f527ffe2d8a92f875513abc44afbd7832af9d282
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ruila
16 # Author: 6400
17 ---
18 nn:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Tilgangskontrolliste
27       changeset: Endringssett
28       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
29       country: Land
30       diary_comment: Dagbokkommentar
31       diary_entry: Dagbokoppføring
32       friend: Ven
33       language: Språk
34       message: Melding
35       node: Node
36       node_tag: Nodemerkelapp
37       notifier: Varsling
38       old_node: Gammal node
39       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
40       old_relation: Gammal relasjon
41       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
42       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
43       old_way: Gammal veg
44       old_way_node: Gammal vegnode
45       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
46       relation: Relasjon
47       relation_member: Relasjonsmedlem
48       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
49       session: Økt
50       trace: Spor
51       tracepoint: Punkt i spor
52       tracetag: Spormerkelapp
53       user: Brukar
54       user_preference: Brukarinnstillingar
55       user_token: Brukarnøkkel
56       way: Veg
57       way_node: Vegnode
58       way_tag: Vegmerkelapp
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Brødtekst
62       diary_entry:
63         user: Brukar
64         title: 'Emne:'
65         latitude: Breiddegrad
66         longitude: Lengdegrad
67         language: Språk
68       friend:
69         user: Brukar
70         friend: Ven
71       trace:
72         user: Brukar
73         visible: Synleg
74         name: Namn
75         size: Storleik
76         latitude: Breiddegrad
77         longitude: Lengdegrad
78         public: Offentleg
79         description: Skildring
80       message:
81         sender: Sendar
82         title: Emne
83         body: Brødtekst
84         recipient: Mottakar
85       user:
86         email: E-post
87         active: Aktive
88         display_name: Visningsnamn
89         description: Skildring
90         languages: Språk
91         pass_crypt: Passord
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: Standard (noverande %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
99     id:
100       name: ID
101       description: iD (redigering i nettlesaren)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
105     remote:
106       name: Lokalt installert program
107       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
108   browse:
109     created: Oppretta
110     closed: Attlaten
111     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
112     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
113     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
114     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
116     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
117     version: 'Versjon:'
118     anonymous: anonym
119     no_comment: (ingen kommentar)
120     part_of: Del av
121     download_xml: Last ned XML
122     view_history: Vis historikk
123     view_details: Vis detaljar
124     location: 'Plassering:'
125     changeset:
126       title: Endringssett %{id}
127       belongs_to: Skapar
128       node: Punkt (%{count})
129       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
130       way: Strekningar (%{count})
131       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
132       comment: Kommentarar (%{count})
133       changesetxml: XML for endringssett
134       osmchangexml: osmChange XML
135       feed:
136         title: Endringssett %{id}
137         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
138       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
139       discussion: Ordskifte
140     node:
141       title: 'Punkt: %{name}'
142       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
143     way:
144       title: 'Strekning: %{name}'
145       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
146       nodes: Punkt
147       also_part_of:
148         one: delstrekning %{related_ways}
149         other: delstrekningar %{related_ways}
150     relation:
151       members: Medlemmar
152     relation_member:
153       entry: '%{type} %{name}'
154       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
155       type:
156         node: Punkt
157         way: Veg
158         relation: Relasjon
159     containing_relation:
160       entry: Relasjon %{relation_name}
161       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
162     not_found:
163       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
164       type:
165         node: node
166         way: veg
167         relation: relasjon
168         changeset: endringssett
169         note: merknad
170     timeout:
171       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
172       type:
173         node: punkt
174         way: veg
175         relation: relasjon
176         changeset: endringssett
177         note: merknad
178     redacted:
179       redaction: Maskering %{id}
180       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
181         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
182       type:
183         node: punkt
184         way: vegen
185         relation: relasjonen
186     start_rjs:
187       load_data: Last inn data
188       loading: Lastar...
189     tag_details:
190       tags: Merkelappar
191       wiki_link:
192         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
193         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
194       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
195       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
196       telephone_link: Ring %{phone_number}
197     note:
198       title: 'Merknad: %{id}'
199       new_note: Ny merknad
200       description: Skildring
201       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
202       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
203       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
204       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
205       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
206       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         sidan</abbr>
209       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
210       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
211       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
213         sidan</abbr>
214     query:
215       title: Førespurnadsfunksjonar
216       nearby: Nærliggjande funksjonar
217   changesets:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Side %{page}
220       next: Neste »
221       previous: « Forrige
222     changeset:
223       anonymous: Anonym
224       no_edits: (ingen redigeringar)
225       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Lagra
229       user: Brukar
230       comment: Kommentar
231       area: Område
232     index:
233       title: Endringssett
234       title_user: Endringssett av %{user}
235       title_friend: Endringssett av venene dine
236       title_nearby: Endringssett av naboar
237       empty: Fann ingen endringssett.
238       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
239       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
240       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
241       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
242       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
243       load_more: Last inn meir
244     timeout:
245       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
246   changeset_comments:
247     comment:
248       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
249   diary_entries:
250     new:
251       title: Ny dagbokoppføring
252       publish_button: Publiser
253     index:
254       title: Brukarane sine dagbøker
255       title_friends: Dagbøkene til venene dine
256       title_nearby: Dagbøkene til naboar
257       user_title: '%{user} si dagbok'
258       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
259       new: Ny dagbokoppføring
260       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
261       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
262       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
263       older_entries: Eldre oppføringar
264       newer_entries: Nyare oppføringar
265     edit:
266       title: Rediger oppføring i dagboka
267       subject: 'Emne:'
268       body: 'Brødtekst:'
269       language: 'Språk:'
270       location: 'Posisjon:'
271       latitude: 'Breiddegrad:'
272       longitude: 'Lengdegrad:'
273       use_map_link: bruk kart
274       save_button: Lagre
275       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
276     show:
277       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
278       user_title: '%{user} si dagbok'
279       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
280       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
281       login: Logg inn
282       save_button: Lagre
283     no_such_entry:
284       title: Inga slik dagbokoppføring
285       heading: Inga oppføring med %{id}
286       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
287         skrive feil eller om lenkja er riktig.
288     diary_entry:
289       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
290       comment_link: Kommenter denne oppføringa
291       reply_link: Svar på denne oppføringa
292       comment_count:
293         one: '%{count} kommentar'
294         zero: Ingen kommentarar
295         other: '%{count} kommentarar'
296       edit_link: Rediger denne oppføringa
297       hide_link: Skjul denne oppføringa
298       confirm: Stadfest
299     diary_comment:
300       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
301       hide_link: Skjul denne kommentaren
302       confirm: Stadfest
303     location:
304       location: 'Posisjon:'
305       view: Vis
306       edit: Rediger
307     feed:
308       user:
309         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
310         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
311       language:
312         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
313         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
314       all:
315         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
316         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
317     comments:
318       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
319       post: Post
320       when: Når
321       comment: Kommentar
322       ago: '%{ago} sidan'
323       newer_comments: Nyare kommentarar
324       older_comments: Eldre kommentarar
325   geocoder:
326     search:
327       title:
328         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
329         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
330         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
331           Nominatim</a>
332         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
333         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
334           Nominatim</a>
335         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
336     search_osm_nominatim:
337       prefix_format: '%{name}'
338       prefix:
339         aerialway:
340           cable_car: Kabelbane
341           chair_lift: Stolheis
342           drag_lift: Skitrekk
343           gondola: Gondolheis
344           station: Fjellheisstasjon
345         aeroway:
346           aerodrome: Flyplass
347           apron: Flyrampe
348           gate: Gate
349           helipad: Helikopterplass
350           runway: Rullebane
351           taxiway: Taksebane
352           terminal: Terminal
353         amenity:
354           animal_shelter: Dyrehospits
355           arts_centre: Kunstsenter
356           atm: Minibank
357           bank: Bank
358           bar: Bar
359           bbq: Grill
360           bench: Benk
361           bicycle_parking: Sykkelparkering
362           bicycle_rental: Sykkelutleige
363           biergarten: Uteservering
364           boat_rental: Båtutleige
365           brothel: Bordell
366           bureau_de_change: Vekslingskontor
367           bus_station: Busstasjon
368           cafe: Kafé
369           car_rental: Bilutleige
370           car_sharing: Bildeling
371           car_wash: Bilvask
372           casino: Kasino
373           charging_station: Ladestation
374           childcare: Barnepass
375           cinema: Kino
376           clinic: Klinikk
377           clock: Klokke
378           college: Høgskule
379           community_centre: Samfunnshus
380           courthouse: Rettsbygning
381           crematorium: Krematorium
382           dentist: Tannlege
383           doctors: Legar
384           drinking_water: Drikkevatn
385           driving_school: Køyreskule
386           embassy: Ambassade
387           fast_food: Hurtigmat
388           ferry_terminal: Ferjeterminal
389           fire_station: Brannstasjon
390           food_court: Serveringsstadar
391           fountain: Fontene
392           fuel: Drivstoff
393           gambling: Gambling
394           grave_yard: Gravlund
395           hospital: Sjukehus
396           hunting_stand: Jaktbod
397           ice_cream: Iskrem
398           kindergarten: Barnehage
399           library: Bibliotek
400           marketplace: Marknadsplass
401           monastery: Kloster
402           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
403           nightclub: Nattklubb
404           nursing_home: Pleieheim
405           office: Kontor
406           parking: Parkeringsplass
407           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
408           pharmacy: Apotek
409           place_of_worship: Religiøst hus
410           police: Politi
411           post_box: Postboks
412           post_office: Postkontor
413           preschool: Førskule
414           prison: Fengsel
415           pub: Pub
416           public_building: Offentleg bygning
417           recycling: Resirkuleringspunkt
418           restaurant: Restaurant
419           retirement_home: Gamleheim
420           sauna: Sauna
421           school: Skule
422           shelter: Tilfluktsrom
423           shop: Butikk
424           shower: Dusj
425           social_centre: Samfunnshus
426           social_club: Sosial klubb
427           social_facility: Sosialteneste
428           studio: Studio
429           swimming_pool: Symjebaseng
430           taxi: Drosje
431           telephone: Offentleg telefon
432           theatre: Teater
433           toilets: Toalett
434           townhall: Rådhus
435           university: Universitet
436           vending_machine: Vareautomat
437           veterinary: Veterinærklinikk
438           village_hall: Forsamlingshus
439           waste_basket: Søppelkasse
440           waste_disposal: Avfallshandtering
441           youth_centre: Ungdomssenter
442         boundary:
443           administrative: Administrativ grense
444           census: Folketeljingsgrense
445           national_park: Nationalpark
446           protected_area: Verna område
447         bridge:
448           aqueduct: Akvadukt
449           suspension: Hengebru
450           swing: Svingbru
451           viaduct: Viadukt
452           "yes": Bru
453         building:
454           "yes": Bygning
455         craft:
456           brewery: Bryggeri
457           carpenter: Tømrar
458           electrician: Elektrikar
459           gardener: Gartnar
460           painter: Målar
461           photographer: Fotograf
462           plumber: Røyrleggjar
463           shoemaker: Skomakar
464           tailor: Skreddar
465           "yes": Handverkbutikk
466         emergency:
467           ambulance_station: Ambulansestasjon
468           defibrillator: Hjartestartar
469           landing_site: Nødlandingsplass
470           phone: Nødtelefon
471         highway:
472           abandoned: Forlaten motorveg
473           bridleway: Rideveg
474           bus_guideway: Leidde bussfelt
475           bus_stop: Busstopp
476           construction: Motorveg under konstruksjon
477           cycleway: Sykkelsti
478           elevator: Heis
479           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
480           footway: Gangsti
481           ford: Vadestad
482           living_street: Gatetun
483           milestone: Milestolpe
484           motorway: Motorveg
485           motorway_junction: Motorvegkryss
486           motorway_link: Veg til motorveg
487           path: Sti
488           pedestrian: Gangveg
489           platform: Perrong
490           primary: Primær veg
491           primary_link: Primær veg
492           proposed: Føreslått veg
493           raceway: Racerbane
494           residential: Bustadveg
495           rest_area: Rasteplass
496           road: Veg
497           secondary: Sekundær veg
498           secondary_link: Sekundær veg
499           service: Tjenesteveg
500           services: Motorveitjenester
501           speed_camera: Fotoboks
502           steps: Trapper
503           street_lamp: Gatelykt
504           tertiary: Tertiær veg
505           tertiary_link: Kommunal veg
506           track: Sti
507           traffic_signals: Trafikklys
508           trail: Sti
509           trunk: Hovedveg
510           trunk_link: Hovedveg
511           unclassified: Uklassifisert veg
512           "yes": Veg
513         historic:
514           archaeological_site: Arkeologisk plass
515           battlefield: Slagmark
516           boundary_stone: Grensestein
517           building: Historisk bygning
518           bunker: Bunker
519           castle: Slott
520           church: Kyrkje
521           city_gate: Byport
522           citywalls: Bymurar
523           fort: Fort
524           heritage: Verdsarvsstad
525           house: Hus
526           icon: Ikon
527           manor: Herregard
528           memorial: Minne
529           mine: Gruve
530           monument: Monument
531           roman_road: Romersk veg
532           ruins: Ruinar
533           stone: Stein
534           tomb: Grav
535           tower: Tårn
536           wayside_cross: Vegkant kross
537           wayside_shrine: Vegkant alter
538           wreck: Vrak
539         junction:
540           "yes": Kryss
541         landuse:
542           allotments: Kolonihagar
543           basin: Elveområde
544           brownfield: Tidlegare industriområde
545           cemetery: Gravplass
546           commercial: Kommersielt område
547           conservation: Freda
548           construction: Kontruksjon
549           farm: Gard
550           farmland: Jordbruksland
551           farmyard: Gardstun
552           forest: Skog
553           garages: Garasjar
554           grass: Gras
555           greenfield: Ikkje-utvikla område
556           industrial: Industriområde
557           landfill: Landfylling
558           meadow: Eng
559           military: Militært område
560           mine: Gruve
561           orchard: Frukthage
562           quarry: Steinbrot
563           railway: Jernbane
564           recreation_ground: Idrettsplass
565           reservoir: Reservoar
566           reservoir_watershed: Nedbørfelt
567           residential: Boligområde
568           retail: Detaljsalg
569           road: Vegområde
570           village_green: landsbypark
571           vineyard: Vingård
572           "yes": Arealbruk
573         leisure:
574           beach_resort: Badestrand
575           bird_hide: Fugletårn
576           common: Allmenning
577           dog_park: Hundepark
578           fishing: Fiskeområde
579           fitness_centre: Treningssenter
580           fitness_station: Trenings studio
581           garden: Hage
582           golf_course: Golfbane
583           horse_riding: Riding
584           ice_rink: Skøytebane
585           marina: Båthavn
586           miniature_golf: Minigolf
587           nature_reserve: Naturreservat
588           park: Park
589           pitch: Sportsarena
590           playground: Leikeplass
591           recreation_ground: Idrettsplass
592           resort: Feriestad
593           sauna: Badstu
594           slipway: Slipp
595           sports_centre: Sportssenter
596           stadium: Stadion
597           swimming_pool: Symjebaseng
598           track: Laupebane
599           water_park: Vannpark
600           "yes": Fritid
601         man_made:
602           lighthouse: Fyr
603           pipeline: Røyrleidning
604           tower: Tårn
605           works: Fabrikk
606           "yes": Menneskeskapt
607         military:
608           airfield: Militær flyplass
609           barracks: Kaserner
610           bunker: Bunker
611         mountain_pass:
612           "yes": Fjellovergang
613         natural:
614           bay: Bukt
615           beach: Strand
616           cape: Nes
617           cave_entrance: Holeinngang
618           cliff: Klippe
619           crater: Krater
620           dune: Sanddyne
621           fell: Fjellskrent
622           fjord: Fjord
623           forest: Skog
624           geyser: Geysir
625           glacier: Isbre
626           grassland: Grasslette
627           heath: Vidde
628           hill: Ås
629           island: Øy
630           land: Land
631           marsh: Sump
632           moor: Myr
633           mud: Gjørme
634           peak: Topp
635           point: Punkt
636           reef: Rev
637           ridge: Rygg
638           rock: Stein
639           saddle: Sal
640           sand: Sand
641           scree: Ur
642           scrub: Kratt
643           spring: Kjelde
644           stone: Stein
645           strait: Stred
646           tree: Tre
647           valley: Dal
648           volcano: Vulkan
649           water: Vatn
650           wetland: Våtmark
651           wood: Skog
652         office:
653           accountant: Revisor
654           administrative: Administrasjon
655           architect: Arkitekt
656           company: Bedrift
657           employment_agency: Bemanningsbedrift
658           estate_agent: Eiendomsmeglar
659           government: Statlig kontor
660           insurance: Forsikringskontor
661           lawyer: Advokat
662           ngo: Ikkje-statlig kontor
663           telecommunication: Telefonkontor
664           travel_agent: Reisebyrå
665           "yes": Kontor
666         place:
667           allotments: Kolonihagar
668           city: By
669           country: Land
670           county: Fylke
671           farm: Gard
672           hamlet: Grend
673           house: Hus
674           houses: Hus
675           island: Øy
676           islet: Holme
677           isolated_dwelling: Ensleg bostad
678           locality: Plass
679           municipality: Kommune
680           neighbourhood: Nabolag
681           postcode: Postnummer
682           region: Område
683           sea: Hav
684           state: Delstat
685           subdivision: Underavdeling
686           suburb: Forstad
687           town: Tettstad
688           unincorporated_area: Kommunefritt område
689           village: Landsby
690           "yes": Stad
691         railway:
692           abandoned: Forlatt jernbane
693           construction: Jernbane under konstruksjon
694           disused: Nedlagt jernbane
695           funicular: Kabelbane
696           halt: Togstopp
697           junction: Jernbanekryss
698           level_crossing: Planovergang
699           light_rail: Bybane
700           miniature: Miniatyrjernbane
701           monorail: Enskinnebane
702           narrow_gauge: Smalsporjernbane
703           platform: Jernbaneperrong
704           preserved: Verna jernbane
705           proposed: Føreslått jernbane
706           spur: Jernbaneforgrening
707           station: Jernbanestasjon
708           stop: Jernbanestopp
709           subway: T-bane
710           subway_entrance: T-baneinngang
711           switch: Sporveksel
712           tram: Sporveg
713           tram_stop: Trikkestopp
714         shop:
715           alcohol: Utanfor lisens
716           antiques: Antikviteter
717           art: Kunstbutikk
718           bakery: Bakeri
719           beauty: Skjønnheitssalong
720           beverages: Drikkevarebutikk
721           bicycle: Sykkelbutikk
722           books: Bokhandel
723           boutique: Luksusforretning
724           butcher: Slaktar
725           car: Bilbutikk
726           car_parts: Bildeler
727           car_repair: Bilverkstad
728           carpet: Teppebutikk
729           charity: Veldedighetsbutikk
730           chemist: Kjemiker
731           clothes: Klesbutikk
732           computer: Databutikk
733           confectionery: Konditori
734           convenience: Nærbutikk
735           copyshop: Kopieringsbutikk
736           cosmetics: Kosmetikkforretning
737           deli: Delikatessebutikk
738           department_store: Varehus
739           discount: Tilbudsbutikk
740           doityourself: Gjer-det-sjølv
741           dry_cleaning: Renseri
742           electronics: Elektronikkforretning
743           estate_agent: Eiendomsmegler
744           farm: Gardsbutikk
745           fashion: Motebutikk
746           fish: Fiskebutikk
747           florist: Blomsterbutikk
748           food: Matbutikk
749           funeral_directors: Begravelsesforretning
750           furniture: Møbler
751           gallery: Galleri
752           garden_centre: Hagesenter
753           general: Landhandel
754           gift: Gåvebutikk
755           greengrocer: Grønsakshandel
756           grocery: Daglegvarebutikk
757           hairdresser: Frisør
758           hardware: Jernvarehandel
759           hifi: Hi-fi
760           jewelry: Gullsmed
761           kiosk: Kiosk
762           laundry: Vaskeri
763           mall: Kjøpesenter
764           market: Marknad
765           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
766           motorcycle: Motorsykkelbutikk
767           music: Musikkbutikk
768           newsagent: Nyhetsbyrå
769           optician: Optikar
770           organic: Organisk matbutikk
771           outdoor: Utandørs butikk
772           pet: Dyrebutikk
773           pharmacy: Apotek
774           photo: Fotobutikk
775           second_hand: Bruktbutikk
776           shoes: Skobutikk
777           sports: Sportsbutikk
778           stationery: Papirbutikk
779           supermarket: Supermarked
780           tailor: Skreddar
781           toys: Leikebutikk
782           travel_agency: Reisebyrå
783           video: Videobutikk
784           wine: Utanfor lisens
785           "yes": Butikk
786         tourism:
787           alpine_hut: Fjellhytte
788           apartment: Leilegheit
789           artwork: Kunstverk
790           attraction: Attraksjon
791           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
792           cabin: Hytte
793           camp_site: Teltplass
794           caravan_site: Campingplass
795           chalet: Fjellhytte
796           gallery: Galleri
797           guest_house: Gjestehus
798           hostel: Vandrerhjem
799           hotel: Hotell
800           information: Informasjon
801           motel: Motell
802           museum: Museum
803           picnic_site: Piknikplass
804           theme_park: Fornøyelsespark
805           viewpoint: Utsiktspunkt
806           zoo: Dyrepark
807         tunnel:
808           culvert: Stikkrenne
809           "yes": Tunnel
810         waterway:
811           artificial: Kunstig vassdrag
812           boatyard: Båtverft
813           canal: Kanal
814           dam: Demning
815           derelict_canal: Nedlagt kanal
816           ditch: Grøft
817           dock: Dokk
818           drain: Avløp
819           lock: Sluse
820           lock_gate: Sluseport
821           mooring: Fortøyning
822           rapids: Bank
823           river: Elv
824           stream: Straum
825           wadi: Elveleie
826           waterfall: Foss
827           weir: Overløpskant
828           "yes": Vassveg
829       admin_levels:
830         level2: Riksgrense
831         level4: Statsgrense
832         level5: Regiongrense
833         level8: Bygrense
834         level9: Landsbygrense
835         level10: Forstadsgrense
836     description:
837       title:
838         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
839           Nominatim</a>
840         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
841       types:
842         cities: Byar
843         towns: Småbyar
844         places: Stader
845     results:
846       no_results: Ingen resultat funne
847       more_results: Fleire resultat
848   layouts:
849     project_name:
850       title: OpenStreetMap
851       h1: OpenStreetMap
852     logo:
853       alt_text: OpenStreetMap-logo
854     home: heim
855     logout: Logg ut
856     log_in: Logg inn
857     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
858     sign_up: Registrer deg
859     start_mapping: Start kartlegging
860     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
861     edit: Rediger
862     history: Historikk
863     export: Eksporter
864     data: Data
865     export_data: Eksportar data
866     gps_traces: GPS-spor
867     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
868     user_diaries: Brukardagbok
869     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
870     edit_with: Rediger med %{editor}
871     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
872     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
873     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
874       og gratis å bruke, med ein open lisens.
875     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
876     partners_ucl: UCL VR-senteret
877     partners_bytemark: Bytemark Hosting
878     partners_partners: partnarar
879     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
880       vedlikeholdsarbeid vert utført.
881     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
882       vedlikehaldsarbeid.
883     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
884       maskinvareoppgraderinger).
885     help: Hjelp
886     about: Om
887     copyright: Opphavsrett
888     community: Samfunnet
889     community_blogs: Bloggar
890     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
891     foundation: Stifting
892     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
893     make_a_donation:
894       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
895       text: Gje pengegåve
896     learn_more: Les meir
897     more: Meir
898   notifier:
899     diary_comment_notification:
900       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
901       hi: Hei %{to_user},
902       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
903         med emnet %{subject}:'
904       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
905         eller svare på %{replyurl}
906     message_notification:
907       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
908       hi: Hei %{to_user},
909       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
910         %{subject}:'
911     friend_notification:
912       hi: Hei %{to_user},
913       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
914       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
915       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
916       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
917     gpx_notification:
918       greeting: Hei,
919       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
920       with_description: med skildring
921       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
922       and_no_tags: og ingen merkelappar.
923       failure:
924         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
925         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
926         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
927           unngå
928         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
929         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
930       success:
931         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
932         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
933           punkt.
934     signup_confirm:
935       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
936       greeting: Hei der!
937       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
938       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
939         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
940         din:'
941       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
942         igang.
943     email_confirm:
944       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
945     email_confirm_plain:
946       greeting: Hei,
947       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
948     email_confirm_html:
949       greeting: Hei,
950       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
951         %{server_url} til %{new_address}.
952       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
953         endringa.
954     lost_password:
955       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
956     lost_password_plain:
957       greeting: Hei,
958       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
959         passordet.
960     lost_password_html:
961       greeting: Hei,
962       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
963         knytt til denne e-postadressa.
964       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
965         ditt.
966     note_comment_notification:
967       anonymous: Ein anonym brukar
968       greeting: Hei,
969       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
970     changeset_comment_notification:
971       hi: Hei %{to_user},
972       greeting: Hei,
973       commented:
974         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
975         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
976   messages:
977     inbox:
978       title: Innboks
979       my_inbox: Min innboks
980       outbox: utboks
981       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
982       new_messages:
983         one: '%{count} ny melding'
984         other: '%{count} nye meldingar'
985       old_messages:
986         one: '%{count} gamal melding'
987         other: '%{count} gamle meldingar'
988       from: Frå
989       subject: Emne
990       date: Dato
991       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
992         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
993       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
994     message_summary:
995       unread_button: Marker som ulese
996       read_button: Marker som lese
997       reply_button: Svar
998       destroy_button: Slett
999     new:
1000       title: Send melding
1001       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1002       subject: Emne
1003       body: Kropp
1004       send_button: Send
1005       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1006     create:
1007       message_sent: Melding sendt
1008       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1009         du prøver å sende fleire.
1010     no_such_message:
1011       title: Inga melding funne
1012       heading: Inga melding funne
1013       body: Det er inga melding med den ID-en.
1014     outbox:
1015       title: Utboks
1016       my_inbox: Min %{inbox_link}
1017       inbox: innboks
1018       outbox: utboks
1019       messages:
1020         one: Du har %{count} send melding
1021         other: Du har %{count} sende meldingar
1022       to: Til
1023       subject: Emne
1024       date: Dato
1025       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1026         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1027       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1028     reply:
1029       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1030         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1031     show:
1032       title: Les melding
1033       from: Frå
1034       subject: Emne
1035       date: Dato
1036       reply_button: Svar
1037       unread_button: Marker som ulese
1038       destroy_button: Slett
1039       back: Tilbake
1040       to: Til
1041       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1042         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1043     sent_message_summary:
1044       destroy_button: Slett
1045     mark:
1046       as_read: Melding markert som lese
1047       as_unread: Melding markert som ulese
1048     destroy:
1049       destroyed: Melding sletta
1050   site:
1051     about:
1052       next: Neste
1053       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1054       local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1055       community_driven_title: Fellesskapsdrive
1056       open_data_title: Opne Data
1057       legal_title: Juridisk
1058       partners_title: Partnarar
1059     copyright:
1060       foreign:
1061         title: Om denne omsetjinga
1062         text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
1063           har den engelske versjonen presedens
1064         english_link: den engelske originalen
1065       native:
1066         title: Om denne sida
1067         text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake
1068           til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
1069           og %{mapping_link}.
1070         native_link: Nynorsk versjon
1071         mapping_link: start kartlegging
1072       legal_babble:
1073         title_html: Opphavsrett og lisensar
1074         intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under
1075           <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open
1076           Database License</a> (ODbL).
1077         intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse
1078           dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira.
1079           Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
1080           under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
1081           \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1082         intro_3_html: |-
1083           Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1084              Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
1085         credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1086         credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1087         credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
1088           Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
1089           under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
1090           sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
1091           du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er
1092           umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
1093           (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
1094           og dersom relevant, til creativecommons.org.
1095         credit_3_html: |-
1096           For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
1097           Til dømes:
1098         attribution_example:
1099           alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1100           title: Døme på kjeldehenvising
1101         more_title_html: Finn ut meir
1102         more_1_html: |-
1103           Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
1104             FAQ-en</a>.
1105         more_2_html: |-
1106           Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1107             gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1108
1109             Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1110             <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1111             og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1112         contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1113         contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1114           inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1115           bland anna frå:'
1116         contributors_at_html: |-
1117           <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1118              <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1119              <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1120              <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1121              Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1122         contributors_au_html: |-
1123           <strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert
1124              på Australian Bureau of Statistics data.
1125         contributors_ca_html: |-
1126           <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1127              GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1128              Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1129              Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1130              Statistics Canada).
1131         contributors_fr_html: |-
1132           <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1133              Direction Générale des Impôts.
1134         contributors_nl_html: |-
1135           <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1136              (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1137              <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1138              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1139         contributors_nz_html: |-
1140           <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1141              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1142         contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1143           Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1144         contributors_gb_html: |-
1145           <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1146              Survey data © Crown copyright og database-rettar
1147              2010-12.
1148         contributors_footer_1_html: |2-
1149             For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1150             OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1151             sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1152         contributors_footer_2_html: |2-
1153             Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1154             dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1155             godtek noko erstatningsansvar.
1156         infringement_title_html: Illegal kopiering
1157         infringement_1_html: |-
1158           OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1159             uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1160         infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1161           inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til
1162           vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1163           \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1164           skjema</a>."
1165     index:
1166       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1167         av JavaScript.
1168       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1169       permalink: Permanent lenkje
1170       shortlink: Kort lenkje
1171       createnote: Legg til ein notis
1172       license:
1173         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1174       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1175         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1176     edit:
1177       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1178       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1179         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1180       user_page_link: brukarside
1181       anon_edits: (%{link})
1182       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1183       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1184         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1185         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1186         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1187       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1188         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1189         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1190       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1191       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1192         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1193       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1194       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1195         for denne eigenskapen.
1196     export:
1197       title: Eksporter
1198       area_to_export: Område som skal eksporterast
1199       manually_select: Vel eit anna område manuelt
1200       format_to_export: Format for eksport
1201       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1202       map_image: Kartblad (viser standard laget)
1203       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
1204       licence: Lisens
1205       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1206         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1207       too_large:
1208         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
1209           Zoom inn eller vel eit mindre område.
1210         planet:
1211           title: Planet OSM
1212         other:
1213           title: Andre kjelder
1214       options: Val
1215       format: Format
1216       scale: Skala
1217       max: maks
1218       image_size: Bildestørrelse
1219       zoom: Zoom
1220       add_marker: Legg til ein markør på kartet
1221       latitude: 'Brei:'
1222       longitude: 'Len:'
1223       output: Utdata
1224       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
1225       export_button: Eksporter
1226     fixthemap:
1227       title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1228       how_to_help:
1229         title: Korleis hjelpe til
1230         join_the_community:
1231           title: Ver med i fellesskapen
1232       other_concerns:
1233         title: Andre problemstillingar
1234     help:
1235       title: Få hjelp
1236       welcome:
1237         url: /velkommen
1238         title: Velkomen til OSM
1239       beginners_guide:
1240         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1241         title: Hjelp for nybegynnarar
1242         description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1243       help:
1244         url: https://help.openstreetmap.org/
1245         title: help.openstreetmap.org
1246         description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1247           til OSM.
1248       mailing_lists:
1249         title: E-postlister
1250       forums:
1251         title: Forum
1252       irc:
1253         title: IRC
1254       switch2osm:
1255         title: switch2osm
1256       wiki:
1257         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1258         title: wiki.openstreetmap.org
1259     sidebar:
1260       search_results: Søkjeresultat
1261       close: Lukk
1262     search:
1263       search: Søk
1264       get_directions: Få køyrerettleiing
1265       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1266       from: Frå
1267       to: Til
1268       where_am_i: Kor er eg?
1269       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1270       submit_text: Gå
1271     key:
1272       table:
1273         entry:
1274           motorway: Motorveg
1275           main_road: Hovudveg
1276           trunk: Hovedveg
1277           primary: Primærveg
1278           secondary: Sekundærveg
1279           unclassified: Uklassifisert veg
1280           track: Spor
1281           bridleway: Rideveg
1282           cycleway: Sykkelveg
1283           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1284           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1285           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1286           footway: Gangveg
1287           rail: Jernbane
1288           subway: Undergrunnsbane
1289           tram:
1290           - Bybane
1291           - trikk
1292           cable:
1293           - Kabelvogn
1294           - stolheis
1295           runway:
1296           - Flystripe
1297           - taksebane
1298           apron:
1299           - terminal
1300           - terminal
1301           admin: Administrativ grense
1302           forest: Skog
1303           wood: Ved
1304           golf: Golfbane
1305           park: Park
1306           resident: Boligområde
1307           common:
1308           - Vanleg
1309           - snever
1310           retail: Detaljsalgområde
1311           industrial: Industriområde
1312           commercial: Kommersielt område
1313           heathland: Heilandskap
1314           lake:
1315           - Innsjø
1316           - reservoar
1317           farm: Gard
1318           brownfield: Tidlegare industriområde
1319           cemetery: Gravplass
1320           allotments: Kolonihagar
1321           pitch: Sportsarena
1322           centre: Sportssenter
1323           reserve: Naturreservat
1324           military: Militært område
1325           school:
1326           - Skule
1327           - universitet
1328           building: Viktig bygning
1329           station: Jernbanestasjon
1330           summit:
1331           - Topp
1332           - fjelltopp
1333           tunnel: Streka kant = tunnel
1334           bridge: Sort kant = bru
1335           private: Privat tilgjenge
1336           destination: Destinasjonstilgang
1337           construction: Vegar under konstruksjon
1338           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1339           bicycle_parking: Sykkelparkering
1340           toilets: Toalett
1341     richtext_area:
1342       edit: Endre
1343       preview: Førehandsvising
1344     markdown_help:
1345       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1346       headings: Overskrifter
1347       heading: Overskrifter
1348       subheading: Underoverskrifter
1349       unordered: Usortert liste
1350       ordered: Sortert liste
1351       first: Første punkt
1352       second: Andre punkt
1353       link: Lenkje
1354       text: Tekst
1355       image: Bilete
1356       alt: Alternativ tekst
1357       url: URL
1358     welcome:
1359       title: Velkomen!
1360       whats_on_the_map:
1361         title: Kva som finst på kartet
1362       basic_terms:
1363         title: Grunnleggande termar
1364       rules:
1365         title: Reglar!
1366       questions:
1367         title: Spørsmål?
1368       start_mapping: Start kartlegging
1369       add_a_note:
1370         title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1371   traces:
1372     visibility:
1373       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1374       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1375       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1376       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1377         punkt med tidsstempel)
1378     new:
1379       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1380       description: 'Skildring:'
1381       tags: 'Merkelappar:'
1382       tags_help: kommaseparert
1383       visibility: 'Synligheit:'
1384       visibility_help: kva tyder dette?
1385       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1386       upload_button: Last opp
1387       help: Hjelp
1388       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1389     create:
1390       upload_trace: Last opp GPS-spor
1391       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1392         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1393         når det er gjort.
1394       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1395         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1396         køen for andre brukarar.
1397     edit:
1398       title: Redigerer spor %{name}
1399       heading: Redigerer spor %{name}
1400       filename: 'Filnamn:'
1401       download: last ned
1402       uploaded_at: 'Last opp:'
1403       points: 'Punkter:'
1404       start_coord: 'Startkoordinat:'
1405       map: kart
1406       edit: rediger
1407       owner: 'Eigar:'
1408       description: 'Skildring:'
1409       tags: 'Markelapper:'
1410       tags_help: kommaseparert
1411       save_button: Lagre endringar
1412       visibility: 'Synlegheit:'
1413       visibility_help: kva tyder dette?
1414       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1415     trace_optionals:
1416       tags: Merkelappar
1417     show:
1418       title: Viser spor %{name}
1419       heading: Viser spor %{name}
1420       pending: VENTAR
1421       filename: 'Filnamn:'
1422       download: last ned
1423       uploaded: 'Lasta opp:'
1424       points: 'Punkter:'
1425       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1426       map: kart
1427       edit: rediger
1428       owner: 'Eigar:'
1429       description: 'Skildring:'
1430       tags: 'Markelappar:'
1431       none: Ingen
1432       edit_trace: Rediger dette sporet
1433       delete_trace: Slett dette sporet
1434       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1435       visibility: 'Synligheit:'
1436     trace_paging_nav:
1437       showing_page: Side %{page}
1438       older: Eldre spor
1439       newer: Nyare spor
1440     trace:
1441       pending: VENTAR
1442       count_points: '%{count} punkt'
1443       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1444       more: meir
1445       trace_details: Vis detaljar for spor
1446       view_map: Vis kart
1447       edit: rediger
1448       edit_map: Rediger kart
1449       public: OFFENTLEG
1450       identifiable: IDENTIFISERBAR
1451       private: PRIVAT
1452       trackable: SPORBAR
1453       by: av
1454       in: i
1455       map: kart
1456     index:
1457       public_traces: Offentlege GPS-spor
1458       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1459       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1460       tagged_with: merkte med %{tags}
1461       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1462         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1463         sida</a>.
1464       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1465       see_all_traces: Sjå alle spor
1466     delete:
1467       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1468     make_public:
1469       made_public: Spor gjort offentleg
1470     offline_warning:
1471       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1472     offline:
1473       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1474       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1475         for augneblunken.
1476     georss:
1477       title: OpenStreetMap GPS-spor
1478     description:
1479       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1480   application:
1481     require_cookies:
1482       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1483         i nettleseren din før du held fram.
1484     setup_user_auth:
1485       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for
1486         å finne ut meir.
1487       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1488         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1489         men du må lese dei.
1490   oauth:
1491     authorize:
1492       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1493       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1494         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1495         velje så mange eller så få som du vil.
1496       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1497       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1498       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1499       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1500       allow_write_api: endre kartet.
1501       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1502       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1503       allow_write_notes: endre notisar.
1504       grant_access: Gje tilgang
1505     authorize_success:
1506       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1507       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1508       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1509     authorize_failure:
1510       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1511       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1512       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1513     revoke:
1514       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1515   oauth_clients:
1516     new:
1517       title: Registrer ein ny applikasjon
1518       submit: Registrer
1519     edit:
1520       title: Rediger programvara di
1521       submit: Rediger
1522     show:
1523       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1524       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1525       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1526       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1527       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1528       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1529       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1530       edit: Rediger detaljar
1531       delete: Ta bort klient
1532       confirm: Er du sikker?
1533       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1534       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1535       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1536       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1537       allow_write_api: endre kartet.
1538       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1539       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1540       allow_write_notes: endre notisar.
1541     index:
1542       title: Mine OAuth-detaljar
1543       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1544       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1545       application: Programnamn
1546       issued_at: Utskrive
1547       revoke: Tilbakekall!
1548       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1549       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1550         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1551         til denne tenesta.
1552       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1553       register_new: Registrer applikasjonen din
1554     form:
1555       name: Namn
1556       required: Påkrevd
1557       url: URL til hovedapplikasjonen
1558       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1559       support_url: Støytte-URL
1560       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1561       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1562       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1563       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1564       allow_write_api: endre kartet.
1565       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1566       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1567       allow_write_notes: endre notisar.
1568     not_found:
1569       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1570     create:
1571       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1572     update:
1573       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1574     destroy:
1575       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1576   users:
1577     login:
1578       title: Logg inn
1579       heading: Logg inn
1580       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1581       password: 'Passord:'
1582       openid: '%{logo} OpenID:'
1583       remember: 'Hugs meg:'
1584       lost password link: Mista passordet ditt?
1585       login_button: Logg inn
1586       register now: Registrer deg no
1587       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1588         og passordet ditt:'
1589       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1590       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1591       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1592       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1593       no account: Har du ingen brukarkonto?
1594       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1595         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1596         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1597       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1598         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1599         du ynskjer å diskutere dette.
1600       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1601       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1602       auth_providers:
1603         openid:
1604           title: Logg inn med OpenID
1605           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1606         google:
1607           title: Logg inn med Google
1608           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1609         facebook:
1610           title: Logg inn med Facebook
1611           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1612         windowslive:
1613           title: Logg inn med Windows Live
1614           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1615         github:
1616           title: Logg inn med GitHub
1617           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1618         wikipedia:
1619           title: Logg inn med Wikipedia
1620           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1621         yahoo:
1622           title: Logg inn med Yahoo
1623           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1624         wordpress:
1625           title: Logg inn med Wordpress
1626           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1627         aol:
1628           title: Logg inn med AOL
1629           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1630     logout:
1631       title: Logg ut
1632       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1633       logout_button: Logg ut
1634     lost_password:
1635       title: Gløymt passord
1636       heading: Gløymt passord?
1637       email address: 'E-postadresse:'
1638       new password button: Nullstill passord
1639       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1640         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1641       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1642         du kan tilbakestille det snart.
1643       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1644     reset_password:
1645       title: Nullstill passord
1646       heading: Nullstill passord for %{user}
1647       password: 'Passord:'
1648       confirm password: 'Stadfest passord:'
1649       reset: Nullstill passord
1650       flash changed: Passordet ditt er endra.
1651       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1652     new:
1653       title: Registrer deg
1654       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1655         ein konto for deg automatisk.
1656       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1657         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1658       about:
1659         header: Fri og redigerbar
1660       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1661       email address: 'E-postadresse:'
1662       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1663       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1664         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1665         personvernpolitikk</a>)
1666       display name: 'Visningsnavn:'
1667       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1668         dette seinare i innstellingane.
1669       password: 'Passord:'
1670       confirm password: 'Stadfest passord:'
1671       continue: Registrer deg
1672       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1673       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1674         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1675       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1676     terms:
1677       title: Bidragsytervilkår
1678       heading: Bidragsytervilkåra
1679       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1680         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1681         bidraga dine.
1682       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1683         vere i public domain
1684       consider_pd_why: kva er dette?
1685       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1686       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1687         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1688       agree: Eg godkjenner
1689       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1690       decline: Avslå
1691       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1692         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1693       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1694       legale_names:
1695         france: Frankrike
1696         italy: Italia
1697         rest_of_world: Resten av verda
1698     no_such_user:
1699       title: Ingen brukar funnet
1700       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1701       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1702         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1703       deleted: sletta
1704     show:
1705       my diary: Mi dagbok
1706       new diary entry: ny dagbokoppføring
1707       my edits: Mine endringar
1708       my traces: Mine spor
1709       my notes: Mine merknadar
1710       my messages: Mine meldingar
1711       my profile: Min profil
1712       my settings: Mine innstillingar
1713       my comments: Mine kommentarar
1714       oauth settings: oauth-innstillingar
1715       blocks on me: Mine blokeringar
1716       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1717       send message: Send melding
1718       diary: Dagbok
1719       edits: Endringar
1720       traces: Spor
1721       notes: Kartmerknadar
1722       remove as friend: Fjern ven
1723       add as friend: Legg til ven
1724       mapper since: 'Brukar sidan:'
1725       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1726       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1727       ct undecided: Usikker
1728       ct declined: Avslått
1729       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1730       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1731       email address: 'E-postadresse:'
1732       created from: 'Oppretta frå:'
1733       status: 'Status:'
1734       spam score: 'Spamresultat:'
1735       description: Skildring
1736       user location: Posisjonen til brukaren
1737       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1738       settings_link_text: innstillingar
1739       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1740       km away: '%{count}km unna'
1741       m away: '%{count}m unna'
1742       nearby users: Andre næliggande brukarar
1743       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1744         ditt enno.
1745       role:
1746         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1747         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1748         grant:
1749           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1750           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1751         revoke:
1752           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1753           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1754       block_history: Aktive blokeringar
1755       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1756       comments: Kommentarar
1757       create_block: Blokér denne brukaren
1758       activate_user: Aktivér denne brukaren
1759       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1760       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1761       hide_user: Gøym denne brukaren
1762       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1763       delete_user: Slett denne brukaren
1764       confirm: Stadfest
1765       friends_changesets: endringssett av vener
1766       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1767       nearby_changesets: endringssett av naboar
1768       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1769     popup:
1770       your location: Posisjonen din
1771       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1772       friend: Ven
1773     account:
1774       title: Rediger konto
1775       my settings: Innstellingane mine
1776       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1777       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1778       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1779       openid:
1780         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1781         link text: kva er dette?
1782       public editing:
1783         heading: 'Offentleg redigering:'
1784         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1785         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1786         enabled link text: kva er dette?
1787         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1788           er anonyme.
1789         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1790       public editing note:
1791         heading: Offentleg redigering
1792         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1793           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1794           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1795           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1796           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1797           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1798           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1799           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1800       contributor terms:
1801         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1802         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1803         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1804         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1805           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1806         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1807           offentleg eigedom (Public Domain).
1808         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1809         link text: kva er dette?
1810       profile description: 'Profilskildring:'
1811       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1812       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1813       image: 'Bilete:'
1814       gravatar:
1815         gravatar: Bruk Gravatar
1816         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1817         link text: kva er dette?
1818       new image: Legg til eit bilete
1819       keep image: Hald på gjeldande bilete
1820       delete image: Fjern gjeldande bilete
1821       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1822       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1823       home location: 'Heimeposisjon:'
1824       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1825       latitude: 'Breiddegrad:'
1826       longitude: 'Lengdegrad:'
1827       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1828       save changes button: Lagre endringar
1829       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1830       return to profile: Returner til profil
1831       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1832         din for å stadfeste din epostadresse.
1833       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1834     confirm:
1835       heading: Sjekk e-posten din!
1836       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1837       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1838       button: Stadfest
1839       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1840       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1841       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1842     confirm_resend:
1843       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1844         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1845         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1846         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1847       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1848     confirm_email:
1849       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1850       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1851         e-postadressa.
1852       button: Stadfest
1853       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1854       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1855     set_home:
1856       flash success: Heimelokasjon lagra
1857     go_public:
1858       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1859         redigere.
1860     make_friend:
1861       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1862       button: Legg til som ven
1863       success: '%{name} er no venen din!'
1864       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1865       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1866     remove_friend:
1867       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1868       button: Fjern som ein ven
1869       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1870       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1871     index:
1872       title: Brukarar
1873       heading: Brukarar
1874       showing:
1875         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1876         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1877       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1878       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1879       confirm: Stadfest valde brukarar
1880       hide: Skjul valde brukarar
1881       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1882     suspended:
1883       title: Konto stengt
1884       heading: Konto stengt
1885       webmaster: webmaster
1886       body: |-
1887         <p>
1888         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1889         </p>
1890         <p>
1891         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1892     auth_failure:
1893       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1894   user_role:
1895     filter:
1896       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1897       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1898       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1899     grant:
1900       title: Stadfest rolletildeling
1901       heading: Stadfest rolletildeling
1902       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1903       confirm: Stadfest
1904       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1905         og rollen er gyldig.
1906     revoke:
1907       title: Stadfest fjerning av rolle
1908       heading: Stadfest fjerning av rolle
1909       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1910         "%{name}"?
1911       confirm: Stadfest
1912       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1913         og rolle er gyldig.
1914   user_blocks:
1915     model:
1916       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1917         blokkering.
1918       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1919     not_found:
1920       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1921       back: Tilbake til indeksen
1922     new:
1923       title: Opprettar blokkering av %{name}
1924       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1925       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1926         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1927         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1928         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1929       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1930       submit: Opprett blokkering
1931       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1932       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1933       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1934       back: Vis alle blokkeringar
1935     edit:
1936       title: Endrar blokkering av %{name}
1937       heading: Endrar blokkering av %{name}
1938       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1939         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1940         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1941       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1942       submit: Oppdater blokkering
1943       show: Vis denne blokkeringa
1944       back: Vis alle blokkeringar
1945       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1946     filter:
1947       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1948       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1949         rullegardinen.
1950     create:
1951       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1952         dei rimeleg med tid til å svare.
1953       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1954         blokkerer dei.
1955       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1956     update:
1957       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1958         henne.
1959       success: Blokkering oppdatert.
1960     index:
1961       title: Brukerblokkeringer
1962       heading: Liste over brukarblokkeringar
1963       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1964     revoke:
1965       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1966       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1967       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1968       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1969       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1970       revoke: Tilbakekall!
1971       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1972     period:
1973       one: 1 time
1974       other: '%{count} timar'
1975     helper:
1976       time_future: Sluttar om %{time}.
1977       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1978       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
1979         inn.
1980       time_past: Slutta %{time} sidan.
1981     blocks_on:
1982       title: Blokkeringar av %{name}
1983       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1984       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
1985     blocks_by:
1986       title: Blokkeringar av %{name}
1987       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1988       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
1989     show:
1990       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1991       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1992       time_future: Sluttar om %{time}
1993       time_past: Slutta %{time} sidan
1994       created: Oppretta
1995       ago: '%{time} sidan'
1996       status: Status
1997       show: Vis
1998       edit: Rediger
1999       revoke: Tilbakekall!
2000       confirm: Er du sikker?
2001       reason: 'Årsak for blokkering:'
2002       back: Vis alle blokkeringar
2003       revoker: 'Tilbakekaller:'
2004       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2005     block:
2006       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2007       show: Vis
2008       edit: Rediger
2009       revoke: Tilbakekall!
2010     blocks:
2011       display_name: Blokkert brukar
2012       creator_name: Oppretta av
2013       reason: Årsak for blokkering
2014       status: Status
2015       revoker_name: Tilbakekalt av
2016       showing_page: Side %{page}
2017       next: Neste »
2018       previous: « Forrige
2019   notes:
2020     comment:
2021       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
2022       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
2023       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
2024       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
2025       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
2026       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
2027       reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
2028       reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
2029     rss:
2030       title: OpenStreetMap-merknadar
2031     entry:
2032       comment: Kommentar
2033       full: Fullstendig merknad
2034     mine:
2035       heading: '%{user} sine merknadar'
2036       subheading: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2037       id: ID
2038       creator: Skapar
2039       description: Skildring
2040       created_at: Oppretta den
2041       last_changed: Sist endra
2042       ago_html: '%{when} sidan'
2043   javascripts:
2044     close: Lat att
2045     share:
2046       title: Del
2047       cancel: Avbryt
2048       image: Bilde
2049       link: Lenkje eller HTML
2050       long_link: Lenkje
2051       short_link: Kortlenkje
2052       geo_uri: Geo-URI
2053       embed: HTML
2054       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2055       format: 'Format:'
2056       scale: 'Skala:'
2057       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2058       download: Last ned
2059       short_url: Kort-URL
2060       include_marker: Inkluder markør
2061       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2062       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2063       view_larger_map: Vis større kart
2064       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2065     embed:
2066       report_problem: Rapporter eit problem
2067     key:
2068       title: Kartsymbol
2069       tooltip: Kartsymbol
2070       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2071     map:
2072       zoom:
2073         in: Vis større
2074         out: Vis mindre
2075       locate:
2076         title: Vis plassering
2077         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2078       base:
2079         standard: Standard
2080         cycle_map: Sykkelkart
2081         transport_map: Transport-kart
2082         hot: Humanitært
2083       layers:
2084         header: Kartlag
2085         notes: Kartmerknadar
2086         data: Kartdata
2087         gps: Offentlege GPS-sporingar
2088         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2089         title: Lag
2090       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2091       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2092     site:
2093       edit_tooltip: Rediger kartet
2094       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2095       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2096       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2097       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2098       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2099       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2100     changesets:
2101       show:
2102         comment: Kommentar
2103         subscribe: Abonnér
2104         unsubscribe: Avslutt abonnement
2105         hide_comment: gøym
2106         unhide_comment: vis
2107     notes:
2108       new:
2109         add: Legg til merknad
2110       show:
2111         hide: Gøym
2112         resolve: Løys
2113         reactivate: Reaktiver
2114         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2115         comment: Kommenter
2116     directions:
2117       ascend: Stigande
2118       engines:
2119         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2120         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2121         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2122         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2123         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2124         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2125         osrm_car: Bil (OSRM)
2126       descend: Fallande
2127       directions: Vegskildringar
2128       distance: Avstand
2129       errors:
2130         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2131         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2132       instructions:
2133         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2134         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2135         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2136         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2137         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2138           %{name}
2139         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2140         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2141         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2142         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2143         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2144         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2145         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2146         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2147         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2148         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2149           %{name}
2150         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2151         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2152         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2153         via_point_without_exit: (via punkt)
2154         follow_without_exit: Følg %{name}
2155         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2156         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2157         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2158         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2159         destination_without_exit: Nå målet
2160         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2161         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2162         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2163         unnamed: namnlaus veg
2164         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2165       time: Tid
2166     query:
2167       node: Node
2168       way: Veg
2169       relation: Relasjon
2170       nothing_found: Ingen treff
2171       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2172       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2173     context:
2174       directions_from: Vegskildring herifrå
2175       directions_to: Vegskildring hit
2176       add_note: Legg til ein merknad her
2177       show_address: Vis adresse
2178       query_features: Søkjefunksjonar
2179       centre_map: Sentrer kartet her
2180   redactions:
2181     edit:
2182       description: Skildring
2183       heading: Rediger maskering
2184       submit: Lagre markering
2185       title: Rediger relasjon
2186     index:
2187       empty: Ingen maskeringar å vise.
2188       heading: Liste over maskeringar
2189       title: Liste over maskeringar
2190     new:
2191       description: Skildring
2192       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2193       submit: Lag maskering
2194       title: Lagar ein ny maskering
2195     show:
2196       description: 'Skildring:'
2197       heading: Visar maskering "%{title}"
2198       title: Visar maskering
2199       user: 'Oppretta av:'
2200       edit: Endre denne maskeringa
2201       destroy: Fjern denne maskeringa
2202       confirm: Er du sikker?
2203     create:
2204       flash: Maskering oppretta.
2205     update:
2206       flash: Endringar lagra.
2207     destroy:
2208       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2209         maskeringa før du ødeleger den.
2210       flash: Maskering ødelagd.
2211       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2212 ...