Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 223718dc732591fbe4b0bb2a467039a0510f235c..e8b79abc8f1b2565012bfe9cf03430506c2a2646 100644 (file)
@@ -141,7 +141,7 @@ vi:
       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}"
       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
-      description: "Miêu tả:"
+      description: Miêu tả
       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
       hidden_title: "Ghi chú ẩn #%{note_name}"
       new_note: Ghi chú Mới
@@ -940,7 +940,7 @@ vi:
     notes: 
       new: 
         add: Thêm Ghi chú
-        intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
+        intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng đưa thông tin cá nhân vào đây.)
       show: 
         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
         comment: Bình luận