Update to iD v1.7.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / bg-BG.json
index f4d5d41f247c6fa58a5f8b5de13e03f7baa1e36e..b59c107a85839f205598405bd1b0a924735ec36e 100644 (file)
     "commit": {
         "title": "Запис на промените",
         "description_placeholder": "Кратко описание на вашия принос",
     "commit": {
         "title": "Запис на промените",
         "description_placeholder": "Кратко описание на вашия принос",
-        "message_label": "Предайте съобщение",
         "upload_explanation": "Промените, които качвате ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "upload_explanation_with_user": "Промените, които качвате като {user} ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "save": "Запис",
         "upload_explanation": "Промените, които качвате ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "upload_explanation_with_user": "Промените, които качвате като {user} ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "save": "Запис",
         "title": "Запис",
         "help": "Запишете промените в OpenStreetMap, правейки ги видими за останалите потребители.",
         "no_changes": "Няма промени за запис.",
         "title": "Запис",
         "help": "Запишете промените в OpenStreetMap, правейки ги видими за останалите потребители.",
         "no_changes": "Няма промени за запис.",
-        "error": "Възникна грешка при опит за запис",
         "uploading": "Качване на промените в OpenStreetMap.",
         "unsaved_changes": "Имате незаписани промени"
     },
         "uploading": "Качване на промените в OpenStreetMap.",
         "unsaved_changes": "Имате незаписани промени"
     },
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Достъп",
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Достъп",
-                "placeholder": "Неизвестен",
-                "types": {
-                    "access": "Публичен",
-                    "foot": "Пешеходен",
-                    "motor_vehicle": "МПС",
-                    "bicycle": "Велосипеди",
-                    "horse": "Коне"
-                },
                 "options": {
                 "options": {
-                    "yes": {
-                        "title": "Разрешен",
-                        "description": "Достъпът позволен с нормативен акт; право на преминаване"
+                    "designated": {
+                        "description": "Достъпът позволен според указателни табели или специфични местни разпоредби",
+                        "title": "По предназначение"
+                    },
+                    "destination": {
+                        "description": "Достъпът разрешен само за достигане до дестинация",
+                        "title": "До дестинация"
                     },
                     "no": {
                     },
                     "no": {
-                        "title": "Забранен",
-                        "description": "Забранен публичният достъп"
+                        "description": "Забранен публичният достъп",
+                        "title": "Забранен"
                     },
                     "permissive": {
                     },
                     "permissive": {
-                        "title": "Частичен",
-                        "description": "Достъпът позволен докато собственика позволява"
+                        "description": "Достъпът позволен докато собственика позволява",
+                        "title": "Частичен"
                     },
                     "private": {
                     },
                     "private": {
-                        "title": "Частен",
-                        "description": "Достъпът разрешен само с позволение на собственика"
+                        "description": "Достъпът разрешен само с позволение на собственика",
+                        "title": "Частен"
                     },
                     },
-                    "designated": {
-                        "title": "По предназначение",
-                        "description": "Достъпът позволен според указателни табели или специфични местни разпоредби"
-                    },
-                    "destination": {
-                        "title": "До дестинация",
-                        "description": "Достъпът разрешен само за достигане до дестинация"
+                    "yes": {
+                        "description": "Достъпът позволен с нормативен акт; право на преминаване",
+                        "title": "Разрешен"
                     }
                     }
+                },
+                "placeholder": "Неизвестен",
+                "types": {
+                    "access": "Публичен",
+                    "bicycle": "Велосипеди",
+                    "foot": "Пешеходен",
+                    "horse": "Коне",
+                    "motor_vehicle": "МПС"
                 }
             },
             "address": {
                 "label": "Адрес",
                 "placeholders": {
                 }
             },
             "address": {
                 "label": "Адрес",
                 "placeholders": {
+                    "city": "Град",
+                    "country": "Държава",
+                    "district": "Община",
                     "housename": "Къща",
                     "housenumber": "123",
                     "housename": "Къща",
                     "housenumber": "123",
-                    "street": "Улица",
-                    "city": "Град",
                     "place": "Място",
                     "place": "Място",
-                    "suburb": "Квартал",
-                    "subdistrict": "Землище",
-                    "district": "Община",
                     "province": "Област",
                     "state": "Икономически район NUT2",
                     "province": "Област",
                     "state": "Икономически район NUT2",
-                    "country": "Държава"
+                    "street": "Улица",
+                    "subdistrict": "Землище",
+                    "suburb": "Квартал"
                 }
             },
             "admin_level": {
                 }
             },
             "admin_level": {
             "clock_direction": {
                 "label": "Посока",
                 "options": {
             "clock_direction": {
                 "label": "Посока",
                 "options": {
-                    "clockwise": "По часовниковата стрелка",
-                    "anticlockwise": "Обратно на часовниковата стрелка"
+                    "anticlockwise": "Обратно на часовниковата стрелка",
+                    "clockwise": "По часовниковата стрелка"
                 }
             },
             "collection_times": {
                 }
             },
             "collection_times": {
             "internet_access": {
                 "label": "Интернет достъп",
                 "options": {
             "internet_access": {
                 "label": "Интернет достъп",
                 "options": {
-                    "wlan": "Wifi",
+                    "terminal": "Терминал",
                     "wired": "Кабелен",
                     "wired": "Кабелен",
-                    "terminal": "Терминал"
+                    "wlan": "Wifi"
                 }
             },
             "lamp_type": {
                 }
             },
             "lamp_type": {
             },
             "structure": {
                 "label": "Структура",
             },
             "structure": {
                 "label": "Структура",
-                "placeholder": "Неизвестен",
                 "options": {
                     "bridge": "Мост",
                 "options": {
                     "bridge": "Мост",
-                    "tunnel": "Тунел",
+                    "cutting": "Изкоп",
                     "embankment": "Насип",
                     "embankment": "Насип",
-                    "cutting": "Изкоп"
-                }
+                    "tunnel": "Тунел"
+                },
+                "placeholder": "Неизвестен"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Под наблюдение"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Под наблюдение"
             },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipedia"
             },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipedia"
-            },
-            "wood": {
-                "label": "Вид"
             }
         },
         "presets": {
             }
         },
         "presets": {
             "landuse/cemetery": {
                 "name": "Гробищен парк"
             },
             "landuse/cemetery": {
                 "name": "Гробищен парк"
             },
-            "landuse/commercial": {
-                "name": "Търговия"
-            },
             "landuse/construction": {
                 "name": "Строеж"
             },
             "landuse/construction": {
                 "name": "Строеж"
             },
-            "landuse/farm": {
-                "name": "Селско стопанство"
-            },
             "landuse/farmyard": {
                 "name": "Селскостопански двор"
             },
             "landuse/farmyard": {
                 "name": "Селскостопански двор"
             },
             "landuse/grass": {
                 "name": "Трева"
             },
             "landuse/grass": {
                 "name": "Трева"
             },
-            "landuse/industrial": {
-                "name": "Индустрия"
-            },
             "landuse/meadow": {
                 "name": "Пасище"
             },
             "landuse/meadow": {
                 "name": "Пасище"
             },
             "landuse/quarry": {
                 "name": "Кариера"
             },
             "landuse/quarry": {
                 "name": "Кариера"
             },
-            "landuse/residential": {
-                "name": "Жилищна територия"
-            },
-            "landuse/retail": {
-                "name": "Търговия"
-            },
             "landuse/vineyard": {
                 "name": "Лозе"
             },
             "landuse/vineyard": {
                 "name": "Лозе"
             },