Some of these files were in ISO-8859-1, no idea how that happened.
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
index baeff2a7eb6bd6a6c0c3b8c493cb0f58886cd92a..9e04de2728c5e5d9c3857673408a332821d935ea 100644 (file)
@@ -1,77 +1,77 @@
 sv: 
   a_poi: $1 en POI
-  a_way: $1 en väg
-  action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
-  action_cancelchanges: avbryter ändringar på
+  a_way: $1 en väg
+  action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
+  action_cancelchanges: avbryter ändringar på
   action_createpoi: Skapa en POI, "punkt av intresse"
   action_deletepoint: tar bort en punkt
-  action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
-  action_mergeways: Slå samman två vägar
-  action_movepoi: Flytta på en POI, "punkt av intresse"
+  action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
+  action_mergeways: Slå samman två vägar
+  action_movepoi: Flytta på en POI, "punkt av intresse"
   action_movepoint: Flytta en punkt
-  action_moveway: flytta en väg
-  action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
-  action_poitags: lägger till taggar på en POI
-  action_reverseway: Byter rikting på en väg
-  action_splitway: delar upp en väg
-  action_waytags: lägger till taggar på en väg
-  advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
-  advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
-  advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
-  advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
+  action_moveway: flytta en väg
+  action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
+  action_poitags: lägger till taggar på en POI
+  action_reverseway: Byter rikting på en väg
+  action_splitway: delar upp en väg
+  action_waytags: lägger till taggar på en väg
+  advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
+  advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
+  advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
+  advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
   cancel: Avbryt
   createrelation: Skapa en ny relation
   delete: Radera
   deleting: tar bort
-  drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
-  editinglive: Ändrar live
+  drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
+  editinglive: Ändrar live
   editingoffline: Redigerar offline
-  emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
-  error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
-  error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
-  error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
-  error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
-  existingrelation: Lägg till existerande relation
-  findrelation: Sök efter relation innehållande
-  gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
-  help: Hjälp
-  hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
-  hint_loading: laddar vägar
-  hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
-  hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
-  hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
-  norelations: Inga relationer i nuvarande område
-  openchangeset: Öppnar ändringsset
-  option_custompointers: Använd penna och handpekare
+  emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
+  error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
+  error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
+  error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
+  error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
+  existingrelation: Lägg till existerande relation
+  findrelation: Sök efter relation innehållande
+  gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
+  help: Hjälp
+  hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
+  hint_loading: laddar vägar
+  hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
+  hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
+  hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
+  norelations: Inga relationer i nuvarande område
+  openchangeset: Öppnar ändringsset
+  option_custompointers: Använd penna och handpekare
   option_fadebackground: Mattad bakgrund
-  option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
+  option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
   option_warnings: Visa flytande varningar
   point: Nod (punkt)
-  prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
-  prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
-  prompt_editlive: Ändra direkt
-  prompt_editsave: Ändra via spara
-  prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
-  prompt_launch: Öppna extern URL
-  prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
-  prompt_savechanges: Spara ändringar
-  prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
-  prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
-  prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
+  prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
+  prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
+  prompt_editlive: Ändra direkt
+  prompt_editsave: Ändra via spara
+  prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
+  prompt_launch: Öppna extern URL
+  prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
+  prompt_savechanges: Spara ändringar
+  prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
+  prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
+  prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
   save: Spara
-  tip_addrelation: Lägg till en ny relation
-  tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
-  tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
-  tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
-  tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
-  tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
-  tip_gps: Visa GPS-spår (G)
-  tip_noundo: Finns inget att ångra
-  tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
-  tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
-  tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
-  tip_revertversion: Välj version som ska användas
+  tip_addrelation: Lägg till en ny relation
+  tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
+  tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
+  tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
+  tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
+  tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
+  tip_gps: Visa GPS-spår (G)
+  tip_noundo: Finns inget att ångra
+  tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
+  tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
+  tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
+  tip_revertversion: Välj version som ska användas
   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
-  tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
-  tip_undo: Ångra $1 (Z)
-  way: Väg
+  tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
+  tip_undo: Ångra $1 (Z)
+  way: Väg