f8dabd36b1caf87f38290f828785ecfa71366c4b
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / cs.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Plocha",
5             "description": "Přidat do mapy parky, budovy, jezera či jiné plochy.",
6             "tail": "Klikněte na mapu a začněte tak kreslit plochu, jako třeba park, jezero nebo budovu."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Cesta",
10             "description": "Přidat do mapy silnice, ulice, stezky, potoky či jiné cesty.",
11             "tail": "Klikněte na mapu a začněte tak kreslit silnice, stezky nebo trasy."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Uzel",
15             "description": "Přidat do mapy restaurace, poštovní schránky, zastávky či jiné uzly.",
16             "tail": "Klikněte na mapu a přidejte tak uzel."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Procházet",
20             "description": "Posunutí a zvětšení mapy."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Uzly k oblasti přidáte kliknutím. Oblast uzavřete kliknutím na první uzel."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Uzly k cestě přidáte kliknutím. Když kliknete na jinou cestu, připojíte cesty k sobě. Cestu ukončíte dvojklikem."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Uzel přidán.",
33                 "vertex": "Uzel byl přidán k cestě.",
34                 "relation": "Přidána relace."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Vytvořen začátek cesty.",
40                 "area": "Vytvořen začátek plochy."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Pokračovat",
46             "description": "Navázat na cestu.",
47             "not_eligible": "Nelze navázat na žádnou cestu.",
48             "multiple": "Zde je možné navázat na několik cest. Stiskněte klávesu Shift a kliknutím zvolte jednu z cest.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Cesta pokračuje.",
51                 "area": "Plocha pokračuje."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Kreslení přerušeno."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Role prvku relace byla změněna."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Upraveny vlastnosti."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Zakulatit",
65             "description": {
66                 "line": "Udělat z této cesty kruh.",
67                 "area": "Udělat z této plochy kruh."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Cesta zakulacena.",
72                 "area": "Plocha zakulacena."
73             },
74             "not_closed": "Z objektu nelze udělat kruh, protože nejde o smyčku."
75         },
76         "orthogonalize": {
77             "title": "Zhranatit",
78             "description": {
79                 "line": "Udělat rohy této cesty do hranata.",
80                 "area": "Udělat rohy této plochy do hranata."
81             },
82             "key": "S",
83             "annotation": {
84                 "line": "Úhly cesty do pravého úhle.",
85                 "area": "Rohy plochy do pravého úhle."
86             }
87         },
88         "straighten": {
89             "title": "Narovnat",
90             "description": "Narovnat tuto cestu.",
91             "key": "S",
92             "annotation": "Narovnána cesta",
93             "too_bendy": "Objekt není možné narovnat, protože je příliš zakroucený."
94         },
95         "delete": {
96             "title": "Smazat",
97             "description": "Odstranit objekt z mapy.",
98             "annotation": {
99                 "point": "Uzel byl smazán.",
100                 "vertex": "Uzel z cesty byl smazán.",
101                 "line": "Cesta byla smazána.",
102                 "area": "Plocha byla smazána.",
103                 "relation": "Relace byla smazána.",
104                 "multiple": "Bylo smazáno {n} objektů."
105             },
106             "incomplete_relation": "Tento objekt nelze smazat, protože je stažený jen částečně."
107         },
108         "add_member": {
109             "annotation": "Přidán člen do relace."
110         },
111         "delete_member": {
112             "annotation": "Odstraněn člen z relace."
113         },
114         "connect": {
115             "annotation": {
116                 "point": "Cesta byla připojena k uzlu.",
117                 "vertex": "Cesta byla připojena k jiné cestě.",
118                 "line": "Cesta byla připojena k cestě.",
119                 "area": "Cesta byla připojena k ploše."
120             }
121         },
122         "disconnect": {
123             "title": "Rozpojit",
124             "description": "Rozpojit tyto cesty/plochy.",
125             "key": "D",
126             "annotation": "Cesty/plochy byly rozpojeny.",
127             "not_connected": "Není tu žádná cesta/plocha, kterou by bylo možné rozdělit."
128         },
129         "merge": {
130             "title": "Spojit",
131             "description": "Spojit tyto cesty.",
132             "key": "C",
133             "annotation": "Cesty spojeny (celkem {n}).",
134             "not_eligible": "Objekty nelze spojit v jeden.",
135             "not_adjacent": "Tyto cesty nelze spojit v jednu, protože nekončí v jednom bodě.",
136             "restriction": "Tyto cesty není možné spojit, protože aspoň jedna z nich je členem relace \"{relation}\"."
137         },
138         "move": {
139             "title": "Posunout",
140             "description": "Posunout objekt na jiné místo.",
141             "key": "M",
142             "annotation": {
143                 "point": "Uzel posunut.",
144                 "vertex": "Uzel v cestě byl posunut.",
145                 "line": "Cesta byla posunuta.",
146                 "area": "Plocha byla posunuta.",
147                 "multiple": "Objekty byly posunuty."
148             },
149             "incomplete_relation": "Tento objekt nelze posunout, protože je stažený jen částečně."
150         },
151         "rotate": {
152             "title": "Otočit",
153             "description": "Otočit tento objekt okolo středu.",
154             "key": "R",
155             "annotation": {
156                 "line": "Cesta byla otočena.",
157                 "area": "Plocha byla pootočena."
158             }
159         },
160         "reverse": {
161             "title": "Převrátit",
162             "description": "Změnit směr cesty na opačný.",
163             "key": "V",
164             "annotation": "Ceta byla převrácena."
165         },
166         "split": {
167             "title": "Rozdělit",
168             "description": {
169                 "line": "Zvolenou cestu rozdělit v tomto uzlu na dvě.",
170                 "area": "Rozdělit hranici této plochy na dvě.",
171                 "multiple": "Cestu/hranici plochy v tomto uzlu rozdělit na dvě."
172             },
173             "key": "X",
174             "annotation": {
175                 "line": "Cesta rozdělena.",
176                 "area": "Rozdělit hranici plochy.",
177                 "multiple": "Rozdělit {n} cest/hranic plochy."
178             },
179             "not_eligible": "Cestu není možné rozdělit v jejím začátku ani konci.",
180             "multiple_ways": "Není jasné, kterou cestu rozdělit."
181         }
182     },
183     "undo": {
184         "tooltip": "Zpět: {action}",
185         "nothing": "Není co vracet."
186     },
187     "redo": {
188         "tooltip": "Znovu: {action}",
189         "nothing": "Není co znovu provádět."
190     },
191     "tooltip_keyhint": "Zkratka:",
192     "browser_notice": "Tento editor funguje ve Firefoxu, Chrome, Safari, Opeře a Internet Exploreru od verze 9. Musíte tedy upgradovat na novější verzi prohlížeče; nebo použijte editor Potlatch 2.",
193     "translate": {
194         "translate": "Přeložit",
195         "localized_translation_label": "Mezinárodní název",
196         "localized_translation_language": "Zvolte jazyk",
197         "localized_translation_name": "Název"
198     },
199     "zoom_in_edit": "Pro editaci přibližte mapu",
200     "logout": "odhlásit",
201     "loading_auth": "Připojuji se na OpenStreetMap...",
202     "report_a_bug": "ohlásit chybu",
203     "status": {
204         "error": "Nepodařilo se připojit k API.",
205         "offline": "API je offline. Zkuste prosím editaci později.",
206         "readonly": "API je ve stavu \"pouze pro čtení\", takže vaše úpravy nelze uložit. Zkuste to znovu později."
207     },
208     "commit": {
209         "title": "Uložit změny",
210         "description_placeholder": "Stručný popis vašich úprav",
211         "message_label": "Zpráva k publikaci",
212         "upload_explanation": "Vámi provedené změny budou viditelné na všech mapách postavených na datech z OpenStreetMap.",
213         "upload_explanation_with_user": "Změny provedené pod jménem {user} budou viditelné na všech mapách postavených na datech z OpenStreetMap.",
214         "save": "Uložit",
215         "cancel": "Storno",
216         "warnings": "Varování",
217         "modified": "Upraveno",
218         "deleted": "Smazáno",
219         "created": "Vytvořeno"
220     },
221     "contributors": {
222         "list": "Přispěli {users}",
223         "truncated_list": "Přispěli {users} a {count} další."
224     },
225     "geocoder": {
226         "search": "Hledat celosvětově...",
227         "no_results_visible": "Na zobrazené části mapy nic nalezeno",
228         "no_results_worldwide": "Nic nenalezeno"
229     },
230     "geolocate": {
231         "title": "Ukázat moji polohu"
232     },
233     "inspector": {
234         "no_documentation_combination": "K této kombinaci vlastností není k dispozici dokumentace",
235         "no_documentation_key": "K tomuto klíči není k dispozici dokumentace",
236         "show_more": "Zobrazit víc",
237         "view_on_osm": "Zobrazit na openstreetmap.org",
238         "all_tags": "Všechny vlastnosti",
239         "all_members": "Všechny prvky",
240         "all_relations": "Všechny relace",
241         "new_relation": "Nová relace...",
242         "role": "Role",
243         "choose": "Zvolte typ objektu",
244         "results": "{search} nalezeno {n} krát",
245         "reference": "Zobrazit na Wiki OpenStreetMap",
246         "back_tooltip": "Změnit objekt",
247         "remove": "Odstranit",
248         "search": "Hledat",
249         "unknown": "Není známo",
250         "incomplete": "<nebylo staženo>",
251         "feature_list": "Hledat objekty",
252         "edit": "Editovat objekt"
253     },
254     "background": {
255         "title": "Pozadí",
256         "description": "Nastavení pozadí",
257         "percent_brightness": "{opacity}% viditelnost",
258         "custom": "Vlastní",
259         "custom_prompt": "Vložte šablonu adres dlaždic. Lze použít tokeny {z}, {x}, {y} pro schéma Z/X/Y a {u} pro hierarchické schéma quadtile.",
260         "fix_misalignment": "Zarovnat pozadí",
261         "reset": "vrátit na začátek"
262     },
263     "restore": {
264         "heading": "Vaše úpravy nebyly uloženy",
265         "description": "Přejete si obnovit úpravy, které při minulém spuštění nebyly uloženy?",
266         "restore": "Obnovit",
267         "reset": "Zahodit"
268     },
269     "save": {
270         "title": "Uložit",
271         "help": "Uložit změny do OpenStreetMap, aby je viděli ostatní uživatelé.",
272         "no_changes": "Není co uložit.",
273         "error": "Při ukládání došlo k chybě.",
274         "uploading": "Ukládám úpravy na OpenStreetMap.",
275         "unsaved_changes": "Vaše úpravy nebyly uloženy"
276     },
277     "success": {
278         "edited_osm": "OSM upraveno!",
279         "just_edited": "Právě jste upravil OpenStreetMap!",
280         "view_on_osm": "Zobrazit na OSM",
281         "facebook": "Sdílet na Facebooku",
282         "twitter": "Sdílet na Twitteru",
283         "google": "Sdílet na Google+",
284         "help_html": "Vaše úpravy by se obvykle měly objevit na \"Standardní\" vrstvě během několika minut. U některých objektů a ostatních vrstev to může trvat déle⏎\n(<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map' target='_blank'>detaily anglicky</a>).⏎\n"
285     },
286     "confirm": {
287         "okay": "OK"
288     },
289     "splash": {
290         "welcome": "Vítá vás iD, program pro editaci OpenStreetMap",
291         "text": "iD je uživatelsky přátelský, ale silný nástroj pro editaci nejrozsáhlejší svobodné mapy světa. Toto je verze {version}. Více informací na {website}, chybová hlášení na {github}.",
292         "walkthrough": "Prohlídka editoru",
293         "start": "Začít s editací"
294     },
295     "source_switch": {
296         "live": "live",
297         "lose_changes": "Vaše úpravy nebyly uloženy. Když přepnete mapový server, změny budou ztraceny. Opravdu chcete přepnout server?",
298         "dev": "dev"
299     },
300     "tag_reference": {
301         "description": "Popis",
302         "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
303         "used_with": "užito s {type}"
304     },
305     "validations": {
306         "untagged_point": "Neoznačený bod",
307         "untagged_line": "Neoznačená cesta",
308         "untagged_area": "Neoznačená plocha",
309         "many_deletions": "Pokoušíte se smazat {n} objektů. Opravdu to chcete provést? Odstranilo by je z globální mapy na openstreetmap.org.",
310         "tag_suggests_area": "Vlastnost {tag} obvykle označuje plochu - ale zvolený objekt není plocha",
311         "deprecated_tags": "Zastaralé vlastnosti: {tag}"
312     },
313     "zoom": {
314         "in": "Zvětšit",
315         "out": "Zmenšit"
316     },
317     "cannot_zoom": "Aktuální nastavení nedovoluje větší zvětšení.",
318     "gpx": {
319         "local_layer": "Vlastní GPX soubor",
320         "drag_drop": "Přetáhněte do editoru soubor .gpx"
321     },
322     "help": {
323         "title": "Pomoc",
324         "help": "# Pomoc\n\nToto je editor [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), svobodné a otevřené mapy světa, vytvářené jako open-source a open-data. S pomocí editoru můžete přidávat a upravovat data v mapě třeba ve svém okolí, a zlepšovat tak celou mapu pro každého.\n\nVaše úpravy mapy budou viditelné každým, kdo používá OpenStreetMap. Je ovšem třeba mít uživatelský účet na OpenStreetMap, který si můžete [snadno a zdarma zřídit](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je projekt vytvářený spoluprácí více lidí, se [zdrojovým kódem na GitHubu](https://github.com/systemed/iD).\n",
325         "editing_saving": "# Editace a publikace\n\nTento editor pracuje primárně online - právě teď k němu přistupujete prostřednictvím webové stránky.\n\n### Výběr objektů\n\nChcete-li vybrat objekt, jako třeba silnici nebo obchod, klikněte na něj v mapě. Objekt se tím označí, otevře se boční panel s vlastnostmi objektu a zobrazí se nabídka akcemi, které lze s objektem provést.\n\nMůžete označit a pracovat s několika objekty najednou: podržte klávesu 'Shift', a pak buď postupně označte dotyčné objekty, anebo klikněte na mapu a táhněte myší či prstem - editor označí všechny objekty uvnitř příslušného obdélníku.\n\n### Publikace změn\n\nKdyž provedete nějaké úpravy objektů v mapě, úpravy jsou uloženy lokálně ve vašem prohlížeči. Nelekejte se, když uděláte chybu - úpravy lze vrátit zpět tlačítkem Zpět, a naopak je znovu provést tlačítkem Znovu.\n\nPo dokončení bloku úprav klikněte na 'Uložit' - například když jste upravili jednu část města, a chcete začít úpravy někde jinde. Zobrazí se přehled úprav, které jste provedli, editor tyto úpravy zkontroluje, a když se mu něco nebude zdát, zobrazí varování a návrhy.\n\nKdyž bude všechno v pořádku, můžete přidat krátký komentář s vysvětlením vašich úprav a kliknout znovu 'Uložit'. Úpravy se tímto publikují na [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), kde za chvíli budou viditelné pro všechny uživatele a bude na nich možné provádět další úpravy.\n\nPokud nechcete nebo nemůžete pravy dokončit teď, stačí prostě odejít ze stránky pryč. Až příště navštívíte stránku (na stejném počítači, ve stejném prohlížeči), editor vám nabídne možnost znovu načíst neuložené úpravy.\n",
326         "roads": "# Cesty\n\nEditor umožňuje vytvářet, opravovat a mazat silnice, pěšiny, cyklostezky, železnice atd. Zmapovat by mělo jít jakýkoli druh komunikace.\n\n### Výběr\n\nKdyž na cestu kliknete, zbarví se její obrys, otevře se u ní malá nabídka s nástroji a dále boční panel s informacemi o cestě.\n\n### Úpravy\n\nČasto narazíte na cesty, které jen nepřesně sledují pozadí či trasu GPS. Takové cesty můžete zarovnat na správné místo.\n\nNapřed klikněte na cestu, kterou chcete upravit. Cesta se rozsvítí a podél ní se objeví kontrolní uzly, které můžete posunout na správné místo. Pokud chcete přidat další kontrolní body a zpřesnit tak průběh cesty, stačí dvakrát kliknout na kus cesty mezi dvěma uzly - na zvolené místo přibude nový uzel.\n\nKdyž je reálná cesta napojena na jinou, ale v mapě spojeny nejsou, posuňte myší kontrolní uzel jedné cesty nad druhou - cesty se pak spojí. Propojení cest je velmi důležité pro správnou funkci navigací.\n\nTaké můžete posunout najednou celou cestu: buď klikněte na ikonu posunu v menu zobrazeném u cesty nebo stiskněte klávesu `M` a potom klikněte myší pro ukončení posunu. Jen pozor - pokud jsou vůči pozadí či GPS stopě všechny objekty v okolí, pravděpodobně to bude chybným pozadím a ne chybnou polohou objektů.\n\n### Mazání\n\nPokud je cesta úplně špatně, můžete ji zcela odstranit z mapy. Neměli byste se spoléhat pouze na satelitní snímky - mohou být zastaralé nebo zavádějící -, ideální je se přesvědčit na místě, že cesta opravdu neexistuje. Zvlášť při mazání objektů buďte opatrní - výsledek vaší úpravy se projeví v mapě pro všechny její uživatele.\n\nCestu smažete tak, že na ni kliknete a zvolíte ikonu odpadkového koše nebo stisknete klávesu Delete.\n\n### Vytváření\n\nNarazili jste na cestu, která by v mapě měla být, ale není? Klikněte na tlačítko 'Cesta' vlevo nahoře nebo stiskněte klávesu `2` - to vám umožní nakreslit novou cestu.\n\nKlikněte na místo, kde cesta začíná. Pokud cesta vychází z jiné, existující cesty, klikněte na místo, kde se cesty oddělují.\n\nPotom postupně klikejte na body, kudy cesta vede, podle satelitních snímků nebo trasy z GPS. Pokud vaše cesta protíná jinou, je třeba je propojit tak, že kliknete na bod křížení. Nakonec dvakrát klikněte na stejné místo nebo stiskněte klávesu 'Return' nebo 'Enter', cesta se tak ukončí.\n",
327         "gps": "# GPS\n\nData z GPS jsou nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro OpenStreetMap. Tento editor podporuje zobrazení tras ve formátu `.gpx` nahraných z vašeho počítače. Takovou trasu můžete nasbírat s pomocí nejrůznějších aplikací pro mobily nebo s pomocí specializované navigace.\n\nPro více informací, jak provést takový sběr dat z GPS, viz např. návod anglicky:\n[Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nPokud už máte záznam ve formátu GPX, přetáhněte soubor myší či prstem nad editor. Rozpozná-li editor formát souboru, zobrazí se trasa v mapě jako světle zelená čára. Pokud chcete tuto novou vrstvu zapnout, vypnout nebo zvětšit na velikost pracovní plochy, klikněte na menu 'Nastavení pozadí' na pravé straně.\n\nTrasa GPX nebude přímo nahrána na OpenStreetMap - pouze slouží jako vodítko, podle kterého se můžete orientovat, a podle kterého můžete kreslit nové objekty do mapy. Pokud chcete přímo trasu GPX poskytnout i ostatním, můžete ji [nahrát do samostatné databáze OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create).⏎\n",
328         "imagery": "# Podkladové snímky\n\nSatelitní a letecké snímky jsou důležitým zdrojem mapových dat. V menu 'Nastavení pozadí' na levé straně editoru je k dispozici kombinace leteckých snímků, satelitních snímků a dalších volně dostupných podkladů.\n\nImplicitní vrstvou jsou satelitní snímky [Bing](http://www.bing.com/maps/), ale jakmile se přesunete do konkrétní geografické oblasti a nastavíte dostatečné zvětšení, nabídnou se vám nové mapové podklady. V některých státech, jako jsou Spojené státy, Francie či Dánskou, jsou k dispozici snímky ve vysoké kvalitě. Pro velkou část České republiky jsou také dostupné velmi detailní satelitní snímky (data z katastru nemovitostí zatím editor nepodporuje).\n\nPodklady jsou někdy posunuté vůči mapě, kvůli chybám na straně poskytovatele snímů. Pokud uvidíte, že je mnoho cest v mapě posunuto vůči pozadí, nesnažte se je přesunout - posun obvykle znamená chybu v podkladu a ne chybu v mapě. V menu 'Nastavení pozadí' klikněte na 'Zarovnat pozadí' - to vám dovolí posunout podklad, aby lícoval s mapou.\n",
329         "addresses": "# Adresy\n\nJednou z nejužitečnějších součástí mapy jsou adresy.\n\nAdresy jsou sice někdy chápány jako označení kousku ulice, ale v OpenStreetMap jsou uloženy v budovách či objektech podél ulice. V České republice jsou adresy většinou samostatným uzlem uvnitř budovy.\n\nMůžete tedy data o adrese vkládat jak k samostatnému bodu, tak k ploše označující budovu.\nNejlepším zdrojem informací o adresách je průzkum přímo v terénu či jeho dobrá znalost - stejně jako u celého projektu OpenStreetMap je přebírání dat z komerčních zdrojů typu Google Maps přísně zakázáno.\n",
330         "inspector": "# Používání Inspektoru\n\nInspektor je prvek uživatelského rozhraní na pravé straně. Inspektor se objeví, když je vybraný nějaký objekt, a umožní vám editovat jeho vlastnosti.\n\n### Výběr typu objektu\n\nJakmile vytvoříte uzel, cestu nebo plochu, můžete zvolit typ objektu. Např. jestli jde o silnici nebo pěšinu, obchod nebo hospodu. Inspektor zobrazí tlačítka pro nejčastější typy objektů; další můžete najít prostřednictvím pole pro vyhledávání.\n\nKdyž u tlačítka typu objektu kliknete na 'i' vpravo dole, zobrazí se vám o něm více informací. Když kliknete na samotné tlačítko, vyberete příslušný typ.\n\n### Formuláře a editace vlastností\n\nPoté, co vyberete typ objektu nebo když vyberete objekt s už přiřazeným typem, v inspektoru se zobrazí pole s bližšími informacemi o objektu - jako třeba název nebo adresa.\n\nPod těmito poli jsou další ikony. Když na ně kliknete, tak můžete přidávat další detaily, jako vazbu na [Wikipedii](http://www.wikipedia.org/), přístup pro vozíčkáře atd.\n\nPokud chcete přidat k objektu ještě nějaké jiné vlastnosti, klikněte na 'Další vlastnosti' úplně dole. Jedním z informačních zdrojů pak může být [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/), kde se dozvíte o nejčastějších kombinacích tagů.\n\nZměny provedené v inspektoru jsou ihned vidět na mapě zobrazené ve vašem prohlížeči. Můžete je vrátit zpět kliknutím na tlačítko 'Undo'.\n\n### Zavření inspektoru\n\nInspektor můžete zavřít kliknutím na tlačítko vpravo nahoře, nebo stisknutím Escape, nebo kliknutím jinam na mapu.\n",
331         "buildings": "# Budovy\n\nOpenStreetMap je největší databází budov na světě. Můžete tuto databázi rozšiřovat a vylepšovat.\n\n### Výběr\n\nBudovu označíte kliknutím na její hranici. Budova se v editoru rozsvítí, otevře se malá nabídka nástrojů a boční panel s informacemi o budově.\n\n### Úpravy\n\nBudovy někdy mohou mít špatnou polohu, tvar nebo nesprávné vlastnosti.\n\nPokud chcete posunout celou budovu, označte ji a kliněte na ikonu posunu - pak můžete pohnout budovou myší. Posun ukončíte kliknutím.\n\nKdyž má budova špatný tvar, klikněte na uzel na hranici budovy a posuňte ho na správné místo.\n\n### Vytváření\n\nMohou být budovy v mapě zaznamenané jako plochy, nebo jako samostatné uzly? Pravidlo je takové, že _pokud je to možné, budovy by se měly mapovat jako plochy_, a firmy, podniky, zařízení a další subjekty působící v budově by se měly mapovat jako uzly uvnitř budovy. V České republice se jako uzly uvnitř budovy obvykle mapují i adresy.\n\nChcete-li nakreslit novou budovu, klikněte na tlačítko 'Plocha' vlevo nahoře a klikáním nakreslete obrys budovy. Kreslení ukončíte buď kliknutím na první nakreslený uzel nebo stisknutím klávesy 'Enter' nebo 'Return'.\n\n### Smazání\n\nBudovy lze také mazat - ale dělejte to pouze v případě, že jste si opravdu jistí, že budova ve skutečnosti neexistuje. Satelitní snímky nejsou dostatečným důkazem, protože mohou být zastaralé nebo zavádějící. Buďte opatrní - když budovu smažete, budova zmizí z mapy pro všechny její uživatele.\n\nBudovu smažete tak, že ji označíte kliknutím a potom buď kliknete na ikonu odpadkového koše, nebo stisknete klávesu 'Delete'.\n",
332         "relations": "# Relace\n\nRelace je speciálním typem objektu OpenStreetMap, který seskupuje dohromady jiné objekty.\nDvěma nejčastějšími příklady relací jsou *relace trasy*, které obsahují seznam částí cest, po kterých vede nějaká trasa, a *multipolygony*, které obsahují seznam jednoduchých ploch tvořících dohromady složitější plochu (např. plochu z několika částí nebo s dírami uvnitř).\n\nObjekty seznamu v relaci se nazývají *prvky*. V bočním panelu jsou vidět relace, kterých je zvolený objekt prvkem, a relaci pak můžete kliknutím zvolit. Po zvolení relace jsou všechny její prvky jednak uvedené v bočním panelu a také označené na mapě.\n\nVe většině případů iD dokáže relace udržovat při editacích automaticky. Měli byste si být vědomi jistých omezení: třeba když smažete kus cesty a potom ji nakreslíte znovu, je třeba zkontrolovat, že nový kus cesty je prvkem stejných relací jako původní kus.\n\n## Editace relací\n\nPři editaci relací se držte následujících principů.\n\nNový prvek do relace přidáte tak, že zvolíte daný objekt, kliknete na tlačítko \"+\" v bočním panelu v sekci \"Všechny relace\", a zvolíte nebo napíšete jméno relace.\n\nPodobně novou relaci založíte tak, že zvolíte objekt, který by se měl stát prvním prvkem relace, kliknete na tlačítko \"+\" v sekci \"Všechny relace\" a zvolíte \"Nová relace...\".\n\nPrvek z relace vyjmete tím způsobem, že zvolíte daný objekt a kliknete na tlačítko odpadkového koše vedle relace, ze které objekt chcete vyjmout.\n\nMultipolygony s dírami můžete vytvořit pomocí nástroje \"Spojit\". Nakreslete dvě plochy (vnitřní a vnější), stiskněte klávesu Shift a klikněte postupně na obě plochy, čímž je označíte. Multipolygon pak vytvoříte kliknutím na tlačítko \"Spojit\" (+).\n"
333     },
334     "intro": {
335         "navigation": {
336             "title": "Navigace",
337             "drag": "Hlavní část stránky, tedy mapa, zobrazuje data z OpenStreetMap a pod nimi pozadí. Po mapě se můžete pohybovat uchopením mapy myší a skrolováním, podobně jako po jakékoli jiné mapě na internetu. **Uchopte mapu!**",
338             "select": "Mapa se skládá z objektů tří typů: uzlů, cest a ploch. Můžete zvolit libovolný objekt tak, že na něj kliknete. **Klikněte na uzel.**",
339             "header": "Titulek ukazuje typ objektu.",
340             "pane": "Když je objekt zvolen, zobrazí se nástroj pro editaci jeho vlastností. Titulek ukazuje typ objektu a hlavní panel zobrazuje vlastnosti objektu, jako jeho název či adresu. **Zavřete editor vlastností kliknutím na tlačítko vpravo nahoře.**"
341         },
342         "points": {
343             "title": "Uzly",
344             "add": "Reálné objekty jako obchody, hospody nebo rozcestníky můžete do mapy zanést pomocí uzlů. Uzly označují konkrétní bod, kde se něco nachází. **Klikněte na tlačítko Uzel a přidejte tak nový uzel.**",
345             "place": "Uzel zanesete do mapy kliknutím. **Umístěte uzel do budovy.**",
346             "search": "Pomocí uzlů lze zachytit spoustu různých reálných objektů. Řekněme, že vámi přidávaný bod je kavárna. **Dejte hledat '{name}'.**",
347             "choose": "**V seznamu zvolte Kavárnu.**",
348             "describe": "Uzel je nyní označený jako kavárna. Pomocí editoru vlastností můžete přidat více detailů o objektu. **Přidejte jméno.**",
349             "close": "Editor vlastností lze zavřít kliknutím na tlačítko. **Zavřete editor vlastností.**",
350             "reselect": "Někdy není třeba uzel přidávat, protože už existuje, ale je špatně nebo nekompletně popsaný. Existující uzly můžete editovat. **Zvolte uzel, který jste před chvilkou vytvořil/a.**",
351             "fixname": "**Změňte název a zavřete editor vlastností.**",
352             "reselect_delete": "Libovolný objekt na mapě lze smazat. **Klikněte na uzel, který jste před chvilkou vytvořil/a.**",
353             "delete": "Kolem uzlu se zobrazí nabídka operací, které je možné s uzlem provést, včetně smazání. **Smažte uzel.**"
354         },
355         "areas": {
356             "title": "Plochy",
357             "add": "Reálný objekt lze podrobněji reprezentovat pomocí plochy, která opisuje jeho hranici. Pro většinu typů objektů lze místo uzlu použít plochu - a často je to tak lepší. **Klikněte na tlačítko Plocha a přidejte tak novou plochu.**",
358             "corner": "Plochu nakreslíte tak, že postupně nanášíte jeden uzel za druhým podél hranice plochy. **Umístěte první uzel na jeden z rohů hřiště.**",
359             "place": "Plochu zakreslíte tak, že přidáte další uzly. Kreslení zakončíte kliknutím na počáteční uzel. **Nakreslete plochu hřiště.**",
360             "search": "**Dejte hledat '{name}'.**",
361             "choose": "**V seznamu zvolte Hřiště.**",
362             "describe": "**Pridejte název a zavřete editor vlastností.**"
363         },
364         "lines": {
365             "title": "Cesty",
366             "add": "Silnice, železnice nebo řeky lze v mapě zachytit pomocí lomených čar neboli cest. **Klikněte na tlačítko Cesta.**",
367             "start": "**Cestu začněte kliknutím na jeden konec silnice.**",
368             "intersect": "Klikáním přidáte další a další uzly k cestě. Mapu si můžete během kreslení posouvat. Silnice a další druhy cest jsou obvykle součástí širší sítě. V takovém případě je důležité, aby cesty byly vzájemně propojeny, aby správně fungovaly navigační aplikace. **Klikněte na Flower Street - vytvoříte tak křižovatku těchto dvou cest.**",
369             "finish": "Kreslení cesty ukončíte tak, že kliknete na znovu na poslední uzel. **Ukončete kreslení ulice.**",
370             "road": "**V seznamu zvolte Silnici.**",
371             "residential": "Existuje několik druhů silnic, nejběžnější je silnice s obytnými domy čili ulice. **Vyberte Ulici.**",
372             "describe": "**Pojmenujte ulici a zavřete editor vlastností.**",
373             "restart": "Je třeba, aby ulice protínala Flower Street.",
374             "wrong_preset": "Je nutné zvolit Ulici. **Klikněte zde a vyberte ještě jednou**"
375         },
376         "startediting": {
377             "title": "Začít s editací",
378             "help": "Další dokumentaci a také tuto prohlídku naleznete zde.",
379             "save": "Nezapomeňte pravidelně ukládat své úpravy!",
380             "start": "Začít mapovat!"
381         }
382     },
383     "presets": {
384         "categories": {
385             "category-landuse": {
386                 "name": "Využití krajiny"
387             },
388             "category-path": {
389                 "name": "Pěšina"
390             },
391             "category-rail": {
392                 "name": "Železnice"
393             },
394             "category-road": {
395                 "name": "Silnice"
396             },
397             "category-route": {
398                 "name": "Trasa"
399             },
400             "category-water": {
401                 "name": "Voda"
402             }
403         },
404         "fields": {
405             "access": {
406                 "label": "Přístup",
407                 "placeholder": "Není známo",
408                 "types": {
409                     "access": "Všem",
410                     "foot": "Pěší",
411                     "motor_vehicle": "Motorová vozidla",
412                     "bicycle": "Jízdní kola",
413                     "horse": "Koně"
414                 },
415                 "options": {
416                     "yes": {
417                         "title": "Povolen",
418                         "description": "Přístup oficiálně, ze zákona povolen"
419                     },
420                     "no": {
421                         "title": "Zakázán",
422                         "description": "Přístup širší veřejnosti zakázán"
423                     },
424                     "permissive": {
425                         "title": "Do odvolání",
426                         "description": "Vstup je povolen do té doby, než majitel povolení zruší"
427                     },
428                     "private": {
429                         "title": "Soukromé",
430                         "description": "Přístup je povolen jen s individuálním svolením majitele"
431                     },
432                     "designated": {
433                         "title": "Explicitně povolen",
434                         "description": "Přístup je povolen podle značení či místních předpisů"
435                     },
436                     "destination": {
437                         "title": "Jen do místa",
438                         "description": "Průjezd zakázán, průchod zakázán apod."
439                     }
440                 }
441             },
442             "access_toilets": {
443                 "label": "Přístup"
444             },
445             "address": {
446                 "label": "Adresa",
447                 "placeholders": {
448                     "housename": "Název budovy",
449                     "number": "123",
450                     "street": "Ulice",
451                     "city": "Město",
452                     "postcode": "PSČ"
453                 }
454             },
455             "admin_level": {
456                 "label": "Administrativní úroveň"
457             },
458             "aeroway": {
459                 "label": "Typ"
460             },
461             "amenity": {
462                 "label": "Typ"
463             },
464             "artist": {
465                 "label": "Umělec"
466             },
467             "artwork_type": {
468                 "label": "Typ"
469             },
470             "atm": {
471                 "label": "Bankomat"
472             },
473             "backrest": {
474                 "label": "Opěradlo"
475             },
476             "barrier": {
477                 "label": "Typ"
478             },
479             "bicycle_parking": {
480                 "label": "Typ"
481             },
482             "boundary": {
483                 "label": "Typ"
484             },
485             "building": {
486                 "label": "Budova"
487             },
488             "building_area": {
489                 "label": "Budova"
490             },
491             "building_yes": {
492                 "label": "Budova"
493             },
494             "capacity": {
495                 "label": "Kapacita",
496                 "placeholder": "50, 100, 200..."
497             },
498             "cardinal_direction": {
499                 "label": "Směr"
500             },
501             "clock_direction": {
502                 "label": "Směr",
503                 "options": {
504                     "clockwise": "Po směru hod. ručiček",
505                     "anticlockwise": "Proti směru hod. ručiček"
506                 }
507             },
508             "collection_times": {
509                 "label": "Čas výběru"
510             },
511             "construction": {
512                 "label": "Typ"
513             },
514             "country": {
515                 "label": "Stát"
516             },
517             "crossing": {
518                 "label": "Typ"
519             },
520             "cuisine": {
521                 "label": "Kuchyně"
522             },
523             "denomination": {
524                 "label": "Vyznání"
525             },
526             "denotation": {
527                 "label": "Označení"
528             },
529             "description": {
530                 "label": "Popis"
531             },
532             "elevation": {
533                 "label": "Nadmořská výška"
534             },
535             "emergency": {
536                 "label": "Pohotovost"
537             },
538             "entrance": {
539                 "label": "Typ"
540             },
541             "fax": {
542                 "label": "Fax",
543                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
544             },
545             "fee": {
546                 "label": "Poplatek"
547             },
548             "fire_hydrant/type": {
549                 "label": "Typ"
550             },
551             "fixme": {
552                 "label": "Opravit"
553             },
554             "generator/method": {
555                 "label": "Princip"
556             },
557             "generator/source": {
558                 "label": "Zdroj"
559             },
560             "generator/type": {
561                 "label": "Typ"
562             },
563             "highway": {
564                 "label": "Typ"
565             },
566             "historic": {
567                 "label": "Typ"
568             },
569             "iata": {
570                 "label": "IATA"
571             },
572             "icao": {
573                 "label": "ICAO"
574             },
575             "incline": {
576                 "label": "Sklon"
577             },
578             "internet_access": {
579                 "label": "Přístup k internetu",
580                 "options": {
581                     "wlan": "Wifi",
582                     "wired": "Přes kabel",
583                     "terminal": "Počítače"
584                 }
585             },
586             "landuse": {
587                 "label": "Typ"
588             },
589             "lanes": {
590                 "label": "Pruhů",
591                 "placeholder": "1, 2, 3..."
592             },
593             "layer": {
594                 "label": "Vrstva"
595             },
596             "leisure": {
597                 "label": "Typ"
598             },
599             "levels": {
600                 "label": "Počet pater",
601                 "placeholder": "2, 4, 6..."
602             },
603             "lit": {
604                 "label": "Osvětlení"
605             },
606             "location": {
607                 "label": "Umístění"
608             },
609             "man_made": {
610                 "label": "Typ"
611             },
612             "maxspeed": {
613                 "label": "Povolená rychlost",
614                 "placeholder": "40, 50, 60..."
615             },
616             "name": {
617                 "label": "Název",
618                 "placeholder": "Název objektu (existuje-li)"
619             },
620             "natural": {
621                 "label": "Přírodní objekt"
622             },
623             "network": {
624                 "label": "Síť"
625             },
626             "note": {
627                 "label": "Poznámka"
628             },
629             "office": {
630                 "label": "Typ"
631             },
632             "oneway": {
633                 "label": "Jednosměrka"
634             },
635             "oneway_yes": {
636                 "label": "Jednosměrka"
637             },
638             "opening_hours": {
639                 "label": "Provozní doba"
640             },
641             "operator": {
642                 "label": "Provozovatel"
643             },
644             "park_ride": {
645                 "label": "Parkoviště P+R"
646             },
647             "parking": {
648                 "label": "Typ"
649             },
650             "phone": {
651                 "label": "Telefon",
652                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
653             },
654             "place": {
655                 "label": "Typ"
656             },
657             "power": {
658                 "label": "typ"
659             },
660             "railway": {
661                 "label": "Typ"
662             },
663             "ref": {
664                 "label": "Označení"
665             },
666             "relation": {
667                 "label": "Typ"
668             },
669             "religion": {
670                 "label": "Náboženství",
671                 "options": {
672                     "christian": "Křesťanství",
673                     "muslim": "Islám",
674                     "buddhist": "Buddhismus",
675                     "jewish": "Judaismus",
676                     "hindu": "Hinduismus",
677                     "shinto": "Šintoismus",
678                     "taoist": "Taoismus"
679                 }
680             },
681             "restriction": {
682                 "label": "Typ"
683             },
684             "route": {
685                 "label": "Typ"
686             },
687             "route_master": {
688                 "label": "Typ"
689             },
690             "sac_scale": {
691                 "label": "Obtížnost stezky"
692             },
693             "service": {
694                 "label": "Typ"
695             },
696             "shelter": {
697                 "label": "Přístřešek"
698             },
699             "shop": {
700                 "label": "Typ"
701             },
702             "source": {
703                 "label": "Zdroj"
704             },
705             "sport": {
706                 "label": "Spor"
707             },
708             "structure": {
709                 "label": "Struktura",
710                 "placeholder": "Není známo",
711                 "options": {
712                     "bridge": "Most",
713                     "tunnel": "Tunel",
714                     "embankment": "Násep",
715                     "cutting": "Zářez"
716                 }
717             },
718             "supervised": {
719                 "label": "Hlídané"
720             },
721             "surface": {
722                 "label": "Povrch"
723             },
724             "toilets/disposal": {
725                 "label": "Odvod"
726             },
727             "tourism": {
728                 "label": "Typ"
729             },
730             "towertype": {
731                 "label": "Typ věže"
732             },
733             "tracktype": {
734                 "label": "Typ"
735             },
736             "trail_visibility": {
737                 "label": "Viditelnost stezky"
738             },
739             "vending": {
740                 "label": "Druh zboží"
741             },
742             "water": {
743                 "label": "Typ"
744             },
745             "waterway": {
746                 "label": "Typ"
747             },
748             "website": {
749                 "label": "Webová stránka",
750                 "placeholder": "http://example.com/"
751             },
752             "wetland": {
753                 "label": "Typ"
754             },
755             "wheelchair": {
756                 "label": "Pro vozíčkáře"
757             },
758             "wikipedia": {
759                 "label": "Wikipedia"
760             },
761             "wood": {
762                 "label": "Typ"
763             }
764         },
765         "presets": {
766             "address": {
767                 "name": "Adresa",
768                 "terms": "adresa,PSČ,ulice"
769             },
770             "aeroway": {
771                 "name": "Přistávací dráha",
772                 "terms": "letitiště,přistávací dráha,letadlo,terminál"
773             },
774             "aeroway/aerodrome": {
775                 "name": "Letiště",
776                 "terms": "letadlo,letiště,přistávací dráha"
777             },
778             "aeroway/apron": {
779                 "name": "Parkovací plocha",
780                 "terms": "apron"
781             },
782             "aeroway/gate": {
783                 "name": "Letištní gate",
784                 "terms": "letadlo,letiště,přistávací dráha,terminál"
785             },
786             "aeroway/hangar": {
787                 "name": "Hangár",
788                 "terms": "hangár,garáž,letadlo,letiště"
789             },
790             "aeroway/helipad": {
791                 "name": "Heliport",
792                 "terms": "vrtulník,helikoptéra,heliport"
793             },
794             "aeroway/runway": {
795                 "name": "Vzletová a přistávací dráha",
796                 "terms": "runway,přistávací dráha,vzletová dráha,přistávací plocha"
797             },
798             "aeroway/taxiway": {
799                 "name": "Pojezdová dráha",
800                 "terms": "pojezdová dráha,taxiway,letiště"
801             },
802             "aeroway/terminal": {
803                 "name": "Letištní terminál",
804                 "terms": "letiště,terminál"
805             },
806             "amenity": {
807                 "name": "Zařízení",
808                 "terms": "vybavenost,zařízení,služba"
809             },
810             "amenity/arts_centre": {
811                 "name": "Umělecké centrum",
812                 "terms": "umělecké centrum, kulturní centrum, kulturní dům, umělecké středisko"
813             },
814             "amenity/atm": {
815                 "name": "Bankomat",
816                 "terms": "bankomat,ATM,automat,banka,výběr"
817             },
818             "amenity/bank": {
819                 "name": "Banka",
820                 "terms": "banka,spořitelna,kampelička,záložna,směnárna,bankomat,bank,depozit"
821             },
822             "amenity/bar": {
823                 "name": "Bar",
824                 "terms": "bar,klub,hospoda"
825             },
826             "amenity/bench": {
827                 "name": "Lavička",
828                 "terms": "lavička,sezení"
829             },
830             "amenity/bicycle_parking": {
831                 "name": "Parkování kol",
832                 "terms": "stojan,kolo,stojan na kolo,parkoviště na kolo,cyklostojan"
833             },
834             "amenity/bicycle_rental": {
835                 "name": "Půjčovna kol",
836                 "terms": "půjčovna kol,cyklopůjčovna"
837             },
838             "amenity/boat_rental": {
839                 "name": "Půjčovna lodí",
840                 "terms": "půjčovna lodí,půjčovna loděk,půjčovna člunů"
841             },
842             "amenity/cafe": {
843                 "name": "Kavárna",
844                 "terms": "káva,kafe,kavárna,čaj,čajovna"
845             },
846             "amenity/car_rental": {
847                 "name": "Půjčovna aut",
848                 "terms": "půjčovna aut,autopůjčovna"
849             },
850             "amenity/car_sharing": {
851                 "name": "Sdílení aut",
852                 "terms": "sdílení aut,car sharing"
853             },
854             "amenity/car_wash": {
855                 "name": "Mytí aut",
856                 "terms": "myčka,automyčka,mytí,čistění,umývání,čistírna"
857             },
858             "amenity/childcare": {
859                 "name": "Mimoškolní péče",
860                 "terms": "družina,školka,péče o děti,kroužek,tábor"
861             },
862             "amenity/cinema": {
863                 "name": "Kino",
864                 "terms": "kino,film,cinema,multikino,bio,biograf,kinematograf"
865             },
866             "amenity/college": {
867                 "name": "College",
868                 "terms": "Vysoká škola,univerzita,akademie"
869             },
870             "amenity/courthouse": {
871                 "name": "Soud",
872                 "terms": "soud,soudní budova,soudní dvůr"
873             },
874             "amenity/drinking_water": {
875                 "name": "Pitná voda",
876                 "terms": "pítko,fontána,fontánka"
877             },
878             "amenity/embassy": {
879                 "name": "Velvyslanectví",
880                 "terms": "velvyslanectví,vyslanectví,ambasáda,zastupitelství"
881             },
882             "amenity/fast_food": {
883                 "name": "Rychlé občerstvení",
884                 "terms": "rychlé občerstvení"
885             },
886             "amenity/fire_station": {
887                 "name": "Hasiči",
888                 "terms": "požární stanice,hasičská stanice"
889             },
890             "amenity/fountain": {
891                 "name": "Fontána, vodotrysk",
892                 "terms": "vodotrysk,fontána,fontánka,kašna"
893             },
894             "amenity/fuel": {
895                 "name": "Čerpací stanice",
896                 "terms": "benzinová pumpa,čerpací stanice,pumpa"
897             },
898             "amenity/grave_yard": {
899                 "name": "Pohřebiště",
900                 "terms": "hřbitov,pohřebiště"
901             },
902             "amenity/hospital": {
903                 "name": "Nemocnice",
904                 "terms": "nemocnice,klinika,špitál,středisko,hospic,LDN,sanatorium,nemocniční,lazaret,ambulance,poliklinika,pohotovost"
905             },
906             "amenity/kindergarten": {
907                 "name": "Mateřská školka",
908                 "terms": "jesle,školka,kindergarten,předškolní"
909             },
910             "amenity/library": {
911                 "name": "Knihovna",
912                 "terms": "knihovna"
913             },
914             "amenity/marketplace": {
915                 "name": "Trhoviště",
916                 "terms": "tržiště,trh"
917             },
918             "amenity/parking": {
919                 "name": "Parkoviště",
920                 "terms": "parkoviště,parkování,parkovací stání"
921             },
922             "amenity/pharmacy": {
923                 "name": "Lékárna",
924                 "terms": "lékárna,apatyka"
925             },
926             "amenity/place_of_worship": {
927                 "name": "Chrám",
928                 "terms": "křesťanský,křesťanství,kostel,kostelík,chrám,bazilika,katedrála,kaple,kaplička,chrám páně,rotunda,farnost,diecéze,mešita,minaret,synagoga,pagoda,stúpa,oratorium,motlitebna,náboženský,náboženská,náboženské,sakrální,svatyně"
929             },
930             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
931                 "name": "Budhistický chrám",
932                 "terms": "stúpa,vihara,klášter,chrám,pagoda,zendo,dojo"
933             },
934             "amenity/place_of_worship/christian": {
935                 "name": "Kostel",
936                 "terms": "křesťanský,křesťanství,kostel,kostelík,chrám,bazilika,katedrála,kaple,kaplička,chrám páně,rotunda,farnost,diecéze"
937             },
938             "amenity/place_of_worship/jewish": {
939                 "name": "Synagoga",
940                 "terms": "synagoga,židovský,židovská,židovské"
941             },
942             "amenity/place_of_worship/muslim": {
943                 "name": "Mešita",
944                 "terms": "mešita,islám,muslim,muslimský,muslimská,muslimské"
945             },
946             "amenity/police": {
947                 "name": "Policie",
948                 "terms": "policie,strážníci,stráž,hlídka,městská policie,státní policie,vojenská policie,esenbé,esenbáci,SNB,veřejná bezpečnost,šerif,policista,interpol"
949             },
950             "amenity/post_box": {
951                 "name": "Poštovní schránka",
952                 "terms": "schránka,poštovní schránka,schránka na dopisy"
953             },
954             "amenity/post_office": {
955                 "name": "Pošta",
956                 "terms": "pošta,poštovní úřad,hlavní pošta"
957             },
958             "amenity/pub": {
959                 "name": "Hospoda",
960                 "terms": "hospoda,hostinec,hospůdka,pivnice,výčep,lokál"
961             },
962             "amenity/ranger_station": {
963                 "name": "Návštěvnické centrum",
964                 "terms": "návštěvnické centrum, návštěvní centrum"
965             },
966             "amenity/restaurant": {
967                 "name": "Restaurace",
968                 "terms": "bar,jídelna,kantýna,bistro,bufet,rychlé občerstvení,fast food,hamburger,restaurace,restaurant,hostinec,pohostinství,krčma,gastronomie,občerstvení,stánek,jídlo,obědy,gril,pizzeria,čína,kebab"
969             },
970             "amenity/school": {
971                 "name": "Škola",
972                 "terms": "univerzita,universita,fakulta,vysoká škola,univerzitní,universitní,katedra,ústav,college"
973             },
974             "amenity/swimming_pool": {
975                 "name": "Plavecký bazén",
976                 "terms": "koupaliště,bazén,plovárna"
977             },
978             "amenity/taxi": {
979                 "name": "Stanoviště taxi",
980                 "terms": "taxi,taxi stání,drožka"
981             },
982             "amenity/telephone": {
983                 "name": "Telefon",
984                 "terms": "telefon"
985             },
986             "amenity/theatre": {
987                 "name": "Divadlo",
988                 "terms": "divadlo,divadelní,představení,muzikál"
989             },
990             "amenity/toilets": {
991                 "name": "Záchodky",
992                 "terms": "toalety,toaleta,záchod,záchodky,WC"
993             },
994             "amenity/townhall": {
995                 "name": "Radnice",
996                 "terms": "radnice,místní správa,obecní správa,obecní úřad"
997             },
998             "amenity/university": {
999                 "name": "Vysoká škola",
1000                 "terms": "vysoká škola,univerzita,universita,vyšší odborná škola,VOŠ,college"
1001             },
1002             "amenity/vending_machine": {
1003                 "name": "Prodejní automat",
1004                 "terms": "automat,prodejní automat"
1005             },
1006             "amenity/waste_basket": {
1007                 "name": "Odpadkový koš",
1008                 "terms": "popelnice,kontejner,odpadkový koš,odpadky"
1009             },
1010             "area": {
1011                 "name": "Plocha",
1012                 "terms": "území,oblast,plocha,prostor"
1013             },
1014             "barrier": {
1015                 "name": "Zábrana",
1016                 "terms": "zábrana,ohrada,bariéra"
1017             },
1018             "barrier/block": {
1019                 "name": "Masivní blok",
1020                 "terms": "betonový blok,beton,zátaras,překážka"
1021             },
1022             "barrier/bollard": {
1023                 "name": "Sloupek",
1024                 "terms": "patník,sloupek"
1025             },
1026             "barrier/cattle_grid": {
1027                 "name": "Přejezdový rošt",
1028                 "terms": "Mříž proti pohybu dobytka,mříž,příkop,krávy"
1029             },
1030             "barrier/city_wall": {
1031                 "name": "Hradby",
1032                 "terms": "hradby"
1033             },
1034             "barrier/cycle_barrier": {
1035                 "name": "Zábrana proti kolům",
1036                 "terms": "zábrana pro cyklisty"
1037             },
1038             "barrier/ditch": {
1039                 "name": "Příkop",
1040                 "terms": "příkop,járek,jáma,strouha,škarpa,stoka"
1041             },
1042             "barrier/entrance": {
1043                 "name": "Vchod",
1044                 "terms": "vstup,vchod,přístup,vjezd"
1045             },
1046             "barrier/fence": {
1047                 "name": "Plot",
1048                 "terms": "plot,oplocení"
1049             },
1050             "barrier/gate": {
1051                 "name": "Brána",
1052                 "terms": "brána"
1053             },
1054             "barrier/hedge": {
1055                 "name": "Živý plot",
1056                 "terms": "živý plot,keříky,křoví,okrasný plot"
1057             },
1058             "barrier/kissing_gate": {
1059                 "name": "Turniket",
1060                 "terms": "Zábrana pro dobytek,krávy"
1061             },
1062             "barrier/lift_gate": {
1063                 "name": "Závora",
1064                 "terms": "závora"
1065             },
1066             "barrier/retaining_wall": {
1067                 "name": "Opěrná zeď",
1068                 "terms": "opěrná zeď"
1069             },
1070             "barrier/stile": {
1071                 "name": "Schůdky přes ohradu",
1072                 "terms": "schůdky,žebřík"
1073             },
1074             "barrier/toll_booth": {
1075                 "name": "Mýtná brána",
1076                 "terms": "budka pro výběr mýta,mýtnice,výběr mýta,mýto,myto,poplatek,vstupné,kasa,pokladna"
1077             },
1078             "barrier/wall": {
1079                 "name": "Zeď",
1080                 "terms": "zděný plot, zeď"
1081             },
1082             "boundary/administrative": {
1083                 "name": "Administrativní hranice",
1084                 "terms": "administrativní hranice,stát,kraj,okres"
1085             },
1086             "building": {
1087                 "name": "Budova",
1088                 "terms": "budova"
1089             },
1090             "building/apartments": {
1091                 "name": "Byty",
1092                 "terms": "bytovka,obytná budova,panelák,věžák,barák,činžák"
1093             },
1094             "building/commercial": {
1095                 "name": "Obchodní budova",
1096                 "terms": "Obchody,firmy,firma,prodej,podnik,podniky,kanceláře"
1097             },
1098             "building/entrance": {
1099                 "name": "Vchod",
1100                 "terms": "vchod"
1101             },
1102             "building/garage": {
1103                 "name": "Garáž",
1104                 "terms": "garáž,garáže,parkování,kryté parkování"
1105             },
1106             "building/house": {
1107                 "name": "Dům",
1108                 "terms": "dům"
1109             },
1110             "building/hut": {
1111                 "name": "Chata",
1112                 "terms": "chatka,dřevěnice"
1113             },
1114             "building/industrial": {
1115                 "name": "Průmyslová budova",
1116                 "terms": "průmyslová budova,industriální,výroba"
1117             },
1118             "building/residential": {
1119                 "name": "Obytná budova",
1120                 "terms": "obytná budova,ubytování,bývání,byt"
1121             },
1122             "emergency/ambulance_station": {
1123                 "name": "Zdravotní pohotovost"
1124             },
1125             "emergency/fire_hydrant": {
1126                 "name": "Požární hydrant",
1127                 "terms": "požární hydrant, hasičský hydrant, pumpa"
1128             },
1129             "emergency/phone": {
1130                 "name": "Tísňový telefon",
1131                 "terms": "nouzový telefon,SOS,tísňová linka"
1132             },
1133             "entrance": {
1134                 "name": "Vchod",
1135                 "terms": "vchod,východ,únikový východ,brána,dveře,vrata"
1136             },
1137             "highway": {
1138                 "name": "Pozemní komunikace",
1139                 "terms": "komunikace"
1140             },
1141             "highway/bridleway": {
1142                 "name": "Jezdecká stezka",
1143                 "terms": "jezdecká stezka,jezdecká trasa,stezka pro jezdce,stezka pro koně,koňská stezka"
1144             },
1145             "highway/bus_stop": {
1146                 "name": "Autobusová zastávka",
1147                 "terms": "zastávka autobusu"
1148             },
1149             "highway/crossing": {
1150                 "name": "Přechod",
1151                 "terms": "přechod,zebra"
1152             },
1153             "highway/cycleway": {
1154                 "name": "Cyklostezka",
1155                 "terms": "cyklotrasa"
1156             },
1157             "highway/footway": {
1158                 "name": "Chodník",
1159                 "terms": "cesta,silnice,ulice,ulička,chodník,třída,bulvár,avenue,pasáž,stezka,trasa,trať,magistrála,radiála,pěšina"
1160             },
1161             "highway/living_street": {
1162                 "name": "Obytná zóna",
1163                 "terms": "obytná zóna"
1164             },
1165             "highway/mini_roundabout": {
1166                 "name": "Malý kruhový objezd",
1167                 "terms": "malý kruhový objezd, kruháč"
1168             },
1169             "highway/motorway": {
1170                 "name": "Dálnice",
1171                 "terms": "dálnice"
1172             },
1173             "highway/motorway_junction": {
1174                 "name": "Dálniční sjezd",
1175                 "terms": "dálniční nájezd, dálniční výjezd, dálniční exit"
1176             },
1177             "highway/motorway_link": {
1178                 "name": "Dálnice - nájezd",
1179                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
1180             },
1181             "highway/path": {
1182                 "name": "Pěšina",
1183                 "terms": "cesta"
1184             },
1185             "highway/pedestrian": {
1186                 "name": "Pěší zóna",
1187                 "terms": "pěší zóna"
1188             },
1189             "highway/primary": {
1190                 "name": "Silnice 1. třídy",
1191                 "terms": "silnice I. třídy"
1192             },
1193             "highway/primary_link": {
1194                 "name": "Silnice 1. třídy - nájezd",
1195                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
1196             },
1197             "highway/residential": {
1198                 "name": "Ulice",
1199                 "terms": "obytná zóna"
1200             },
1201             "highway/road": {
1202                 "name": "Silnice neznámého typu",
1203                 "terms": "neznámá komunikace"
1204             },
1205             "highway/secondary": {
1206                 "name": "Silnice 2. třídy",
1207                 "terms": "silnice II. třídy"
1208             },
1209             "highway/secondary_link": {
1210                 "name": "Silnice 2. třídy - nájezd",
1211                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
1212             },
1213             "highway/service": {
1214                 "name": "Účelová komunikace, příjezd",
1215                 "terms": "účelová komunikace"
1216             },
1217             "highway/service/alley": {
1218                 "name": "Ulička",
1219                 "terms": "ulička"
1220             },
1221             "highway/service/drive-through": {
1222                 "name": "Drive-through",
1223                 "terms": "okénko pro řidiče, pult pro řidiče, obsluha řidiče, obsluha do auta"
1224             },
1225             "highway/service/driveway": {
1226                 "name": "Příjezdová cesta",
1227                 "terms": "příjezdová cesta, příjezd"
1228             },
1229             "highway/service/emergency_access": {
1230                 "name": "Nouzový vjezd",
1231                 "terms": "přístup záchranářů"
1232             },
1233             "highway/service/parking_aisle": {
1234                 "name": "Parkovací ulička",
1235                 "terms": "jízdní pruh na parkovišti"
1236             },
1237             "highway/steps": {
1238                 "name": "Schody",
1239                 "terms": "schody,schodiště"
1240             },
1241             "highway/stop": {
1242                 "name": "Stopka",
1243                 "terms": "stopka,stop,dej přednost v jízdě,přednost,značka,dopravní značka"
1244             },
1245             "highway/tertiary": {
1246                 "name": "Silnice 3. třídy",
1247                 "terms": "silnice III. třídy"
1248             },
1249             "highway/tertiary_link": {
1250                 "name": "Silnice 3. třídy - nájezd",
1251                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
1252             },
1253             "highway/track": {
1254                 "name": "Polní, lesní cesta",
1255                 "terms": "polní cesta, lesní cesta, cesta, polní a lesní cesta"
1256             },
1257             "highway/traffic_signals": {
1258                 "name": "Semafory",
1259                 "terms": "světla,semafor,dopravní signalizace"
1260             },
1261             "highway/trunk": {
1262                 "name": "Víceproudá silnice",
1263                 "terms": "rychlostní komunikace, vícepruhá komunikace"
1264             },
1265             "highway/trunk_link": {
1266                 "name": "Víceproudá silnice - nájezd",
1267                 "terms": "nájezd,sjezd,výjezd,příjezd,rampa,exit"
1268             },
1269             "highway/turning_circle": {
1270                 "name": "Obratiště",
1271                 "terms": "místo k otočení"
1272             },
1273             "highway/unclassified": {
1274                 "name": "Silnice bez klasifikace",
1275                 "terms": "silnice bez klasifikace"
1276             },
1277             "historic": {
1278                 "name": "Památné místo",
1279                 "terms": "historické místo"
1280             },
1281             "historic/archaeological_site": {
1282                 "name": "Archeologické naleziště",
1283                 "terms": "archeologické naleziště,vykopávky,archeologický průzkum"
1284             },
1285             "historic/boundary_stone": {
1286                 "name": "Hraniční káme",
1287                 "terms": "hraniční kámen,hranice,značka"
1288             },
1289             "historic/castle": {
1290                 "name": "Hrad, zámek",
1291                 "terms": "hradiště,zámek,král,sídlo,ruina,zřícenina"
1292             },
1293             "historic/memorial": {
1294                 "name": "Památník",
1295                 "terms": "pamětihodnost,památník,pomník,hrdina"
1296             },
1297             "historic/monument": {
1298                 "name": "Monument",
1299                 "terms": "pamětihodnost,památník,pomník,hrdina"
1300             },
1301             "historic/ruins": {
1302                 "name": "Zřícenina, ruiny",
1303                 "terms": "zříceniny,zřícenina"
1304             },
1305             "historic/wayside_cross": {
1306                 "name": "Kříž",
1307                 "terms": "boží muka,křesťanský,kříž při cestě,krucifix"
1308             },
1309             "historic/wayside_shrine": {
1310                 "name": "Boží muka",
1311                 "terms": "svatostánek u cesty,svatyně,svatostánek"
1312             },
1313             "landuse": {
1314                 "name": "Užití krajiny",
1315                 "terms": "využití území,využití,les,louka,hora,pole"
1316             },
1317             "landuse/allotments": {
1318                 "name": "Zahrádky",
1319                 "terms": "zahradkářská osada,zahrádky,zahrady,zahradkářská kolonie"
1320             },
1321             "landuse/basin": {
1322                 "name": "Umělá vodní plocha",
1323                 "terms": "zdrž,nádrž,voda,jezero,rybník"
1324             },
1325             "landuse/cemetery": {
1326                 "name": "Hřbitov",
1327                 "terms": "hřbitov,pohřebiště"
1328             },
1329             "landuse/commercial": {
1330                 "name": "Obchody",
1331                 "terms": "obchodní,komerční"
1332             },
1333             "landuse/construction": {
1334                 "name": "Výstavba",
1335                 "terms": "stavba,konstrukce,výstavba"
1336             },
1337             "landuse/farm": {
1338                 "name": "Zemědělská půda",
1339                 "terms": "pole,farma,dobytek,zahrady,pěstitelská plocha"
1340             },
1341             "landuse/farmyard": {
1342                 "name": "Farma",
1343                 "terms": "pole,farma,dobytek,zahrady,pěstitelská plocha"
1344             },
1345             "landuse/forest": {
1346                 "name": "Les",
1347                 "terms": "les,hospodářský les"
1348             },
1349             "landuse/grass": {
1350                 "name": "Tráva",
1351                 "terms": "tráva"
1352             },
1353             "landuse/industrial": {
1354                 "name": "Průmysl",
1355                 "terms": "průmyslové,výroba,industriální"
1356             },
1357             "landuse/meadow": {
1358                 "name": "Louka",
1359                 "terms": "louka,pastviny,tráva"
1360             },
1361             "landuse/orchard": {
1362                 "name": "Sad",
1363                 "terms": "sad,stromy,ovoce,ovocné stromy,ovocný sad"
1364             },
1365             "landuse/quarry": {
1366                 "name": "Lom",
1367                 "terms": "kamenolom,lom,důl,skála,kameny,štěrk"
1368             },
1369             "landuse/residential": {
1370                 "name": "Rezidenční oblast",
1371                 "terms": "obytné,domy"
1372             },
1373             "landuse/retail": {
1374                 "name": "Obchody",
1375                 "terms": "obchod,maloobchodní"
1376             },
1377             "landuse/vineyard": {
1378                 "name": "Vinice",
1379                 "terms": "vinice,vinohrad,hrozny,víno"
1380             },
1381             "leisure": {
1382                 "name": "Volný čas",
1383                 "terms": "oddech,volno,volná chvíle,odpočinek,volný čas"
1384             },
1385             "leisure/dog_park": {
1386                 "name": "Psí park",
1387                 "terms": "park pro psy,psí park"
1388             },
1389             "leisure/garden": {
1390                 "name": "Zahrada",
1391                 "terms": "zahrada"
1392             },
1393             "leisure/golf_course": {
1394                 "name": "Golfové hřiště",
1395                 "terms": "golfové hřiště,golf"
1396             },
1397             "leisure/marina": {
1398                 "name": "Přístaviště",
1399                 "terms": "přístav,jachta,jachty,loď"
1400             },
1401             "leisure/park": {
1402                 "name": "Park",
1403                 "terms": "les,prales,louka,trávník,park,hřiště,parčík,zeleň,lesní,strom,křoví"
1404             },
1405             "leisure/pitch": {
1406                 "name": "Hřiště",
1407                 "terms": "sportovní kurt,hřiště,dvorec,kurt,stadion"
1408             },
1409             "leisure/pitch/american_football": {
1410                 "name": "Hřiště pro americký fotbal",
1411                 "terms": "hřiště amerického fotbalu,americký fotbal"
1412             },
1413             "leisure/pitch/baseball": {
1414                 "name": "Baseballové hřiště",
1415                 "terms": "basebalové hřiště,basebal"
1416             },
1417             "leisure/pitch/basketball": {
1418                 "name": "Basketbalové hřiště",
1419                 "terms": "basketbalové hřiště,basketbal"
1420             },
1421             "leisure/pitch/skateboard": {
1422                 "name": "Skatepark",
1423                 "terms": "skatepark,skate park,skateboard,bmx,inline,brusle"
1424             },
1425             "leisure/pitch/soccer": {
1426                 "name": "Fotbalové hřiště",
1427                 "terms": "fotbalové hřiště,fotbal"
1428             },
1429             "leisure/pitch/tennis": {
1430                 "name": "Tenisové kurty",
1431                 "terms": "tenisové hřiště,tenis,kurt,dvorec"
1432             },
1433             "leisure/pitch/volleyball": {
1434                 "name": "Volejbalové hřiště",
1435                 "terms": "volejbalové hřiště,volejbal"
1436             },
1437             "leisure/playground": {
1438                 "name": "Dětské hřiště",
1439                 "terms": "hřiště,dětské hřiště,prolézačky,prolézačka,pískoviště,houpačky,houpačka,skluzavky,skluzavka"
1440             },
1441             "leisure/slipway": {
1442                 "name": "Vodní skluz",
1443                 "terms": "spouštění lodi,dok,loděnice,skluz v loděnici,skluzavka"
1444             },
1445             "leisure/sports_center": {
1446                 "name": "Sportovní areál",
1447                 "terms": "sportovní areál,sportovní centrum"
1448             },
1449             "leisure/stadium": {
1450                 "name": "Stadion",
1451                 "terms": "stadion,fotbal,fotbalový stadión,hřiště"
1452             },
1453             "leisure/swimming_pool": {
1454                 "name": "Plavecký bazén",
1455                 "terms": "plovárna,koupaliště"
1456             },
1457             "leisure/track": {
1458                 "name": "Závodní dráha",
1459                 "terms": "závodní dráha, závodiště, dráha, ovál, stadion, areál"
1460             },
1461             "line": {
1462                 "name": "Cesta",
1463                 "terms": "čára,cesta,trať,kanál,trasa"
1464             },
1465             "man_made": {
1466                 "name": "Umělý objekt",
1467                 "terms": "lidský výtvor,artefakt,konstrukce,dílo,stavba,objekt,mechanizmus"
1468             },
1469             "man_made/breakwater": {
1470                 "name": "Vlnolam",
1471                 "terms": "pobřežní hráz,násep,kameny,molo,zábrana"
1472             },
1473             "man_made/cutline": {
1474                 "name": "Průsek",
1475                 "terms": "lesní průsek,holina"
1476             },
1477             "man_made/lighthouse": {
1478                 "name": "Maják",
1479                 "terms": "maják,světlo"
1480             },
1481             "man_made/pier": {
1482                 "name": "Molo",
1483                 "terms": "molo,sloupy,pilíř,vlnolam,hráz,kotva,kotvení,ukotvení,lodě,promenáda,lávka,promenáda a přístaviště,přístavní hráz"
1484             },
1485             "man_made/pipeline": {
1486                 "name": "Dálkové potrubí",
1487                 "terms": "rouura,roury,transport,vodovod,ropovod,plynovod,kanál,rozvod"
1488             },
1489             "man_made/survey_point": {
1490                 "name": "Triangulační bod",
1491                 "terms": "triangulační bod,nivelizační bod,nivelace,referenční bod"
1492             },
1493             "man_made/tower": {
1494                 "name": "Věž",
1495                 "terms": "věž,sloup,stožár,bašta,pevnost,hrad"
1496             },
1497             "man_made/wastewater_plant": {
1498                 "name": "Čistička odpadních vod",
1499                 "terms": "čistírna,čistička,čistírna odpadních vod,ČOV,čovka"
1500             },
1501             "man_made/water_tower": {
1502                 "name": "Vodárenská věž",
1503                 "terms": "vodojem,věž s vodojemem,věž,vodárenská věž"
1504             },
1505             "man_made/water_well": {
1506                 "name": "Studna",
1507                 "terms": "studna,studánka,čerpadlo,vodní zdroj,pramen"
1508             },
1509             "man_made/water_works": {
1510                 "name": "Vodárna",
1511                 "terms": "vodárna,úpravna vody"
1512             },
1513             "natural": {
1514                 "name": "Přírodní objekt",
1515                 "terms": "příroda,přírodní,naturální,přirozený"
1516             },
1517             "natural/bay": {
1518                 "name": "Záliv",
1519                 "terms": "záliv, zátoka"
1520             },
1521             "natural/beach": {
1522                 "name": "Pláž",
1523                 "terms": "pláž"
1524             },
1525             "natural/cliff": {
1526                 "name": "Útes, sráz",
1527                 "terms": "útes"
1528             },
1529             "natural/coastline": {
1530                 "name": "Pobřeží",
1531                 "terms": "pobřeží,břeh,nábřeží"
1532             },
1533             "natural/fell": {
1534                 "name": "Horská louka",
1535                 "terms": "horská louka,louka,mýtina,paseka,pastvina"
1536             },
1537             "natural/glacier": {
1538                 "name": "Ledovec",
1539                 "terms": "ledovec"
1540             },
1541             "natural/grassland": {
1542                 "name": "Travnatá plocha",
1543                 "terms": "travnatá plocha,louka,traviny,travina,trávník"
1544             },
1545             "natural/heath": {
1546                 "name": "Vřesoviště",
1547                 "terms": "vřesoviště,vřes"
1548             },
1549             "natural/peak": {
1550                 "name": "Vrchol",
1551                 "terms": "hora,vrch,vrchol,vrcholek,kopec,kopeček,kóta,mont,mount,pik"
1552             },
1553             "natural/scree": {
1554                 "name": "Suťoviště",
1555                 "terms": "suť,suťoviště,kámen,kameny"
1556             },
1557             "natural/scrub": {
1558                 "name": "Křoví",
1559                 "terms": "křoviny, křoví"
1560             },
1561             "natural/spring": {
1562                 "name": "Pramen",
1563                 "terms": "pramen,vodní pramen,studánka,studna"
1564             },
1565             "natural/tree": {
1566                 "name": "Strom",
1567                 "terms": "strom"
1568             },
1569             "natural/water": {
1570                 "name": "Vodní plocha",
1571                 "terms": "voda,vodstvo,vodní"
1572             },
1573             "natural/water/lake": {
1574                 "name": "Jezero",
1575                 "terms": "jezero,jezírko,pleso,oko,tůň"
1576             },
1577             "natural/water/pond": {
1578                 "name": "Rybník",
1579                 "terms": "rybník,rybíček,louže,tůň,hráz,přehrada"
1580             },
1581             "natural/water/reservoir": {
1582                 "name": "Přehrada",
1583                 "terms": "nádrž,vodní nádrž,tank"
1584             },
1585             "natural/wetland": {
1586                 "name": "Mokřad",
1587                 "terms": "mokřad,mokřina,rašeliniště,slatiniště,slatina,bažina,slanisko,slať,slatě,mangrovy"
1588             },
1589             "natural/wood": {
1590                 "name": "Les",
1591                 "terms": "prales,přírodní les"
1592             },
1593             "office": {
1594                 "name": "Kanceláře",
1595                 "terms": "kancelář,kancelářský,úřad,úřadovna,administrativa,office,sídlo"
1596             },
1597             "place": {
1598                 "name": "Místo"
1599             },
1600             "place/city": {
1601                 "name": "Velkoměsto"
1602             },
1603             "place/hamlet": {
1604                 "name": "Vesnička"
1605             },
1606             "place/island": {
1607                 "name": "Ostrov",
1608                 "terms": "ostrov,ostrůvek,souostroví,archipel,atol,útes"
1609             },
1610             "place/isolated_dwelling": {
1611                 "name": "Samota"
1612             },
1613             "place/locality": {
1614                 "name": "Neobydlené místo"
1615             },
1616             "place/town": {
1617                 "name": "Město"
1618             },
1619             "place/village": {
1620                 "name": "Vesnice",
1621                 "terms": "vesnice"
1622             },
1623             "point": {
1624                 "name": "Uzel"
1625             },
1626             "power": {
1627                 "name": "Energetika",
1628                 "terms": "Energetika"
1629             },
1630             "power/generator": {
1631                 "name": "Generátor",
1632                 "terms": "generátor, elektrický generátor, elektrárna, zdroj proudu"
1633             },
1634             "power/line": {
1635                 "name": "Elektrické vedení",
1636                 "terms": "elektrické vedení"
1637             },
1638             "power/pole": {
1639                 "name": "Eletrický sloup",
1640                 "terms": "sloup el.vedení,elektrický sloup,sloup elektrického vedení,sloupový stožár"
1641             },
1642             "power/sub_station": {
1643                 "name": "Transformátorová stanice",
1644                 "terms": "Transformátorová stanice"
1645             },
1646             "power/tower": {
1647                 "name": "Elektrický stožár",
1648                 "terms": "sloup vysokého napětí,vysoké napětí"
1649             },
1650             "power/transformer": {
1651                 "name": "Transformátor"
1652             },
1653             "railway": {
1654                 "name": "Železnice",
1655                 "terms": "železnice, železniční dráha"
1656             },
1657             "railway/abandoned": {
1658                 "name": "Opuštěná železnice"
1659             },
1660             "railway/disused": {
1661                 "name": "Nepoužívaná železnice",
1662                 "terms": "nepoužívaná železnice, nepoužívaná železniční dráha"
1663             },
1664             "railway/halt": {
1665                 "name": "Železniční zastávka",
1666                 "terms": "železniční zastávka, železniční stanice, vlaková zastávka, vlaková stanice, nádraží, železniční nástupiště, vlakové nástupiště"
1667             },
1668             "railway/level_crossing": {
1669                 "name": "Úrovňové křížení",
1670                 "terms": "přejezd,železniční přejezd,přejezd přes koleje,přejezd přes železnici,přejezd přes vlak,vlakový přejezd"
1671             },
1672             "railway/monorail": {
1673                 "name": "Jednokolejka"
1674             },
1675             "railway/platform": {
1676                 "name": "Nástupiště",
1677                 "terms": "železniční nástupiště, nástupiště"
1678             },
1679             "railway/rail": {
1680                 "name": "Kolej"
1681             },
1682             "railway/station": {
1683                 "name": "Nádraží"
1684             },
1685             "railway/subway": {
1686                 "name": "Metro",
1687                 "terms": "metro"
1688             },
1689             "railway/subway_entrance": {
1690                 "name": "Vstup do metra"
1691             },
1692             "railway/tram": {
1693                 "name": "Tramvaj",
1694                 "terms": "tramvaj,tranvaj,šalina,šmirgl,tramvajka,elektrika,električka,tram"
1695             },
1696             "relation": {
1697                 "name": "Relace"
1698             },
1699             "route/ferry": {
1700                 "name": "Trasa trajektu"
1701             },
1702             "shop": {
1703                 "name": "Obchod"
1704             },
1705             "shop/alcohol": {
1706                 "name": "Prodejna alkoholu",
1707                 "terms": "alkohol,alkoholický"
1708             },
1709             "shop/bakery": {
1710                 "name": "Pekařství",
1711                 "terms": "Pekařství"
1712             },
1713             "shop/beauty": {
1714                 "name": "Kosmetický salón"
1715             },
1716             "shop/beverages": {
1717                 "name": "Prodejna nápojů"
1718             },
1719             "shop/bicycle": {
1720                 "name": "Cykloprodejna"
1721             },
1722             "shop/books": {
1723                 "name": "Knihkupectví",
1724                 "terms": "Knihovnictví"
1725             },
1726             "shop/boutique": {
1727                 "name": "Módní butik"
1728             },
1729             "shop/butcher": {
1730                 "name": "Řeznictví",
1731                 "terms": "Řezník"
1732             },
1733             "shop/car": {
1734                 "name": "Prodejna aut"
1735             },
1736             "shop/car_parts": {
1737                 "name": "Náhradní díly pro auta"
1738             },
1739             "shop/car_repair": {
1740                 "name": "Autoopravna"
1741             },
1742             "shop/chemist": {
1743                 "name": "Drogérie"
1744             },
1745             "shop/clothes": {
1746                 "name": "Oblečení"
1747             },
1748             "shop/computer": {
1749                 "name": "Počítače"
1750             },
1751             "shop/confectionery": {
1752                 "name": "Cukrovinky"
1753             },
1754             "shop/convenience": {
1755                 "name": "Smíšené zboží"
1756             },
1757             "shop/deli": {
1758                 "name": "Lahůdkářství"
1759             },
1760             "shop/department_store": {
1761                 "name": "Obchodní dům"
1762             },
1763             "shop/doityourself": {
1764                 "name": "Obchod pro kutily"
1765             },
1766             "shop/dry_cleaning": {
1767                 "name": "Čistírna"
1768             },
1769             "shop/electronics": {
1770                 "name": "Elektro",
1771                 "terms": "Elektronika"
1772             },
1773             "shop/farm": {
1774                 "name": "Stánek s ovocem, zeleninou",
1775                 "terms": "stánek,ovoce,zelenina,trh,tržiště,farmářský trh,farmářské tržiště,farma"
1776             },
1777             "shop/fishmonger": {
1778                 "name": "Rybárna"
1779             },
1780             "shop/florist": {
1781                 "name": "Květinářství"
1782             },
1783             "shop/furniture": {
1784                 "name": "Nábytek"
1785             },
1786             "shop/garden_centre": {
1787                 "name": "Zahradnictví"
1788             },
1789             "shop/gift": {
1790                 "name": "Dárky, suvenýry"
1791             },
1792             "shop/greengrocer": {
1793                 "name": "Ovoce a zelenina"
1794             },
1795             "shop/hairdresser": {
1796                 "name": "Kadeřnictví"
1797             },
1798             "shop/hardware": {
1799                 "name": "Železářství",
1800                 "terms": "Železářství"
1801             },
1802             "shop/hifi": {
1803                 "name": "Hifi elektronika"
1804             },
1805             "shop/jewelry": {
1806                 "name": "Klenotnictví"
1807             },
1808             "shop/kiosk": {
1809                 "name": "Stánek"
1810             },
1811             "shop/laundry": {
1812                 "name": "Prádelna"
1813             },
1814             "shop/mall": {
1815                 "name": "Obchodní centrum"
1816             },
1817             "shop/mobile_phone": {
1818                 "name": "Obchod s mobily"
1819             },
1820             "shop/motorcycle": {
1821                 "name": "Obchod s motocykly"
1822             },
1823             "shop/music": {
1824                 "name": "Obchod s hudbou"
1825             },
1826             "shop/newsagent": {
1827                 "name": "Trafika"
1828             },
1829             "shop/optician": {
1830                 "name": "Optika"
1831             },
1832             "shop/outdoor": {
1833                 "name": "Vybavení do přírody"
1834             },
1835             "shop/pet": {
1836                 "name": "Chovatelské potřeby"
1837             },
1838             "shop/shoes": {
1839                 "name": "Obuvnictví"
1840             },
1841             "shop/sports": {
1842                 "name": "Sportovní potřeby"
1843             },
1844             "shop/stationery": {
1845                 "name": "Kancelářské potřeby"
1846             },
1847             "shop/supermarket": {
1848                 "name": "Supermarket",
1849                 "terms": "obchod,market,supermarket,butik,bazar,řetězec,hypermarket,diskont,diskontní,bleší trh,trh,tržiště,outlet,obchodní,centrum,nákupní,obchodní dům,večerka,prodejní"
1850             },
1851             "shop/toys": {
1852                 "name": "Hračkářství",
1853                 "terms": "Hračkářství"
1854             },
1855             "shop/travel_agency": {
1856                 "name": "Cestovní kancelář"
1857             },
1858             "shop/tyres": {
1859                 "name": "Pneuservis"
1860             },
1861             "shop/vacant": {
1862                 "name": "Neobsazený obchod"
1863             },
1864             "shop/variety_store": {
1865                 "name": "Laciné zboží"
1866             },
1867             "shop/video": {
1868                 "name": "Video obchod"
1869             },
1870             "tourism": {
1871                 "name": "Turismus"
1872             },
1873             "tourism/alpine_hut": {
1874                 "name": "Horská chata"
1875             },
1876             "tourism/artwork": {
1877                 "name": "Umělecké dílo"
1878             },
1879             "tourism/attraction": {
1880                 "name": "Pamětihodnost"
1881             },
1882             "tourism/camp_site": {
1883                 "name": "Kemp"
1884             },
1885             "tourism/caravan_site": {
1886                 "name": "Místo pro karavany"
1887             },
1888             "tourism/chalet": {
1889                 "name": "Horská bouda"
1890             },
1891             "tourism/guest_house": {
1892                 "name": "Penzion",
1893                 "terms": "B&B,Bed & Breakfast,Bed and Breakfast"
1894             },
1895             "tourism/hostel": {
1896                 "name": "Hostel"
1897             },
1898             "tourism/hotel": {
1899                 "name": "Hotel"
1900             },
1901             "tourism/information": {
1902                 "name": "Informace"
1903             },
1904             "tourism/motel": {
1905                 "name": "Motel"
1906             },
1907             "tourism/museum": {
1908                 "name": "Muzeum",
1909                 "terms": "knihovna,galerie,výstavní,muzeum,repozitář,depozitář,archiv,sklad,lapidárium"
1910             },
1911             "tourism/picnic_site": {
1912                 "name": "Místo pro piknik"
1913             },
1914             "tourism/theme_park": {
1915                 "name": "Zábavní park"
1916             },
1917             "tourism/viewpoint": {
1918                 "name": "Výhled"
1919             },
1920             "tourism/zoo": {
1921                 "name": "ZOO",
1922                 "terms": "zoo"
1923             },
1924             "type/boundary": {
1925                 "name": "Hranice"
1926             },
1927             "type/boundary/administrative": {
1928                 "name": "Administrativní hranice"
1929             },
1930             "type/multipolygon": {
1931                 "name": "Multipolygon"
1932             },
1933             "type/restriction": {
1934                 "name": "Omezení"
1935             },
1936             "type/route": {
1937                 "name": "Trasa"
1938             },
1939             "type/route/bicycle": {
1940                 "name": "Cyklotrasa"
1941             },
1942             "type/route/bus": {
1943                 "name": "Autobusová trasa"
1944             },
1945             "type/route/detour": {
1946                 "name": "Trasa objížďky"
1947             },
1948             "type/route/ferry": {
1949                 "name": "Trajektová trasa"
1950             },
1951             "type/route/foot": {
1952                 "name": "Pěší trasa"
1953             },
1954             "type/route/hiking": {
1955                 "name": "Turistická trasa",
1956                 "terms": "turistická trasa,turistická značka"
1957             },
1958             "type/route/pipeline": {
1959                 "name": "Potrubní trasa"
1960             },
1961             "type/route/power": {
1962                 "name": "Elektrická trasa"
1963             },
1964             "type/route/road": {
1965                 "name": "Silniční trasa"
1966             },
1967             "type/route/train": {
1968                 "name": "Železniční trasa"
1969             },
1970             "type/route/tram": {
1971                 "name": "Tramvajová trasa"
1972             },
1973             "type/route_master": {
1974                 "name": "Řídící relace trasy"
1975             },
1976             "vertex": {
1977                 "name": "Jiné"
1978             },
1979             "waterway": {
1980                 "name": "Vodní tok"
1981             },
1982             "waterway/canal": {
1983                 "name": "Vodní kanál"
1984             },
1985             "waterway/dam": {
1986                 "name": "Hráz",
1987                 "terms": "přehrada"
1988             },
1989             "waterway/ditch": {
1990                 "name": "Příkop",
1991                 "terms": "příkop, strouha, škarpa"
1992             },
1993             "waterway/drain": {
1994                 "name": "Odvodňovací strouha"
1995             },
1996             "waterway/river": {
1997                 "name": "Řeka",
1998                 "terms": "potok,potůček,strouha,říčka,přítok,koryto"
1999             },
2000             "waterway/riverbank": {
2001                 "name": "Břeh řeky"
2002             },
2003             "waterway/stream": {
2004                 "name": "Potok",
2005                 "terms": "potok,potůček,strouha,tok,říčka,přítok,koryto,řeka,proud,vír,odtok,příliv,odliv"
2006             },
2007             "waterway/weir": {
2008                 "name": "Jez",
2009                 "terms": "jez, splav"
2010             }
2011         }
2012     }
2013 }