]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
ebc7afb6a3252e6ec66a8cd5e365f38cc31f2668
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Jmontane
5 # Author: PerroVerd
6 # Author: SMP
7 # Author: Ssola
8 # Author: Toniher
9 ca: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Cos
14       diary_entry: 
15         language: Idioma
16         latitude: Latitud
17         longitude: Longitud
18         title: Títol
19         user: Usuari
20       friend: 
21         friend: Amic
22         user: Usuari
23       message: 
24         body: Cos
25         recipient: Destinatari
26         sender: Remitent
27         title: Títol
28       trace: 
29         description: Descripció
30         latitude: Latitud
31         longitude: Longitud
32         name: Nom
33         public: Públic
34         size: Mida
35         user: Usuari
36         visible: Visible
37       user: 
38         active: Actiu
39         description: Descripció
40         display_name: Nom en pantalla
41         email: E-mail
42         languages: Idiomes
43         pass_crypt: Contrasenya
44     models: 
45       acl: Llista de control d'accés
46       changeset: Conjunt de canvis
47       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
48       country: País
49       diary_comment: Commentari del diari
50       diary_entry: Entrada al diari
51       friend: Amic
52       language: Idioma
53       message: Missatge
54       node: Node
55       node_tag: Etiqueta del node
56       notifier: Notificador
57       old_node: Node antic
58       old_node_tag: Etiqueta del node antic
59       old_relation: Relació antiga
60       old_relation_member: Membre de la relació antiga
61       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
62       old_way: Camí antic
63       old_way_node: Node del camí antic
64       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
65       relation: Relació
66       relation_member: Membre de la relació
67       relation_tag: Etiqueta de la relació
68       session: Sessió
69       trace: Traç
70       tracepoint: Punt de traç
71       tracetag: Etiqueta del traç
72       user: Usuari
73       user_preference: Preferències d'usuari
74       way: Camí
75       way_node: Node del camí
76       way_tag: Etiqueta del camí
77   browse: 
78     changeset: 
79       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
80       changesetxml: XML del conjunt de canvis
81       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
82       feed: 
83         title: Conjunt de canvis {{id}}
84         title_comment: Conjunt de canvis {{id}} - {{comment}}
85       osmchangexml: XML en format osmChange
86       title: Conjunt de canvis
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Pertany a:"
89       box: caixa
90       closed_at: "Tancat el:"
91       created_at: "Creat el:"
92       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
93       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
94       has_ways: 
95         one: "Té la següent via:"
96         other: "Té les següents {{count}} vies:"
97       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
98     changeset_navigation: 
99       all: 
100         next_tooltip: Conjunt de canvis següent
101         prev_tooltip: Conjunt de canvis anterior
102       user: 
103         name_tooltip: Visualitza les edicions feter per {{user}}
104         prev_tooltip: Edició anterior per l'usuari {{user}}
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Comentari:"
107       edited_at: "Editat:"
108       edited_by: "Editat per:"
109       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
110       version: Versió
111     containing_relation: 
112       entry: Relació {{relation_name}}
113       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
114     map: 
115       deleted: Esborrat
116       larger: 
117         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
118         node: Visualitza el node en un mapa més gran
119         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
120         way: Visualitza la via en un mapa més gran
121       loading: S'està carregant...
122     node: 
123       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
124       download_xml: Baixa l'XML
125       edit: modificació
126       node: Node
127       node_title: "Node: {{node_name}}"
128       view_history: visualitza l'historial
129     node_details: 
130       coordinates: "Coordenades:"
131       part_of: "Part de:"
132     node_history: 
133       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
134       download_xml: Baixa l'XML
135       node_history: Historial del node
136       node_history_title: "Historial del node: {{node_name}}"
137       view_details: visualitza els detalls
138     not_found: 
139       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
140       type: 
141         changeset: conjunt de canvis
142         node: node
143         relation: relació
144         way: via
145     paging_nav: 
146       of: de
147       showing_page: S'està mostrant pàgina
148     relation: 
149       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
150       download_xml: Baixa l'XML
151       relation: Relació
152       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
153       view_history: visualitza l'historial
154     relation_details: 
155       members: "Membres:"
156       part_of: "Part de:"
157     relation_history: 
158       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
159       download_xml: Descarrega XML
160       relation_history: Historial de la relació
161       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
162       view_details: visualitza els detalls
163     relation_member: 
164       entry_role: "{{type}} {{name}} com {{role}}"
165       type: 
166         node: Node
167         relation: Relació
168         way: Via
169     start: 
170       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
171       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
172     start_rjs: 
173       data_frame_title: Informació
174       data_layer_name: Informació
175       details: Detalls
176       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
177       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
178       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
179       load_data: Carrega dades
180       loading: S'està carregant...
181       object_list: 
182         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
183         back: Mostra llista d'objectes
184         details: Detalls
185         heading: Llista d'objectes
186         history: 
187           type: 
188             node: Node [[id]]
189             way: Via [[id]]
190         selected: 
191           type: 
192             node: Node [[id]]
193             way: Via [[id]]
194         type: 
195           node: Node
196           way: Camí
197       private_user: usuari privat
198       show_history: Mostra l'historial
199       wait: Espereu...
200       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
201     tag_details: 
202       tags: "Etiquetes:"
203     timeout: 
204       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus {{type}} amb identificador {{id}}.
205       type: 
206         changeset: conjunt de canvis
207         node: node
208         relation: relació
209         way: via
210     way: 
211       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
212       download_xml: Descarrega XML
213       edit: modificació
214       view_history: visualitza l'històric
215       way: Via
216       way_title: "Via: {{way_name}}"
217     way_details: 
218       also_part_of: 
219         one: també part de la via {{related_ways}}
220         other: també part de les vies {{related_ways}}
221       nodes: "Nodes:"
222       part_of: "Part de:"
223     way_history: 
224       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
225       download_xml: Descarrega XML
226       view_details: visualitza els detalls
227       way_history: Historial de la via
228       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
229   changeset: 
230     changeset: 
231       anonymous: Anònim
232       big_area: (gran)
233       no_comment: (cap)
234     changesets: 
235       area: Àrea
236       comment: Comentari
237       id: ID
238       user: Usuari
239     list: 
240       description: Canvis recents
241       description_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
242       description_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
243       heading: Conjunt de canvis
244       heading_bbox: Conjunt de canvis
245       heading_user: Conjunt de canvis
246       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
247       title: Conjunt de canvis
248       title_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
249       title_user: Conjunt de canvis de {{user}}
250       title_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
251   diary_entry: 
252     diary_comment: 
253       confirm: Confirmar
254     diary_entry: 
255       confirm: Confirmar
256     edit: 
257       language: Idioma
258       latitude: "Latitud:"
259       longitude: "Longitud:"
260       save_button: Guardar
261       subject: "Assumpte:"
262     view: 
263       login: Accés
264       save_button: Desa
265   export: 
266     start: 
267       export_button: Exporta
268       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
269       format: Format
270       image_size: Mida de la imatge
271       latitude: "Lat:"
272       licence: Llicència
273       longitude: "Lon:"
274       mapnik_image: Imatge de Mapnik
275       max: màx
276       options: Opcions
277       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
278       output: Sortida
279       scale: Escala
280       too_large: 
281         heading: L'àrea és massa gran
282       zoom: Zoom
283     start_rjs: 
284       export: Exporta
285   geocoder: 
286     description: 
287       types: 
288         cities: Ciutats
289         places: Llocs
290         towns: Municipis
291     description_osm_namefinder: 
292       prefix: "{{distance}} {{direction}} de {{type}}"
293     direction: 
294       east: est
295       north: nord
296       north_east: nord-est
297       north_west: nord-oest
298       south: sud
299       south_east: sud-est
300       south_west: sud-oest
301       west: oest
302     results: 
303       more_results: Més resultats
304       no_results: No hi ha resultats
305     search: 
306       title: 
307         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
308         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
309         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
310         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
311         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
312         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
313     search_osm_namefinder: 
314       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} de {{parentname}})"
315       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} de {{placename}}"
316     search_osm_nominatim: 
317       prefix: 
318         amenity: 
319           airport: Aeroport
320           atm: Caixer automàtic
321           auditorium: Auditori
322           bank: Banc
323           bar: Bar
324           bench: Banc
325           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
326           brothel: Prostíbul
327           bureau_de_change: Oficina de canvi
328           bus_station: Estació d'autobusos
329           cafe: Cafè
330           car_rental: Lloguer de cotxes
331           casino: Casino
332           cinema: Cinema
333           clinic: Clínica
334           club: Club
335           courthouse: Jutjat
336           crematorium: Crematori
337           dentist: Dentista
338           doctors: Metges
339           drinking_water: Aigua potable
340           driving_school: Autoescola
341           embassy: Ambaixada
342           emergency_phone: Telèfon d'emergència
343           fire_station: Parc de bombers
344           fountain: Font
345           fuel: Gasolinera
346           grave_yard: Cementiri
347           health_centre: Centre de Salut
348           hospital: Hospital
349           hotel: Hotel
350           ice_cream: Gelat
351           kindergarten: Jardí d'infància
352           library: Biblioteca
353           market: Mercat
354           nightclub: Club nocturn
355           park: Parc
356           parking: Pàrquing
357           pharmacy: Farmàcia
358           place_of_worship: Lloc de culte
359           police: Policia
360           post_box: Bustia
361           post_office: Oficina de correus
362           preschool: Pre-Escola
363           prison: Presó
364           pub: Pub
365           public_building: Edifici públic
366           recycling: Punt de reciclatge
367           restaurant: Restaurant
368           sauna: Sauna
369           school: Escola
370           shelter: Refugi
371           shop: Botiga
372           social_club: Club social
373           supermarket: Supermercat
374           taxi: Taxi
375           telephone: Telèfon públic
376           theatre: Teatre
377           toilets: Banys
378           townhall: Ajuntament
379           university: Universitat
380           wifi: Accés a internet WiFi
381           youth_centre: Centre juvenil
382         building: 
383           apartments: Bloc d'apartaments
384           chapel: Capella
385           church: Església
386           city_hall: Ajuntament
387           commercial: Edifici comercial
388           faculty: Edifici facultatiu
389           flats: Pisos
390           garage: Garatge
391           hospital: Edifici hospitalari
392           hotel: Hotel
393           house: Casa
394           industrial: Edifici industrial
395           public: Edifici públic
396           school: Edifici escolar
397           stadium: Estadi
398           store: Magatzem
399           tower: Torre
400           train_station: Estació de tren
401           university: Edifici universitari
402           "yes": Edifici
403         highway: 
404           bus_stop: Parada d'autobús
405           cycleway: Ruta per a bicicletes
406           emergency_access_point: Accés d'emergència
407           footway: Sendera
408           gate: Porta
409           path: Camí
410           primary_link: Carretera principal
411           road: Carretera
412           secondary: Carretera secundària
413           secondary_link: Carretera secundària
414           steps: Graons
415           stile: Escala per a travessar reixats
416           tertiary: Carretera terciària
417           trail: Sendera
418           unclassified: Carretera sense classificar
419         historic: 
420           archaeological_site: Lloc arqueològic
421           battlefield: Camp de batalla
422           building: Edifici
423           castle: Castell
424           church: Església
425           house: Casa
426           icon: Icona
427           memorial: Memorial
428           mine: Mina
429           monument: Monument
430           museum: Museu
431           ruins: Ruïnes
432           tower: Torre
433         landuse: 
434           cemetery: Cementiri
435           commercial: Zona comercial
436           farm: Granja
437           forest: Bosc
438           industrial: Zona industrial
439           mine: Mina
440           mountain: Muntanya
441           park: Parc
442           plaza: Plaça
443           quarry: Pedrera
444           residential: Àrea residencial
445           wetland: Aiguamoll
446           wood: Fusta
447         leisure: 
448           fishing: Àrea de pesca
449           garden: Jardí
450           golf_course: Camp de golf
451           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
452           marina: Port esportiu
453           miniature_golf: Minigolf
454           nature_reserve: Reserva natural
455           park: Parc
456           sports_centre: Centre esportiu
457           stadium: Estadi
458           swimming_pool: Piscina
459         natural: 
460           bay: Badia
461           beach: Platja
462           cape: Cap
463           cave_entrance: Entrada a cova
464           channel: Canal
465           cliff: Cingle
466           coastline: Litoral
467           crater: Cràter
468           fjord: Fiord
469           geyser: Guèiser
470           glacier: Glacera
471           hill: Pujol
472           island: Illa
473           moor: Amarratge
474           mud: Llot
475           peak: Pic
476           point: Punt
477           reef: Escull
478           river: Riu
479           rock: Roca
480           scree: Pedregar
481           shoal: Banc
482           spring: Deu
483           tree: Arbre
484           valley: Vall
485           volcano: Volcà
486           water: Aigua
487           wetland: Aiguamoll
488           wetlands: Aiguamolls
489           wood: Bosc
490         place: 
491           airport: Aeroport
492           city: Ciutat
493           country: País
494           county: Comtat
495           farm: Granja
496           house: Casa
497           houses: Cases
498           island: Illa
499           islet: Illot
500           locality: Localitat
501           municipality: Municipi
502           postcode: Codi postal
503           region: Regió
504           sea: Mar
505           state: Estat o província
506           subdivision: Subdivisió
507           suburb: Suburbi
508           town: Poble
509           village: Aldea
510         railway: 
511           level_crossing: Pas a nivell
512           monorail: Monorail
513           subway: Estació de metro
514           tram: Tramvia
515           tram_stop: Parada de tramvia
516         shop: 
517           bakery: Fleca
518           bicycle: Tenda de bicicletes
519           books: Llibreria
520           butcher: Carnisseria
521           car_repair: Reparació d'automòbils
522           chemist: Farmàcia
523           fish: Peixateria
524           florist: Floristeria
525           hairdresser: Perruqueria o barberia
526           jewelry: Joieria
527           laundry: Bugaderia
528           mall: Centre comercial
529           market: Mercat
530           shoes: Sabateria
531           supermarket: Supermercat
532           travel_agency: Agència de viatges
533         tourism: 
534           artwork: Il·lustració
535           attraction: Atracció
536           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
537           chalet: Xalet
538           guest_house: Alberg
539           hostel: Hostal
540           hotel: Hotel
541           information: Informació
542           motel: Motel
543           museum: Museu
544           picnic_site: Àrea de pícnic
545           theme_park: Parc temàtic
546           valley: Vall
547           viewpoint: Mirador
548           zoo: Zoològic
549         waterway: 
550           ditch: Séquia
551           mooring: Amarradors
552           rapids: Ràpids
553           river: Riu
554           wadi: Torrent
555           water_point: Punt d'aigua
556           waterfall: Cascada
557   javascripts: 
558     map: 
559       base: 
560         cycle_map: Cycle Map
561         noname: NoName
562   layouts: 
563     edit: Modificació
564     export: Exporta
565     gps_traces: Traces de GPS
566     history: Historial
567     home: Inici
568     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
569     intro_3_partners: wiki
570     logo: 
571       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
572     shop: Botiga
573     user_diaries: DIaris de usuari
574     view: Veure
575     view_tooltip: Visualitza els mapes
576     welcome_user: Benvingut/da, {{user_link}}
577   message: 
578     inbox: 
579       date: Data
580       from: De
581       outbox: sortida
582       title: Safata d'entrada
583     message_summary: 
584       delete_button: Suprimeix
585       read_button: Marca com a llegit
586       reply_button: Respon
587       unread_button: Marca com a no llegit
588     new: 
589       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
590       send_button: Envia
591       subject: Assumpte
592     outbox: 
593       date: Data
594       inbox: Entrada
595       my_inbox: El meu {{inbox_link}}
596       outbox: sortida
597       subject: Assumpte
598       title: Sortida
599       to: A
600     read: 
601       date: Data
602       from: De
603       reply_button: Respon
604       subject: Assumpte
605       to: Per a
606     sent_message_summary: 
607       delete_button: Suprimeix
608   notifier: 
609     diary_comment_notification: 
610       hi: Hola {{to_user}},
611     email_confirm: 
612       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
613     email_confirm_html: 
614       greeting: Hola,
615     email_confirm_plain: 
616       greeting: Hola,
617     gpx_notification: 
618       greeting: Hola,
619     lost_password_html: 
620       greeting: Hola,
621     lost_password_plain: 
622       greeting: Hola,
623     message_notification: 
624       hi: Hola {{to_user}},
625     signup_confirm_plain: 
626       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
627   oauth_clients: 
628     edit: 
629       submit: Modificació
630     form: 
631       name: Nom
632       required: Requerit
633   site: 
634     edit: 
635       user_page_link: pàgina d'usuari
636     index: 
637       license: 
638         project_name: projecte OpenStreetMap
639       permalink: Enllaç permanent
640       shortlink: Enllaç curt
641     key: 
642       table: 
643         entry: 
644           cemetery: Cementiri
645           centre: Centre esportiu
646           farm: Granja
647           forest: Bosc
648           golf: Camp de golf
649           industrial: Zona industrial
650           lake: 
651             - Llac
652           military: Àrea militar
653           private: Accés privat
654           rail: Ferrocarril
655           reserve: Reserva natural
656           resident: Zona residencial
657           school: 
658             - Escola
659             - Universitat
660           secondary: Carretera secundària
661           station: Estació de tren
662           subway: Metro
663           summit: 
664             1: pic
665           wood: Fusta
666     search: 
667       search: Cerca
668       submit_text: Vés-hi
669       where_am_i: On sóc?
670     sidebar: 
671       close: Tanca
672       search_results: Resultats de la cerca
673   trace: 
674     create: 
675       upload_trace: Pujar traça de GPS
676     edit: 
677       description: "Descripció:"
678       download: descàrrega
679       edit: modificació
680       filename: "Nom del fitxer:"
681       heading: Editant traça {{name}}
682       map: mapa
683       owner: "Propietari:"
684       points: "Punts:"
685       save_button: Guardar canvis
686       start_coord: "Coordenada d'inici:"
687       tags: "Etiquetes:"
688       tags_help: separat per comas
689       title: Editant traça {{name}}
690       uploaded_at: "Pujat a:"
691       visibility: "Visibilitat:"
692       visibility_help: Què vol dir això?
693     list: 
694       public_traces: Traces GPS públiques
695       tagged_with: " etiquetat amb {{tags}}"
696       your_traces: Les teves traces GPS
697     no_such_user: 
698       heading: No existeix l'usuari {{user}}
699       title: No existeix l`usuari
700     trace: 
701       ago: fa {{time_in_words_ago}}
702       by: en
703       count_points: "{{count}} punts"
704       edit: modificació
705       edit_map: Edita el mapa
706       identifiable: IDENTIFICABLE
707       in: a
708       map: mapa
709       more: mes
710       pending: PENDENT
711       private: PRIVAT
712       public: PUBLIC
713       trace_details: Veure detalls de la traça
714       trackable: RASTREABLE
715       view_map: Visualitza el mapa
716     trace_form: 
717       description: Descripció
718       help: Ajuda
719       tags: Etiquetes
720       tags_help: separat per comas
721       upload_button: Pujar
722       upload_gpx: Carregar arxiu GPX
723       visibility: Visibilitat
724       visibility_help: què significa això?
725     trace_header: 
726       see_all_traces: Veure totes les traces
727       see_your_traces: Veure totes les teves traces
728     trace_optionals: 
729       tags: Etiquetes
730     trace_paging_nav: 
731       next: Següent &raquo;
732       previous: "&laquo; Previ"
733       showing_page: Mostrant pàgina {{page}}
734     view: 
735       delete_track: Elimina aquesta traça
736       description: "Descripció:"
737       download: baixada
738       edit: modificació
739       edit_track: Edita aquesta traça
740       filename: "Nom del fitxer:"
741       heading: Veient traça {{name}}
742       map: mapa
743       none: Ningú
744       owner: "Propietari:"
745       pending: PENDENT
746       points: "Punts:"
747       start_coordinates: "coordenada de inici:"
748       tags: "Etiquetes:"
749       title: Veient traça {{name}}
750       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
751       uploaded: "Pujat el:"
752       visibility: "Visibilitat:"
753   user: 
754     account: 
755       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
756       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
757       image: "Imatge:"
758       latitude: "Latitud:"
759       longitude: "Longitud:"
760       my settings: La meva configuració
761       new image: Afegir una imatge
762       preferred languages: "Llengües preferents:"
763       profile description: "Descripció del perfil:"
764       public editing: 
765         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
766         enabled link text: què és això?
767         heading: "Edició pública:"
768       public editing note: 
769         heading: Edició pública
770       return to profile: Torna al perfil
771       save changes button: Desa els canvis
772       title: Edita el compte
773     confirm: 
774       button: Confirmar
775     confirm_email: 
776       button: Confirmar
777     go_public: 
778       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
779     login: 
780       create_account: crea un compte
781       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
782       heading: Accés
783       login_button: Accés
784       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
785       password: "Contrasenya:"
786       please login: Si us plau, inicieu la sessió o {{create_user_link}}.
787       title: Accés
788     lost_password: 
789       email address: "Adreça de correu electrònic:"
790       heading: Heu oblidat la contrasenya?
791       new password button: Restablir contrasenya
792       title: contrasenya perduda
793     make_friend: 
794       success: "{{name}} ara és el vostre amic."
795     new: 
796       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
797       email address: "Adreça de correu:"
798       heading: Crea un compte d'usuari
799       password: "Contrasenya:"
800       signup: Registre
801     popup: 
802       friend: Amic
803       your location: La teva situació
804     reset_password: 
805       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
806       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
807       heading: Restablir la contrasenya per {{user}}
808       password: "Contrasenya:"
809       reset: Restablir contrasenya
810       title: Restablir la contrasenya
811     view: 
812       confirm: Confirmeu
813       create_block: boca aquest usuari
814       deactivate_user: desactiva aquest usuari
815       delete_user: Suprimeix aquest usuari
816       description: Descripció
817       diary: diari
818       edits: modificacions
819       email address: "Adreça de correu:"
820       hide_user: amagar aquest usuari
821       my diary: el meu diari
822       my edits: les meves edicions
823       my traces: les meves traces
824       nearby users: "Usuaris propers:"
825       oauth settings: configuració OAuth
826       role: 
827         administrator: Aquest usuari és administrador
828         moderator: Aquest usuari és moderador
829       send message: enviar missatge
830       settings_link_text: preferències
831       traces: traces
832       your friends: Els vostres amics
833   user_block: 
834     partial: 
835       confirm: N'esteu segur?
836       creator_name: Creador
837       edit: Edició
838       show: Mostra
839       status: Estatus
840     period: 
841       one: 1 hora
842       other: "{{count}} hores"
843     show: 
844       confirm: N'esteu segur?
845       edit: Edició
846       show: Mostra
847       status: Estat
848   user_role: 
849     filter: 
850       already_has_role: L'usuari ja té un rol {{role}}.
851       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol {{role}}.
852       not_a_role: La cadena `{{role}}' no és un rol vàlid.
853       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
854     grant: 
855       confirm: Confirmar
856       heading: Confirmi la concessió de rol
857       title: Confirmi la concessió de rol
858     revoke: 
859       confirm: Confirmar
860       heading: Confirmar revocació de rol
861       title: Confirmar revocació de rol