Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
index 4add90a8b9a6ad107de8b404f89604544ecebc64..54374013514674cd75ec4731d6447890e612b8ae 100644 (file)
-pl:
-  activerecord:
-    # Translates all the model names which are used in error handling on the web site
-    models:
-      acl: "Lista ACL"
-      changeset: "Changeset"
-      changeset_tag: "Tag changesetu"
-      country: "Państwo"
-      diary_comment: "Komentarz dziennika"
-      diary_entry: "Wpis w dzienniku"
-      friend: "Znajomy"
-      language: "Język"
-      message: "Wiadomość"
-      node: "Węzeł"
-      node_tag: "Tag węzła"
-      notifier: "Notifier"
-      old_node: "Wcześniejszy węzeł"
-      old_node_tag: "Tag wcześniejszego węzła"
-      old_relation: "Stara relacja"
-      old_relation_member: "Członek wcześniejszej relacji"
-      old_relation_tag: "Tag wcześniejszej relacji"
-      old_way: "Wcześniejsza droga"
-      old_way_node: "Węzeł wcześniejszej drogi"
-      old_way_tag: "Tag wcześniejszej drogi"
-      relation: "Relacja"
-      relation_member: "Członek relacji"
-      relation_tag: "Tag relacji"
-      session: "Sesja"
-      trace: "Ślad"
-      tracepoint: "Punkt śladu"
-      tracetag: "Tag Śladu"
-      user: "Użytkownik"
-      user_preference: "Preferencje użytkownika"
-      user_token: "Token użytkownika"
-      way: "Droga"
-      way_node: "Węzeł drogi"
-      way_tag: "Tag drogi"
-    # Translates all the model attributes which are used in error handling on the web site
-    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
-    attributes:
-      diary_comment:
-        body: "Treść"
-      diary_entry:
-        user: "Użytkownik"
-        title: "Tytuł"
-        latitude: "Szerokość geograficzna"
-        longitude: "Długość geograficzna"
-        language: "Język"
-      friend:
-        user: "Użytkownik"
-        friend: "Znajomy"
-      trace:
-        user: "Użytkownik"
-        visible: "Widoczny"
-        name: "Nazwa"
-        size: "Rozmiar"
-        latitude: "Szerokość geograficzna"
-        longitude: "Długość geograficzna"
-        public: "Publiczny"
-        description: "Opis"
-      message:
-        sender: "Nadawca"
-        title: "Tytuł"
-        body: "Treść"
-        recipient: "Odbiorca"
-      user:
-        email: "Email"
-        active: "Aktywny"
-        display_name: "Przyjazna nazwa"
-        description: "Opis"
-        languages: "Języki"
-        pass_crypt: "Hasło"
-  map:
-    view: Mapa
-    edit: Edycja
-    coordinates: "Współrzędne:"
-  browse:
-    changeset:
-      title: "Changeset"
-      changeset: "Changeset:"
-      download: "Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
-      changesetxml: "XML w formacie Changesetu"
-      osmchangexml: "XML w formacie osmChange"
-    changeset_details:
-      created_at: "Utworzono:"
-      closed_at: "Zamknięto:"
+# Messages for Polish (polski)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck-pecl
+# Author: Ajank
+# Author: BdgwksxD
+# Author: BeginaFelicysym
+# Author: Chrumps
+# Author: Cysioland
+# Author: Debeet
+# Author: Deejay1
+# Author: Kaligula
+# Author: Nemo bis
+# Author: Odie2
+# Author: Przemub
+# Author: RafalR
+# Author: Rezonansowy
+# Author: Soeb
+# Author: Sp5uhe
+# Author: Ty221
+# Author: Woytecr
+# Author: Wpedzich
+# Author: Yarl
+pl: 
+  activerecord: 
+    attributes: 
+      diary_comment: 
+        body: Treść
+      diary_entry: 
+        language: Język
+        latitude: Szerokość geograficzna
+        longitude: Długość geograficzna
+        title: Tytuł
+        user: Użytkownik
+      friend: 
+        friend: Znajomy
+        user: Użytkownik
+      message: 
+        body: Treść
+        recipient: Odbiorca
+        sender: Nadawca
+        title: Tytuł
+      trace: 
+        description: Opis
+        latitude: Szerokość geograficzna
+        longitude: Długość geograficzna
+        name: Nazwa
+        public: Publiczny
+        size: Rozmiar
+        user: Użytkownik
+        visible: Widoczny
+      user: 
+        active: Aktywny
+        description: Opis
+        display_name: Publiczna nazwa
+        email: E-mail
+        languages: Języki
+        pass_crypt: Hasło
+    models: 
+      acl: Lista kontroli dostępu
+      changeset: Zestaw zmian
+      changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
+      country: Państwo
+      diary_comment: Komentarz dziennika
+      diary_entry: Wpis w dzienniku
+      friend: Znajomy
+      language: Język
+      message: Wiadomość
+      node: Węzeł
+      node_tag: Znacznik węzła
+      notifier: Notifier
+      old_node: Wcześniejszy węzeł
+      old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
+      old_relation: Stara relacja
+      old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
+      old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
+      old_way: Wcześniejsza droga
+      old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
+      old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
+      relation: Relacja
+      relation_member: Członek relacji
+      relation_tag: Znacznik relacji
+      session: Sesja
+      trace: Ślad
+      tracepoint: Punkt śladu
+      tracetag: Znacznik śladu
+      user: Użytkownik
+      user_preference: Preferencje użytkownika
+      user_token: Token użytkownika
+      way: Droga
+      way_node: Węzeł drogi
+      way_tag: Tag drogi
+  application: 
+    require_cookies: 
+      cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
+    require_moderator: 
+      not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
+    setup_user_auth: 
+      blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
+      need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
+  browse: 
+    changeset: 
+      changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
+      changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
+      feed: 
+        title: Zestaw zmian %{id}
+        title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
+      osmchangexml: XML w formacie osmChange
+      title: Zestaw zmian
+    changeset_details: 
       belongs_to: "Należy do:"
       belongs_to: "Należy do:"
-      bounding_box: "Prostokąt min/max:"
-      no_bounding_box: "Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego."
-      show_area_box: "Pokaż obszar prostokątu"
-      box: "prostokąt"
-      has_nodes: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
-      has_ways: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
-      has_relations: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
+      bounding_box: "Obszar edycji:"
+      box: prostokąt
+      closed_at: "Zamknięto:"
+      created_at: "Utworzono:"
+      has_nodes: 
+        few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
+        one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
+        other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
+      has_relations: 
+        few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
+        one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
+        other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
+      has_ways: 
+        few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
+        one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
+        other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
+      no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
+      show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
     common_details: 
     common_details: 
+      changeset_comment: "Komentarz:"
+      deleted_at: "Usunięte dnia:"
+      deleted_by: "Usunięte przez:"
       edited_at: "Edytowano:"
       edited_at: "Edytowano:"
-      edited_by: "Edytował(a):"
+      edited_by: "Edytowane przez:"
+      in_changeset: "W zestawie zmian:"
       version: "Wersja:"
       version: "Wersja:"
-      in_changeset: "W changesecie:"
-    containing_relation:
-      relation: "Relacja {{relation_name}}"
-      relation_as: "(jako {{relation_role}})"
-    map:
-      loading: "Wczytywanie..."
-      deleted: "Skasowano"
-      view_larger_map: "Powiększ mapę"
-    node_details:
-      coordinates: "Współrzędne: "
+    containing_relation: 
+      entry: Relacja %{relation_name}
+      entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
+    map: 
+      deleted: Skasowano
+      edit: 
+        area: Edytuj obszar
+        node: Edytuj węzeł
+        note: Edytuj notatkę
+        relation: Edytuj relację
+        way: Edytuj drogę
+      larger: 
+        area: Zobacz obszar na większej mapie
+        node: Zobacz punkt na większej mapie
+        note: Zobacz notatkę na większej mapie
+        relation: Zobacz relację na większej mapie
+        way: Pokaż drogę na większej mapie
+      loading: Wczytywanie…
+    navigation: 
+      all: 
+        next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
+        next_node_tooltip: Następny węzeł
+        next_note_tooltip: Następna notatka
+        next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
+        next_way_tooltip: Następna droga
+        prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
+        prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
+        prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
+        prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
+        prev_way_tooltip: Poprzednia droga
+      user: 
+        name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
+        next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
+    node: 
+      download_xml: Pobierz XML
+      edit: Edytuj węzeł
+      node: Węzeł
+      node_title: "Węzeł: %{node_name}"
+      view_history: Zobacz historię
+    node_details: 
+      coordinates: "Współrzędne:"
       part_of: "Jest częścią:"
       part_of: "Jest częścią:"
-    node_history:
-      node_history: "Historia zmian węzła"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Ściągnij XML"
-      view_details: "zobacz szczegóły"
-    node:
-      node: "Węzeł"
-      node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Ściągnij XML"
-      view_history: "zobacz historię zmian"
-    not_found:
-      sorry: "Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony."
-    paging_nav:
-      showing_page: "Widoczna jest strona"
-      of: "z"
-    relation_details:
+    node_history: 
+      download_xml: Pobierz XML
+      node_history: Historia zmian węzła
+      node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
+      view_details: Zobacz szczegóły
+    not_found: 
+      sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
+      type: 
+        changeset: zestaw zmian
+        node: węzeł
+        relation: relacja
+        way: droga
+    note: 
+      at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
+      at_html: "%{when} temu"
+      closed: "Zamknięto:"
+      closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
+      comments: "Komentarze:"
+      description: "Opis:"
+      last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
+      open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
+      opened: "Utworzono:"
+      title: Uwaga
+    paging_nav: 
+      of: z
+      showing_page: strona
+    redacted: 
+      message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
+      redaction: Redakcja %{id}
+      type: 
+        node: węzeł
+        relation: relacja
+        way: droga
+    relation: 
+      download_xml: Pobierz XML
+      relation: Relacja
+      relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
+      view_history: Zobacz historię zmian
+    relation_details: 
       members: "Zawiera:"
       part_of: "Jest częścią:"
       members: "Zawiera:"
       part_of: "Jest częścią:"
-    relation_history:
-      relation_history: "Historia zmian relacji"
-      relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
-    relation_member:
-      as: "jako"
-    relation:
-      relation: "Relacja"
-      relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Ściągnij XML"
-      view_history: "zobacz historię zmian"
-    start:
-      view_data: "Zobacz dane w aktualnym widoku mapy"
-      manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
-    start_rjs:
-      data_frame_title: "Dane"
-      zoom_or_select: "Przybliż albo wybierz inny obszar mapy"
-      drag_a_box: "Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar"
-      manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
-      loaded_an_area_with_num_features: "Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
-      load_data: "Załaduj dane"
-      unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
-      loading: "Wczytywanie..."
-      show_history: "Pokaż zmiany"
-      wait: "Moment..."
-      history_for_feature: "Historia zmian dla [[feature]]"
-      details: "Szczegóły"
-      private_user: "prywatny użytkownika"
-      edited_by_user_at_timestamp: "Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]"
-    tag_details:
-      tags: "Tagi:"
-    way_details:
+    relation_history: 
+      download_xml: Pobierz XML
+      relation_history: Historia zmian relacji
+      relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
+      view_details: Zobacz szczegóły
+    relation_member: 
+      entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
+      type: 
+        node: Węzeł
+        relation: Relacja
+        way: Droga
+    start_rjs: 
+      data_frame_title: Dane
+      data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
+      details: Szczegóły
+      edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
+      hide_areas: Ukryj obszary
+      history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
+      load_data: Załaduj dane
+      loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
+      loading: Wczytywanie...
+      manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
+      notes_layer_name: Przeglądaj notatki
+      object_list: 
+        api: Pobierz ten obszar z API
+        back: Powrót do listy obiektów
+        details: Szczegóły
+        heading: Lista obiektów
+        history: 
+          type: 
+            node: Węzeł %{id}
+            way: Droga %{id}
+        selected: 
+          type: 
+            node: Węzeł %{id}
+            way: Droga %{id}
+        type: 
+          node: Węzeł
+          way: Droga
+      private_user: prywatny użytkownika
+      show_areas: Pokaż obszary
+      show_history: Pokaż zmiany
+      unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
+      view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
+      wait: Moment…
+      zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
+    tag_details: 
+      tags: "Znaczniki:"
+      wiki_link: 
+        key: Strona wiki dla etykiety %{key}
+        tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
+    timeout: 
+      sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
+      type: 
+        changeset: Zestaw zmian
+        node: węzeł
+        relation: relacja
+        way: droga
+    way: 
+      download_xml: Ściągnij XML
+      edit: Edytuj
+      view_history: Pokaż historię
+      way: Droga
+      way_title: "Droga: %{way_name}"
+    way_details: 
+      also_part_of: 
+        one: należy do drogi %{related_ways}
+        other: należy do dróg %{related_ways}
       nodes: "Węzły:"
       part_of: "Jest częścią:"
       nodes: "Węzły:"
       part_of: "Jest częścią:"
-      also_part_of:
-        one: "należy również do drogi {{related_ways}}"
-        other: "należy również do dróg {{related_ways}}"
-    way_history:
-      way_history: "Historia zmian drogi"
-      way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Ściągnij XML"
-      view_details: "zobacz szczegóły"
-    way:
-      way: "Droga"
-      way_title: "Droga: {{way_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Ściągnij XML"
-      view_details: "zobacz szczegóły"
-  changeset:
-    changeset_paging_nav:
-      showing_page: "Widoczna jest strona"
-      of: "z"
-    changeset:
-      still_editing: "(nadal edytowany)"
-      anonymous: "Anonim"
-      no_comment: "(brak)"
-      no_edits: "(brak edycji)"
-      show_area_box: "pokaż prostokąt zawierający"
-      big_area: "(pełny)"
-      view_changeset_details: "Zobacz szczegóły changesetu"
-      more: "więcej"
-    changesets:
-      id: "ID"
-      saved_at: "Zapisano"
-      user: "Użytkownik"
-      comment: "Komentarz"
-      area: "Obszar"
-    list_bbox:
-      history: "Historia"
-      changesets_within_the_area: "Changesety w tym obszarze:"
-      show_area_box: "pokaż prostokąt"
-      no_changesets: "Brak changesetów"
-      all_changes_everywhere: "Zobacz też globalną {{recent_changes_link}}."
-      recent_changes: "listę ostatnich zmian"
-      no_area_specified: "Nie podano obszaru"
-      first_use_view: "Użyj najpierw {{view_tab_link}} aby wyświetlić interesujący Cię obszar, następnie przejdź do zakładki Zmiany."
-      view_the_map: "zobacz mapę"
-      view_tab: "zakładki Mapa"
-      alternatively_view: "Możesz też objerzeć globalną {{recent_changes_link}}"
-    list:
-      recent_changes: "Najświeższe zmiany"
-      recently_edited_changesets: "Ostatnio edytowane changesety:"
-      for_more_changesets: "Pełne listy zmian dostępne są po wybraniu użytkownika i kliknięciu na historię jego edycji, a także według obszarów w zakładce Zmiany."
-    list_user:
-      edits_by_username: "Edycje dokonane przez {{username_link}}"
-      no_visible_edits_by: "Brak edycji autora {{name}} do wyświetlenia."
-      for_all_changes: "Żeby obejrzeć zmiany wszystkich autorów przejdź do globalnej {{recent_changes_link}}"
-      recent_changes: "listy ostatnich zmian"
-  diary_entry:
-    new:
-      title: Nowy wpis do dziennika
-    list:
-      title: "Dzienniki użytkowników"
-      user_title: "Dziennik dla {{user}}"
+    way_history: 
+      download_xml: Ściągnij XML
+      view_details: Zobacz szczegóły
+      way_history: Historia zmian drogi
+      way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
+  changeset: 
+    changeset: 
+      anonymous: Anonim
+      big_area: (duży)
+      no_comment: (brak)
+      no_edits: (brak edycji)
+      show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
+      still_editing: (nadal edytowany)
+      view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
+    changeset_paging_nav: 
+      next: Następna »
+      previous: « Poprzednia
+      showing_page: Strona %{page}
+    changesets: 
+      area: Obszar
+      comment: Komentarz
+      id: ID
+      saved_at: Zapisano
+      user: Użytkownik
+    list: 
+      description: Ostatnie zmiany
+      description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
+      description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
+      description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
+      description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
+      description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
+      empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
+      empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
+      heading: Zestawy zmian
+      heading_bbox: Zestawy zmian
+      heading_friend: Zestawy zmian
+      heading_nearby: Zestawy zmian
+      heading_user: Zestawy zmian
+      heading_user_bbox: Zestawy zmian
+      title: Zestawy zmian
+      title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
+      title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
+      title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
+      title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
+      title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
+    timeout: 
+      sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
+  diary_entry: 
+    comments: 
+      ago: "%{ago} temu"
+      comment: Komentarz
+      has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
+      newer_comments: Nowsze komentarze
+      older_comments: Starsze komentarze
+      post: Wpis
+      when: Kiedy
+    diary_comment: 
+      comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
+      confirm: Potwierdź
+      hide_link: Ukryj ten komentarz
+    diary_entry: 
+      comment_count: 
+        few: "%{count} komentarze"
+        one: 1 komentarz
+        other: "%{count} komentarzy"
+        zero: Brak komentarzy
+      comment_link: Skomentuj ten wpis
+      confirm: Potwierdź
+      edit_link: Edytuj ten wpis
+      hide_link: Ukryj ten wpis
+      posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
+      reply_link: Odpowiedz na ten wpis
+    edit: 
+      body: "Treść:"
+      language: "Język:"
+      latitude: "Szerokość geograficzna:"
+      location: "Położenie:"
+      longitude: "Długość geograficzna:"
+      marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
+      save_button: Zapisz
+      subject: "Temat:"
+      title: Edycja wpisu dziennika
+      use_map_link: na mapie
+    feed: 
+      all: 
+        description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
+        title: Wpisy OpenStreetMap
+      language: 
+        description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
+        title: Wpisy w języku %{language_name}
+      user: 
+        description: Ostatnie wpisy od %{user}
+        title: Wpisy dla %{user}
+    list: 
+      in_language_title: Wpisy w języku %{language}
       new: Nowy wpis do dziennika
       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
       new: Nowy wpis do dziennika
       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
+      newer_entries: Nowsze wpisy
       no_entries: Brak wpisów dziennika
       no_entries: Brak wpisów dziennika
-      recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika: "
       older_entries: Starsze wpisy
       older_entries: Starsze wpisy
-      newer_entries: Nowsze wpisy
-    edit:
-      title: "Edycja wpisu dziennika"
-      subject: "Temat: "
-      body: "Treść: "
-      language: "Język: "
-      location: "Położenie: "
-      latitude: "Szerokość geograficzna: "
-      longitude: "Długość geograficzna: "
-      use_map_link: "na mapie"
-      save_button: "Zapisz"
-      marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
-    view:
-      title: "Wpisy użytkowników | {{user}}"
-      user_title: "Dziennik dla {{user}}"
-      leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
-      save_button: "Zapisz"
-    no_such_entry:
-      heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
-      body: "Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
-    no_such_user:
-      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
-    diary_entry:
-      posted_by: "Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}"
-      comment_link: Skomentuj ten wpis
-      reply_link: Odpowiedz na ten wpis
-      comment_count:
-        one: 1 komentarz
-        two: 2 komentarze
-        three: 3 komentarze
-        four: 4 komentarze
-        other: "{{count}} komentarzy"
-      edit_link: Edytuj ten wpis
-    diary_comment:
-      comment_from: "Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}"
-  export:
-    start:
-      area_to_export: "Obszar do eksportu"
-      manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
-      format_to_export: "Format eksportu"
-      osm_xml_data: "Dane XML OpenStreetMap"
-      mapnik_image: "Obrazek z Mapnika"
-      osmarender_image: "Obrazek z Osmarender"
-      embeddable_html: "HTML do wklejenia"
-      licence: "Licencja"
-      export_details: 'Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
-      options: "Opcje"
-      format: "Format"
-      scale: "Skala"
-      max: "max"
-      image_size: "Rozmiar obrazka:"
-      zoom: "Zoom"
-      add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
+      recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
+      title: Dzienniki użytkowników
+      title_friends: Dzienniki znajomych
+      title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
+      user_title: Dziennik użytkownika %{user}
+    location: 
+      edit: Edytuj
+      location: "Położenie:"
+      view: Podgląd
+    new: 
+      title: Nowy wpis do dziennika
+    no_such_entry: 
+      body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
+      heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
+      title: Nie ma takiego wpisu
+    view: 
+      leave_a_comment: Zostaw komentarz
+      login: Zaloguj się
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
+      save_button: Zapisz
+      title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
+      user_title: Dziennik użytkownika %{user}
+  editor: 
+    default: Domyślnie (obecnie %{name})
+    id: 
+      description: iD (edycja w przeglądarce)
+      name: iD
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: JOSM lub Markaartor
+      name: Zdalne sterowanie
+  export: 
+    start: 
+      add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
+      area_to_export: Obszar do eksportu
+      embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
+      export_button: Eksportuj
+      export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
+      format: Format
+      format_to_export: Format eksportu
+      image_size: Rozmiar obrazka
       latitude: "Szer:"
       latitude: "Szer:"
+      licence: Licencja
       longitude: "Dł:"
       longitude: "Dł:"
-      output: "Wynik"
-      paste_html: "Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie"
-      export_button: "Eksportuj"
-    start_rjs:
-      export: "Eksport"
-      drag_a_box: "Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie"
-      manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
-      click_add_marker: "Kliknij na mapie aby dodać pinezkę"
-      change_marker: "Zmień pozycję pinezki"
-      add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
-      view_larger_map: "Większy widok mapy"
-  geocoder:
-    results:
-      results: "Wyniki"
-      type_from_source: "{{type}} z {{source_link}}"
-      no_results: "Nie znaleziono"
-  layouts:
-    welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
-    home: "główna"
-    inbox: "skrzynka ({{count}})"
-    logout: wyloguj
-    log_in: zaloguj się
-    sign_up: zarejestruj
-    view: Mapa
+      manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
+      map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
+      max: max
+      options: Opcje
+      osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
+      output: Wynik
+      paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
+      scale: Skala
+      too_large: 
+        body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
+        heading: Obszar zbyt duży
+      zoom: Zoom
+    start_rjs: 
+      add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
+      change_marker: Zmień pozycję pinezki
+      click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
+      drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
+      export: Eksport
+      manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
+      view_larger_map: Większy widok mapy
+  geocoder: 
+    description: 
+      title: 
+        geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
+        osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+      types: 
+        cities: Miasta
+        places: Miejsca
+        towns: Miasta
+    direction: 
+      east: na wschód
+      north: na północ
+      north_east: na północny wschód
+      north_west: na północny zachód
+      south: na południe
+      south_east: na południowy wschód
+      south_west: na południowy zachód
+      west: na zachód
+    distance: 
+      one: ok. 1km
+      other: około %{count}km
+      zero: mniej niż 1km
+    results: 
+      more_results: Więcej wyników
+      no_results: Nie znaleziono
+    search: 
+      title: 
+        ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
+        osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
+        us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+    search_osm_nominatim: 
+      prefix: 
+        aeroway: 
+          aerodrome: Lotnisko
+          apron: Płyta postojowa
+          gate: Bramka
+          helipad: Helipad
+          runway: Pas startowy
+          taxiway: Droga kołowania
+          terminal: Terminal
+        amenity: 
+          WLAN: Dostęp do WiFi
+          airport: Lonisko
+          arts_centre: Centrum sztuki
+          artwork: Sztuka
+          atm: Bankomat
+          auditorium: Audytorium
+          bank: Bank
+          bar: Bar
+          bbq: Miejsce do grillowania
+          bench: Ławka
+          bicycle_parking: Parking rowerowy
+          bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
+          biergarten: Ogród piwny
+          brothel: Dom publiczny
+          bureau_de_change: Kantor
+          bus_station: Stacja autobusowa
+          cafe: Kawiarnia
+          car_rental: Wynajem samochodów
+          car_sharing: Dzielenie się samochodami
+          car_wash: Myjnia samochodowa
+          casino: Kasyno
+          charging_station: Stacja paliw
+          cinema: Kino
+          clinic: Przychodnia
+          club: Klub
+          college: Uczelnia
+          community_centre: Centrum społeczności
+          courthouse: Sąd
+          crematorium: Krematorium
+          dentist: Gabinet dentystyczny
+          doctors: Lekarze
+          dormitory: Bursa
+          drinking_water: Źródło wody pitnej
+          driving_school: Nauka jazdy
+          embassy: Ambasada
+          emergency_phone: Telefon alarmowy
+          fast_food: Fast Food
+          ferry_terminal: Terminal promowy
+          fire_hydrant: Hydrant
+          fire_station: Remiza strażacka
+          food_court: Targ z żywnością
+          fountain: Fontanna
+          fuel: Stacja benzynowa
+          grave_yard: Mniejszy cmentarz
+          gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
+          hall: Hala
+          health_centre: Ośrodek zdrowia
+          hospital: Szpital
+          hotel: Hotel
+          hunting_stand: Ambona myśliwska
+          ice_cream: Lodziarnia
+          kindergarten: Przedszkole
+          library: Biblioteka
+          market: Targowisko
+          marketplace: Plac targowy
+          mountain_rescue: Ratownictwo górskie
+          nightclub: Klub nocny
+          nursery: Żłobek
+          nursing_home: Dom opieki
+          office: Biuro
+          park: Park
+          parking: Parking
+          pharmacy: Apteka
+          place_of_worship: Miejsce kultu
+          police: Posterunek policji
+          post_box: Skrzynka pocztowa
+          post_office: Poczta
+          preschool: Przedszkole
+          prison: Więzienie
+          pub: Pub
+          public_building: Budynek publiczny
+          public_market: Rynek publiczny
+          reception_area: Recepcja
+          recycling: Miejsce recyklingu
+          restaurant: Restauracja
+          retirement_home: Dom starców
+          sauna: Sauna
+          school: Szkoła
+          shelter: Schron
+          shop: Sklep
+          shopping: Zakupy
+          shower: Prysznic
+          social_centre: Centrum społeczne
+          social_club: Klub towarzyski
+          studio: Studio
+          supermarket: Supermarket
+          swimming_pool: Basen
+          taxi: Postój taksówek
+          telephone: Budka telefoniczna
+          theatre: Teatr
+          toilets: Toaleta publiczna
+          townhall: Urząd miejski
+          university: Uniwersytet
+          vending_machine: Automat do sprzedaży
+          veterinary: Chirurgia weterynaryjna
+          village_hall: Urząd gminy
+          waste_basket: Kosz na śmieci
+          wifi: Dostęp do WiFi
+          youth_centre: Centrum młodzieżowe
+        boundary: 
+          administrative: Granica administracyjna
+          census: Granica spisu
+          national_park: Park Narodowy
+          protected_area: Obszar chroniony
+        bridge: 
+          aqueduct: Akwedukt
+          suspension: Most wiszący
+          swing: Most obrotowy
+          viaduct: Wiadukt
+          "yes": Most
+        building: 
+          "yes": Budynek
+        highway: 
+          bridleway: Droga dla koni
+          bus_guideway: Droga dla autobusów
+          bus_stop: Przystanek autobusowy
+          byway: Boczna droga
+          construction: Droga budowana
+          cycleway: Ścieżka rowerowa
+          emergency_access_point: Punkt awaryjny
+          footway: Chodnik
+          ford: Bród
+          living_street: Strefa zamieszkania
+          milestone: Punkt kontrolny
+          minor: Drobna droga
+          motorway: Autostrada
+          motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
+          motorway_link: Autostrada – dojazd
+          path: Ścieżka
+          pedestrian: Droga dla pieszych
+          platform: Podwyższenie
+          primary: Droga krajowa
+          primary_link: Droga krajowa – dojazd
+          raceway: Tor wyścigowy
+          residential: Droga osiedlowa
+          rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
+          road: Droga
+          secondary: Droga wojewódzka
+          secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
+          service: Droga serwisowa
+          services: Usługi autostrady
+          speed_camera: Radar
+          steps: Schody
+          stile: Przełaz
+          tertiary: Droga powiatowa
+          tertiary_link: Droga wojewódzka
+          track: Droga gruntowa
+          trail: Szlak
+          trunk: Droga ekspresowa
+          trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
+          unclassified: Droga gminna
+          unsurfaced: Nierówna droga
+        historic: 
+          archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
+          battlefield: Miejsce historycznej bitwy
+          boundary_stone: Graniczny głaz
+          building: Budynek
+          castle: Zamek
+          church: Kościół
+          fort: Fort
+          house: Dom
+          icon: Ikona
+          manor: Dwór
+          memorial: Mniejszy pomnik
+          mine: Kopalnia
+          monument: Pomnik
+          museum: Muzeum
+          ruins: Ruiny
+          tower: Wieża
+          wayside_cross: Przydrożny krzyż
+          wayside_shrine: Przydrożna kaplica
+          wreck: Wrak
+        landuse: 
+          allotments: Ogródki działkowe
+          basin: Dorzecze
+          brownfield: Grunty poprzemysłowe
+          cemetery: Cmentarz
+          commercial: Obszar handlowo-usługowy
+          conservation: Konserwacja
+          construction: Teren budowy
+          farm: Farma
+          farmland: Grunty rolne
+          farmyard: Podwórze gospodarskie
+          forest: Las
+          garages: Garaże
+          grass: Trawa
+          greenfield: Tereny niezagospodarowane
+          industrial: Teren przemysłowy
+          landfill: Wysypisko śmieci
+          meadow: Łąka
+          military: Teren wojskowy
+          mine: Kopalnia
+          nature_reserve: Rezerwat przyrody
+          orchard: Sad
+          park: Park
+          piste: Trasa
+          quarry: Kamieniołom
+          railway: Teren kolejowy
+          recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
+          reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
+          reservoir_watershed: Zbiornik wodny
+          residential: Zabudowa mieszkaniowa
+          retail: Handel detaliczny
+          road: Obszar drogowy
+          village_green: Park miejski
+          vineyard: Winnica
+          wetland: Tereny podmokłe
+          wood: Puszcza
+        leisure: 
+          beach_resort: Strzeżona plaża
+          bird_hide: Ukryj ptaki
+          common: Błonie
+          fishing: Łowisko
+          fitness_station: Fitness
+          garden: Ogród
+          golf_course: Pole golfowe
+          ice_rink: Lodowisko
+          marina: Marina
+          miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
+          nature_reserve: Rezerwat naturalny
+          park: Park
+          pitch: Boisko sportowe
+          playground: Plac zabaw
+          recreation_ground: Pole rekreacyjne
+          sauna: Sauna
+          slipway: Pochylnia
+          sports_centre: Centrum sportowe
+          stadium: Stadion
+          swimming_pool: Basen
+          track: Bieżnia
+          water_park: Park wodny
+        military: 
+          airfield: Lotnisko wojskowe
+          barracks: Koszary
+          bunker: Bunkier
+        mountain_pass: 
+          "yes": Przełęcz
+        natural: 
+          bay: Zatoka
+          beach: Plaża
+          cape: Przylądek
+          cave_entrance: Wejście do jaskini
+          channel: Kanał
+          cliff: Urwisko
+          crater: Krater
+          dune: Wydma
+          feature: Obiekt
+          fell: Hale górskie
+          fjord: Fiord
+          forest: Las
+          geyser: Gejzer
+          glacier: Lodowiec
+          heath: Wrzosowisko
+          hill: Wzgórze
+          island: Wyspa
+          land: Ląd
+          marsh: Bagno
+          moor: Torfowisko
+          mud: Muł
+          peak: Szczyt
+          point: Punkt
+          reef: Rafa
+          ridge: Grzbiet
+          river: Rzeka
+          rock: Skała
+          scree: Zsypisko
+          scrub: Zagajnik
+          shoal: Mielizna
+          spring: Źródło
+          stone: Kamieniołom
+          strait: Cieśnina
+          tree: Drzewo
+          valley: Dolina
+          volcano: Wulkan
+          water: Woda
+          wetland: Obszar podmokły
+          wetlands: Obszary podmokłe
+          wood: Puszcza
+        office: 
+          accountant: Księgowy
+          architect: Architekt
+          company: Przedsiębiorstwo
+          employment_agency: Urząd pracy
+          estate_agent: Biuro nieruchomości
+          government: Biura rządowe
+          insurance: Biuro ubezpieczeń
+          lawyer: Prawnik
+          ngo: Biuro organizacji pozarządowych
+          telecommunication: Urząd telekomunikacji
+          travel_agent: Biuro podróży
+          "yes": Biuro
+        place: 
+          airport: Lotnisko
+          city: Miasto
+          country: Kraj
+          county: Powiat
+          farm: Farma
+          hamlet: Osada
+          house: Dom
+          houses: Zabudowanie
+          island: Wyspa
+          islet: Wysepka
+          isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
+          locality: Rejon
+          moor: Torfowisko
+          municipality: Gmina
+          postcode: Kod pocztowy
+          region: Rejon
+          sea: Morze
+          state: Stan
+          subdivision: Dzielnica
+          suburb: Osiedle
+          town: Miasteczko
+          unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
+          village: Wieś
+        railway: 
+          abandoned: Dawna linia kolejowa
+          construction: Budowana linia kolejowa
+          disused: Nieczynna trasa kolejowa
+          disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
+          funicular: Kolejka linowa
+          halt: Przystanek kolejowy
+          historic_station: Historyczna stacja kolejowa
+          junction: Węzeł kolejowy
+          level_crossing: Przejazd kolejowy
+          light_rail: Lekka kolej
+          miniature: Mini kolej
+          monorail: Kolej jednoszynowa
+          narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
+          platform: Peron
+          preserved: Kolej zabytkowa
+          spur: Bocznica kolejowa
+          station: Stacja kolejowa
+          subway: Stacja metra
+          subway_entrance: Wejście na stację metra
+          switch: Zwrotnica
+          tram: Linia tramwajowa
+          tram_stop: Przystanek tramwajowy
+          yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
+        shop: 
+          alcohol: Sklep monopolowy
+          antiques: Antyki
+          art: Sklep z dziełami sztuki
+          bakery: Piekarnia
+          beauty: Salon kosmetyczny
+          beverages: Sklep z napojami
+          bicycle: Sklep rowerowy
+          books: Księgarnia
+          butcher: Rzeźnik
+          car: Sklep samochodowy
+          car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
+          car_repair: Naprawa samochodów
+          carpet: Sklep z dywanami
+          charity: Sklep charytatywny
+          chemist: Drogeria
+          clothes: Sklep odzieżowy
+          computer: Sklep komputerowy
+          confectionery: Cukiernia
+          convenience: Mały sklep wielobranżowy
+          copyshop: Ksero
+          cosmetics: Sklep kosmetyczny
+          department_store: Dom towarowy
+          discount: Sklep z produktami po obniżce
+          doityourself: Sklep budowlany
+          dry_cleaning: Pralnia chemiczna
+          electronics: Sklep elektroniczny
+          estate_agent: Biuro nieruchomości
+          farm: Sklep gospodarski
+          fashion: Sklep modelarski
+          fish: Sklep rybny
+          florist: Kwiaciarnia
+          food: Sklep spożywczy
+          funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
+          furniture: Sklep meblowy
+          gallery: Galeria
+          garden_centre: Centrum ogrodnicze
+          general: Sklep ogólny
+          gift: Sklep z pamiątkami
+          greengrocer: Warzywniak
+          grocery: Sklep spożywczy
+          hairdresser: Fryzjernia
+          hardware: Sklep ze sprzętem
+          hifi: Hi-Fi
+          insurance: Agent ubezpieczeniowy
+          jewelry: Sklep z biżuterią
+          kiosk: Kiosk
+          laundry: Pralnia
+          mall: Centrum handlowe
+          market: Targowisko
+          mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
+          motorcycle: Sklep z motocyklami
+          music: Sklep muzyczny
+          newsagent: Kiosk
+          optician: Optyk
+          organic: Sklep z produktami organicznymi
+          outdoor: Sklep turystyczny
+          pet: Sklep ze zwierzętami
+          photo: Sklep fotograficzny
+          salon: Salon
+          shoes: Sklep obuwniczy
+          shopping_centre: Centrum handlowe
+          sports: Sklep sportowy
+          stationery: Sklep papierniczy
+          supermarket: Supermarket
+          toys: Sklep z zabawkami
+          travel_agency: Biuro podróży
+          video: Sklep filmowy
+          wine: Winiarnia
+        tourism: 
+          alpine_hut: Chata alpejska
+          artwork: Sztuka
+          attraction: Atrakcja turystyczna
+          bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
+          cabin: Kabina
+          camp_site: Kemping
+          caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
+          chalet: Schronisko
+          guest_house: Pensjonat
+          hostel: Hostel
+          hotel: Hotel
+          information: Informacja turystyczna
+          lean_to: Nachylenie
+          motel: Motel
+          museum: Muzeum
+          picnic_site: Miejsce na piknik
+          theme_park: Park tematyczny
+          valley: Dolina
+          viewpoint: Punkt widokowy
+          zoo: Zoo
+        tunnel: 
+          "yes": Tunel
+        waterway: 
+          artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
+          boatyard: Stocznia
+          canal: Kanał
+          connector: Złącze dróg wodnych
+          dam: Tama
+          derelict_canal: Opuszczony kanał
+          ditch: Rów
+          dock: Basen portowy
+          drain: Rów odpływowy
+          lock: Zastawka
+          lock_gate: Śluza
+          mineral_spring: Źródło mineralne
+          mooring: Kotwicowisko
+          rapids: Katarakty
+          river: Rzeka
+          riverbank: Brzeg rzeki
+          stream: Strumień
+          wadi: Starorzecze
+          water_point: Punkt wodny
+          waterfall: Wodospad
+          weir: Jaz
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        cycle_map: Mapa rowerowa
+        standard: Podstawowa
+        transport_map: Transport publiczny
+    notes: 
+      new: 
+        add: Dodaj notatkę
+        intro: Informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlana dla innych użytkowników w celu poprawy jakości mapy. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz ustal pozycję markera tak dokładnie, jak to możliwe.
+      show: 
+        anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników.
+        closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
+        closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
+        comment: Dodaj komentarz
+        comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
+        commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
+        commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
+        hide: Ukryj
+        opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
+        opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
+        permalink: Permalink
+        reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
+        reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
+        resolve: Rozwiąż
+    site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
+      createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
+      createnote_zoom_alert: Musisz przybliżyć mapę, aby dodać notatkę
+      edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
+      edit_tooltip: Edytuje mapę
+      edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
+      history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
+      history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
+      history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
+  layouts: 
+    community: Społeczność
+    community_blogs: Blogi wspólnoty
+    community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
+    copyright: Prawa autorskie i licencja
+    documentation: Dokumentacja
+    documentation_title: Dokumentacja projektu
+    donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
+    donate_link_text: dokonując darowizny
     edit: Edycja
     edit: Edycja
-    history: Zmiany
+    edit_with: Edytuj w %{editor}
     export: Eksport
     export: Eksport
+    export_tooltip: Eksport danych mapy
+    foundation: Fundacja
+    foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
     gps_traces: Ślady GPS
     gps_traces: Ślady GPS
+    gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
+    help: Pomoc
+    help_centre: Centrum pomocy
+    help_title: Witryna pomocy dla projektu
+    history: Zmiany
+    home: główna
+    home_tooltip: Przejdź do strony głównej
+    inbox_html: wiadomości %{count}
+    inbox_tooltip: 
+      one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
+      other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
+      zero: Brak nowych wiadomości
+    intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
+    intro_2_create_account: Utwórz konto
+    intro_2_download: pobierz
+    intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
+    intro_2_license: wolna licencja
+    intro_2_use: użyj
+    log_in: zaloguj się
+    log_in_tooltip: Zaloguj się
+    logo: 
+      alt_text: Logo OpenStreetMap
+    logout: wyloguj
+    logout_tooltip: Wyloguj
+    make_a_donation: 
+      text: Przekaż darowiznę
+      title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
+    osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
+    osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
+    partners_bytemark: Hosting Bytemark
+    partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
+    partners_ic: Królewskie kolegium w Londynie
+    partners_partners: partnerzy
+    partners_ucl: centrum UCL VR
+    sign_up: zarejestruj
+    sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
+    tag_line: Wolna wikimapa świata
     user_diaries: Dzienniczki
     user_diaries: Dzienniczki
-    tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
-    intro_1: "OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty."
-    intro_2: "OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi."
-    intro_3: "Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}."
-    osm_offline: "Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
-    osm_read_only: "Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
-    donate: "Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu."
-    donate_link_text: dokonując darowizny
-    help_wiki: "Pomoc &amp; Wiki"
-    news_blog: "Blog wiadomości"
-    shop: Zakupy
-    sotm: 'Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!'
-    alt_donation: Zrób Donację
-  notifier:
-    diary_comment_notification:
-      banner1: "*                     Nie odpowiadaj na tego maila.                       *"
-      banner2: "*                 Użyj strony OpenStreetMap w tym celu.                   *"
-      hi: "Witaj {{to_user}},"
-      header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
-      footer: "Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}"
-    friend_notification:
-      had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
-      see_their_profile: "Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz."
-    signup_confirm_plain:
-      greeting: "Cześć!"
-      hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
-      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
-      click_the_link_1: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić"
-      click_the_link_2: "Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
+    user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
+    view: Mapa
+    view_tooltip: Zobacz mapę
+    welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
+    wiki: Wiki
+    wiki_title: Strona Wiki dla projektu
+  license_page: 
+    foreign: 
+      english_link: oryginalna angielska wersja
+      text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
+      title: Informacje o tłumaczeniu
+    legal_babble: 
+      attribution_example: 
+        alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
+        title: Przykład uznania autorstwa
+      contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
+      contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
+      contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
+      contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
+      contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
+      contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
+      contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
+      contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
+      contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
+      contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
+      contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
+      credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;.
+      credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
+      credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
+      credit_title_html: Jak podać źródło
+      infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
+      infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
+      infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
+      intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
+      intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
+      intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
+      more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
+      more_2_html: Choć dane OpenStreetMap są otwarte, nie możemy zapewnić wolnego od opłat API dla innych deweloperów. Przejrzyj nasze <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Warunki użycia API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Warunki użycia kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Warunki użycia Nominatim</a>.
+      more_title_html: Dowiedz się więcej
+      title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
+    native: 
+      mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
+      native_link: wersji po polsku
+      text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
+      title: O stronie
+  message: 
+    delete: 
+      deleted: Wiadomość usunięta
+    inbox: 
+      date: Nadano
+      from: Od
+      messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
+      my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
+      new_messages: 
+        few: "%{count} nowe wiadomości"
+        many: "%{count} nowych wiadomości"
+        one: "%{count} nową wiadomość"
+        other: "%{count} nowych wiadomości"
+      no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
+      old_messages: 
+        few: "%{count} stare wiadomości"
+        many: "%{count} starych wiadomości"
+        one: "%{count} starą wiadomość"
+        other: "%{count} starych wiadomości"
+      outbox: nadawcza
+      people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
+      subject: Temat
+      title: Wiadomości odebrane
+    mark: 
+      as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
+      as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
+    message_summary: 
+      delete_button: Usuń
+      read_button: Oznacz jako przeczytaną
+      reply_button: Odpowiedz
+      unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
+    new: 
+      back_to_inbox: Powrót do skrzynki
+      body: Treść
+      limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
+      message_sent: Wiadomość wysłana
+      send_button: Wyślij
+      send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
+      subject: Temat
+      title: Wysyłanie wiadomości
+    no_such_message: 
+      body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
+      heading: Nie ma takiej wiadomości
+      title: Nie ma takiej wiadomości
+    outbox: 
+      date: Nadano
+      inbox: odbiorcza
+      messages: 
+        one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
+        other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
+      my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
+      outbox: nadawcza
+      people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
+      subject: Temat
+      title: Wiadomości wysłane
+      to: Do
+    read: 
+      back_to_inbox: Powrót do wysłanych
+      back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
+      date: Nadano
+      from: Od
+      reply_button: Odpowiedz
+      subject: Temat
+      title: Czytanie wiadomości
+      to: Do
+      unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
+      wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
+    reply: 
+      wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
+    sent_message_summary: 
+      delete_button: Usuń
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
+      closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
+      commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
+      commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
+      opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
+      opened_at_html: Stworzono %{when} temu
+      reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
+      reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
+    entry: 
+      comment: Komentarz
+      full: Pełna notatka
+    mine: 
+      ago_html: "%{when} temu"
+      created_at: Utworzono w dniu
+      creator: Autor
+      description: Opis
+      heading: Notatki użytkownika %{user}
+      id: Identyfikator
+      last_changed: Ostatnio zmieniono
+      subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
+      title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
+    rss: 
+      closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
+      comment: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
+      description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
+      new: nowa notatka (w pobliżu %{place})
+      title: Notatki OpenStreetMap
+  notifier: 
+    diary_comment_notification: 
+      footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
+      header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
+      hi: Witaj %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
+    email_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
+    email_confirm_html: 
+      click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
+      greeting: Cześć,
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
+    email_confirm_plain: 
+      click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
+      greeting: Cześć,
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
+    friend_notification: 
+      befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
+      had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
+      see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
+      subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
+    gpx_notification: 
+      and_no_tags: i brak znaczników
+      and_the_tags: i następujące znaczniki
+      failure: 
+        failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
+        more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
+        more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
+        subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
+      greeting: Witaj,
+      success: 
+        loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
+        subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
+      with_description: z opisem
+      your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
+    lost_password: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
+    lost_password_html: 
+      click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
+      greeting: Witaj,
+      hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
+    lost_password_plain: 
+      click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
+      greeting: Cześć,
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
+    message_notification: 
+      footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
+      footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
+      header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
+      hi: Witaj %{to_user},
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Anonimowy użytkownik
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
+        your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
+        your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
+      details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
+      greeting: Witaj,
+    signup_confirm: 
+      confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
+      created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
+      greeting: Cześć!
+      subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
+      welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
+    signup_confirm_html: 
+      ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
+      current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
+      get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
+      introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
+      more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
+      more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
+      user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
+      video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
+      wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
+    signup_confirm_plain: 
+      ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
+      blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
+      current_user: "Lista z kategoriami dostępna jest pod adresem:"
       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
+      opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
+      user_wiki_page: Zalecane jest utworzenie własnej strony użytkownika na wiki, która zawiera twoją lokalizację.
       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
-      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
-      user_wiki_1: "Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie"
-      user_wiki_2: "kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]]."
-      current_user_1: "Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz"
-      current_user_2: "tu:"
-    signup_confirm_html:
-      greeting: "Cześć!"
-      hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
-      click_the_link: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
-      introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}."
-      video_to_openstreetmap: "wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap"
-      more_videos: "Mamy  {{more_videos_link}}."
-      more_videos_here: "więcej materiału wideo tutuaj"
-      get_reading: 'Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</p> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!'
-      wiki_signup: 'Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.'
-      user_wiki_page: 'Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.'
-      current_user: 'Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
-  message:
-    inbox:
-      title: "Wiadomości odebrane"
-      my_inbox: "Moja skrzynka odbiorcza"
-      outbox: "nadawcza"
-      you_have: "Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości."
-      from: "Od"
-      subject: "Temat"
-      date: "Nadano"
-      no_messages_yet: "Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
-      people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
-    message_summary:
-      unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
-      read_button: "Oznacz jako przeczytaną"
-      reply_button: "Odpowiedz"
-    new:
-      title: "Wysyłanie wiadomości"
-      send_message_to: "Wyślij nową wiadomość do {{name}}"
-      subject: "Temat"
-      body: "Treść"
-      send_button: "Wyślij"
-      back_to_inbox: "Powrót do skrzynki"
-      message_sent: "Wiadomość wysłana"
-    no_such_user:
-      heading: "Nie ma takiego użytkownika / wiadomości"
-      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id"
-    outbox:
-      title: "Wiadomości wysłane"
-      my_inbox: "Moja skrzynka {{inbox_link}}"
-      inbox: "odbiorcza"
-      outbox: "nadawcza"
-      you_have_sent_messages: "Wysłaleś/aś {{sent_count}} wiadomości"
-      to: "Do"
-      subject: "Temat"
-      date: "Nadano"
-      no_messages_yet: "Jeszcze nie masz wysłanych wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
-      people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
-    read:
-      title: "Czytanie wiadomości"
-      reading_your_messages: "Czytanie odebranej wiadomości"
-      from: "Od"
-      subject: "Temat"
-      date: "Nadano"
-      reply_button: "Odpowiedz"
-      unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
-      back_to_inbox: "Powrót do odebranych"
-      reading_your_sent_messages: "Czytanie wysłanej wiadomości"
-      to: "Do"
-      back_to_inbox: "Powrót do wysłanych"
-    mark:
-      as_read: "Wiadomość została oznaczona jako przeczytana"
-      as_unread: "Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana"
-  site:
-    index:
-      js_1: "Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje."
-      js_2: "OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map."
-      js_3: 'Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.'
-      permalink: Permalink
-      license:
-        notice: "Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników."
-        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
-        project_name: "projektu OpenStreetMap"
-    edit:
-      not_public: "Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne."
-      not_public_description: "W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}."
+  oauth: 
+    oauthorize: 
+      allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
+      allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
+      allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
+      allow_write_api: modyfikuj mapę
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
+      allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
+      request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
+    revoke: 
+      flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
+  oauth_clients: 
+    create: 
+      flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
+    destroy: 
+      flash: Usunięto rejestrację aplikacji
+    edit: 
+      submit: Edytuj
+      title: Edycja aplikacji
+    form: 
+      allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
+      allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
+      allow_write_api: modyfikacja mapy.
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
+      allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
+      callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
+      name: Nazwa
+      requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
+      required: Wymagane
+      support_url: Adres URL pomocy technicznej
+      url: Główny adres URL aplikacji
+    index: 
+      application: Nazwa aplikacji
+      issued_at: Wydane
+      list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
+      my_apps: Programy klienckie
+      my_tokens: Zarejestrowane programy
+      no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
+      register_new: Zarejestruj swoją aplikację
+      registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
+      revoke: Odwołaj!
+      title: Szczegóły autoryzacji OAuth
+    new: 
+      submit: Zarejestruj
+      title: Rejestracja nowej aplikacji
+    not_found: 
+      sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
+    show: 
+      access_url: "URL znaki dostępu:"
+      allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
+      allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
+      allow_write_api: modyfikacja mapy.
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
+      allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
+      authorize_url: "URL upoważnienia:"
+      confirm: Jesteś pewien?
+      delete: Usuń klienta
+      edit: Edytuj szczegóły
+      key: "Klucz odbiorcy:"
+      requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
+      secret: "Sekret odbiorcy:"
+      support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
+      title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
+      url: "URL znacznika zapytania:"
+    update: 
+      flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
+  redaction: 
+    create: 
+      flash: Utworzono poprawkę.
+    destroy: 
+      error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej redakcji.
+      flash: Poprawka usunięta.
+      not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
+    edit: 
+      description: Opis
+      heading: Edytuj poprawkę
+      submit: Zapisz poprawkę
+      title: Edytuj poprawkę
+    index: 
+      empty: Brak poprawek do pokazania.
+      heading: Lista poprawek
+      title: Lista poprawek
+    new: 
+      description: Opis
+      heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
+      submit: Utwórz poprawkę
+      title: Tworzenie nowej poprawki
+    show: 
+      confirm: Na pewno?
+      description: "Opis:"
+      destroy: Usuń tą poprawkę
+      edit: Edytuj tę redakcję
+      heading: Poprawka "%{title}"
+      title: Wyświetlenie poprawki
+      user: "Autor:"
+    update: 
+      flash: Zapisano zmiany.
+  site: 
+    edit: 
+      anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
+      flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
+      id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
+      no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
+      not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
+      not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
+      potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
+      potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
       user_page_link: stronie użytkownika
       user_page_link: stronie użytkownika
-      anon_edits: "({{link}})"
-      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
-      anon_edits_link_text: "Tu dowiesz się dlaczego."
-      flash_player_required: 'Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.'
-      potlatch_unsaved_changes: 'Masz niezapisane zmiany. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie \"na żywo\" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)'
-    sidebar:
-      search_results: Wyniki Wyszukiwania
+    index: 
+      createnote: Dodaj notatkę
+      js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
+      js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
+      license: 
+        copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
+      permalink: Permalink
+      remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
+      shortlink: Shortlink
+    key: 
+      map_key: Legenda
+      map_key_tooltip: Legenda mapy
+      table: 
+        entry: 
+          admin: Granica administracyjna
+          allotments: Ogródki działkowe
+          apron: 
+            - Płyta lotniska
+            - terminal
+          bridge: Czarny obrys – most
+          bridleway: Ścieżka dla koni
+          brownfield: Teren powyburzeniowy
+          building: Ważny budynek
+          byway: Droga boczna
+          cable: 
+            - Kolej linowa
+            - wyciąg krzesełkowy
+          cemetery: Cmentarz
+          centre: Centrum sportowe
+          commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
+          common: 
+            - Pole
+            - łąka
+          construction: Drogi w budowie
+          cycleway: Ścieżka rowerowa
+          destination: Dostęp do punktu docelowego
+          farm: Gospodarstwo rolne
+          footway: Chodnik
+          forest: Las
+          golf: Pole golfowe
+          heathland: Wrzosowisko
+          industrial: Teren przemysłowy
+          lake: 
+            - Jezioro
+            - rezerwuar
+          military: Teren wojskowy
+          motorway: Autostrada
+          park: Park
+          permissive: Możliwy wstęp
+          pitch: Boisko sportowe
+          primary: Droga pierwszorzędna
+          private: Wstęp prywatny
+          rail: Tory kolejowe
+          reserve: Rezerwat przyrody
+          resident: Teren mieszkalny
+          retail: Zabudowa handlowo-usługowa
+          runway: 
+            - Pas startowy
+            - kołowania
+          school: 
+            - Szkoła
+            - uniwersytet
+          secondary: Droga drugorzędna
+          station: Dworzec kolejowy
+          subway: Metro
+          summit: 
+            - Góra
+            - szczyt
+          tourist: Atrakcja turystyczna
+          track: Ścieżka
+          tram: 
+            - Lekka kolej
+            - tramwaj
+          trunk: Droga główna
+          tunnel: Kreskowany obrys – tunel
+          unclassified: Drogi niesklasyfikowane
+          unsurfaced: Droga nieutwardzona
+          wood: Puszcza
+    markdown_help: 
+      alt: Tekst alternatywny
+      first: Pierwszy element
+      heading: Nagłówek
+      headings: Nagłówki
+      image: Obraz
+      link: Łącze
+      ordered: Uporządkowana lista
+      second: Drugi element
+      subheading: Podtytuł
+      text: Tekst
+      title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
+      unordered: Lista nieuporządkowana
+      url: Adres (URL)
+    richtext_area: 
+      edit: Edytuj
+      preview: Podgląd
+    search: 
+      search: Szukaj
+      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
+      submit_text: →
+      where_am_i: Gdzie jestem?
+      where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
+    sidebar: 
       close: Zamknij
       close: Zamknij
-    search:
-      search: Wyszukiwanie
-      where_am_i: "Gdzie jestem?"
-      submit_text: "Szukaj"
-      searching: "Wyszukiwanie..."
-      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
-    key:
-      map_key: "Legenda"
-  trace:
-    create:
-      upload_trace: "Wgraj ślad GPS"
-      trace_uploaded: "Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym."
-    edit:
+      search_results: Wyniki wyszukiwania
+  time: 
+    formats: 
+      friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
+  trace: 
+    create: 
+      trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
+      upload_trace: Wgraj ślad GPS
+    delete: 
+      scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
+    edit: 
+      description: "Opis:"
+      download: pobierz
+      edit: edytuj
       filename: "Nazwa pliku:"
       filename: "Nazwa pliku:"
-      uploaded_at: "Załadowano:"
+      heading: Edycja śladu %{name}
+      map: mapa
+      owner: "Autor:"
       points: "Punkty:"
       points: "Punkty:"
+      save_button: Zapisz zmiany
       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
-      edit: "edytuj"
-      owner: "Autor:"
+      tags: "Znaczniki:"
+      tags_help: rozdzielone przecinkami
+      title: Edycja śladu %{name}
+      uploaded_at: "Wysłano:"
+      visibility: "Widoczność:"
+      visibility_help: co to znaczy?
+    list: 
+      description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
+      empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
+      public_traces: Publiczne ślady GPS
+      public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
+      tagged_with: " otagowane %{tags}"
+      your_traces: Twoje ślady GPS
+    make_public: 
+      made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
+    offline: 
+      heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
+      message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
+    offline_warning: 
+      message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
+    trace: 
+      ago: "%{time_in_words_ago} temu"
+      by: utworzony przez użytkownika
+      count_points: "%{count} punktów"
+      edit: edycja
+      edit_map: Edytuj Mapę
+      identifiable: IDENTYFIKOWALNY
+      in: w
+      map: mapa
+      more: więcej
+      pending: OCZEKUJE
+      private: PRYWATNY
+      public: PUBLICZNY
+      trace_details: Pokaż szczegóły śladu
+      trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
+      view_map: Pokaż mapę
+    trace_form: 
+      description: Opis
+      help: Pomoc
+      tags: Znaczniki
+      tags_help: rozdzielone przecinkami
+      upload_button: Wgrywaj
+      upload_gpx: Prześlij plik GPX
+      visibility: Widoczność
+      visibility_help: co to znaczy?
+    trace_header: 
+      see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
+      see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
+      upload_trace: Wyślij ślad
+    trace_optionals: 
+      tags: Znaczniki
+    trace_paging_nav: 
+      newer: Nowsze ślady
+      older: Starsze ślady
+      showing_page: Strona %{page}
+    view: 
+      delete_track: Wykasuj ten ślad
       description: "Opis:"
       description: "Opis:"
-      tags: "Tagi:"
-      save_button: "Zapisz zmiany"
-    no_such_user:
-      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
-    trace_form:
-      upload_gpx: "Wgraj plik GPX"
-      description: "Opis"
-      tags: "Tagi"
-      public: "Publiczny?"
-      upload_button: "Wgrywaj"
-      help: "Pomoc"
-    trace_header:
-      see_just_your_traces: "Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad"
-      see_all_traces: "Zobacz wszystkie ślady"
-      see_your_traces: "Zobacz wszystkie Twoje ślady"
-      traces_waiting: "Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom."
-    trace_optionals:
-      tags: "Tagi"
-    view:
-      pending: "OCZEKUJE"
+      download: pobierz
+      edit: edycja
+      edit_track: Edytuj ten ślad
       filename: "Plik:"
       filename: "Plik:"
-      download: "pobierz"
-      uploaded: "Dodano:"
+      heading: Przeglądanie śladu %{name}
+      map: mapa
+      none: Brak
+      owner: "Autor:"
+      pending: OCZEKUJE
       points: "Punktów:"
       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
       points: "Punktów:"
       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
-      map: "mapa"
-      edit: "edycja"
-      owner: "Autor:"
-      description: "Opis:"
-      tags: "Tagi"
-      none: "Brak"
-      make_public: "Na stałe oznacz ten ślad jako publiczny"
-      edit_track: "Edytuj ten ślad"
-      delete_track: "Wykasuj ten ślad"
-      viewing_trace: "Przeglądanie śladu {{name}}"
-      trace_not_found: "Ślad nie znaleziony!"
-    trace_paging_nav:
-      showing: "Widoczna jest strona"
-      of: "z"
-    trace:
-      pending: "OCZEKUJE"
-      count_points: "{{count}} punktów"
-      ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
-      more: "więcej"
-      trace_details: "Pokaż szczegóły śladu"
-      view_map: "Pokaż mapę"
-      edit: "edycja"
-      edit_map: "Edytuj Mapę"
-      public: "PUBLICZNY"
-      private: "PRYWATNY"
-      by: "użytkownika"
-      in: "w"
-      map: "mapa"
-    list:
-      public_traces: "Publiczne ślady GPS"
-      your_traces: "Twoje ślady GPS"
-      public_traces_from: "Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}"
-      tagged_with: " otagowane {{tags}}"
-    delete:
-      scheduled_for_deletion: "Ślad oczekuje na skasowanie"
-    make_public:
-      made_public: "Ślad stał się publicznie dostępny"
-  user:
-    login:
-      title: "Logowanie"
-      heading: "Login"
-      please login: "Zaloguj się lub {{create_user_link}}."
-      create_account: "dodaj konto"
-      email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika: "
-      password: "Hasło: "
-      lost password link: "Zapomniane hasło?"
-      login_button: "Zaloguj mnie"
-      account not active: "Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br>Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować."
-      auth failure: "Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię."
-    lost_password:
-      title: "zgubione hasło"
-      heading: "Zapomniane Hasło?"
-      email address: "Adres E-mail:"
-      new password button: "Wyślij mi nowe hasło"
-      notice email on way: "Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło."
-      notice email cannot find: "Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail."
-    reset_password:
-      title: "zresetuj hasło"
-      flash changed check mail: "Twoje hasło zostało zmienione i jest już w drodze do Twojej skrzynki mailowej :-)"
-      flash token bad: "Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL"
-    new:
-      title: "Nowe konto"
-      heading: "Zakładanie Konta Użytkownika"
-      no_auto_account_create: "Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie."
-      contact_webmaster: 'Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe. '
-      fill_form: "Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta."
-      license_agreement: 'Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.'
-      email address: "Adres E-mail: "
-      confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail: "
-      not displayed publicly: 'Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)'
-      display name: "Przyjazna nazwa: "
-      password: "Hasło: "
-      confirm password: "Potwierdzenie hasła: "
-      signup: Gotowe
-      flash create success message: "Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów."
-    no_such_user:
-      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
-    view:
+      tags: "Znaczniki:"
+      title: Przeglądanie śladu %{name}
+      trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
+      uploaded: "Dodano:"
+      visibility: "Widoczność:"
+    visibility: 
+      identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
+      private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
+      public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
+      trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
+  user: 
+    account: 
+      contributor terms: 
+        agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
+        agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
+        heading: "Warunki uczestnictwa:"
+        link text: co to jest?
+        not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
+        review link text: Proszę, przejdź na tą stronę, w dogodnym dla ciebie czasie, żeby potwierdzić zgodę na nowe Warunkami Uczestnictwa.
+      current email address: "Aktualny adres e-mail:"
+      delete image: Usuń obecną grafikę
+      email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
+      flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
+      flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
+      gravatar: 
+        gravatar: Użyj Gravatara
+        link text: co to jest?
+      home location: "Lokalizacja domowa:"
+      image: "Grafika:"
+      image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
+      keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
+      latitude: "Szerokość:"
+      longitude: "Długość geograficzna:"
+      make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
+      my settings: Moje ustawienia
+      new email address: "Nowy adres e-mail:"
+      new image: Dodaj grafikę
+      no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
+        link text: co to jest?
+        openid: "OpenID:"
+      preferred editor: "Preferowany edytor:"
+      preferred languages: "Preferowane języki:"
+      profile description: "Opis profilu:"
+      public editing: 
+        disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
+        disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
+        enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
+        enabled link text: co to jest?
+        heading: "Edycje publiczne:"
+      public editing note: 
+        heading: Publiczna edycja
+        text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
+      replace image: Zmień obecną grafikę
+      return to profile: Powrót do profilu
+      save changes button: Zapisz zmiany
+      title: Zmiana ustawień konta
+      update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
+    confirm: 
+      already active: To konto zostało potwierdzone.
+      before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
+      button: Potwierdzam
+      heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
+      press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
+      reconfirm: Jeśli minęło już trochę czasu od twojej rejestracji, być może będziesz musiał <a href="%{reconfirm}">wysłać sobie nową wiadomość e-mail z potwierdzeniem</a>.
+      success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
+      unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
+    confirm_email: 
+      button: Potwierdzam
+      failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
+      heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
+      press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
+      success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
+    confirm_resend: 
+      failure: Brak użytkownika %{name}.
+      success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
+    filter: 
+      not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
+    go_public: 
+      flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
+    list: 
+      confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
+      empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
+      heading: Użytkownicy
+      hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
+      showing: 
+        one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
+      summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
+      summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
+      title: Użytkownicy
+    login: 
+      account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
+      account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
+      auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
+      create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
+      email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
+      heading: Logowanie
+      login_button: Zaloguj się
+      lost password link: Zapomniałeś hasła?
+      new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
+      no account: Nie masz konta?
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
+      openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
+      openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Zaloguj używając AOL OpenID
+          title: Zaloguj używając AOL
+        google: 
+          alt: Zaloguj używając Google OpenID
+          title: Zaloguj używając Google
+        myopenid: 
+          alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
+          title: Zaloguj używając myOpenID
+        openid: 
+          alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
+          title: Zaloguj używając OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
+          title: Zaloguj używając Wordpress
+        yahoo: 
+          alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
+          title: Zaloguj używając Yahoo
+      password: Hasło
+      register now: Zarejestruj się
+      remember: "Pamiętaj mnie:"
+      title: Logowanie
+      to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
+      with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
+      with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
+    logout: 
+      heading: Wyloguj z OpenStreetMap
+      logout_button: Wyloguj
+      title: Wyloguj
+    lost_password: 
+      email address: "Adres e-mail:"
+      heading: Zapomniałeś hasła?
+      help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
+      new password button: Wyczyść hasło
+      notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
+      notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
+      title: zgubione hasło
+    make_friend: 
+      already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
+      button: Dodaj do listy przyjaciół
+      failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
+      heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
+      success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
+    new: 
+      confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
+      confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
+      contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
+      continue: Kontynuuj
+      display name: "Przyjazna nazwa:"
+      display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
+      email address: "Adres e-mail:"
+      fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
+      flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
+      flash welcome: Dziękujemy za rejestrację. Przesłaliśmy Ci na %{email} wiadomość powitalną z kilkoma wskazówkami jak zacząć.
+      heading: Zakładanie konta
+      license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
+      no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
+      not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
+      openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
+      password: Hasło
+      terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
+      terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie akceptować nowych warunków autorstwa. Więcej informacji możesz znaleźć na <a href="%{url}">tej stronie</a>.
+      title: Nowe konto
+      use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
+    no_such_user: 
+      body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
+      heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
+      title: Nie znaleziono użytkownika
+    popup: 
+      friend: Znajomy
+      nearby mapper: Mapowicz z okolicy
+      your location: Twoje położenie
+    remove_friend: 
+      button: Usuń z przyjaciół
+      heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
+      not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
+      success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
+    reset_password: 
+      confirm password: Potwierdź hasło
+      flash changed: Hasło zostało zmienione.
+      flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
+      heading: Resetowanie hasła %{user}
+      password: Hasło
+      reset: Resetuj hasło
+      title: zresetuj hasło
+    set_home: 
+      flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
+    suspended: 
+      body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
+      heading: Konto zawieszone
+      title: Konto zawieszone
+      webmaster: webmaster
+    terms: 
+      agree: Akceptuję
+      consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
+      consider_pd_why: co to oznacza?
+      decline: Nie akceptuję
+      guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: w <a href=\"%{summary}\">formie czytelnego dla człowieka podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
+      heading: Warunki współtworzenia
+      legale_names: 
+        france: Francja
+        italy: Włochy
+        rest_of_world: Reszta świata
+      legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
+      read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
+      title: Warunki współtworzenia
+      you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
+    view: 
+      activate_user: aktywuj tego użytkownika
+      add as friend: dodaj do znajomych
+      ago: (%{time_in_words_ago} temu)
+      block_history: otrzymane blokady
+      blocks by me: nałożone blokady
+      blocks on me: otrzymane blokady
+      comments: komentarze
+      confirm: Potwierdź
+      confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
+      create_block: zablokuj tego użytkownika
+      created from: "Stworzony z:"
+      ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
+      ct declined: odrzucone
+      ct status: "Warunki uczestnictwa:"
+      ct undecided: niezdecydowane
+      deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
+      delete_user: usuń to konto
+      description: Opis
+      diary: dziennik
+      edits: edycje
+      email address: Adres e‐mail
+      friends_changesets: zestawy zmian znajomych
+      friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
+      hide_user: ukryj tego użytkownika
+      if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
+      km away: "%{count}km stąd"
+      latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
+      m away: "%{count}m stąd"
+      mapper since: "Mapuje od:"
+      moderator_history: nałożone blokady
+      my comments: moje komentarze
       my diary: mój dziennik
       my diary: mój dziennik
-      new diary entry: nowy wpis w dzienniku
       my edits: moje zmiany
       my edits: moje zmiany
-      my traces: moje ślady
+      my notes: moje notatki
       my settings: moje ustawienia
       my settings: moje ustawienia
+      my traces: moje ślady
+      nearby users: Najbliżsi użytkownicy
+      nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
+      nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
+      new diary entry: nowy wpis w dzienniku
+      no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
+      no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
+      notes: notatki
+      oauth settings: ustawienia oauth
+      remove as friend: usuń ze znajomych
+      role: 
+        administrator: Ten użytkownik jest administratorem
+        grant: 
+          administrator: Przyznaj dostęp administratora
+          moderator: Przyznaj dostęp moderatora
+        moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
+        revoke: 
+          administrator: Cofnij dostęp administratora
+          moderator: Cofnij dostęp moderatora
       send message: wyślij wiadomość
       send message: wyślij wiadomość
-      diary: dziennik
-      edits: edycje
+      settings_link_text: stronie ustawień
+      spam score: "Punktacja spamu:"
+      status: "Stan:"
       traces: ślady
       traces: ślady
-      remove as friend: usuń ze znajomych
-      add as friend: dodaj do znajomych
-      mapper since: "Mapuje od: "
-      ago: "({{time_in_words_ago}} temu)"
-      user image heading: Zdjęcie użytkownika
-      delete image: Usuń zdjęcie
-      upload an image: Wgraj zdjęcie
-      add image: Dodaj Zdjęcie
-      description: Opis
+      unhide_user: odkryj tego użytkownika
       user location: Lokalizacja użytkownika
       user location: Lokalizacja użytkownika
-      no home location: "Lokalizacja domowa nie została podana."
-      if set location: "Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}."
-      settings_link_text: stronie ustawień
       your friends: Twoi znajomi
       your friends: Twoi znajomi
-      no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
-      km away: "{{count}}km z tąd"
-      nearby users: "Najbliźsi użytkownicy: "
-      no nearby users: "Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy."
-      change your settings: zmień swoje ustawienia
-    friend_map:
-      your location: Twoje położenie
-      nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: "
-    account:
-      title: "Zmiana ustawień konta"
-      my settings: Moje ustawienia
-      email never displayed publicly: "(nie jest wyświetlany publicznie)"
-      public editing:
-        heading: "Edycje publiczne: "
-        enabled: "Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych."
-        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
-        enabled link text: "co to jest?"
-        disabled: "Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe."
-        disabled link text: "dlaczego nie mogę mapować?"
-      profile description: "Opis profilu: "
-      preferred languages: "Preferowane Języki: "
-      home location: "Lokalizacja domowa: "
-      no home location: "Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej."
-      latitude: "Szerokość: "
-      longitude: "Długość geograficzna: "
-      update home location on click: "Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?"
-      save changes button: Zapisz zmiany
-      make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
-      return to profile: Powrót do profilu.
-      flash update success confirm needed: "Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy."
-      flash update success: "Zaktualizowano profil użytkownika."
-    confirm:
-      heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
-      press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto."
-      button: Potwierdzam
-      success: "Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
-      failure: "Konto o tym kodzie było już potwierdzone."
-    confirm_email:
-      heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
-      press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail."
-      button: Potwierdzam
-      success: "Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
-      failure: "Adres email o tym kodzie był już potwierdzony."
-    set_home:
-      flash success: "Nowa lokalizacja domowa zapisana"
-    go_public:
-      flash success: "Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji."
-    make_friend:
-      success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
-      failed: "Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się."
-      already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
-    remove_friend:
-      success: "{{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
-      not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
+  user_block: 
+    blocks_by: 
+      empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
+      heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
+      title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
+    blocks_on: 
+      empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
+      heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
+      title: Blokady na użytkownika %{name}
+    create: 
+      flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
+      try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
+      try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
+    edit: 
+      back: Zobacz wszystkie blokady
+      heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
+      needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
+      period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
+      reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
+      show: Zobacz tę blokadę
+      submit: Uaktualnij blokadę
+      title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
+    filter: 
+      block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
+      block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
+    helper: 
+      time_future: Blokada wygasa %{time}.
+      time_past: Zakończono %{time} temu.
+      until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
+    index: 
+      empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
+      heading: Lista blokad użytkowników
+      title: Blokady użytkownika
+    model: 
+      non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
+      non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
+    new: 
+      back: Zobacz wszystkie blokady
+      heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
+      needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
+      period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
+      reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
+      submit: Utwórz blokadę
+      title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
+      tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
+      tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
+    not_found: 
+      back: Powrót do spisu
+      sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
+    partial: 
+      confirm: Na pewno?
+      creator_name: Twórca
+      display_name: Zablokowany użytkownik
+      edit: Edytuj
+      next: Następna »
+      not_revoked: (nie odwołana)
+      previous: « Poprzednia
+      reason: Powód blokady
+      revoke: Odwołaj
+      revoker_name: Odwołana przez
+      show: Pokaż
+      showing_page: Strona %{page}
+      status: Status
+    period: 
+      one: 1 godzina
+      other: "%{count} godzin"
+    revoke: 
+      confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
+      flash: Blokada została odwołana.
+      heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
+      past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
+      revoke: Odwołaj
+      time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
+      title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
+    show: 
+      back: Przejrzyj wszystkie blokady
+      confirm: Na pewno?
+      edit: Edytuj
+      heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
+      needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
+      reason: Przyczyna blokady
+      revoke: Odwołaj
+      revoker: Cofający uprawnienia
+      show: Pokaż
+      status: Status
+      time_future: Blokada wygasa %{time}
+      time_past: Zakończona %{time} temu
+      title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
+    update: 
+      only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
+      success: Blokada zaktualizowana.
+  user_role: 
+    filter: 
+      already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
+      doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
+      not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
+      not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
+    grant: 
+      are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
+      confirm: Potwierdź
+      fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
+      heading: Potwierdź przyznawanie roli
+      title: Potwierdź przyznawanie roli
+    revoke: 
+      are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
+      confirm: Potwierdź
+      fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
+      heading: Potwierdź cofanie roli
+      title: Potwierdź cofanie roli