fc2c7aa6c918a5574b50e33be7ba089e80edf2d2
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk (nynorsk)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start: 
213       manually_select: Vel eit anna område manuelt
214       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
215     start_rjs: 
216       data_frame_title: Data
217       data_layer_name: Kartdata
218       details: Detaljar
219       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
220       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
221       hide_areas: Skjul områder
222       history_for_feature: Historikk for %{feature}
223       load_data: Last inn data
224       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
225       loading: Lastar...
226       manually_select: Vel eit anna område manuelt
227       object_list: 
228         api: Hent dette området frå API-et
229         back: Vis objektliste
230         details: Detaljar
231         heading: Objektliste
232         history: 
233           type: 
234             node: Node %{id}
235             way: Veg %{id}
236         selected: 
237           type: 
238             node: Node %{id}
239             way: Veg %{id}
240         type: 
241           node: Node
242           way: Veg
243       private_user: privat brukar
244       show_areas: Vis områder
245       show_history: Vis historikk
246       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
247       wait: Vent ...
248       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
249     tag_details: 
250       tags: "Merkelapper:"
251       wiki_link: 
252         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
253         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
254       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
257       type: 
258         changeset: endringssett
259         node: node
260         relation: relasjon
261         way: veg
262     way: 
263       download_xml: Last ned XML
264       edit: Rediger veg
265       view_history: Sjå historikken
266       way: Veg
267       way_title: "Veg: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: òg del av vegen %{related_ways}
271         other: òg del av vegane %{related_ways}
272       nodes: "Nodar:"
273       part_of: "Del av:"
274     way_history: 
275       download_xml: Last ned XML
276       view_details: Vis detaljar
277       way_history: Veghistorikk
278       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Anonym
282       big_area: (stor)
283       id: "#%{id}"
284       no_comment: (ingen)
285       no_edits: (ingen redigeringar)
286       show_area_box: vis boks for område
287       still_editing: (redigerer forsatt)
288       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
289     changeset_paging_nav: 
290       next: Neste »
291       previous: « Forrige
292       showing_page: Viser side %{page}
293     changesets: 
294       area: Område
295       comment: Kommentar
296       id: ID
297       saved_at: Lagra
298       user: Brukar
299     list: 
300       description: Siste endringar
301       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
302       description_friend: Endringssett av venene dine
303       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
304       description_user: Endringssett av %{user}
305       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
306       empty_anon_html: Ingen endringar endå
307       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
308       heading: Endringssett
309       heading_bbox: Endringssett
310       heading_friend: Endringssett
311       heading_nearby: Endringssett
312       heading_user: Endringssett
313       heading_user_bbox: Endringssett
314       title: Endringssett
315       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
316       title_friend: Endringssett av venene dine
317       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
318       title_user: Endringssett av %{user}
319       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
320     timeout: 
321       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
322   diary_entry: 
323     comments: 
324       ago: "%{ago} sidan"
325       comment: Kommentar
326       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
327       newer_comments: Nyare kommentarar
328       older_comments: Eldre kommentarar
329       post: Post
330       when: Når
331     diary_comment: 
332       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
333       confirm: Stadfest
334       hide_link: Skjul denne kommentaren
335     diary_entry: 
336       comment_count: 
337         one: 1 kommentar
338         other: "%{count} kommentarar"
339       comment_link: Kommenter denne oppføringa
340       confirm: Stadfest
341       edit_link: Rediger denne oppføringa
342       hide_link: Skjul denne oppføringa
343       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
344       reply_link: Svar på denne oppføringa
345     edit: 
346       body: "Brødtekst:"
347       language: "Språk:"
348       latitude: "Breiddegrad:"
349       location: "Posisjon:"
350       longitude: "Lengdegrad:"
351       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
352       save_button: Lagre
353       subject: "Emne:"
354       title: Rediger oppføring i dagboka
355       use_map_link: bruk kart
356     feed: 
357       all: 
358         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
359         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
360       language: 
361         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
362         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
363       user: 
364         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
365         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
366     list: 
367       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
368       new: Ny dagbokoppføring
369       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
370       newer_entries: Nyare oppføringar
371       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
372       older_entries: Eldre oppføringar
373       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
374       title: Brukarane sine dagbøker
375       title_friends: Dagbøkene til venene dine
376       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
377       user_title: "%{user} si dagbok"
378     location: 
379       edit: Rediger
380       location: "Posisjon:"
381       view: Vis
382     new: 
383       title: Ny dagbokoppføring
384     no_such_entry: 
385       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
386       heading: Inga oppføring med %{id}
387       title: Inga slik dagbokoppføring
388     view: 
389       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
390       login: Logg inn
391       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
392       save_button: Lagre
393       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
394       user_title: "%{user} si dagbok"
395   editor: 
396     default: Standard (noverande %{name})
397     potlatch: 
398       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
399       name: Potlatch 1
400     potlatch2: 
401       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
402       name: Potlatch 2
403     remote: 
404       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
405       name: Lokalt installert program
406   export: 
407     start: 
408       add_marker: Legg til ein markør på kartet
409       area_to_export: Område som skal eksporterast
410       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
411       export_button: Eksporter
412       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
413       format: Format
414       format_to_export: Format for eksport
415       image_size: Bildestørrelse
416       latitude: "Brei:"
417       licence: Lisens
418       longitude: "Len:"
419       manually_select: Vel eit anna område manuelt
420       map_image: Kartblad (viser standard laget)
421       max: maks
422       options: Val
423       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
424       output: Utdata
425       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
426       scale: Skala
427       too_large: 
428         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
429         heading: For stort område
430       zoom: Zoom
431     start_rjs: 
432       add_marker: Legg til ein markør på kartet
433       change_marker: Endre markørposisjon
434       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
435       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
436       export: Eksporter
437       manually_select: Vel eit anna område manuelt
438       view_larger_map: Vis større kart
439   geocoder: 
440     description: 
441       title: 
442         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444       types: 
445         cities: Byar
446         places: Stader
447         towns: Småbyar
448     direction: 
449       east: aust
450       north: nord
451       north_east: nordaust
452       north_west: nordvest
453       south: sør
454       south_east: søraust
455       south_west: sørvest
456       west: vest
457     distance: 
458       one: omtrent 1 km
459       other: omtrent %{count} km
460       zero: mindre enn 1 km
461     results: 
462       more_results: Fleire resultat
463       no_results: Ingen resultat funne
464     search: 
465       title: 
466         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
467         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
468         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
469         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
470         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
471         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
472     search_osm_nominatim: 
473       prefix: 
474         aeroway: 
475           aerodrome: Flyplass
476           apron: Flyrampe
477           gate: Gate
478           helipad: Helikopterplass
479           runway: Rullebane
480           taxiway: Taksebane
481           terminal: Terminal
482         amenity: 
483           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
484           airport: Flyplass
485           arts_centre: Kunstsenter
486           artwork: Kunstverk
487           atm: Minibank
488           auditorium: Auditorium
489           bank: Bank
490           bar: Bar
491           bbq: Grill
492           bench: Benk
493           bicycle_parking: Sykkelparkering
494           bicycle_rental: Sykkelutleige
495           biergarten: Ølhage
496           brothel: Bordell
497           bureau_de_change: Vekslingskontor
498           bus_station: Busstasjon
499           cafe: Kafé
500           car_rental: Bilutleige
501           car_sharing: Bildeling
502           car_wash: Bilvask
503           casino: Kasino
504           charging_station: Ladestation
505           cinema: Kino
506           clinic: Klinikk
507           club: Klubb
508           college: Høgskule
509           community_centre: Samfunnshus
510           courthouse: Rettsbygning
511           crematorium: Krematorium
512           dentist: Tannlege
513           doctors: Legar
514           dormitory: Sovesal
515           drinking_water: Drikkevatn
516           driving_school: Køyreskule
517           embassy: Ambassade
518           emergency_phone: Nødtelefon
519           fast_food: Hurtigmat
520           ferry_terminal: Ferjeterminal
521           fire_hydrant: Brannhydrant
522           fire_station: Brannstasjon
523           food_court: Serveringsstadar
524           fountain: Fontene
525           fuel: Drivstoff
526           grave_yard: Gravlund
527           gym: Treningssenter
528           hall: Spisesal
529           health_centre: Helsesenter
530           hospital: Sjukehus
531           hotel: Hotell
532           hunting_stand: Jaktbod
533           ice_cream: Iskrem
534           kindergarten: Barnehage
535           library: Bibliotek
536           market: Marknad
537           marketplace: Marknadsplass
538           mountain_rescue: Fjellredning
539           nightclub: Nattklubb
540           nursery: Førskule
541           nursing_home: Pleieheim
542           office: Kontor
543           park: Park
544           parking: Parkeringsplass
545           pharmacy: Apotek
546           place_of_worship: Religiøst hus
547           police: Politi
548           post_box: Postboks
549           post_office: Postkontor
550           preschool: Førskule
551           prison: Fengsel
552           pub: Pub
553           public_building: Offentleg bygning
554           public_market: Offentleg marknad
555           reception_area: Oppsamlingsområde
556           recycling: Resirkuleringspunkt
557           restaurant: Restaurant
558           retirement_home: Gamleheim
559           sauna: Sauna
560           school: Skule
561           shelter: Tilfluktsrom
562           shop: Butikk
563           shopping: Handel
564           shower: Dusj
565           social_centre: Samfunnshus
566           social_club: Sosial klubb
567           studio: Studio
568           supermarket: Supermarknad
569           swimming_pool: Symjebaseng
570           taxi: Drosje
571           telephone: Offentleg telefon
572           theatre: Teater
573           toilets: Toalett
574           townhall: Rådhus
575           university: Universitet
576           vending_machine: Vareautomat
577           veterinary: Veterinærklinikk
578           village_hall: Forsamlingshus
579           waste_basket: Søppelkasse
580           wifi: WiFi-tilgangspunkt
581           youth_centre: Ungdomssenter
582         boundary: 
583           administrative: Administrativ grense
584           census: Folketeljingsgrense
585           national_park: Nationalpark
586           protected_area: Verna område
587         bridge: 
588           aqueduct: Akvadukt
589           suspension: Hengebru
590           swing: Svingbru
591           viaduct: Viadukt
592           "yes": Bru
593         building: 
594           "yes": Bygning
595         highway: 
596           bridleway: Rideveg
597           bus_guideway: Leidde bussfelt
598           bus_stop: Busstopp
599           byway: Stikkveg
600           construction: Motorveg under konstruksjon
601           cycleway: Sykkelsti
602           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
603           footway: Gangsti
604           ford: Vadestad
605           living_street: Gatetun
606           milestone: Milestolpe
607           minor: Mindre veg
608           motorway: Motorveg
609           motorway_junction: Motorvegkryss
610           motorway_link: Veg til motorveg
611           path: Sti
612           pedestrian: Gangveg
613           platform: Perrong
614           primary: Primær veg
615           primary_link: Primær veg
616           raceway: Racerbane
617           residential: Bustadveg
618           rest_area: Rasteplass
619           road: Veg
620           secondary: Sekundær veg
621           secondary_link: Sekundær veg
622           service: Tjenesteveg
623           services: Motorveitjenester
624           speed_camera: Fotoboks
625           steps: Trapper
626           stile: Stige
627           tertiary: Tertiær veg
628           tertiary_link: Kommunal veg
629           track: Sti
630           trail: Sti
631           trunk: Hovedveg
632           trunk_link: Hovedveg
633           unclassified: Uklassifisert veg
634           unsurfaced: Veg utan dekke
635         historic: 
636           archaeological_site: Arkeologisk plass
637           battlefield: Slagmark
638           boundary_stone: Grensestein
639           building: Bygning
640           castle: Slott
641           church: Kyrkje
642           fort: Fort
643           house: Hus
644           icon: Ikon
645           manor: Herregard
646           memorial: Minne
647           mine: Gruve
648           monument: Monument
649           museum: Museum
650           ruins: Ruinar
651           tower: Tårn
652           wayside_cross: Vegkant kross
653           wayside_shrine: Vegkant alter
654           wreck: Vrak
655         landuse: 
656           allotments: Kolonihagar
657           basin: Elveområde
658           brownfield: Tidlegare industriområde
659           cemetery: Gravplass
660           commercial: Kommersielt område
661           conservation: Freda
662           construction: Kontruksjon
663           farm: Gard
664           farmland: Jordbruksland
665           farmyard: Gardstun
666           forest: Skog
667           garages: Garasjar
668           grass: Gras
669           greenfield: Ikkje-utvikla område
670           industrial: Industriområde
671           landfill: Landfylling
672           meadow: Eng
673           military: Militært område
674           mine: Gruve
675           nature_reserve: Naturreservat
676           orchard: Frukthage
677           park: Park
678           piste: Løype
679           quarry: Steinbrot
680           railway: Jernbane
681           recreation_ground: Idrettsplass
682           reservoir: Reservoar
683           reservoir_watershed: Nedbørfelt
684           residential: Boligområde
685           retail: Detaljsalg
686           road: Vegområde
687           village_green: landsbypark
688           vineyard: Vingård
689           wetland: Våtmark
690           wood: Skog
691         leisure: 
692           beach_resort: Strandsted
693           bird_hide: Fugletårn
694           common: Allmenning
695           fishing: Fiskeområde
696           fitness_station: Trenings studio
697           garden: Hage
698           golf_course: Golfbane
699           ice_rink: Skøytebane
700           marina: Båthavn
701           miniature_golf: Minigolf
702           nature_reserve: Naturreservat
703           park: Park
704           pitch: Sportsarena
705           playground: Leikeplass
706           recreation_ground: Idrettsplass
707           sauna: Badstu
708           slipway: Slipp
709           sports_centre: Sportssenter
710           stadium: Stadion
711           swimming_pool: Symjebaseng
712           track: Laupebane
713           water_park: Vannpark
714         military: 
715           airfield: Militær flyplass
716           barracks: Kaserner
717           bunker: Bunker
718         natural: 
719           bay: Bukt
720           beach: Strand
721           cape: Nes
722           cave_entrance: Holeinngang
723           channel: Kanal
724           cliff: Klippe
725           crater: Krater
726           dune: Sanddyne
727           feature: Eigenskap
728           fell: Fjellskrent
729           fjord: Fjord
730           forest: Skog
731           geyser: Geysir
732           glacier: Isbre
733           heath: Vidde
734           hill: Ås
735           island: Øy
736           land: Land
737           marsh: Sump
738           moor: Myr
739           mud: Gjørme
740           peak: Topp
741           point: Punkt
742           reef: Rev
743           ridge: Rygg
744           river: Elv
745           rock: Stein
746           scree: Ur
747           scrub: Kratt
748           shoal: Grunning
749           spring: Kjelde
750           stone: Stein
751           strait: Stred
752           tree: Tre
753           valley: Dal
754           volcano: Vulkan
755           water: Vatn
756           wetland: Våtmark
757           wetlands: Våtland
758           wood: Skog
759         office: 
760           accountant: Revisor
761           architect: Arkitekt
762           company: Bedrift
763           employment_agency: Bemanningsbedrift
764           estate_agent: Eiendomsmeglar
765           government: Statlig kontor
766           insurance: Forsikringskontor
767           lawyer: Advokat
768           ngo: Ikkje-statlig kontor
769           telecommunication: Telefonkontor
770           travel_agent: Reisebyrå
771           "yes": Kontor
772         place: 
773           airport: Flyplass
774           city: By
775           country: Land
776           county: Fylke
777           farm: Gard
778           hamlet: Grend
779           house: Hus
780           houses: Hus
781           island: Øy
782           islet: Holme
783           isolated_dwelling: Ensleg bostad
784           locality: Plass
785           moor: Myr
786           municipality: Kommune
787           postcode: Postnummer
788           region: Område
789           sea: Hav
790           state: Delstat
791           subdivision: Underavdeling
792           suburb: Forstad
793           town: Tettstad
794           unincorporated_area: Kommunefritt område
795           village: Landsby
796         railway: 
797           abandoned: Forlatt jernbane
798           construction: Jernbane under konstruksjon
799           disused: Nedlagt jernbane
800           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
801           funicular: Kabelbane
802           halt: Togstopp
803           historic_station: Historisk jernbanestasjon
804           junction: Jernbanekryss
805           level_crossing: Planovergang
806           light_rail: Bybane
807           miniature: Miniatyrjernbane
808           monorail: Enskinnebane
809           narrow_gauge: Smalsporjernbane
810           platform: Jernbaneperrong
811           preserved: Verna jernbane
812           spur: Jernbaneforgrening
813           station: Jernbanestasjon
814           subway: T-banestasjon
815           subway_entrance: T-baneinngang
816           switch: Sporveksel
817           tram: Sporveg
818           tram_stop: Trikkestopp
819           yard: Skiftetomt
820         shop: 
821           alcohol: Utanfor lisens
822           antiques: Antikviteter
823           art: Kunstbutikk
824           bakery: Bakeri
825           beauty: Skjønnheitssalong
826           beverages: Drikkevarebutikk
827           bicycle: Sykkelbutikk
828           books: Bokhandel
829           butcher: Slaktar
830           car: Bilbutikk
831           car_parts: Bildeler
832           car_repair: Bilverkstad
833           carpet: Teppebutikk
834           charity: Veldedighetsbutikk
835           chemist: Kjemiker
836           clothes: Klesbutikk
837           computer: Databutikk
838           confectionery: Konditori
839           convenience: Nærbutikk
840           copyshop: Kopieringsbutikk
841           cosmetics: Kosmetikkforretning
842           department_store: Varehus
843           discount: Tilbudsbutikk
844           doityourself: Gjer-det-sjølv
845           dry_cleaning: Renseri
846           electronics: Elektronikkforretning
847           estate_agent: Eiendomsmegler
848           farm: Gardsbutikk
849           fashion: Motebutikk
850           fish: Fiskebutikk
851           florist: Blomsterbutikk
852           food: Matbutikk
853           funeral_directors: Begravelsesforretning
854           furniture: Møbler
855           gallery: Galleri
856           garden_centre: Hagesenter
857           general: Landhandel
858           gift: Gavebutikk
859           greengrocer: Grønnsakshandel
860           grocery: Dagligvarebutikk
861           hairdresser: Frisør
862           hardware: Jernvarehandel
863           hifi: Hi-fi
864           insurance: Forsikring
865           jewelry: Gullsmed
866           kiosk: Kiosk
867           laundry: Vaskeri
868           mall: Kjøpesenter
869           market: Marknad
870           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
871           motorcycle: Motorsykkelbutikk
872           music: Musikkbutikk
873           newsagent: Nyhetsbyrå
874           optician: Optiker
875           organic: Organisk matbutikk
876           outdoor: Utandørs butikk
877           pet: Dyrebutikk
878           photo: Fotobutikk
879           salon: Salong
880           shoes: Skobutikk
881           shopping_centre: Kjøpesenter
882           sports: Sportsbutikk
883           stationery: Papirbutikk
884           supermarket: Supermarked
885           toys: Lekebutikk
886           travel_agency: Reisebyrå
887           video: Videobutikk
888           wine: Utanfor lisens
889         tourism: 
890           alpine_hut: Fjellhytte
891           artwork: Kunstverk
892           attraction: Attraksjon
893           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
894           cabin: Hytte
895           camp_site: Teltplass
896           caravan_site: Campingplass
897           chalet: Fjellhytte
898           guest_house: Gjestehus
899           hostel: Vandrerhjem
900           hotel: Hotell
901           information: Informasjon
902           lean_to: Gapehuk
903           motel: Motell
904           museum: Museum
905           picnic_site: Piknikplass
906           theme_park: Fornøyelsespark
907           valley: Dal
908           viewpoint: Utsiktspunkt
909           zoo: Dyrepark
910         tunnel: 
911           "yes": Tunnel
912         waterway: 
913           artificial: Kunstig vassdrag
914           boatyard: Båtverft
915           canal: Kanal
916           connector: Vannvegforbindelse
917           dam: Demning
918           derelict_canal: Nedlagt kanal
919           ditch: Grøft
920           dock: Dokk
921           drain: Avløp
922           lock: Sluse
923           lock_gate: Sluseport
924           mineral_spring: Mineralkilde
925           mooring: Fortøyning
926           rapids: Bank
927           river: Elv
928           riverbank: Elvebredd
929           stream: Straum
930           wadi: Elveleie
931           water_point: Vannpunkt
932           waterfall: Foss
933           weir: Overløpskant
934       prefix_format: "%{name}"
935   html: 
936     dir: ltr
937   javascripts: 
938     map: 
939       base: 
940         cycle_map: Sykkelkart
941         mapquest: MapQuest Open
942         standard: Standard
943         transport_map: Transport-kart
944       overlays: 
945         maplint: Maplint
946     site: 
947       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
948       edit_tooltip: Rediger kartet
949       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
950       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
951       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
952       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
953   layouts: 
954     community: Samfunnet
955     community_blogs: Bloggar
956     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
957     copyright: Opphavsrett & lisens
958     documentation: Dokumentasjon
959     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
960     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
961     donate_link_text: donering
962     edit: Rediger
963     edit_with: Rediger med %{editor}
964     export: Eksporter
965     export_tooltip: Eksporter kartdata
966     foundation: Stifting
967     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
968     gps_traces: GPS-spor
969     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
970     help: Hjelp
971     help_centre: Brukarstøtte
972     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
973     help_url: http://help.openstreetmap.org/
974     history: Historikk
975     home: heim
976     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
977     inbox_html: innboks %{count}
978     inbox_tooltip: 
979       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
980       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
981       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
982     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
983     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
984     intro_2_download: last ned
985     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
986     intro_2_license: åpen lisens
987     intro_2_use: bruke
988     log_in: logg inn
989     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
990     logo: 
991       alt_text: OpenStreetMap-logo
992     logout: logg ut
993     logout_tooltip: Logg ut
994     make_a_donation: 
995       text: Gje pengegåve
996       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
997     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
998     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
999     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1000     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1001     partners_ic: Imperial College London
1002     partners_partners: partnarar
1003     partners_ucl: UCL VR senteret
1004     project_name: 
1005       h1: OpenStreetMap
1006       title: OpenStreetMap
1007     sign_up: registrer
1008     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1009     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1010     user_diaries: Brukardagbok
1011     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1012     view: Vis
1013     view_tooltip: Vis kartet
1014     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1015     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1016     wiki: Wiki
1017     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1018     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1019   license_page: 
1020     foreign: 
1021       english_link: den engelske originalen
1022       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1023       title: Om denne omsetjinga
1024     legal_babble: 
1025       attribution_example: 
1026         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1027         title: Døme på kjeldehenvising
1028       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1029       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1030       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1031       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1032       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1033       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1034       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1035       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1036       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1037       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1038       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1039       credit_1_html: "Me krever at du brukar krediteringa &ldquo;&copy; OpenStreetMap \ncontributors&rdquo;."
1040       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjenglig under Open Database Licesese, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenke til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distrubuerer OSM i dataform, kan du nevne og linke til lisensen eller lisensane. I former der linkar er umoglige (t.d. trykte verk), foreslår me at du henviser lesarane dine til openstreetmap.org (kansje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1041       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1042       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1043       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1044       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1045       infringement_title_html: Illegal kopiering
1046       intro_1_html: "OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1047       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1048       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1049       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1050       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1051       more_title_html: Finn ut meir
1052       title_html: Opphavsrett og lisensar
1053     native: 
1054       mapping_link: start kartlegging
1055       native_link: Nynorsk versjon
1056       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1057       title: Om denne sida
1058   message: 
1059     delete: 
1060       deleted: Melding sletta
1061     inbox: 
1062       date: Dato
1063       from: Frå
1064       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1065       my_inbox: Min innboks
1066       new_messages: 
1067         one: "%{count} ny melding"
1068         other: "%{count} nye meldingar"
1069       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1070       old_messages: 
1071         one: "%{count} gamal melding"
1072         other: "%{count} gamle meldingar"
1073       outbox: utboks
1074       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1075       subject: Emne
1076       title: Innboks
1077     mark: 
1078       as_read: Melding markert som lese
1079       as_unread: Melding markert som ulese
1080     message_summary: 
1081       delete_button: Slett
1082       read_button: Marker som lese
1083       reply_button: Svar
1084       unread_button: Marker som ulese
1085     new: 
1086       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1087       body: Kropp
1088       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1089       message_sent: Melding sendt
1090       send_button: Send
1091       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1092       subject: Emne
1093       title: Send melding
1094     no_such_message: 
1095       body: Det er inga melding med den ID-en.
1096       heading: Inga melding funne
1097       title: Inga melding funne
1098     outbox: 
1099       date: Dato
1100       inbox: innboks
1101       messages: 
1102         one: Du har %{count} sendt melding
1103         other: Du har %{count} sendte meldingar
1104       my_inbox: Min %{inbox_link}
1105       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1106       outbox: utboks
1107       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1108       subject: Emne
1109       title: Utboks
1110       to: Til
1111     read: 
1112       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1113       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1114       date: Dato
1115       from: Frå
1116       reading_your_messages: Les meldingane dine
1117       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1118       reply_button: Svar
1119       subject: Emne
1120       title: Les melding
1121       to: Til
1122       unread_button: Marker som ulese
1123       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1124     reply: 
1125       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1126     sent_message_summary: 
1127       delete_button: Slett
1128   notifier: 
1129     diary_comment_notification: 
1130       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1131       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1132       hi: Hei %{to_user},
1133       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1134     email_confirm: 
1135       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1136     email_confirm_html: 
1137       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1138       greeting: Hei,
1139       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1140     email_confirm_plain: 
1141       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1142       greeting: Hei,
1143       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1144       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1145     friend_notification: 
1146       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1147       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1148       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1149       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1150     gpx_notification: 
1151       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1152       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1153       failure: 
1154         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1155         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1156         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1157         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1158         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1159       greeting: Hei,
1160       success: 
1161         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1162         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1163       with_description: med skildring
1164       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1165     lost_password: 
1166       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1167     lost_password_html: 
1168       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1169       greeting: Hei,
1170       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1171     lost_password_plain: 
1172       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1173       greeting: Hei,
1174       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1175       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1176     message_notification: 
1177       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1178       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1179       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1180       hi: Hei %{to_user},
1181       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1182     signup_confirm: 
1183       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1184       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1185       greeting: Hei der!
1186       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1187       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1188     signup_confirm_html: 
1189       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1190       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1191       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1192       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1193       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1194       more_videos_here: fleire videoar her
1195       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1196       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1197       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1198     signup_confirm_plain: 
1199       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1200       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1201       current_user: "Ei liste over brukarar i kategoriar basert på kvar i verda dei er er tilgjenglig på:"
1202       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1203       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1204       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1205       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1206       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1207       user_wiki_page: Det er ambefalt at du òg lagar ei wiki brukar side som inneheld kategori for kvar du er, til dømes [[Category:Users_in_Norway]].
1208       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1209       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1210   oauth: 
1211     oauthorize: 
1212       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1213       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1214       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1215       allow_write_api: endre kartet.
1216       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1217       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1218       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1219       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1220     revoke: 
1221       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1222   oauth_clients: 
1223     create: 
1224       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1225     destroy: 
1226       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1227     edit: 
1228       submit: Rediger
1229       title: Rediger programvara di
1230     form: 
1231       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1232       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1233       allow_write_api: endre kartet.
1234       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1235       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1236       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1237       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1238       name: Namn
1239       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1240       required: Påkrevd
1241       support_url: Støytte-URL
1242       url: URL til hovedapplikasjonen
1243     index: 
1244       application: Programnamn
1245       issued_at: Utskrive
1246       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1247       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1248       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1249       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1250       register_new: Registrer applikasjonen din
1251       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1252       revoke: Tilbakekall!
1253       title: Mine OAuth-detaljar
1254     new: 
1255       submit: Registrer
1256       title: Registrer ein ny applikasjon
1257     not_found: 
1258       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1259     show: 
1260       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1261       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1262       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1263       allow_write_api: endre kartet.
1264       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1265       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1266       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1267       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1268       confirm: Er du sikker?
1269       delete: Ta bort klient
1270       edit: Rediger detaljar
1271       key: "Forbrukarnøkkel:"
1272       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1273       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1274       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1275       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1276       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1277     update: 
1278       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1279   printable_name: 
1280     with_version: "%{id}, v%{version}"
1281   redaction: 
1282     create: 
1283       flash: Maskering oppretta.
1284     destroy: 
1285       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1286       flash: Maskering ødelagd.
1287       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1288     edit: 
1289       description: Skildring
1290       heading: Rediger maskering
1291       submit: Lagre markering
1292       title: Rediger relasjon
1293     index: 
1294       empty: Ingen maskeringar å vise.
1295       heading: Liste over maskeringar
1296       title: Liste over maskeringar
1297     new: 
1298       description: Skildring
1299       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1300       submit: Lag maskering
1301       title: Lagar ein ny maskering
1302     show: 
1303       confirm: Er du sikker?
1304       description: "Skildring:"
1305       destroy: Fjern denne maskeringa
1306       edit: Endre denne maskeringa
1307       heading: Visar maskering "%{title}"
1308       title: Visar maskering
1309       user: "Oppretta av:"
1310     update: 
1311       flash: Endringar lagra.
1312   site: 
1313     edit: 
1314       anon_edits: (%{link})
1315       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1316       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1317       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1318       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1319       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1320       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1321       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1322       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1323       user_page_link: brukarside
1324     index: 
1325       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1326       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1327       license: 
1328         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1329       permalink: Permanent lenkje
1330       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1331       shortlink: Kort lenkje
1332     key: 
1333       map_key: Kartforklaring
1334       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1335       table: 
1336         entry: 
1337           admin: Administrativ grense
1338           allotments: Kolonihagar
1339           apron: 
1340             - terminal
1341             - terminal
1342           bridge: Sort kant = bru
1343           bridleway: Rideveg
1344           brownfield: Tidlegare industriområde
1345           building: Viktig bygning
1346           byway: Stikkveg
1347           cable: 
1348             - Kabelvogn
1349             - stolheis
1350           cemetery: Gravplass
1351           centre: Sportssenter
1352           commercial: Kommersielt område
1353           common: 
1354             - Vanleg
1355             - snever
1356           construction: Vegar under konstruksjon
1357           cycleway: Sykkelveg
1358           destination: Destinasjonstilgang
1359           farm: Gard
1360           footway: Gangveg
1361           forest: Skog
1362           golf: Golfbane
1363           heathland: Heilandskap
1364           industrial: Industriområde
1365           lake: 
1366             - Innsjø
1367             - reservoar
1368           military: Militært område
1369           motorway: Motorveg
1370           park: Park
1371           permissive: Betinget tilgjenge
1372           pitch: Sportsarena
1373           primary: Primærveg
1374           private: Privat tilgjenge
1375           rail: Jernbane
1376           reserve: Naturreservat
1377           resident: Boligområde
1378           retail: Detaljsalgområde
1379           runway: 
1380             - Flystripe
1381             - taksebane
1382           school: 
1383             - Skule
1384             - universitet
1385           secondary: Sekundærveg
1386           station: Jernbanestasjon
1387           subway: Undergrunnsbane
1388           summit: 
1389             - Topp
1390             - fjelltopp
1391           tourist: Turistattraksjon
1392           track: Spor
1393           tram: 
1394             - Bybane
1395             - trikk
1396           trunk: Hovedveg
1397           tunnel: Streka kant = tunnel
1398           unclassified: Uklassifisert veg
1399           unsurfaced: Veg utan dekke
1400           wood: Ved
1401     markdown_help: 
1402       alt: Alternativ tekst
1403       first: Første punkt
1404       heading: Overskrifter
1405       headings: Overskrifter
1406       image: Bilete
1407       link: Lekje
1408       ordered: Sortert liste
1409       second: Andre punkt
1410       subheading: Underoverskrifter
1411       text: Tekst
1412       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1413       unordered: Usortert liste
1414       url: URL
1415     richtext_area: 
1416       edit: Endre
1417       preview: Førehandsvising
1418     search: 
1419       search: Søk
1420       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1421       submit_text: Gå
1422       where_am_i: Kor er eg?
1423       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1424     sidebar: 
1425       close: Lukk
1426       search_results: Søkjeresultat
1427   time: 
1428     formats: 
1429       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1430   trace: 
1431     create: 
1432       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1433       upload_trace: Last opp GPS-spor
1434     delete: 
1435       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1436     edit: 
1437       description: "Skildring:"
1438       download: last ned
1439       edit: rediger
1440       filename: "Filnamn:"
1441       heading: Redigerer spor %{name}
1442       map: kart
1443       owner: "Eigar:"
1444       points: "Punkter:"
1445       save_button: Lagre endringar
1446       start_coord: "Startkoordinat:"
1447       tags: "Markelapper:"
1448       tags_help: kommaseparert
1449       title: Redigerer spor %{name}
1450       uploaded_at: "Last opp:"
1451       visibility: "Synlegheit:"
1452       visibility_help: kva tyder dette?
1453       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1454     list: 
1455       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1456       public_traces: Offentleg GPS-spor
1457       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1458       tagged_with: merkte med %{tags}
1459       your_traces: Dine GPS-spor
1460     make_public: 
1461       made_public: Spor gjort offentleg
1462     offline: 
1463       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1464       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1465     offline_warning: 
1466       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1467     trace: 
1468       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1469       by: av
1470       count_points: "%{count} punkt"
1471       edit: rediger
1472       edit_map: Rediger kart
1473       identifiable: IDENTIFISERBAR
1474       in: i
1475       map: kart
1476       more: meir
1477       pending: VENTER
1478       private: PRIVAT
1479       public: OFFENTLEG
1480       trace_details: Vis detaljar for spor
1481       trackable: SPORBAR
1482       view_map: Vis kart
1483     trace_form: 
1484       description: "Skildring:"
1485       help: Hjelp
1486       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1487       tags: "Merkelappar:"
1488       tags_help: kommaseparert
1489       upload_button: Last opp
1490       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1491       visibility: "Synligheit:"
1492       visibility_help: kva tyder dette?
1493       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1494     trace_header: 
1495       see_all_traces: Sjå alle spor
1496       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1497       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1498       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1499     trace_optionals: 
1500       tags: Merkelappar
1501     trace_paging_nav: 
1502       newer: Nyare spor
1503       older: Eldre spor
1504       showing_page: Viser side %{page}
1505     view: 
1506       delete_track: Slett dette sporet
1507       description: "Skildring:"
1508       download: last ned
1509       edit: rediger
1510       edit_track: Rediger dette sporet
1511       filename: "Filnamn:"
1512       heading: Viser spor %{name}
1513       map: kart
1514       none: Ingen
1515       owner: "Eigar:"
1516       pending: VENTANDE
1517       points: "Punkter:"
1518       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1519       tags: "Markelappar:"
1520       title: Viser spor %{name}
1521       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1522       uploaded: "Lasta opp:"
1523       visibility: "Synligheit:"
1524     visibility: 
1525       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1526       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1527       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1528       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1529   user: 
1530     account: 
1531       contributor terms: 
1532         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1533         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1534         heading: "Bidragsytervilkår:"
1535         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1536         link text: kva er dette?
1537         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1538         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1539       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1540       delete image: Fjern gjeldande bilete
1541       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1542       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1543       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1544       gravatar: 
1545         gravatar: Bruk Gravatar
1546         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1547         link text: kva er dette?
1548       home location: "Heimeposisjon:"
1549       image: "Bilete:"
1550       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1551       keep image: Hald på gjeldande bilete
1552       latitude: "Breiddegrad:"
1553       longitude: "Lengdegrad:"
1554       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1555       my settings: Innstellingane mine
1556       new email address: "Ny e-postadresse:"
1557       new image: Legg til eit bilete
1558       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1559       openid: 
1560         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1561         link text: kva er dette?
1562         openid: "OpenID:"
1563       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1564       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1565       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1566       public editing: 
1567         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1568         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1569         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1570         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1571         enabled link text: kva er dette?
1572         heading: "Offentleg redigering:"
1573       public editing note: 
1574         heading: Offentleg redigering
1575         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1576       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1577       return to profile: Returner til profil
1578       save changes button: Lagre endringar
1579       title: Rediger konto
1580       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1581     confirm: 
1582       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1583       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1584       button: Stadfest
1585       heading: Stadfest ein brukerkonto
1586       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1587       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1588       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1589       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1590     confirm_email: 
1591       button: Stadfest
1592       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1593       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1594       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1595       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1596     confirm_resend: 
1597       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1598       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1599     filter: 
1600       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1601     go_public: 
1602       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1603     list: 
1604       confirm: Stadfest valde brukarar
1605       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1606       heading: Brukarar
1607       hide: Skjul valde brukarar
1608       showing: 
1609         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1610         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1611       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1612       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1613       title: Brukarar
1614     login: 
1615       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1616       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1617       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1618       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1619       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1620       heading: Logg inn
1621       login_button: Logg inn
1622       lost password link: Mista passordet ditt?
1623       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1624       no account: Har du ingen brukarkonto?
1625       openid: "%{logo} OpenID:"
1626       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1627       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1628       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1629       openid_providers: 
1630         aol: 
1631           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1632           title: Logg inn med AOL
1633         google: 
1634           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1635           title: Logg inn med Google
1636         myopenid: 
1637           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1638           title: Logg inn med myOpenID
1639         openid: 
1640           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1641           title: Logg inn med OpenID
1642         wordpress: 
1643           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1644           title: Logg inn med Wordpress
1645         yahoo: 
1646           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1647           title: Logg inn med Yahoo
1648       password: "Passord:"
1649       register now: Registrer deg no
1650       remember: "Hugs meg:"
1651       title: Logg inn
1652       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1653       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1654       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1655     logout: 
1656       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1657       logout_button: Logg ut
1658       title: Logg ut
1659     lost_password: 
1660       email address: "E-postadresse:"
1661       heading: Gløymt passord?
1662       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1663       new password button: Nullstill passord
1664       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1665       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1666       title: Gløymt passord
1667     make_friend: 
1668       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1669       button: Legg til som ein ven
1670       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1671       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1672       success: "%{name} er no venen din."
1673     new: 
1674       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1675       confirm password: "Stadfest passord:"
1676       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1677       continue: Hald fram
1678       display name: "Visningsnavn:"
1679       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1680       email address: "E-postadresse:"
1681       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1682       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1683       flash welcome: Takk for at du blei medlem. Me har sendt deg ei velkomstmelding til %{email} med nokre hint om korleis du kjem igang.
1684       heading: Opprett ein brukerkonto
1685       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1686       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1687       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1688       openid: "%{logo} OpenID:"
1689       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1690       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1691       password: "Passord:"
1692       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1693       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1694       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1695       title: Opprett konto
1696       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1697     no_such_user: 
1698       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1699       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1700       title: Ingen brukar funnet
1701     popup: 
1702       friend: Ven
1703       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1704       your location: Posisjonen din
1705     remove_friend: 
1706       button: Fjern som ein ven
1707       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1708       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1709       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1710     reset_password: 
1711       confirm password: "Stadfest passord:"
1712       flash changed: Passordet ditt er endra.
1713       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1714       heading: Nullstill passord for %{user}
1715       password: "Passord:"
1716       reset: Nullstill passord
1717       title: Nullstill passord
1718     set_home: 
1719       flash success: Heimelokasjon lagra
1720     suspended: 
1721       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1722       heading: Konto stengt
1723       title: Konto stengt
1724       webmaster: webmaster
1725     terms: 
1726       agree: Eg godkjenner
1727       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1728       consider_pd_why: kva er dette?
1729       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1730       decline: Avslå
1731       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1732       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1733       heading: Bidragsytervilkåra
1734       legale_names: 
1735         france: Frankrike
1736         italy: Italia
1737         rest_of_world: Resten av verda
1738       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1739       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1740       title: Bidragsytervilkår
1741       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1742     view: 
1743       activate_user: aktiver denne brukaren
1744       add as friend: legg til som ein ven
1745       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1746       block_history: mottekne blokkeringar
1747       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1748       blocks on me: blokkeringane mine
1749       comments: kommentarar
1750       confirm: Stadfest
1751       confirm_user: stadfest denne brukaren
1752       create_block: blokkar denne brukaren
1753       created from: "Oppretta frå:"
1754       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1755       ct declined: Avslått
1756       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1757       ct undecided: Usikker
1758       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1759       delete_user: slett denne brukaren
1760       description: Skildring
1761       diary: dagbok
1762       edits: redigeringar
1763       email address: "E-postadresse:"
1764       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1765       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1766       hide_user: skjul denne brukaren
1767       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1768       km away: "%{count}km unna"
1769       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1770       m away: "%{count}m unna"
1771       mapper since: "Brukar sidan:"
1772       moderator_history: tildelte blokkeringar
1773       my comments: mine kommentarar
1774       my diary: mi dagbok
1775       my edits: redigeringane mine
1776       my settings: innstellingane mine
1777       my traces: spora mine
1778       nearby users: Andre næliggande brukarar
1779       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1780       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1781       new diary entry: ny dagbokoppføring
1782       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1783       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1784       oauth settings: oauth-innstellingar
1785       remove as friend: fjern som ven
1786       role: 
1787         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1788         grant: 
1789           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1790           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1791         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1792         revoke: 
1793           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1794           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1795       send message: send melding
1796       settings_link_text: innstellingar
1797       spam score: "Spamresultat:"
1798       status: "Status:"
1799       traces: spor
1800       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1801       user location: Posisjonen til brukaren
1802       your friends: Venene dine
1803   user_block: 
1804     blocks_by: 
1805       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1806       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1807       title: Blokkeringar av %{name}
1808     blocks_on: 
1809       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1810       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1811       title: Blokkeringar av %{name}
1812     create: 
1813       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1814       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1815       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1816     edit: 
1817       back: Vis alle blokkeringar
1818       heading: Endrar blokkering av %{name}
1819       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1820       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1821       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1822       show: Vis denne blokkeringa
1823       submit: Oppdater blokkering
1824       title: Endrar blokkering av %{name}
1825     filter: 
1826       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1827       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1828     helper: 
1829       time_future: Sluttar om %{time}.
1830       time_past: Slutta %{time} sidan.
1831       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1832     index: 
1833       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1834       heading: Liste over brukerblokkeringer
1835       title: Brukerblokkeringer
1836     model: 
1837       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1838       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1839     new: 
1840       back: Vis alle blokkeringar
1841       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1842       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1843       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1844       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1845       submit: Opprett blokkering
1846       title: Opprettar blokkering av %{name}
1847       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1848       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1849     not_found: 
1850       back: Tilbake til indeksen
1851       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1852     partial: 
1853       confirm: Er du sikker?
1854       creator_name: Oppretta av
1855       display_name: Blokkert brukar
1856       edit: Rediger
1857       next: Neste »
1858       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1859       previous: « Forrige
1860       reason: Årsak for blokkering
1861       revoke: Tilbakekall!
1862       revoker_name: Tilbakekalt av
1863       show: Vis
1864       showing_page: Viser side %{page}
1865       status: Status
1866     period: 
1867       one: 1 time
1868       other: "%{count} timar"
1869     revoke: 
1870       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1871       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1872       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1873       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1874       revoke: Tilbakekall!
1875       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1876       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1877     show: 
1878       back: Vis alle blokkeringar
1879       confirm: Er du sikker?
1880       edit: Rediger
1881       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1882       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1883       reason: "Årsak for blokkering:"
1884       revoke: Tilbakekall!
1885       revoker: "Tilbakekaller:"
1886       show: Vis
1887       status: Status
1888       time_future: Sluttar om %{time}
1889       time_past: Slutta %{time} sidan
1890       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1891     update: 
1892       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1893       success: Blokkering oppdatert.
1894   user_role: 
1895     filter: 
1896       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1897       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1898       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1899       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1900     grant: 
1901       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1902       confirm: Stadfest
1903       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1904       heading: Stadfest rolletildeling
1905       title: Stadfest rolletildeling
1906     revoke: 
1907       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1908       confirm: Stadfest
1909       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1910       heading: Stadfest fjerning av rolle
1911       title: Stadfest fjerning av rolle