction: Železnički čvor
796           level_crossing: Pružni prelaz
797           light_rail: Laka železnica
798           miniature: Minijaturna železnica
799           monorail: Jednotračna pruga
800           narrow_gauge: Uskotračna pruga
801           platform: Železnička platforma
802           preserved: Očuvana železnica
803           spur: Pruga
804           station: Železnička stanica
805           subway: Metro stanica
806           subway_entrance: Ulaz u metro
807           switch: Skretnica
808           tram: Tramvaj
809           tram_stop: Tramvajsko stajalište
810           yard: Ranžirna stanica
811         shop: 
812           alcohol: Trgovina pićem
813           antiques: Antikvarnica
814           art: Atelje
815           bakery: Pekara
816           beauty: Parfimerija
817           beverages: Prodavnica pića
818           bicycle: Prodavnica bicikala
819           books: Knjižara
820           butcher: Mesara
821           car: Auto-kuća
822           car_parts: Auto-delovi
823           car_repair: Auto-servis
824           carpet: Prodavnica tepiha
825           charity: Dobrotvorna prodavnica
826           chemist: Apotekar
827           clothes: Butik
828           computer: Računarska oprema
829           confectionery: Poslastičarnica
830           convenience: Potrepštine
831           copyshop: Kopirnica
832           cosmetics: Kozmetičarska radnja
833           department_store: Robna kuća
834           discount: Diskont
835           doityourself: Uradi sam
836           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
837           electronics: Elektronska oprema
838           estate_agent: Agent za nekretnine
839           farm: Poljoprivredna apoteka
840           fashion: Modna prodavnica
841           fish: Ribarnica
842           florist: Cvećara
843           food: Bakalnica
844           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
845           furniture: Nameštaj
846           gallery: Galerija
847           garden_centre: Vrtni centar
848           general: Prodavnica mešovite robe
849           gift: Suvenirnica
850           greengrocer: Piljarnica
851           grocery: Bakalnica
852           hairdresser: Frizerski salon
853           hardware: Gvožđara
854           hifi: Muzička oprema
855           insurance: Osiguranje
856           jewelry: Zlatara
857           kiosk: Kiosk
858           laundry: Perionica rublja
859           mall: Tržni centar
860           market: Market
861           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
862           motorcycle: Prodavnica motocikala
863           music: Muzička prodavnica
864           newsagent: Novinar
865           optician: Optičar
866           organic: Prodavnica zdrave hrane
867           outdoor: Štand
868           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
869           photo: Fotografska radnja
870           salon: Salon
871           shoes: Prodavnica obuće
872           shopping_centre: Tržni centar
873           sports: Sportska oprema
874           stationery: Papirnica
875           supermarket: Supermarket
876           toys: Prodavnica igračaka
877           travel_agency: Turistička agencija
878           video: Videoteka
879           wine: Trgovina pićem
880         tourism: 
881           alpine_hut: Planinarski dom
882           artwork: Galerija
883           attraction: Atrakcija
884           bed_and_breakfast: Polupansion
885           cabin: Koliba
886           camp_site: Kamp
887           caravan_site: Kamp-prikolice
888           chalet: Planinska koliba
889           guest_house: Gostinska kuća
890           hostel: Hostel
891           hotel: Hotel
892           information: Podaci
893           lean_to: Sklonište
894           motel: Motel
895           museum: Muzej
896           picnic_site: Mesto za piknik
897           theme_park: Tematski park
898           valley: Dolina
899           viewpoint: Vidikovac
900           zoo: Zoološki vrt
901         tunnel: 
902           "yes": Tunel
903         waterway: 
904           artificial: Veštački vodeni put
905           boatyard: Brodogradilište
906           canal: Kanal
907           connector: Spoj vodnih puteva
908           dam: Brana
909           derelict_canal: Odbačeni kanal
910           ditch: Jarak
911           dock: Dok
912           drain: Odvod
913           lock: Brana
914           lock_gate: Vrata brane
915           mineral_spring: Mineralni izvor
916           mooring: Sidrište
917           rapids: Brzaci
918           river: Reka
919           riverbank: Rečna obala
920           stream: Potok
921           wadi: Suvo korito reke
922           water_point: Tačka vodotoka
923           waterfall: Vodopad
924           weir: Brana
925       prefix_format: "%{name}"
926   html: 
927     dir: ltr
928   javascripts: 
929     map: 
930       base: 
931         cycle_map: Biciklistička mapa
932         mapquest: Mapkvest open
933         standard: Standardna
934         transport_map: Saobraćajna mapa
935     site: 
936       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
937       edit_tooltip: Uredite mapu
938       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
939       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
940   layouts: 
941     community: Zajednica
942     community_blogs: Blogovi zajednice
943     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
944     copyright: Autorska prava i licenca
945     documentation: Dokumentacija
946     documentation_title: Dokumentacija projekta
947     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
948     donate_link_text: priložiti novac
949     edit: Uredi
950     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
951     foundation: Zadužbina
952     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
953     gps_traces: GPS tragovi
954     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
955     help: Pomoć
956     help_centre: Centar za pomoć
957     help_title: Stranica pomoći za projekat
958     help_url: http://help.openstreetmap.org/
959     history: Istorija
960     home: dom
961     intro_1: OpenStreetMap je slobodna mapa celog sveta. Kreirana od korisnika kao što ste vi.
962     intro_2_create_account: Otvorite nalog
963     intro_2_download: preuzimanje
964     intro_2_html: Podaci su slobodni za %{download} i %{use} pod uslovima licence %{license}. %{create_account} da poboljšate mapu.
965     intro_2_license: otvorena licenca
966     intro_2_use: upotreba
967     log_in: prijavi me
968     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
969     logo: 
970       alt_text: Logotip Openstritmapa
971     logout: odjavi me
972     make_a_donation: 
973       text: Priložite novac
974       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
975     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
976     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
977     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
978     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
979     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
980     partners_partners: partneri
981     partners_ucl: VR centar UCL-a
982     project_name: 
983       h1: Openstritmap
984       title: Openstritmap
985     sign_up: otvori nalog
986     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
987     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
988     user_diaries: Dnevnici
989     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
990     view: Pregled
991     view_tooltip: Pogledajte mapu
992     wiki: viki
993     wiki_title: Viki stranice projekta
994     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Main_Page?uselang=sr-ec
995   license_page: 
996     foreign: 
997       english_link: engleskog originala
998       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
999       title: O prevodu
1000     legal_babble: 
1001       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n  \t+ \t\nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>)."
1002       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade)."
1003       contributors_footer_1_html: "Više informacija o ovim i drugim izvorima korišćenim\nza poboljšavanje Openstritmapa možete naći na stranici <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Doprinosioci</a> na našem vikiju."
1004       contributors_footer_2_html: "  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost."
1005       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje."
1006       contributors_gb_html: "<strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010."
1007       contributors_intro_html: "  Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega."
1008       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; AND podaci, 2007\n  \t+ \t\n    (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1009       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana."
1010       contributors_title_html: Naši saradnici
1011       contributors_za_html: "<strong>Južnoafrička Republika</strong>: sadrži podatke iz\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavne uprave:\nNacionalna katastarska služba</a>, državna autorska prava zadržana."
1012       credit_1_html: "  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n  Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n  CC BY-SA&rdquo;."
1013       credit_2_html: "  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC BY-SA do <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org."
1014       credit_title_html: Kako da imenujete Openstritmap
1015       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1016       intro_2_html: "  Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti."
1017       more_1_html: "  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>."
1018       more_2_html: "  Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava."
1019       more_title_html: Saznajte više
1020       title_html: Autorska prava i licenca
1021     native: 
1022       mapping_link: počnite s mapiranjem
1023       native_link: srpsko izdanje
1024       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
1025       title: O stranici
1026   message: 
1027     delete: 
1028       deleted: Poruka je obrisana
1029     inbox: 
1030       date: Datum
1031       from: Od
1032       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1033       my_inbox: Primljene
1034       new_messages: 
1035         one: "%{count} nova poruka"
1036         other: "%{count} nove poruke"
1037       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1038       old_messages: 
1039         one: "%{count} stara poruka"
1040         other: "%{count} stare poruke"
1041       outbox: poslate
1042       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1043       subject: Naslov
1044       title: Primljene
1045     mark: 
1046       as_read: Poruka je označena kao pročitana
1047       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
1048     message_summary: 
1049       delete_button: Obriši
1050       read_button: Označi kao pročitano
1051       reply_button: Odgovori
1052       unread_button: Označi kao nepročitano
1053     new: 
1054       back_to_inbox: Nazad na primljene
1055       body: Tekst
1056       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
1057       message_sent: Poruka je poslata.
1058       send_button: Pošalji
1059       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
1060       subject: Naslov
1061       title: Pošalji poruku
1062     no_such_message: 
1063       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1064       heading: Nema takve poruke
1065       title: Nema takve poruke
1066     outbox: 
1067       date: Datum
1068       inbox: primljene
1069       messages: 
1070         one: Imate %{count} poslatu poruku
1071         other: Imate %{count} poslate poruke
1072       my_inbox: "%{inbox_link}"
1073       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1074       outbox: poslate
1075       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1076       subject: Naslov
1077       title: Poslate
1078       to: Za
1079     read: 
1080       date: Datum
1081       from: Od
1082       reply_button: Odgovori
1083       subject: Naslov
1084       title: Pročitaj poruku
1085       to: Za
1086       unread_button: Označi kao nepročitano
1087       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1088     reply: 
1089       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1090     sent_message_summary: 
1091       delete_button: Obriši
1092   notifier: 
1093     diary_comment_notification: 
1094       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1095       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1096       hi: Pozdrav, %{to_user},
1097       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1098     email_confirm: 
1099       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1100     email_confirm_html: 
1101       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1102       greeting: Pozdrav,
1103       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1104     email_confirm_plain: 
1105       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1106       greeting: Pozdrav,
1107     friend_notification: 
1108       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1109       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
1110       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1111       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
1112     gpx_notification: 
1113       and_no_tags: i bez oznaka.
1114       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1115       failure: 
1116         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1117         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
1118         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1119         more_info_2: "može se naći na:"
1120         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1121       greeting: Pozdrav,
1122       success: 
1123         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1124         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1125       with_description: s opisom
1126       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1127     lost_password: 
1128       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1129     lost_password_html: 
1130       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1131       greeting: Pozdrav,
1132       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1133     lost_password_plain: 
1134       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1135       greeting: Pozdrav,
1136     message_notification: 
1137       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1138       hi: Pozdrav, %{to_user},
1139       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
1140     signup_confirm: 
1141       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1142   oauth: 
1143     oauthorize: 
1144       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1145       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1146       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1147       allow_write_api: menja mapu.
1148       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1149       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1150       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1151       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1152     revoke: 
1153       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1154   oauth_clients: 
1155     create: 
1156       flash: Podaci su uspešno upisani
1157     destroy: 
1158       flash: Upis programa je ukinut
1159     edit: 
1160       submit: Uredi
1161       title: Uredi program
1162     form: 
1163       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1164       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1165       allow_write_api: menjanje mape.
1166       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1167       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1168       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1169       callback_url: Povratna adresa
1170       name: Ime
1171       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1172       required: Neophodno
1173       support_url: Adresa podrške
1174       url: Adresa glavnog programa
1175     index: 
1176       application: Naziv programa
1177       issued_at: Izdano
1178       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1179       my_apps: Programi
1180       my_tokens: Odobreni programi
1181       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1182       register_new: Upiši program
1183       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1184       revoke: Opozovi
1185       title: OAuth detalji
1186     new: 
1187       submit: Otvori nalog
1188       title: Upiši novi program
1189     not_found: 
1190       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1191     show: 
1192       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1193       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1194       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1195       allow_write_api: menja mapu.
1196       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1197       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1198       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1199       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1200       confirm: Jeste li sigurni?
1201       delete: Obriši klijent
1202       edit: Detalji izmene
1203       key: "Ključ potrošača:"
1204       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1205       secret: "Tajna potrošača:"
1206       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1207       title: OAuth detalji za %{app_name}
1208       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1209     update: 
1210       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1211   printable_name: 
1212     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1213   redaction: 
1214     create: 
1215       flash: Redakcija je napravljena.
1216     destroy: 
1217       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1218       flash: Redakcija je uklonjena.
1219       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1220     edit: 
1221       description: Opis
1222       heading: Uredi redakciju
1223       submit: Sačuvaj redakciju
1224       title: Uređivanje redakcije
1225     index: 
1226       empty: Nema redakcija.
1227       heading: Spisak redakcija
1228       title: Spisak redakcija
1229     new: 
1230       description: Opis
1231       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1232       submit: Napravi redakciju
1233       title: Pravljenje nove redakcije
1234     show: 
1235       confirm: Jeste li sigurni?
1236       description: "Opis:"
1237       destroy: Ukloni ovu redakciju
1238       edit: Uredi ovu redakciju
1239       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1240       title: Prikaz redakcije
1241       user: "Tvorac:"
1242     update: 
1243       flash: Izmene su sačuvane.
1244   site: 
1245     edit: 
1246       anon_edits: (%{link})
1247       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1248       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1249       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1250       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1251       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1252       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1253       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1254       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1255       user_page_link: korisničke stranice
1256     index: 
1257       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1258       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1259       permalink: Trajna veza
1260       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1261       shortlink: Kratka veza
1262     key: 
1263       table: 
1264         entry: 
1265           admin: Administrativna granica
1266           allotments: Bašte
1267           apron: 
1268             - Aerodromski peron
1269             - terminal
1270           bridge: Crni okvir – most
1271           bridleway: Konjička staza
1272           brownfield: Građevinsko zemljište
1273           building: Značajna zgrada
1274           byway: Sporedni put
1275           cable: 
1276             - Žičara
1277             - sedišnica
1278           cemetery: Groblje
1279           centre: Sportski centar
1280           commercial: Poslovno područje
1281           common: 
1282             - Poljana
1283             - livada
1284           construction: Putevi u izgradnji
1285           cycleway: Biciklistička staza
1286           destination: Pristup odredištu
1287           farm: Farma
1288           footway: Pešačka staza
1289           forest: Šuma
1290           golf: Golf teren
1291           heathland: Pustoš
1292           industrial: Industrijsko područje
1293           lake: 
1294             - Jezero
1295             - rezervoar
1296           military: Vojno područje
1297           motorway: Auto-put
1298           park: Park
1299           permissive: Pristup uz dozvolu
1300           pitch: Sportsko igralište
1301           primary: Glavni put
1302           private: Privatni posed
1303           rail: Železnička pruga
1304           reserve: Rezervat prirode
1305           resident: Stambeno područje
1306           retail: Maloprodajno područje
1307           runway: 
1308             - Aerodromska pista
1309             - rulne staze
1310           school: 
1311             - Škola
1312             - univerzitet
1313           secondary: Sporedni put
1314           station: Železnička stanica
1315           subway: Podzemna železnica
1316           summit: 
1317             - Uzvišenje
1318             - vrh
1319           tourist: Turistička atrakcija
1320           track: Makadam
1321           tram: 
1322             - Laka železnica
1323             - tramvaj
1324           trunk: Magistralni put
1325           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1326           unclassified: Nekategorisani put
1327           unsurfaced: Neasfaltirani put
1328           wood: Šuma
1329     markdown_help: 
1330       alt: Rezervni tekst
1331       first: Prva stavka
1332       heading: Naslov
1333       headings: Naslovi
1334       image: Slika
1335       link: Veza
1336       ordered: Svrstan spisak
1337       second: Druga stavka
1338       subheading: Podnaslov
1339       text: Tekst
1340       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1341       unordered: Nesvrstan spisak
1342       url: Adresa
1343     richtext_area: 
1344       edit: Uredi
1345       preview: Pregled
1346     search: 
1347       search: Pretraga
1348       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1349       submit_text: Idi
1350       where_am_i: Gde sam?
1351       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1352     sidebar: 
1353       close: Zatvori
1354       search_results: Rezultati pretrage
1355   time: 
1356     formats: 
1357       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1358   trace: 
1359     create: 
1360       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1361       upload_trace: Otpremi GPS trag
1362     delete: 
1363       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1364     edit: 
1365       description: "Opis:"
1366       download: preuzmi
1367       edit: uredi
1368       filename: "Naziv datoteke:"
1369       heading: Uređivanje traga %{name}
1370       map: mapa
1371       owner: "Vlasnik:"
1372       points: "Tačaka:"
1373       save_button: Sačuvaj izmene
1374       start_coord: "Početna koordinata:"
1375       tags: "Oznake:"
1376       tags_help: razdvojeno zapetama
1377       title: Uređivanje traga %{name}
1378       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1379       visibility: "Vidljivost:"
1380       visibility_help: šta ovo znači?
1381       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1382     list: 
1383       empty_html: Ovde još nema ništa. <a href='%{upload_link}'>Otpremite novi trag</a> ili saznajte više o GPS traganju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>viki stranici</a>.
1384       public_traces: Javni GPS tragovi
1385       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1386       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1387       your_traces: Vaši GPS tragovi
1388     make_public: 
1389       made_public: Javni trag
1390     offline: 
1391       heading: GPX ostava je van mreže
1392       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1393     offline_warning: 
1394       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1395     trace: 
1396       ago: pre %{time_in_words_ago}
1397       by: od
1398       count_points: "%{count} tačaka"
1399       edit: uredi
1400       edit_map: Uredi mapu
1401       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1402       in: u
1403       map: mapa
1404       more: više
1405       pending: NA_ČEKANJU
1406       private: PRIVATNI
1407       public: JAVNI
1408       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1409       trackable: MOŽE SE PRATITI
1410       view_map: Pogledaj kartu
1411     trace_form: 
1412       description: "Opis:"
1413       help: Pomoć
1414       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1415       tags: "Oznake:"
1416       tags_help: razdvojeno zapetama
1417       upload_button: Otpremi
1418       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1419       visibility: "Vidljivost:"
1420       visibility_help: šta ovo znači?
1421       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1422     trace_header: 
1423       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1424       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1425       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1426       upload_trace: Otpremi trag
1427     trace_optionals: 
1428       tags: Oznake
1429     trace_paging_nav: 
1430       newer: Noviji tragovi
1431       older: Stariji tragovi
1432       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1433     view: 
1434       delete_track: Obriši ovaj trag
1435       description: "Opis:"
1436       download: preuzmi
1437       edit: uredi
1438       edit_track: Uredi ovaj trag
1439       filename: "Naziv datoteke:"
1440       heading: Pregled traga %{name}
1441       map: mapa
1442       none: ništa
1443       owner: "Vlasnik:"
1444       pending: NA_ČEKANJU
1445       points: "Tačaka:"
1446       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1447       tags: "Oznake:"
1448       title: Pregled traga %{name}
1449       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1450       uploaded: "Otpremljeno:"
1451       visibility: "Vidljivost:"
1452     visibility: 
1453       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1454       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1455       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1456       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1457   user: 
1458     account: 
1459       contributor terms: 
1460         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1461         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1462         heading: "Uslovi uređivanja:"
1463         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1464         link text: šta je ovo?
1465         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1466         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1467       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1468       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1469       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1470       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1471       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1472       home location: "Mesto stanovanja:"
1473       image: "Slika:"
1474       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1475       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1476       latitude: "Geografska širina:"
1477       longitude: "Geografska dužina:"
1478       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1479       my settings: Postavke
1480       new email address: "Nova e-adresa:"
1481       new image: Dodaj sliku
1482       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1483       openid: 
1484         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1485         link text: šta je ovo?
1486         openid: "OpenID:"
1487       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1488       preferred languages: "Željeni jezici:"
1489       profile description: "Opis profila:"
1490       public editing: 
1491         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1492         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1493         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1494         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1495         enabled link text: šta je ovo?
1496         heading: "Javno uređivanje:"
1497       public editing note: 
1498         heading: Javno uređivanje
1499         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1500       replace image: Zameni trenutnu sliku
1501       return to profile: Nazad na profil
1502       save changes button: Sačuvaj izmene
1503       title: Uredi nalog
1504       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1505     confirm: 
1506       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1507       button: Potvrdi
1508       heading: Potvrda korisničkog naloga
1509       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1510       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1511     confirm_email: 
1512       button: Potvrdi
1513       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1514       heading: Potvrda promene e-adrese
1515       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1516       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1517     confirm_resend: 
1518       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1519       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1520     filter: 
1521       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1522     go_public: 
1523       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1524     list: 
1525       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1526       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1527       heading: Korisnici
1528       hide: Sakrij izabrane korisnike
1529       showing: 
1530         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1531         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1532       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1533       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1534       title: Korisnici
1535     login: 
1536       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1537       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1538       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1539       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1540       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1541       heading: Prijava
1542       login_button: Prijavi me
1543       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1544       new to osm: Novi ste na sajtu?
1545       no account: Nemate nalog?
1546       openid: "%{logo} OpenID:"
1547       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1548       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1549       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1550       openid_providers: 
1551         aol: 
1552           alt: Prijavite se preko AOL-a
1553           title: Prijava putem AOL-a
1554         google: 
1555           alt: Prijavite se preko Gugla
1556           title: Prijava putem Gugla
1557         myopenid: 
1558           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1559           title: Prijava putem myOpenID-ja
1560         openid: 
1561           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1562           title: Prijava putem OpenID-ja
1563         wordpress: 
1564           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1565           title: Prijava putem Vordpresa
1566         yahoo: 
1567           alt: Prijavite se preko Jahua
1568           title: Prijava putem Jahua
1569       password: "Lozinka:"
1570       register now: Otvorite nalog
1571       remember: "Zapamti me:"
1572       title: Prijava
1573       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1574       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1575       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1576     logout: 
1577       heading: Odjava
1578       logout_button: Odjavi me
1579       title: Odjava
1580     lost_password: 
1581       email address: "E-adresa:"
1582       heading: Zaboravili ste lozinku?
1583       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1584       new password button: Poništi lozinku
1585       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1586       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1587       title: Povratak lozinke
1588     make_friend: 
1589       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1590       button: Dodaj kao prijatelja
1591       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1592       heading: Dodati korisnika %{user} kao prijatelja?
1593       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1594     new: 
1595       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1596       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1597       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1598       continue: Nastavi
1599       display name: "Ime prikaza:"
1600       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1601       email address: "E-adresa:"
1602       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1603       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1604       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1605       openid: "%{logo} OpenID:"
1606       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1607       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1608       password: "Lozinka:"
1609       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1610       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1611       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1612       title: Otvaranje naloga
1613       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1614     no_such_user: 
1615       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1616       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1617       title: Nema takvog korisnika
1618     popup: 
1619       friend: Prijatelj
1620       nearby mapper: Obližnji kartograf
1621       your location: Vaša lokacija
1622     remove_friend: 
1623       button: Ukloni iz prijatelja
1624       heading: Ukloniti korisnika %{user} iz prijatelja?
1625       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1626       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1627     reset_password: 
1628       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1629       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1630       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1631       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1632       password: "Lozinka:"
1633       reset: Poništi lozinku
1634       title: Poništi lozinku
1635     set_home: 
1636       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1637     suspended: 
1638       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1639       heading: Suspendovan nalog
1640       title: Suspendovan nalog
1641       webmaster: administrator
1642     terms: 
1643       agree: Prihvati
1644       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1645       consider_pd_why: šta je ovo?
1646       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1647       decline: Odbaci
1648       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1649       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1650       heading: Uslovi uređivanja
1651       legale_names: 
1652         france: Francuska
1653         italy: Italija
1654         rest_of_world: Ostatak sveta
1655       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1656       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1657       title: Uslovi uređivanja
1658       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1659     view: 
1660       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1661       add as friend: dodaj kao prijatelja
1662       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1663       block_history: dobijene blokade
1664       blocks by me: moja blokiranja
1665       blocks on me: blokiranja na mene
1666       comments: komentari
1667       confirm: Potvrdi
1668       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1669       create_block: blokiraj ovog korisnika
1670       created from: "Napravljeno iz:"
1671       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1672       ct declined: Odbijeno
1673       ct status: "Uslovi za učešće:"
1674       ct undecided: Neodlučeno
1675       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1676       delete_user: obriši ovog korisnika
1677       description: Opis
1678       diary: dnevnik
1679       edits: izmene
1680       email address: "E-adresa:"
1681       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1682       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1683       hide_user: sakrij ovog korisnika
1684       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1685       km away: udaljeno %{count} km
1686       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1687       m away: udaljeno %{count} m
1688       mapper since: "Kartograf od:"
1689       moderator_history: date blokade
1690       my comments: moji komentari
1691       my diary: moj dnevnik
1692       my edits: moje izmene
1693       my settings: moje postavke
1694       my traces: moji tragovi
1695       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1696       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1697       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1698       new diary entry: novi unos u dnevniku
1699       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1700       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1701       oauth settings: oAuth postavke
1702       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1703       role: 
1704         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1705         grant: 
1706           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1707           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1708         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1709         revoke: 
1710           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1711           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1712       send message: pošalji poruku
1713       settings_link_text: postavkama
1714       spam score: "Ocena spama:"
1715       status: "Stanje:"
1716       traces: tragovi
1717       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1718       user location: Boravište korisnika
1719       your friends: Vaši prijatelji
1720   user_block: 
1721     blocks_by: 
1722       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1723       heading: Spisak blokada od %{name}
1724       title: Blokade od %{name}
1725     blocks_on: 
1726       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1727       heading: Spisak blokada za %{name}
1728       title: Blokade za %{name}
1729     create: 
1730       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1731       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1732       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1733     edit: 
1734       back: Pogledaj sve blokade
1735       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1736       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1737       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1738       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1739       show: Pogledaj ovu blokadu
1740       submit: Ažuriraj blokadu
1741       title: Uređivanje blokade za %{name}
1742     filter: 
1743       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1744       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1745     helper: 
1746       time_future: Završava se u %{time}.
1747       time_past: Završeno pre %{time}.
1748       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1749     index: 
1750       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1751       heading: Spisak korisničkih blokada
1752       title: Korisničke blokade
1753     model: 
1754       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1755       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1756     new: 
1757       back: Pogledaj sve blokade
1758       heading: Blokiranje %{name}
1759       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1760       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1761       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1762       submit: Napravi blokadu
1763       title: Blokiranje %{name}
1764       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1765       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1766     not_found: 
1767       back: Nazad na indeks
1768       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1769     partial: 
1770       confirm: Jeste li sigurni?
1771       creator_name: Tvorac
1772       display_name: Blokirani korisnik
1773       edit: Uredi
1774       next: Sledeće »
1775       not_revoked: (nije opozvano)
1776       previous: « Prethodno
1777       reason: Razlozi za blokiranje
1778       revoke: Opozovi
1779       revoker_name: Opozvao
1780       show: Prikaži
1781       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1782       status: Stanje
1783     period: 
1784       one: 1 sat
1785       other: "%{count} sata"
1786     revoke: 
1787       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1788       flash: Ova blokada je opozvana.
1789       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1790       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1791       revoke: Opozovi
1792       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1793       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1794     show: 
1795       back: Pogledaj sve blokade
1796       confirm: Jeste li sigurni?
1797       edit: Uredi
1798       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1799       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1800       reason: "Razlog za blokiranje:"
1801       revoke: Opozovi
1802       revoker: "Opozivalac:"
1803       show: Prikaži
1804       status: Stanje
1805       time_future: Završava se u %{time}
1806       time_past: Završeno pre %{time}
1807       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1808     update: 
1809       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1810       success: Blokada je ažurirana.
1811   user_role: 
1812     filter: 
1813       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1814       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1815       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1816       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1817     grant: 
1818       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1819       confirm: Potvrdi
1820       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1821       heading: Potvrda dodele uloge
1822       title: Potvrda dodele uloge
1823     revoke: 
1824       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1825       confirm: Potvrdi
1826       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1827       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1828       title: Potvrda oduzimanja uloge