d4f7b4f80665de758b372496ad224f33f66a261e
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         note: Rediger notis
133         relation: Rediger relasjon
134         way: Rediger rute
135       larger: 
136         area: Vis område på større kart
137         node: Vis node på større kart
138         note: Vis notis på større kart
139         relation: Vis relasjon på større kart
140         way: Vis veg på større kart
141       loading: Lastar...
142     navigation: 
143       all: 
144         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
145         next_node_tooltip: Neste node
146         next_note_tooltip: Neste notis
147         next_relation_tooltip: Neste relasjon
148         next_way_tooltip: Neste veg
149         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
150         prev_node_tooltip: Forrige node
151         prev_note_tooltip: Forrige notis
152         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
153         prev_way_tooltip: Forrige veg
154       paging: 
155         all: 
156           next: "%{id} »"
157           prev: « %{id}
158         user: 
159           next: "%{id} »"
160           prev: « %{id}
161       user: 
162         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
163         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
164         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
165     node: 
166       download_xml: Last ned XML
167       edit: Rediger node
168       node: Node
169       node_title: "Node: %{node_name}"
170       view_history: Sjå historikken
171     node_details: 
172       coordinates: "Koordinatar:"
173       part_of: "Del av:"
174     node_history: 
175       download_xml: Last ned XML
176       node_history: Nodehistorik
177       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
178       view_details: Vis detaljar
179     not_found: 
180       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
181       type: 
182         changeset: endringssett
183         node: node
184         relation: relasjon
185         way: veg
186     note: 
187       at_by_html: "%{when} sidan av %{user}"
188       at_html: "%{when} sidan"
189       closed: "Attlatne:"
190       closed_title: "Oppklara notis: %{note_name}"
191       comments: "Kommentarar:"
192       description: "Skildring:"
193       last_modified: "Sist endra:"
194       open_title: "Uoppklara notis: %{note_name}"
195       opened: "Opna:"
196     paging_nav: 
197       of: av
198       showing_page: side
199     redacted: 
200       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
201       redaction: Maskering %{id}
202       type: 
203         node: noden
204         relation: relasjonen
205         way: vegen
206     relation: 
207       download_xml: Last ned XML
208       relation: Relasjon
209       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
210       view_history: Sjå historikken
211     relation_details: 
212       members: "Medlemmar:"
213       part_of: "Del av:"
214     relation_history: 
215       download_xml: Last ned XML
216       relation_history: Relasjonshistorikk
217       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
218       view_details: Vis detaljar
219     relation_member: 
220       entry: "%{type} %{name}"
221       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
222       type: 
223         node: Node
224         relation: Relasjon
225         way: Veg
226     start_rjs: 
227       data_frame_title: Data
228       data_layer_name: Kartdata
229       details: Detaljar
230       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
231       hide_areas: Skjul områder
232       history_for_feature: Historikk for %{feature}
233       load_data: Last inn data
234       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
235       loading: Lastar...
236       manually_select: Vel eit anna område manuelt
237       notes_layer_name: Bla gjennom notiser
238       object_list: 
239         api: Hent dette området frå API-et
240         back: Tilbake til objektlista
241         details: Detaljar
242         heading: Objektliste
243         history: 
244           type: 
245             node: Node %{id}
246             way: Veg %{id}
247         selected: 
248           type: 
249             node: Node %{id}
250             way: Veg %{id}
251         type: 
252           node: Node
253           way: Veg
254       private_user: privat brukar
255       show_areas: Vis områder
256       show_history: Vis historikk
257       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
258       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
259       wait: Vent ...
260       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
261     tag_details: 
262       tags: "Merkelapper:"
263       wiki_link: 
264         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
265         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
266       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
267     timeout: 
268       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
269       type: 
270         changeset: endringssett
271         node: node
272         relation: relasjon
273         way: veg
274     way: 
275       download_xml: Last ned XML
276       edit: Rediger veg
277       view_history: Sjå historikken
278       way: Veg
279       way_title: "Veg: %{way_name}"
280     way_details: 
281       also_part_of: 
282         one: del av vegen %{related_ways}
283         other: del av vegane %{related_ways}
284       nodes: "Nodar:"
285       part_of: "Del av:"
286     way_history: 
287       download_xml: Last ned XML
288       view_details: Vis detaljar
289       way_history: Veghistorikk
290       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
291   changeset: 
292     changeset: 
293       anonymous: Anonym
294       big_area: (stor)
295       no_comment: (ingen)
296       no_edits: (ingen redigeringar)
297       show_area_box: vis boks for område
298       still_editing: (redigerer forsatt)
299       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
300     changeset_paging_nav: 
301       next: Neste »
302       previous: « Forrige
303       showing_page: Side %{page}
304     changesets: 
305       area: Område
306       comment: Kommentar
307       id: ID
308       saved_at: Lagra
309       user: Brukar
310     list: 
311       description: Vis siste bidrag til kartet
312       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
313       description_friend: Endringssett av venene dine
314       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
315       description_user: Endringssett av %{user}
316       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
317       empty_anon_html: Ingen endringar endå.
318       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
319       heading: Endringssett
320       heading_bbox: Endringssett
321       heading_friend: Endringssett
322       heading_nearby: Endringssett
323       heading_user: Endringssett
324       heading_user_bbox: Endringssett
325       title: Endringssett
326       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
327       title_friend: Endringssett av venene dine
328       title_nearby: Endringssett av naboar
329       title_user: Endringssett av %{user}
330       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
331     timeout: 
332       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
333   diary_entry: 
334     comments: 
335       ago: "%{ago} sidan"
336       comment: Kommentar
337       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
338       newer_comments: Nyare kommentarar
339       older_comments: Eldre kommentarar
340       post: Post
341       when: Når
342     diary_comment: 
343       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
344       confirm: Stadfest
345       hide_link: Skjul denne kommentaren
346     diary_entry: 
347       comment_count: 
348         one: "%{count} kommentar"
349         other: "%{count} kommentarar"
350         zero: Ingen kommentarar
351       comment_link: Kommenter denne oppføringa
352       confirm: Stadfest
353       edit_link: Rediger denne oppføringa
354       hide_link: Skjul denne oppføringa
355       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
356       reply_link: Svar på denne oppføringa
357     edit: 
358       body: "Brødtekst:"
359       language: "Språk:"
360       latitude: "Breiddegrad:"
361       location: "Posisjon:"
362       longitude: "Lengdegrad:"
363       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
364       save_button: Lagre
365       subject: "Emne:"
366       title: Rediger oppføring i dagboka
367       use_map_link: bruk kart
368     feed: 
369       all: 
370         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
371         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
372       language: 
373         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
374         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
375       user: 
376         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
377         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
378     list: 
379       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
380       new: Ny dagbokoppføring
381       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
382       newer_entries: Nyare oppføringar
383       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
384       older_entries: Eldre oppføringar
385       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
386       title: Brukarane sine dagbøker
387       title_friends: Dagbøkene til venene dine
388       title_nearby: Dagbøkene til naboar
389       user_title: "%{user} si dagbok"
390     location: 
391       edit: Rediger
392       location: "Posisjon:"
393       view: Vis
394     new: 
395       title: Ny dagbokoppføring
396     no_such_entry: 
397       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
398       heading: Inga oppføring med %{id}
399       title: Inga slik dagbokoppføring
400     view: 
401       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
402       login: Logg inn
403       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
404       save_button: Lagre
405       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
406       user_title: "%{user} si dagbok"
407   editor: 
408     default: Standard (noverande %{name})
409     potlatch: 
410       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
411       name: Potlatch 1
412     potlatch2: 
413       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
414       name: Potlatch 2
415     remote: 
416       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
417       name: Lokalt installert program
418   export: 
419     start: 
420       add_marker: Legg til ein markør på kartet
421       area_to_export: Område som skal eksporterast
422       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
423       export_button: Eksporter
424       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
425       format: Format
426       format_to_export: Format for eksport
427       image_size: Bildestørrelse
428       latitude: "Brei:"
429       licence: Lisens
430       longitude: "Len:"
431       manually_select: Vel eit anna område manuelt
432       map_image: Kartblad (viser standard laget)
433       max: maks
434       options: Val
435       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
436       output: Utdata
437       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
438       scale: Skala
439       too_large: 
440         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
441         heading: For stort område
442       zoom: Zoom
443     start_rjs: 
444       add_marker: Legg til ein markør på kartet
445       change_marker: Endre markørposisjon
446       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
447       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
448       export: Eksporter
449       manually_select: Vel eit anna område manuelt
450   geocoder: 
451     description: 
452       title: 
453         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
454         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
455       types: 
456         cities: Byar
457         places: Stader
458         towns: Småbyar
459     direction: 
460       east: aust
461       north: nord
462       north_east: nordaust
463       north_west: nordvest
464       south: sør
465       south_east: søraust
466       south_west: sørvest
467       west: vest
468     distance: 
469       one: omtrent 1 km
470       other: omtrent %{count} km
471       zero: mindre enn 1 km
472     results: 
473       more_results: Fleire resultat
474       no_results: Ingen resultat funne
475     search: 
476       title: 
477         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
478         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
479         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
480         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
481         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
482         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
483     search_osm_nominatim: 
484       prefix: 
485         aeroway: 
486           aerodrome: Flyplass
487           apron: Flyrampe
488           gate: Gate
489           helipad: Helikopterplass
490           runway: Rullebane
491           taxiway: Taksebane
492           terminal: Terminal
493         amenity: 
494           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
495           airport: Flyplass
496           arts_centre: Kunstsenter
497           artwork: Kunstverk
498           atm: Minibank
499           auditorium: Auditorium
500           bank: Bank
501           bar: Bar
502           bbq: Grill
503           bench: Benk
504           bicycle_parking: Sykkelparkering
505           bicycle_rental: Sykkelutleige
506           biergarten: Ølhage
507           brothel: Bordell
508           bureau_de_change: Vekslingskontor
509           bus_station: Busstasjon
510           cafe: Kafé
511           car_rental: Bilutleige
512           car_sharing: Bildeling
513           car_wash: Bilvask
514           casino: Kasino
515           charging_station: Ladestation
516           cinema: Kino
517           clinic: Klinikk
518           club: Klubb
519           college: Høgskule
520           community_centre: Samfunnshus
521           courthouse: Rettsbygning
522           crematorium: Krematorium
523           dentist: Tannlege
524           doctors: Legar
525           dormitory: Sovesal
526           drinking_water: Drikkevatn
527           driving_school: Køyreskule
528           embassy: Ambassade
529           emergency_phone: Nødtelefon
530           fast_food: Hurtigmat
531           ferry_terminal: Ferjeterminal
532           fire_hydrant: Brannhydrant
533           fire_station: Brannstasjon
534           food_court: Serveringsstadar
535           fountain: Fontene
536           fuel: Drivstoff
537           grave_yard: Gravlund
538           gym: Treningssenter
539           hall: Spisesal
540           health_centre: Helsesenter
541           hospital: Sjukehus
542           hotel: Hotell
543           hunting_stand: Jaktbod
544           ice_cream: Iskrem
545           kindergarten: Barnehage
546           library: Bibliotek
547           market: Marknad
548           marketplace: Marknadsplass
549           mountain_rescue: Fjellredning
550           nightclub: Nattklubb
551           nursery: Førskule
552           nursing_home: Pleieheim
553           office: Kontor
554           park: Park
555           parking: Parkeringsplass
556           pharmacy: Apotek
557           place_of_worship: Religiøst hus
558           police: Politi
559           post_box: Postboks
560           post_office: Postkontor
561           preschool: Førskule
562           prison: Fengsel
563           pub: Pub
564           public_building: Offentleg bygning
565           public_market: Offentleg marknad
566           reception_area: Oppsamlingsområde
567           recycling: Resirkuleringspunkt
568           restaurant: Restaurant
569           retirement_home: Gamleheim
570           sauna: Sauna
571           school: Skule
572           shelter: Tilfluktsrom
573           shop: Butikk
574           shopping: Handel
575           shower: Dusj
576           social_centre: Samfunnshus
577           social_club: Sosial klubb
578           studio: Studio
579           supermarket: Supermarknad
580           swimming_pool: Symjebaseng
581           taxi: Drosje
582           telephone: Offentleg telefon
583           theatre: Teater
584           toilets: Toalett
585           townhall: Rådhus
586           university: Universitet
587           vending_machine: Vareautomat
588           veterinary: Veterinærklinikk
589           village_hall: Forsamlingshus
590           waste_basket: Søppelkasse
591           wifi: WiFi-tilgangspunkt
592           youth_centre: Ungdomssenter
593         boundary: 
594           administrative: Administrativ grense
595           census: Folketeljingsgrense
596           national_park: Nationalpark
597           protected_area: Verna område
598         bridge: 
599           aqueduct: Akvadukt
600           suspension: Hengebru
601           swing: Svingbru
602           viaduct: Viadukt
603           "yes": Bru
604         building: 
605           "yes": Bygning
606         highway: 
607           bridleway: Rideveg
608           bus_guideway: Leidde bussfelt
609           bus_stop: Busstopp
610           byway: Stikkveg
611           construction: Motorveg under konstruksjon
612           cycleway: Sykkelsti
613           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
614           footway: Gangsti
615           ford: Vadestad
616           living_street: Gatetun
617           milestone: Milestolpe
618           minor: Mindre veg
619           motorway: Motorveg
620           motorway_junction: Motorvegkryss
621           motorway_link: Veg til motorveg
622           path: Sti
623           pedestrian: Gangveg
624           platform: Perrong
625           primary: Primær veg
626           primary_link: Primær veg
627           raceway: Racerbane
628           residential: Bustadveg
629           rest_area: Rasteplass
630           road: Veg
631           secondary: Sekundær veg
632           secondary_link: Sekundær veg
633           service: Tjenesteveg
634           services: Motorveitjenester
635           speed_camera: Fotoboks
636           steps: Trapper
637           stile: Stige
638           tertiary: Tertiær veg
639           tertiary_link: Kommunal veg
640           track: Sti
641           trail: Sti
642           trunk: Hovedveg
643           trunk_link: Hovedveg
644           unclassified: Uklassifisert veg
645           unsurfaced: Veg utan dekke
646         historic: 
647           archaeological_site: Arkeologisk plass
648           battlefield: Slagmark
649           boundary_stone: Grensestein
650           building: Bygning
651           castle: Slott
652           church: Kyrkje
653           fort: Fort
654           house: Hus
655           icon: Ikon
656           manor: Herregard
657           memorial: Minne
658           mine: Gruve
659           monument: Monument
660           museum: Museum
661           ruins: Ruinar
662           tower: Tårn
663           wayside_cross: Vegkant kross
664           wayside_shrine: Vegkant alter
665           wreck: Vrak
666         landuse: 
667           allotments: Kolonihagar
668           basin: Elveområde
669           brownfield: Tidlegare industriområde
670           cemetery: Gravplass
671           commercial: Kommersielt område
672           conservation: Freda
673           construction: Kontruksjon
674           farm: Gard
675           farmland: Jordbruksland
676           farmyard: Gardstun
677           forest: Skog
678           garages: Garasjar
679           grass: Gras
680           greenfield: Ikkje-utvikla område
681           industrial: Industriområde
682           landfill: Landfylling
683           meadow: Eng
684           military: Militært område
685           mine: Gruve
686           nature_reserve: Naturreservat
687           orchard: Frukthage
688           park: Park
689           piste: Løype
690           quarry: Steinbrot
691           railway: Jernbane
692           recreation_ground: Idrettsplass
693           reservoir: Reservoar
694           reservoir_watershed: Nedbørfelt
695           residential: Boligområde
696           retail: Detaljsalg
697           road: Vegområde
698           village_green: landsbypark
699           vineyard: Vingård
700           wetland: Våtmark
701           wood: Skog
702         leisure: 
703           beach_resort: Strandsted
704           bird_hide: Fugletårn
705           common: Allmenning
706           fishing: Fiskeområde
707           fitness_station: Trenings studio
708           garden: Hage
709           golf_course: Golfbane
710           ice_rink: Skøytebane
711           marina: Båthavn
712           miniature_golf: Minigolf
713           nature_reserve: Naturreservat
714           park: Park
715           pitch: Sportsarena
716           playground: Leikeplass
717           recreation_ground: Idrettsplass
718           sauna: Badstu
719           slipway: Slipp
720           sports_centre: Sportssenter
721           stadium: Stadion
722           swimming_pool: Symjebaseng
723           track: Laupebane
724           water_park: Vannpark
725         military: 
726           airfield: Militær flyplass
727           barracks: Kaserner
728           bunker: Bunker
729         mountain_pass: 
730           "yes": Fjellovergang
731         natural: 
732           bay: Bukt
733           beach: Strand
734           cape: Nes
735           cave_entrance: Holeinngang
736           channel: Kanal
737           cliff: Klippe
738           crater: Krater
739           dune: Sanddyne
740           feature: Eigenskap
741           fell: Fjellskrent
742           fjord: Fjord
743           forest: Skog
744           geyser: Geysir
745           glacier: Isbre
746           heath: Vidde
747           hill: Ås
748           island: Øy
749           land: Land
750           marsh: Sump
751           moor: Myr
752           mud: Gjørme
753           peak: Topp
754           point: Punkt
755           reef: Rev
756           ridge: Rygg
757           river: Elv
758           rock: Stein
759           scree: Ur
760           scrub: Kratt
761           shoal: Grunning
762           spring: Kjelde
763           stone: Stein
764           strait: Stred
765           tree: Tre
766           valley: Dal
767           volcano: Vulkan
768           water: Vatn
769           wetland: Våtmark
770           wetlands: Våtland
771           wood: Skog
772         office: 
773           accountant: Revisor
774           architect: Arkitekt
775           company: Bedrift
776           employment_agency: Bemanningsbedrift
777           estate_agent: Eiendomsmeglar
778           government: Statlig kontor
779           insurance: Forsikringskontor
780           lawyer: Advokat
781           ngo: Ikkje-statlig kontor
782           telecommunication: Telefonkontor
783           travel_agent: Reisebyrå
784           "yes": Kontor
785         place: 
786           airport: Flyplass
787           city: By
788           country: Land
789           county: Fylke
790           farm: Gard
791           hamlet: Grend
792           house: Hus
793           houses: Hus
794           island: Øy
795           islet: Holme
796           isolated_dwelling: Ensleg bostad
797           locality: Plass
798           moor: Myr
799           municipality: Kommune
800           postcode: Postnummer
801           region: Område
802           sea: Hav
803           state: Delstat
804           subdivision: Underavdeling
805           suburb: Forstad
806           town: Tettstad
807           unincorporated_area: Kommunefritt område
808           village: Landsby
809         railway: 
810           abandoned: Forlatt jernbane
811           construction: Jernbane under konstruksjon
812           disused: Nedlagt jernbane
813           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
814           funicular: Kabelbane
815           halt: Togstopp
816           historic_station: Historisk jernbanestasjon
817           junction: Jernbanekryss
818           level_crossing: Planovergang
819           light_rail: Bybane
820           miniature: Miniatyrjernbane
821           monorail: Enskinnebane
822           narrow_gauge: Smalsporjernbane
823           platform: Jernbaneperrong
824           preserved: Verna jernbane
825           spur: Jernbaneforgrening
826           station: Jernbanestasjon
827           subway: T-banestasjon
828           subway_entrance: T-baneinngang
829           switch: Sporveksel
830           tram: Sporveg
831           tram_stop: Trikkestopp
832           yard: Skiftetomt
833         shop: 
834           alcohol: Utanfor lisens
835           antiques: Antikviteter
836           art: Kunstbutikk
837           bakery: Bakeri
838           beauty: Skjønnheitssalong
839           beverages: Drikkevarebutikk
840           bicycle: Sykkelbutikk
841           books: Bokhandel
842           butcher: Slaktar
843           car: Bilbutikk
844           car_parts: Bildeler
845           car_repair: Bilverkstad
846           carpet: Teppebutikk
847           charity: Veldedighetsbutikk
848           chemist: Kjemiker
849           clothes: Klesbutikk
850           computer: Databutikk
851           confectionery: Konditori
852           convenience: Nærbutikk
853           copyshop: Kopieringsbutikk
854           cosmetics: Kosmetikkforretning
855           department_store: Varehus
856           discount: Tilbudsbutikk
857           doityourself: Gjer-det-sjølv
858           dry_cleaning: Renseri
859           electronics: Elektronikkforretning
860           estate_agent: Eiendomsmegler
861           farm: Gardsbutikk
862           fashion: Motebutikk
863           fish: Fiskebutikk
864           florist: Blomsterbutikk
865           food: Matbutikk
866           funeral_directors: Begravelsesforretning
867           furniture: Møbler
868           gallery: Galleri
869           garden_centre: Hagesenter
870           general: Landhandel
871           gift: Gavebutikk
872           greengrocer: Grønnsakshandel
873           grocery: Dagligvarebutikk
874           hairdresser: Frisør
875           hardware: Jernvarehandel
876           hifi: Hi-fi
877           insurance: Forsikring
878           jewelry: Gullsmed
879           kiosk: Kiosk
880           laundry: Vaskeri
881           mall: Kjøpesenter
882           market: Marknad
883           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
884           motorcycle: Motorsykkelbutikk
885           music: Musikkbutikk
886           newsagent: Nyhetsbyrå
887           optician: Optiker
888           organic: Organisk matbutikk
889           outdoor: Utandørs butikk
890           pet: Dyrebutikk
891           photo: Fotobutikk
892           salon: Salong
893           shoes: Skobutikk
894           shopping_centre: Kjøpesenter
895           sports: Sportsbutikk
896           stationery: Papirbutikk
897           supermarket: Supermarked
898           toys: Lekebutikk
899           travel_agency: Reisebyrå
900           video: Videobutikk
901           wine: Utanfor lisens
902         tourism: 
903           alpine_hut: Fjellhytte
904           artwork: Kunstverk
905           attraction: Attraksjon
906           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
907           cabin: Hytte
908           camp_site: Teltplass
909           caravan_site: Campingplass
910           chalet: Fjellhytte
911           guest_house: Gjestehus
912           hostel: Vandrerhjem
913           hotel: Hotell
914           information: Informasjon
915           lean_to: Gapehuk
916           motel: Motell
917           museum: Museum
918           picnic_site: Piknikplass
919           theme_park: Fornøyelsespark
920           valley: Dal
921           viewpoint: Utsiktspunkt
922           zoo: Dyrepark
923         tunnel: 
924           "yes": Tunnel
925         waterway: 
926           artificial: Kunstig vassdrag
927           boatyard: Båtverft
928           canal: Kanal
929           connector: Vannvegforbindelse
930           dam: Demning
931           derelict_canal: Nedlagt kanal
932           ditch: Grøft
933           dock: Dokk
934           drain: Avløp
935           lock: Sluse
936           lock_gate: Sluseport
937           mineral_spring: Mineralkilde
938           mooring: Fortøyning
939           rapids: Bank
940           river: Elv
941           riverbank: Elvebredd
942           stream: Straum
943           wadi: Elveleie
944           water_point: Vannpunkt
945           waterfall: Foss
946           weir: Overløpskant
947       prefix_format: "%{name}"
948   html: 
949     dir: ltr
950   javascripts: 
951     map: 
952       base: 
953         cycle_map: Sykkelkart
954         mapquest: MapQuest Open
955         standard: Standard
956         transport_map: Transport-kart
957     site: 
958       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
959       edit_tooltip: Rediger kartet
960       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
961       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
962   layouts: 
963     community: Samfunnet
964     community_blogs: Bloggar
965     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
966     copyright: Opphavsrett & lisens
967     documentation: Dokumentasjon
968     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
969     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
970     donate_link_text: donering
971     edit: Rediger
972     edit_with: Rediger med %{editor}
973     foundation: Stifting
974     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
975     gps_traces: GPS-spor
976     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
977     help: Hjelp
978     help_centre: Brukarstøtte
979     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
980     help_url: http://help.openstreetmap.org/
981     history: Historikk
982     home: heim
983     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
984     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
985     intro_2_download: last ned
986     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
987     intro_2_license: åpen lisens
988     intro_2_use: bruke
989     log_in: logg inn
990     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
991     logo: 
992       alt_text: OpenStreetMap-logo
993     logout: logg ut
994     make_a_donation: 
995       text: Gje pengegåve
996       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
997     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
998     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
999     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1000     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
1001     partners_ic: Imperial College London
1002     partners_partners: partnarar
1003     partners_ucl: UCL VR-senteret
1004     project_name: 
1005       h1: OpenStreetMap
1006       title: OpenStreetMap
1007     sign_up: registrer
1008     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1009     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1010     user_diaries: Brukardagbok
1011     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1012     view: Vis
1013     view_tooltip: Vis kartet
1014     wiki: Wiki
1015     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1016     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1017   license_page: 
1018     foreign: 
1019       english_link: den engelske originalen
1020       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske versjonen presedens
1021       title: Om denne omsetjinga
1022     legal_babble: 
1023       attribution_example: 
1024         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1025         title: Døme på kjeldehenvising
1026       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1027       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1028       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1029       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1030       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1031       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1032       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1033       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1034       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1035       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1036       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1037       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1038       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1039       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1040       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1041       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1042       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1043       infringement_title_html: Illegal kopiering
1044       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1045       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1046       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1047       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1048       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1049       more_title_html: Finn ut meir
1050       title_html: Opphavsrett og lisensar
1051     native: 
1052       mapping_link: start kartlegging
1053       native_link: Nynorsk versjon
1054       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1055       title: Om denne sida
1056   message: 
1057     delete: 
1058       deleted: Melding sletta
1059     inbox: 
1060       date: Dato
1061       from: Frå
1062       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1063       my_inbox: Min innboks
1064       new_messages: 
1065         one: "%{count} ny melding"
1066         other: "%{count} nye meldingar"
1067       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1068       old_messages: 
1069         one: "%{count} gamal melding"
1070         other: "%{count} gamle meldingar"
1071       outbox: utboks
1072       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1073       subject: Emne
1074       title: Innboks
1075     mark: 
1076       as_read: Melding markert som lese
1077       as_unread: Melding markert som ulese
1078     message_summary: 
1079       delete_button: Slett
1080       read_button: Marker som lese
1081       reply_button: Svar
1082       unread_button: Marker som ulese
1083     new: 
1084       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1085       body: Kropp
1086       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1087       message_sent: Melding sendt
1088       send_button: Send
1089       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1090       subject: Emne
1091       title: Send melding
1092     no_such_message: 
1093       body: Det er inga melding med den ID-en.
1094       heading: Inga melding funne
1095       title: Inga melding funne
1096     outbox: 
1097       date: Dato
1098       inbox: innboks
1099       messages: 
1100         one: Du har %{count} sendt melding
1101         other: Du har %{count} sendte meldingar
1102       my_inbox: Min %{inbox_link}
1103       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1104       outbox: utboks
1105       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1106       subject: Emne
1107       title: Utboks
1108       to: Til
1109     read: 
1110       date: Dato
1111       from: Frå
1112       reply_button: Svar
1113       subject: Emne
1114       title: Les melding
1115       to: Til
1116       unread_button: Marker som ulese
1117       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1118     reply: 
1119       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1120     sent_message_summary: 
1121       delete_button: Slett
1122   notifier: 
1123     diary_comment_notification: 
1124       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1125       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1126       hi: Hei %{to_user},
1127       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1128     email_confirm: 
1129       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1130     email_confirm_html: 
1131       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1132       greeting: Hei,
1133       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1134     email_confirm_plain: 
1135       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1136       greeting: Hei,
1137     friend_notification: 
1138       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1139       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1140       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1141       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1142     gpx_notification: 
1143       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1144       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1145       failure: 
1146         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1147         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1148         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1149         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1150         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1151       greeting: Hei,
1152       success: 
1153         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1154         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1155       with_description: med skildring
1156       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1157     lost_password: 
1158       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1159     lost_password_html: 
1160       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1161       greeting: Hei,
1162       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1163     lost_password_plain: 
1164       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1165       greeting: Hei,
1166     message_notification: 
1167       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1168       hi: Hei %{to_user},
1169       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1170     note_comment_notification: 
1171       anonymous: Ein anonym brukar
1172       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1173       greeting: Hei,
1174     signup_confirm: 
1175       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1176       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1177       greeting: Hei der!
1178       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1179       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1180   oauth: 
1181     oauthorize: 
1182       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1183       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1184       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1185       allow_write_api: endre kartet.
1186       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1187       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1188       allow_write_notes: endre notisar.
1189       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1190       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1191     revoke: 
1192       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1193   oauth_clients: 
1194     create: 
1195       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1196     destroy: 
1197       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1198     edit: 
1199       submit: Rediger
1200       title: Rediger programvara di
1201     form: 
1202       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1203       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1204       allow_write_api: endre kartet.
1205       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1206       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1207       allow_write_notes: endre notisar.
1208       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1209       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1210       name: Namn
1211       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1212       required: Påkrevd
1213       support_url: Støytte-URL
1214       url: URL til hovedapplikasjonen
1215     index: 
1216       application: Programnamn
1217       issued_at: Utskrive
1218       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1219       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1220       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1221       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1222       register_new: Registrer applikasjonen din
1223       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1224       revoke: Tilbakekall!
1225       title: Mine OAuth-detaljar
1226     new: 
1227       submit: Registrer
1228       title: Registrer ein ny applikasjon
1229     not_found: 
1230       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1231     show: 
1232       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1233       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1234       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1235       allow_write_api: endre kartet.
1236       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1237       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1238       allow_write_notes: endre notisar.
1239       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1240       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1241       confirm: Er du sikker?
1242       delete: Ta bort klient
1243       edit: Rediger detaljar
1244       key: "Forbrukarnøkkel:"
1245       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1246       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1247       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1248       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1249       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1250     update: 
1251       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1252   printable_name: 
1253     with_version: "%{id}, v%{version}"
1254   redaction: 
1255     create: 
1256       flash: Maskering oppretta.
1257     destroy: 
1258       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1259       flash: Maskering ødelagd.
1260       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1261     edit: 
1262       description: Skildring
1263       heading: Rediger maskering
1264       submit: Lagre markering
1265       title: Rediger relasjon
1266     index: 
1267       empty: Ingen maskeringar å vise.
1268       heading: Liste over maskeringar
1269       title: Liste over maskeringar
1270     new: 
1271       description: Skildring
1272       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1273       submit: Lag maskering
1274       title: Lagar ein ny maskering
1275     show: 
1276       confirm: Er du sikker?
1277       description: "Skildring:"
1278       destroy: Fjern denne maskeringa
1279       edit: Endre denne maskeringa
1280       heading: Visar maskering "%{title}"
1281       title: Visar maskering
1282       user: "Oppretta av:"
1283     update: 
1284       flash: Endringar lagra.
1285   site: 
1286     edit: 
1287       anon_edits: (%{link})
1288       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1289       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1290       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1291       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1292       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1293       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1294       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1295       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1296       user_page_link: brukarside
1297     index: 
1298       createnote: Legg til ein notis
1299       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1300       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1301       license: 
1302         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1303       permalink: Permanent lenkje
1304       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1305       shortlink: Kort lenkje
1306     key: 
1307       table: 
1308         entry: 
1309           admin: Administrativ grense
1310           allotments: Kolonihagar
1311           apron: 
1312             - terminal
1313             - terminal
1314           bridge: Sort kant = bru
1315           bridleway: Rideveg
1316           brownfield: Tidlegare industriområde
1317           building: Viktig bygning
1318           byway: Stikkveg
1319           cable: 
1320             - Kabelvogn
1321             - stolheis
1322           cemetery: Gravplass
1323           centre: Sportssenter
1324           commercial: Kommersielt område
1325           common: 
1326             - Vanleg
1327             - snever
1328           construction: Vegar under konstruksjon
1329           cycleway: Sykkelveg
1330           destination: Destinasjonstilgang
1331           farm: Gard
1332           footway: Gangveg
1333           forest: Skog
1334           golf: Golfbane
1335           heathland: Heilandskap
1336           industrial: Industriområde
1337           lake: 
1338             - Innsjø
1339             - reservoar
1340           military: Militært område
1341           motorway: Motorveg
1342           park: Park
1343           permissive: Betinget tilgjenge
1344           pitch: Sportsarena
1345           primary: Primærveg
1346           private: Privat tilgjenge
1347           rail: Jernbane
1348           reserve: Naturreservat
1349           resident: Boligområde
1350           retail: Detaljsalgområde
1351           runway: 
1352             - Flystripe
1353             - taksebane
1354           school: 
1355             - Skule
1356             - universitet
1357           secondary: Sekundærveg
1358           station: Jernbanestasjon
1359           subway: Undergrunnsbane
1360           summit: 
1361             - Topp
1362             - fjelltopp
1363           tourist: Turistattraksjon
1364           track: Spor
1365           tram: 
1366             - Bybane
1367             - trikk
1368           trunk: Hovedveg
1369           tunnel: Streka kant = tunnel
1370           unclassified: Uklassifisert veg
1371           unsurfaced: Veg utan dekke
1372           wood: Ved
1373     markdown_help: 
1374       alt: Alternativ tekst
1375       first: Første punkt
1376       heading: Overskrifter
1377       headings: Overskrifter
1378       image: Bilete
1379       link: Lenkje
1380       ordered: Sortert liste
1381       second: Andre punkt
1382       subheading: Underoverskrifter
1383       text: Tekst
1384       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1385       unordered: Usortert liste
1386       url: URL
1387     richtext_area: 
1388       edit: Endre
1389       preview: Førehandsvising
1390     search: 
1391       search: Søk
1392       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1393       submit_text: Gå
1394       where_am_i: Kor er eg?
1395       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1396     sidebar: 
1397       close: Lukk
1398       search_results: Søkjeresultat
1399   time: 
1400     formats: 
1401       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1402   trace: 
1403     create: 
1404       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg når det er gjort.
1405       upload_trace: Last opp GPS-spor
1406     delete: 
1407       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1408     edit: 
1409       description: "Skildring:"
1410       download: last ned
1411       edit: rediger
1412       filename: "Filnamn:"
1413       heading: Redigerer spor %{name}
1414       map: kart
1415       owner: "Eigar:"
1416       points: "Punkter:"
1417       save_button: Lagre endringar
1418       start_coord: "Startkoordinat:"
1419       tags: "Markelapper:"
1420       tags_help: kommaseparert
1421       title: Redigerer spor %{name}
1422       uploaded_at: "Last opp:"
1423       visibility: "Synlegheit:"
1424       visibility_help: kva tyder dette?
1425       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1426     list: 
1427       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1428       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1429       public_traces: Offentleg GPS-spor
1430       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1431       tagged_with: merkte med %{tags}
1432       your_traces: Dine GPS-spor
1433     make_public: 
1434       made_public: Spor gjort offentleg
1435     offline: 
1436       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1437       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1438     offline_warning: 
1439       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1440     trace: 
1441       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1442       by: av
1443       count_points: "%{count} punkt"
1444       edit: rediger
1445       edit_map: Rediger kart
1446       identifiable: IDENTIFISERBAR
1447       in: i
1448       map: kart
1449       more: meir
1450       pending: VENTAR
1451       private: PRIVAT
1452       public: OFFENTLEG
1453       trace_details: Vis detaljar for spor
1454       trackable: SPORBAR
1455       view_map: Vis kart
1456     trace_form: 
1457       description: "Skildring:"
1458       help: Hjelp
1459       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1460       tags: "Merkelappar:"
1461       tags_help: kommaseparert
1462       upload_button: Last opp
1463       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1464       visibility: "Synligheit:"
1465       visibility_help: kva tyder dette?
1466       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1467     trace_header: 
1468       see_all_traces: Sjå alle spor
1469       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1470       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1471       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1472     trace_optionals: 
1473       tags: Merkelappar
1474     trace_paging_nav: 
1475       newer: Nyare spor
1476       older: Eldre spor
1477       showing_page: Side %{page}
1478     view: 
1479       delete_track: Slett dette sporet
1480       description: "Skildring:"
1481       download: last ned
1482       edit: rediger
1483       edit_track: Rediger dette sporet
1484       filename: "Filnamn:"
1485       heading: Viser spor %{name}
1486       map: kart
1487       none: Ingen
1488       owner: "Eigar:"
1489       pending: VENTAR
1490       points: "Punkter:"
1491       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1492       tags: "Markelappar:"
1493       title: Viser spor %{name}
1494       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1495       uploaded: "Lasta opp:"
1496       visibility: "Synligheit:"
1497     visibility: 
1498       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1499       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1500       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1501       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1502   user: 
1503     account: 
1504       contributor terms: 
1505         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1506         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1507         heading: "Bidragsytervilkår:"
1508         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1509         link text: kva er dette?
1510         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1511         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1512       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1513       delete image: Fjern gjeldande bilete
1514       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1515       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1516       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1517       gravatar: 
1518         gravatar: Bruk Gravatar
1519         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1520         link text: kva er dette?
1521       home location: "Heimeposisjon:"
1522       image: "Bilete:"
1523       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1524       keep image: Hald på gjeldande bilete
1525       latitude: "Breiddegrad:"
1526       longitude: "Lengdegrad:"
1527       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1528       my settings: Innstellingane mine
1529       new email address: "Ny e-postadresse:"
1530       new image: Legg til eit bilete
1531       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1532       openid: 
1533         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1534         link text: kva er dette?
1535         openid: "OpenID:"
1536       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1537       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1538       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1539       public editing: 
1540         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1541         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1542         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1543         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1544         enabled link text: kva er dette?
1545         heading: "Offentleg redigering:"
1546       public editing note: 
1547         heading: Offentleg redigering
1548         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1549       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1550       return to profile: Returner til profil
1551       save changes button: Lagre endringar
1552       title: Rediger konto
1553       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1554     confirm: 
1555       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1556       button: Stadfest
1557       heading: Stadfest ein brukerkonto
1558       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1559       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1560     confirm_email: 
1561       button: Stadfest
1562       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1563       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1564       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1565       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1566     confirm_resend: 
1567       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1568       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1569     filter: 
1570       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1571     go_public: 
1572       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1573     list: 
1574       confirm: Stadfest valde brukarar
1575       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1576       heading: Brukarar
1577       hide: Skjul valde brukarar
1578       showing: 
1579         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1580         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1581       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1582       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1583       title: Brukarar
1584     login: 
1585       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1586       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1587       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1588       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1589       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1590       heading: Logg inn
1591       login_button: Logg inn
1592       lost password link: Mista passordet ditt?
1593       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1594       no account: Har du ingen brukarkonto?
1595       openid: "%{logo} OpenID:"
1596       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1597       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1598       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1599       openid_providers: 
1600         aol: 
1601           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1602           title: Logg inn med AOL
1603         google: 
1604           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1605           title: Logg inn med Google
1606         myopenid: 
1607           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1608           title: Logg inn med myOpenID
1609         openid: 
1610           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1611           title: Logg inn med OpenID
1612         wordpress: 
1613           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1614           title: Logg inn med Wordpress
1615         yahoo: 
1616           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1617           title: Logg inn med Yahoo
1618       password: "Passord:"
1619       register now: Registrer deg no
1620       remember: "Hugs meg:"
1621       title: Logg inn
1622       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1623       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1624       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1625     logout: 
1626       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1627       logout_button: Logg ut
1628       title: Logg ut
1629     lost_password: 
1630       email address: "E-postadresse:"
1631       heading: Gløymt passord?
1632       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1633       new password button: Nullstill passord
1634       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1635       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1636       title: Gløymt passord
1637     make_friend: 
1638       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1639       button: Legg til som ven
1640       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1641       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1642       success: "%{name} er no venen din!"
1643     new: 
1644       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1645       confirm password: "Stadfest passord:"
1646       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1647       continue: Hald fram
1648       display name: "Visningsnavn:"
1649       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1650       email address: "E-postadresse:"
1651       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1652       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1653       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1654       openid: "%{logo} OpenID:"
1655       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1656       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1657       password: "Passord:"
1658       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1659       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1660       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1661       title: Opprett konto
1662       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1663     no_such_user: 
1664       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1665       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1666       title: Ingen brukar funnet
1667     popup: 
1668       friend: Ven
1669       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1670       your location: Posisjonen din
1671     remove_friend: 
1672       button: Fjern som ein ven
1673       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1674       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1675       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1676     reset_password: 
1677       confirm password: "Stadfest passord:"
1678       flash changed: Passordet ditt er endra.
1679       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1680       heading: Nullstill passord for %{user}
1681       password: "Passord:"
1682       reset: Nullstill passord
1683       title: Nullstill passord
1684     set_home: 
1685       flash success: Heimelokasjon lagra
1686     suspended: 
1687       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1688       heading: Konto stengt
1689       title: Konto stengt
1690       webmaster: webmaster
1691     terms: 
1692       agree: Eg godkjenner
1693       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1694       consider_pd_why: kva er dette?
1695       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1696       decline: Avslå
1697       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1698       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1699       heading: Bidragsytervilkåra
1700       legale_names: 
1701         france: Frankrike
1702         italy: Italia
1703         rest_of_world: Resten av verda
1704       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1705       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1706       title: Bidragsytervilkår
1707       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1708     view: 
1709       activate_user: aktiver denne brukaren
1710       add as friend: legg til ven
1711       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1712       block_history: mottekne blokkeringar
1713       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1714       blocks on me: blokkeringane mine
1715       comments: kommentarar
1716       confirm: Stadfest
1717       confirm_user: stadfest denne brukaren
1718       create_block: blokkar denne brukaren
1719       created from: "Oppretta frå:"
1720       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1721       ct declined: Avslått
1722       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1723       ct undecided: Usikker
1724       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1725       delete_user: slett denne brukaren
1726       description: Skildring
1727       diary: dagbok
1728       edits: redigeringar
1729       email address: "E-postadresse:"
1730       friends_changesets: endringssett av vener
1731       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1732       hide_user: skjul denne brukaren
1733       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1734       km away: "%{count}km unna"
1735       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1736       m away: "%{count}m unna"
1737       mapper since: "Brukar sidan:"
1738       moderator_history: tildelte blokkeringar
1739       my comments: mine kommentarar
1740       my diary: mi dagbok
1741       my edits: redigeringane mine
1742       my notes: mine kartnotisar
1743       my settings: innstellingane mine
1744       my traces: spora mine
1745       nearby users: Andre næliggande brukarar
1746       nearby_changesets: endringssett av naboar
1747       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1748       new diary entry: ny dagbokoppføring
1749       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1750       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1751       notes: kartnotisar
1752       oauth settings: oauth-innstellingar
1753       remove as friend: fjern ven
1754       role: 
1755         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1756         grant: 
1757           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1758           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1759         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1760         revoke: 
1761           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1762           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1763       send message: send melding
1764       settings_link_text: innstellingar
1765       spam score: "Spamresultat:"
1766       status: "Status:"
1767       traces: spor
1768       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1769       user location: Posisjonen til brukaren
1770       your friends: Venene dine
1771   user_block: 
1772     blocks_by: 
1773       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1774       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1775       title: Blokkeringar av %{name}
1776     blocks_on: 
1777       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1778       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1779       title: Blokkeringar av %{name}
1780     create: 
1781       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1782       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1783       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1784     edit: 
1785       back: Vis alle blokkeringar
1786       heading: Endrar blokkering av %{name}
1787       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1788       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1789       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1790       show: Vis denne blokkeringa
1791       submit: Oppdater blokkering
1792       title: Endrar blokkering av %{name}
1793     filter: 
1794       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1795       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1796     helper: 
1797       time_future: Sluttar om %{time}.
1798       time_past: Slutta %{time} sidan.
1799       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1800     index: 
1801       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1802       heading: Liste over brukerblokkeringer
1803       title: Brukerblokkeringer
1804     model: 
1805       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1806       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1807     new: 
1808       back: Vis alle blokkeringar
1809       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1810       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1811       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1812       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1813       submit: Opprett blokkering
1814       title: Opprettar blokkering av %{name}
1815       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1816       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1817     not_found: 
1818       back: Tilbake til indeksen
1819       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1820     partial: 
1821       confirm: Er du sikker?
1822       creator_name: Oppretta av
1823       display_name: Blokkert brukar
1824       edit: Rediger
1825       next: Neste »
1826       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1827       previous: « Forrige
1828       reason: Årsak for blokkering
1829       revoke: Tilbakekall!
1830       revoker_name: Tilbakekalt av
1831       show: Vis
1832       showing_page: Side %{page}
1833       status: Status
1834     period: 
1835       one: 1 time
1836       other: "%{count} timar"
1837     revoke: 
1838       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1839       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1840       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1841       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1842       revoke: Tilbakekall!
1843       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1844       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1845     show: 
1846       back: Vis alle blokkeringar
1847       confirm: Er du sikker?
1848       edit: Rediger
1849       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1850       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1851       reason: "Årsak for blokkering:"
1852       revoke: Tilbakekall!
1853       revoker: "Tilbakekaller:"
1854       show: Vis
1855       status: Status
1856       time_future: Sluttar om %{time}
1857       time_past: Slutta %{time} sidan
1858       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1859     update: 
1860       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1861       success: Blokkering oppdatert.
1862   user_role: 
1863     filter: 
1864       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1865       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1866       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1867       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1868     grant: 
1869       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1870       confirm: Stadfest
1871       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1872       heading: Stadfest rolletildeling
1873       title: Stadfest rolletildeling
1874     revoke: 
1875       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1876       confirm: Stadfest
1877       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1878       heading: Stadfest fjerning av rolle
1879       title: Stadfest fjerning av rolle