Update bundle
[rails.git] / config / locales / ne.yml
index e2c24a1..e59e4b1 100644 (file)
@@ -367,7 +367,6 @@ ne:
       post: पोष्ट
       when: कहिले
       comment: टिप्पणी
-      ago: '%{ago} पहिले'
       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
   geocoder:
@@ -1084,7 +1083,6 @@ ne:
     trace:
       pending: बाँकी रहेको
       count_points: पोइन्टहरु %{count}
-      ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
       more: थप
       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
       view_map: नक्सा हेर्ने
@@ -1245,7 +1243,7 @@ ne:
     revoke:
       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
-      are_you_sure: à¤¤à¤ªà¤¾à¤\88à¤\82 भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
+      are_you_sure: à¤¤à¤ªà¤¾à¤\88à¤\81  भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
         निश्चित हुनुहुन्छ'?
       confirm: निश्चित गर्ने
       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका