Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / mk.json
index cb75dd8890b0c5826fcb4dbdb04564c627445a71..f81dbe09029aa6fec37dca86aea440914bde9204 100644 (file)
             "list": "Уредувања на {users}",
             "truncated_list": "Уредувања на {users} и {count} други"
         },
-        "infobox": {
-            "selected": "Избрани {n}",
-            "geometry": "Геометрија",
-            "closed": "затворено",
-            "center": "Средиште",
-            "perimeter": "Обиколка",
-            "length": "Должина",
-            "area": "Површина",
-            "centroid": "Тежиште",
-            "location": "Местоположба",
-            "metric": "метрички",
-            "imperial": "империјални"
-        },
         "geometry": {
             "point": "точка",
             "vertex": "теме",
             "switch": "Префрли назад на заднинава",
             "custom": "Прилагодено",
             "custom_button": "Измени прилагодена позадина",
-            "custom_prompt": "Внесете URL-шаблон за поле. Важечки се {zoom}, {x}, {y} за шемата Z/X/Y и {u} за четириполната шема — QuadTiles.",
             "fix_misalignment": "Прилагоди отстап на заднината",
             "imagery_source_faq": "Од каде е заднинава?",
             "reset": "одново",
         },
         "restore": {
             "heading": "Имате незачувани промени",
-            "description": "Дали сакате да ги повратите незачуваните промени од претходното уредување?",
-            "restore": "Поврати",
-            "reset": "Одново"
+            "description": "Дали сакате да ги повратите незачуваните промени од претходното уредување?"
         },
         "save": {
             "title": "Зачувај",
         "help": {
             "title": "Помош",
             "help": "# Помош\n\nОва е уредник за [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/) — слободната и уредлива карта на светот. Служи за додавање и менување на податоци во вашето подрачје, со што ја подобрувате оваа светска карта со отворен код и отворени податоци за сите.\n\nУредувањата што ќе ги направите на картава ќе бидат видливи за секого на OpenStreetMap. За да направите уредување, ќе треба да\n[се најавите](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[Уредникот iD](http://ideditor.com/) е соработен проект чиј [изворен код е достапен на GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
-            "editing_saving": "# Уредување и зачувување\n\nУредникот е предвиден да работи првенствено семрежно, како што сега дојдовте на него.\n\n### Одбирање на елементи\n\nЗа да одберете елемент, како пат или точка од интерес, стиснете го на картата. Елементот ќе се обележи. ќе се отвори прозорец со информации за него и ќе се појави изборник на постапки што можете да ги правите со елементот.\n\nЗа да одберете повеќе елементи, држете го копчето „Shift“. Потоа или стиснете на елементите што сакате да ги одберете, или пак опфатете ги со правоаголник, со кој ќе ги одберете.\n\n### Зачувување на уредувањата\n\nКога ќе направите промени како уредување на патишта, згради и места, тие се\nскладираат месно додека не ги зачувате на опслужувачот. Не грижете се ако направите\nгрешка — можете да ги отповикате на копчето горе, или пак да ги повратите на копчето до него.\n\nСтиснете на „Зачувај“ за да довршите група уредувања — на пример, ако имате завршено\nподрачје на градот и би сакале да почнете ново подрачје. Ќе имате прилика\nда го прегледате направеното, а уредникот ќе ви дава корисни предлози\nи предупредувања ако нешто не е во ред со промените.\n\nАко сè делува добро, можете да напишете кратка прибелешка во која ја објаснувате\nнаправената промена, па повторно стиснете на „Зачувај“ за да ги објавите промените\nна [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), каде тие ќе станат видливи\nза сите други корисници и се ставаат на располагање на другите, да се надоврзуваат на нив и да ги подобруваат.\n\nАко не можете да ги довршите уредувањата на едно седење, можете да го напуштите прозорецот\nна уредникот и да се навратите (на истиот прелистувач и сметач), по што\nуредникот ќе ви понуди да го отвори недосработеното.\n\n### Употреба на уредникот\n\nСписок на тастатурни кратенки ќе најдете [тука](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID/Shortcuts).\n",
             "roads": "# Патишта\n\nМожете да создавате, поправате и бришете патишта со уредников. Патиштата можат да бидат\nнајразновидни: патеки, автопатишта, врвици, велосипедски патеки и други — секое минувалиште\nтреба да стои на карта.\n\n### Избирање\n\nСтиснете на патот за да го изберете. Патот ќе ви се истакне, воено прикажувајќи\nмал алатник на картата и страничник со повеќе информации\nза патот.\n\n### Менување\n\nЧесто ќе наидете на патишта што не ја следат сателитската снимка\nпод нив или ГПС-патеката. Можете да ги прилагодите,\nза да се поклопуваат.\n\nНајпрвин стиснете на патот што сакате да го измените. Патот ќе се истакне и ќе се прикажат\nконтролни точки долж него, кои треба ги повлечете за да ја следат сликата под нив. Доколку\nсакате да додадете нови контролни точки за поголема уточнетост, стиснете двапати на делницата\nкоја нема јазол, и ќе ви се појави точка.\n\nДоколку патот е поврзан со друг пат, но не е поврзан\nкако што треба на картата, довлечете една од неговите контролни точки во другиот пат\nза да ги споите. Поврзаноста на патиштата е од суштинско значење\nза упатување по одредишта.\n\nМожете да стиснете и на алатката „Премести“ или да ја стиснете кратенката „M“ за да го поместите целиот пат наеднаш,\nа потоа стиснете повторно за да го зачувате поместеното.\n\n### Бришење\n\nДоколку патот е сосема погрешен — гледате дека не постои на сателитската\nснимка и, по можност, имате потврдено на лице место — можете да го избришете, со што ќе го отстраните од картата. Бидете внимателни кога бришете елементи —\nкако и секое друго уредување, добиеното ќе биде видливо за секого; сателитските снимки често\nсе застарени, што значи дека ова може да е нов пат, изграден во меѓувреме.\n\nЗа да избришете пат, стиснете за да го изберете, па стиснете на иконката со канта или стиснете на копчето „Delete“.\n\n### Создавање\n\nНаидовте на место кајшто треба да има пат, а него го нема? Стиснете на иконката „Линија“\nво горниот десен дел на уредникот и на кратенката „2“ за да почнете со\nцртање на линија.\n\nСтиснете на почетокот на патот на сателитската снимка за да ја почнете линијата. Ако патот\nе разгранок од постоечки пат, почнете од местото кајшто се поврзани.\n\nПотоа стиснете на точките долж патот за да го следи вистинскиот пат,\nво склад со сателитската снимка или ГПС-патеката. Ако се врстува со друг пат, поврзете го\nсо него стискајќи на точка во пресекот. Кога ќе завршите со исцртување, стиснете двапати\nили притеснете на „Enter“ / „Return“ на тастатурата.\n",
             "gps": "# ГПС\n\nСобраните ГПС-траги се мошне корисен извор на податоци за  OpenStreetMap. Уредников\nподдржува месни траги во облик на .gpx-податотеки од вашиот сметач. Ваквите ГПС-траги\nможете да ги собирате со разни прилози за паметен телефон, како и со лични ГПС-уреди.\n\nПовеќе информации за тоа како да вршите ГПС-извидување ќе прочитате на\n[Картографија со паметен телефон, ГПС или хартија](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nЗа да користите GPX-трага за исцртување, повлечете и пуштете ја GPX-податотеката во уредникот на картата\nАко ја препознае, истата ќе биде ставена на картата како светла виолетова линија. Стиснете на изборникот „Податоци за картата“ десно а да го овозможите.\nоневозможите или приближите овој нов слој од GPX.\n\nGPX-трагата не се подига право на OpenStreetMap — најдобро се користи ако се црта на кратата, користејќи ја како водилка за нови елементи\nшто ги додавате, и да [се подига на OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create)\nза да им служи на другите.\n",
             "imagery": "# Снимки\n\nВоздушните снимки се важен извор во картографијата. Во изборникот „Поставки за заднината“ десно ќе најдете\nсателитски снимки, авионски прелети и слободно составени ресурси.\n\nПо основно, во уредникот се прикажува сателитски слој од [Bing Карти](http://www.bing.com/maps/),\nно како што шетате по картата и доближувате нови географски\nподрачја, стануваат достапни други извори. Некои земји, како САД, Франција и Данска имаат снимки со многу висок квалитет за некои подрачја.\n\nЗаднината понекогаш отстапува од картата поради грешка\nод страна на на заднината. Ако видите доста патишта поместени од  заднината,\nнемојте веднаш да ги поместувате за да се поклопат со неа. Прилагодете ја заднината, за да одговара на постоечките податоци стискајќи на „Поправи го порамнувањето“ на дното од поставките за заднината.\n",
                 "internet_access/ssid": {
                     "label": "SSID (име на мрежата)"
                 },
-                "kerb": {
-                    "label": "Тротоарен пристапник"
-                },
                 "lamp_type": {
                     "label": "Вид"
                 },