Revert "Localisation updates from https://translatewiki.net."
[rails.git] / config / locales / tl.yml
index 9779946..2f89dcd 100644 (file)
@@ -2,6 +2,10 @@
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck-pecl
 # Author: AnakngAraw
+# Author: Ianlopez1115
+# Author: Jewel457
+# Author: Jojit fb
+# Author: 아라
 tl: 
   activerecord: 
     attributes: 
@@ -11,7 +15,7 @@ tl:
         language: Wika
         latitude: Latitud
         longitude: Longhitud
-        title: Pamagat
+        title: Paksa
         user: Tagagamit
       friend: 
         friend: Kaibigan
@@ -20,7 +24,7 @@ tl:
         body: Katawan
         recipient: Tumatanggap
         sender: Nagpadala
-        title: Pamagat
+        title: Paksa
       trace: 
         description: Paglalarawan
         latitude: Latitud
@@ -36,7 +40,7 @@ tl:
         display_name: Ipakita ang Pangalan
         email: E-liham
         languages: Mga wika
-        pass_crypt: Hudyat
+        pass_crypt: Password
     models: 
       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
       changeset: Pangkat ng pagbabago
@@ -80,87 +84,21 @@ tl:
       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
   browse: 
+    anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
     changeset: 
-      changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
+      belongs_to: May-akda
       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
       feed: 
         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
       osmchangexml: XML ng osmChange
-      title: Pangkat ng pagbabago
-    changeset_details: 
-      belongs_to: "Pag-aari ni:"
-      bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
-      box: kahon
-      closed_at: "Isinara sa:"
-      created_at: "Nilikha sa:"
-      has_nodes: 
-        other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
-      has_relations: 
-        other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
-      has_ways: 
-        other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
-      no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
-      show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
-    common_details: 
-      changeset_comment: "Puna:"
-      deleted_at: "Binura doon sa:"
-      deleted_by: "Binura ni:"
-      edited_at: "Binago sa:"
-      edited_by: "Binago ni:"
-      in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
-      version: "Bersyon:"
+      title: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
     containing_relation: 
       entry: Kaugnayan %{relation_name}
       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
-    map: 
-      deleted: Binura
-      edit: 
-        area: Baguhin ang pook
-        node: Baguhin ang buko
-        relation: Baguhin ang kaugnayan
-        way: Baguhin ang daan
-      larger: 
-        area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
-        node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
-        relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
-        way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
-      loading: Ikinakarga...
-    navigation: 
-      all: 
-        next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
-        next_node_tooltip: Susunod na buko
-        next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
-        next_way_tooltip: Susunod na daan
-        prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
-        prev_node_tooltip: Nakaraang buko
-        prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
-        prev_way_tooltip: Dating daan
-      paging: 
-        all: 
-          next: "%{id} »"
-          prev: « %{id}
-        user: 
-          next: "%{id} »"
-          prev: « %{id}
-      user: 
-        name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
-        next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
-        prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
-    node: 
-      download_xml: Ikargang paibaba ang XML
-      edit: baguhin
-      node: Buko
-      node_title: "Buko : %{node_name}"
-      view_history: tingnan ang kasaysayan
-    node_details: 
-      coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
-      part_of: "Bahagi ng:"
-    node_history: 
-      download_xml: Ikargang paibaba ang XML
-      node_history: Kasaysayan ng Buko
-      node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
-      view_details: tingnan ang mga detalye
+    download_xml: Ikargang paibaba ang XML
+    location: Pook (lokasyon)
+    no_comment: (walang mga puna)
     not_found: 
       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
       type: 
@@ -168,9 +106,9 @@ tl:
         node: buko
         relation: kaugnayan
         way: daan
-    paging_nav
-      of: ang
-      showing_page: Ipinapakita ang pahina
+    note
+      description: Paglalarawan
+    part_of: Bahagi ng
     redacted: 
       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
       redaction: Redaksiyon %{id}
@@ -178,19 +116,6 @@ tl:
         node: buko
         relation: kaugnayan
         way: daan
-    relation: 
-      download_xml: Ikargang paibaba ang XML
-      relation: Kaugnayan
-      relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
-      view_history: tingnan ang kasaysayan
-    relation_details: 
-      members: "Mga kasapi:"
-      part_of: "Bahagi ng:"
-    relation_history: 
-      download_xml: Ikargang paibaba ang XML
-      relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
-      relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
-      view_details: tingnan ang mga detalye
     relation_member: 
       entry: "%{type} %{name}"
       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
@@ -198,43 +123,9 @@ tl:
         node: Buko
         relation: Kaugnayan
         way: Daan
-    start: 
-      manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
-      view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
     start_rjs: 
-      data_frame_title: Dato
-      data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
-      details: Mga detalye
-      drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
-      edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
-      hide_areas: Itago ang mga lugar
-      history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
       load_data: Ikarga ang Dato
-      loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng mga tamok na [[num_features]].  Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa 100 mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
       loading: Ikinakarga...
-      manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
-      object_list: 
-        api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
-        back: Ipakita ang tala ng bagay
-        details: Mga detalye
-        heading: Tala ng bagay
-        history: 
-          type: 
-            node: Buko [[id]]
-            way: Daan [[id]]
-        selected: 
-          type: 
-            node: Buko [[id]]
-            way: Daan [[id]]
-        type: 
-          node: Buko
-          way: Daan
-      private_user: pribadong tagagamit
-      show_areas: Ipakita ang mga lugar
-      show_history: Ipakita ang Kasaysayan
-      unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
-      wait: Hintay...
-      zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
     tag_details: 
       tags: "Mga tatak:"
       wiki_link: 
@@ -248,36 +139,18 @@ tl:
         node: buko
         relation: kaugnayan
         way: daan
-    way: 
-      download_xml: Ikargang paibaba ang XML
-      edit: baguhin
-      view_history: tingnan ang kasaysayan
-      way: Daan
-      way_title: "Daan: %{way_name}"
-    way_details: 
-      also_part_of: 
-        other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
-      nodes: "Mga buko:"
-      part_of: "Bahagi ng:"
-    way_history: 
-      download_xml: Ikargang paibaba ang XML
-      view_details: tingnan ang mga detalye
-      way_history: Kasaysayan ng Daan
-      way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
+    version: Bersyon
+    view_details: Tingnan ang mga detalye
+    view_history: Tingnan ang kasaysayan
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
-      big_area: (malaki)
-      id: "#%{id}"
-      no_comment: (wala)
       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
-      show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
-      still_editing: (namamatnugot pa rin)
       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
     changeset_paging_nav: 
       next: Kasunod »
       previous: « Nakaraan
-      showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
+      showing_page: Ika-%{page} na pahina
     changesets: 
       area: Pook
       comment: Puna/Kumento
@@ -285,24 +158,11 @@ tl:
       saved_at: Sinagip sa
       user: Tagagamit
     list: 
-      description: Kamakailang pagbabago
-      description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
-      description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
-      description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
-      description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
-      description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
-      heading: Mga pangkat ng pagbabago
-      heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
-      heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
-      heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
-      heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
-      heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
+      load_more: Magkarga pa
       title: Mga pangkat ng pagbabago
-      title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
-      title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
   diary_entry: 
@@ -356,7 +216,7 @@ tl:
       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
-      recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
+      recent_entries: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan
       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
@@ -373,7 +233,7 @@ tl:
       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
     view: 
       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
-      login: Lumagda
+      login: Mag-login
       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
       save_button: Sagipin
       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
@@ -395,7 +255,7 @@ tl:
       area_to_export: Pook na Iluluwas
       embeddable_html: Maibabaong HTML
       export_button: Iluwas
-      export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
+      export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data Commons Open Database License (ODbL)</a>.
       format: Anyo
       format_to_export: Anyong Iluluwas
       image_size: Sukat ng Larawan
@@ -412,28 +272,22 @@ tl:
       scale: Sukat
       too_large: 
         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
-        heading: Napakalaki ng Lugar
+        other: 
+          title: Iba pang mga Pinagmulan
       zoom: Lapitan
-    start_rjs: 
-      add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
-      change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
-      click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
-      drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
-      export: Iluwas
-      manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
-      view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
+  fixthemap: 
+    how_to_help: 
+      title: Papaano tumulong
+    title: Mag-ulat ng problema/ Ayusin ang mapa
   geocoder: 
     description: 
       title: 
         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
       types: 
         cities: Mga lungsod
         places: Mga lugar
         towns: Mga bayan
-    description_osm_namefinder: 
-      prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
     direction: 
       east: silangan
       north: hilaga
@@ -444,7 +298,9 @@ tl:
       south_west: timog-kanluran
       west: kanluran
     distance: 
-      other: sero=mas mababa kaysa 1km
+      one: humigit-kumulang sa 1km
+      other: humigit-kumulang sa %{count}km
+      zero: mas mababa kaysa 1km
     results: 
       more_results: Marami pang mga kinalabasan
       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
@@ -452,15 +308,12 @@ tl:
       title: 
         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        geonames_reverse: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
-        osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
+        osm_nominatim_reverse: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
-    search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
-      suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
-      suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         aeroway: 
@@ -584,6 +437,9 @@ tl:
           "yes": Tulay
         building: 
           "yes": Gusali
+        emergency: 
+          fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
+          phone: Teleponong Pangsakuna
         highway: 
           bridleway: Daanan ng Kabayo
           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
@@ -640,6 +496,7 @@ tl:
           monument: Bantayog
           museum: Museo
           ruins: Mga Guho
+          tomb: Nitso/Puntod
           tower: Tore
           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
@@ -867,6 +724,7 @@ tl:
           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
           outdoor: Tindahang Panlabas
           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
+          pharmacy: Botika
           photo: Tindahan ng Litrato
           salon: Salon
           shoes: Tindahan ng Sapatos
@@ -925,66 +783,49 @@ tl:
           weir: Pilapil
       prefix_format: "%{name}"
   html: 
-    dir: mula kaliwa pakanan
+    dir: ltr
   javascripts: 
+    close: Isara
     map: 
       base: 
         cycle_map: Mapa ng Ikot
         mapquest: Bukas ang MapQuest
         standard: Pamantayan
         transport_map: Mapa ng Biyahe
-      overlays: 
-        maplint: Maplint
+    notes: 
+      show: 
+        hide: Itago
+    share: 
+      cancel: Huwag ituloy
+      short_url: Maiksing URL
+      title: Ibahagi
     site: 
       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
-      edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
-      history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
-      history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
-      history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
   layouts: 
+    about: Patungkol
     community: Pamayanan
     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
-    documentation: Dokumentasyon
-    documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
-    donate_link_text: nag-aabuloy
     edit: Baguhin
     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
     export: Iluwas
-    export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
     foundation: Pundasyon
     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
     help: Tulong
-    help_centre: Lunduyan ng Tulong
-    help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
-    help_url: http://help.openstreetmap.org/
     history: Kasaysayan
     home: tahanan
-    home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
-    inbox: kahong-tanggapan (%{count})
-    inbox_tooltip: 
-      other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
-    intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
-    intro_2_download: ikargang paibaba
-    intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
-    intro_2_license: lisensiyang bukas
-    intro_2_use: gamitin
-    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
-    license: 
-      alt: CC BY-SA 2.0
-      title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
+    intro_header: Maligayang pagdating sa OpenStreetMap!
     log_in: lumagda
     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
     logo: 
       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
     logout: umalis mula sa pagkakalagda
-    logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
     make_a_donation: 
       text: Magkaloob ng isang Abuloy
       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
@@ -1001,26 +842,41 @@ tl:
       title: OpenStreetMap
     sign_up: magpatala
     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
-    sotm2011: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2011, Ang Katayuan ng Mapa, ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa Denver!
     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
-    view: Tingnan
-    view_tooltip: Tingnan ang mapa
-    welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
-    welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
-    wiki: Wiki
-    wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
-    wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
       title: Tungkol sa salinwikang ito
-    legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato \n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (sa ilalim ng\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at\n   Land Tirol (sa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na may mga susog</a>).</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nagmula sa \n   Direction Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n   More about OSM&apos;s use of UMP data</a></li>\n   <li><strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\n   <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan:\n   Pambansang Kabatirang Pangheograpiya at Kalaparan (National Geo-Spatial Information)</a>, may pinaglalaanan ang karapatang-ari ng Estado.</li>\n</ul>\n\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
+    legal_babble: 
+      attribution_example: 
+        title: Halimbawa ng Atribusyon
+      contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
+      contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
+      contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
+      contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
+      contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
+      contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
+      contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
+      contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
+      contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
+      contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
+      contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
+      credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
+      credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
+      credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
+      intro_1_html: "Ang OpenStreetMap ay <i>open data</i>, nakalisensiya sa ilalim ng lisensiyang <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
+      intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
+      intro_3_html: "Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">lisensiyang Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
+      more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
+      more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
+      more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
+      title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
     native: 
       mapping_link: simulan ang pagmamapa
-      native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
+      native_link: Bersyon ng Tagalog
       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
       title: Tungkol sa pahinang ito
   message: 
@@ -1077,12 +933,9 @@ tl:
       title: Kahong-labasan
       to: Para kay
     read: 
-      back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
-      back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
+      back: Bumalik
       date: Petsa
       from: Mula sa
-      reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
-      reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
       reply_button: Tumugon
       subject: Paksa
       title: Basahin ang mensahe
@@ -1093,6 +946,10 @@ tl:
       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Burahin
+  note: 
+    mine: 
+      created_at: Nilikha Noong
+      description: Paglalarawan
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
@@ -1108,8 +965,6 @@ tl:
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
       greeting: Kumusta,
-      hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
-      hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
     friend_notification: 
       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
@@ -1139,47 +994,15 @@ tl:
     lost_password_plain: 
       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
       greeting: Kumusta,
-      hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
-      hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
     message_notification: 
-      footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
-      footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
       hi: Kumusta %{to_user},
       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
+    note_comment_notification: 
+      greeting: Kumusta,
     signup_confirm: 
-      subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
-    signup_confirm_html: 
-      ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
-      click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
-      current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
-      get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
-      greeting: Kumusta ka diyan!
-      hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
-      introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
-      more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
-      more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
-      user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
-      video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
-      wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
-    signup_confirm_plain: 
-      ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
-      blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
-      click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
-      click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
-      current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
-      current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
-      greeting: Kumusta ka diyan!
-      hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
-      introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
-      more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
-      opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
-      the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
-      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
-      user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
-      user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
-      wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
-      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
+      greeting: Kamusta!
+      subject: "[OpenStreetMap] Maligayang pagdating sa OpenStreetMap"
   oauth: 
     oauthorize: 
       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
@@ -1297,16 +1120,10 @@ tl:
     index: 
       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
-      license: 
-        license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
-        notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
-        project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
       permalink: Permalink
       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
       shortlink: Maikling kawing
     key: 
-      map_key: Susi ng Mapa
-      map_key_tooltip: Susi para sa mapa
       table: 
         entry: 
           admin: Hangganang pampangangasiwa
@@ -1392,7 +1209,6 @@ tl:
       preview: Paunang tanaw
     search: 
       search: Maghanap
-      search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
       submit_text: Gawin
       where_am_i: Nasaan ba ako?
       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
@@ -1427,6 +1243,7 @@ tl:
       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
     list: 
+      empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
@@ -1473,7 +1290,9 @@ tl:
     trace_optionals: 
       tags: Mga tatak
     trace_paging_nav: 
-      showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
+      newer: Mas Bagong mga Bakas
+      older: Mas Lumang mga Bakas
+      showing_page: Ika-%{page} na pahina
     view: 
       delete_track: Burahin ang bakas na ito
       description: "Paglalarawan:"
@@ -1513,6 +1332,9 @@ tl:
       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
+      gravatar: 
+        gravatar: Gamitin ang Gravatar
+        link text: ano ba ito?
       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
       image: "Larawan:"
       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
@@ -1548,12 +1370,9 @@ tl:
       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
     confirm: 
       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
-      before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
       button: Tiyakin
-      heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
+      heading: Tingnan ang iyong e-liham!
       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
-      reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
-      success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
     confirm_email: 
       button: Tiyakin
@@ -1574,7 +1393,8 @@ tl:
       heading: Mga tagagamit
       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
       showing: 
-        other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
+        one: Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  %{items})
+        other: Ipinapakita ang pahinang %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
       title: Mga tagagamit
@@ -1589,8 +1409,6 @@ tl:
       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
       no account: Wala ka pa bang akawnt?
-      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
-      notice_terms: Ang OpenStreetMap ay lilipat sa isang bagong lisensiya pagsapit ng ika-1 ng Abril, 2012. Kasimbukas din ito ng pangkasalukuyan, ngunit ang mga pirasong pambatas ay mas naaakma sa aming kalipunan ng dato ng mapa. Nais naming panatilihin ang mga ambag mo sa OpenStreetMap, subalit magagawa lang namin iyan kapag sasang-ayon ka na ipamahagi namin ang mga ito sa ilalim ng bagong lisensiya. Kung hindi naman, kakailanganin naming tanggalin ang mga ito mula sa kalipunan ng dato.<br /><br />Mangyaring lumagdang papasok, pagkaraan ay gumamit ng ilang mga segundo upang suriin at tanggapin ang bagong mga kasunduan. Salamat sa iyo!
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
@@ -1602,9 +1420,6 @@ tl:
         google: 
           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
-        myopenid: 
-          alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
-          title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
         openid: 
           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
@@ -1614,7 +1429,7 @@ tl:
         yahoo: 
           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
-      password: "Hudyat:"
+      password: "Password:"
       register now: Magpatala na ngayon
       remember: "Tandaan ako:"
       title: Lumagda
@@ -1627,15 +1442,17 @@ tl:
       title: Umalis sa pagkakalagda
     lost_password: 
       email address: "Tirahan ng e-liham:"
-      heading: Nakalimutang Hudyat?
+      heading: Nakalimutang Password?
       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
       new password button: Itakda uli ang hudyat
       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
-      title: Naiwalang hudyat
+      title: Naiwalang password
     make_friend: 
       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
+      button: idagdag bilang kaibigan
       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
+      heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
     new: 
       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
@@ -1645,16 +1462,13 @@ tl:
       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
       email address: "Tirahan ng E-liham:"
-      fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
-      flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
-      heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
       openid: "%{logo} OpenID:"
       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
-      password: "Hudyat:"
+      password: "Password:"
       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
@@ -1669,6 +1483,8 @@ tl:
       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
       your location: Kinalalagyan mo
     remove_friend: 
+      button: Tanggalin bilang kaibigan
+      heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
     reset_password: 
@@ -1676,7 +1492,7 @@ tl:
       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
-      password: "Hudyat:"
+      password: "Password:"
       reset: Muling Itakda ang Hudyat
       title: Muling itakda ang hudyat
     set_home: 
@@ -1707,7 +1523,7 @@ tl:
       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
       add as friend: idagdag bilang kaibigan
       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
-      block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
+      block_history: natanggap na mga paghadlang
       blocks by me: mga paghahadlang ko
       blocks on me: mga paghadlang sa akin
       comments: mga puna
@@ -1733,7 +1549,7 @@ tl:
       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
       m away: "%{count}m ang layo"
       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
-      moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
+      moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
       my comments: mga puna ko
       my diary: talaarawan ko
       my edits: mga pamamatnugot ko
@@ -1818,11 +1634,14 @@ tl:
       creator_name: Tagapaglikha
       display_name: Hinadlangang Tagagamit
       edit: Baguhin
+      next: Susunod »
       not_revoked: (hindi binawi)
+      previous: « Nakaraan
       reason: Dahilan ng pagharang
       revoke: Bawiin!
       revoker_name: Binawi ni
       show: Ipakita
+      showing_page: Ika-%{page} na pahina
       status: Kalagayan
     period: 
       one: 1 oras