Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / tl.yml
index 2a528203948bc9dc784761085aa35df3b9e472ff..1e8114d303f59a0ef2c18649565d1393202d2578 100644 (file)
@@ -79,12 +79,12 @@ tl:
       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
   browse: 
     changeset: 
       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
   browse: 
     changeset: 
-      changeset: "Pangkat ng pagbabago: {{id}}"
+      changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
-      download: Ikargang paibaba ang {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
+      download: Ikargang paibaba ang %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
       feed: 
       feed: 
-        title: "{{id}} ng pangkat ng pagbabago"
-        title_comment: "{{id}} ng angkat ng pagbabago - {{comment}}"
+        title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
+        title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
       osmchangexml: XML ng osmChange
       title: Pangkat ng pagbabago
     changeset_details: 
       osmchangexml: XML ng osmChange
       title: Pangkat ng pagbabago
     changeset_details: 
@@ -94,22 +94,24 @@ tl:
       closed_at: "Isinara sa:"
       created_at: "Nilikha sa:"
       has_nodes: 
       closed_at: "Isinara sa:"
       created_at: "Nilikha sa:"
       has_nodes: 
-        other: "isa=May sumusunod na {{count}} ng buko:"
+        other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
       has_relations: 
       has_relations: 
-        other: "isa=Mayroong sumusunod na {{count}} ng kaugnayan:"
+        other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
       has_ways: 
       has_ways: 
-        other: "isa=May sumusunod na {{count}} ng daan:"
+        other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
     common_details: 
       changeset_comment: "Puna:"
       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
     common_details: 
       changeset_comment: "Puna:"
+      deleted_at: "Binura doon sa:"
+      deleted_by: "Binura ni:"
       edited_at: "Binago sa:"
       edited_by: "Binago ni:"
       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
       version: "Bersyon:"
     containing_relation: 
       edited_at: "Binago sa:"
       edited_by: "Binago ni:"
       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
       version: "Bersyon:"
     containing_relation: 
-      entry: Kaugnayan {{relation_name}}
-      entry_role: Kaugnayan {{relation_name}} (bilang {{relation_role}})
+      entry: Kaugnayan %{relation_name}
+      entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
     map: 
       deleted: Binura
       larger: 
     map: 
       deleted: Binura
       larger: 
@@ -129,27 +131,27 @@ tl:
         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
         prev_way_tooltip: Dating daan
       user: 
         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
         prev_way_tooltip: Dating daan
       user: 
-        name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni {{user}}
-        next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni {{user}}
-        prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni {{user}}
+        name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
+        next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
     node: 
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       edit: baguhin
       node: Buko
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       edit: baguhin
       node: Buko
-      node_title: "Buko : {{node_name}}"
+      node_title: "Buko : %{node_name}"
       view_history: tingnan ang kasaysayan
     node_details: 
       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     node_history: 
       view_history: tingnan ang kasaysayan
     node_details: 
       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       node_history: Kasaysayan ng Buko
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       node_history: Kasaysayan ng Buko
-      node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: {{node_name}}"
+      node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
       view_details: tingnan ang mga detalye
     not_found: 
       view_details: tingnan ang mga detalye
     not_found: 
-      sorry: Paumanhin, ang {{type}} na may ID na {{id}}, ay hindi matagpuan.
+      sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
       type: 
         changeset: palitan ang pagtatakda
         node: buko
       type: 
         changeset: palitan ang pagtatakda
         node: buko
@@ -159,22 +161,22 @@ tl:
       of: ang
       showing_page: Ipinapakita ang pahina
     relation: 
       of: ang
       showing_page: Ipinapakita ang pahina
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       relation: Kaugnayan
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       relation: Kaugnayan
-      relation_title: "Kaugnayan: {{relation_name}}"
+      relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
       view_history: tingnan ang kasaysayan
     relation_details: 
       members: "Mga kasapi:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     relation_history: 
       view_history: tingnan ang kasaysayan
     relation_details: 
       members: "Mga kasapi:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
-      relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: {{relation_name}}"
+      relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
       view_details: tingnan ang mga detalye
     relation_member: 
       view_details: tingnan ang mga detalye
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} bilang {{role}}"
+      entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
       type: 
         node: Buko
         relation: Kaugnayan
       type: 
         node: Buko
         relation: Kaugnayan
@@ -213,40 +215,40 @@ tl:
       private_user: pribadong tagagamit
       show_areas: Ipakita ang mga lugar
       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
       private_user: pribadong tagagamit
       show_areas: Ipakita ang mga lugar
       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
-      unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa {{max_bbox_size}})"
+      unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
       wait: Hintay...
       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
     tag_details: 
       tags: "Mga tatak:"
       wiki_link: 
       wait: Hintay...
       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
     tag_details: 
       tags: "Mga tatak:"
       wiki_link: 
-        key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na {{key}}
-        tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na {{key}}={{value}}
-      wikipedia_link: Ang {{page}} ng artikulo sa Wikipedia
+        key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
+        tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
+      wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
     timeout: 
     timeout: 
-      sorry: Paumanhin, ang dato para sa {{type}} na may ID na {{id}}, ay natagalan bago nakuha uli.
+      sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
       type: 
         changeset: palitan ang pagtatakda
         node: buko
         relation: kaugnayan
         way: daan
     way: 
       type: 
         changeset: palitan ang pagtatakda
         node: buko
         relation: kaugnayan
         way: daan
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       edit: baguhin
       view_history: tingnan ang kasaysayan
       way: Daan
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       edit: baguhin
       view_history: tingnan ang kasaysayan
       way: Daan
-      way_title: "Daan: {{way_name}}"
+      way_title: "Daan: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
     way_details: 
       also_part_of: 
-        other: isa=bahagi rin ng daan {{related_ways}}, bahagi rin ng mga daan {{related_ways}}
+        other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
       nodes: "Mga buko:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     way_history: 
       nodes: "Mga buko:"
       part_of: "Bahagi ng:"
     way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       view_details: tingnan ang mga detalye
       way_history: Kasaysayan ng Daan
       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
       view_details: tingnan ang mga detalye
       way_history: Kasaysayan ng Daan
-      way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: {{way_name}}"
+      way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
   changeset: 
     changeset: 
       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
@@ -257,9 +259,9 @@ tl:
       still_editing: (namamatnugot pa rin)
       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
     changeset_paging_nav: 
       still_editing: (namamatnugot pa rin)
       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
     changeset_paging_nav: 
-      next: Kasunod »
-      previous: "« Nakaraan"
-      showing_page: Ipinapakita ang pahinang {{page}}
+      next: Kasunod »
+      previous: « Nakaraan
+      showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
     changesets: 
       area: Pook
       comment: Puna/Kumento
     changesets: 
       area: Pook
       comment: Puna/Kumento
@@ -268,33 +270,33 @@ tl:
       user: Tagagamit
     list: 
       description: Kamakailang pagbabago
       user: Tagagamit
     list: 
       description: Kamakailang pagbabago
-      description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng {{bbox}}
-      description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}}
-      description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}} sa loob ng {{bbox}}
+      description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
+      description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
+      description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
       heading: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
       title: Mga pangkat ng pagbabago
       heading: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
       title: Mga pangkat ng pagbabago
-      title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng {{bbox}}
-      title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}}
-      title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}} sa loob ng {{bbox}}
+      title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
+      title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
+      title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
   diary_entry: 
     diary_comment: 
     timeout: 
       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
   diary_entry: 
     diary_comment: 
-      comment_from: Puna mula sa {{link_user}} noong {{comment_created_at}}
+      comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
       confirm: Tiyakin
       hide_link: Itago ang punang ito
     diary_entry: 
       comment_count: 
         one: 1 puna
       confirm: Tiyakin
       hide_link: Itago ang punang ito
     diary_entry: 
       comment_count: 
         one: 1 puna
-        other: "{{count}} mga puna"
+        other: "%{count} mga puna"
       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
       confirm: Tiyakin
       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
       confirm: Tiyakin
       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
-      posted_by: Ipinaskil ni {{link_user}} noong {{created}} na nasa {{language_link}}
+      posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
     edit: 
       body: "Katawan:"
       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
     edit: 
       body: "Katawan:"
@@ -312,13 +314,13 @@ tl:
         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
       language: 
         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
       language: 
-        description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa {{language_name}}
-        title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa {{language_name}}
+        description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
+        title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
       user: 
       user: 
-        description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay {{user}}
-        title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay {{user}}
+        description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
+        title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
     list: 
     list: 
-      in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa {{language}}
+      in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
@@ -326,7 +328,7 @@ tl:
       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
-      user_title: Talaarawan ni {{user}}
+      user_title: Talaarawan ni %{user}
     location: 
       edit: Baguhin
       location: "Pook (lokasyon):"
     location: 
       edit: Baguhin
       location: "Pook (lokasyon):"
@@ -334,22 +336,22 @@ tl:
     new: 
       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
     no_such_entry: 
     new: 
       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
     no_such_entry: 
-      body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na {{id}}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
-      heading: "Walang ipinasok na may ID na: {{id}}"
+      body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
+      heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
     no_such_user: 
       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
     no_such_user: 
-      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang {{user}}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
-      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na {{user}}
+      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
+      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
       title: Walang ganyang tagagamit
     view: 
       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
       login: Lumagda
       title: Walang ganyang tagagamit
     view: 
       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
       login: Lumagda
-      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
       save_button: Sagipin
       save_button: Sagipin
-      title: Talaarawan ni {{user}} | {{title}}
-      user_title: Talaarawan ni {{user}}
+      title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
+      user_title: Talaarawan ni %{user}
   editor: 
   editor: 
-    default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang {{name}})
+    default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
     potlatch: 
       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
       name: Pagbibigay-daan 1
     potlatch: 
       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
       name: Pagbibigay-daan 1
@@ -397,14 +399,14 @@ tl:
     description: 
       title: 
         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
     description: 
       title: 
         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
-        osm_namefinder: "{{types}} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
+        osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
       types: 
         cities: Mga lungsod
         places: Mga lugar
         towns: Mga bayan
     description_osm_namefinder: 
         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
       types: 
         cities: Mga lungsod
         places: Mga lugar
         towns: Mga bayan
     description_osm_namefinder: 
-      prefix: "{{distance}} {{direction}} ng {{type}}"
+      prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
     direction: 
       east: silangan
       north: hilaga
     direction: 
       east: silangan
       north: hilaga
@@ -429,8 +431,8 @@ tl:
         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
-      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} ng {{parentname}})"
-      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} ng {{placename}}"
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         amenity: 
     search_osm_nominatim: 
       prefix: 
         amenity: 
@@ -884,10 +886,10 @@ tl:
     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
     documentation: Dokumentasyon
     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
     documentation: Dokumentasyon
     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
-    donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng {{link}} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
+    donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
     donate_link_text: nag-aabuloy
     edit: Baguhin
     donate_link_text: nag-aabuloy
     edit: Baguhin
-    edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng {{editor}}
+    edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
     export: Iluwas
     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
     foundation: Pundasyon
     export: Iluwas
     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
     foundation: Pundasyon
@@ -900,12 +902,12 @@ tl:
     history: Kasaysayan
     home: tahanan
     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
     history: Kasaysayan
     home: tahanan
     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
-    inbox: kahong-tanggapan ({{count}})
+    inbox: kahong-tanggapan (%{count})
     inbox_tooltip: 
       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
     intro_2: Ang OpenStreetMap ay nagpapahintulot sa iyong tumingin, magbago at gumamit ng dato pangheograpiya sa isang paraang nagtutulungan magmula sa anumang pook sa ibabaw ng Daigdig.
     inbox_tooltip: 
       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
     intro_2: Ang OpenStreetMap ay nagpapahintulot sa iyong tumingin, magbago at gumamit ng dato pangheograpiya sa isang paraang nagtutulungan magmula sa anumang pook sa ibabaw ng Daigdig.
-    intro_3: Ang pagpapasinaya ng OpenStreetMap ay malugod na tinatangkilik ng {{ucl}} at {{bytemark}}. Ang iba pang mga tagapagtangkilik ng proyekto ay mga nakatala sa loob ng {{partners}}.
+    intro_3: Ang pagpapasinaya ng OpenStreetMap ay malugod na tinatangkilik ng %{ucl} at %{bytemark}. Ang iba pang mga tagapagtangkilik ng proyekto ay mga nakatala sa loob ng %{partners}.
     intro_3_partners: wiki
     license: 
       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
     intro_3_partners: wiki
     license: 
       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
@@ -928,20 +930,20 @@ tl:
     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
     view: Tingnan
     view_tooltip: Tingnan ang mapa
     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
     view: Tingnan
     view_tooltip: Tingnan ang mapa
-    welcome_user: Maligayang pagdating, {{user_link}}
+    welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
     wiki: Wiki
     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
     wiki: Wiki
     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
   license_page: 
     foreign: 
       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
-      text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng {{english_original_link}}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
+      text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
       title: Tungkol sa salinwikang ito
       title: Tungkol sa salinwikang ito
-    legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\n   Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipapadala and iangkop ang aming mga mapa\n  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago mo o nagtatag mula sa aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Kapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap\n, CC-BY-SA&rdquo;. Kapag ginamit mo lamang ang dato ng mapa,\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa \n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\n   Estadistika ng Canada).</li>\n   <li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa \n   Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n   <li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Ang pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o\n tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>\n\n  hinihiling naming ang &ldquo;Map data &copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Kung saan maaari, dapat na ikawing ang OpenStreetMap sa <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  at ang CC-BY-SA sa <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kapag\n  ginagamit mo ang isang midya kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong nakalimbag na mga akda), iminumungkahi naming ituro ang mga mambabasa mo sa \n  www.openstreetmap.org (maaaring sa pamamagitan ng pagpapahaba ng  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at papunta sa\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>\n  Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\n  Ang mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\n  Bagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido.\n\n  Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a>\n  and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\n  Ang aming lisensiyang CC-BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\n\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa \n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\n   Estadistika ng Canada).</li>\n   <li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa \n   Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n   <li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Ang pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o\n tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
+    legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC-BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC-BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
     native: 
       mapping_link: simulan ang pagmamapa
       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
     native: 
       mapping_link: simulan ang pagmamapa
       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
-      text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa {{native_link}} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at {{mapping_link}}.
+      text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
       title: Tungkol sa pahinang ito
   message: 
     delete: 
       title: Tungkol sa pahinang ito
   message: 
     delete: 
@@ -950,12 +952,12 @@ tl:
       date: Petsa
       from: Mula sa
       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
       date: Petsa
       from: Mula sa
       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
-      no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga {{people_mapping_nearby_link}}?
+      no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: kahong-labasan
       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
       subject: Paksa
       title: Kahon ng pumapasok
       outbox: kahong-labasan
       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
       subject: Paksa
       title: Kahon ng pumapasok
-      you_have: Mayroon kang {{new_count}} bagong mga mensahe at {{old_count}} lumang mga mensahe
+      you_have: Mayroon kang %{new_count} bagong mga mensahe at %{old_count} lumang mga mensahe
     mark: 
       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
     mark: 
       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
@@ -970,7 +972,7 @@ tl:
       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
       message_sent: Naipadala na ang mensahe
       send_button: Ipadala
       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
       message_sent: Naipadala na ang mensahe
       send_button: Ipadala
-      send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa {{name}}
+      send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
       subject: Paksa
       title: Magpadala ng mensahe
     no_such_message: 
       subject: Paksa
       title: Magpadala ng mensahe
     no_such_message: 
@@ -984,14 +986,14 @@ tl:
     outbox: 
       date: Petsa
       inbox: kahon ng pumapasok
     outbox: 
       date: Petsa
       inbox: kahon ng pumapasok
-      my_inbox: "{{inbox_link}} ko"
-      no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga {{people_mapping_nearby_link}}?
+      my_inbox: "%{inbox_link} ko"
+      no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
       outbox: kahong-labasan
       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
       subject: Paksa
       title: Kahong-labasan
       to: Para kay
       outbox: kahong-labasan
       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
       subject: Paksa
       title: Kahong-labasan
       to: Para kay
-      you_have_sent_messages: Mayroon kang {{count}} naipadalang mga mensahe
+      you_have_sent_messages: Mayroon kang %{count} naipadalang mga mensahe
     read: 
       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
     read: 
       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
@@ -1004,33 +1006,33 @@ tl:
       title: Basahin ang mensahe
       to: Para kay
       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
       title: Basahin ang mensahe
       to: Para kay
       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
-      wrong_user: Lumagda ka bilang si `{{user}}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
+      wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
     reply: 
     reply: 
-      wrong_user: Lumagda ka bilang si `{{user}}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
+      wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
     sent_message_summary: 
       delete_button: Burahin
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
     sent_message_summary: 
       delete_button: Burahin
   notifier: 
     diary_comment_notification: 
-      footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa {{readurl}} at maaari kang pumuna roon sa {{commenturl}} o tumugon doon sa {{replyurl}}
-      header: "Pinuna ni {{from_user}} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang {{subject}}:"
-      hi: Kumusta {{to_user}},
-      subject: Si {{user}} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
+      footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
+      header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
+      hi: Kumusta %{to_user},
+      subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
     email_confirm_html: 
       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
       greeting: Kumusta,
     email_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
     email_confirm_html: 
       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
       greeting: Kumusta,
-      hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa {{server_url}} papunta sa {{new_address}}.
+      hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
       greeting: Kumusta,
       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
     email_confirm_plain: 
       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
       greeting: Kumusta,
       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
-      hopefully_you_2: "{{server_url}} papunta sa {{new_address}}."
+      hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
     friend_notification: 
     friend_notification: 
-      befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa {{befriendurl}}.
-      had_added_you: Idinagdag ka ni {{user}} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
-      see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa {{userurl}}.
-      subject: Idinagdag ka ni {{user}} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
+      befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
+      had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
+      see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
+      subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
     gpx_notification: 
       and_no_tags: at walang mga tatak.
       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
     gpx_notification: 
       and_no_tags: at walang mga tatak.
       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
@@ -1041,7 +1043,7 @@ tl:
         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
       greeting: Kumusta,
       success: 
         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
       greeting: Kumusta,
       success: 
-        loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may {{trace_points}} mula sa isang maaaring {{possible_points}} mga tuldok.
+        loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
       with_description: na may paglalarawan
       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
       with_description: na may paglalarawan
       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
@@ -1057,10 +1059,10 @@ tl:
       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
     message_notification: 
       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
     message_notification: 
-      footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa {{readurl}}
-      footer2: at maaari kang tumugon doon sa {{replyurl}}
-      header: "Nagpadala sa iyo si {{from_user}} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang {{subject}}:"
-      hi: Kumusta {{to_user}},
+      footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
+      footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
+      header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
+      hi: Kumusta %{to_user},
     signup_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
     signup_confirm_html: 
     signup_confirm: 
       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
     signup_confirm_html: 
@@ -1070,8 +1072,8 @@ tl:
       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
       greeting: Kumusta ka diyan!
       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
       greeting: Kumusta ka diyan!
       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
-      introductory_video: Maaari kang manood ng isang {{introductory_video_link}}.
-      more_videos: Mayroong mga {{more_videos_link}}.
+      introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
+      more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
@@ -1101,9 +1103,9 @@ tl:
       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
-      request_access: Ang aplikasyong {{app_name}} ay humihiling na makapunta sa akawnt mo. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa iyong kagustuhan.
+      request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na makapunta sa akawnt mo. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa iyong kagustuhan.
     revoke: 
     revoke: 
-      flash: Binawi mo ang kahalip para sa {{application}}
+      flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
   oauth_clients: 
     create: 
       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
@@ -1131,7 +1133,7 @@ tl:
       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
-      no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  {{oauth}}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
+      no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
       revoke: Bawiin!
       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
       revoke: Bawiin!
@@ -1140,7 +1142,7 @@ tl:
       submit: Magpatala
       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
     not_found: 
       submit: Magpatala
       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
     not_found: 
-      sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang {{type}}.
+      sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
     show: 
       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
     show: 
       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
@@ -1155,7 +1157,7 @@ tl:
       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
-      title: Mga detalye ng OAuth para sa {{app_name}}
+      title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
     update: 
       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
     update: 
       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
@@ -1165,7 +1167,7 @@ tl:
       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
-      not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong {{user_page}}.
+      not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
@@ -1176,7 +1178,7 @@ tl:
       js_3: Maaaring naisin mong subukan ang <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">pangtingin-tingin ng hindi tumitinag na tisa ng Tiles@Home</a>.
       license: 
         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
       js_3: Maaaring naisin mong subukan ang <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">pangtingin-tingin ng hindi tumitinag na tisa ng Tiles@Home</a>.
       license: 
         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
-        notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang {{license_name}} ng {{project_name}} at ng mga tagapag-ambag nito.
+        notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
       permalink: Permalink
       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
       permalink: Permalink
       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
@@ -1273,7 +1275,7 @@ tl:
       download: ikargang paibaba
       edit: baguhin
       filename: "Pangalan ng talaksan:"
       download: ikargang paibaba
       edit: baguhin
       filename: "Pangalan ng talaksan:"
-      heading: Binabago ang {{name}} ng bakas
+      heading: Binabago ang %{name} ng bakas
       map: mapa
       owner: "May-ari:"
       points: "Mga tuldok:"
       map: mapa
       owner: "May-ari:"
       points: "Mga tuldok:"
@@ -1281,20 +1283,20 @@ tl:
       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
       tags: "Mga tatak:"
       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
       tags: "Mga tatak:"
       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
-      title: Binabago ang bakas na {{name}}
+      title: Binabago ang bakas na %{name}
       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
       visibility: "Pagkanatatanaw:"
       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
     list: 
       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
       visibility: "Pagkanatatanaw:"
       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
     list: 
       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
-      public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay {{user}}
-      tagged_with: tinatakan ng {{tags}}
+      public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
+      tagged_with: tinatakan ng %{tags}
       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
     make_public: 
       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
     no_such_user: 
       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
     make_public: 
       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
     no_such_user: 
-      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang {{user}}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
-      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na {{user}}
+      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
+      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
       title: Walang ganyang tagagamit
     offline: 
       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
       title: Walang ganyang tagagamit
     offline: 
       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
@@ -1302,9 +1304,9 @@ tl:
     offline_warning: 
       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
     trace: 
     offline_warning: 
       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
     trace: 
-      ago: "{{time_in_words_ago}} ang nakalipas"
+      ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
       by: sa pamamagitan ng
       by: sa pamamagitan ng
-      count_points: "{{count}} mga puntos"
+      count_points: "%{count} mga puntos"
       edit: baguhin
       edit_map: Baguhin ang Mapa
       identifiable: MAKIKILALA
       edit: baguhin
       edit_map: Baguhin ang Mapa
       identifiable: MAKIKILALA
@@ -1329,15 +1331,14 @@ tl:
     trace_header: 
       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
     trace_header: 
       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
-      traces_waiting: Mayroon kang {{count}} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
+      traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
-      your_traces: Tingnan ang mga pagbabakas mo lamang
     trace_optionals: 
       tags: Mga tatak
     trace_paging_nav: 
     trace_optionals: 
       tags: Mga tatak
     trace_paging_nav: 
-      next: Susunod &raquo;
-      previous: "&laquo; Nakaraan"
-      showing_page: Ipinapakita ang pahinang {{page}}
+      next: Susunod »
+      previous: « Nakaraan
+      showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
     view: 
       delete_track: Burahin ang bakas na ito
       description: "Paglalarawan:"
     view: 
       delete_track: Burahin ang bakas na ito
       description: "Paglalarawan:"
@@ -1345,7 +1346,7 @@ tl:
       edit: baguhin
       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
       filename: "Pangalan ng talaksan:"
       edit: baguhin
       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
       filename: "Pangalan ng talaksan:"
-      heading: Tinatanaw ang bakas na {{name}}
+      heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
       map: mapa
       none: Wala
       owner: "May-ari:"
       map: mapa
       none: Wala
       owner: "May-ari:"
@@ -1353,7 +1354,7 @@ tl:
       points: "Mga tuldok:"
       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
       tags: "Mga tatak:"
       points: "Mga tuldok:"
       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
       tags: "Mga tatak:"
-      title: Tinitingnan ang bakas na {{name}}
+      title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
       uploaded: "Naikarga na:"
       visibility: "Pagkanakikita:"
       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
       uploaded: "Naikarga na:"
       visibility: "Pagkanakikita:"
@@ -1411,7 +1412,7 @@ tl:
       button: Tiyakin
       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
       button: Tiyakin
       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
-      reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="{{reconfirm}}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
+      reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
     confirm_email: 
       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
     confirm_email: 
@@ -1421,8 +1422,8 @@ tl:
       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
     confirm_resend: 
       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
     confirm_resend: 
-      failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si {{name}}.
-      success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa {{email}} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
+      failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
+      success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
     filter: 
       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
     go_public: 
     filter: 
       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
     go_public: 
@@ -1433,17 +1434,15 @@ tl:
       heading: Mga tagagamit
       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
       showing: 
       heading: Mga tagagamit
       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
       showing: 
-        other: isa=Ipinapakita ang pahinang {{page}} ({{first_item}} ng  mga {{items}})
-      summary: Nilikha ang {{name}} mula sa {{ip_address}} noong {{date}}
-      summary_no_ip: Nilikha ang {{name}} noong {{date}}
+        other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
+      summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
+      summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
       title: Mga tagagamit
     login: 
       title: Mga tagagamit
     login: 
-      account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="{{reconfirm}}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
-      account suspended: Paumanhin, inantala ang akawnt mo dahil sa kahina-hinalang gawain. <br />Mangyaring makipag-ugnayan sa {{webmaster}} kung nais mong talakayin ito.
-      already have: Mayroon ka nang akawnt ng OpenStreetMap? Mangyaring lumagda.
+      account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
+      account suspended: Paumanhin, inantala ang akawnt mo dahil sa kahina-hinalang gawain. <br />Mangyaring makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.
       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
-      create_account: lumikha ng isang akawnt
       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
       heading: Lumagda
       login_button: Lumagda
       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
       heading: Lumagda
       login_button: Lumagda
@@ -1451,7 +1450,6 @@ tl:
       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
       password: "Hudyat:"
       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
       password: "Hudyat:"
-      please login: Mangyaring lumagda o {{create_user_link}}.
       register now: Magpatala na ngayon
       remember: "Tandaan ako:"
       title: Lumagda
       register now: Magpatala na ngayon
       remember: "Tandaan ako:"
       title: Lumagda
@@ -1470,9 +1468,9 @@ tl:
       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
       title: Naiwalang hudyat
     make_friend: 
       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
       title: Naiwalang hudyat
     make_friend: 
-      already_a_friend: Kaibigan ka na ni {{name}}.
-      failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si {{name}} bilang isang kaibigan.
-      success: Kaibigan mo na ngayon si {{name}}.
+      already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
+      failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
+      success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
     new: 
       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
     new: 
       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
@@ -1482,38 +1480,38 @@ tl:
       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
       email address: "Tirahan ng E-liham:"
       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
       email address: "Tirahan ng E-liham:"
       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
-      flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa {{email}} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
+      flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
       password: "Hudyat:"
       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
       password: "Hudyat:"
       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
-      terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="{{url}}">pahinang ito ng wiki</a>.
+      terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
       title: Likhain ang akawnt
     no_such_user: 
       title: Likhain ang akawnt
     no_such_user: 
-      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang {{user}}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
-      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na {{user}}
+      body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
+      heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
       title: Walang ganyang tagagamit
     popup: 
       friend: Kaibigan
       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
       your location: Kinalalagyan mo
     remove_friend: 
       title: Walang ganyang tagagamit
     popup: 
       friend: Kaibigan
       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
       your location: Kinalalagyan mo
     remove_friend: 
-      not_a_friend: Si {{name}} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
-      success: Si {{name}} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
+      not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
+      success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
     reset_password: 
       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
     reset_password: 
       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
-      heading: Muling itakda ang Hudyat para kay {{user}}
+      heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
       password: "Hudyat:"
       reset: Muling Itakda ang Hudyat
       title: Muling itakda ang hudyat
     set_home: 
       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
     suspended: 
       password: "Hudyat:"
       reset: Muling Itakda ang Hudyat
       title: Muling itakda ang hudyat
     set_home: 
       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
     suspended: 
-      body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa {{webmaster}} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
+      body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
       heading: Inantala ang Akawnt
       title: Naantalang Akawnt
       webmaster: panginoon ng sapot
       heading: Inantala ang Akawnt
       title: Naantalang Akawnt
       webmaster: panginoon ng sapot
@@ -1522,6 +1520,7 @@ tl:
       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
       consider_pd_why: ano ba ito?
       decline: Tanggihan
       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
       consider_pd_why: ano ba ito?
       decline: Tanggihan
+      guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
       heading: Tuntunin sa taga-ambag
       legale_names: 
         france: Pransiya
       heading: Tuntunin sa taga-ambag
       legale_names: 
         france: Pransiya
@@ -1534,7 +1533,7 @@ tl:
     view: 
       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
       add as friend: idagdag bilang kaibigan
     view: 
       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
       add as friend: idagdag bilang kaibigan
-      ago: ({{time_in_words_ago}} na ang nakalipas)
+      ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
       blocks by me: mga paghahadlang ko
       blocks on me: mga paghadlang sa akin
       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
       blocks by me: mga paghahadlang ko
       blocks on me: mga paghadlang sa akin
@@ -1549,10 +1548,10 @@ tl:
       edits: mga pagbabago
       email address: "Tirahan ng e-liham:"
       hide_user: itago ang tagagamit na ito
       edits: mga pagbabago
       email address: "Tirahan ng e-liham:"
       hide_user: itago ang tagagamit na ito
-      if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng {{settings_link}}.
-      km away: "{{count}}km ang layo"
-      latest edit: "Pinakahuling pagbabago {{ago}}:"
-      m away: "{{count}}m ang layo"
+      if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
+      km away: "%{count}km ang layo"
+      latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
+      m away: "%{count}m ang layo"
       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
       my diary: talaarawan ko
       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
       my diary: talaarawan ko
@@ -1584,33 +1583,33 @@ tl:
       your friends: Mga kaibigan mo
   user_block: 
     blocks_by: 
       your friends: Mga kaibigan mo
   user_block: 
     blocks_by: 
-      empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si {{name}}.
-      heading: Tala ng mga paghadlang ni {{name}}
-      title: Mga paghadlang ni {{name}}
+      empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
+      heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
+      title: Mga paghadlang ni %{name}
     blocks_on: 
     blocks_on: 
-      empty: Hindi pa hinahadlangan si {{name}}.
-      heading: Tala ng mga paghadlang sa {{name}}
-      title: Mga paghadlang sa {{name}}
+      empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
+      heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
+      title: Mga paghadlang sa %{name}
     create: 
     create: 
-      flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si {{name}}.
+      flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
     edit: 
       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
     edit: 
       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
-      heading: Binabago ang paghadlang kay {{name}}
+      heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
-      reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si {{name}}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
+      reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
       show: Tingnan ang hadlang na ito
       submit: Isapanahon ang paghadlang
       show: Tingnan ang hadlang na ito
       submit: Isapanahon ang paghadlang
-      title: Binabago ang paghadlang kay {{name}}
+      title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
     filter: 
       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
     helper: 
     filter: 
       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
     helper: 
-      time_future: Magwawakas sa {{time}}.
-      time_past: Nagwakas na noong {{time}} na ang nakalilipas.
+      time_future: Magwawakas sa %{time}.
+      time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
     index: 
       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
     index: 
       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
@@ -1621,17 +1620,17 @@ tl:
       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
     new: 
       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
     new: 
       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
-      heading: Nililikha ang paghadlang kay {{name}}
+      heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
-      reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si {{name}}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
+      reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
       submit: Likhain ang hadlang
       submit: Likhain ang hadlang
-      title: Nililikha ang paghadlang kay {{name}}
+      title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
     not_found: 
       back: Bumalik sa talatuntunan
       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
     not_found: 
       back: Bumalik sa talatuntunan
-      sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na {{id}}.
+      sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
     partial: 
       confirm: Nakatitiyak ka ba?
       creator_name: Tagapaglikha
     partial: 
       confirm: Nakatitiyak ka ba?
       creator_name: Tagapaglikha
@@ -1645,47 +1644,47 @@ tl:
       status: Kalagayan
     period: 
       one: 1 oras
       status: Kalagayan
     period: 
       one: 1 oras
-      other: "{{count}} mga oras"
+      other: "%{count} mga oras"
     revoke: 
       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
     revoke: 
       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
-      heading: Binabawi ang paghadlang sa {{block_on}} ni {{block_by}}
-      past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong {{time}} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
+      heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
+      past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
       revoke: Bawiin!
       revoke: Bawiin!
-      time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na {{time}}.
-      title: Binabawi ang paghadlang sa {{block_on}}
+      time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
+      title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
     show: 
       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
       confirm: Nakatitiyak ka ba?
       edit: Baguhin
     show: 
       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
       confirm: Nakatitiyak ka ba?
       edit: Baguhin
-      heading: "{{block_on}} hinadlangan ni {{block_by}}"
+      heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
       revoke: Bawiin!
       revoker: "Tagapagbawi:"
       show: Ipakita
       status: Kalagayan
       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
       revoke: Bawiin!
       revoker: "Tagapagbawi:"
       show: Ipakita
       status: Kalagayan
-      time_future: Magwawakas sa {{time}}
-      time_past: Nagwakas noong {{time}} na ang nakalilipas
-      title: "{{block_on}} hinadlangan ni {{block_by}}"
+      time_future: Magwawakas sa %{time}
+      time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
+      title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
     update: 
       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
       success: Naisapanahon na ang hadlang.
   user_role: 
     filter: 
     update: 
       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
       success: Naisapanahon na ang hadlang.
   user_role: 
     filter: 
-      already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang {{role}}.
-      doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning {{role}}.
-      not_a_role: Ang bagting na `{{role}}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
+      already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
+      doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
+      not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
     grant: 
       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
     grant: 
-      are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `{{role}}' sa tagagamit na si `{{name}}'?
+      are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
       confirm: Pagtibayin
       confirm: Pagtibayin
-      fail: Hindi maibibigay ang gampaning `{{role}}' sa tagagamit na si `{{name}}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
+      fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
     revoke: 
       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
     revoke: 
-      are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `{{role}}' mula sa tagagamit na si `{{name}}'?
+      are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
       confirm: Tiyakin
       confirm: Tiyakin
-      fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `{{role}}' mula sa tagagamit na si `{{name}}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
+      fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin
       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin