Update to iD v1.7.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / bg-BG.json
index 58f21b20a26c092f2c909e5d74f7026b1fdf46b1..b59c107a85839f205598405bd1b0a924735ec36e 100644 (file)
@@ -30,7 +30,8 @@
         "add": {
             "annotation": {
                 "point": "Добавена е точка.",
         "add": {
             "annotation": {
                 "point": "Добавена е точка.",
-                "vertex": "Добавен е възел към път."
+                "vertex": "Добавен е възел към път.",
+                "relation": "Добавена е връзка"
             }
         },
         "start": {
             }
         },
         "start": {
@@ -40,6 +41,9 @@
             }
         },
         "continue": {
             }
         },
         "continue": {
+            "key": "А",
+            "title": "Продължи",
+            "description": "Продължи тази линия.",
             "annotation": {
                 "line": "Продължена е линия.",
                 "area": "Продължен е площен обект."
             "annotation": {
                 "line": "Продължена е линия.",
                 "area": "Продължен е площен обект."
             "not_closed": "Този обект не може да стане кръг, защото не е затворен."
         },
         "orthogonalize": {
             "not_closed": "Този обект не може да стане кръг, защото не е затворен."
         },
         "orthogonalize": {
-            "title": "Ортогонализиране",
-            "description": "Изправете тези ъгли.",
-            "key": "Q",
+            "title": "Квадрат",
+            "key": "S",
             "annotation": {
                 "line": "Изправихте ъглите на линия.",
                 "area": "Изправихте ъглите на площен обект."
             "annotation": {
                 "line": "Изправихте ъглите на линия.",
                 "area": "Изправихте ъглите на площен обект."
-            },
-            "not_closed": "Този обект не може да стане квадрат, защото не е затворен."
+            }
+        },
+        "straighten": {
+            "key": "S"
         },
         "delete": {
             "title": "Изтриване",
         },
         "delete": {
             "title": "Изтриване",
-            "description": "Ð\9fÑ\80емаÑ\85неÑ\82е Ñ\82ова Ð¾Ñ\82 ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82аÑ\82а.",
+            "description": "Ð\98зÑ\82Ñ\80ива Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82а Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ\87аÑ\82елно",
             "annotation": {
                 "point": "Изтрита е точка.",
                 "vertex": "Изтрит е възел от път.",
             "annotation": {
                 "point": "Изтрита е точка.",
                 "vertex": "Изтрит е възел от път.",
             },
             "not_eligible": "Линиите не могат да бъдат разделяни в началото или края им.",
             "multiple_ways": "Има твърде много линии за разделяне тук."
             },
             "not_eligible": "Линиите не могат да бъдат разделяни в началото или края им.",
             "multiple_ways": "Има твърде много линии за разделяне тук."
+        },
+        "restriction": {
+            "help": {
+                "select": "Клик за селекция на пътен сегмент",
+                "toggle": "Натиснете за обръщане на ограниченията за завиване",
+                "toggle_on": "Натиснете за добавяне на \"{restriction}\" ограничение.",
+                "toggle_off": "Натиснете за премахване на \"{restriction}\" ограничение."
+            },
+            "annotation": {
+                "create": "Добавено ограничение в завойте",
+                "delete": "Изтрийте ограничение за завиване."
+            }
         }
     },
     "undo": {
         }
     },
     "undo": {
+        "tooltip": "Назад: {action}",
         "nothing": "Нищо за отменяне."
     },
     "redo": {
         "nothing": "Нищо за отменяне."
     },
     "redo": {
     "commit": {
         "title": "Запис на промените",
         "description_placeholder": "Кратко описание на вашия принос",
     "commit": {
         "title": "Запис на промените",
         "description_placeholder": "Кратко описание на вашия принос",
-        "message_label": "Предайте съобщение",
         "upload_explanation": "Промените, които качвате ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "upload_explanation_with_user": "Промените, които качвате като {user} ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "save": "Запис",
         "upload_explanation": "Промените, които качвате ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "upload_explanation_with_user": "Промените, които качвате като {user} ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "save": "Запис",
         "list": "Редакции от {users}",
         "truncated_list": "Редакции от {users} и още {count} други"
     },
         "list": "Редакции от {users}",
         "truncated_list": "Редакции от {users} и още {count} други"
     },
+    "geocoder": {
+        "search": "Търси навсякъде...",
+        "no_results_visible": "Няма резултати във видимата част на картата",
+        "no_results_worldwide": "Няма намерени резултати"
+    },
     "geolocate": {
         "title": "Показване на моето местоположение"
     },
     "geolocate": {
         "title": "Показване на моето местоположение"
     },
         "all_tags": "Всички тагове",
         "all_members": "Всички членове",
         "all_relations": "Всички релации",
         "all_tags": "Всички тагове",
         "all_members": "Всички членове",
         "all_relations": "Всички релации",
+        "new_relation": "Нова връзка...",
         "role": "Роля",
         "choose": "Изберете вид обект",
         "results": "{n} резултата за {search}",
         "role": "Роля",
         "choose": "Изберете вид обект",
         "results": "{n} резултата за {search}",
         "title": "Запис",
         "help": "Запишете промените в OpenStreetMap, правейки ги видими за останалите потребители.",
         "no_changes": "Няма промени за запис.",
         "title": "Запис",
         "help": "Запишете промените в OpenStreetMap, правейки ги видими за останалите потребители.",
         "no_changes": "Няма промени за запис.",
-        "error": "Възникна грешка при опит за запис",
         "uploading": "Качване на промените в OpenStreetMap.",
         "unsaved_changes": "Имате незаписани промени"
     },
         "uploading": "Качване на промените в OpenStreetMap.",
         "unsaved_changes": "Имате незаписани промени"
     },
         "just_edited": "Вие редактирахте OpenStreetMap!",
         "view_on_osm": "Вижте в OSM",
         "facebook": "Споделете във Facebook",
         "just_edited": "Вие редактирахте OpenStreetMap!",
         "view_on_osm": "Вижте в OSM",
         "facebook": "Споделете във Facebook",
-        "tweet": "Tweet"
+        "twitter": "Сподели в Twitter",
+        "google": "Сподели в Google+"
     },
     "confirm": {
         "okay": "Окей"
     },
     "confirm": {
         "okay": "Окей"
     },
     "cannot_zoom": "Не можете да намалявате повече в текущия режим.",
     "gpx": {
     },
     "cannot_zoom": "Не можете да намалявате повече в текущия режим.",
     "gpx": {
-        "local_layer": "Локален GPX файл",
-        "drag_drop": "Влачете и пуснете .gpx файл върху страницата"
+        "local_layer": "Локален GPX файл"
     },
     "help": {
         "title": "Помощ",
     },
     "help": {
         "title": "Помощ",
-        "help": "# Помощ⏎\n⏎\nТова е редактор за [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), ⏎\nсвободната и редактируема карта на света. Може да го използате да⏎\nдобавяте и обновявате информацията за вашия регион, създавайки⏎\nкарта на света с отворен код и данни, по-добра за всеки.⏎\n⏎\nРедакциите, които правите на тази карта ще са видими за всеки, който⏎\nползва OpenStreetMap. За да направите редакция ви трябва⏎\n[безплатен OpenStreetMap акаунт](https://www.openstreetmap.org/user/new).⏎\n⏎\n[iD редакторът](http://ideditor.com/) е съвместен проект, с [изходен код⏎\nналичен в GitHub](https://github.com/systemed/iD).⏎\n",
-        "editing_saving": "# Редактиране и запис\n\nТози редактор е създаден да работи предимно онлайн и вие имате \nдостъп до него чрез уебсайт точно сега.\n\n### Избиране на обект\n\nЗа да изберете обект от картата като път или интересна точка, \nщракнете върху обекта на картата. Това ще освети избрания \nобект, ще отвори табло с детайли за него и ще покаже меню \nс неща, които можете да правите с него.\n\nНяколко обекта могат да бъдат избрани като задържите бутона \n'Shift', щракайки и провлачвайки мишката върху картата.Това \nще избере всички обекти в правоъгълника, който е изчертан, \nпозволявайки ви да извършвате действия с няколко \nобекта едновременно.\n\n### Запис на редакциите\n\nКогато правите промени като редакция на пътища, сгради\n и места, те се записват локално, докато не ги качите на сървъра. \nНе се притеснявайте, ако направите грешка - можете да отмените \nпромените като натиснете бутона отмяна или да върнете \nпромяната като натиснете бутона повторение.\n\nНатиснете 'Запис' за да приключите група редакции - например, \nако сте завършили контура на град и искате да започнете нов \nплощен обект. Ще имате шанс да прегледате какво сте направили \nи редакторът предлага полезни предположения и предупреждения, \nако нещо не е съвсем наред с промените.\n\nАко всичко изглежда наред, можете да оставите кратък коментар, \nза да обясните промените, които сте направили и натиснете \nотново 'Запис' за да изпратите промените на [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), където те са видими за всички \nостанали потребители и налични за надграждане и подобряване от всеки.\n\nАко не можете да завършите редакциите на едно сядане, \nможете да оставите прозореца на редактора и да се върнете \n(на същия браузър и компютър) и редактора ще ви предложи \nда възстанови вашата работа.\n",
         "roads": "# Пътища\n\nМожете да създавате, поправяте и изтривате пътища с този редактор.\nПътищата могат да бъдат най-различни видове: пътеки, автомагистрали,\nтуристически пътеки, велосипедни алеи и много други - всеки често \nпрекосяван обект трябва да може да се картографира.\n\n### Избиране\n\nЩракнете върху път за да го изберете. Край него трябва да се появи контур, \nзаедно с малко меню с инструменти върху картата и странична лента, \nпоказваща повече информация за пътя.\n\n### Модифициране\n\nЧесто ще виждате пътища, които не са подравнени към изображението \nпод тях или към GPS трак. Можете да оправите тези пътища така, че\nда бъдат на правилното си място.\n\nПърво щракнете върху пътя, който искате да промените. Това ще го\nосвети и ще покаже контролни точки по продължението му, които\nможете да завлачите на по-добри места. Ако искате да добавите\nнови контролни точки за повече детайл, щракнете два пъти върху\nчастта от пътя без възел и такъв ще бъде създаден.\n\nАко пътят се свързва с друг път, но не се свързва коректно на картата,\nможете да завлачите една от контролните точки върху другия път с цел\nда ги съедините. Свързването на пътищата е важно за картата и \nнеобходимо при даването на упътвания за шофьори.\n\nМожете също да щракнете бутонът 'Преместване' или бързия \nклавиш `M`, за да преместите целия път наведнъж, а след това\nщракнете отново, за да запазите преместването.\n\n### Изтриване\n\nАко пътят е изцяло грешен - можете да видите, че не съществува\nна сателитното изображение или в най-добрия случай сте се убедили\nна място, че не съществува - можете да го изтриете, което го премахва\nот картата. Бъдете внимателни, когато изтривате елементи - като \nвсяка друга редакция, резултатите се виждат от всички, а сателитните \nизображения често са неактуални, така че пътят може просто да е\nновопостроен.\n\nМожете да изтриете път като щракнете върху нея за да го изберете, \nа след това щракнете върху иконата кошче или да натиснете бутона\n'Delete'.\n\n### Създаване\n\nОткрили сте, че някъде трябва да има път, но такъв няма? Щракнете\nна иконата 'Линия' в горния ляв край на редактора или натиснете\nбързия клавиш `2` за да започнете чертането на линия.\n\nЩракнете върху началото на пътя на картата за да започнете чертането.\nАко пътят се разклонява от съществуващ такъв, започнете като щракнете\nвърху мястото, където те се свързват.\n\nСлед това щракайте точки по продължението на пътя така, че той да\nследва правилния маршрут, според сателитното изображение или GPS.\nАко пътят, който чертаете, пресича друг път, свържете го като щракнете\nвърху точката на пресичане. Когато сте готови с чертането, щракнете \nдва пъти или натиснете 'Return' или 'Enter' от клавиатурата.\n",
         "roads": "# Пътища\n\nМожете да създавате, поправяте и изтривате пътища с този редактор.\nПътищата могат да бъдат най-различни видове: пътеки, автомагистрали,\nтуристически пътеки, велосипедни алеи и много други - всеки често \nпрекосяван обект трябва да може да се картографира.\n\n### Избиране\n\nЩракнете върху път за да го изберете. Край него трябва да се появи контур, \nзаедно с малко меню с инструменти върху картата и странична лента, \nпоказваща повече информация за пътя.\n\n### Модифициране\n\nЧесто ще виждате пътища, които не са подравнени към изображението \nпод тях или към GPS трак. Можете да оправите тези пътища така, че\nда бъдат на правилното си място.\n\nПърво щракнете върху пътя, който искате да промените. Това ще го\nосвети и ще покаже контролни точки по продължението му, които\nможете да завлачите на по-добри места. Ако искате да добавите\nнови контролни точки за повече детайл, щракнете два пъти върху\nчастта от пътя без възел и такъв ще бъде създаден.\n\nАко пътят се свързва с друг път, но не се свързва коректно на картата,\nможете да завлачите една от контролните точки върху другия път с цел\nда ги съедините. Свързването на пътищата е важно за картата и \nнеобходимо при даването на упътвания за шофьори.\n\nМожете също да щракнете бутонът 'Преместване' или бързия \nклавиш `M`, за да преместите целия път наведнъж, а след това\nщракнете отново, за да запазите преместването.\n\n### Изтриване\n\nАко пътят е изцяло грешен - можете да видите, че не съществува\nна сателитното изображение или в най-добрия случай сте се убедили\nна място, че не съществува - можете да го изтриете, което го премахва\nот картата. Бъдете внимателни, когато изтривате елементи - като \nвсяка друга редакция, резултатите се виждат от всички, а сателитните \nизображения често са неактуални, така че пътят може просто да е\nновопостроен.\n\nМожете да изтриете път като щракнете върху нея за да го изберете, \nа след това щракнете върху иконата кошче или да натиснете бутона\n'Delete'.\n\n### Създаване\n\nОткрили сте, че някъде трябва да има път, но такъв няма? Щракнете\nна иконата 'Линия' в горния ляв край на редактора или натиснете\nбързия клавиш `2` за да започнете чертането на линия.\n\nЩракнете върху началото на пътя на картата за да започнете чертането.\nАко пътят се разклонява от съществуващ такъв, започнете като щракнете\nвърху мястото, където те се свързват.\n\nСлед това щракайте точки по продължението на пътя така, че той да\nследва правилния маршрут, според сателитното изображение или GPS.\nАко пътят, който чертаете, пресича друг път, свържете го като щракнете\nвърху точката на пресичане. Когато сте готови с чертането, щракнете \nдва пъти или натиснете 'Return' или 'Enter' от клавиатурата.\n",
-        "gps": "# GPS\n\nДанните от GPS е най-достоверният източник на данни за OpenStreetMap. \nТози редактор поддържа локални следи - '.gpx' файлове, намиращи се \nв компютъра ви. Можете да събирате такива GPS следи с голям брой приложения за смартфон, както и с персонални GPS приемници.\n\nЗа информация как се прави GPS измерване, прочетете \n[Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nЗа да използвате GPX тракове за картографиране, завлачете и пуснете \nGPX файла върху редактора на картата. Ако е разпознат, ще бъде добавен\nкъм картата, като ярко зелена линия. Щракнете на менюто \n'Подложка настройки' отляво за да активирате, деактивирате или \nда увеличите новосъздадения GPX слой.\n\nGPX тракът не се качва директно в OpenStreetMap - най-добрия начин\nда го използвате е да чертаете директно върху карта, като го използвате\nза шаблон за новите обекти, които добавяте.\n",
-        "imagery": "# Изображения\n\nВъздушните снимки са важен източник на информация за картографията. Комбинация от аерофотограметрични снимки, сателитни изображения и свободно разпространявани източници на данни са на разположение в редактора в менюто 'Подложка настройки' от ляво.\n\nСателитният слой [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) е  зареден по подразбиране в редактора, но при движение и увеличаване на картата към нови географски области се появяват нови източници на информация. Някои страни, като САЩ, Франция и Дания, имат много висококачествени изображения за някои области.\n\nИзображенията понякога са отместени от елементите на картата, поради грешка на доставчика на изображения. Ако забележите много отместени от фоновото изображение пътища, не бързайте да ги премествате, за да съвпаднат с фоновото изображение. Вместо това можете да нагласите изображението така, че да съвпада със съществуващите данни като натиснете 'Подравняване' в долния край на таблото 'Подложка настройки'.\n",
         "addresses": "# Адреси\n\nАдресите са една от най-полезните информации на картата.\n\nВъпреки че, адресите често са представяни като части от улици, в\nOpenStreetMap те се записват като атрибути на сгради и места \nпокрай улици.\n\nМожете да добавяте адресна информация към места изобразени като\nконтури на сграда, също и към тези изобразени като кочка. Оптималния\nизточник на адресна информация е от измерване на терен или \nлични познания - както и с всички останали обекти, копирането от \nкомерсиални източници като Google Maps е стриктно забранено.\n",
         "addresses": "# Адреси\n\nАдресите са една от най-полезните информации на картата.\n\nВъпреки че, адресите често са представяни като части от улици, в\nOpenStreetMap те се записват като атрибути на сгради и места \nпокрай улици.\n\nМожете да добавяте адресна информация към места изобразени като\nконтури на сграда, също и към тези изобразени като кочка. Оптималния\nизточник на адресна информация е от измерване на терен или \nлични познания - както и с всички останали обекти, копирането от \nкомерсиални източници като Google Maps е стриктно забранено.\n",
-        "inspector": "# Използване на инспектора\n\nИнспекторът е частта от потребителския интерфейс в дясно на \nстраницата, която се появява, когато е избран елемент и ви позволява \nда редактирате неговите атрибути.\n\n### Избиране на вид елемент\n\nСлед като сте добавили точка, линия или площ, можете да изберете \nкакъв вид обект е тя, дали е автомагистрала или улица, супермаркет\n или кафене. Инспекторът ще показва бутони за често използваните \nобекти, а можете да откриете други, като напишете какво ви трябва \nв полето за търсене.\n\nНатиснете 'i' в долния десен ъгъл на бутона елемент вид, за да разберете \nповече за него. Натиснете бутон, за да изберете този вид.\n\n### Използване на формулярите и редактиране на таговете\n\nСлед като изберете вид елемент или когато изберете елемент, който \nвече има определен вид, инспекторът ще изведе полета с атрибутите \nна елемента, като неговото име и адрес.\n\nПод полетата, които виждате можете да щракнете върху иконите,\n за да добавяте други атрибути като информация от \n[Wikipedia](http://www.wikipedia.org/), достъп за инвалидни колички \nи други.\n\nВ долния край на инспектора, натиснете 'Други тагове', за да \nдобавите произволни тагове към елемента. \n[Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) е чудесен източник на \nинформация за научаване на повече за популярните \nкомбинации от тагове.\n\nПромените, които правите в инспектора се прилагат автоматично \nкъм картата. Можете да ги отхвърлите по всяко време, като натиснете \nбутона 'Отхвърляне'.\n\n### Затваряне на инспектора\n\nМожете да затворите инспектора, като натиснете бутона за затваряне \nв горния десен ъгъл, като натиснете бутона 'Escape' или като \nщракнете върху картата.\n",
         "buildings": "# Сгради\n\nOpenStreetMap е най-голямата в света база данни за сгради. Можете да \nсъздавате и подобрявате тази база данни.\n\n### Избиране\n\nМожете да изберете сграда като щракнете върху нейния контур. Това ще \nосвети сградата и ще отвори малко меню с инструменти, както и \nстранична лента с повече информация за сградата.\n\n### Модифициране\n\nПонякога сградите са неправилно поставени или имат грешни тагове.\n\nЗа да преместите цяла сграда, изберете я и след това натиснете \nинструмента 'Преместване'. Движете мишката за да преместите \nсградата и щракнете, когато е на точното си място.\n\nЗа да оправите формата на сградата, щракнете и завлачете възлите, \nкоито оформят контура и ги поставете на по-добри позиции.\n\n### Създаване\n\nЕдин от основните въпроси около добавянето на сгради в картата \nе, че OpenStreetMap може да записва сградите и като контур, и като \nточка. Практическо правило е сграда да се картографира като контур \nвинаги, когато това е възможно, а отделните компании, жилища, услуги и \nдруги обекти, които оперират в сгради - като точки поставени в \nконтура на сградата.\n\nЗапочнете чертането на контура на сградата като натиснете бутонът \n'Площи' в горния ляв край на интерфейса и завършете като натиснете\n'Enter' от клавиатурата или като щракнете върху първия начертан възел,\nза да затворите контура.\n\n### Изтриване\n\nАко сградата е изцяло грешна - можете да видите, че не съществува\nна сателитното изображение или в най-добрия случай сте се убедили\nна място, че не съществува - можете да я изтриете, което я премахва\nот картата. Бъдете внимателни, когато изтривате елементи - като \nвсяка друга редакция, резултатите се виждат от всички, а сателитните \nизображения често са неактуални, така че сградата може просто да е\nновопостроена.\n\nМожете да изтриете сграда като щракнете върху нея за да я изберете, \nа след това щракнете върху иконата кошче или да натиснете бутона\n'Delete'.\n"
     },
     "intro": {
         "buildings": "# Сгради\n\nOpenStreetMap е най-голямата в света база данни за сгради. Можете да \nсъздавате и подобрявате тази база данни.\n\n### Избиране\n\nМожете да изберете сграда като щракнете върху нейния контур. Това ще \nосвети сградата и ще отвори малко меню с инструменти, както и \nстранична лента с повече информация за сградата.\n\n### Модифициране\n\nПонякога сградите са неправилно поставени или имат грешни тагове.\n\nЗа да преместите цяла сграда, изберете я и след това натиснете \nинструмента 'Преместване'. Движете мишката за да преместите \nсградата и щракнете, когато е на точното си място.\n\nЗа да оправите формата на сградата, щракнете и завлачете възлите, \nкоито оформят контура и ги поставете на по-добри позиции.\n\n### Създаване\n\nЕдин от основните въпроси около добавянето на сгради в картата \nе, че OpenStreetMap може да записва сградите и като контур, и като \nточка. Практическо правило е сграда да се картографира като контур \nвинаги, когато това е възможно, а отделните компании, жилища, услуги и \nдруги обекти, които оперират в сгради - като точки поставени в \nконтура на сградата.\n\nЗапочнете чертането на контура на сградата като натиснете бутонът \n'Площи' в горния ляв край на интерфейса и завършете като натиснете\n'Enter' от клавиатурата или като щракнете върху първия начертан възел,\nза да затворите контура.\n\n### Изтриване\n\nАко сградата е изцяло грешна - можете да видите, че не съществува\nна сателитното изображение или в най-добрия случай сте се убедили\nна място, че не съществува - можете да я изтриете, което я премахва\nот картата. Бъдете внимателни, когато изтривате елементи - като \nвсяка друга редакция, резултатите се виждат от всички, а сателитните \nизображения често са неактуални, така че сградата може просто да е\nновопостроена.\n\nМожете да изтриете сграда като щракнете върху нея за да я изберете, \nа след това щракнете върху иконата кошче или да натиснете бутона\n'Delete'.\n"
     },
     "intro": {
         },
         "areas": {
             "title": "Площи",
         },
         "areas": {
             "title": "Площи",
-            "add": "Площите са по-подробен начин за изобразяване на обектите на картата. Те дават информация за границите на обекта. Площите могат да бъдат използвани за повечето обекти изобразявани с точка и често това се предпочита. **Натиснете бутона 'Площ', за да добавите нов площен обект.",
             "corner": "Площни обекти се чертаят чрез поставяне на възли, които маркират контура на площния обект. **Поставете началния възел върху един от краищата на детската площадка.**",
             "place": "Начертайте площния обект като поставите още възли. Завършете площния обект като щракнете върху началния възел. **Начертайте площ за детската площадка.**",
             "search": "**Потърсете '{name}'**",
             "corner": "Площни обекти се чертаят чрез поставяне на възли, които маркират контура на площния обект. **Поставете началния възел върху един от краищата на детската площадка.**",
             "place": "Начертайте площния обект като поставите още възли. Завършете площния обект като щракнете върху началния възел. **Начертайте площ за детската площадка.**",
             "search": "**Потърсете '{name}'**",
         },
         "lines": {
             "title": "Линии",
         },
         "lines": {
             "title": "Линии",
-            "add": "Линиите се използват за изобразяване на обекти като пътища, железопътни релси и реки. **Кликнете бутонът Линия и добавете нова линия. **",
             "start": "**Започнете линията като щракнете върху края на пътя.**",
             "intersect": "Щракнете, за да добавите още възли към линията. Можете да местите картата докато чертаете, ако е необходимо. Пътищата и много други типове линии са част от по-голяма мрежа. Важно е тези линии да са свързани коректно за да могат да работят рутиращите програми. **Щракнете върху Flower Street, за да направите кръстовище, свързващо двете линии.**",
             "finish": "Линиите могат да бъдат завършвани и с щракване върху последния възел. **Завършете чертането на пътя.**",
             "start": "**Започнете линията като щракнете върху края на пътя.**",
             "intersect": "Щракнете, за да добавите още възли към линията. Можете да местите картата докато чертаете, ако е необходимо. Пътищата и много други типове линии са част от по-голяма мрежа. Важно е тези линии да са свързани коректно за да могат да работят рутиращите програми. **Щракнете върху Flower Street, за да направите кръстовище, свързващо двете линии.**",
             "finish": "Линиите могат да бъдат завършвани и с щракване върху последния възел. **Завършете чертането на пътя.**",
             },
             "category-route": {
                 "name": "Маршрути"
             },
             "category-route": {
                 "name": "Маршрути"
-            },
-            "category-water": {
-                "name": "Води"
             }
         },
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Достъп",
             }
         },
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Достъп",
-                "placeholder": "Неизвестен",
-                "types": {
-                    "access": "Публичен",
-                    "foot": "Пешеходен",
-                    "motor_vehicle": "МПС",
-                    "bicycle": "Велосипеди",
-                    "horse": "Коне"
-                },
                 "options": {
                 "options": {
-                    "yes": {
-                        "title": "Разрешен",
-                        "description": "Достъпът позволен с нормативен акт; право на преминаване"
+                    "designated": {
+                        "description": "Достъпът позволен според указателни табели или специфични местни разпоредби",
+                        "title": "По предназначение"
+                    },
+                    "destination": {
+                        "description": "Достъпът разрешен само за достигане до дестинация",
+                        "title": "До дестинация"
                     },
                     "no": {
                     },
                     "no": {
-                        "title": "Забранен",
-                        "description": "Забранен публичният достъп"
+                        "description": "Забранен публичният достъп",
+                        "title": "Забранен"
                     },
                     "permissive": {
                     },
                     "permissive": {
-                        "title": "Частичен",
-                        "description": "Достъпът позволен докато собственика позволява"
+                        "description": "Достъпът позволен докато собственика позволява",
+                        "title": "Частичен"
                     },
                     "private": {
                     },
                     "private": {
-                        "title": "Частен",
-                        "description": "Достъпът разрешен само с позволение на собственика"
-                    },
-                    "designated": {
-                        "title": "По предназначение",
-                        "description": "Достъпът позволен според указателни табели или специфични местни разпоредби"
+                        "description": "Достъпът разрешен само с позволение на собственика",
+                        "title": "Частен"
                     },
                     },
-                    "destination": {
-                        "title": "До дестинация",
-                        "description": "Достъпът разрешен само за достигане до дестинация"
+                    "yes": {
+                        "description": "Достъпът позволен с нормативен акт; право на преминаване",
+                        "title": "Разрешен"
                     }
                     }
+                },
+                "placeholder": "Неизвестен",
+                "types": {
+                    "access": "Публичен",
+                    "bicycle": "Велосипеди",
+                    "foot": "Пешеходен",
+                    "horse": "Коне",
+                    "motor_vehicle": "МПС"
                 }
             },
             "address": {
                 "label": "Адрес",
                 "placeholders": {
                 }
             },
             "address": {
                 "label": "Адрес",
                 "placeholders": {
-                    "housename": "Име на жилищна сграда",
-                    "number": "123",
-                    "street": "Улица",
                     "city": "Град",
                     "city": "Град",
-                    "postcode": "Пощенски код"
+                    "country": "Държава",
+                    "district": "Община",
+                    "housename": "Къща",
+                    "housenumber": "123",
+                    "place": "Място",
+                    "province": "Област",
+                    "state": "Икономически район NUT2",
+                    "street": "Улица",
+                    "subdistrict": "Землище",
+                    "suburb": "Квартал"
                 }
             },
             "admin_level": {
                 }
             },
             "admin_level": {
             "building_area": {
                 "label": "Сграда"
             },
             "building_area": {
                 "label": "Сграда"
             },
-            "building_yes": {
-                "label": "Сграда"
-            },
             "capacity": {
                 "label": "Капацитет",
                 "placeholder": "50, 100, 200..."
             "capacity": {
                 "label": "Капацитет",
                 "placeholder": "50, 100, 200..."
             "clock_direction": {
                 "label": "Посока",
                 "options": {
             "clock_direction": {
                 "label": "Посока",
                 "options": {
-                    "clockwise": "По часовниковата стрелка",
-                    "anticlockwise": "Обратно на часовниковата стрелка"
+                    "anticlockwise": "Обратно на часовниковата стрелка",
+                    "clockwise": "По часовниковата стрелка"
                 }
             },
             "collection_times": {
                 }
             },
             "collection_times": {
             "internet_access": {
                 "label": "Интернет достъп",
                 "options": {
             "internet_access": {
                 "label": "Интернет достъп",
                 "options": {
-                    "wlan": "Wifi",
+                    "terminal": "Терминал",
                     "wired": "Кабелен",
                     "wired": "Кабелен",
-                    "terminal": "Терминал"
+                    "wlan": "Wifi"
                 }
             },
                 }
             },
+            "lamp_type": {
+                "label": "Тип"
+            },
             "landuse": {
                 "label": "Вид"
             },
             "landuse": {
                 "label": "Вид"
             },
                 "label": "Вид"
             },
             "religion": {
                 "label": "Вид"
             },
             "religion": {
-                "label": "Религия",
-                "options": {
-                    "christian": "Християнство",
-                    "muslim": "Мюсюлманство",
-                    "buddhist": "Будизъм",
-                    "jewish": "Юдаизъм",
-                    "hindu": "Хиндуизъм",
-                    "shinto": "Шинтоизъм",
-                    "taoist": "Таоизъм"
-                }
+                "label": "Религия"
             },
             "restriction": {
                 "label": "Вид"
             },
             "restriction": {
                 "label": "Вид"
             "route_master": {
                 "label": "Вид"
             },
             "route_master": {
                 "label": "Вид"
             },
-            "sac_scale": {
-                "label": "Трудност на пътеката"
-            },
             "service": {
                 "label": "Вид"
             },
             "service": {
                 "label": "Вид"
             },
             },
             "structure": {
                 "label": "Структура",
             },
             "structure": {
                 "label": "Структура",
-                "placeholder": "Неизвестен",
                 "options": {
                     "bridge": "Мост",
                 "options": {
                     "bridge": "Мост",
-                    "tunnel": "Тунел",
+                    "cutting": "Изкоп",
                     "embankment": "Насип",
                     "embankment": "Насип",
-                    "cutting": "Изкоп"
-                }
+                    "tunnel": "Тунел"
+                },
+                "placeholder": "Неизвестен"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Под наблюдение"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Под наблюдение"
             "towertype": {
                 "label": "Вид кула"
             },
             "towertype": {
                 "label": "Вид кула"
             },
-            "tracktype": {
-                "label": "Вид"
-            },
             "trail_visibility": {
                 "label": "Видимост на туристическата пътека"
             },
             "trail_visibility": {
                 "label": "Видимост на туристическата пътека"
             },
             },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipedia"
             },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipedia"
-            },
-            "wood": {
-                "label": "Вид"
             }
         },
         "presets": {
             }
         },
         "presets": {
             "amenity/cinema": {
                 "name": "Кино"
             },
             "amenity/cinema": {
                 "name": "Кино"
             },
-            "amenity/college": {
-                "name": "Колеж"
-            },
             "amenity/courthouse": {
                 "name": "Съд"
             },
             "amenity/courthouse": {
                 "name": "Съд"
             },
             "amenity/grave_yard": {
                 "name": "Гробище"
             },
             "amenity/grave_yard": {
                 "name": "Гробище"
             },
-            "amenity/hospital": {
-                "name": "Болница"
-            },
-            "amenity/kindergarten": {
-                "name": "Детска градина"
-            },
             "amenity/library": {
                 "name": "Библиотека"
             },
             "amenity/marketplace": {
                 "name": "Пазар"
             },
             "amenity/library": {
                 "name": "Библиотека"
             },
             "amenity/marketplace": {
                 "name": "Пазар"
             },
-            "amenity/parking": {
-                "name": "Паркинг"
-            },
             "amenity/pharmacy": {
                 "name": "Аптека"
             },
             "amenity/pharmacy": {
                 "name": "Аптека"
             },
             "amenity/restaurant": {
                 "name": "Ресторант"
             },
             "amenity/restaurant": {
                 "name": "Ресторант"
             },
-            "amenity/school": {
-                "name": "Училище"
-            },
             "amenity/swimming_pool": {
                 "name": "Плувен басейн"
             },
             "amenity/swimming_pool": {
                 "name": "Плувен басейн"
             },
             "amenity/townhall": {
                 "name": "Кметство"
             },
             "amenity/townhall": {
                 "name": "Кметство"
             },
-            "amenity/university": {
-                "name": "Университет"
-            },
             "amenity/waste_basket": {
                 "name": "Кош за боклук"
             },
             "amenity/waste_basket": {
                 "name": "Кош за боклук"
             },
             "building/apartments": {
                 "name": "Жилищен блок"
             },
             "building/apartments": {
                 "name": "Жилищен блок"
             },
-            "building/entrance": {
-                "name": "Вход"
-            },
             "building/house": {
                 "name": "Къща"
             },
             "emergency/phone": {
                 "name": "Телефон за спешна помощ"
             },
             "building/house": {
                 "name": "Къща"
             },
             "emergency/phone": {
                 "name": "Телефон за спешна помощ"
             },
-            "entrance": {
-                "name": "Вход"
-            },
             "highway": {
                 "name": "Път"
             },
             "highway": {
                 "name": "Път"
             },
             "highway/motorway": {
                 "name": "Автомагистрала"
             },
             "highway/motorway": {
                 "name": "Автомагистрала"
             },
-            "highway/motorway_junction": {
-                "name": "Автомагистрален пътен възел"
-            },
             "highway/motorway_link": {
                 "name": "Автомагистрална връзка"
             },
             "highway/motorway_link": {
                 "name": "Автомагистрална връзка"
             },
             "highway/steps": {
                 "name": "Стъпала"
             },
             "highway/steps": {
                 "name": "Стъпала"
             },
+            "highway/street_lamp": {
+                "name": "Улична лампа"
+            },
             "highway/tertiary": {
                 "name": "Третокласен път"
             },
             "highway/tertiary": {
                 "name": "Третокласен път"
             },
             "landuse/cemetery": {
                 "name": "Гробищен парк"
             },
             "landuse/cemetery": {
                 "name": "Гробищен парк"
             },
-            "landuse/commercial": {
-                "name": "Търговия"
-            },
             "landuse/construction": {
                 "name": "Строеж"
             },
             "landuse/construction": {
                 "name": "Строеж"
             },
-            "landuse/farm": {
-                "name": "Селско стопанство"
-            },
             "landuse/farmyard": {
                 "name": "Селскостопански двор"
             },
             "landuse/farmyard": {
                 "name": "Селскостопански двор"
             },
             "landuse/grass": {
                 "name": "Трева"
             },
             "landuse/grass": {
                 "name": "Трева"
             },
-            "landuse/industrial": {
-                "name": "Индустрия"
-            },
             "landuse/meadow": {
                 "name": "Пасище"
             },
             "landuse/meadow": {
                 "name": "Пасище"
             },
             "landuse/quarry": {
                 "name": "Кариера"
             },
             "landuse/quarry": {
                 "name": "Кариера"
             },
-            "landuse/residential": {
-                "name": "Жилищна територия"
-            },
-            "landuse/retail": {
-                "name": "Търговия"
-            },
             "landuse/vineyard": {
                 "name": "Лозе"
             },
             "landuse/vineyard": {
                 "name": "Лозе"
             },
             "man_made/water_tower": {
                 "name": "Водна кула"
             },
             "man_made/water_tower": {
                 "name": "Водна кула"
             },
-            "man_made/water_well": {
-                "name": "Кладенец"
-            },
             "man_made/water_works": {
                 "name": "Помпена станция"
             },
             "man_made/water_works": {
                 "name": "Помпена станция"
             },
             "shop/bicycle": {
                 "name": "Магазин за велосипеди"
             },
             "shop/bicycle": {
                 "name": "Магазин за велосипеди"
             },
-            "shop/books": {
-                "name": "Книжарница"
-            },
             "shop/boutique": {
                 "name": "Бутик"
             },
             "shop/boutique": {
                 "name": "Бутик"
             },
             "shop/computer": {
                 "name": "Компютърен магазин"
             },
             "shop/computer": {
                 "name": "Компютърен магазин"
             },
-            "shop/confectionery": {
-                "name": "Сладкарница"
-            },
             "shop/convenience": {
                 "name": "Магазин за хранителни стоки"
             },
             "shop/convenience": {
                 "name": "Магазин за хранителни стоки"
             },
             "shop/doityourself": {
                 "name": "Магазин \"Направи си сам\""
             },
             "shop/doityourself": {
                 "name": "Магазин \"Направи си сам\""
             },
-            "shop/dry_cleaning": {
-                "name": "Химическо чистене"
-            },
             "shop/electronics": {
                 "name": "Магазин за електроника"
             },
             "shop/electronics": {
                 "name": "Магазин за електроника"
             },
             "shop/jewelry": {
                 "name": "Бижутер"
             },
             "shop/jewelry": {
                 "name": "Бижутер"
             },
-            "shop/kiosk": {
-                "name": "Будка за вестници"
-            },
             "shop/laundry": {
                 "name": "Пералня"
             },
             "shop/laundry": {
                 "name": "Пералня"
             },
             "shop/music": {
                 "name": "Музикален магазин"
             },
             "shop/music": {
                 "name": "Музикален магазин"
             },
-            "shop/newsagent": {
-                "name": "Продавач на вестници"
-            },
             "shop/optician": {
                 "name": "Оптика"
             },
             "shop/optician": {
                 "name": "Оптика"
             },
-            "shop/outdoor": {
-                "name": "Магазин за екипировка"
-            },
             "shop/pet": {
                 "name": "Зоо магазин"
             },
             "shop/pet": {
                 "name": "Зоо магазин"
             },
             "type/restriction": {
                 "name": "Ограничение"
             },
             "type/restriction": {
                 "name": "Ограничение"
             },
+            "type/restriction/no_right_turn": {
+                "name": "Без десен завой"
+            },
+            "type/restriction/no_u_turn": {
+                "name": "Без обратен завой"
+            },
+            "type/restriction/only_left_turn": {
+                "name": "Завой само на ляво"
+            },
+            "type/restriction/only_right_turn": {
+                "name": "Завой само на дясно"
+            },
+            "type/restriction/only_straight_on": {
+                "name": "Без завиване"
+            },
             "type/route": {
                 "name": "Маршрут"
             },
             "type/route": {
                 "name": "Маршрут"
             },