Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / potlatch / locales / gl.yml
index 327872bb027d2653cf9ff444cc4ae1c6d500ec4f..a974a24805b29a0fd46b610bf2682a8a831b1d72 100644 (file)
@@ -81,7 +81,7 @@ gl:
   heading_troubleshooting: Resolución de problemas
   help: Axuda
   help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================\nPáxina 1: Introdución\n\n--><headline>Benvido ao Potlatch</headline>\n<largeText>O Potlatch é o editor fácil de usar para o OpenStreetMap. Debuxe estradas, camiños, puntos turísticos e tendas a partir das súas pescudas GPS, imaxes de satélite ou mapas antigos.\n\nEstas páxinas hanlle axudar a aprender os fundamentos básicos do uso do Potlatch, así como dicirlle onde pode atopar máis información. Prema sobre as cabeceiras que hai enriba para comezar.\n\nCando remate, basta con premer en calquera outro lugar da páxina.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Cousas útiles que debe saber</headline>\n<bodyText>Non copie doutros mapas!\n\nSe escolle \"Editar en vivo\", todas as mudanzas que faga gardaranse na base de datos ao mesmo tempo que vai debuxando, é dicir, <i>inmediatamente</i>. Se aínda non ten confianza abonda na edición escolla \"Editar con gardado\", e os cambios só se rexistrarán en canto prema sobre \"Gardar\".\n\nO máis habitual é que todas as edicións que faga aparezan no mapa unha ou dúas horas despois da edición (algunhas poucas cousas necesitan unha semana). Aínda así, non se mostra todo no mapa; quedaría moi confuso. Xa que os datos do OpenStreetMap son de código aberto, calquera persoa é libre de facer mapas de diferentes aspectos, como o <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> ou o <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nLembre que se trata <i>ao mesmo tempo</i> dun mapa cunha boa aparencia (debuxe curvas suaves para os xiros) e dun diagrama (asegúrese de que as estradas se unan nos cruces).\n\nXa dixemos que non se debe copiar doutros mapas?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Máis información</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Manual do Potlatch</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Listas de correo</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Conversa en liña (axuda en directo)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Foro web</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Wiki da comunidade</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Código fonte do Potlatch</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 2: Primeiros pasos\n\n--><page/><headline>Primeiros pasos</headline>\n<bodyText>Agora que xa ten o Potlatch aberto, faga clic en \"Editar con gardado\" para comezar.\n\nEntón, xa está listo para deseñar un mapa. O mellor xeito de comezar é poñer algúns puntos de interese no mapa. Estes poden ser bares, igrexas, estacións de tren... calquera cousa que lle guste.</bodytext>\n\n<column/><headline>Arrastrar e soltar</headline>\n<bodyText>Para facelo moi sinxelo, pode ollar unha selección dos puntos de interese máis comúns na parte inferior dereita do mapa. Para poñer un no mapa, é tan fácil como arrastralo desde alí ata o lugar correcto no mapa. E non se preocupe se non dá coa posición boa á primeira: pode arrastralo de novo ata que acerte. Note que o punto de interese está destacado en amarelo para mostrar que está seleccionado.\n\nUnha vez feito isto, terá que lle dar un nome ao seu bar (ou igrexa, ou estación). Verá aparecer unha pequena táboa ao pé. Unha das entradas porá \"nome\", seguida de \"(escriba o nome aquí)\". Fágao: prema sobre o texto e escriba o nome.\n\nPrema en calquera outro lugar do mapa para desmarcar o seu punto de interese, e o pequeno panel de cor volverá.\n\nDoado, non é? Prema sobre \"Gardar\" (abaixo á dereita) cando remate.\n</bodyText><column/><headline>Ás voltas</headline>\n<bodyText>To move to a different part of the map, just drag an empty area. Potlatch will automatically load the new data (look at the top right).\n\nWe told you to 'Edit with save', but you can also click 'Edit live'. If you do this, your changes will go into the database straightaway, so there's no 'Save' button. This is good for quick changes and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapping parties</a>.</bodyText>\n\n<headline>Seguintes pasos</headline>\n<bodyText>Happy with all of that? Great. Click 'Surveying' above to find out how to become a <i>real</i> mapper!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 3: Recollida de datos\n\n--><page/><headline>Surveying with a GPS</headline>\n<bodyText>The idea behind OpenStreetMap is to make a map without the restrictive copyright of other maps. This means you can't copy from elsewhere: you must go and survey the streets yourself. Fortunately, it's lots of fun!\nThe best way to do this is with a handheld GPS set. Find an area that isn't mapped yet, then walk or cycle up the streets with your GPS switched on. Note the street names, and anything else interesting (pubs? churches?) , as you go along.\n\nWhen you get home, your GPS will contain a 'tracklog' recording everywhere you've been. You can then upload this to OpenStreetMap.\n\nThe best type of GPS is one that records to the tracklog frequently (every second or two) and has a big memory. Lots of our mappers use handheld Garmins or little Bluetooth units. There are detailed <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Reviews</a> on our wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Carga da súa pista</headline>\n<bodyText>Now, you need to get your track off the GPS set. Maybe your GPS came with some software, or maybe it lets you copy the files off via USB. If not, try <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Whatever, you want the file to be in GPX format.\n\nThen use the 'GPS Traces' tab to upload your track to OpenStreetMap. But this is only the first bit - it won't appear on the map yet. You must draw and name the roads yourself, using the track as a guide.</bodyText>\n<headline>Uso da súa pista</headline>\n<bodyText>Find your uploaded track in the 'GPS Traces' listing, and click 'edit' <i>right next to it</i>. Potlatch will start with this track loaded, plus any waypoints. You're ready to draw!\n\n<img src=\"gps\">You can also click this button to show everyone's GPS tracks (but not waypoints) for the current area. Hold Shift to show just your tracks.</bodyText>\n<column/><headline>Uso de fotos de satélite</headline>\n<bodyText>If you don't have a GPS, don't worry. In some cities, we have satellite photos you can trace over, kindly supplied by Yahoo! (thanks!). Go out and note the street names, then come back and trace over the lines.\n\n<img src='prefs'>If you don't see the satellite imagery, click the options button and make sure 'Yahoo!' is selected. If you still don't see it, it's probably not available for your city, or you might need to zoom out a bit.\n\nOn this same options button you'll find a few other choices like an out-of-copyright map of the UK, and OpenTopoMap for the US. These are all specially selected because we're allowed to use them - don't copy from anyone else's maps or aerial photos. (Copyright law sucks.)\n\nSometimes satellite pics are a bit displaced from where the roads really are. If you find this, hold Space and drag the background until it lines up. Always trust GPS tracks over satellite pics.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 4: Debuxar\n\n--><page/><headline>Debuxar camiños</headline>\n<bodyText>To draw a road (or 'way') starting at a blank space on the map, just click there; then at each point on the road in turn. When you've finished, double-click or press Enter - then click somewhere else to deselect the road.\n\nTo draw a way starting from another way, click that road to select it; its points will appear red. Hold Shift and click one of them to start a new way at that point. (If there's no red point at the junction, shift-click where you want one!)\n\nClick 'Save' (bottom right) when you're done. Save often, in case the server has problems.\n\nDon't expect your changes to show instantly on the main map. It usually takes an hour or two, sometimes up to a week.\n</bodyText><column/><headline>Facer cruces</headline>\n<bodyText>It's really important that, where two roads join, they share a point (or 'node'). Route-planners use this to know where to turn.\n\nPotlatch takes care of this as long as you are careful to click <i>exactly</i> on the way you're joining. Look for the helpful signs: the points light up blue, the pointer changes, and when you're done, the junction point has a black outline.</bodyText>\n<headline>Mover e borrar</headline>\n<bodyText>This works just as you'd expect it to. To delete a point, select it and press Delete. To delete a whole way, press Shift-Delete.\n\nTo move something, just drag it. (You'll have to click and hold for a short while before dragging a way, so you don't do it by accident.)</bodyText>\n<column/><headline>Debuxo máis avanzado</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">If two parts of a way have different names, you'll need to split them. Click the way; then click the point where it should be split, and click the scissors. (You can merge ways by clicking with Control, or the Apple key on a Mac, but don't merge two roads of different names or types.)\n\n<img src=\"tidy\">Roundabouts are really hard to draw right. Don't worry - Potlatch can help. Just draw the loop roughly, making sure it joins back on itself at the end, then click this icon to 'tidy' it. (You can also use this to straighten out roads.)</bodyText>\n<headline>Puntos de interese</headline>\n<bodyText>The first thing you learned was how to drag-and-drop a point of interest. You can also create one by double-clicking on the map: a green circle appears. But how to say whether it's a pub, a church or what? Click 'Tagging' above to find out!\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 4: Etiquetado\n\n--><page/><headline>Que tipo de estrada é esta?</headline>\n<bodyText>Once you've drawn a way, you should say what it is. Is it a major road, a footpath or a river? What's its name? Are there any special rules (e.g. \"no bicycles\")?\n\nIn OpenStreetMap, you record this using 'tags'. A tag has two parts, and you can have as many as you like. For example, you could add <i>highway | trunk</i> to say it's a major road; <i>highway | residential</i> for a road on a housing estate; or <i>highway | footway</i> for a footpath. If bikes were banned, you could then add <i>bicycle | no</i>. Then to record its name, add <i>name | Market Street</i>.\n\nThe tags in Potlatch appear at the bottom of the screen - click an existing road, and you'll see what tags it has. Click the '+' sign (bottom right) to add a new tag. The 'x' by each tag deletes it.\n\nYou can tag whole ways; points in ways (maybe a gate or a traffic light); and points of interest.</bodytext>\n<column/><headline>Uso de etiquetas preestablecidas</headline>\n<bodyText>To get you started, Potlatch has ready-made presets containing the most popular tags.\n\n<img src=\"preset_road\">Select a way, then click through the symbols until you find a suitable one. Then, choose the most appropriate option from the menu.\n\nThis will fill the tags in. Some will be left partly blank so you can type in (for example) the road name and number.</bodyText>\n<headline>Estradas dun só sentido</headline>\n<bodyText>You might want to add a tag like <i>oneway | yes</i> - but how do you say which direction? There's an arrow in the bottom left that shows the way's direction, from start to end. Click it to reverse.</bodyText>\n<column/><headline>Elección das súas propias etiquetas</headline>\n<bodyText>Of course, you're not restricted to just the presets. By using the '+' button, you can use any tags at all.\n\nYou can see what tags other people use at <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, and there is a long list of popular tags on our wiki called <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. But these are <i>only suggestions, not rules</i>. You are free to invent your own tags or borrow from others.\n\nBecause OpenStreetMap data is used to make many different maps, each map will show (or 'render') its own choice of tags.</bodyText>\n<headline>Relacións</headline>\n<bodyText>Sometimes tags aren't enough, and you need to 'group' two or more ways. Maybe a turn is banned from one road into another, or 20 ways together make up a signed cycle route. You can do this with an advanced feature called 'relations'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Find out more</a> on the wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 6: Resolución de problemas\n\n--><page/><headline>Desfacer os erros</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">Este é o botón para desfacer (tamén pode premer sobre Z). Con el poderá anular a última cousa que fixo.\n\nYou can 'revert' to a previously saved version of a way or point. Select it, then click its ID (the number at the bottom left) - or press H (for 'history'). You'll see a list of everyone who's edited it, and when. Choose the one to go back to, and click Revert.\n\nIf you've accidentally deleted a way and saved it, press U (for 'undelete'). All the deleted ways will be shown. Choose the one you want; unlock it by clicking the red padlock; and save as usual.\n\nThink someone else has made a mistake? Send them a friendly message. Use the history option (H) to select their name, then click 'Mail'.\n\nUse the Inspector (in the 'Advanced' menu) for helpful information about the current way or point.\n</bodyText><column/><headline>Preguntas máis frecuentes</headline>\n<bodyText><b>How do I see my waypoints?</b>\nWaypoints only show up if you click 'edit' by the track name in 'GPS Traces'. The file has to have both waypoints and tracklog in it - the server rejects anything with waypoints alone.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Traballar máis rápido</headline>\n<bodyText>The further out you're zoomed, the more data Potlatch has to load. Zoom in before clicking 'Edit'.\n\nTurn off 'Use pen and hand pointers' (in the options window) for maximum speed.\n\nIf the server is running slowly, come back later. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Check the wiki</a> for known problems. Some times, like Sunday evenings, are always busy.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nTurn your GPS track into a way by finding it in the 'GPS Traces' list, clicking 'edit' by it, then tick the 'convert' box. It'll be locked (red) so won't save. Edit it first, then click the red padlock to unlock when ready to save.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPáxina 7: Referencia rápida\n\n--><page/><headline>Que premer</headline>\n<bodyText><b>Arrastre o mapa</b> para moverse.\n<b>Dobre clic</b> para crear un novo punto de interese.\n<b>Un clic</b> para iniciar un novo camiño.\n<b>Manteña e arrastre un camiño ou punto de interese</b> para movelo.</bodyText>\n<headline>Ao debuxar un camiño</headline>\n<bodyText><b>Dobre clic</b> ou <b>prema a tecla Intro</b> para finalizar o debuxo.\n<b>Prema</b> sobre outro camiño para facer un cruce.\n<b>Prema Shift ao final doutro camiño</b> para fusionar.</bodyText>\n<headline>Ao seleccionar un camiño</headline>\n<bodyText><b>Prema nun punto</b> para seleccionalo.\n<b>Prema Shift no camiño</b> para introducir un novo punto.\n<b>Prema Shift nun punto</b> para comezar un novo camiño desde alí.\n<b>Prema Control noutro camiño</b> para fusionar.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Atallos do teclado</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B: Engadir unha etiqueta de fonte de fondo\nC: Pechar o conxunto de cambios\nG: Mostrar as pistas GPS\nH: Mostrar o historial\nI: Mostrar o inspector\nJ: Unir o punto cun cruce de camiños\n(+Shift) Unjoin from other ways\nK: Bloquear ou desbloquear a selección\nL: Mostrar a latitude e lonxitude actuais\nM: Maximizar a ventá de edición\nP: Crear un camiño paralelo\nR: Repetir as etiquetas\nS: Gardar (agás se se está a empregar a edición en vivo)\nT: Arrombar en liña recta ou círculo\nU: Restaurar (mostrar os camiños borrados)\nX: Dividir o camiño en dous\nZ: Desfacer\n-: Eliminar o punto soamente deste camiño\n+: Engadir unha nova etiqueta\n/: Seleccionar outro camiño que comparta este punto\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete: Borrar o punto\n  (+Shift): Borrar o camiño enteiro\nReturn: Rematar o debuxo da liña\nSpace: Manter e arrastrar o fondo\nEsc: Cancelar a edición; recargar desde o servidor\n0: Eliminar todas as etiquetas\n1-9: Seleccionar as etiquetas preestablecidas\n  (+Shift): Seleccionar as etiquetas memorizadas\n  (+S/Ctrl): Memorizar as etiquetas\n§ ou `: Rotar entre grupos de etiquetas\n</textformat>\n</bodyText>"
-  hint_drawmode: prema para engadir un punto\ndoble clic/Volte\npara rematar a liña
+  hint_drawmode: un clic para engadir un punto\ndobre clic/Intro\npara rematar a liña
   hint_latlon: "lat $1\nlon $2"
   hint_loading: cargando os datos
   hint_overendpoint: sobre o punto de fin ($1)\nprema para unir\nfaga clic no Bloq. Maiús. para fusionar