Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
index 171d7e5..97f8046 100644 (file)
@@ -1,15 +1,28 @@
-# Messages for Polish (Polski)
+# Messages for Polish (polski)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
 # Author: Ajank
 # Author: BdgwksxD
+# Author: BeginaFelicysym
+# Author: Chrumps
+# Author: Cysioland
+# Author: Debeet
 # Author: Deejay1
+# Author: Ireun
+# Author: Kaligula
+# Author: Kocio
+# Author: Nemo bis
+# Author: Odie2
+# Author: Przemub
 # Author: RafalR
+# Author: Rezonansowy
 # Author: Soeb
 # Author: Sp5uhe
+# Author: Ty221
 # Author: Woytecr
 # Author: Wpedzich
 # Author: Yarl
+# Author: Zbigniew.czernik
 pl: 
   activerecord: 
     attributes: 
@@ -46,7 +59,7 @@ pl:
         languages: Języki
         pass_crypt: Hasło
     models: 
-      acl: Lista ACL
+      acl: Lista kontroli dostępu
       changeset: Zestaw zmian
       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
       country: Państwo
@@ -82,13 +95,15 @@ pl:
   application: 
     require_cookies: 
       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
+    require_moderator: 
+      not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
     setup_user_auth: 
       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
+      need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami uczestnictwa. Nie masz obowiązku ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
   browse: 
     changeset: 
       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
-      download: Ściągnij %{changeset_xml_link} lub %{osmchange_xml_link}
       feed: 
         title: Zestaw zmian %{id}
         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
@@ -109,9 +124,9 @@ pl:
         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
       has_ways: 
-        few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
-        one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
-        other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
+        few: "Zawiera następujące %{count} linie:"
+        one: "Zawiera następującą %{count} linię:"
+        other: "Zawiera następujących %{count} linii:"
       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
     common_details: 
@@ -119,7 +134,7 @@ pl:
       deleted_at: "Usunięte dnia:"
       deleted_by: "Usunięte przez:"
       edited_at: "Edytowano:"
-      edited_by: "Edytował(a):"
+      edited_by: "Edytowane przez:"
       in_changeset: "W zestawie zmian:"
       version: "Wersja:"
     containing_relation: 
@@ -130,11 +145,13 @@ pl:
       edit: 
         area: Edytuj obszar
         node: Edytuj węzeł
+        note: Edytuj notatkę
         relation: Edytuj relację
         way: Edytuj drogę
       larger: 
         area: Zobacz obszar na większej mapie
         node: Zobacz punkt na większej mapie
+        note: Zobacz notatkę na większej mapie
         relation: Zobacz relację na większej mapie
         way: Pokaż drogę na większej mapie
       loading: Wczytywanie…
@@ -142,32 +159,32 @@ pl:
       all: 
         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
         next_node_tooltip: Następny węzeł
+        next_note_tooltip: Następna notatka
         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
         next_way_tooltip: Następna droga
         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
+        prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
-        next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
+        name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
+        next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
     node: 
-      download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
-      download_xml: Ściągnij XML
-      edit: edytuj
+      download_xml: Pobierz XML
+      edit: Edytuj węzeł
       node: Węzeł
       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
-      view_history: zobacz historię zmian
+      view_history: Zobacz historię
     node_details: 
       coordinates: "Współrzędne:"
       part_of: "Jest częścią:"
     node_history: 
-      download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
-      download_xml: Ściągnij XML
+      download_xml: Pobierz XML
       node_history: Historia zmian węzła
       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
-      view_details: zobacz szczegóły
+      view_details: Zobacz szczegóły
     not_found: 
       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
       type: 
@@ -175,65 +192,79 @@ pl:
         node: węzeł
         relation: relacja
         way: droga
+    note: 
+      at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
+      at_html: "%{when} temu"
+      closed: "Zamknięto:"
+      closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
+      comments: "Komentarze:"
+      description: "Opis:"
+      last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
+      open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
+      opened: "Utworzono:"
+      title: Notatka
     paging_nav: 
       of: z
-      showing_page: Widoczna jest strona
+      showing_page: strona
+    redacted: 
+      message_html: Ten %{type} w wersji %{version} nie może być pokazany, ponieważ został poddany poprawce. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej informacji.
+      redaction: Poprawka %{id}
+      type: 
+        node: węzeł
+        relation: relacja
+        way: droga
     relation: 
-      download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
-      download_xml: Ściągnij XML
+      download_xml: Pobierz XML
       relation: Relacja
       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
-      view_history: zobacz historię zmian
+      view_history: Zobacz historię zmian
     relation_details: 
       members: "Zawiera:"
       part_of: "Jest częścią:"
     relation_history: 
-      download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
-      download_xml: Ściągnij XML
+      download_xml: Pobierz XML
       relation_history: Historia zmian relacji
       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
-      view_details: zobacz szczegóły
+      view_details: Zobacz szczegóły
     relation_member: 
       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
       type: 
         node: Węzeł
         relation: Relacja
         way: Droga
-    start: 
-      manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
-      view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
     start_rjs: 
       data_frame_title: Dane
-      data_layer_name: Dane
+      data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
       details: Szczegóły
-      drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
-      edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
+      edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
       hide_areas: Ukryj obszary
-      history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
+      history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
       load_data: Załaduj dane
-      loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
-      loading: Wczytywanie
+      loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
+      loading: Wczytywanie...
       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
+      notes_layer_name: Przeglądaj notatki
       object_list: 
         api: Pobierz ten obszar z API
-        back: Wyświetlanie listy obiektów
+        back: Powrót do listy obiektów
         details: Szczegóły
         heading: Lista obiektów
         history: 
           type: 
-            node: Węzeł [[id]]
-            way: Droga [[id]]
+            node: Węzeł %{id}
+            way: Droga %{id}
         selected: 
           type: 
-            node: Węzeł [[id]]
-            way: Droga [[id]]
+            node: Węzeł %{id}
+            way: Droga %{id}
         type: 
           node: Węzeł
           way: Droga
       private_user: prywatny użytkownika
       show_areas: Pokaż obszary
       show_history: Pokaż zmiany
-      unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
+      unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
+      view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
       wait: Moment…
       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
     tag_details: 
@@ -250,22 +281,20 @@ pl:
         relation: relacja
         way: droga
     way: 
-      download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
       download_xml: Ściągnij XML
-      edit: edytuj
-      view_history: pokaż historię
+      edit: Edytuj
+      view_history: Pokaż historię
       way: Droga
       way_title: "Droga: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: należy również do drogi %{related_ways}
-        other: należy również do dróg %{related_ways}
+        one: należy do drogi %{related_ways}
+        other: należy do dróg %{related_ways}
       nodes: "Węzły:"
       part_of: "Jest częścią:"
     way_history: 
-      download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
       download_xml: Ściągnij XML
-      view_details: zobacz szczegóły
+      view_details: Zobacz szczegóły
       way_history: Historia zmian drogi
       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
   changeset: 
@@ -290,27 +319,45 @@ pl:
     list: 
       description: Ostatnie zmiany
       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
+      description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
+      description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
+      empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
+      empty_user_html: Wygląda na to, że jeszcze nie edytowałeś. Aby zacząć, zapoznaj się z naszym <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnikiem dla początkujących</a>.
       heading: Zestawy zmian
       heading_bbox: Zestawy zmian
+      heading_friend: Zestawy zmian
+      heading_nearby: Zestawy zmian
       heading_user: Zestawy zmian
       heading_user_bbox: Zestawy zmian
       title: Zestawy zmian
       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
+      title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
+      title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
   diary_entry: 
+    comments: 
+      ago: "%{ago} temu"
+      comment: Komentarz
+      has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
+      newer_comments: Nowsze komentarze
+      older_comments: Starsze komentarze
+      post: Wpis
+      when: Kiedy
     diary_comment: 
       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
       confirm: Potwierdź
       hide_link: Ukryj ten komentarz
     diary_entry: 
       comment_count: 
+        few: "%{count} komentarze"
         one: 1 komentarz
         other: "%{count} komentarzy"
+        zero: Brak komentarzy
       comment_link: Skomentuj ten wpis
       confirm: Potwierdź
       edit_link: Edytuj ten wpis
@@ -345,9 +392,11 @@ pl:
       newer_entries: Nowsze wpisy
       no_entries: Brak wpisów dziennika
       older_entries: Starsze wpisy
-      recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
+      recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
       title: Dzienniki użytkowników
-      user_title: Dziennik dla %{user}
+      title_friends: Dzienniki znajomych
+      title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
+      user_title: Dziennik użytkownika %{user}
     location: 
       edit: Edytuj
       location: "Położenie:"
@@ -358,35 +407,34 @@ pl:
       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
       title: Nie ma takiego wpisu
-    no_such_user: 
-      body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
-      heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
-      title: Nie znaleziono użytkownika
     view: 
       leave_a_comment: Zostaw komentarz
       login: Zaloguj się
       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
       save_button: Zapisz
       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
-      user_title: Dziennik dla %{user}
+      user_title: Dziennik użytkownika %{user}
   editor: 
     default: Domyślnie (obecnie %{name})
+    id: 
+      description: iD (w przeglądarce)
+      name: iD
     potlatch: 
-      description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
+      description: Potlatch 1 (w przeglądarce)
       name: Potlatch 1
     potlatch2: 
-      description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
+      description: Potlatch 2 (w przeglądarce)
       name: Potlatch 2
     remote: 
-      description: JOSM albo Merkaartor
-      name: Remote Control
+      description: JOSM lub Markaartor
+      name: Zdalne sterowanie
   export: 
     start: 
       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
       area_to_export: Obszar do eksportu
-      embeddable_html: HTML do wklejenia
+      embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
       export_button: Eksportuj
-      export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
+      export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
       format: Format
       format_to_export: Format eksportu
       image_size: Rozmiar obrazka
@@ -394,17 +442,28 @@ pl:
       licence: Licencja
       longitude: "Dł:"
       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
-      mapnik_image: Obrazek z Mapnika
+      map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
       max: max
       options: Opcje
       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
-      osmarender_image: Obrazek z Osmarender
       output: Wynik
-      paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
+      paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
       scale: Skala
       too_large: 
-        body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
+        body: "Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się, wybierz mniejszy obszar, lub użyj jednego ze następujących źródeł aby objąć pobierane dane:"
+        geofabrik: 
+          description: Regularnie aktualizowane migawki kontynentów, państw i wybranych miast
+          title: Pliki Geofabrik
         heading: Obszar zbyt duży
+        metro: 
+          description: Migawki dużych miast i otaczających je obszarów
+          title: Metro Extracts
+        other: 
+          description: Dodatkowe źródła wymienione w OpenStreetMap wiki
+          title: Inne źródła
+        planet: 
+          description: Regularnie aktualizowane kopie całej bazy danych OpenStreetMap
+          title: Planeta OSM
       zoom: Zoom
     start_rjs: 
       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
@@ -413,19 +472,15 @@ pl:
       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
       export: Eksport
       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
-      view_larger_map: Większy widok mapy
   geocoder: 
     description: 
       title: 
         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
-        osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Miasta
         places: Miejsca
         towns: Miasta
-    description_osm_namefinder: 
-      prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
     direction: 
       east: na wschód
       north: na północ
@@ -446,26 +501,45 @@ pl:
       title: 
         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
-        osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
-      suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
     search_osm_nominatim: 
+      admin_levels: 
+        level10: Granica przedmieścia
+        level2: Granica kraju
+        level4: Granica stanu
+        level5: Granica regionu
+        level6: Granica hrabstwa
+        level8: Granica miasta
+        level9: Granica wsi
       prefix: 
+        aerialway: 
+          chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
+          drag_lift: Wyciąg orczykowy
+          station: Stacja wyciągu krzesełkowego
+        aeroway: 
+          aerodrome: Lotnisko
+          apron: Płyta postojowa
+          gate: Bramka
+          helipad: Helipad
+          runway: Pas startowy
+          taxiway: Droga kołowania
+          terminal: Terminal
         amenity: 
+          WLAN: Dostęp do WiFi
           airport: Lonisko
           arts_centre: Centrum sztuki
+          artwork: Sztuka
           atm: Bankomat
           auditorium: Audytorium
           bank: Bank
           bar: Bar
+          bbq: Miejsce do grillowania
           bench: Ławka
           bicycle_parking: Parking rowerowy
           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
+          biergarten: Ogród piwny
           brothel: Dom publiczny
           bureau_de_change: Kantor
           bus_station: Stacja autobusowa
@@ -474,6 +548,7 @@ pl:
           car_sharing: Dzielenie się samochodami
           car_wash: Myjnia samochodowa
           casino: Kasyno
+          charging_station: Stacja paliw
           cinema: Kino
           clinic: Przychodnia
           club: Klub
@@ -492,6 +567,7 @@ pl:
           ferry_terminal: Terminal promowy
           fire_hydrant: Hydrant
           fire_station: Remiza strażacka
+          food_court: Targ z żywnością
           fountain: Fontanna
           fuel: Stacja benzynowa
           grave_yard: Mniejszy cmentarz
@@ -532,9 +608,13 @@ pl:
           shelter: Schron
           shop: Sklep
           shopping: Zakupy
+          shower: Prysznic
+          social_centre: Centrum społeczne
           social_club: Klub towarzyski
+          social_facility: Placówka społeczna
           studio: Studio
           supermarket: Supermarket
+          swimming_pool: Basen
           taxi: Postój taksówek
           telephone: Budka telefoniczna
           theatre: Teatr
@@ -549,37 +629,20 @@ pl:
           youth_centre: Centrum młodzieżowe
         boundary: 
           administrative: Granica administracyjna
+          census: Granica spisu
+          national_park: Park Narodowy
+          protected_area: Obszar chroniony
+        bridge: 
+          aqueduct: Akwedukt
+          suspension: Most wiszący
+          swing: Most obrotowy
+          viaduct: Wiadukt
+          "yes": Most
         building: 
-          apartments: Blok mieszkalny
-          block: Budynek bloku
-          bunker: Bunkier
-          chapel: Kaplica
-          church: Kościół
-          city_hall: Ratusz
-          commercial: Budynek handlowy
-          dormitory: Bursa
-          entrance: Wejście do budynku
-          faculty: Budynek prawny
-          farm: Budynek gospodarczy
-          flats: Mieszkania
-          garage: Garaż
-          hall: Hala
-          hospital: Budynek szpitala
-          hotel: Hotel
-          house: Dom
-          industrial: Budynek przemysłowy
-          office: Budynek biurowy
-          public: Budynek publiczny
-          residential: Budynek mieszkalny
-          retail: Budynek detaliczny
-          school: Budynek szkoły
-          shop: Sklep
-          stadium: Stadion
-          store: Składnica
-          terrace: Taras
-          tower: Wieża
-          train_station: Stacja kolejowa
-          university: Budynek uniwersytetu
+          "yes": Budynek
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Hydrant
+          phone: Telefon alarmowy
         highway: 
           bridleway: Droga dla koni
           bus_guideway: Droga dla autobusów
@@ -587,12 +650,11 @@ pl:
           byway: Boczna droga
           construction: Droga budowana
           cycleway: Ścieżka rowerowa
-          distance_marker: Znak odległości
           emergency_access_point: Punkt awaryjny
           footway: Chodnik
           ford: Bród
-          gate: Bramka
           living_street: Strefa zamieszkania
+          milestone: Punkt kontrolny
           minor: Drobna droga
           motorway: Autostrada
           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
@@ -602,16 +664,21 @@ pl:
           platform: Podwyższenie
           primary: Droga krajowa
           primary_link: Droga krajowa – dojazd
+          proposed: Planowana droga
           raceway: Tor wyścigowy
           residential: Droga osiedlowa
+          rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
           road: Droga
           secondary: Droga wojewódzka
           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
           service: Droga serwisowa
           services: Usługi autostrady
+          speed_camera: Radar
           steps: Schody
           stile: Przełaz
+          street_lamp: Lampa uliczna
           tertiary: Droga powiatowa
+          tertiary_link: Droga wojewódzka
           track: Droga gruntowa
           trail: Szlak
           trunk: Droga ekspresowa
@@ -625,6 +692,8 @@ pl:
           building: Budynek
           castle: Zamek
           church: Kościół
+          citywalls: Mury miejskie
+          fort: Fort
           house: Dom
           icon: Ikona
           manor: Dwór
@@ -633,6 +702,7 @@ pl:
           monument: Pomnik
           museum: Muzeum
           ruins: Ruiny
+          tomb: Grób
           tower: Wieża
           wayside_cross: Przydrożny krzyż
           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
@@ -649,6 +719,7 @@ pl:
           farmland: Grunty rolne
           farmyard: Podwórze gospodarskie
           forest: Las
+          garages: Garaże
           grass: Trawa
           greenfield: Tereny niezagospodarowane
           industrial: Teren przemysłowy
@@ -656,25 +727,28 @@ pl:
           meadow: Łąka
           military: Teren wojskowy
           mine: Kopalnia
-          mountain: Góra
           nature_reserve: Rezerwat przyrody
+          orchard: Sad
           park: Park
           piste: Trasa
-          plaza: Plac
           quarry: Kamieniołom
           railway: Teren kolejowy
           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
-          residential: Zabudowa mieszkaniowa
+          reservoir_watershed: Zbiornik wodny
+          residential: Zabudowa mieszkalna
           retail: Handel detaliczny
-          village_green: Park miejski
+          road: Obszar drogowy
+          village_green: Nawsie
           vineyard: Winnica
           wetland: Tereny podmokłe
           wood: Puszcza
         leisure: 
           beach_resort: Strzeżona plaża
+          bird_hide: Ukryj ptaki
           common: Błonie
           fishing: Łowisko
+          fitness_station: Fitness
           garden: Ogród
           golf_course: Pole golfowe
           ice_rink: Lodowisko
@@ -685,12 +759,19 @@ pl:
           pitch: Boisko sportowe
           playground: Plac zabaw
           recreation_ground: Pole rekreacyjne
+          sauna: Sauna
           slipway: Pochylnia
           sports_centre: Centrum sportowe
           stadium: Stadion
           swimming_pool: Basen
           track: Bieżnia
           water_park: Park wodny
+        military: 
+          airfield: Lotnisko wojskowe
+          barracks: Koszary
+          bunker: Bunkier
+        mountain_pass: 
+          "yes": Przełęcz
         natural: 
           bay: Zatoka
           beach: Plaża
@@ -698,11 +779,12 @@ pl:
           cave_entrance: Wejście do jaskini
           channel: Kanał
           cliff: Urwisko
-          coastline: Linia brzegowa
           crater: Krater
+          dune: Wydma
           feature: Obiekt
           fell: Hale górskie
           fjord: Fiord
+          forest: Las
           geyser: Gejzer
           glacier: Lodowiec
           heath: Wrzosowisko
@@ -722,6 +804,7 @@ pl:
           scrub: Zagajnik
           shoal: Mielizna
           spring: Źródło
+          stone: Kamieniołom
           strait: Cieśnina
           tree: Drzewo
           valley: Dolina
@@ -730,6 +813,19 @@ pl:
           wetland: Obszar podmokły
           wetlands: Obszary podmokłe
           wood: Puszcza
+        office: 
+          accountant: Księgowy
+          architect: Architekt
+          company: Przedsiębiorstwo
+          employment_agency: Urząd pracy
+          estate_agent: Biuro nieruchomości
+          government: Biura rządowe
+          insurance: Biuro ubezpieczeń
+          lawyer: Prawnik
+          ngo: Biuro organizacji pozarządowych
+          telecommunication: Urząd telekomunikacji
+          travel_agent: Biuro podróży
+          "yes": Biuro
         place: 
           airport: Lotnisko
           city: Miasto
@@ -741,9 +837,11 @@ pl:
           houses: Zabudowanie
           island: Wyspa
           islet: Wysepka
+          isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
           locality: Rejon
           moor: Torfowisko
           municipality: Gmina
+          neighbourhood: Sąsiedztwo
           postcode: Kod pocztowy
           region: Rejon
           sea: Morze
@@ -764,12 +862,15 @@ pl:
           junction: Węzeł kolejowy
           level_crossing: Przejazd kolejowy
           light_rail: Lekka kolej
+          miniature: Mini kolej
           monorail: Kolej jednoszynowa
           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
           platform: Peron
           preserved: Kolej zabytkowa
+          proposed: Planowana trasa kolejowa
           spur: Bocznica kolejowa
           station: Stacja kolejowa
+          stop: Przystanek kolejowy
           subway: Stacja metra
           subway_entrance: Wejście na stację metra
           switch: Zwrotnica
@@ -778,16 +879,16 @@ pl:
           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
         shop: 
           alcohol: Sklep monopolowy
-          apparel: Sklep odzieżowy
+          antiques: Antyki
           art: Sklep z dziełami sztuki
           bakery: Piekarnia
           beauty: Salon kosmetyczny
           beverages: Sklep z napojami
           bicycle: Sklep rowerowy
           books: Księgarnia
+          boutique: Butik
           butcher: Rzeźnik
           car: Sklep samochodowy
-          car_dealer: Salon samochodowy
           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
           car_repair: Naprawa samochodów
           carpet: Sklep z dywanami
@@ -799,10 +900,10 @@ pl:
           convenience: Mały sklep wielobranżowy
           copyshop: Ksero
           cosmetics: Sklep kosmetyczny
+          deli: Delikatesy
           department_store: Dom towarowy
           discount: Sklep z produktami po obniżce
           doityourself: Sklep budowlany
-          drugstore: Drogeria
           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
           electronics: Sklep elektroniczny
           estate_agent: Biuro nieruchomości
@@ -836,17 +937,21 @@ pl:
           organic: Sklep z produktami organicznymi
           outdoor: Sklep turystyczny
           pet: Sklep ze zwierzętami
+          pharmacy: Apteka
           photo: Sklep fotograficzny
           salon: Salon
+          second_hand: Lumpeks
           shoes: Sklep obuwniczy
           shopping_centre: Centrum handlowe
           sports: Sklep sportowy
           stationery: Sklep papierniczy
           supermarket: Supermarket
+          tailor: Krawiec
           toys: Sklep z zabawkami
           travel_agency: Biuro podróży
           video: Sklep filmowy
           wine: Winiarnia
+          "yes": Sklep
         tourism: 
           alpine_hut: Chata alpejska
           artwork: Sztuka
@@ -868,7 +973,11 @@ pl:
           valley: Dolina
           viewpoint: Punkt widokowy
           zoo: Zoo
+        tunnel: 
+          culvert: Rura kanalizacyjna
+          "yes": Tunel
         waterway: 
+          artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
           boatyard: Stocznia
           canal: Kanał
           connector: Złącze dróg wodnych
@@ -890,29 +999,86 @@ pl:
           waterfall: Wodospad
           weir: Jaz
   javascripts: 
+    close: Zamknij
+    edit_help: Przesuń mapę i powiększ miejsce, które chcesz edytować, a następnie kliknij tutaj.
+    key: 
+      title: Legenda
+      tooltip: Legenda
+      tooltip_disabled: Legenda jest dostępna tylko dla warstwy podstawowej
     map: 
       base: 
-        cycle_map: Mapa Rowerowa
-        noname: BrakNazwy
+        cycle_map: Mapa rowerowa
+        standard: Podstawowa
+        transport_map: Transport publiczny
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
+      layers: 
+        data: Dane mapy
+        header: Warstwy mapy
+        notes: Notatki
+        overlays: Włącz nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
+        title: Warstwy
+      locate: 
+        title: Pokaż moje położenie
+      zoom: 
+        in: Powiększ
+        out: Pomniejsz
+    notes: 
+      new: 
+        add: Dodaj notatkę
+        intro: W celu poprawy jakości mapy informacja, którą wprowadzisz będzie widoczna dla pozostałych maperów. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz umieść znacznik w możliwie najdokładniejszej pozycji.
+      show: 
+        anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników, które powinny być niezależnie zweryfikowane.
+        closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
+        closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
+        comment: Dodaj komentarz
+        comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
+        commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
+        commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
+        hide: Ukryj
+        opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
+        opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
+        permalink: Permalink
+        reactivate: Ponownie aktywuj
+        reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
+        reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
+        resolve: Rozwiąż
+    share: 
+      cancel: Anuluj
+      center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
+      custom_dimensions: Ustaw własne wymiary
+      download: Pobierz
+      embed: HTML
+      format: "Format:"
+      image: Obraz
+      include_marker: Dołącz pinezkę
+      link: Link lub HTML
+      long_link: Link
+      paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
+      scale: "Skala:"
+      short_link: Krótki link
+      short_url: Krótki URL
+      title: Udostępnij
+      view_larger_map: Większy widok mapy
     site: 
+      createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, by dodać notatkę
+      createnote_tooltip: Dodaj notatkę do mapy
       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
       edit_tooltip: Edytuje mapę
-      edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
-      history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
   layouts: 
+    community: Społeczność
     community_blogs: Blogi wspólnoty
     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
-    copyright: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
+    copyright: Prawa autorskie i licencja
+    data: Dane
     documentation: Dokumentacja
     documentation_title: Dokumentacja projektu
     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
     donate_link_text: dokonując darowizny
     edit: Edycja
     edit_with: Edytuj w %{editor}
-    export: Eksport
-    export_tooltip: Eksport danych mapy
+    export_data: Eksportuj dane
     foundation: Fundacja
     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
     gps_traces: Ślady GPS
@@ -921,41 +1087,35 @@ pl:
     help_centre: Centrum pomocy
     help_title: Witryna pomocy dla projektu
     history: Zmiany
-    home: główna
-    home_tooltip: Przejdź do strony głównej
-    inbox: poczta (%{count})
-    inbox_tooltip: 
-      one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
-      other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
-      zero: Brak nowych wiadomości
+    home: Przejdź do lokalizacji domu
     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
-    intro_2: OpenStreetMap pozwala Ci oglądać, wykorzystywać oraz wspólnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
-    intro_3: Hosting OpenStreetMap jest świadczony przez %{ucl}, %{ic} oraz %{bytemark}. Inni wspomagający projekt wymienieni są na stronie %{partners}.
-    intro_3_ic: Imperial College w Londynie
-    intro_3_partners: wiki
-    license: 
-      title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
+    intro_2_create_account: Utwórz konto
+    intro_2_download: pobierz
+    intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
+    intro_2_license: wolna licencja
+    intro_2_use: użyj
     log_in: zaloguj się
     log_in_tooltip: Zaloguj się
     logo: 
       alt_text: Logo OpenStreetMap
-    logout: wyloguj
-    logout_tooltip: Wyloguj
+    logout: wyloguj się
     make_a_donation: 
       text: Przekaż darowiznę
       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
+    partners_bytemark: Hosting Bytemark
+    partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
+    partners_ic: Imperial College London
+    partners_partners: partnerzy
+    partners_ucl: centrum UCL VR
     sign_up: zarejestruj
     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
-    sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
-    tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
+    tag_line: Wolna wikimapa świata
     user_diaries: Dzienniczki
     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
     view: Mapa
     view_tooltip: Zobacz mapę
-    welcome_user: Witaj, %{user_link}
-    welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
     wiki: Wiki
     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
   license_page: 
@@ -963,7 +1123,35 @@ pl:
       english_link: oryginalna angielska wersja
       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
       title: Informacje o tłumaczeniu
-    legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), polecane jest odwołanie do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo tego, że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla stron trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC-BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright użytkownicy UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
+    legal_babble: 
+      attribution_example: 
+        alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
+        title: Przykład uznania autorstwa
+      contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
+      contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
+      contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Contributors (en)</a>."
+      contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
+      contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
+      contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
+      contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
+      contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
+      contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
+      contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
+      contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
+      credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
+      credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
+      credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
+      credit_title_html: Jak podać źródło
+      infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
+      infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
+      infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
+      intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
+      intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
+      intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
+      more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
+      more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj się z naszą <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Polityką korzystania z API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Polityką korzystania z kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Polityką korzystania z Nominatima</a>.
+      more_title_html: Dowiedz się więcej
+      title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
     native: 
       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
       native_link: wersji po polsku
@@ -975,13 +1163,23 @@ pl:
     inbox: 
       date: Nadano
       from: Od
-      my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
+      messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
+      my_inbox: skrzynka odbiorcza
+      new_messages: 
+        few: "%{count} nowe wiadomości"
+        many: "%{count} nowych wiadomości"
+        one: "%{count} nową wiadomość"
+        other: "%{count} nowych wiadomości"
       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
+      old_messages: 
+        few: "%{count} stare wiadomości"
+        many: "%{count} starych wiadomości"
+        one: "%{count} starą wiadomość"
+        other: "%{count} starych wiadomości"
       outbox: nadawcza
       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
       subject: Temat
       title: Wiadomości odebrane
-      you_have: Masz %{new_count} nowych i %{old_count} przeczytanych wiadomości.
     mark: 
       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
@@ -1003,13 +1201,12 @@ pl:
       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
       heading: Nie ma takiej wiadomości
       title: Nie ma takiej wiadomości
-    no_such_user: 
-      body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
-      heading: Nie ma takiego użytkownika
-      title: Nie ma takiego użytkownika
     outbox: 
       date: Nadano
       inbox: odbiorcza
+      messages: 
+        one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
+        other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: nadawcza
@@ -1017,14 +1214,10 @@ pl:
       subject: Temat
       title: Wiadomości wysłane
       to: Do
-      you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś %{count} wiadomości
     read: 
-      back_to_inbox: Powrót do wysłanych
-      back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
+      back: Cofnij
       date: Nadano
       from: Od
-      reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
-      reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
       reply_button: Odpowiedz
       subject: Temat
       title: Czytanie wiadomości
@@ -1035,6 +1228,37 @@ pl:
       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Usuń
+  note: 
+    description: 
+      closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
+      closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
+      commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
+      commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
+      opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
+      opened_at_html: Stworzono %{when} temu
+      reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
+      reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
+    entry: 
+      comment: Komentarz
+      full: Pełna treść notatki
+    mine: 
+      ago_html: "%{when} temu"
+      created_at: Utworzono w dniu
+      creator: Autor
+      description: Opis
+      heading: Notatki użytkownika %{user}
+      id: Identyfikator
+      last_changed: Ostatnio zmieniono
+      subheading: Notatki utworzone lub skomentowane przez %{user}
+      title: Notatki utworzone lub skomentowane przez %{user}
+    rss: 
+      closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
+      commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
+      description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
+      description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
+      opened: nowa notatka (w pobliżu %{place})
+      reopened: ponownie aktywowana notatka (w pobliżu %{place})
+      title: Notatki OpenStreetMap
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
@@ -1050,8 +1274,7 @@ pl:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
       greeting: Cześć,
-      hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
-      hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
     friend_notification: 
       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
@@ -1067,7 +1290,7 @@ pl:
         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
       greeting: Witaj,
       success: 
-        loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
+        loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
       with_description: z opisem
       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
@@ -1080,80 +1303,144 @@ pl:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
       greeting: Cześć,
-      hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
-      hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
+      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
     message_notification: 
-      footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
-      footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
+      footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć na nią na %{replyurl}
       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
       hi: Witaj %{to_user},
+    note_comment_notification: 
+      anonymous: Anonimowy użytkownik
+      closed: 
+        commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
+        your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
+      commented: 
+        commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
+        your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
+      details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
+      greeting: Witaj,
+      reopened: 
+        commented_note: "%{commenter} ponownie aktywował notatkę, którą skomentowałeś. Znajduje się ona w lokalizacji: %{place}."
+        subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą cię notatkę"
+        subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich notatek"
+        your_note: "%{commenter} ponownie aktywował jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}"
     signup_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
-      click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
-      current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
-      get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
-      greeting: Cześć!
-      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
-      introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
-      user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
-      wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
-      blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
-      click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
-      click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
-      current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
-      current_user_2: "tu:"
+      confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
+      created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
       greeting: Cześć!
-      hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
-      introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
-      more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
-      the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
-      user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
-      user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
-      wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
+      subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
+      welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym jak zacząć.
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
       allow_write_api: modyfikuj mapę
-      allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
     revoke: 
       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
   oauth_clients: 
+    create: 
+      flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
+    destroy: 
+      flash: Usunięto rejestrację aplikacji
     edit: 
       submit: Edytuj
       title: Edycja aplikacji
     form: 
+      allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
+      allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
+      allow_write_api: modyfikacja mapy.
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
+      allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
+      callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
       name: Nazwa
+      requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
       required: Wymagane
+      support_url: Adres URL pomocy technicznej
+      url: Główny adres URL aplikacji
     index: 
       application: Nazwa aplikacji
+      issued_at: Wydane
+      list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
       my_apps: Programy klienckie
       my_tokens: Zarejestrowane programy
       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
+      register_new: Zarejestruj swoją aplikację
+      registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
       revoke: Odwołaj!
       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
     new: 
       submit: Zarejestruj
       title: Rejestracja nowej aplikacji
+    not_found: 
+      sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
     show: 
+      access_url: "URL znaki dostępu:"
+      allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
+      allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
+      allow_write_api: modyfikacja mapy.
+      allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów.
+      allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
+      allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
+      allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
+      authorize_url: "URL upoważnienia:"
+      confirm: Jesteś pewien?
+      delete: Usuń klienta
       edit: Edytuj szczegóły
+      key: "Klucz odbiorcy:"
+      requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
+      secret: "Sekret odbiorcy:"
+      support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
+      url: "URL znacznika zapytania:"
+    update: 
+      flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
+  redaction: 
+    create: 
+      flash: Utworzono poprawkę.
+    destroy: 
+      error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
+      flash: Poprawka usunięta.
+      not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów. Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
+    edit: 
+      description: Opis
+      heading: Edytuj poprawkę
+      submit: Zapisz poprawkę
+      title: Edytuj poprawkę
+    index: 
+      empty: Brak poprawek do pokazania.
+      heading: Lista poprawek
+      title: Lista poprawek
+    new: 
+      description: Opis
+      heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
+      submit: Utwórz poprawkę
+      title: Tworzenie nowej poprawki
+    show: 
+      confirm: Na pewno?
+      description: "Opis:"
+      destroy: Usuń tą poprawkę
+      edit: Edytuj tę poprawkę
+      heading: Poprawka "%{title}"
+      title: Wyświetlenie poprawki
+      user: "Autor:"
+    update: 
+      flash: Zapisano zmiany.
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
+      id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
@@ -1162,19 +1449,15 @@ pl:
       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
       user_page_link: stronie użytkownika
     index: 
+      createnote: Dodaj notatkę
       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
-      js_3: Możesz użyć <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej mapy Tiles@Home</a>, jeśli nie możesz włączyć obsługi JavaScriptu.
       license: 
-        license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
-        notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
-        project_name: projektu OpenStreetMap
+        copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
       permalink: Permalink
       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
       shortlink: Shortlink
     key: 
-      map_key: Legenda
-      map_key_tooltip: Legenda mapy
       table: 
         entry: 
           admin: Granica administracyjna
@@ -1241,9 +1524,26 @@ pl:
           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
           unsurfaced: Droga nieutwardzona
           wood: Puszcza
+    markdown_help: 
+      alt: Tekst alternatywny
+      first: Pierwszy element
+      heading: Nagłówek
+      headings: Nagłówki
+      image: Obraz
+      link: Łącze
+      ordered: Uporządkowana lista
+      second: Drugi element
+      subheading: Podtytuł
+      text: Tekst
+      title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
+      unordered: Lista nieuporządkowana
+      url: Adres (URL)
+    richtext_area: 
+      edit: Edytuj
+      preview: Podgląd
     search: 
       search: Szukaj
-      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
+      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
       submit_text: →
       where_am_i: Gdzie jestem?
       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
@@ -1255,10 +1555,15 @@ pl:
       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
   trace: 
     create: 
-      trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
+      trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
       upload_trace: Wgraj ślad GPS
     delete: 
       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
+    description: 
+      description_with_count: 
+        one: Plik GPX z %{count} punktem od %{user}
+        other: Plik GPX z %{count} punktami od %{user}
+      description_without_count: Plik GPX od %{user}
     edit: 
       description: "Opis:"
       download: pobierz
@@ -1273,20 +1578,20 @@ pl:
       tags: "Znaczniki:"
       tags_help: rozdzielone przecinkami
       title: Edycja śladu %{name}
-      uploaded_at: "Załadowano:"
+      uploaded_at: "Wysłano:"
       visibility: "Widoczność:"
       visibility_help: co to znaczy?
+    georss: 
+      title: Ślady GPS OpenStreetMap
     list: 
+      description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
+      empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
       public_traces: Publiczne ślady GPS
       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
       tagged_with: " otagowane %{tags}"
       your_traces: Twoje ślady GPS
     make_public: 
       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
-    no_such_user: 
-      body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
-      heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
-      title: Nie ma takiego użytkownika
     offline: 
       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
@@ -1320,14 +1625,18 @@ pl:
     trace_header: 
       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
-      traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
+      traces_waiting: 
+        few: Masz %{count} ślady oczekujące na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
+        many: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
+        one: Masz %{count} ślad oczekujący na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie go zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
+        other: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
       upload_trace: Wyślij ślad
     trace_optionals: 
       tags: Znaczniki
     trace_paging_nav: 
-      next: Następny »
-      previous: « Poprzedni
-      showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
+      newer: Nowsze ślady
+      older: Starsze ślady
+      showing_page: Strona %{page}
     view: 
       delete_track: Wykasuj ten ślad
       description: "Opis:"
@@ -1355,12 +1664,20 @@ pl:
   user: 
     account: 
       contributor terms: 
+        agreed: Zgodziłeś się na nowe Warunki uczestnictwa.
+        agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
+        heading: "Warunki uczestnictwa:"
         link text: co to jest?
+        not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
+        review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa i je zaakceptować.
       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
       delete image: Usuń obecną grafikę
       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
+      gravatar: 
+        gravatar: Użyj Gravatara
+        link text: co to jest?
       home location: "Lokalizacja domowa:"
       image: "Grafika:"
       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
@@ -1368,7 +1685,7 @@ pl:
       latitude: "Szerokość:"
       longitude: "Długość geograficzna:"
       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
-      my settings: Moje ustawienia
+      my settings: moje ustawienia
       new email address: "Nowy adres e-mail:"
       new image: Dodaj grafikę
       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
@@ -1377,7 +1694,7 @@ pl:
         link text: co to jest?
         openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Preferowany edytor:"
-      preferred languages: "Preferowane Języki:"
+      preferred languages: "Preferowane języki:"
       profile description: "Opis profilu:"
       public editing: 
         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
@@ -1390,18 +1707,19 @@ pl:
         heading: Publiczna edycja
         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
       replace image: Zmień obecną grafikę
-      return to profile: Powrót do profilu.
+      return to profile: Powrót do profilu
       save changes button: Zapisz zmiany
       title: Zmiana ustawień konta
       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
     confirm: 
       already active: To konto zostało potwierdzone.
-      before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
       button: Potwierdzam
-      heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
+      heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
+      introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
+      introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij mapować.
       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
-      success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
-      unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
+      reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając tutaj</a>.
+      unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
     confirm_email: 
       button: Potwierdzam
       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
@@ -1410,6 +1728,7 @@ pl:
       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
     confirm_resend: 
       failure: Brak użytkownika %{name}.
+      success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
     filter: 
       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
     go_public: 
@@ -1419,12 +1738,15 @@ pl:
       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
       heading: Użytkownicy
       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
+      showing: 
+        one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
       title: Użytkownicy
     login: 
+      account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
-      account suspended: Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.<br />Skontaktuj się proszę z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.
       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
@@ -1432,7 +1754,7 @@ pl:
       login_button: Zaloguj się
       lost password link: Zapomniałeś hasła?
       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
-      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
+      no account: Nie masz konta?
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
@@ -1461,7 +1783,6 @@ pl:
       remember: "Pamiętaj mnie:"
       title: Logowanie
       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
-      webmaster: webmaster
       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
     logout: 
@@ -1478,27 +1799,31 @@ pl:
       title: zgubione hasło
     make_friend: 
       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
+      button: Dodaj do listy przyjaciół
       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
-      success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
+      heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
+      success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
     new: 
+      about: 
+        header: Darmowa i edytowalna
+        html: <p>W przeciwieństwie do innych map, OpenStreetMap jest całkowicie tworzone przez ludzi takich jak ty. Wszyscy mogą tu wprowadzać poprawki i aktualizacje oraz pobierać i używać map za darmo.</p>
       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
-      continue: Kontynuuj
+      continue: Zarejestruj się
       display name: "Przyjazna nazwa:"
       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
       email address: "Adres e-mail:"
-      fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
-      flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
-      heading: Zakładanie konta
-      license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytujących</a>.
+      license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki uczestnictwa</a>.
       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
-      not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
+      not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka prywatności zawierająca sekcję o adresach e-mail">politykę prywatności</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
       password: Hasło
-      title: Nowe konto
+      terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
+      terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na tej stronie</a>.
+      title: Zarejestruj się
       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
     no_such_user: 
       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
@@ -1509,6 +1834,8 @@ pl:
       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
       your location: Twoje położenie
     remove_friend: 
+      button: Usuń z przyjaciół
+      heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
     reset_password: 
@@ -1531,48 +1858,63 @@ pl:
       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
       consider_pd_why: co to oznacza?
       decline: Nie akceptuję
-      heading: Warunki współtworzenia
+      guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href=\"%{summary}\">w formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
+      heading: Warunki uczestnictwa
       legale_names: 
         france: Francja
         italy: Włochy
         rest_of_world: Reszta świata
       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
-      read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
-      title: Warunki współtworzenia
+      read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk przyjmujesz warunki umowy.
+      title: Warunki uczestnictwa
+      you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
     view: 
       activate_user: aktywuj tego użytkownika
       add as friend: dodaj do znajomych
       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
       block_history: otrzymane blokady
-      blocks by me: nałożone blokady
-      blocks on me: otrzymane blokady
+      blocks by me: Nałożone blokady
+      blocks on me: Otrzymane blokady
+      comments: komentarze
       confirm: Potwierdź
       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
       create_block: zablokuj tego użytkownika
       created from: "Stworzony z:"
+      ct accepted: przyjęte %{ago} temu
+      ct declined: odrzucone
+      ct status: "Warunki uczestnictwa:"
+      ct undecided: niezdecydowane
       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
       delete_user: usuń to konto
       description: Opis
       diary: dziennik
       edits: edycje
       email address: Adres e‐mail
+      friends_changesets: zestawy zmian znajomych
+      friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
       hide_user: ukryj tego użytkownika
-      if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
+      if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
       km away: "%{count}km stąd"
       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
       m away: "%{count}m stąd"
       mapper since: "Mapuje od:"
       moderator_history: nałożone blokady
+      my comments: moje komentarze
       my diary: mój dziennik
       my edits: moje zmiany
+      my notes: Moje notatki
+      my profile: mój profil
       my settings: moje ustawienia
       my traces: moje ślady
       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
+      nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
+      nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
-      no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
+      no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
+      notes: Notatki
       oauth settings: ustawienia oauth
-      remove as friend: usuń ze znajomych
+      remove as friend: Usuń ze znajomych
       role: 
         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
         grant: 
@@ -1597,6 +1939,8 @@ pl:
       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
     blocks_on: 
       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
+      heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
+      title: Blokady na użytkownika %{name}
     create: 
       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
@@ -1613,7 +1957,6 @@ pl:
     filter: 
       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
-      not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
     helper: 
       time_future: Blokada wygasa %{time}.
       time_past: Zakończono %{time} temu.
@@ -1627,7 +1970,14 @@ pl:
       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
     new: 
       back: Zobacz wszystkie blokady
+      heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
+      needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
+      period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
+      reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
       submit: Utwórz blokadę
+      title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
+      tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
+      tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
     not_found: 
       back: Powrót do spisu
       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
@@ -1636,11 +1986,14 @@ pl:
       creator_name: Twórca
       display_name: Zablokowany użytkownik
       edit: Edytuj
+      next: Następna »
       not_revoked: (nie odwołana)
+      previous: « Poprzednia
       reason: Powód blokady
       revoke: Odwołaj
       revoker_name: Odwołana przez
       show: Pokaż
+      showing_page: Strona %{page}
       status: Status
     period: 
       one: 1 godzina
@@ -1654,7 +2007,7 @@ pl:
       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
     show: 
-      back: Przejrzyj wszystkie blokady
+      back: Pokaż wszystkie blokady
       confirm: Na pewno?
       edit: Edytuj
       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
@@ -1668,6 +2021,7 @@ pl:
       time_past: Zakończona %{time} temu
       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
     update: 
+      only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
       success: Blokada zaktualizowana.
   user_role: 
     filter: 
@@ -1687,3 +2041,24 @@ pl:
       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
       heading: Potwierdź cofanie roli
       title: Potwierdź cofanie roli
+  welcome_page: 
+    add_a_note: 
+      paragraph_1_html: Jeśli chcesz wprowadzić małą zmianę, ale nie masz czasu na rejestrację i poznanie sposobów edycji, możesz łatwo dodać notatkę.
+      paragraph_2_html: "Wystarczy, że przejdziesz na <a href='%{map_url}'>mapę</a> i klikniesz ikonę notatki: <span class='icon note'></span>. Ta czynność doda znacznik, który możesz przesunąć przez przeciągnięcie. Dodaj swoją notatkę i zapisz ją - inni maperzy zajmą się twoim zgłoszeniem."
+      title: Nie masz czasu na edycję? Dodaj notatkę!
+    basic_terms: 
+      editor_html: <strong>Edytor</strong> to program lub strona która pozwala na edycję mapy.
+      node_html: <strong>Węzeł</strong> to punkt na mapie, np. latarnia lub drzewo.
+      paragraph_1_html: OpenStreetMap ma własny slang. Oto kilka słów które ci się przydadzą.
+      tag_html: <strong>Tag</strong> to część danych opisująca linię lub węzeł, np. Nazwa ulicy lub jej  ograniczenie prędkości.
+      title: Podstawowe Zasady do Mapowania
+      way_html: <strong>Linia</strong> to droga lub obszar, np. ulica, rzeka, jezioro lub budynek.
+    introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi rzeczami, o których musisz wiedzieć.
+    questions: 
+      paragraph_1_html: Potrzebujesz pomocy przy mapowaniu lub nie wiesz jak używać OpenStreetMap? Odpowiedzi na twoje pytania uzyskasz na <a href='http://help.openstreetmap.org/'>stronie pomocy</a>.
+      title: Jakieś pytania?
+    start_mapping: Rozpocznij mapowanie
+    title: Witaj!
+    whats_on_the_map: 
+      on_html: OpeenStreetMap jest miejscem mapowania rzeczy, które są zarówno <em>prawdziwe jak i aktualne</em> - zawiera miliony budynków, dróg i innych szczegółów dotyczących miejsc. Można mapować wszystkie elementy rzeczywistego świata, które Cię interesują
+      title: Co jest na mapie