e388525c99acd6795c054fdb220f056187ea809a
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         note: Rediger notis
133         relation: Rediger relasjon
134         way: Rediger rute
135       larger: 
136         area: Vis område på større kart
137         node: Vis node på større kart
138         note: Vis notis på større kart
139         relation: Vis relasjon på større kart
140         way: Vis veg på større kart
141       loading: Lastar...
142     navigation: 
143       all: 
144         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
145         next_node_tooltip: Neste node
146         next_note_tooltip: Neste notis
147         next_relation_tooltip: Neste relasjon
148         next_way_tooltip: Neste veg
149         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
150         prev_node_tooltip: Forrige node
151         prev_note_tooltip: Forrige notis
152         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
153         prev_way_tooltip: Forrige veg
154       paging: 
155         all: 
156           next: "%{id} »"
157           prev: « %{id}
158         user: 
159           next: "%{id} »"
160           prev: « %{id}
161       user: 
162         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
163         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
164         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
165     node: 
166       download_xml: Last ned XML
167       edit: Rediger node
168       node: Node
169       node_title: "Node: %{node_name}"
170       view_history: Sjå historikken
171     node_details: 
172       coordinates: "Koordinatar:"
173       part_of: "Del av:"
174     node_history: 
175       download_xml: Last ned XML
176       node_history: Nodehistorik
177       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
178       view_details: Vis detaljar
179     not_found: 
180       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
181       type: 
182         changeset: endringssett
183         node: node
184         relation: relasjon
185         way: veg
186     note: 
187       at_by_html: "%{when} sidan av %{user}"
188       at_html: "%{when} sidan"
189       closed: "Attlatne:"
190       closed_title: "Oppklara notis: %{note_name}"
191       comments: "Kommentarar:"
192       description: "Skildring:"
193       last_modified: "Sist endra:"
194       open_title: "Uoppklara notis: %{note_name}"
195       opened: "Opna:"
196     paging_nav: 
197       of: av
198       showing_page: side
199     redacted: 
200       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
201       redaction: Maskering %{id}
202       type: 
203         node: noden
204         relation: relasjonen
205         way: vegen
206     relation: 
207       download_xml: Last ned XML
208       relation: Relasjon
209       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
210       view_history: Sjå historikken
211     relation_details: 
212       members: "Medlemmar:"
213       part_of: "Del av:"
214     relation_history: 
215       download_xml: Last ned XML
216       relation_history: Relasjonshistorikk
217       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
218       view_details: Vis detaljar
219     relation_member: 
220       entry: "%{type} %{name}"
221       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
222       type: 
223         node: Node
224         relation: Relasjon
225         way: Veg
226     start_rjs: 
227       data_frame_title: Data
228       data_layer_name: Kartdata
229       details: Detaljar
230       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
231       hide_areas: Skjul områder
232       history_for_feature: Historikk for %{feature}
233       load_data: Last inn data
234       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
235       loading: Lastar...
236       manually_select: Vel eit anna område manuelt
237       notes_layer_name: Bla gjennom notiser
238       object_list: 
239         api: Hent dette området frå API-et
240         back: Tilbake til objektlista
241         details: Detaljar
242         heading: Objektliste
243         history: 
244           type: 
245             node: Node %{id}
246             way: Veg %{id}
247         selected: 
248           type: 
249             node: Node %{id}
250             way: Veg %{id}
251         type: 
252           node: Node
253           way: Veg
254       private_user: privat brukar
255       show_areas: Vis områder
256       show_history: Vis historikk
257       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
258       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
259       wait: Vent ...
260       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
261     tag_details: 
262       tags: "Merkelapper:"
263       wiki_link: 
264         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
265         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
266       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
267     timeout: 
268       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
269       type: 
270         changeset: endringssett
271         node: node
272         relation: relasjon
273         way: veg
274     way: 
275       download_xml: Last ned XML
276       edit: Rediger veg
277       view_history: Sjå historikken
278       way: Veg
279       way_title: "Veg: %{way_name}"
280     way_details: 
281       also_part_of: 
282         one: del av vegen %{related_ways}
283         other: del av vegane %{related_ways}
284       nodes: "Nodar:"
285       part_of: "Del av:"
286     way_history: 
287       download_xml: Last ned XML
288       view_details: Vis detaljar
289       way_history: Veghistorikk
290       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
291   changeset: 
292     changeset: 
293       anonymous: Anonym
294       big_area: (stor)
295       no_comment: (ingen)
296       no_edits: (ingen redigeringar)
297       show_area_box: vis boks for område
298       still_editing: (redigerer forsatt)
299       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
300     changeset_paging_nav: 
301       next: Neste »
302       previous: « Forrige
303       showing_page: Side %{page}
304     changesets: 
305       area: Område
306       comment: Kommentar
307       id: ID
308       saved_at: Lagra
309       user: Brukar
310     list: 
311       description: Vis siste bidrag til kartet
312       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
313       description_friend: Endringssett av venene dine
314       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
315       description_user: Endringssett av %{user}
316       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
317       empty_anon_html: Ingen endringar endå.
318       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
319       heading: Endringssett
320       heading_bbox: Endringssett
321       heading_friend: Endringssett
322       heading_nearby: Endringssett
323       heading_user: Endringssett
324       heading_user_bbox: Endringssett
325       title: Endringssett
326       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
327       title_friend: Endringssett av venene dine
328       title_nearby: Endringssett av naboar
329       title_user: Endringssett av %{user}
330       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
331     timeout: 
332       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
333   diary_entry: 
334     comments: 
335       ago: "%{ago} sidan"
336       comment: Kommentar
337       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
338       newer_comments: Nyare kommentarar
339       older_comments: Eldre kommentarar
340       post: Post
341       when: Når
342     diary_comment: 
343       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
344       confirm: Stadfest
345       hide_link: Skjul denne kommentaren
346     diary_entry: 
347       comment_count: 
348         one: "%{count} kommentar"
349         other: "%{count} kommentarar"
350         zero: Ingen kommentarar
351       comment_link: Kommenter denne oppføringa
352       confirm: Stadfest
353       edit_link: Rediger denne oppføringa
354       hide_link: Skjul denne oppføringa
355       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
356       reply_link: Svar på denne oppføringa
357     edit: 
358       body: "Brødtekst:"
359       language: "Språk:"
360       latitude: "Breiddegrad:"
361       location: "Posisjon:"
362       longitude: "Lengdegrad:"
363       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
364       save_button: Lagre
365       subject: "Emne:"
366       title: Rediger oppføring i dagboka
367       use_map_link: bruk kart
368     feed: 
369       all: 
370         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
371         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
372       language: 
373         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
374         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
375       user: 
376         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
377         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
378     list: 
379       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
380       new: Ny dagbokoppføring
381       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
382       newer_entries: Nyare oppføringar
383       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
384       older_entries: Eldre oppføringar
385       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
386       title: Brukarane sine dagbøker
387       title_friends: Dagbøkene til venene dine
388       title_nearby: Dagbøkene til naboar
389       user_title: "%{user} si dagbok"
390     location: 
391       edit: Rediger
392       location: "Posisjon:"
393       view: Vis
394     new: 
395       title: Ny dagbokoppføring
396     no_such_entry: 
397       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
398       heading: Inga oppføring med %{id}
399       title: Inga slik dagbokoppføring
400     view: 
401       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
402       login: Logg inn
403       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
404       save_button: Lagre
405       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
406       user_title: "%{user} si dagbok"
407   editor: 
408     default: Standard (noverande %{name})
409     potlatch: 
410       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
411       name: Potlatch 1
412     potlatch2: 
413       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
414       name: Potlatch 2
415     remote: 
416       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
417       name: Lokalt installert program
418   export: 
419     start: 
420       add_marker: Legg til ein markør på kartet
421       area_to_export: Område som skal eksporterast
422       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
423       export_button: Eksporter
424       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
425       format: Format
426       format_to_export: Format for eksport
427       image_size: Bildestørrelse
428       latitude: "Brei:"
429       licence: Lisens
430       longitude: "Len:"
431       manually_select: Vel eit anna område manuelt
432       map_image: Kartblad (viser standard laget)
433       max: maks
434       options: Val
435       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
436       output: Utdata
437       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
438       scale: Skala
439       too_large: 
440         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
441         heading: For stort område
442       zoom: Zoom
443     start_rjs: 
444       add_marker: Legg til ein markør på kartet
445       change_marker: Endre markørposisjon
446       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
447       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
448       export: Eksporter
449       manually_select: Vel eit anna område manuelt
450   geocoder: 
451     description: 
452       title: 
453         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
454         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
455       types: 
456         cities: Byar
457         places: Stader
458         towns: Småbyar
459     direction: 
460       east: aust
461       north: nord
462       north_east: nordaust
463       north_west: nordvest
464       south: sør
465       south_east: søraust
466       south_west: sørvest
467       west: vest
468     distance: 
469       one: omtrent 1 km
470       other: omtrent %{count} km
471       zero: mindre enn 1 km
472     results: 
473       more_results: Fleire resultat
474       no_results: Ingen resultat funne
475     search: 
476       title: 
477         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
478         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
479         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
480         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
481         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
482     search_osm_nominatim: 
483       prefix: 
484         aeroway: 
485           aerodrome: Flyplass
486           apron: Flyrampe
487           gate: Gate
488           helipad: Helikopterplass
489           runway: Rullebane
490           taxiway: Taksebane
491           terminal: Terminal
492         amenity: 
493           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
494           airport: Flyplass
495           arts_centre: Kunstsenter
496           artwork: Kunstverk
497           atm: Minibank
498           auditorium: Auditorium
499           bank: Bank
500           bar: Bar
501           bbq: Grill
502           bench: Benk
503           bicycle_parking: Sykkelparkering
504           bicycle_rental: Sykkelutleige
505           biergarten: Ølhage
506           brothel: Bordell
507           bureau_de_change: Vekslingskontor
508           bus_station: Busstasjon
509           cafe: Kafé
510           car_rental: Bilutleige
511           car_sharing: Bildeling
512           car_wash: Bilvask
513           casino: Kasino
514           charging_station: Ladestation
515           cinema: Kino
516           clinic: Klinikk
517           club: Klubb
518           college: Høgskule
519           community_centre: Samfunnshus
520           courthouse: Rettsbygning
521           crematorium: Krematorium
522           dentist: Tannlege
523           doctors: Legar
524           dormitory: Sovesal
525           drinking_water: Drikkevatn
526           driving_school: Køyreskule
527           embassy: Ambassade
528           emergency_phone: Nødtelefon
529           fast_food: Hurtigmat
530           ferry_terminal: Ferjeterminal
531           fire_hydrant: Brannhydrant
532           fire_station: Brannstasjon
533           food_court: Serveringsstadar
534           fountain: Fontene
535           fuel: Drivstoff
536           grave_yard: Gravlund
537           gym: Treningssenter
538           hall: Spisesal
539           health_centre: Helsesenter
540           hospital: Sjukehus
541           hotel: Hotell
542           hunting_stand: Jaktbod
543           ice_cream: Iskrem
544           kindergarten: Barnehage
545           library: Bibliotek
546           market: Marknad
547           marketplace: Marknadsplass
548           mountain_rescue: Fjellredning
549           nightclub: Nattklubb
550           nursery: Førskule
551           nursing_home: Pleieheim
552           office: Kontor
553           park: Park
554           parking: Parkeringsplass
555           pharmacy: Apotek
556           place_of_worship: Religiøst hus
557           police: Politi
558           post_box: Postboks
559           post_office: Postkontor
560           preschool: Førskule
561           prison: Fengsel
562           pub: Pub
563           public_building: Offentleg bygning
564           public_market: Offentleg marknad
565           reception_area: Oppsamlingsområde
566           recycling: Resirkuleringspunkt
567           restaurant: Restaurant
568           retirement_home: Gamleheim
569           sauna: Sauna
570           school: Skule
571           shelter: Tilfluktsrom
572           shop: Butikk
573           shopping: Handel
574           shower: Dusj
575           social_centre: Samfunnshus
576           social_club: Sosial klubb
577           studio: Studio
578           supermarket: Supermarknad
579           swimming_pool: Symjebaseng
580           taxi: Drosje
581           telephone: Offentleg telefon
582           theatre: Teater
583           toilets: Toalett
584           townhall: Rådhus
585           university: Universitet
586           vending_machine: Vareautomat
587           veterinary: Veterinærklinikk
588           village_hall: Forsamlingshus
589           waste_basket: Søppelkasse
590           wifi: WiFi-tilgangspunkt
591           youth_centre: Ungdomssenter
592         boundary: 
593           administrative: Administrativ grense
594           census: Folketeljingsgrense
595           national_park: Nationalpark
596           protected_area: Verna område
597         bridge: 
598           aqueduct: Akvadukt
599           suspension: Hengebru
600           swing: Svingbru
601           viaduct: Viadukt
602           "yes": Bru
603         building: 
604           "yes": Bygning
605         highway: 
606           bridleway: Rideveg
607           bus_guideway: Leidde bussfelt
608           bus_stop: Busstopp
609           byway: Stikkveg
610           construction: Motorveg under konstruksjon
611           cycleway: Sykkelsti
612           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
613           footway: Gangsti
614           ford: Vadestad
615           living_street: Gatetun
616           milestone: Milestolpe
617           minor: Mindre veg
618           motorway: Motorveg
619           motorway_junction: Motorvegkryss
620           motorway_link: Veg til motorveg
621           path: Sti
622           pedestrian: Gangveg
623           platform: Perrong
624           primary: Primær veg
625           primary_link: Primær veg
626           raceway: Racerbane
627           residential: Bustadveg
628           rest_area: Rasteplass
629           road: Veg
630           secondary: Sekundær veg
631           secondary_link: Sekundær veg
632           service: Tjenesteveg
633           services: Motorveitjenester
634           speed_camera: Fotoboks
635           steps: Trapper
636           stile: Stige
637           tertiary: Tertiær veg
638           tertiary_link: Kommunal veg
639           track: Sti
640           trail: Sti
641           trunk: Hovedveg
642           trunk_link: Hovedveg
643           unclassified: Uklassifisert veg
644           unsurfaced: Veg utan dekke
645         historic: 
646           archaeological_site: Arkeologisk plass
647           battlefield: Slagmark
648           boundary_stone: Grensestein
649           building: Bygning
650           castle: Slott
651           church: Kyrkje
652           fort: Fort
653           house: Hus
654           icon: Ikon
655           manor: Herregard
656           memorial: Minne
657           mine: Gruve
658           monument: Monument
659           museum: Museum
660           ruins: Ruinar
661           tower: Tårn
662           wayside_cross: Vegkant kross
663           wayside_shrine: Vegkant alter
664           wreck: Vrak
665         landuse: 
666           allotments: Kolonihagar
667           basin: Elveområde
668           brownfield: Tidlegare industriområde
669           cemetery: Gravplass
670           commercial: Kommersielt område
671           conservation: Freda
672           construction: Kontruksjon
673           farm: Gard
674           farmland: Jordbruksland
675           farmyard: Gardstun
676           forest: Skog
677           garages: Garasjar
678           grass: Gras
679           greenfield: Ikkje-utvikla område
680           industrial: Industriområde
681           landfill: Landfylling
682           meadow: Eng
683           military: Militært område
684           mine: Gruve
685           nature_reserve: Naturreservat
686           orchard: Frukthage
687           park: Park
688           piste: Løype
689           quarry: Steinbrot
690           railway: Jernbane
691           recreation_ground: Idrettsplass
692           reservoir: Reservoar
693           reservoir_watershed: Nedbørfelt
694           residential: Boligområde
695           retail: Detaljsalg
696           road: Vegområde
697           village_green: landsbypark
698           vineyard: Vingård
699           wetland: Våtmark
700           wood: Skog
701         leisure: 
702           beach_resort: Strandsted
703           bird_hide: Fugletårn
704           common: Allmenning
705           fishing: Fiskeområde
706           fitness_station: Trenings studio
707           garden: Hage
708           golf_course: Golfbane
709           ice_rink: Skøytebane
710           marina: Båthavn
711           miniature_golf: Minigolf
712           nature_reserve: Naturreservat
713           park: Park
714           pitch: Sportsarena
715           playground: Leikeplass
716           recreation_ground: Idrettsplass
717           sauna: Badstu
718           slipway: Slipp
719           sports_centre: Sportssenter
720           stadium: Stadion
721           swimming_pool: Symjebaseng
722           track: Laupebane
723           water_park: Vannpark
724         military: 
725           airfield: Militær flyplass
726           barracks: Kaserner
727           bunker: Bunker
728         mountain_pass: 
729           "yes": Fjellovergang
730         natural: 
731           bay: Bukt
732           beach: Strand
733           cape: Nes
734           cave_entrance: Holeinngang
735           channel: Kanal
736           cliff: Klippe
737           crater: Krater
738           dune: Sanddyne
739           feature: Eigenskap
740           fell: Fjellskrent
741           fjord: Fjord
742           forest: Skog
743           geyser: Geysir
744           glacier: Isbre
745           heath: Vidde
746           hill: Ås
747           island: Øy
748           land: Land
749           marsh: Sump
750           moor: Myr
751           mud: Gjørme
752           peak: Topp
753           point: Punkt
754           reef: Rev
755           ridge: Rygg
756           river: Elv
757           rock: Stein
758           scree: Ur
759           scrub: Kratt
760           shoal: Grunning
761           spring: Kjelde
762           stone: Stein
763           strait: Stred
764           tree: Tre
765           valley: Dal
766           volcano: Vulkan
767           water: Vatn
768           wetland: Våtmark
769           wetlands: Våtland
770           wood: Skog
771         office: 
772           accountant: Revisor
773           architect: Arkitekt
774           company: Bedrift
775           employment_agency: Bemanningsbedrift
776           estate_agent: Eiendomsmeglar
777           government: Statlig kontor
778           insurance: Forsikringskontor
779           lawyer: Advokat
780           ngo: Ikkje-statlig kontor
781           telecommunication: Telefonkontor
782           travel_agent: Reisebyrå
783           "yes": Kontor
784         place: 
785           airport: Flyplass
786           city: By
787           country: Land
788           county: Fylke
789           farm: Gard
790           hamlet: Grend
791           house: Hus
792           houses: Hus
793           island: Øy
794           islet: Holme
795           isolated_dwelling: Ensleg bostad
796           locality: Plass
797           moor: Myr
798           municipality: Kommune
799           postcode: Postnummer
800           region: Område
801           sea: Hav
802           state: Delstat
803           subdivision: Underavdeling
804           suburb: Forstad
805           town: Tettstad
806           unincorporated_area: Kommunefritt område
807           village: Landsby
808         railway: 
809           abandoned: Forlatt jernbane
810           construction: Jernbane under konstruksjon
811           disused: Nedlagt jernbane
812           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
813           funicular: Kabelbane
814           halt: Togstopp
815           historic_station: Historisk jernbanestasjon
816           junction: Jernbanekryss
817           level_crossing: Planovergang
818           light_rail: Bybane
819           miniature: Miniatyrjernbane
820           monorail: Enskinnebane
821           narrow_gauge: Smalsporjernbane
822           platform: Jernbaneperrong
823           preserved: Verna jernbane
824           spur: Jernbaneforgrening
825           station: Jernbanestasjon
826           subway: T-banestasjon
827           subway_entrance: T-baneinngang
828           switch: Sporveksel
829           tram: Sporveg
830           tram_stop: Trikkestopp
831           yard: Skiftetomt
832         shop: 
833           alcohol: Utanfor lisens
834           antiques: Antikviteter
835           art: Kunstbutikk
836           bakery: Bakeri
837           beauty: Skjønnheitssalong
838           beverages: Drikkevarebutikk
839           bicycle: Sykkelbutikk
840           books: Bokhandel
841           butcher: Slaktar
842           car: Bilbutikk
843           car_parts: Bildeler
844           car_repair: Bilverkstad
845           carpet: Teppebutikk
846           charity: Veldedighetsbutikk
847           chemist: Kjemiker
848           clothes: Klesbutikk
849           computer: Databutikk
850           confectionery: Konditori
851           convenience: Nærbutikk
852           copyshop: Kopieringsbutikk
853           cosmetics: Kosmetikkforretning
854           department_store: Varehus
855           discount: Tilbudsbutikk
856           doityourself: Gjer-det-sjølv
857           dry_cleaning: Renseri
858           electronics: Elektronikkforretning
859           estate_agent: Eiendomsmegler
860           farm: Gardsbutikk
861           fashion: Motebutikk
862           fish: Fiskebutikk
863           florist: Blomsterbutikk
864           food: Matbutikk
865           funeral_directors: Begravelsesforretning
866           furniture: Møbler
867           gallery: Galleri
868           garden_centre: Hagesenter
869           general: Landhandel
870           gift: Gavebutikk
871           greengrocer: Grønnsakshandel
872           grocery: Dagligvarebutikk
873           hairdresser: Frisør
874           hardware: Jernvarehandel
875           hifi: Hi-fi
876           insurance: Forsikring
877           jewelry: Gullsmed
878           kiosk: Kiosk
879           laundry: Vaskeri
880           mall: Kjøpesenter
881           market: Marknad
882           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
883           motorcycle: Motorsykkelbutikk
884           music: Musikkbutikk
885           newsagent: Nyhetsbyrå
886           optician: Optiker
887           organic: Organisk matbutikk
888           outdoor: Utandørs butikk
889           pet: Dyrebutikk
890           photo: Fotobutikk
891           salon: Salong
892           shoes: Skobutikk
893           shopping_centre: Kjøpesenter
894           sports: Sportsbutikk
895           stationery: Papirbutikk
896           supermarket: Supermarked
897           toys: Lekebutikk
898           travel_agency: Reisebyrå
899           video: Videobutikk
900           wine: Utanfor lisens
901         tourism: 
902           alpine_hut: Fjellhytte
903           artwork: Kunstverk
904           attraction: Attraksjon
905           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
906           cabin: Hytte
907           camp_site: Teltplass
908           caravan_site: Campingplass
909           chalet: Fjellhytte
910           guest_house: Gjestehus
911           hostel: Vandrerhjem
912           hotel: Hotell
913           information: Informasjon
914           lean_to: Gapehuk
915           motel: Motell
916           museum: Museum
917           picnic_site: Piknikplass
918           theme_park: Fornøyelsespark
919           valley: Dal
920           viewpoint: Utsiktspunkt
921           zoo: Dyrepark
922         tunnel: 
923           "yes": Tunnel
924         waterway: 
925           artificial: Kunstig vassdrag
926           boatyard: Båtverft
927           canal: Kanal
928           connector: Vannvegforbindelse
929           dam: Demning
930           derelict_canal: Nedlagt kanal
931           ditch: Grøft
932           dock: Dokk
933           drain: Avløp
934           lock: Sluse
935           lock_gate: Sluseport
936           mineral_spring: Mineralkilde
937           mooring: Fortøyning
938           rapids: Bank
939           river: Elv
940           riverbank: Elvebredd
941           stream: Straum
942           wadi: Elveleie
943           water_point: Vannpunkt
944           waterfall: Foss
945           weir: Overløpskant
946       prefix_format: "%{name}"
947   html: 
948     dir: ltr
949   javascripts: 
950     map: 
951       base: 
952         cycle_map: Sykkelkart
953         mapquest: MapQuest Open
954         standard: Standard
955         transport_map: Transport-kart
956     site: 
957       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
958       edit_tooltip: Rediger kartet
959       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
960       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
961   layouts: 
962     community: Samfunnet
963     community_blogs: Bloggar
964     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
965     copyright: Opphavsrett & lisens
966     documentation: Dokumentasjon
967     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
968     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
969     donate_link_text: donering
970     edit: Rediger
971     edit_with: Rediger med %{editor}
972     foundation: Stifting
973     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
974     gps_traces: GPS-spor
975     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
976     help: Hjelp
977     help_centre: Brukarstøtte
978     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
979     help_url: http://help.openstreetmap.org/
980     history: Historikk
981     home: heim
982     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
983     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
984     intro_2_download: last ned
985     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
986     intro_2_license: åpen lisens
987     intro_2_use: bruke
988     log_in: logg inn
989     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
990     logo: 
991       alt_text: OpenStreetMap-logo
992     logout: logg ut
993     make_a_donation: 
994       text: Gje pengegåve
995       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
996     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
997     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
998     partners_bytemark: Bytemark Hosting
999     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
1000     partners_ic: Imperial College London
1001     partners_partners: partnarar
1002     partners_ucl: UCL VR-senteret
1003     project_name: 
1004       h1: OpenStreetMap
1005       title: OpenStreetMap
1006     sign_up: registrer
1007     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1008     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1009     user_diaries: Brukardagbok
1010     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1011     view: Vis
1012     view_tooltip: Vis kartet
1013     wiki: Wiki
1014     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1015     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1016   license_page: 
1017     foreign: 
1018       english_link: den engelske originalen
1019       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske versjonen presedens
1020       title: Om denne omsetjinga
1021     legal_babble: 
1022       attribution_example: 
1023         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1024         title: Døme på kjeldehenvising
1025       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1026       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1027       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1028       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1029       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1030       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1031       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1032       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1033       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1034       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1035       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1036       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1037       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1038       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1039       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1040       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1041       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1042       infringement_title_html: Illegal kopiering
1043       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1044       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1045       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1046       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1047       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1048       more_title_html: Finn ut meir
1049       title_html: Opphavsrett og lisensar
1050     native: 
1051       mapping_link: start kartlegging
1052       native_link: Nynorsk versjon
1053       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1054       title: Om denne sida
1055   message: 
1056     delete: 
1057       deleted: Melding sletta
1058     inbox: 
1059       date: Dato
1060       from: Frå
1061       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1062       my_inbox: Min innboks
1063       new_messages: 
1064         one: "%{count} ny melding"
1065         other: "%{count} nye meldingar"
1066       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1067       old_messages: 
1068         one: "%{count} gamal melding"
1069         other: "%{count} gamle meldingar"
1070       outbox: utboks
1071       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1072       subject: Emne
1073       title: Innboks
1074     mark: 
1075       as_read: Melding markert som lese
1076       as_unread: Melding markert som ulese
1077     message_summary: 
1078       delete_button: Slett
1079       read_button: Marker som lese
1080       reply_button: Svar
1081       unread_button: Marker som ulese
1082     new: 
1083       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1084       body: Kropp
1085       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1086       message_sent: Melding sendt
1087       send_button: Send
1088       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1089       subject: Emne
1090       title: Send melding
1091     no_such_message: 
1092       body: Det er inga melding med den ID-en.
1093       heading: Inga melding funne
1094       title: Inga melding funne
1095     outbox: 
1096       date: Dato
1097       inbox: innboks
1098       messages: 
1099         one: Du har %{count} sendt melding
1100         other: Du har %{count} sendte meldingar
1101       my_inbox: Min %{inbox_link}
1102       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1103       outbox: utboks
1104       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1105       subject: Emne
1106       title: Utboks
1107       to: Til
1108     read: 
1109       date: Dato
1110       from: Frå
1111       reply_button: Svar
1112       subject: Emne
1113       title: Les melding
1114       to: Til
1115       unread_button: Marker som ulese
1116       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1117     reply: 
1118       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1119     sent_message_summary: 
1120       delete_button: Slett
1121   notifier: 
1122     diary_comment_notification: 
1123       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1124       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1125       hi: Hei %{to_user},
1126       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1127     email_confirm: 
1128       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1129     email_confirm_html: 
1130       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1131       greeting: Hei,
1132       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1133     email_confirm_plain: 
1134       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1135       greeting: Hei,
1136     friend_notification: 
1137       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1138       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1139       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1140       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1141     gpx_notification: 
1142       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1143       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1144       failure: 
1145         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1146         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1147         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1148         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1149         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1150       greeting: Hei,
1151       success: 
1152         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1153         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1154       with_description: med skildring
1155       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1156     lost_password: 
1157       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1158     lost_password_html: 
1159       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1160       greeting: Hei,
1161       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1162     lost_password_plain: 
1163       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1164       greeting: Hei,
1165     message_notification: 
1166       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1167       hi: Hei %{to_user},
1168       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1169     note_comment_notification: 
1170       anonymous: Ein anonym brukar
1171       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1172       greeting: Hei,
1173     signup_confirm: 
1174       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1175       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1176       greeting: Hei der!
1177       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1178       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1179   oauth: 
1180     oauthorize: 
1181       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1182       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1183       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1184       allow_write_api: endre kartet.
1185       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1186       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1187       allow_write_notes: endre notisar.
1188       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1189       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1190     revoke: 
1191       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1192   oauth_clients: 
1193     create: 
1194       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1195     destroy: 
1196       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1197     edit: 
1198       submit: Rediger
1199       title: Rediger programvara di
1200     form: 
1201       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1202       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1203       allow_write_api: endre kartet.
1204       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1205       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1206       allow_write_notes: endre notisar.
1207       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1208       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1209       name: Namn
1210       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1211       required: Påkrevd
1212       support_url: Støytte-URL
1213       url: URL til hovedapplikasjonen
1214     index: 
1215       application: Programnamn
1216       issued_at: Utskrive
1217       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1218       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1219       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1220       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1221       register_new: Registrer applikasjonen din
1222       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1223       revoke: Tilbakekall!
1224       title: Mine OAuth-detaljar
1225     new: 
1226       submit: Registrer
1227       title: Registrer ein ny applikasjon
1228     not_found: 
1229       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1230     show: 
1231       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1232       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1233       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1234       allow_write_api: endre kartet.
1235       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1236       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1237       allow_write_notes: endre notisar.
1238       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1239       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1240       confirm: Er du sikker?
1241       delete: Ta bort klient
1242       edit: Rediger detaljar
1243       key: "Forbrukarnøkkel:"
1244       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1245       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1246       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1247       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1248       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1249     update: 
1250       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1251   printable_name: 
1252     with_version: "%{id}, v%{version}"
1253   redaction: 
1254     create: 
1255       flash: Maskering oppretta.
1256     destroy: 
1257       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1258       flash: Maskering ødelagd.
1259       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1260     edit: 
1261       description: Skildring
1262       heading: Rediger maskering
1263       submit: Lagre markering
1264       title: Rediger relasjon
1265     index: 
1266       empty: Ingen maskeringar å vise.
1267       heading: Liste over maskeringar
1268       title: Liste over maskeringar
1269     new: 
1270       description: Skildring
1271       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1272       submit: Lag maskering
1273       title: Lagar ein ny maskering
1274     show: 
1275       confirm: Er du sikker?
1276       description: "Skildring:"
1277       destroy: Fjern denne maskeringa
1278       edit: Endre denne maskeringa
1279       heading: Visar maskering "%{title}"
1280       title: Visar maskering
1281       user: "Oppretta av:"
1282     update: 
1283       flash: Endringar lagra.
1284   site: 
1285     edit: 
1286       anon_edits: (%{link})
1287       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1288       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1289       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1290       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1291       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1292       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1293       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1294       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1295       user_page_link: brukarside
1296     index: 
1297       createnote: Legg til ein notis
1298       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1299       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1300       license: 
1301         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1302       permalink: Permanent lenkje
1303       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1304       shortlink: Kort lenkje
1305     key: 
1306       table: 
1307         entry: 
1308           admin: Administrativ grense
1309           allotments: Kolonihagar
1310           apron: 
1311             - terminal
1312             - terminal
1313           bridge: Sort kant = bru
1314           bridleway: Rideveg
1315           brownfield: Tidlegare industriområde
1316           building: Viktig bygning
1317           byway: Stikkveg
1318           cable: 
1319             - Kabelvogn
1320             - stolheis
1321           cemetery: Gravplass
1322           centre: Sportssenter
1323           commercial: Kommersielt område
1324           common: 
1325             - Vanleg
1326             - snever
1327           construction: Vegar under konstruksjon
1328           cycleway: Sykkelveg
1329           destination: Destinasjonstilgang
1330           farm: Gard
1331           footway: Gangveg
1332           forest: Skog
1333           golf: Golfbane
1334           heathland: Heilandskap
1335           industrial: Industriområde
1336           lake: 
1337             - Innsjø
1338             - reservoar
1339           military: Militært område
1340           motorway: Motorveg
1341           park: Park
1342           permissive: Betinget tilgjenge
1343           pitch: Sportsarena
1344           primary: Primærveg
1345           private: Privat tilgjenge
1346           rail: Jernbane
1347           reserve: Naturreservat
1348           resident: Boligområde
1349           retail: Detaljsalgområde
1350           runway: 
1351             - Flystripe
1352             - taksebane
1353           school: 
1354             - Skule
1355             - universitet
1356           secondary: Sekundærveg
1357           station: Jernbanestasjon
1358           subway: Undergrunnsbane
1359           summit: 
1360             - Topp
1361             - fjelltopp
1362           tourist: Turistattraksjon
1363           track: Spor
1364           tram: 
1365             - Bybane
1366             - trikk
1367           trunk: Hovedveg
1368           tunnel: Streka kant = tunnel
1369           unclassified: Uklassifisert veg
1370           unsurfaced: Veg utan dekke
1371           wood: Ved
1372     markdown_help: 
1373       alt: Alternativ tekst
1374       first: Første punkt
1375       heading: Overskrifter
1376       headings: Overskrifter
1377       image: Bilete
1378       link: Lenkje
1379       ordered: Sortert liste
1380       second: Andre punkt
1381       subheading: Underoverskrifter
1382       text: Tekst
1383       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1384       unordered: Usortert liste
1385       url: URL
1386     richtext_area: 
1387       edit: Endre
1388       preview: Førehandsvising
1389     search: 
1390       search: Søk
1391       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1392       submit_text: Gå
1393       where_am_i: Kor er eg?
1394       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1395     sidebar: 
1396       close: Lukk
1397       search_results: Søkjeresultat
1398   time: 
1399     formats: 
1400       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1401   trace: 
1402     create: 
1403       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg når det er gjort.
1404       upload_trace: Last opp GPS-spor
1405     delete: 
1406       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1407     edit: 
1408       description: "Skildring:"
1409       download: last ned
1410       edit: rediger
1411       filename: "Filnamn:"
1412       heading: Redigerer spor %{name}
1413       map: kart
1414       owner: "Eigar:"
1415       points: "Punkter:"
1416       save_button: Lagre endringar
1417       start_coord: "Startkoordinat:"
1418       tags: "Markelapper:"
1419       tags_help: kommaseparert
1420       title: Redigerer spor %{name}
1421       uploaded_at: "Last opp:"
1422       visibility: "Synlegheit:"
1423       visibility_help: kva tyder dette?
1424       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1425     list: 
1426       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1427       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1428       public_traces: Offentleg GPS-spor
1429       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1430       tagged_with: merkte med %{tags}
1431       your_traces: Dine GPS-spor
1432     make_public: 
1433       made_public: Spor gjort offentleg
1434     offline: 
1435       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1436       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1437     offline_warning: 
1438       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1439     trace: 
1440       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1441       by: av
1442       count_points: "%{count} punkt"
1443       edit: rediger
1444       edit_map: Rediger kart
1445       identifiable: IDENTIFISERBAR
1446       in: i
1447       map: kart
1448       more: meir
1449       pending: VENTAR
1450       private: PRIVAT
1451       public: OFFENTLEG
1452       trace_details: Vis detaljar for spor
1453       trackable: SPORBAR
1454       view_map: Vis kart
1455     trace_form: 
1456       description: "Skildring:"
1457       help: Hjelp
1458       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1459       tags: "Merkelappar:"
1460       tags_help: kommaseparert
1461       upload_button: Last opp
1462       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1463       visibility: "Synligheit:"
1464       visibility_help: kva tyder dette?
1465       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1466     trace_header: 
1467       see_all_traces: Sjå alle spor
1468       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1469       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1470       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1471     trace_optionals: 
1472       tags: Merkelappar
1473     trace_paging_nav: 
1474       newer: Nyare spor
1475       older: Eldre spor
1476       showing_page: Side %{page}
1477     view: 
1478       delete_track: Slett dette sporet
1479       description: "Skildring:"
1480       download: last ned
1481       edit: rediger
1482       edit_track: Rediger dette sporet
1483       filename: "Filnamn:"
1484       heading: Viser spor %{name}
1485       map: kart
1486       none: Ingen
1487       owner: "Eigar:"
1488       pending: VENTAR
1489       points: "Punkter:"
1490       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1491       tags: "Markelappar:"
1492       title: Viser spor %{name}
1493       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1494       uploaded: "Lasta opp:"
1495       visibility: "Synligheit:"
1496     visibility: 
1497       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1498       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1499       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1500       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1501   user: 
1502     account: 
1503       contributor terms: 
1504         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1505         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1506         heading: "Bidragsytervilkår:"
1507         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1508         link text: kva er dette?
1509         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1510         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1511       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1512       delete image: Fjern gjeldande bilete
1513       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1514       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1515       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1516       gravatar: 
1517         gravatar: Bruk Gravatar
1518         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1519         link text: kva er dette?
1520       home location: "Heimeposisjon:"
1521       image: "Bilete:"
1522       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1523       keep image: Hald på gjeldande bilete
1524       latitude: "Breiddegrad:"
1525       longitude: "Lengdegrad:"
1526       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1527       my settings: Innstellingane mine
1528       new email address: "Ny e-postadresse:"
1529       new image: Legg til eit bilete
1530       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1531       openid: 
1532         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1533         link text: kva er dette?
1534         openid: "OpenID:"
1535       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1536       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1537       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1538       public editing: 
1539         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1540         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1541         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1542         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1543         enabled link text: kva er dette?
1544         heading: "Offentleg redigering:"
1545       public editing note: 
1546         heading: Offentleg redigering
1547         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1548       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1549       return to profile: Returner til profil
1550       save changes button: Lagre endringar
1551       title: Rediger konto
1552       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1553     confirm: 
1554       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1555       button: Stadfest
1556       heading: Stadfest ein brukerkonto
1557       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1558       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1559     confirm_email: 
1560       button: Stadfest
1561       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1562       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1563       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1564       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1565     confirm_resend: 
1566       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1567       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1568     filter: 
1569       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1570     go_public: 
1571       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1572     list: 
1573       confirm: Stadfest valde brukarar
1574       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1575       heading: Brukarar
1576       hide: Skjul valde brukarar
1577       showing: 
1578         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1579         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1580       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1581       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1582       title: Brukarar
1583     login: 
1584       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1585       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1586       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1587       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1588       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1589       heading: Logg inn
1590       login_button: Logg inn
1591       lost password link: Mista passordet ditt?
1592       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1593       no account: Har du ingen brukarkonto?
1594       openid: "%{logo} OpenID:"
1595       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1596       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1597       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1598       openid_providers: 
1599         aol: 
1600           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1601           title: Logg inn med AOL
1602         google: 
1603           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1604           title: Logg inn med Google
1605         myopenid: 
1606           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1607           title: Logg inn med myOpenID
1608         openid: 
1609           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1610           title: Logg inn med OpenID
1611         wordpress: 
1612           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1613           title: Logg inn med Wordpress
1614         yahoo: 
1615           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1616           title: Logg inn med Yahoo
1617       password: "Passord:"
1618       register now: Registrer deg no
1619       remember: "Hugs meg:"
1620       title: Logg inn
1621       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1622       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1623       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1624     logout: 
1625       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1626       logout_button: Logg ut
1627       title: Logg ut
1628     lost_password: 
1629       email address: "E-postadresse:"
1630       heading: Gløymt passord?
1631       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1632       new password button: Nullstill passord
1633       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1634       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1635       title: Gløymt passord
1636     make_friend: 
1637       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1638       button: Legg til som ven
1639       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1640       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1641       success: "%{name} er no venen din!"
1642     new: 
1643       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1644       confirm password: "Stadfest passord:"
1645       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1646       continue: Hald fram
1647       display name: "Visningsnavn:"
1648       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1649       email address: "E-postadresse:"
1650       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1651       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1652       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1653       openid: "%{logo} OpenID:"
1654       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1655       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1656       password: "Passord:"
1657       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1658       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1659       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1660       title: Opprett konto
1661       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1662     no_such_user: 
1663       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1664       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1665       title: Ingen brukar funnet
1666     popup: 
1667       friend: Ven
1668       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1669       your location: Posisjonen din
1670     remove_friend: 
1671       button: Fjern som ein ven
1672       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1673       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1674       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1675     reset_password: 
1676       confirm password: "Stadfest passord:"
1677       flash changed: Passordet ditt er endra.
1678       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1679       heading: Nullstill passord for %{user}
1680       password: "Passord:"
1681       reset: Nullstill passord
1682       title: Nullstill passord
1683     set_home: 
1684       flash success: Heimelokasjon lagra
1685     suspended: 
1686       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1687       heading: Konto stengt
1688       title: Konto stengt
1689       webmaster: webmaster
1690     terms: 
1691       agree: Eg godkjenner
1692       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1693       consider_pd_why: kva er dette?
1694       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1695       decline: Avslå
1696       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1697       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1698       heading: Bidragsytervilkåra
1699       legale_names: 
1700         france: Frankrike
1701         italy: Italia
1702         rest_of_world: Resten av verda
1703       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1704       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1705       title: Bidragsytervilkår
1706       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1707     view: 
1708       activate_user: aktiver denne brukaren
1709       add as friend: legg til ven
1710       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1711       block_history: mottekne blokkeringar
1712       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1713       blocks on me: blokkeringane mine
1714       comments: kommentarar
1715       confirm: Stadfest
1716       confirm_user: stadfest denne brukaren
1717       create_block: blokkar denne brukaren
1718       created from: "Oppretta frå:"
1719       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1720       ct declined: Avslått
1721       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1722       ct undecided: Usikker
1723       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1724       delete_user: slett denne brukaren
1725       description: Skildring
1726       diary: dagbok
1727       edits: redigeringar
1728       email address: "E-postadresse:"
1729       friends_changesets: endringssett av vener
1730       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1731       hide_user: skjul denne brukaren
1732       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1733       km away: "%{count}km unna"
1734       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1735       m away: "%{count}m unna"
1736       mapper since: "Brukar sidan:"
1737       moderator_history: tildelte blokkeringar
1738       my comments: mine kommentarar
1739       my diary: mi dagbok
1740       my edits: redigeringane mine
1741       my notes: mine kartnotisar
1742       my settings: innstellingane mine
1743       my traces: spora mine
1744       nearby users: Andre næliggande brukarar
1745       nearby_changesets: endringssett av naboar
1746       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1747       new diary entry: ny dagbokoppføring
1748       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1749       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1750       notes: kartnotisar
1751       oauth settings: oauth-innstellingar
1752       remove as friend: fjern ven
1753       role: 
1754         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1755         grant: 
1756           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1757           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1758         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1759         revoke: 
1760           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1761           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1762       send message: send melding
1763       settings_link_text: innstellingar
1764       spam score: "Spamresultat:"
1765       status: "Status:"
1766       traces: spor
1767       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1768       user location: Posisjonen til brukaren
1769       your friends: Venene dine
1770   user_block: 
1771     blocks_by: 
1772       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1773       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1774       title: Blokkeringar av %{name}
1775     blocks_on: 
1776       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1777       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1778       title: Blokkeringar av %{name}
1779     create: 
1780       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1781       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1782       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1783     edit: 
1784       back: Vis alle blokkeringar
1785       heading: Endrar blokkering av %{name}
1786       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1787       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1788       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1789       show: Vis denne blokkeringa
1790       submit: Oppdater blokkering
1791       title: Endrar blokkering av %{name}
1792     filter: 
1793       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1794       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1795     helper: 
1796       time_future: Sluttar om %{time}.
1797       time_past: Slutta %{time} sidan.
1798       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1799     index: 
1800       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1801       heading: Liste over brukerblokkeringer
1802       title: Brukerblokkeringer
1803     model: 
1804       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1805       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1806     new: 
1807       back: Vis alle blokkeringar
1808       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1809       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1810       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1811       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1812       submit: Opprett blokkering
1813       title: Opprettar blokkering av %{name}
1814       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1815       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1816     not_found: 
1817       back: Tilbake til indeksen
1818       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1819     partial: 
1820       confirm: Er du sikker?
1821       creator_name: Oppretta av
1822       display_name: Blokkert brukar
1823       edit: Rediger
1824       next: Neste »
1825       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1826       previous: « Forrige
1827       reason: Årsak for blokkering
1828       revoke: Tilbakekall!
1829       revoker_name: Tilbakekalt av
1830       show: Vis
1831       showing_page: Side %{page}
1832       status: Status
1833     period: 
1834       one: 1 time
1835       other: "%{count} timar"
1836     revoke: 
1837       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1838       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1839       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1840       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1841       revoke: Tilbakekall!
1842       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1843       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1844     show: 
1845       back: Vis alle blokkeringar
1846       confirm: Er du sikker?
1847       edit: Rediger
1848       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1849       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1850       reason: "Årsak for blokkering:"
1851       revoke: Tilbakekall!
1852       revoker: "Tilbakekaller:"
1853       show: Vis
1854       status: Status
1855       time_future: Sluttar om %{time}
1856       time_past: Slutta %{time} sidan
1857       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1858     update: 
1859       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1860       success: Blokkering oppdatert.
1861   user_role: 
1862     filter: 
1863       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1864       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1865       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1866       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1867     grant: 
1868       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1869       confirm: Stadfest
1870       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1871       heading: Stadfest rolletildeling
1872       title: Stadfest rolletildeling
1873     revoke: 
1874       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1875       confirm: Stadfest
1876       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1877       heading: Stadfest fjerning av rolle
1878       title: Stadfest fjerning av rolle