f9cf2c4a689d4d202e7ae39c906837b380af3876
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Grondin
8 # Author: Jconstanti
9 # Author: Jmontane
10 # Author: Martorell
11 # Author: McDutchie
12 # Author: Micru
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: PerroVerd
15 # Author: Pitort
16 # Author: SMP
17 # Author: Sim6
18 # Author: Solde
19 # Author: Ssola
20 # Author: Toniher
21 # Author: XVEC
22 ca: 
23   activerecord: 
24     attributes: 
25       diary_comment: 
26         body: Cos
27       diary_entry: 
28         language: Idioma
29         latitude: Latitud
30         longitude: Longitud
31         title: Títol
32         user: Usuari
33       friend: 
34         friend: Amic
35         user: Usuari
36       message: 
37         body: Cos
38         recipient: Destinatari
39         sender: Remitent
40         title: Títol
41       trace: 
42         description: Descripció
43         latitude: Latitud
44         longitude: Longitud
45         name: Nom
46         public: Públic
47         size: Mida
48         user: Usuari
49         visible: Visible
50       user: 
51         active: Actiu
52         description: Descripció
53         display_name: Nom en pantalla
54         email: Adreça electrònica
55         languages: Idiomes
56         pass_crypt: Contrasenya
57     models: 
58       acl: Llista de control d'accés
59       changeset: Conjunt de canvis
60       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
61       country: País
62       diary_comment: Comentari del diari
63       diary_entry: Entrada al diari
64       friend: Amic
65       language: Llengua
66       message: Missatge
67       node: Node
68       node_tag: Etiqueta del node
69       notifier: Notificador
70       old_node: Node antic
71       old_node_tag: Etiqueta del node antic
72       old_relation: Relació antiga
73       old_relation_member: Membre de la relació antiga
74       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
75       old_way: Via antiga
76       old_way_node: Node de la via antiga
77       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
78       relation: Relació
79       relation_member: Membre de la relació
80       relation_tag: Etiqueta de la relació
81       session: Sessió
82       trace: Traça
83       tracepoint: Punt de la traça
84       tracetag: Etiqueta de la traça
85       user: Usuari
86       user_preference: Preferència d'usuari
87       user_token: Testimoni d'usuari
88       way: Via
89       way_node: Node de la via
90       way_tag: Etiqueta de la via
91   application: 
92     require_cookies: 
93       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
94     require_moderator: 
95       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
96     setup_user_auth: 
97       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
98       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
99   browse: 
100     changeset: 
101       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
102       changesetxml: XML del conjunt de canvis
103       feed: 
104         title: Conjunt de canvis %{id}
105         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
106       osmchangexml: XML en format osmChange
107       title: Conjunt de canvis
108     changeset_details: 
109       belongs_to: "Pertany a:"
110       bounding_box: "Caixa contenidora:"
111       box: caixa
112       closed_at: "Tancat el:"
113       created_at: "Creat el:"
114       has_nodes: 
115         one: "Té el següent %{count} node:"
116         other: "Té els següents %{count} nodes:"
117       has_relations: 
118         one: "Té la següent %{count} relació:"
119         other: "Té les següents %{count} relacions:"
120       has_ways: 
121         one: "Té la següent via:"
122         other: "Té les següents %{count} vies:"
123       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
124       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
125     common_details: 
126       changeset_comment: "Comentari:"
127       deleted_at: "Suprimit el:"
128       deleted_by: "Eliminat per:"
129       edited_at: "Editat:"
130       edited_by: "Editat per:"
131       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
132       version: Versió
133     containing_relation: 
134       entry: Relació %{relation_name}
135       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
136     map: 
137       deleted: Suprimit
138       edit: 
139         area: Modifica l'àrea
140         node: Modifica el node
141         note: Edita la nota
142         relation: Modifica la relació
143         way: Modifica la via
144       larger: 
145         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
146         node: Visualitza el node en un mapa més gran
147         note: Mostra la nota en un mapa més gran
148         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
149         way: Visualitza la via en un mapa més gran
150       loading: S'està carregant...
151     navigation: 
152       all: 
153         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
154         next_node_tooltip: Node següent
155         next_note_tooltip: Nota següent
156         next_relation_tooltip: Relació següent
157         next_way_tooltip: Via següent
158         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
159         prev_node_tooltip: Node anterior
160         prev_note_tooltip: Nota anterior
161         prev_relation_tooltip: Relació anterior
162         prev_way_tooltip: Via anterior
163       user: 
164         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
165         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
166         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
167     node: 
168       download_xml: Baixa l'XML
169       edit: Modifica el node
170       node: Node
171       node_title: "Node: %{node_name}"
172       view_history: Mostra l'historial
173     node_details: 
174       coordinates: "Coordenades:"
175       part_of: "Part de:"
176     node_history: 
177       download_xml: Baixa l'XML
178       node_history: Historial del node
179       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
180       view_details: Mostra els detalls
181     not_found: 
182       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
183       type: 
184         changeset: conjunt de canvis
185         node: node
186         relation: relació
187         way: via
188     note: 
189       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
190       at_html: Fa %{when}
191       closed: "Tancat:"
192       closed_title: Nota resolta
193       comments: "Comentaris:"
194       description: "Descripció:"
195       last_modified: "Última modificació:"
196       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
197       opened: "Obert:"
198       title: Nota
199     paging_nav: 
200       of: de
201       showing_page: pàgina
202     redacted: 
203       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
204       redaction: Redacció %{id}
205       type: 
206         node: node
207         relation: relació
208         way: via
209     relation: 
210       download_xml: Baixa l'XML
211       relation: Relació
212       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
213       view_history: Mostra l'historial
214     relation_details: 
215       members: "Membres:"
216       part_of: "Part de:"
217     relation_history: 
218       download_xml: Baixa l'XML
219       relation_history: Historial de la relació
220       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
221       view_details: Mostra els detalls
222     relation_member: 
223       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
224       type: 
225         node: Node
226         relation: Relació
227         way: Via
228     start_rjs: 
229       data_frame_title: Informació
230       data_layer_name: Explora les dades del mapa
231       details: Detalls
232       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
233       hide_areas: Oculta les zones
234       history_for_feature: Historial per a %{feature}
235       load_data: Carrega dades
236       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
237       loading: S'està carregant...
238       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
239       notes_layer_name: Navega per les notes
240       object_list: 
241         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
242         back: Torna a la llista d'objectes
243         details: Detalls
244         heading: Llista d'objectes
245         history: 
246           type: 
247             node: Node %{id}
248             way: Via %{id}
249         selected: 
250           type: 
251             node: Node %{id}
252             way: Via %{id}
253         type: 
254           node: Node
255           way: Via
256       private_user: usuari privat
257       show_areas: Mostra les zones
258       show_history: Mostra l'historial
259       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
260       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
261       wait: Espereu...
262       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
263     tag_details: 
264       tags: "Etiquetes:"
265       wiki_link: 
266         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
267         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
268       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
269     timeout: 
270       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
271       type: 
272         changeset: conjunt de canvis
273         node: node
274         relation: relació
275         way: via
276     way: 
277       download_xml: Baixa l'XML
278       edit: Modifica la via
279       view_history: Mostra l'historial
280       way: Via
281       way_title: "Via: %{way_name}"
282     way_details: 
283       also_part_of: 
284         one: part de la via %{related_ways}
285         other: part de les vies %{related_ways}
286       nodes: "Nodes:"
287       part_of: "Part de:"
288     way_history: 
289       download_xml: Descarrega XML
290       view_details: Mostra els detalls
291       way_history: Historial de la via
292       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
293   changeset: 
294     changeset: 
295       anonymous: Anònim
296       big_area: (gran)
297       no_comment: (cap)
298       no_edits: (sense edicions)
299       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
300       still_editing: (encara en edició)
301       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
302     changeset_paging_nav: 
303       next: Endavant »
304       previous: « Enrere
305       showing_page: Pàgina %{page}
306     changesets: 
307       area: Àrea
308       comment: Comentari
309       id: ID
310       saved_at: Desat a
311       user: Usuari
312     list: 
313       description: Navega pels canvis recents al mapa
314       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
315       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
316       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
317       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
318       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
319       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
320       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
321       heading: Conjunt de canvis
322       heading_bbox: Conjunt de canvis
323       heading_friend: Conjunts de canvis
324       heading_nearby: Conjunts de canvis
325       heading_user: Conjunt de canvis
326       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
327       title: Conjunt de canvis
328       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
329       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
330       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
331       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
332       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
333     timeout: 
334       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
335   diary_entry: 
336     comments: 
337       ago: fa %{ago}
338       comment: Comentari
339       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
340       newer_comments: Comentaris recents
341       older_comments: Comentaris antics
342       post: Publica
343       when: Quan
344     diary_comment: 
345       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
346       confirm: Confirma
347       hide_link: Amaga aquest comentari
348     diary_entry: 
349       comment_count: 
350         one: "%{count} comentari"
351         other: "%{count} comentaris"
352         zero: Sense comentaris
353       comment_link: Comenta aquesta entrada
354       confirm: Confirma
355       edit_link: Edita aquesta entrada
356       hide_link: Amaga aquesta entrada
357       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
358       reply_link: Respon a aquesta entrada
359     edit: 
360       body: "Cos del missatge:"
361       language: "Llengua:"
362       latitude: "Latitud:"
363       location: "Ubicació:"
364       longitude: "Longitud:"
365       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
366       save_button: Desa
367       subject: "Assumpte:"
368       title: Edita entrada del diari
369       use_map_link: usa el mapa
370     feed: 
371       all: 
372         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
373         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
374       language: 
375         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
376         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
377       user: 
378         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
379         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
380     list: 
381       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
382       new: Nova Entrada de Diari
383       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
384       newer_entries: Entrades més recents
385       no_entries: No hi ha entrades al diari
386       older_entries: Entrades més antigues
387       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
388       title: Diaris d'usuari/a
389       title_friends: Diaris dels amics
390       title_nearby: Diaris d'amics propers
391       user_title: Diari de %{user}
392     location: 
393       edit: Modifica
394       location: "Ubicació:"
395       view: Mostra
396     new: 
397       title: Nova Entrada de Diari
398     no_such_entry: 
399       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
400       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
401       title: No hi ha entrada al diari com
402     view: 
403       leave_a_comment: Deixa un comentari
404       login: Accés
405       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
406       save_button: Desa
407       title: Diari de %{user} | %{title}
408       user_title: Diari de %{user}
409   editor: 
410     default: Predeterminat (actualment %{name})
411     id: 
412       description: iD (editor en el navegador)
413       name: iD
414     potlatch: 
415       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
416       name: Potlatch 1
417     potlatch2: 
418       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
419       name: Potlatch 2
420     remote: 
421       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
422       name: Control Remot
423   export: 
424     start: 
425       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
426       area_to_export: Àrea a exportar
427       embeddable_html: HTML que es pot incloure
428       export_button: Exporta
429       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
430       format: Format
431       format_to_export: Format d'exportació
432       image_size: Mida de la imatge
433       latitude: "Lat:"
434       licence: Llicència
435       longitude: "Lon:"
436       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
437       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
438       max: màx
439       options: Opcions
440       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
441       output: Sortida
442       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
443       scale: Escala
444       too_large: 
445         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita.
446         heading: L'àrea és massa gran
447       zoom: Zoom
448     start_rjs: 
449       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
450       change_marker: Canvia la posició del marcador
451       click_add_marker: Feu clic al mapa per afegir un marcador
452       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
453       export: Exporta
454       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
455       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
456   geocoder: 
457     description: 
458       title: 
459         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
460         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
461       types: 
462         cities: Ciutats
463         places: Llocs
464         towns: Municipis
465     direction: 
466       east: est
467       north: nord
468       north_east: nord-est
469       north_west: nord-oest
470       south: sud
471       south_east: sud-est
472       south_west: sud-oest
473       west: oest
474     distance: 
475       one: vora 1km
476       other: vora %{count}km
477       zero: menys d'1km
478     results: 
479       more_results: Més resultats
480       no_results: No hi ha resultats
481     search: 
482       title: 
483         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
484         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
485         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
486         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
487         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
488         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
489     search_osm_nominatim: 
490       admin_levels: 
491         level10: Límit de suburbi
492         level2: Frontera
493         level4: Límit d'estat
494         level5: Límit de regió
495         level6: Frontera
496         level8: Límit de municipi
497         level9: Límit de poble
498       prefix: 
499         aeroway: 
500           aerodrome: Aeròdrom
501           apron: Autobús de pista
502           gate: Porta
503           helipad: Helisuperfície
504           runway: Pista d'aterratge
505           taxiway: Carrer de rodada
506           terminal: Terminal
507         amenity: 
508           WLAN: Punt d'accés WiFi
509           airport: Aeroport
510           arts_centre: Centre d'Art
511           artwork: Obra d'art
512           atm: Caixer automàtic
513           auditorium: Auditori
514           bank: Banc
515           bar: Bar
516           bbq: barbacoa
517           bench: Banc
518           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
519           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
520           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
521           brothel: Prostíbul
522           bureau_de_change: Oficina de canvi
523           bus_station: Estació d'autobusos
524           cafe: Cafè
525           car_rental: Lloguer de cotxes
526           car_sharing: Compartició de cotxes
527           car_wash: Rentat de cotxes
528           casino: Casino
529           charging_station: Estació de recàrrega
530           cinema: Cinema
531           clinic: Clínica
532           club: Club
533           college: Institut
534           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
535           courthouse: Jutjat
536           crematorium: Crematori
537           dentist: Dentista
538           doctors: Metges
539           dormitory: Residència Universitària
540           drinking_water: Aigua potable
541           driving_school: Autoescola
542           embassy: Ambaixada
543           emergency_phone: Telèfon d'emergència
544           fast_food: Menjar ràpid
545           ferry_terminal: Terminal de Ferry
546           fire_hydrant: Boca d'incendi
547           fire_station: Parc de bombers
548           food_court: Àrea de restauració
549           fountain: Font
550           fuel: Benzinera
551           grave_yard: Cementiri
552           gym: Gimnàs
553           hall: Ajuntament
554           health_centre: Centre de Salut
555           hospital: Hospital
556           hotel: Hotel
557           hunting_stand: Club de caça
558           ice_cream: Gelat
559           kindergarten: Jardí d'infància
560           library: Biblioteca
561           market: Mercat
562           marketplace: Mercat
563           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
564           nightclub: Club nocturn
565           nursery: Infantil
566           nursing_home: Llar d'Avis
567           office: Oficina
568           park: Parc
569           parking: Pàrquing
570           pharmacy: Farmàcia
571           place_of_worship: Lloc de culte
572           police: Policia
573           post_box: Bustia
574           post_office: Oficina de correus
575           preschool: Pre-Escola
576           prison: Presó
577           pub: Pub
578           public_building: Edifici públic
579           public_market: Mercat Públic
580           reception_area: Àrea de recepció
581           recycling: Punt de reciclatge
582           restaurant: Restaurant
583           retirement_home: Casa de Retirament
584           sauna: Sauna
585           school: Escola
586           shelter: Refugi
587           shop: Botiga
588           shopping: Botigues
589           shower: Dutxa
590           social_centre: Centre social
591           social_club: Club social
592           studio: Estudi
593           supermarket: Supermercat
594           swimming_pool: Piscina
595           taxi: Taxi
596           telephone: Telèfon públic
597           theatre: Teatre
598           toilets: Banys
599           townhall: Ajuntament
600           university: Universitat
601           vending_machine: Màquina expenedora
602           veterinary: Veterinari
603           village_hall: Casa de la Vila
604           waste_basket: Cistella de Residus
605           wifi: Punt d'accés WiFi
606           youth_centre: Centre juvenil
607         boundary: 
608           administrative: Límit administratiu
609           census: Límit censal
610           national_park: Parc Nacional
611           protected_area: Zona protegida
612         bridge: 
613           aqueduct: Aqüeducte
614           suspension: Pont suspès
615           swing: Pont giratori
616           viaduct: Viaducte
617           "yes": Pont
618         building: 
619           "yes": Edifici
620         highway: 
621           bridleway: Ferradura
622           bus_guideway: Carril Bus
623           bus_stop: Parada d'autobús
624           byway: Ruta segregada
625           construction: Autopista en construcció
626           cycleway: Ruta per a bicicletes
627           emergency_access_point: Accés d'emergència
628           footway: Sendera
629           ford: Fiord
630           living_street: Carrer habitat
631           milestone: Fita
632           minor: Via secundària
633           motorway: Autopista
634           motorway_junction: Unió d'autopista
635           motorway_link: Carretera d'autopista
636           path: Camí
637           pedestrian: Via Peatonal
638           platform: Perron
639           primary: Carretera Principal
640           primary_link: Carretera principal
641           raceway: Vial Ràpid
642           residential: Residencial
643           rest_area: Àrea de descans
644           road: Carretera
645           secondary: Carretera secundària
646           secondary_link: Carretera secundària
647           service: Carretera de Servei
648           services: Serveis en ruta
649           speed_camera: Radar
650           steps: Graons
651           stile: Escala per a travessar reixats
652           tertiary: Carretera terciària
653           tertiary_link: Carretera terciària
654           track: Pista
655           trail: Sendera o corriol
656           trunk: Autovia de
657           trunk_link: Autovia de
658           unclassified: Sense classificar Road
659           unsurfaced: Pista sense asfaltar
660         historic: 
661           archaeological_site: Lloc arqueològic
662           battlefield: Camp de batalla
663           boundary_stone: Pedra de la frontera
664           building: Edifici
665           castle: Castell
666           church: Església
667           fort: Fortí
668           house: Casa
669           icon: Icona
670           manor: Manor
671           memorial: Memorial
672           mine: Mina
673           monument: Monument
674           museum: Museu
675           ruins: Ruïnes
676           tower: Torre
677           wayside_cross: Camí de la creu
678           wayside_shrine: Santuari de carreteres
679           wreck: Wreck
680         landuse: 
681           allotments: Horts
682           basin: Conca
683           brownfield: Brownfield terra
684           cemetery: Cementiri
685           commercial: Zona comercial
686           conservation: Conservació
687           construction: Construcció
688           farm: Granja
689           farmland: Terres de conreu
690           farmyard: Corral
691           forest: Bosc
692           garages: Garatges
693           grass: Herba
694           greenfield: Greenfield terra
695           industrial: Zona industrial
696           landfill: Abocador
697           meadow: Prat
698           military: Zona Militar
699           mine: Mina
700           nature_reserve: Reserva Natural
701           orchard: Verger
702           park: Parc
703           piste: Pista d'aterratge
704           quarry: Pedrera
705           railway: Ferrocarril
706           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
707           reservoir: Embassament
708           reservoir_watershed: Embassament de conca
709           residential: Àrea residencial
710           retail: Al detall
711           road: Zona de carretera
712           village_green: Zona verda
713           vineyard: Vinya
714           wetland: Aiguamoll
715           wood: Fusta
716         leisure: 
717           beach_resort: Beach Resort
718           bird_hide: Aguait
719           common: Terra comú
720           fishing: Àrea de pesca
721           fitness_station: Centre de fitness
722           garden: Jardí
723           golf_course: Camp de golf
724           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
725           marina: Port esportiu
726           miniature_golf: Minigolf
727           nature_reserve: Reserva natural
728           park: Parc
729           pitch: Camp d'esports
730           playground: Parc infantil
731           recreation_ground: Terra de recreació
732           sauna: Sauna
733           slipway: Slipway
734           sports_centre: Centre esportiu
735           stadium: Estadi
736           swimming_pool: Piscina
737           track: Pista
738           water_park: Parc aquàtic
739         military: 
740           airfield: Aeroport militar
741           barracks: Caserna
742           bunker: Búnquer
743         mountain_pass: 
744           "yes": Coll
745         natural: 
746           bay: Badia
747           beach: Platja
748           cape: Cap
749           cave_entrance: Entrada a cova
750           channel: Canal
751           cliff: Cingle
752           crater: Cràter
753           dune: Duna
754           feature: Característica
755           fell: Forest
756           fjord: Fiord
757           forest: Bosc
758           geyser: Guèiser
759           glacier: Glacera
760           heath: Bruguerar
761           hill: Pujol
762           island: Illa
763           land: Terra
764           marsh: Marsh
765           moor: Amarratge
766           mud: Llot
767           peak: Pic
768           point: Punt
769           reef: Escull
770           ridge: Cresta
771           river: Riu
772           rock: Roca
773           scree: Pedregar
774           scrub: Scrub
775           shoal: Banc
776           spring: Deu
777           stone: Pedra
778           strait: Estret
779           tree: Arbre
780           valley: Vall
781           volcano: Volcà
782           water: Aigua
783           wetland: Aiguamoll
784           wetlands: Aiguamolls
785           wood: Bosc
786         office: 
787           accountant: Comptable
788           architect: Arquitecte
789           company: Empresa
790           employment_agency: Agència d'ocupació
791           estate_agent: Immobiliària
792           government: Oficina governamental
793           insurance: Oficina d'assegurances
794           lawyer: Advocat
795           ngo: Oficina d'una ONG
796           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
797           travel_agent: Agència de viatges
798           "yes": Oficina
799         place: 
800           airport: Aeroport
801           city: Ciutat
802           country: País
803           county: Comtat
804           farm: Granja
805           hamlet: Aldea
806           house: Casa
807           houses: Cases
808           island: Illa
809           islet: Illot
810           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
811           locality: Localitat
812           moor: Amarrador
813           municipality: Municipi
814           postcode: Codi postal
815           region: Regió
816           sea: Mar
817           state: Estat o província
818           subdivision: Subdivisió
819           suburb: Suburbi
820           town: Poble
821           unincorporated_area: Àrea no incorporada
822           village: Aldea
823         railway: 
824           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
825           construction: Ferrocarril en Construcció
826           disused: Ferrocarril en desús
827           disused_station: Estació de tren tancada
828           funicular: Funicular Railway
829           halt: Parada de tren
830           historic_station: Estació de tren antiga
831           junction: Cruïlla de tren
832           level_crossing: Pas a nivell
833           light_rail: Tren lleuger
834           miniature: Ferrocarril en miniatura
835           monorail: Monorail
836           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
837           platform: Andana
838           preserved: Conservat ferrocarril
839           spur: Esperó de ferrocarril
840           station: Estació de tren
841           subway: Estació de metro
842           subway_entrance: Accés al Metro
843           switch: Punts de ferrocarril
844           tram: Tramvia
845           tram_stop: Parada de tramvia
846           yard: Pati de ferrocarril
847         shop: 
848           alcohol: De llicència
849           antiques: Antiquari
850           art: Galeria d'Art
851           bakery: Fleca
852           beauty: Saló de bellesa
853           beverages: Botiga de begudes
854           bicycle: Tenda de bicicletes
855           books: Llibreria
856           butcher: Carnisseria
857           car: Venda de Cotxes
858           car_parts: Peces de cotxes
859           car_repair: Reparació d'automòbils
860           carpet: Botiga de catifes
861           charity: Botiga de caritat
862           chemist: Farmàcia
863           clothes: Botiga de roba
864           computer: Botiga d'informàtica
865           confectionery: Confiteria botiga
866           convenience: Botiga de conveniència
867           copyshop: Copisteria
868           cosmetics: Botiga Cosmètica
869           department_store: Department Store
870           discount: Botiga d'articles de descompte
871           doityourself: Bricolatge
872           dry_cleaning: Tintoreria
873           electronics: Botiga d'electrònica
874           estate_agent: Immobiliària
875           farm: Agrobotiga
876           fashion: Botiga de moda
877           fish: Peixateria
878           florist: Floristeria
879           food: Botiga de menjar
880           funeral_directors: Funeral d'administració
881           furniture: Mobles
882           gallery: Galeria de fotos
883           garden_centre: Centre de jardí
884           general: Magatzem General
885           gift: Botiga de regals
886           greengrocer: Greengrocer
887           grocery: Botiga de queviures
888           hairdresser: Perruqueria o barberia
889           hardware: Botiga de maquinari
890           hifi: Hi-Fi
891           insurance: Homes For Sale
892           jewelry: Joieria
893           kiosk: Quiosc botiga
894           laundry: Bugaderia
895           mall: Centre comercial
896           market: Mercat
897           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
898           motorcycle: Botiga de motocicletes
899           music: Botiga de música
900           newsagent: Quiosc
901           optician: Òptica
902           organic: Botiga d'aliments orgànics
903           outdoor: Botiga exterior
904           pet: Botiga d'animals
905           photo: Botiga de foto
906           salon: Sala d'estar
907           shoes: Sabateria
908           shopping_centre: Centre comercial
909           sports: Botiga d'esports
910           stationery: Botiga de papereria
911           supermarket: Supermercat
912           toys: Botiga de joguines
913           travel_agency: Agència de viatges
914           video: Video de la botiga
915           wine: De llicència
916         tourism: 
917           alpine_hut: Cabanya alpina
918           artwork: Il·lustració
919           attraction: Atracció
920           bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
921           cabin: Cabanya
922           camp_site: Campament
923           caravan_site: Càmping per a caravanes
924           chalet: Xalet
925           guest_house: Alberg
926           hostel: Hostal
927           hotel: Hotel
928           information: Informació
929           lean_to: Nau
930           motel: Motel
931           museum: Museu
932           picnic_site: Àrea de pícnic
933           theme_park: Parc temàtic
934           valley: Vall
935           viewpoint: Mirador
936           zoo: Zoològic
937         tunnel: 
938           "yes": Túnel
939         waterway: 
940           artificial: Curs d'aigua artificial
941           boatyard: Drassana
942           canal: Canal
943           connector: Connector de Waterway
944           dam: Dam
945           derelict_canal: Hi Canal
946           ditch: Séquia
947           dock: No obstant això,
948           drain: De drenatge
949           lock: Pany
950           lock_gate: Porta de panys
951           mineral_spring: Mineral primavera
952           mooring: Amarradors
953           rapids: Ràpids
954           river: Riu
955           riverbank: Riverbank
956           stream: Stream
957           wadi: Torrent
958           water_point: Punt d'aigua
959           waterfall: Cascada
960           weir: Weir
961   javascripts: 
962     map: 
963       base: 
964         cycle_map: Cycle Map
965         mapquest: MapQuest Open
966         standard: Estàndard
967         transport_map: Mapa de transports
968     notes: 
969       new: 
970         add: Afegeix una nota
971         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres «mapadors», per tant, sigueu tan  descriptius i precisos com pugueu en moure el marcador a la posició correcta i en escriure la nota a continuació.
972       show: 
973         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
974         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
975         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
976         comment: Comenta
977         comment_and_resolve: Comenta i resol
978         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
979         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
980         hide: Amaga
981         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
982         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
983         permalink: Enllaç permanent
984         reactivate: Reactivar
985         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
986         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
987         resolve: Resol
988     site: 
989       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
990       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
991       createnote_zoom_alert: Heu de fer zoom per afegir una nota al mapa
992       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
993       edit_tooltip: Modifica el mapa
994       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
995       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
996       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
997       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
998   layouts: 
999     community: Comunitat
1000     community_blogs: Blocs de comunitat
1001     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
1002     copyright: Drets d'autor i llicència
1003     documentation: Documentació
1004     documentation_title: Documentació del projecte
1005     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
1006     donate_link_text: donatius
1007     edit: Modificació
1008     edit_with: Modifica amb %{editor}
1009     export: Exporta
1010     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
1011     foundation: Fundació
1012     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1013     gps_traces: Traces de GPS
1014     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1015     help: Ajuda
1016     help_centre: Centre d'ajuda
1017     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1018     history: Historial
1019     home: Inici
1020     home_tooltip: Vés a la posició inicial
1021     inbox_html: rebut %{count}
1022     inbox_tooltip: 
1023       one: Teniu 1 missatge sense llegir
1024       other: Teniu %{count} missatges sense llegir
1025       zero: No teniu cap missatge sense llegir
1026     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1027     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1028     intro_2_download: baixades
1029     intro_2_html: Les dades poden ser %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1030     intro_2_license: llicència oberta
1031     intro_2_use: utilitzades
1032     log_in: inicia una sessió
1033     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1034     logo: 
1035       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1036     logout: surt
1037     logout_tooltip: Tanca la sessió
1038     make_a_donation: 
1039       text: Feu una donació
1040       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1041     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1042     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1043     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1044     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres %{partners}.
1045     partners_ic: Imperial College Londres
1046     partners_partners: socis
1047     partners_ucl: el Centre UCL VR
1048     project_name: 
1049       h1: OpenStreetMap
1050       title: OpenStreetMap
1051     sign_up: registre
1052     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1053     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1054     user_diaries: DIaris de usuari
1055     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1056     view: Mostra
1057     view_tooltip: Mostra el mapa
1058     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
1059     wiki: Wiki
1060     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1061   license_page: 
1062     foreign: 
1063       english_link: l'original en anglès
1064       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès té prioritat
1065       title: Quant a la traducció
1066     legal_babble: 
1067       attribution_example: 
1068         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1069         title: Exemple d'atribució
1070       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1071       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1072       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1073       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1074       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1075       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1076       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1077       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1078       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1079       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1080       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1081       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1082       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1083       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1084       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1085       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1086       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1087       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1088       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1089       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1090       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1091       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1092       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1093       more_title_html: Saber-ne més
1094       title_html: Drets d'autor i llicència
1095     native: 
1096       mapping_link: Inicia el mapatge
1097       native_link: versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1098       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1099       title: Sobre aquesta pàgina
1100   message: 
1101     delete: 
1102       deleted: Missatge suprimit
1103     inbox: 
1104       date: Data
1105       from: De
1106       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1107       my_inbox: La meva safata d'entrada
1108       new_messages: 
1109         one: "%{count} missatge nou"
1110         other: "%{count} missatges nous"
1111       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1112       old_messages: 
1113         one: "%{count} missatge antic"
1114         other: "%{count} missatges antics"
1115       outbox: Safata de sortida
1116       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1117       subject: Assumpte
1118       title: Safata d'entrada
1119     mark: 
1120       as_read: Missatge marcat com a llegit
1121       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1122     message_summary: 
1123       delete_button: Suprimeix
1124       read_button: Marca com a llegit
1125       reply_button: Respon
1126       unread_button: Marca com a no llegit
1127     new: 
1128       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1129       body: Cos
1130       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1131       message_sent: S'ha enviat el missatge
1132       send_button: Envia
1133       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1134       subject: Assumpte
1135       title: Envia el missatge
1136     no_such_message: 
1137       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1138       heading: No existeix aquest missatge
1139       title: No existeix aquest missatge
1140     outbox: 
1141       date: Data
1142       inbox: Entrada
1143       messages: 
1144         one: Teniu %{count} missatge enviat
1145         other: Teniu %{count} missatges enviats
1146       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1147       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1148       outbox: sortida
1149       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1150       subject: Assumpte
1151       title: Sortida
1152       to: A
1153     read: 
1154       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1155       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1156       date: Data
1157       from: De
1158       reply_button: Respon
1159       subject: Assumpte
1160       title: Llegeix el missatge
1161       to: Per a
1162       unread_button: Marca com a no llegit
1163       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1164     reply: 
1165       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1166     sent_message_summary: 
1167       delete_button: Suprimeix
1168   note: 
1169     description: 
1170       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1171       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1172       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1173       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1174       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1175       opened_at_html: Creat fa %{when}
1176       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1177       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1178     entry: 
1179       comment: Comentari
1180       full: Nota sencera
1181     mine: 
1182       ago_html: fa %{when}
1183       created_at: Creat a
1184       creator: Creador
1185       description: Descripció
1186       heading: notes de %{user}
1187       id: Id
1188       last_changed: Últim canvi
1189       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1190       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1191     rss: 
1192       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1193       commented: nou comentari (prop de % {lloc})
1194       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1195       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1196       opened: Nota nova (a prop % {lloc})
1197       reopened: Nota reactivada (prop de % {lloc})
1198       title: Notes de OpenStreetMap
1199   notifier: 
1200     diary_comment_notification: 
1201       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1202       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1203       hi: Hola %{to_user},
1204       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1205     email_confirm: 
1206       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1207     email_confirm_html: 
1208       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1209       greeting: Hola,
1210       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1211     email_confirm_plain: 
1212       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1213       greeting: Hola,
1214       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1215     friend_notification: 
1216       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1217       had_added_you: "%{user} us ha afegit com a amic a l'OpenStreetMap."
1218       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1219       subject: "[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d'amics"
1220     gpx_notification: 
1221       and_no_tags: i cap etiqueta.
1222       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1223       failure: 
1224         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1225         more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
1226         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1227         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1228       greeting: Hola,
1229       success: 
1230         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1231         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1232       with_description: amb la descripció
1233       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1234     lost_password: 
1235       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1236     lost_password_html: 
1237       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1238       greeting: Hola,
1239       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1240     lost_password_plain: 
1241       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1242       greeting: Hola,
1243       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1244     message_notification: 
1245       footer1: També podeu llegir el missatge a %{readurl}
1246       footer2: i el podeu contestar a %{replyurl}
1247       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1248       hi: Hola %{to_user},
1249     note_comment_notification: 
1250       anonymous: Un usuari anònim
1251       closed: 
1252         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1253         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1254         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1255         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1256       commented: 
1257         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1258         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual teniu interès"
1259         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1260         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1261       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1262       greeting: Hola,
1263       reopened: 
1264         commented_note: "% {comentarista} ha reactivat una nota de mapa en la qual hi heu comentat. La nota és a prop de % {lloc}."
1265         subject_other: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una nota en que vostè està interessat"
1266         subject_own: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una de les vostres notes"
1267         your_note: "% {comentarista} ha reactivat una de les notes de mapa a prop % {Lloc}."
1268     signup_confirm: 
1269       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1270       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1271       greeting: Hola!
1272       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1273       welcome: Volem donar-vos la benvinguda i oferir-vos informació addicional que us ajudarà a començar.
1274     signup_confirm_html: 
1275       ask_questions: Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre <a href="http://help.openstreetmap.org/">lloc de preguntes i respostes</a>.
1276       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1277       get_reading: Obteniu quelcom per llegir sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, i poseu-vos al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1278       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1279       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1280       more_videos_here: més de vídeos aquí
1281       user_wiki_page: "És recomenable que creeu una pàgina d'usuari al wiki, que inclogui etiquetes de categoria assenyalant on sou, per exemple <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1282       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a l'OpenStreetMap
1283       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1284     signup_confirm_plain: 
1285       ask_questions: "Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre lloc de preguntes i respostes:"
1286       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1287       current_user: "Una llista dels usuaris classificats en base al lloc on són està disponible a:"
1288       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1289       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1290       the_wiki: "Llegiu sobre l'OpenStreetMap al wiki:"
1291       user_wiki_page: Us recomanem de crear una pàgina wiki d'usuari, amb etiquetes de categoria que indiquin on sou, com per exemple [[Category:Users_in_Barcelona].
1292       wiki_signup: "També us podeu inscriuire a la wiki de l'OpenStreetMap a:"
1293   oauth: 
1294     oauthorize: 
1295       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1296       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1297       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1298       allow_write_api: modificar el mapa.
1299       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1300       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1301       allow_write_notes: modificar les notes.
1302       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1303       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1304     revoke: 
1305       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1306   oauth_clients: 
1307     create: 
1308       flash: Registrar la informació amb èxit
1309     destroy: 
1310       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1311     edit: 
1312       submit: Modificació
1313       title: Editar la vostra aplicació
1314     form: 
1315       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1316       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1317       allow_write_api: modificar el mapa.
1318       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1319       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1320       allow_write_notes: modifcar les notes.
1321       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1322       callback_url: Resposta d'URL
1323       name: Nom
1324       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1325       required: Requerit
1326       support_url: URL de suport
1327       url: Principal aplicació URL
1328     index: 
1329       application: Nom d'aplicació
1330       issued_at: Emès A
1331       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1332       my_apps: Meves aplicacions de Client
1333       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1334       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1335       register_new: Registrar-se l'aplicació
1336       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1337       revoke: Revoca!
1338       title: Les meves dades OAuth
1339     new: 
1340       submit: Registrar-se
1341       title: Registrar-se una nova aplicació
1342     not_found: 
1343       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1344     show: 
1345       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1346       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1347       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1348       allow_write_api: modificar el mapa.
1349       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1350       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1351       allow_write_notes: modificar les notes
1352       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1353       authorize_url: "Autoritza URL:"
1354       confirm: N'esteu segur?
1355       delete: Suprimeix el client
1356       edit: Edita els detalls
1357       key: "Clau de consum:"
1358       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1359       secret: "Secret de consum:"
1360       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1361       title: OAuth detalls per %{app_name}
1362       url: "Sol·licitud Token URL:"
1363     update: 
1364       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1365   printable_name: 
1366     with_version: "% {id}, v % {versió}"
1367   redaction: 
1368     create: 
1369       flash: Redacció creada
1370     destroy: 
1371       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1372       flash: Redacció suprimida
1373       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1374     edit: 
1375       description: Descripció
1376       heading: Modifica la redacció
1377       submit: Desa la redacció
1378       title: Modifica la redacció
1379     index: 
1380       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1381       heading: Llista de redaccions
1382       title: Llista de redaccions
1383     new: 
1384       description: Descripció
1385       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1386       submit: Crea una redacció
1387       title: Creant una nova redacció
1388     show: 
1389       confirm: N'esteu segur?
1390       description: "Descripció:"
1391       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1392       edit: Modifica aquesta redacció
1393       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1394       title: Mostrant la redacció
1395       user: "Autor:"
1396     update: 
1397       flash: Modificacions desades
1398   site: 
1399     edit: 
1400       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1401       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1402       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1403       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1404       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1405       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1406       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1407       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1408       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1409       user_page_link: pàgina d'usuari
1410     index: 
1411       createnote: Afegiu una nota
1412       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1413       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1414       license: 
1415         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1416       permalink: Enllaç permanent
1417       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor, esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
1418       shortlink: Enllaç curt
1419     key: 
1420       table: 
1421         entry: 
1422           admin: Límits administratius
1423           allotments: Horts
1424           apron: 
1425             - Davantal de l'Aeroport
1426             - terminal
1427           bridge: Embolcall negre = bridge
1428           bridleway: Camí de ferradura
1429           brownfield: Lloc Brownfield
1430           building: Edifici significatiu
1431           byway: Byway
1432           cable: 
1433             - Cable car
1434             - telecadira
1435           cemetery: Cementiri
1436           centre: Centre esportiu
1437           commercial: Zona comercial
1438           common: 
1439             - Comú
1440             - Prat
1441           construction: Carreteres en construcció
1442           cycleway: Carril bici
1443           destination: Accés de destinació
1444           farm: Granja
1445           footway: Footway
1446           forest: Bosc
1447           golf: Camp de golf
1448           heathland: Bruguerar
1449           industrial: Zona industrial
1450           lake: 
1451             - Llac
1452             - Embassament
1453           military: Àrea militar
1454           motorway: Autopista
1455           park: Parc
1456           permissive: Permissiva accés
1457           pitch: Camp d'esports
1458           primary: Carretera principal
1459           private: Accés privat
1460           rail: Ferrocarril
1461           reserve: Reserva natural
1462           resident: Zona residencial
1463           retail: Zona de venda al detall
1464           runway: 
1465             - Pista d'aeroport
1466             - carril de taxi
1467           school: 
1468             - Escola
1469             - Universitat
1470           secondary: Carretera secundària
1471           station: Estació de tren
1472           subway: Metro
1473           summit: 
1474             - Cim
1475             - pic
1476           tourist: Atracció turística
1477           track: Pista
1478           tram: 
1479             - Tren lleuger
1480             - tramvia
1481           trunk: Autovia de
1482           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1483           unclassified: Carretera sense classificar
1484           unsurfaced: Unsurfaced road
1485           wood: Fusta
1486     markdown_help: 
1487       alt: Text alternatiu
1488       first: Primer element
1489       heading: Encapçalament
1490       headings: Encapçalaments
1491       image: Imatge
1492       link: Enllaç
1493       ordered: Llista ordenada
1494       second: Segon element
1495       subheading: Subencapçalament
1496       text: Text
1497       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1498       unordered: Llista sense ordenar
1499       url: URL
1500     richtext_area: 
1501       edit: Modifica
1502       preview: Previsualització
1503     search: 
1504       search: Cerca
1505       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1506       submit_text: Vés-hi
1507       where_am_i: On sóc?
1508       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1509     sidebar: 
1510       close: Tanca
1511       search_results: Resultats de la cerca
1512   time: 
1513     formats: 
1514       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1515   trace: 
1516     create: 
1517       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1518       upload_trace: Pujar traça de GPS
1519     delete: 
1520       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1521     edit: 
1522       description: "Descripció:"
1523       download: descàrrega
1524       edit: modificació
1525       filename: "Nom del fitxer:"
1526       heading: Editant traça %{name}
1527       map: mapa
1528       owner: "Propietari:"
1529       points: "Punts:"
1530       save_button: Desa els canvis
1531       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1532       tags: "Etiquetes:"
1533       tags_help: separat per comes
1534       title: Editant traça %{name}
1535       uploaded_at: "Pujat a:"
1536       visibility: "Visibilitat:"
1537       visibility_help: Què vol dir això?
1538     list: 
1539       description: Navega pels tracks pujats recentment
1540       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1541       public_traces: Traces GPS públiques
1542       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1543       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1544       your_traces: Les vostres traces GPS
1545     make_public: 
1546       made_public: Traça feta pública
1547     offline: 
1548       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1549       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1550     offline_warning: 
1551       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1552     trace: 
1553       ago: fa %{time_in_words_ago}
1554       by: en
1555       count_points: "%{count} punts"
1556       edit: modificació
1557       edit_map: Edita el mapa
1558       identifiable: IDENTIFICABLE
1559       in: a
1560       map: mapa
1561       more: més
1562       pending: PENDENT
1563       private: PRIVAT
1564       public: PÚBLIC
1565       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1566       trackable: RASTREJABLE
1567       view_map: Visualitza el mapa
1568     trace_form: 
1569       description: "Descripció:"
1570       help: Ajuda
1571       tags: "Etiquetes:"
1572       tags_help: separat per comes
1573       upload_button: Puja
1574       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1575       visibility: "Visibilitat:"
1576       visibility_help: què significa això?
1577     trace_header: 
1578       see_all_traces: Mostra totes les traces
1579       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1580       traces_waiting: 
1581         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1582         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1583       upload_trace: Puja una traça
1584     trace_optionals: 
1585       tags: Etiquetes
1586     trace_paging_nav: 
1587       newer: Tracks més recents
1588       older: Traces més antigues
1589       showing_page: Pàgina %{page}
1590     view: 
1591       delete_track: Suprimeix aquesta traça
1592       description: "Descripció:"
1593       download: baixada
1594       edit: modificació
1595       edit_track: Edita aquesta traça
1596       filename: "Nom del fitxer:"
1597       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1598       map: mapa
1599       none: Ningú
1600       owner: "Propietari:"
1601       pending: PENDENT
1602       points: "Punts:"
1603       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1604       tags: "Etiquetes:"
1605       title: S'està mostrant la traça %{name}
1606       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1607       uploaded: "Pujat el:"
1608       visibility: "Visibilitat:"
1609     visibility: 
1610       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1611       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1612       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1613       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1614   user: 
1615     account: 
1616       contributor terms: 
1617         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1618         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1619         heading: "Termes de col·laboració:"
1620         link text: què és això?
1621         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1622         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1623       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1624       delete image: Suprimeix la imatge actual
1625       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1626       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1627       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1628       gravatar: 
1629         gravatar: Usa Gravatar
1630         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1631         link text: què és això?
1632       home location: "Ubicació inicial:"
1633       image: "Imatge:"
1634       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1635       keep image: Conserva la imatge actual
1636       latitude: "Latitud:"
1637       longitude: "Longitud:"
1638       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1639       my settings: Preferències
1640       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1641       new image: Afegeix una imatge
1642       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1643       openid: 
1644         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1645         link text: què és això?
1646         openid: "OpenID:"
1647       preferred editor: "Editor preferit:"
1648       preferred languages: "Llengües preferents:"
1649       profile description: "Descripció del perfil:"
1650       public editing: 
1651         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1652         disabled link text: per què no es pot editar?
1653         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1654         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1655         enabled link text: què és això?
1656         heading: "Edició pública:"
1657       public editing note: 
1658         heading: Modificació pública
1659         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1660       replace image: Reemplaça la imatge actual
1661       return to profile: Torna al perfil
1662       save changes button: Desa els canvis
1663       title: Edita el compte
1664       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1665     confirm: 
1666       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1667       before you start: Sabem que teniu pressa per començar a cartografiar, però abans de fer-ho potser us agradaria omplir una mica més informació sobre vós mateix en el formulari següent.
1668       button: Confirma
1669       heading: Confirma un compte d'usuari
1670       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1671       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1672       success: Heu confirmat el vostre compte, gràcies per registrar-vos!
1673       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1674     confirm_email: 
1675       button: Confirma
1676       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1677       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1678       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1679       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1680     confirm_resend: 
1681       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1682       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1683     filter: 
1684       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1685     go_public: 
1686       flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització per editar
1687     list: 
1688       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1689       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1690       heading: Usuaris
1691       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1692       showing: 
1693         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1694         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1695       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1696       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1697       title: Usuaris
1698     login: 
1699       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1700       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1701       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1702       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1703       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1704       heading: Accés
1705       login_button: Accés
1706       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1707       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1708       no account: No teniu cap compte?
1709       openid: "%{logo} OpenID:"
1710       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1711       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1712       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1713       openid_providers: 
1714         aol: 
1715           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1716           title: Inicia sessió amb AOL
1717         google: 
1718           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1719           title: Inicia sessió amb Google
1720         myopenid: 
1721           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1722           title: Inicia sessió amb myOpenID
1723         openid: 
1724           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1725           title: Inicia sessió amb OpenID
1726         wordpress: 
1727           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1728           title: Inicia sessió amb Wordpress
1729         yahoo: 
1730           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1731           title: Inicia sessió amb Yahoo
1732       password: "Contrasenya:"
1733       register now: Registreu-vos-hi ara
1734       remember: "Recorda'm:"
1735       title: Accés
1736       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1737       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1738       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1739     logout: 
1740       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1741       logout_button: Tanca la sessió
1742       title: Tanca la sessió
1743     lost_password: 
1744       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1745       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1746       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1747       new password button: Restableix la contrasenya
1748       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1749       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1750       title: contrasenya perduda
1751     make_friend: 
1752       already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
1753       button: Afegeix als amics
1754       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1755       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1756       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1757     new: 
1758       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1759       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1760       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1761       continue: Continua
1762       display name: "Nom visible:"
1763       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1764       email address: "Adreça de correu:"
1765       fill_form: Ompliu el formulari i us enviarem un correu electrònic per activar el vostre compte.
1766       flash create success message: Gràcies per registrar-vos. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia sol·licituds de confirmació, assegureu-vos d'autoritzar l'adreça webmaster@openstreetmap.org, ja que no som capaços de respondre qualsevol sol·licitud de confirmació.
1767       flash welcome: Gràcies per enregistar-vos. Us hem enviat un missatge de benvinguda a %{email} amb alguns consells sobre com començar.
1768       heading: Crea un compte d'usuari
1769       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1770       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1771       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1772       openid: "%{logo} OpenID:"
1773       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1774       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1775       password: "Contrasenya:"
1776       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1777       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1778       title: Crea un compte
1779       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1780     no_such_user: 
1781       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1782       heading: L'usuari %{user} no existeix
1783       title: Aquest usuari no existeix
1784     popup: 
1785       friend: Amic
1786       nearby mapper: «Mapador» proper
1787       your location: La vostra ubicació
1788     remove_friend: 
1789       button: Suprimeix dels amics
1790       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1791       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1792       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1793     reset_password: 
1794       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1795       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1796       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1797       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1798       password: "Contrasenya:"
1799       reset: Restableix la contrasenya
1800       title: Restableix la contrasenya
1801     set_home: 
1802       flash success: Localització de casa desat correctament
1803     suspended: 
1804       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1805       heading: Compte suspès
1806       title: Compte suspès
1807       webmaster: per a administradors web
1808     terms: 
1809       agree: D'acord
1810       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1811       consider_pd_why: què és això?
1812       decline: Ho rebutjo
1813       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1814       heading: "Termes de col·laboració:"
1815       legale_names: 
1816         france: França
1817         italy: Itàlia
1818         rest_of_world: Resta del món
1819       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1820       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1821       title: "Termes de col·laboració:"
1822       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1823     view: 
1824       activate_user: activa aquest usuari
1825       add as friend: afegeix com a amic
1826       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1827       block_history: blocs rebuts
1828       blocks by me: blocs per mi
1829       blocks on me: blocs en mi
1830       comments: comentaris
1831       confirm: Confirma
1832       confirm_user: confirma aquest usuari
1833       create_block: bloca aquest usuari
1834       created from: "Creat a partir de:"
1835       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1836       ct declined: Declinats
1837       ct status: "Termes del col·laborador:"
1838       ct undecided: No decidit
1839       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1840       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1841       description: Descripció
1842       diary: diari
1843       edits: modificacions
1844       email address: "Adreça de correu:"
1845       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1846       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1847       hide_user: amagar aquest usuari
1848       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1849       km away: "%{count}km de distància"
1850       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1851       m away: "%{count}m de distància"
1852       mapper since: "Cartografiant des de:"
1853       moderator_history: blocs donats
1854       my comments: els meus comentaris
1855       my diary: el meu diari
1856       my edits: les meves edicions
1857       my notes: les meves notes de mapa
1858       my settings: les meves preferències
1859       my traces: les meves traces
1860       nearby users: Altres usuaris propers
1861       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1862       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1863       new diary entry: Nova entrada del diari
1864       no friends: No has afegit cap amics encara.
1865       no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
1866       notes: notes de mapa
1867       oauth settings: configuració OAuth
1868       remove as friend: elimina com a amic
1869       role: 
1870         administrator: Aquest usuari és administrador
1871         grant: 
1872           administrator: Concedir accés d'administrador
1873           moderator: Concedir accés de moderador
1874         moderator: Aquest usuari és moderador
1875         revoke: 
1876           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1877           moderator: Revocar l'accés de moderador
1878       send message: envia el missatge
1879       settings_link_text: preferències
1880       spam score: "Spam Puntuació:"
1881       status: "Estat:"
1882       traces: traces
1883       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1884       user location: Ubicació de l'usuari
1885       your friends: Els vostres amics
1886   user_block: 
1887     blocks_by: 
1888       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1889       heading: Llista de blocs %{name}
1890       title: Blocs %{name}
1891     blocks_on: 
1892       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1893       heading: Llista de quadres a %{name}
1894       title: Blocs en %{name}
1895     create: 
1896       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1897       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1898       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1899     edit: 
1900       back: Mostra tots els blocs
1901       heading: Bloc d'edició en %{name}
1902       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1903       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1904       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1905       show: Mostra el bloc
1906       submit: Bloc d'Actualització
1907       title: Bloc d'edició en %{name}
1908     filter: 
1909       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1910       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1911     helper: 
1912       time_future: Finalitza en %{time}.
1913       time_past: Va acabar fa %{time}.
1914       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1915     index: 
1916       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1917       heading: Llista de quadres de l'usuari
1918       title: Blocs de l'usuari
1919     model: 
1920       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1921       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1922     new: 
1923       back: Mostra tots els blocs
1924       heading: Creació de bloc %{name}
1925       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1926       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1927       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1928       submit: Crear bloc
1929       title: Creació de bloc %{name}
1930       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'aturés.
1931       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1932     not_found: 
1933       back: Torna a l'índex
1934       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1935     partial: 
1936       confirm: N'esteu segur?
1937       creator_name: Creador
1938       display_name: S'ha blocat l'usuari
1939       edit: Modifica
1940       next: Endavant »
1941       not_revoked: (no revocat)
1942       previous: « Enrere
1943       reason: Motiu del blocatge
1944       revoke: Revoca!
1945       revoker_name: Revocat per
1946       show: Mostra
1947       showing_page: Pàgina %{page}
1948       status: Estat
1949     period: 
1950       one: 1 hora
1951       other: "%{count} hores"
1952     revoke: 
1953       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1954       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1955       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1956       past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1957       revoke: Revoca!
1958       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1959       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1960     show: 
1961       back: Mostra tots els blocs
1962       confirm: N'esteu segur?
1963       edit: Edició
1964       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1965       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1966       reason: "Motiu del blocatge:"
1967       revoke: Revoca-ho!
1968       revoker: "Revoker:"
1969       show: Mostra
1970       status: Estat
1971       time_future: Finalitza en %{time}
1972       time_past: Va acabar fa %{time}
1973       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1974     update: 
1975       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1976       success: Bloc d'actualització.
1977   user_role: 
1978     filter: 
1979       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1980       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1981       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1982       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1983     grant: 
1984       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
1985       confirm: Confirma
1986       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1987       heading: Confirmi la concessió de rol
1988       title: Confirmi la concessió de rol
1989     revoke: 
1990       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1991       confirm: Confirma
1992       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1993       heading: Confirmar revocació de rol
1994       title: Confirmar revocació de rol