Merge branch 'master' into copyright
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / sk.yml
index 14c6a28..af659f5 100644 (file)
-# Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.\r
-# See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.\r
-\r
-# Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)\r
-# by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)\r
\r
-sk:\r
-    # ActiveSupport\r
-    support:\r
-        array:\r
-            words_connector: ', '\r
-            two_words_connector: ' a '\r
-            last_word_connector: ' a '\r
-                \r
-    # Date\r
-    date:\r
-        formats:\r
-            default: "%d. %m. %Y"\r
-            short: "%d %b"\r
-            long: "%d. %B %Y"\r
-        day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]\r
-        abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]\r
-        month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]\r
-        abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]\r
-        order: [:day, :month, :year]\r
-\r
-    # Time\r
-    time:\r
-        formats:\r
-            default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"\r
-            short: "%d. %m. %H:%M"\r
-            long: "%A %d. %B %Y %H:%M"\r
-        am: 'dopoludnia'\r
-        pm: 'popoludní'\r
-\r
-    # Numbers\r
-    number:\r
-        format:\r
-            precision: 3\r
-            separator: '.'\r
-            delimiter: ','\r
-        currency:\r
-            format:\r
-                unit: '€'\r
-                precision: 2\r
-                format: '%n %u'\r
-                separator: ","\r
-                delimiter: " "\r
-        human:\r
-            format:\r
-                precision: 1\r
-                delimiter: ''\r
-            storage_units:\r
-                format: "%n %u"\r
-                units:\r
-                    byte:\r
-                        other: "B"\r
-                        one: "B"\r
-                    kb: "KB"\r
-                    mb: "MB"\r
-                    gb: "GB"\r
-                    tb: "TB"\r
-        percentage:\r
-            format:\r
-                delimiter: ''\r
-        precision:\r
-            format:\r
-                delimiter: ''\r
-    \r
-    # Distance of time ... helper\r
-    datetime:\r
-        prompts:\r
-            second: "Sekunda"\r
-            minute: "Minúta"\r
-            hour: "Hodina"\r
-            day: "Deň"\r
-            month: "Mesiac"\r
-            year: "Rok"\r
-        distance_in_words:    \r
-            half_a_minute: 'pol minutou'\r
-            less_than_x_seconds:\r
-                one: 'asi pred sekundou'\r
-                other: 'asi pred {{count}} sekundami'\r
-            x_seconds:\r
-                one: 'sekundou'\r
-                other: '{{count}} sekundami'\r
-            less_than_x_minutes:\r
-                one: 'pred necelou minútou'\r
-                other: 'pred ani nie {{count}} minútami'\r
-            x_minutes:\r
-                one: 'minútou'\r
-                other: '{{count}} minútami'\r
-            about_x_hours:\r
-                one: 'asi hodinou'\r
-                other: 'asi {{count}} hodinami'\r
-            x_days:\r
-                one: '24 hodinami'\r
-                other: '{{count}} dňami'\r
-            about_x_months:\r
-                one: 'asi mesiacom'\r
-                other: 'asi {{count}} mesiacmi'\r
-            x_months:\r
-                one: 'mesiacom'\r
-                other: '{{count}} mesiacmi'\r
-            about_x_years:\r
-                one: 'asi rokom'\r
-                other: 'asi {{count}} rokmi'\r
-            over_x_years:\r
-                one: 'pred viac ako rokom'\r
-                other: 'viac ako {{count}} rokmi'\r
-\r
-    # ActiveRecord validation messages\r
-    activerecord:                  \r
-        errors:\r
-            messages:\r
-                inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"\r
-                exclusion: "je vyhradené pre iný účel"\r
-                invalid: "nie je platná hodnota"\r
-                confirmation: "nebolo potvrdené"\r
-                accepted: "musí byť potvrdené"\r
-                empty: "nesmie byť prázdný/é"\r
-                blank: "je povinná položka"\r
-                too_long: "je príliš dlhá/ý (max. {{count}} znakov)"\r
-                too_short: "je príliš krátký/á (min. {{count}} znakov)"\r
-                wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa {{count}} znakov)"\r
-                taken: "sa už nachádza v databáze"\r
-                not_a_number: "nie je číslo"\r
-                greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"\r
-                greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako {{count}}"\r
-                equal_to: "sa musí rovnať {{count}}"\r
-                less_than: "musí byť menšie ako {{count}}"\r
-                less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako {{count}}"\r
-                odd: "musí byť nepárne číslo"\r
-                even: "musí byť párne číslo"\r
-            template:\r
-                header:\r
-                    one: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo k chybám a nebolo možné objekt uložiť"\r
-                    other: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo ku {{count}} chybe/ám a nebolo možné objekt uložiť"\r
-                body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"\r
+# Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.
+# See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.
+
+# Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)
+# by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)
+sk:
+    # ActiveSupport
+    support:
+        array:
+            words_connector: ', '
+            two_words_connector: ' a '
+            last_word_connector: ' a '
+                
+    # Date
+    date:
+        formats:
+            default: "%d. %m. %Y"
+            short: "%d %b"
+            long: "%d. %B %Y"
+        day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
+        abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
+        month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
+        abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
+        order: [:day, :month, :year]
+
+    # Time
+    time:
+        formats:
+            default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
+            short: "%d. %m. %H:%M"
+            long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
+        am: 'dopoludnia'
+        pm: 'popoludní'
+
+    # Numbers
+    number:
+        format:
+            precision: 3
+            separator: '.'
+            delimiter: ','
+        currency:
+            format:
+                unit: '€'
+                precision: 2
+                format: '%n %u'
+                separator: ","
+                delimiter: " "
+        human:
+            format:
+                precision: 1
+                delimiter: ''
+            storage_units:
+                format: "%n %u"
+                units:
+                    byte:
+                        other: "B"
+                        one: "B"
+                    kb: "KB"
+                    mb: "MB"
+                    gb: "GB"
+                    tb: "TB"
+        percentage:
+            format:
+                delimiter: ''
+        precision:
+            format:
+                delimiter: ''
+    
+    # Distance of time ... helper
+    datetime:
+        prompts:
+            second: "Sekunda"
+            minute: "Minúta"
+            hour: "Hodina"
+            day: "Deň"
+            month: "Mesiac"
+            year: "Rok"
+        distance_in_words:    
+            half_a_minute: 'pol minutou'
+            less_than_x_seconds:
+                one: 'asi pred sekundou'
+                other: 'asi pred {{count}} sekundami'
+            x_seconds:
+                one: 'sekundou'
+                other: '{{count}} sekundami'
+            less_than_x_minutes:
+                one: 'pred necelou minútou'
+                other: 'pred ani nie {{count}} minútami'
+            x_minutes:
+                one: 'minútou'
+                other: '{{count}} minútami'
+            about_x_hours:
+                one: 'asi hodinou'
+                other: 'asi {{count}} hodinami'
+            x_days:
+                one: '24 hodinami'
+                other: '{{count}} dňami'
+            about_x_months:
+                one: 'asi mesiacom'
+                other: 'asi {{count}} mesiacmi'
+            x_months:
+                one: 'mesiacom'
+                other: '{{count}} mesiacmi'
+            about_x_years:
+                one: 'asi rokom'
+                other: 'asi {{count}} rokmi'
+            over_x_years:
+                one: 'pred viac ako rokom'
+                other: 'viac ako {{count}} rokmi'
+
+    # ActiveRecord validation messages
+    activerecord:                  
+        errors:
+            messages:
+                inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"
+                exclusion: "je vyhradené pre iný účel"
+                invalid: "nie je platná hodnota"
+                confirmation: "nebolo potvrdené"
+                accepted: "musí byť potvrdené"
+                empty: "nesmie byť prázdný/é"
+                blank: "je povinná položka"
+                too_long: "je príliš dlhá/ý (max. {{count}} znakov)"
+                too_short: "je príliš krátký/á (min. {{count}} znakov)"
+                wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa {{count}} znakov)"
+                taken: "sa už nachádza v databáze"
+                not_a_number: "nie je číslo"
+                greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"
+                greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako {{count}}"
+                equal_to: "sa musí rovnať {{count}}"
+                less_than: "musí byť menšie ako {{count}}"
+                less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako {{count}}"
+                odd: "musí byť nepárne číslo"
+                even: "musí byť párne číslo"
+            template:
+                header:
+                    one: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo k chybám a nebolo možné objekt uložiť"
+                    other: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo ku {{count}} chybe/ám a nebolo možné objekt uložiť"
+                body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"