Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
index 76acf55231e03d287b763bda0786104c9b9059a5..cc62af43ed607da844d1245318984b57e80a12a9 100644 (file)
@@ -1,3 +1,6 @@
+# Messages for Guadeloupean Creole French (Guadeloupean Creole French)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
 gcf: 
   browse: 
     changeset: 
 gcf: 
   browse: 
     changeset: 
@@ -105,7 +108,6 @@ gcf:
     no_such_user: 
       body: Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
   layouts: 
     no_such_user: 
       body: Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
   layouts: 
-    alt_donation: Ba OpenStreetMap On Fòs
     donate: Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé.
     donate_link_text: Bay Chabon
     edit: Modifié
     donate: Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé.
     donate_link_text: Bay Chabon
     edit: Modifié
@@ -119,6 +121,8 @@ gcf:
     intro_3: OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}.
     log_in: Rantré
     logout: Chapé
     intro_3: OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}.
     log_in: Rantré
     logout: Chapé
+    make_a_donation: 
+      text: Ba OpenStreetMap On Fòs
     news_blog: Blog a nouvel
     osm_offline: Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
     osm_read_only: Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
     news_blog: Blog a nouvel
     osm_offline: Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
     osm_read_only: Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
@@ -129,14 +133,6 @@ gcf:
     user_diaries: Jounal
     view: Vwè
     welcome_user: Bienvini, {{user_link}}
     user_diaries: Jounal
     view: Vwè
     welcome_user: Bienvini, {{user_link}}
-  map: 
-    coordinates: Sitiyasion
-    edit: Édité
-    view: Kat
-  notifier: 
-    diary_comment_notification: 
-      banner1: "*            Souplé pa réponn a mésaj la sa.             *"
-      banner2: "*           Sèvi èvè sit a OpenStreetMap pou réponn.           *"
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
@@ -150,8 +146,10 @@ gcf:
       js_2: OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad.
       js_3: Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>.
       license: 
       js_2: OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad.
       js_3: Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>.
       license: 
+        license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
         notice: Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay.
         project_name: projè OpenStreetMap
         notice: Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay.
         project_name: projè OpenStreetMap
+      permalink: Permalink
     key: 
       map_key: Léjann a kat la
     search: 
     key: 
       map_key: Léjann a kat la
     search: 
@@ -192,9 +190,6 @@ gcf:
       button: Konfirmé
       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw.
       button: Konfirmé
       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw.
-    friend_map: 
-      nearby mapper: "Arpantè owa aw: [[nearby_user]]"
-      your location: Koté ou yé
     go_public: 
       flash success: Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité.
     login: 
     go_public: 
       flash success: Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité.
     login: 
@@ -225,13 +220,13 @@ gcf:
       signup: Enskriw
     no_such_user: 
       body: Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
       signup: Enskriw
     no_such_user: 
       body: Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
+    popup: 
+      nearby mapper: Arpantè owa aw
+      your location: Koté ou yé
     set_home: 
       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
     view: 
       add as friend: Ajouté on zanmi
     set_home: 
       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
     view: 
       add as friend: Ajouté on zanmi
-      add image: Ajouté on imaj
-      change your settings: Chanjé opsion aw
-      delete image: Woté on imaj
       description: Deskription
       diary: Jounal
       edits: Édision
       description: Deskription
       diary: Jounal
       edits: Édision
@@ -245,13 +240,10 @@ gcf:
       nearby users: "Itilizatè owa aw :"
       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
       no friends: Ou poko ni pon zanmi
       nearby users: "Itilizatè owa aw :"
       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
       no friends: Ou poko ni pon zanmi
-      no home location: Pa ni pon koté défini.
       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
       remove as friend: Woté on zanmi
       send message: Voyé on mésaj
       settings_link_text: Opsion
       traces: Chimen
       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
       remove as friend: Woté on zanmi
       send message: Voyé on mésaj
       settings_link_text: Opsion
       traces: Chimen
-      upload an image: Voyé on imaj
-      user image heading: Foto itilizatè
       user location: Ola itilizatè yé
       your friends: Kanmarad aw
       user location: Ola itilizatè yé
       your friends: Kanmarad aw