]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/locales/cs.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / cs.yml
index 33199c1ab8f8b8f27c129f95fc48a80e49478459..4c890b7668ef9f0ff1678eae94a95f1c3ed24f13 100644 (file)
@@ -1451,11 +1451,16 @@ cs:
         contributors_si_html: '<strong>Slovinsko</strong>: Obsahuje data <a href="http://www.gu.gov.si/">Zeměměřického
           a mapovacího úřadu</a> a <a href="http://www.mkgp.gov.si/">Ministerstva
           zemědělství, lesnictví a potravin</a> (veřejné informace o Slovinsku).'
+        contributors_es_html: '<strong>Španělsko</strong>: Obsahuje data od španělského
+          Národního geografického institutu (<a href="http://www.ign.es/">IGN</a>
+          a Národního kartografického systému (<a href="http://www.scne.es/">SCNE</a>),
+          licencovaná pod <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs">CC
+          BY 4.0</a>.'
         contributors_za_html: |-
           <strong>Jihoafrická republika</strong>: Obsahuje data pocházející z <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:
           National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.
         contributors_gb_html: '<strong>Spojené království</strong>: Obsahuje data
-          Ordnance Survey &copy; Crown copyright a právo k databázi 2010–12.'
+          Ordnance Survey &copy; Crown copyright a právo k databázi 2010–19.'
         contributors_footer_1_html: |-
           Další podrobnosti o těchto a dalších zdrojích, které se používaly pro vylepšení OpenStreetMap, najdete na <a
           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stránce Contributors</a> na wiki OpenStreetMap.