Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / hy.json
index c1f41099ce5578000f0660e73db5ba5353ef4d05..c380d60f690777e4fb309577e583a776ebdecc39 100644 (file)
             },
             "delete": {
                 "title": "Ջնջել։",
-                "description": "Ընդմիշտ ջնջել օբյեկտը։",
                 "annotation": {
                     "point": "Կէտը ջնջուած է։",
                     "vertex": "Ուղղու հանգոյցը ջնջուած է։",
                     "line": "Գիծը ջնջուած է։",
                     "area": "Տիրոյթը ջնջուած է։",
-                    "relation": "Յարաբերութիւնը ջնջուած է։",
-                    "multiple": "{n} օբյեկտ ջնջուած է։"
-                },
-                "incomplete_relation": "Այս յատկութիւնը չի կարող հեռացուել, քանի որ ամբողջովին ներբեռնուած չէ։",
-                "part_of_relation": "Այս յատկութիւնը չի կարող ջնջուել, քանի որ այն աւելի մեծ յարաբերութեան մաս է։ Նախ պէտք է հեռացնել այն յարաբերութիւնների ցանկից։",
-                "connected_to_hidden": "Սա չի կարող ջնջուել, քանի որ կապ ունի թաքնուած յատկութեան հետ։"
+                    "relation": "Յարաբերութիւնը ջնջուած է։"
+                }
             },
             "add_member": {
                 "annotation": "Աւելացուել է յարաբերութեան անդամ։"
                 "key": "Ց",
                 "annotation": "{n} յատկութիւնները միաւորուել են։",
                 "not_eligible": "Այս յատկութիւնները չենկարող միաւորուել։",
-                "not_adjacent": "Այս յատկութիւնները չեն կարող միաւորուել, քանի որ իրար կպած չեն։",
                 "restriction": "Այս յատկութիւնները չեն կարող միաւորուել, քանի որ դրանցից առնուազն մէկը՝ «{relation}» յարաբերութեան անդամ է։",
                 "incomplete_relation": "Այս յատկութիւնները չեն կարող միաւորուել, քանի որ դրանցից առնուազն մէկը ամբողջովին ներբեռնուած չէ։",
                 "conflicting_tags": "Այս յատկութիւնները չեն կարող միաւորուել, քանի որ դրանց պիտակներից որոշներն ունեն հակասող արժէքներ։"
             },
             "move": {
                 "title": "Տեղաշարժել",
-                "description": "Տեղաշարժել սա այլ տեղ։",
                 "key": "Մ",
                 "annotation": {
                     "point": "Կէտը տեղաշարժուած է։",
                     "vertex": "Ուղղու հանգոյցը տեղաշարժուած է։",
                     "line": "Գիծը տեղաշարժուած է։",
-                    "area": "Տիրոյթը տեղաշարժուած է։",
-                    "multiple": "Մի քանի օբյեկտ տեղափոխուել է։"
-                },
-                "incomplete_relation": "Այս յատկութիւնը չի կարող տեղափոխուել, քանի որ ամբողջովին ներբեռնուած չէ։",
-                "too_large": "Սա չի կարող տեղաշարժուել, քանի որ դրա բաւական մասը տեսանելի չէ։",
-                "connected_to_hidden": "Սա չի կարող տեղաշարժուել, քանի որ կպած է թաքնուած յատկութեանը։"
+                    "area": "Տիրոյթը տեղաշարժուած է։"
+                }
             },
             "rotate": {
                 "title": "Պտտել։",
-                "description": "Պտտել այս օբյեկտը իր կենտրոնական կէտի շուրջ։",
                 "key": "Ռ",
                 "annotation": {
                     "line": "Գիծը պտտուել է։",
                     "area": "Տիրոյթը պտտուել է։"
-                },
-                "too_large": "Դա չի կարող պտտուել, քանի դեռ բաւական տեսանելի չէ։",
-                "connected_to_hidden": "Սա չի կարող պտտուել, քանի դեռ կապուած է թաքնուած յատկութեան հետ։"
+                }
             },
             "reverse": {
                 "title": "Հետադարձ",
             "readonly": "API֊ը միայն ընթերցուող ռեժիմում է։ Պէտք է սպասէք փոփոխութիւնները պահելու համար։"
         },
         "commit": {
-            "title": "Պահել փոփոխութիւնները։",
-            "message_label": "Փոփոխութեան մեկնաբանութիւն",
             "upload_explanation": "Փոփոխութիւնները տեսանելի կը լինեն ՕփենՍթրիթՄէփ տուեալներ օգտագործող բոլոր քարտէզներում։",
             "upload_explanation_with_user": "Փոփոխութիւններն, որ վերբեռնում էք որպէս {user} տեսանելի կը լինեն ՕփենՍթրիթՄէփ տուեալներ օգտագործող բոլոր քարտէզներում։",
-            "save": "Պահել",
             "cancel": "Չեղարկել",
             "changes": "{count} Փոփոխութիւն",
             "warnings": "Զգուշացումներ",
             "list": "{users}֊ների խմբագրումները",
             "truncated_list": "{users} խմբագրումներն եւ {count} ուրիշները"
         },
-        "infobox": {
-            "selected": "{n} ընտրուած է",
-            "geometry": "Երկրաչափութիւն",
-            "closed": "փակուած է",
-            "center": "Կենտրոն",
-            "perimeter": "Պարագիծ",
-            "length": "Երկարութիւն",
-            "area": "Տիրոյթ",
-            "centroid": "Հաւասարակշռութեան կէտ",
-            "location": "Տեղանք"
-        },
         "geometry": {
             "point": "կէտ",
             "vertex": "գագաթ",
             "back_tooltip": "Փոխել յատկութիւնը",
             "remove": "Հեռացնել",
             "search": "Փնտրել",
-            "multiselect": "Ընտրուած միաւորները",
             "unknown": "Անյայտ",
             "incomplete": "<not downloaded>",
             "feature_list": "Փնտրման յատկութիւնները",
             "none": "Ոչ մի",
             "custom": "Յատուկ",
             "custom_button": "Խմբագրել յատուկ ետնանկարը",
-            "custom_prompt": "Ներմուծել սալիկի URL շաբլոն. Օգտագործել՝ {z}, {x}, {y}  նշաններ Z/X/Y սխեմայի, եւ {u} քառասալիկ սխեմայի համար։",
             "reset": "վերամեկնարկել",
             "minimap": {
                 "description": "Մինիքարտէզ",
         },
         "restore": {
             "heading": "Չպահպանուած փոփոխութիւններ ունէք",
-            "description": "Ուզո՞ւմ էք վերականգնել անցեալ խմբագրումից մնացած չպահպանուած փոփոխութիւնները։",
-            "restore": "Վերականգնել",
-            "reset": "Վերամեկնարկել"
+            "description": "Ուզո՞ւմ էք վերականգնել անցեալ խմբագրումից մնացած չպահպանուած փոփոխութիւնները։"
         },
         "save": {
             "title": "Պահել",
-            "help": "Պահել փոփոխութիւններն ՕփենՍթրիթՄէփում, դարձնելով դրանք տեսանելի այլ օգտուողներին։",
             "no_changes": "Պահելու բան չկայ։",
             "error": "Սխալներ առաջացան պահելու ընթացքում։",
             "status_code": "Սպասարիչը վերադարձրել է {code} սխալի կոդը։",
             "unknown_error_details": "Համոզուէք, որ համացանցին կապ ունէք։",
-            "uploading": "Փոփոխութիւնները վերբեռնւում են ՕփենՍթրիթՄէփ։",
             "unsaved_changes": "Չպահպանուած փոփոխութիւններ ունէք",
             "conflict": {
                 "header": "Լուծել հակասող խմբագրումները։",
                 "restore": "Վերականգնել",
                 "delete": "Թողնել Ջնջուածը",
                 "download_changes": "Ներբեռնել ձեր փոփոխութւնները։",
-                "done": "Բոլոր հակասումները լուծուած են։",
-                "help": "Այլ օգտուող փոխել է նոյն քարտէզում ձեր փոխած յատկութիւններից մի քանիսը։\nԿտացրէք ներքեւում ցուցադրուած ամէն մի միաւորին հակասումների մասին մանրամասներն\nիմանալու համար, եւ ընտրէք, պահել ձե՞ր թէ այդ օգտուողի վարկածը։\n"
+                "done": "Բոլոր հակասումները լուծուած են։"
             }
         },
         "merge_remote_changes": {
             "conflict": {
-                "deleted": "Այս օբյեկտը ջնջուել է {user}֊ի կողմից։",
-                "location": "Այս օբյեկտը տեղաշարժուել է եւ ձեր եւ {user}֊ի կողմից։",
                 "nodelist": "Հանգոյցները փոխուել են եւ ձեր եւ {user}֊ի կողմից։",
                 "memberlist": "Յարաբերութեան անդամները փոխուել են եւ ձեր եւ {user}֊ի կողմից։",
                 "tags": "Դուք փոխել էք <b>{tag}</b> պիտակը դարձնելով այն «{local}» եւ {user} ֊ը փոխեց այն դարձնելով «{remote}»։"
             "google": "Տարածել Գուգլ+֊ում"
         },
         "confirm": {
-            "okay": "Լաւ",
             "cancel": "Չեղարկել"
         },
         "splash": {
         },
         "validations": {
             "untagged_point": "Չպիտակուած կէտ",
-            "untagged_line": "Չպիտակուած գիծ",
-            "untagged_area": "Չպիտակուած տիրոյթ",
-            "many_deletions": "Ջնջում էք {n} օբյեկտ։ Համոզուա՞ծ էք, որ ուզում էք դա անել։ Արդիւնքում դրանք անհետանալու են քարտէզից, որ բոլորը տեսնում են openstreetmap.org կայքում։",
-            "tag_suggests_area": "{tag} պիտակը ենթադրում է, որ գիծը պէտք է լինի տիրոյթ, բայց այն տիրոյթ չէ",
             "untagged_point_tooltip": "Ընտրիր յատկութիւն, որ բնորոշում է այս գիծը։",
+            "untagged_line": "Չպիտակուած գիծ",
             "untagged_line_tooltip": "Ընտրիր յատկութեան տիպը, որ բնորոշում է այս գիծը։",
+            "untagged_area": "Չպիտակուած տիրոյթ",
             "untagged_area_tooltip": "Ընտրիր յատկութեան տիպը, որ բնորոշում է այս տիրոյթը",
+            "tag_suggests_area": "{tag} պիտակը ենթադրում է, որ գիծը պէտք է լինի տիրոյթ, բայց այն տիրոյթ չէ",
             "deprecated_tags": "Հնացած պիտակներ՝ {tags}"
         },
         "zoom": {
         },
         "cannot_zoom": "Այս ռեժիմում հնարաւոր չէ աւելի փոքրացնել։",
         "full_screen": "Դարձնել լիաէկրան",
-        "gpx": {
-            "local_layer": "Լոկալ GPX նիշք",
-            "drag_drop": "Նետիր .gpx նիշքը էջի վրայ, կամ կտացրու աջում գտնուող ստեղնը որպէզսի գտնես այն քո մօտ։",
-            "zoom": "Մեծացնել դէպի GPX հետագիծ",
-            "browse": "Գտնել .gpx նիշք"
-        },
         "mapillary": {
             "view_on_mapillary": "Դիտել այս նկարը Mapillary ֊ում"
         },
         "help": {
             "title": "Օգնութիւն",
-            "help": "# Ձեռնարկ\n\nՍա [ՕփենՍթրիթՄէփ](http://www.openstreetmap.org/)֊ի խմբագրիչ է՝ ազատ եւ խմբարուող աշխարհի քարտէզ։ Կարող ես օգտագործել այն քո տեղանքում փոփոխութիւններ եւ աւելացումներ կատարելու համար, դարձնելով աշխարհի բաց քարտէզը բոլորի համար աւելի կիրառելի։\n\nՔո արած փոփոխութիւնները տեսանելի են լինելու բոլորին, ով օգտագորթում է ՕփենՍթրիթՄէփ քարտէզը։ Խմբարելու համար, պէտք է\n[մուտք գործել](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD խմբագրիչը](http://ideditor.com/) միասնական նախագիծ է, որի [ելատեքստը հասանելի է Գիտհաբում](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
-            "editing_saving": "# Խմբագրելն ու Պահելը\n\nԱյս խմբագրիչը նախատեսուած է առցանց աշխատելու համար, եւ դուք օգտւում ենք նրանով հիմա վեբ կայքի միջոցով։\n\n### Յատկութիւններ ընտրելը\n\nՔարտէզի յատկութիւն՝ օրինակ ճանապարհ, կամ հետաքրքրութեան կէտ ընտրելու համար, կտացրու այն քարտէզի վրայ։ Դա լուսաշեշտելու է ընտրուաթ յատկութիւնը, բացելու է դրա մասին մանրամասներով վահանակ, եւ ցուցադրելու է ցանկ՝ ինչ է հնարաւոր անել այդ յատկութեան հետ։\n\nՄի քանի յատկութիւն ընտրելու համար, պահիր սեղմած 'Shift' ստեղնը։ Յետոյ կամ կտացրու այն յատկութիւններն, որ ուզում ես ընտրել, կամ քաշիր քարտէզի վրայով, ուղղանկիւն նկարելու համար։ Այսպէս գծելու ես ուղղանկիւն, եւ ընտրելու ես դրա բոլոր կէտերը։\n\n### Խմբագրումներ պահելը\n\nԱրուածդ փոփոխութիւնները (ճանապարհների, շէնքերի, եւ այլն փոփոխութիւնները) պահւում են համակարգչիդ յիշողութեան մէջ, քանի դեռ վերբեռնուած չեն սպասարկիչ։ Մի անհանգստացիր, եթէ սխալ ես արել՝ կարող ես հետարկել փոփոխութիւններդ հետարկելու ստեղնը սեղմելով, եւ վերարկել՝ վերարկելու ստեղնի օգնութեամբ։\n\nԿտացրու «Պահել» խմբագրումների խումբ աւարտելու համար՝ օրինակ, եթէ աւարտել ես զբօսայգու տիրոյթ եւ ուզում ես սկսել նոր տիրոյթ։ Հնարաւորութիւն ես ունենալու վերանայել փոփոխութիւններդ, եւ խմբագրիչը օգտակար առաջարկութիւններ եւ զգուշացումներ է անելու, եթէ ինչ֊որ բան փոփոխութիւններիդ մէջ կասկածելի թուայ։\n\nԵթէ ամէնը լաւ է, կարող ես կարճ մեկնաբանութիւն թողնել, բացատրելով ինչ ես արել, եւ կտացնել «Պահել» կրկին, վերբեռնելու փոփոխութիւնները  [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), որտեղ դրանք կը դառնան տեսանելի բոլոր այլ օգտուողներին, որպէսզի իրենք իրենց հերթին կարողանան մասնակցել եւ լաւացնել վրայից։\n\nԵթէ չես հասցնում աւարտել խմբագրումները, կարող ես թողնել խմբագրիչի պատուհան, իսկ յետոյ երբ վերադառնաս նոյն համակարգչին եւ զննիչին, խմբագրիչիչը կառաջարկի վերականգնել արուածդ աշխատանքը։\n\n### Խմբագրիչի օգտագործումը\n\nՍտեղնաշարի կրճատների ցանկը հասանելի է [այստեղ](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID/Shortcuts)։\n"
+            "help": "# Ձեռնարկ\n\nՍա [ՕփենՍթրիթՄէփ](http://www.openstreetmap.org/)֊ի խմբագրիչ է՝ ազատ եւ խմբարուող աշխարհի քարտէզ։ Կարող ես օգտագործել այն քո տեղանքում փոփոխութիւններ եւ աւելացումներ կատարելու համար, դարձնելով աշխարհի բաց քարտէզը բոլորի համար աւելի կիրառելի։\n\nՔո արած փոփոխութիւնները տեսանելի են լինելու բոլորին, ով օգտագորթում է ՕփենՍթրիթՄէփ քարտէզը։ Խմբարելու համար, պէտք է\n[մուտք գործել](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD խմբագրիչը](http://ideditor.com/) միասնական նախագիծ է, որի [ելատեքստը հասանելի է Գիտհաբում](https://github.com/openstreetmap/iD).\n"
         },
         "intro": {
             "graph": {
-                "city_hall": "Քաղաքապետարան",
-                "fire_department": "Հրշէջ ծառայութիւն",
-                "memory_isle_park": "Մանկական Այգի",
-                "riverwalk_trail": "Զբոսանքնեիր արահետ",
-                "w_michigan_ave": "Խորենացու փողոց",
-                "e_michigan_ave": "Սարեանի փողոց",
-                "spring_st": "Գարնանային փողոց",
-                "scidmore_park": "Անգլիական Այգի",
-                "petting_zoo": "Կենդաբանական Այգի",
-                "n_andrews_st": "Իսահակեանի փողոց",
-                "s_andrews_st": "Վարդանանց փողոց",
-                "n_constantine_st": "Նալբանդեանի փողոց",
-                "s_constantine_st": "Մոնթէի փողոց",
-                "rocky_river": "Հախում Գետ",
-                "railroad_dr": "Կայրանային փողոց",
-                "conrail_rr": "Հարաւային Երկաթուղի",
-                "st_joseph_river": "Աղստեւ Գետ",
-                "n_main_st": "Հիւսիսային փողոց",
-                "s_main_st": "Խանջեանի փողոց",
-                "water_st": "Փարպեցու փողոց",
-                "foster_st": "Կողբացու փողոց",
-                "portage_river": "Տանձութ Գետ",
-                "flower_st": "Ծաղկավաճառների փողոց",
-                "elm_st": "Աբովեանի փողոց",
-                "walnut_st": "Թումանեանի փողոց",
-                "morris_ave": "Մաշտոցի պողոտայ",
-                "east_st": "Արեւելեան փողոց",
-                "portage_ave": "Ազատութեան պողոտայ"
+                "block_number": "<value for addr:block_number>",
+                "county": "<value for addr:county>",
+                "district": "<value for addr:district>",
+                "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
+                "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
+                "province": "<value for addr:province>",
+                "quarter": "<value for addr:quarter>",
+                "state": "<value for addr:state>",
+                "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
+                "suburb": "<value for addr:suburb>",
+                "countrycode": "am"
             },
             "navigation": {
-                "title": "Նաւարկում",
-                "drag": "Քարտէզի հիմնական տիրոյթը ցոյց է տալիս ՕփենՍթրիթՄէփ տուեալները ետնանկարի վրայից։ Դու կարող ես նաւարկել քաշելով եւ գլիկելով, ինչպէս ցանկացած վեբ քարտէզ օգտագործելիս։ **Քաշի՛ր քարտէզը։**",
-                "select": "Քարտէզի յատկութիւնները ներկայացուած են երեք ձեւով․ կէտերի, գծերի, կամ տիրոյթների օգնութեամբ։ Բոլոր յատկութիւնները կարող են ընտրուել դրանց կտացնելով։ **Կտացրու կէտն այն ընտրելու համար։**",
-                "pane": "Երբ յատկութիւնն ըտնրուած է, յատկութեան խմբագրիչն է պատկերւում։ Վերնագիրը ցոյց է տալիս յատկութեան տիպը եւ հիմնական մասը ցոյց է տալիս յատկութեան յատկանիշները, ինչպէս դրա անունն է եւ հասցէն։ **Փակիր յատկութիւնների խմբագրիչը սեղմելով {button} ստեղնը վերեւը աջից։**",
-                "search": "Կարող ես նաեւ փնտրել անհրաժեշտ յատկութիւնը այստեղ, կամ ամենուր։ **Փնտրել '{name}'**",
-                "choose": "**Գտիր {name} ցանկի մէջ, որ ընտրես այն։**",
-                "chosen": "Հիանալի՜ է։ {name} ֊ը հիմա ընտրուած է։ **Փակիր յատկութիւնների խմբագրիչը կտացնելով {button} ստեղնը։**"
+                "title": "Նաւարկում"
             },
             "points": {
-                "title": "Կէտեր",
-                "add": "Կէտերը կարող են օգտագործուել խանութների, սրճարանների, եւ յուշարձանների պէս յատկութիւններ ներկայացնելու համար։ **Կտացրու {button} Կէտ ստեղնը նոր կէտ աւելացնելու համար։**",
-                "place": "Կէկը կարող է տեղադրուել կտացնելով քարտէզին։ **Կտացրու քարտէզը շէնքի վրայ նոր կէտ աւելացնելու համար։**",
-                "search": "Զանազան յատկութիւններ կարող են ներկայացուել կէտերով։ Կէտը, որ նոր աւելացրել ես՝ Սրճարան է։ **Փնտրիր '{name}'**",
-                "choose": "**Ընտրիր Սրճարան ցանկի միջից։**",
-                "describe": "Կէտն հիմա նշուած է որպէս սրճարան։ Կիրառելով յատկութիւնների խմբագրիչը մենք կարող ենք աւելի շատ տեղեկատւութիւն աւելացնել։ **Աւելացրու անուանում**",
-                "close": "Յատկութիւնների խմբագրիչը կյիշի քո բոլոր փոփոխութիւնները։ Երբ փոխում ես յատկութիւն, փակելու ստեղնը կը դառնայ նշելու տեղ։ **Կտացրու {button} ստեղնը յատկութիւնների խմբագրիչը փակելու համար**",
-                "reselect": "Յաճախ կէտերն արդէն գոյութիւն ունեն, բայց պարունակում են սխալներ, կամ լրիւ չեն։ Մենք կարող ենք խմբագրել գոյութիւն ունեցող կէտերը։ **Կտացրու նոր ստեղծածդ կէտն ընտրելու համար։**",
-                "fixname": "**Փոխիր անունը, յետոյ կտացրու {button} կոճակը յատկութիւնների խմբագրիչը փակելու համար։**",
-                "reselect_delete": "Քարտէզի բոլոր յատկութիւնները կարող են ջնջուել։ **Կտացրու որպէսզի ընտրես ստեղծածդ կէտը։**",
-                "delete": "Կէտի շուրջը գտնուող ցանկը պարունակում է դրա վրայ կիրառուող գործողութիւնները, ներառեալ ջնջելը։  **Կտացրու {button} ստեղնը կէտը ջնջելու համար։**"
+                "title": "Կէտեր"
             },
             "areas": {
-                "title": "Տիրոյթներ",
-                "add": "Տիրոյթները օգտագործւում են լճերի, շէնքերի, եւ բնակելի տարածքների սահմանագծերը արտապատկերելու համար։ Դրանք նաեւ կարող են օգտագործուել շատ այլ յատկութիւններ, որ սովորաբար նշւում են կէտով, աւելի մանրամասն նկարագրելու համար։ **Կտացրու {button} Տիրոյթ ստեղնը նոր տիրոյթ աւելացնելու համար։**",
-                "corner": "Տիրոյթները գծւում են տիրոյթի սահմանները նշող հանգոյցներ աւելացնելով։ **Կտացրու խաղահրապարակի անկիւններից մէկը սկզբնական հանգոյց տեղակայելու համար։**",
-                "place": "Գծիր տիրոյթ տեղադրելով նոր հանգոյցներ։ Աւարտիր տիրոյթը սկսուող հանգոյցում։ **Գծիր խաղահրապարակի տիրոյթը։**",
-                "search": "**Փնտրել '{name}'։**",
-                "choose": "**Ընտրիր Խաղահրապարակը ցանկից**",
-                "describe": "**Աւելացրու անուն, յետոյ կտացրու {button} ստեղնը յատկութիւնների խմբագրիչը փակելու համար**"
+                "title": "Տիրոյթներ"
             },
             "lines": {
-                "title": "Գծեր",
-                "add": "Գծերն օգտագործւում են ճանապարհներ, երկաթգծեր, գետեր եւ նման յատկութիւններ ներկայացնելու համար։ **Կտացրու {button} Գիծ ստեղնը նոր գիծ աւելացնելու համար։**",
-                "start": "**Սկսել գիծը կտացնելով ճանապարհի վերջին։**",
-                "intersect": "Կտացրու գծին նոր հանգոյցներ աւելացնելու համար։ Կարող ես քաշել քարտէզը գծելիս, եթէ անհրաժէշտ է։ Ճանապարհները, եւ շատ այլ գծերի տիպերը աւելի մեծ ցանցի մաս են։ Կարեւոր է, որ այս գծերը ճիշտ կապեր ունենան, որպէսզի ուղի գտնող ծրագրերը կարողանան աշխատել։ **Կտացրու {name}֊ը երկու գծի հատում ստեղծելու համար։**",
-                "finish": "Գծերը կարող են աւարտուել վերջին հանգոյցին կրկին կտացնելով։ **Աւարտել ճանապարհ գծելը։**",
-                "road": "**Ընտրիր Ճանապարհը ցանկից**",
-                "residential": "Ճանապարհների տարբեր տիպեր կան, ամենատարածուաթն են Բնակելիները։ **Ընտրիր Բնակելի ճանապարհ տիպը**",
-                "describe": "**Անուանում տուր ճանապարհին, յետոյ կտացրու {button} կոճակը խմբագրիչը պահելու համար**",
-                "restart": "Այս ճանապարհը պէտք է հատի {name}։",
-                "wrong_preset": "Չես ընտրել Բնակելի փողոց տիպը **Կտացրու այստեղ կրկին ընտերլու համար**"
+                "title": "Գծեր"
             },
             "startediting": {
                 "title": "Սկսել խմբագրումը",
-                "help": "Կարող ես կրկնել այս ծանօթութիւնը, կամ նայել այլ ձեռնարկներ կտացնելով {button}  Օգնութեան կոճակը։",
                 "save": "Չմոռանա՛ս պարբերաբար պահել փոփոխութիւններդ։",
                 "start": "Սկսե՛լ քարտէզագրումը։"
             }
                 "craft": {
                     "label": "Տեսակ"
                 },
-                "crop": {
-                    "label": "Հունձք"
-                },
                 "crossing": {
                     "label": "Տեսակ"
                 },
-                "cuisine": {
-                    "label": "Խոհանոց"
-                },
                 "cycleway": {
                     "label": "Հեծանուային կածաններ ",
                     "options": {