]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/locales/pl.yml
Nuked 'browse.start_rjs.unable_to_load' and replaced it with
[rails.git] / config / locales / pl.yml
index 64210dc6fe9fa885f56e662ca149370028023305..ada4113ff1d7fd023d6f1f0e46ab53c85ec840f4 100644 (file)
@@ -147,8 +147,7 @@ pl:
       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
       loaded_an_area_with_num_features: "Załadowano obszar zawierający {{num_features}} obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
       load_data: "Załaduj dane"
-      unable_to_load: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający"
-      must_be_smaller: "jest zbyt duży (nie może przekraczać 0.25 stopnia)"
+      unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający {{bbox_size}} jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
       loading: "Wczytywanie..."
       show_history: "Pokaż zmiany"
       wait: "Moment..."