Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / gl.json
index e9c78fa693f4fe09db86f9ac40e7a9a0ae48e21a..d56df75722011ec17919f1b4234580f397f5438a 100644 (file)
 {
-    "modes": {
-        "add_area": {
-            "title": "Área",
-            "description": "Engadir parques, edificios, lagos ou outras áreas ao mapa.",
-            "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha área, como un parque, lago ou edificio."
-        },
-        "add_line": {
-            "title": "Liña",
-            "description": "Engadir estradas, rúas, camiños, canais ou outras liñas ao mapa.",
-            "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha estrada, camiño ou ruta."
-        },
-        "add_point": {
-            "title": "Punto",
-            "description": "Engadir restaurantes, monumentos, caixas do correo ou outros puntos ao mapa.",
-            "tail": "Fai clic no mapa para engadir un punto."
-        },
-        "browse": {
-            "title": "Buscar",
-            "description": "Desprazar e facer zoom no mapa."
-        },
-        "draw_area": {
-            "tail": "Fai clic para engadir vértices á túa área. Fai clic no primeiro vértice para finalizar a área."
-        },
-        "draw_line": {
-            "tail": "Fai clic para engadir máis vértices á liña. Fai clic noutras liñas para conectalas, e fai dobre clic para rematar a liña."
-        }
-    },
-    "operations": {
-        "add": {
-            "annotation": {
-                "point": "Punto engadido.",
-                "vertex": "Vértice engadido a unha vía.",
-                "relation": "Relación engadida."
+    "gl": {
+        "modes": {
+            "add_area": {
+                "title": "Área",
+                "description": "Engadir parques, edificios, lagos ou outras áreas ao mapa.",
+                "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha área, como un parque, lago ou edificio."
+            },
+            "add_line": {
+                "title": "Liña",
+                "description": "Engadir estradas, rúas, camiños, canais ou outras liñas ao mapa.",
+                "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha estrada, camiño ou ruta."
+            },
+            "add_point": {
+                "title": "Punto",
+                "description": "Engadir restaurantes, monumentos, caixas do correo ou outros puntos ao mapa.",
+                "tail": "Fai clic no mapa para engadir un punto."
+            },
+            "browse": {
+                "title": "Buscar",
+                "description": "Desprazar e facer zoom no mapa."
+            },
+            "draw_area": {
+                "tail": "Fai clic para engadir vértices á túa área. Fai clic no primeiro vértice para finalizar a área."
+            },
+            "draw_line": {
+                "tail": "Fai clic para engadir máis vértices á liña. Fai clic noutras liñas para conectalas, e fai dobre clic para rematar a liña."
             }
         },
-        "start": {
-            "annotation": {
-                "line": "Liña comezada.",
-                "area": "Área comezada."
+        "operations": {
+            "add": {
+                "annotation": {
+                    "point": "Punto engadido.",
+                    "vertex": "Vértice engadido a unha vía.",
+                    "relation": "Relación engadida."
+                }
+            },
+            "start": {
+                "annotation": {
+                    "line": "Liña comezada.",
+                    "area": "Área comezada."
+                }
+            },
+            "continue": {
+                "key": "A",
+                "title": "Continuar",
+                "description": "Continuar esta liña.",
+                "not_eligible": "Ningunha liña se pode continuar aquí.",
+                "multiple": "Aquí pódense continuar varias liñas. Para escoller unha delas, pulsa a tecla de Maiúsculas e fai clic na liña para seleccionala.",
+                "annotation": {
+                    "line": "Liña continuada.",
+                    "area": "Área continuada."
+                }
+            },
+            "cancel_draw": {
+                "annotation": "Debuxo cancelado."
+            },
+            "change_role": {
+                "annotation": "Cambiado o rol do membro dunha relación."
+            },
+            "change_tags": {
+                "annotation": "Etiquetas modificadas."
+            },
+            "circularize": {
+                "title": "Redondear",
+                "description": {
+                    "line": "Redondear esta liña.",
+                    "area": "Redondear esta área."
+                },
+                "key": "O",
+                "annotation": {
+                    "line": "Liña redondeada.",
+                    "area": "Área redondeada."
+                },
+                "not_closed": "Isto non se pode redondear porque non é un bucle.",
+                "too_large": "Isto non se pode redondear porque non está completamente visible.",
+                "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer circular xa que está conectado cun elemento oculto."
+            },
+            "orthogonalize": {
+                "title": "Escuadrar",
+                "description": {
+                    "line": "Escuadrar as esquinas desta liña.",
+                    "area": "Escuadrar as esquinas desta área."
+                },
+                "key": "S",
+                "annotation": {
+                    "line": "Escuadradas as esquinas dunha liña.",
+                    "area": "Escuadradas as esquinas dunha área."
+                },
+                "not_squarish": "Isto non se pode escuadrar porque non ten forma cadrada.",
+                "too_large": "Isto non se pode escuadrar porque non está completamente visible.",
+                "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer cadrado xa que está conectado cun elemento oculto."
+            },
+            "straighten": {
+                "title": "Endereitar",
+                "description": "Endereitar esta liña.",
+                "key": "S",
+                "annotation": "Liña endereitada.",
+                "too_bendy": "Isto non pode ser endereitado porque é demasiado sinuoso.",
+                "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer lineal xa que está conectado cun elemento oculto."
+            },
+            "delete": {
+                "title": "Borrar",
+                "description": {
+                    "single": "Borrar este recurso permanentemente",
+                    "multiple": "Borrar estes recursos permanentemente."
+                },
+                "annotation": {
+                    "point": "Punto borrado.",
+                    "vertex": "Eliminado un nodo dunha vía.",
+                    "line": "Liña borrada",
+                    "area": "Área borrada.",
+                    "relation": "Relación borrada.",
+                    "multiple": "Borrar {n} recursos."
+                },
+                "too_large": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser borrado porque aínda non é visible.",
+                    "multiple": "Estes elementos non poden ser borrados porque aínda non son visibles."
+                },
+                "incomplete_relation": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser eliminado porque aínda non foi completamente baixado.",
+                    "multiple": "Estes recursos non poden ser eliminados por non estar totalmente baixados."
+                },
+                "part_of_relation": {
+                    "single": "Este recurso non pode ser eliminado porque é parte dunha relación máis longa. Debe primeiro eliminarlo da relación.",
+                    "multiple": "Estes recursos non poden ser eliminados porque son parte de relacións maiores. Debe en primeiro lugar eliminalos das relacións."
+                },
+                "connected_to_hidden": {
+                    "single": "Este recurso non poden ser borrado porque conecta cun recurso agochado.",
+                    "multiple": "Estes recursos non poden ser borrados porque conectan con recursos agochados."
+                }
+            },
+            "add_member": {
+                "annotation": "Membro engadido a unha relación."
+            },
+            "delete_member": {
+                "annotation": "Membro quitado dunha relación."
+            },
+            "connect": {
+                "annotation": {
+                    "point": "Conectada unha vía a un punto.",
+                    "vertex": "Conectada unha vía a outra.",
+                    "line": "Conectada unha vía a unha liña.",
+                    "area": "Conectada unha vía a unha área."
+                }
+            },
+            "disconnect": {
+                "title": "Desconectar",
+                "description": "Desconectar estas liñas/áreas entre si.",
+                "key": "D",
+                "annotation": "Liñas/áreas desconectadas.",
+                "not_connected": "Aquí non hai liñas/áreas suficientes para poder desconectar.",
+                "connected_to_hidden": "Isto non se pode desconectar xa que está conectado cun elemento oculto.",
+                "relation": "Isto non pode ser desconectado porque liga os membros dunha relación."
+            },
+            "merge": {
+                "title": "Unir.",
+                "description": "Unir estos elementos.",
+                "key": "C",
+                "annotation": "Unir {n} elementos.",
+                "not_eligible": "Estes elementos non se poden unir.",
+                "not_adjacent": "Estos elementos non se poden fusionar porque os seus extremos non están ligados.",
+                "restriction": "Estos elementos non ponden ser unidos porque polo menos un é membro dunha \"{relation}\" relación.",
+                "incomplete_relation": "Estes elementos non se poden unir porque cando menos un deles non se descargou completamente.",
+                "conflicting_tags": "Estes elementos non se poden unir porque algunhas das súas marcas teñen valores contraditorios."
+            },
+            "move": {
+                "title": "Mover",
+                "description": {
+                    "single": "Mover este elemento a outro lugar.",
+                    "multiple": "Mover estes elementos a outro lugar."
+                },
+                "key": "M",
+                "annotation": {
+                    "point": "Punto movido.",
+                    "vertex": "Movido un vértice a unha vía.",
+                    "line": "Liña movida.",
+                    "area": "Área movida.",
+                    "multiple": "Mover múltiplos elementos."
+                },
+                "incomplete_relation": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser movido porque non foi completamente baixado.",
+                    "multiple": "Estes elementos non ponden ser movidos poque non foron completamente baixados."
+                },
+                "too_large": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser movido porque actualmente non é visible.",
+                    "multiple": "Estes elementos non ponden ser movidos porque actualmente non son visibles."
+                },
+                "connected_to_hidden": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser movido proque está ligado a un elemento agochado.",
+                    "multiple": "Estes elementos non poden ser movidos porque están ligados a elementos agochados."
+                }
+            },
+            "reflect": {
+                "title": {
+                    "long": "Reflexar ao Longo",
+                    "short": "Reflexar ao Curto"
+                },
+                "description": {
+                    "long": {
+                        "single": "Reflexar este elemento a través dun eixo lonxitudinal.",
+                        "multiple": "Reflexar estes elementos a través do seu eixo lonxitudinal."
+                    },
+                    "short": {
+                        "single": "Reflexar este elemento a través do seu eixo curto.",
+                        "multiple": "Reflexar estes elementos a través dos seus eixos curtos."
+                    }
+                },
+                "key": {
+                    "long": "T",
+                    "short": "Y"
+                },
+                "annotation": {
+                    "long": {
+                        "single": "Reflexar o elemento ao través do eixo lonxitudinal.",
+                        "multiple": "Reflexar mútiplos elementos a través dos eixos lonxitudinais."
+                    },
+                    "short": {
+                        "single": "Reflexar o elemento ao través do eixo curto.",
+                        "multiple": "Reflexar múltiples elementos a través dos seus eixos curtos."
+                    }
+                },
+                "incomplete_relation": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque non foi completamente baixado.",
+                    "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque non foron completamente baixados."
+                },
+                "too_large": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque aínda está visible",
+                    "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque aínda están visibles."
+                },
+                "connected_to_hidden": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque está ligado a un elemento agochado.",
+                    "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque algúns están ligados a elementos agochados."
+                }
+            },
+            "rotate": {
+                "title": "Rotar.",
+                "description": {
+                    "single": "Rotar este elemento ao redor dun punto central.",
+                    "multiple": "Rotar estos elementos ao redor dos seus puntos centrais."
+                },
+                "key": "R",
+                "annotation": {
+                    "line": "Liña rotada.",
+                    "area": "Área rotada.",
+                    "multiple": "Rotar múltiples elementos."
+                },
+                "incomplete_relation": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser rotado porque non foi completamente baixado.",
+                    "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque non foron completamente baixados."
+                },
+                "too_large": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser rotado porque aínda non está visible.",
+                    "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque aínda non están visibles."
+                },
+                "connected_to_hidden": {
+                    "single": "Este elemento non pode ser rotado porque está ligado a un elemento agochado.",
+                    "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque algún está ligado a elementos agochados."
+                }
+            },
+            "reverse": {
+                "title": "Inverter",
+                "description": "Facer que esta liña vaia no sentido contrario.",
+                "key": "V",
+                "annotation": "Liña invertida."
+            },
+            "split": {
+                "title": "Dividir",
+                "description": {
+                    "line": "Dividir esta liña en dúas neste vértice.",
+                    "area": "Dividir o límite desta área en dous.",
+                    "multiple": "Dividir as liñas/límites da área en dous neste vértice"
+                },
+                "key": "X",
+                "annotation": {
+                    "line": "Dividida unha liña.",
+                    "area": "Dividido un límite dunha área.",
+                    "multiple": "Divididas {n} liñas/límites de área."
+                },
+                "not_eligible": "As liñas non se poden dividir no seu inicio ou fin.",
+                "multiple_ways": "Aquí hai demasiadas liñas para dividir.",
+                "connected_to_hidden": "Isto non se pode partir xa que está conectado cun elemento oculto."
+            },
+            "restriction": {
+                "help": {
+                    "select": "Fai clic para seleccionar un segmento de estrada.",
+                    "toggle": "Fai clic para alternar as restricións de xiro.",
+                    "toggle_on": "Fai clic para engadir unha restrición \"{restriction}\".",
+                    "toggle_off": "Fai clic para eliminar a restrición \"{restriction}\"."
+                },
+                "annotation": {
+                    "create": "Engadida unha restrición de xiro.",
+                    "delete": "Eliminada unha restrición de xiro."
+                }
             }
         },
-        "continue": {
-            "key": "A",
-            "title": "Continuar",
-            "description": "Continuar esta liña.",
-            "not_eligible": "Ningunha liña se pode continuar aquí.",
-            "multiple": "Aquí pódense continuar varias liñas. Para escoller unha delas, pulsa a tecla de Maiúsculas e fai clic na liña para seleccionala.",
-            "annotation": {
-                "line": "Liña continuada.",
-                "area": "Área continuada."
-            }
+        "undo": {
+            "tooltip": "Desfacer: {action}",
+            "nothing": "Nada para desfacer."
         },
-        "cancel_draw": {
-            "annotation": "Debuxo cancelado."
+        "redo": {
+            "tooltip": "Refacer: {action}",
+            "nothing": "Nada para refacer"
         },
-        "change_role": {
-            "annotation": "Cambiado o rol do membro dunha relación."
+        "tooltip_keyhint": "Atallo:",
+        "browser_notice": "Este editor soporta Firefox, Chrome, Safari, Opera, e Internet Explorer 11 e superior. Prégase actualizar o seu navegador ou empregar Potlatch 2 para editar o mapa.",
+        "translate": {
+            "translate": "Traducir",
+            "localized_translation_label": "Nome multilingüe",
+            "localized_translation_language": "Escoller idioma",
+            "localized_translation_name": "Nome"
         },
-        "change_tags": {
-            "annotation": "Etiquetas modificadas."
+        "zoom_in_edit": "Fai zoom para editar.",
+        "login": "loguear",
+        "logout": "saír",
+        "loading_auth": "Conectando con OpenStreetMap...",
+        "report_a_bug": "Reportar bug",
+        "help_translate": "Axuda a traducir",
+        "feature_info": {
+            "hidden_warning": "{count} elementos agochados",
+            "hidden_details": "Estes elementos agora están agochados: {details} "
         },
-        "circularize": {
-            "title": "Redondear",
-            "description": {
-                "line": "Redondear esta liña.",
-                "area": "Redondear esta área."
-            },
-            "key": "O",
-            "annotation": {
-                "line": "Liña redondeada.",
-                "area": "Área redondeada."
-            },
-            "not_closed": "Isto non se pode redondear porque non é un bucle.",
-            "too_large": "Isto non se pode redondear porque non está completamente visible.",
-            "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer circular xa que está conectado cun elemento oculto."
+        "status": {
+            "error": "Non se puido conectar coa API.",
+            "offline": "A API non está en liña. Por favor, intenta editar máis tarde.",
+            "readonly": "A API está en modo de só lectura. Necesitarás esperar para gardar os teus cambios.",
+            "rateLimit": "A API limita conexións anónimas. Podes evitar isto logueándote."
         },
-        "orthogonalize": {
-            "title": "Escuadrar",
-            "description": {
-                "line": "Escuadrar as esquinas desta liña.",
-                "area": "Escuadrar as esquinas desta área."
-            },
-            "key": "S",
-            "annotation": {
-                "line": "Escuadradas as esquinas dunha liña.",
-                "area": "Escuadradas as esquinas dunha área."
-            },
-            "not_squarish": "Isto non se pode escuadrar porque non ten forma cadrada.",
-            "too_large": "Isto non se pode escuadrar porque non está completamente visible.",
-            "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer cadrado xa que está conectado cun elemento oculto."
+        "commit": {
+            "title": "Subir a OpenStreetMap",
+            "description_placeholder": "Curta descrición das túas achegas (obrigatorio)",
+            "message_label": "Comentario sobre o conxunto de cambios",
+            "upload_explanation": "Os cambios que subas serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
+            "upload_explanation_with_user": "Os cambios que subas como {user} serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
+            "save": "Subir",
+            "cancel": "Cancelar",
+            "changes": "{count} Cambios",
+            "warnings": "Avisos",
+            "modified": "Modificado",
+            "deleted": "Borrado",
+            "created": "Creado",
+            "about_changeset_comments": "Comentarios sobre trocos",
+            "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
+            "google_warning": "Mencionaches Google neste comentario: lembra que a copia de Google Maps está estrictamente prohibida.",
+            "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
         },
-        "straighten": {
-            "title": "Endereitar",
-            "description": "Endereitar esta liña.",
-            "key": "S",
-            "annotation": "Liña endereitada.",
-            "too_bendy": "Isto non pode ser endereitado porque é demasiado sinuoso.",
-            "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer lineal xa que está conectado cun elemento oculto."
+        "contributors": {
+            "list": "Edicións de {users}",
+            "truncated_list": "Edicións de {users} e {count} máis"
         },
-        "delete": {
-            "title": "Borrar",
-            "description": "Eliminar permanentemente o obxecto.",
-            "annotation": {
-                "point": "Punto borrado.",
-                "vertex": "Eliminado un nodo dunha vía.",
-                "line": "Liña borrada",
-                "area": "Área borrada.",
-                "relation": "Relación borrada.",
-                "multiple": "{n} obxectos borrados."
-            },
-            "incomplete_relation": "Este elemento non pode ser borrado porque non foi descargado completamente.",
-            "part_of_relation": "Isto non se pode eliminar xa que é parte dunha relación maior. Ten que eliminar esa relación primeiro.",
-            "connected_to_hidden": "Isto non se pode eliminar xa que está conectado cun elemento oculto."
+        "info_panels": {
+            "key": "I",
+            "background": {
+                "key": "B",
+                "title": "Fondo",
+                "zoom": "Zoom",
+                "unknown": "Descoñecido",
+                "show_tiles": "Amosar teselas",
+                "hide_tiles": "Ocultar teselas"
+            },
+            "history": {
+                "key": "H",
+                "title": "Historial",
+                "selected": "{n} seleccionados",
+                "version": "Versión",
+                "last_edit": "Última edición",
+                "edited_by": "Editado por",
+                "changeset": "Conxunto de cambios",
+                "unknown": "Descoñecido",
+                "link_text": "Historial en openstreetmap.org"
+            },
+            "location": {
+                "key": "L",
+                "title": "Localización",
+                "unknown_location": "Localización descoñecida"
+            },
+            "measurement": {
+                "key": "M",
+                "title": "Medidas",
+                "selected": "{n} seleccionados",
+                "geometry": "Xeometría",
+                "closed": "pechado",
+                "center": "Centro",
+                "perimeter": "Perímetro",
+                "length": "Lonxitude",
+                "area": "Área",
+                "centroid": "Centroide",
+                "location": "Localización",
+                "metric": "Métrico",
+                "imperial": "Imperial"
+            }
         },
-        "add_member": {
-            "annotation": "Membro engadido a unha relación."
+        "geometry": {
+            "point": "punto",
+            "vertex": "vértice",
+            "line": "liña",
+            "area": "área",
+            "relation": "relación"
         },
-        "delete_member": {
-            "annotation": "Membro quitado dunha relación."
+        "geocoder": {
+            "search": "Buscar en todo o mundo...",
+            "no_results_visible": "Ningún resultado na área visible do mapa",
+            "no_results_worldwide": "Non se atoparon resultados"
         },
-        "connect": {
-            "annotation": {
-                "point": "Conectada unha vía a un punto.",
-                "vertex": "Conectada unha vía a outra.",
-                "line": "Conectada unha vía a unha liña.",
-                "area": "Conectada unha vía a unha área."
-            }
+        "geolocate": {
+            "title": "Mostrar a miña localización",
+            "locating": "Localizando, por favor agarde..."
         },
-        "disconnect": {
-            "title": "Desconectar.",
-            "description": "Desconectar estas liñas/áreas entre si.",
-            "key": "D",
-            "annotation": "Liñas/áreas desconectadas.",
-            "not_connected": "Aquí non hai liñas/áreas suficientes para poder desconectar.",
-            "connected_to_hidden": "Isto non se pode desconectar xa que está conectado cun elemento oculto."
+        "inspector": {
+            "no_documentation_combination": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta combinación de etiquetas",
+            "no_documentation_key": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta clave",
+            "documentation_redirect": "Esta documentación foi redirixida a unha páxina nova",
+            "show_more": "Mostrar máis",
+            "view_on_osm": "Ver en openstreetmap.org",
+            "all_fields": "Tódolos campos",
+            "all_tags": "Tódalas etiquetas",
+            "all_members": "Tódolos membros",
+            "all_relations": "Tódalas relacións",
+            "new_relation": "Nova relación...",
+            "role": "Rol",
+            "choose": "Escolle o tipo de elemento",
+            "results": "{n} resultados para {search}",
+            "reference": "Ver na Wiki de OpenStreetMap",
+            "back_tooltip": "Trocar tipo de elemento",
+            "remove": "Eliminar",
+            "search": "Buscar",
+            "multiselect": "Elexir elementos",
+            "unknown": "Descoñecido",
+            "incomplete": "<non descargado>",
+            "feature_list": "Buscar elementos",
+            "edit": "Editar elemento",
+            "check": {
+                "yes": "Si",
+                "no": "Non",
+                "reverser": "Cambio de Sentido"
+            },
+            "radio": {
+                "structure": {
+                    "type": "Tipo",
+                    "default": "Defecto",
+                    "layer": "Capa"
+                }
+            },
+            "add": "Engadir",
+            "none": "Ningún",
+            "node": "Vértice",
+            "way": "Vía",
+            "relation": "Relación",
+            "location": "Localización",
+            "add_fields": "Engadir campo:"
         },
-        "merge": {
-            "title": "Unir.",
-            "key": "C",
-            "not_eligible": "Estes elementos non se poden unir",
-            "incomplete_relation": "Estes elementos non se poden unir porque cando menos un deles non se descargou completamente."
+        "background": {
+            "title": "Fondo",
+            "description": "Axustes do fondo",
+            "key": "B",
+            "percent_brightness": "{opacity}% brillo",
+            "none": "Ningún",
+            "best_imagery": "Mellor fonte de imaxes coñecida deste sitio",
+            "switch": "Voltar ao background",
+            "custom": "Personalizado",
+            "custom_button": "Editar fondo personalizado",
+            "custom_prompt": "Entrar un título para a plantilla URL. Validar tokens:\n   - {zoom}/{z}, {x}, {y} para Z/X/Y esquema de mosaico\n   - {ty} para volteo TMS-estilo Y coordenadas\n   - {u} Para o esquema cadete\n   - {switch:a,b,c} para DNS server multiplexado\n\nExemplo:\n{example}",
+            "fix_misalignment": "Axustar offset da imaxe",
+            "imagery_source_faq": "De onde ven esta imaxe?",
+            "reset": "reiniciar",
+            "offset": "Arrastre en calquera parte baixa da área gris para axustar o desplazamento de imaxes ou ingrese os valores de desplazamento en metros.",
+            "minimap": {
+                "description": "Mapa pequeno",
+                "tooltip": "Mostrar un mapa reducido para facilitar a localización da área que se estea a mostrar. ",
+                "key": "/"
+            }
         },
-        "move": {
-            "title": "Mover",
-            "description": "Mover isto a outro lugar.",
-            "key": "M",
-            "annotation": {
-                "point": "Punto movido.",
-                "vertex": "Movido un vértice a unha vía.",
-                "line": "Liña movida.",
-                "area": "Área movida.",
-                "multiple": "Varios obxectos movidos."
-            },
-            "incomplete_relation": "Este elemento non se pode mover porque non se descargou completamente.",
-            "too_large": "Isto non se pode mover debido a que non está completamente visible.",
-            "connected_to_hidden": "Isto non se pode mover xa que está conectado cun elemento oculto."
+        "map_data": {
+            "title": "Mapa de datos",
+            "description": "Mapa de datos",
+            "key": "F",
+            "data_layers": "Capas de datos",
+            "fill_area": "Encher as áreas",
+            "map_features": "Características do mapa",
+            "autohidden": "Xa que se mostrarían moitas na pantalla, hai características que se agocharon de xeito automático. Podes facer unha ampliación para editar calquera delas."
         },
-        "rotate": {
-            "title": "Rotar.",
-            "description": "Rotar este obxecto arredor do seu punto central.",
-            "key": "R",
-            "annotation": {
-                "line": "Liña rotada.",
-                "area": "Área rotada."
-            },
-            "too_large": "Isto non se pode rotar debido a que non está completamente visible.",
-            "connected_to_hidden": "Isto non se pode rotar xa que está conectado cun elemento oculto."
+        "feature": {
+            "points": {
+                "description": "Puntos",
+                "tooltip": "Puntos de interese"
+            },
+            "traffic_roads": {
+                "description": "Estradas de tránsito",
+                "tooltip": "Autoestradas, rúas, etc."
+            },
+            "service_roads": {
+                "description": "Vías de servizo",
+                "tooltip": "Vías de servizo, accesos de aparcamento, pistas, etc"
+            },
+            "paths": {
+                "description": "Camiño",
+                "tooltip": "Beirarrúas, camiños peonís, camiños para ciclismo, etc."
+            },
+            "buildings": {
+                "description": "Edificios",
+                "tooltip": "Edificios, cabanas, garaxes, etc."
+            },
+            "landuse": {
+                "description": "Usos do solo",
+                "tooltip": "Montes, áreas agrícolas, parques, áreas residenciais, comercios, etc."
+            },
+            "boundaries": {
+                "description": "Fronteiras",
+                "tooltip": "Fronteiras administrativas"
+            },
+            "water": {
+                "description": "Áreas de augas",
+                "tooltip": "Ríos, lagoas, pozas, concas fluviais, etc."
+            },
+            "rail": {
+                "description": "Recursos ferroviarios",
+                "tooltip": "Ferrovías"
+            },
+            "power": {
+                "description": "Estacións enerxéticas",
+                "tooltip": "Liñas de tensión, central eléctrica, subestacións, etc."
+            },
+            "past_future": {
+                "description": "Estado da obra",
+                "tooltip": "Proposta, en construción, abandonada, en demolición, etc."
+            },
+            "others": {
+                "description": "Outros",
+                "tooltip": "Todo o demais"
+            }
         },
-        "reverse": {
-            "title": "Inverter",
-            "description": "Facer que esta liña vaia no sentido contrario.",
-            "key": "V",
-            "annotation": "Liña invertida."
+        "area_fill": {
+            "wireframe": {
+                "description": "Sen recheo (molde)",
+                "tooltip": "Activando o modo sen recheo, faise máis sinxelo ver a imaxe de fondo. ",
+                "key": "W"
+            },
+            "partial": {
+                "description": "Recheo parcial",
+                "tooltip": "As áreas debúxanse con recheo só por unha parte interior da súa contorna. Isto recoméndaselle os novos cartógrafos."
+            },
+            "full": {
+                "description": "Recheo completo",
+                "tooltip": "As áreas móstranse completamente recheas."
+            }
         },
-        "split": {
-            "title": "Dividir",
-            "description": {
-                "line": "Dividir esta liña en dúas neste vértice.",
-                "area": "Dividir o límite desta área en dous.",
-                "multiple": "Dividir as liñas/límites da área en dous neste vértice"
-            },
-            "key": "X",
-            "annotation": {
-                "line": "Dividida unha liña.",
-                "area": "Dividido un límite dunha área.",
-                "multiple": "Divididas {n} liñas/límites de área."
-            },
-            "not_eligible": "As liñas non se poden dividir no seu inicio ou fin.",
-            "multiple_ways": "Aquí hai demasiadas liñas para dividir.",
-            "connected_to_hidden": "Isto non se pode partir xa que está conectado cun elemento oculto."
+        "restore": {
+            "heading": "Tes cambios sen gardar",
+            "description": "Queres recuperar os cambios non gardados da sesión de edición anterior?"
         },
-        "restriction": {
-            "help": {
-                "select": "Fai clic para seleccionar un segmento de estrada.",
-                "toggle": "Fai clic para alternar as restricións de xiro.",
-                "toggle_on": "Fai clic para engadir unha restrición \"{restriction}\".",
-                "toggle_off": "Fai clic para eliminar a restrición \"{restriction}\"."
-            },
-            "annotation": {
-                "create": "Engadida unha restrición de xiro.",
-                "delete": "Eliminada unha restrición de xiro."
+        "save": {
+            "title": "Gardar",
+            "help": "Revisa os trocos e súbeos a OpenStreetMap, facéndoos visibles a outros/as usuarios/as.",
+            "no_changes": "Non hai cambios para gardar.",
+            "error": "Houbo erros ao se intentar gardar. ",
+            "status_code": "O servidor devolveu a referencia de estado {code}",
+            "unknown_error_details": "Asegúrse de que está conectado a internet.",
+            "uploading": "Subindo trocos a OpenStreetMap...",
+            "unsaved_changes": "Tes cambios sen gardar",
+            "conflict": {
+                "header": "Resolvendo os conflitos de edición",
+                "count": "Conflito {num} de {total}",
+                "previous": "< Anterior",
+                "next": "Seguinte >",
+                "keep_local": "Manter a miña",
+                "keep_remote": "Usar a súa",
+                "restore": "Recuperar",
+                "delete": "Deixar eliminadas",
+                "download_changes": "ou descargar os seus cambios.",
+                "done": "Resolvéronse todos os conflitos.",
+                "help": "Outro usuario mudou algunhas das mesmas características do teu mapa e as cambiou.\nPrema en cada recurso de abaixo para máis detalles sobre o conflito, e escolla se quere mantelas\nteus cambios ou os cambios de outro usuario .\n"
             }
-        }
-    },
-    "undo": {
-        "tooltip": "Desfacer: {action}",
-        "nothing": "Nada para desfacer."
-    },
-    "redo": {
-        "tooltip": "Refacer: {action}",
-        "nothing": "Nada para refacer"
-    },
-    "tooltip_keyhint": "Atallo:",
-    "translate": {
-        "translate": "Traducir",
-        "localized_translation_label": "Nome multilingüe",
-        "localized_translation_language": "Escoller idioma",
-        "localized_translation_name": "Nome"
-    },
-    "zoom_in_edit": "Fai zoom para editar.",
-    "logout": "saír",
-    "loading_auth": "Conectando con OpenStreetMap...",
-    "feature_info": {
-        "hidden_warning": "{count} elementos agochados",
-        "hidden_details": "Estes elementos agora están agochados: {details} "
-    },
-    "status": {
-        "error": "Non se puido conectar coa API.",
-        "offline": "A API non está en liña. Por favor, intenta editar máis tarde.",
-        "readonly": "A API está en modo de só lectura. Necesitarás esperar para gardar os teus cambios."
-    },
-    "commit": {
-        "title": "Gardar os cambios",
-        "message_label": "Comentario sobre o conxunto de cambios",
-        "upload_explanation": "Os cambios que subas serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
-        "upload_explanation_with_user": "Os cambios que subas como {user} serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
-        "save": "Gardar",
-        "cancel": "Cancelar",
-        "changes": "{count} Cambios",
-        "warnings": "Avisos",
-        "modified": "Modificado",
-        "deleted": "Borrado",
-        "created": "Creado"
-    },
-    "contributors": {
-        "list": "Edicións de {users}",
-        "truncated_list": "Edicións de {users} e {count} máis"
-    },
-    "infobox": {
-        "selected": "{n} seleccionados",
-        "geometry": "Xeometría",
-        "closed": "pechado",
-        "center": "Centro",
-        "perimeter": "Perímetro",
-        "length": "Lonxitude",
-        "area": "Área",
-        "centroid": "Centroide",
-        "location": "Localización",
-        "metric": "Métrica"
-    },
-    "geometry": {
-        "point": "punto",
-        "vertex": "vértice",
-        "line": "liña",
-        "area": "área",
-        "relation": "relación"
-    },
-    "geocoder": {
-        "search": "Buscar en todo o mundo...",
-        "no_results_visible": "Ningún resultado na área visible do mapa",
-        "no_results_worldwide": "Non se atoparon resultados"
-    },
-    "geolocate": {
-        "title": "Mostrar a miña localización"
-    },
-    "inspector": {
-        "no_documentation_combination": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta combinación de etiquetas",
-        "no_documentation_key": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta clave",
-        "show_more": "Mostrar máis",
-        "view_on_osm": "Ver en openstreetmap.org",
-        "all_tags": "Tódalas etiquetas",
-        "all_members": "Tódolos membros",
-        "all_relations": "Tódalas relacións",
-        "new_relation": "Nova relación...",
-        "role": "Rol",
-        "choose": "Escolle o tipo de elemento",
-        "results": "{n} resultados para {search}",
-        "reference": "Ver na Wiki de OpenStreetMap",
-        "back_tooltip": "Cambiar tipo de elemento",
-        "remove": "Eliminar",
-        "search": "Buscar",
-        "multiselect": "Elementos seleccionados",
-        "unknown": "Descoñecido",
-        "incomplete": "<non descargado>",
-        "feature_list": "Buscar elementos",
-        "edit": "Editar elemento",
-        "check": {
-            "yes": "Si",
-            "no": "Non"
-        },
-        "none": "Ningún",
-        "node": "Vértice",
-        "way": "Vía",
-        "relation": "Relación",
-        "location": "Localización",
-        "add_fields": "Engadir campo:"
-    },
-    "background": {
-        "title": "Fondo",
-        "description": "Axustes do fondo",
-        "percent_brightness": "{opacity}% brillo",
-        "none": "Ningún",
-        "custom": "Personalizado",
-        "custom_button": "Editar fondo personalizado",
-        "custom_prompt": "Introduce a URL dun modelo de teselas. Os símbolos válidos son {z}, {x}, {y} para o esquema Z/X/Y e {u} para o esquema quadtile.",
-        "reset": "reiniciar",
-        "minimap": {
-            "description": "Mapa pequeno",
-            "tooltip": "Mostrar un mapa reducido para facilitar a localización da área que se estea a mostrar. "
-        }
-    },
-    "map_data": {
-        "title": "Mapa de datos",
-        "description": "Mapa de datos",
-        "data_layers": "Capas de datos",
-        "fill_area": "Encher as áreas",
-        "map_features": "Características do mapa",
-        "autohidden": "Xa que se mostrarían moitas na pantalla, hai características que se agocharon de xeito automático. Podes facer unha ampliación para editar calquera delas."
-    },
-    "feature": {
-        "points": {
-            "description": "Puntos",
-            "tooltip": "Puntos de interese"
         },
-        "paths": {
-            "description": "Camiño",
-            "tooltip": "Beirarrúas, camiños peonís, camiños para ciclismo, etc."
+        "merge_remote_changes": {
+            "conflict": {
+                "deleted": "Estos elementos deben ser borrados polo {user}.",
+                "location": "Este elemento foi movido por ambos ti e {user}.",
+                "nodelist": "Este obxecto cambiáchedelo ti e {user}.",
+                "memberlist": "Os elementos da relación modificáronnos {user} e máis vostede,",
+                "tags": "Cambiaches a etiqueta  <b>{tag}</b> a \"{local}\" e {user} cambiouna para \"{remote}\"."
+            }
         },
-        "buildings": {
-            "description": "Edificios",
-            "tooltip": "Edificios, cabanas, garaxes, etc."
+        "success": {
+            "edited_osm": "OSM editado!",
+            "just_edited": "Acabas de editar OpenStreetMap!",
+            "view_on_osm": "Ver en OSM",
+            "facebook": "Compartir no Facebook",
+            "twitter": "Compartir no Twitter",
+            "google": "Compartir no Google+",
+            "help_html": "Os cambios deben aparecer na capa \"Standard\" en poucos minutos. Outras capas, e certas características, pode levar máis tempo.",
+            "help_link_text": "Detalles",
+            "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
         },
-        "landuse": {
-            "description": "Usos do solo",
-            "tooltip": "Montes, áreas agrícolas, parques, áreas residenciais, comercios, etc."
+        "confirm": {
+            "okay": "OK",
+            "cancel": "Cancelar"
         },
-        "boundaries": {
-            "description": "Fronteiras",
-            "tooltip": "Fronteiras administrativas"
+        "splash": {
+            "welcome": "Benvido ao editor de OpenStreetMap iD",
+            "text": "iD é unha amigable pero potente ferramenta para contribuir ao mellor mapa libre do mundo. Esta é a versión {version}. Para obter máis información visita {website} e informa de erros en {github}.",
+            "walkthrough": "Comezar o titorial",
+            "start": "Editar agora"
         },
-        "water": {
-            "description": "Áreas de augas",
-            "tooltip": "Ríos, lagoas, pozas, concas fluviais, etc."
+        "source_switch": {
+            "live": "en liña",
+            "lose_changes": "Tes cambios sen gardar. Se cambias o servidor do mapa, descartaranse. Estás seguro de que queres cambiar o servidor?",
+            "dev": "desenvolvemento"
         },
-        "rail": {
-            "description": "Recursos ferroviarios",
-            "tooltip": "Ferrovías"
+        "version": {
+            "whats_new": "Que ten de novo ID {version}"
         },
-        "power": {
-            "description": "Estacións enerxéticas",
-            "tooltip": "Liñas de tensión, central eléctrica, subestacións, etc."
+        "tag_reference": {
+            "description": "Descrición",
+            "on_wiki": "{tag} en wiki.openstreetmap.org/wiki/Gl:Main_Page",
+            "used_with": "usado con {type}"
         },
-        "past_future": {
-            "description": "Estado da obra",
-            "tooltip": "Proposta, en construción, abandonada, en demolición, etc."
+        "validations": {
+            "disconnected_highway": "Autoestrada desconectada",
+            "disconnected_highway_tooltip": "As estradas deben ser conectadas a outras estradas ou entradas dos edificios.",
+            "old_multipolygon": "Etiquetas multipolígono na vía exterior",
+            "old_multipolygon_tooltip": "Este estilo de multipolígono está obsoleto. Por favor, asignarlle as etiquetas para o multipolígono pai en vez da vía exterior.",
+            "untagged_point": "Punto sen etiquetar",
+            "untagged_point_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é este punto.",
+            "untagged_line": "Liña sen etiquetar",
+            "untagged_line_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta liña.",
+            "untagged_area": "Área sen etiquetar",
+            "untagged_area_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta área.",
+            "untagged_relation": "Relación sen etiquetar",
+            "untagged_relation_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta relación.",
+            "many_deletions": "Ti estás a borrar {n} elementos. Estás seguro de que queres facer isto? Isto o borrará do mapa e ninguén o verá en openstreetmap.org.",
+            "tag_suggests_area": "A etiqueta {tag} suxire que a liña debería ser unha área, pero non é unha área.",
+            "deprecated_tags": "Etiquetas obsoletas: {tags}"
         },
-        "others": {
-            "description": "Outros",
-            "tooltip": "Todo o demais"
-        }
-    },
-    "area_fill": {
-        "wireframe": {
-            "description": "Sen recheo (molde)",
-            "tooltip": "Activando o modo sen recheo, faise máis sinxelo ver a imaxe de fondo. "
+        "zoom": {
+            "in": "Ampliar",
+            "out": "Reducir"
         },
-        "partial": {
-            "description": "Recheo parcial",
-            "tooltip": "As áreas debúxanse con recheo só por unha parte interior da súa contorna. Isto recoméndaselle os novos cartógrafos."
+        "cannot_zoom": "Non se pode reducir máis no modo actual.",
+        "full_screen": "Pasar a pantalla completa",
+        "gpx": {
+            "local_layer": "Arquivo local",
+            "drag_drop": "Corta e pegar un arquivo .gpx, .geojson ou .kml nesta páxina, ou preme o botón dereito do rato",
+            "zoom": "Zoom na capa",
+            "browse": "Buscar un arquivo"
         },
-        "full": {
-            "description": "Recheo completo",
-            "tooltip": "As áreas móstranse completamente recheas."
-        }
-    },
-    "restore": {
-        "heading": "Tes cambios sen gardar",
-        "description": "Queres recuperar os cambios non gardados da sesión de edición anterior?",
-        "restore": "Recuperar",
-        "reset": "Descartar"
-    },
-    "save": {
-        "title": "Gardar",
-        "help": "Gardar os cambios en OpenStreetMap, facéndoos visibles aos demáis usuarios.",
-        "no_changes": "Non hai cambios para gardar.",
-        "error": "Houbo erros ao se intentar gardar. ",
-        "status_code": "O servidor devolveu a referencia de estado {code}",
-        "unknown_error_details": "Asegúrse de que está conectado a internet.",
-        "uploading": "Subindo cambios a OpenStreetMap.",
-        "unsaved_changes": "Tes cambios sen gardar",
-        "conflict": {
-            "header": "Resolvendo os conflitos de edición",
-            "count": "Conflito {num} de {total}",
-            "previous": "< Anterior",
-            "next": "Seguinte >",
-            "keep_local": "Manter a miña",
-            "keep_remote": "Usar a súa",
-            "restore": "Recuperar",
-            "delete": "Deixar eliminadas",
-            "download_changes": "ou descargar os seus cambios.",
-            "done": "Resolvéronse todos os conflitos.",
-            "help": "Outro usuario e ti cambiáchedes as mesmas propiedades do mapa.\nPreme en cada un dos elementos de embaixo para ver con máis detalle cada un dos \nconflitos que se dan. Escolle cales son os cambios teus que queres manter e cales son \nos queres polos feitos polo outro usuario. \n"
-        }
-    },
-    "merge_remote_changes": {
-        "conflict": {
-            "deleted": "Este elemento eliminouno {user}.",
-            "location": "Este obxecto movéstelo ti e {user}.",
-            "nodelist": "Este obxecto cambiáchedelo ti e {user}.",
-            "memberlist": "Os elementos da relación modificáronnos {user} e máis vostede,",
-            "tags": "Cambiaches a etiqueta  <b>{tag}</b> a \"{local}\" e {user} cambiouna para \"{remote}\"."
-        }
-    },
-    "success": {
-        "edited_osm": "OSM editado!",
-        "just_edited": "Acabas de editar OpenStreetMap!",
-        "view_on_osm": "Ver en OSM",
-        "facebook": "Compartir no Facebook",
-        "twitter": "Compartir no Twitter",
-        "google": "Compartir no Google+"
-    },
-    "confirm": {
-        "okay": "Aceptar",
-        "cancel": "Cancelar"
-    },
-    "splash": {
-        "welcome": "Benvido ao editor de OpenStreetMap iD",
-        "text": "iD é unha amigable pero potente ferramenta para contribuir ao mellor mapa libre do mundo. Esta é a versión {version}. Para obter máis información visita {website} e informa de erros en {github}.",
-        "walkthrough": "Comezar o titorial",
-        "start": "Editar agora"
-    },
-    "source_switch": {
-        "live": "en línea",
-        "lose_changes": "Tes cambios sen gardar. Se cambias o servidor do mapa, descartaranse. Estás seguro de que queres cambiar o servidor?",
-        "dev": "desenvolvemento"
-    },
-    "tag_reference": {
-        "description": "Descrición",
-        "on_wiki": "{tag} en wiki.osm.org",
-        "used_with": "usado con {type}"
-    },
-    "validations": {
-        "untagged_point": "Punto sen etiquetar",
-        "untagged_line": "Liña sen etiquetar",
-        "untagged_area": "Área sen etiquetar",
-        "many_deletions": "Estás borrando {n} obxectos. Estás seguro de querer facelo? Esta acción quitaraos do mapa que os demáis ven en openstreetmap.org.",
-        "tag_suggests_area": "A etiqueta {tag} suxire que a liña debería ser unha área, pero non é unha área.",
-        "untagged_point_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é este punto.",
-        "untagged_line_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta liña.",
-        "untagged_area_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta área.",
-        "deprecated_tags": "Etiquetas obsoletas: {tags}"
-    },
-    "zoom": {
-        "in": "Ampliar",
-        "out": "Reducir"
-    },
-    "cannot_zoom": "Non se pode reducir máis no modo actual.",
-    "gpx": {
-        "local_layer": "Ficheiro GPX local",
-        "drag_drop": "Arrastra e solta un ficheiro .gpx sobre a páxina, ou fai clic no botón da dereita para buscalo",
-        "zoom": "Facer zoom á pista GPX",
-        "browse": "Buscar un ficheiro .gpx"
-    },
-    "mapillary": {
-        "view_on_mapillary": "Ver esta imaxe en Mapillary"
-    },
-    "help": {
-        "title": "Axuda"
-    },
-    "intro": {
-        "navigation": {
-            "title": "Navegación",
-            "drag": "A área principal do mapa mostra os datos de OpenStreetMap sobre un fondo. Podes navegar polo mapa arrastrando e desprazándote, igual que calquera mapa de internet. **Arrastra o mapa!**",
-            "select": "Os elementos do mapa represéntanse de tres formas: usando puntos, liñas ou áreas. Calquera elemento se pode seleccionar facendo clic nel. **Fai clic no punto para seleccionalo.**"
+        "mapillary_images": {
+            "tooltip": "Fotos ao nivel da rúa de Mapillary",
+            "title": "Superposición de fotos (Mapillary)"
         },
-        "points": {
-            "title": "Puntos",
-            "search": "Hai moitos elementos distintos que poden ser representados mediante puntos. O punto que acabas de engadir é unha Cafetería. **Busca por '{name}'**",
-            "choose": "**Escolle Cafetería na lista.**",
-            "describe": "Agora o punto está marcado como unha cafetería. Utilizando o editor de elementos, podemos engadir máis información acerca do elemento. **Engade un nome.**"
+        "mapillary_signs": {
+            "tooltip": "Sinais de tráfico de Mapillary (debe activar Photo Overlay)",
+            "title": "Sinais de tráfico Overlay (Mapillary)"
         },
-        "areas": {
-            "title": "Áreas",
-            "place": "Debuxa a área situando máis vértices. Finaliza a área facendo clic no vértice inicial. **Debuxa unha área para o parque infantil.**",
-            "search": "**Busca por '{name}'.**",
-            "choose": "**Elixe Parque Infantil na lista.**"
+        "mapillary": {
+            "view_on_mapillary": "Ver esta imaxe en Mapillary"
         },
-        "lines": {
-            "title": "Liñas",
-            "start": "**Inicia a liña facendo clic no final da estrada.**",
-            "finish": "As liñas pódense finalizar facendo clic outra vez no último vértice. **Finaliza a estrada.**",
-            "road": "**Selecciona \"Estrada\" na lista.**",
-            "residential": "Hai diferentes tipos de estradas. A máis común delas é a rúa urbana. **Escolle o tipo de estrada \"Rúa urbana\".**",
-            "wrong_preset": "Non seleccionaches o tipo de rúa urbana. **Fai clic aquí para volver a escoller.**"
+        "help": {
+            "title": "Axuda",
+            "key": "H",
+            "help": "# Axuda\n\nEste é un editor para [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), o mapa\nlibre e editable do mundo. Podes usalo e engadir e actualizar información\ndatos da túa zona, facendo unha fonte libre de datos abertos do mapa do mundo\na mellor para todos.\n\nAs edicións que podes facer neste mapa poden ser visibes para calquera uso en\nOpenStreetMap. Para facer unha edición ti debes\n[log in](https://www.openstreetmap.org/login).\n\nO [iD editor](http://ideditor.com/) é un proxecto colaborativo con [source\ncode available on GitHub] (https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
+            "editing_saving": "#  Editar & Salvar\n\nIste editor foi deseñado para traballar primeiramente online, e  accedes directamente através do website agora.\n\n### Seleccionar Elementos\n\nSelecciona elementos do mapa, coma unha estrada ou punto de interese, facendo click sobre el no mapa. Esto resaltará a función seleccionada, abrirá detalles sobre el, e amosará un menu cas cousas que podes facer co elemento.\n\nPra escoller múltiplos elementos manten pulsada a 'Shift' key -Maiusculas-. Logo fai click nos elementos,  que queiras seleccionar, ou arrastra sobre o mapa co rectángulo de selección. Esto debuxará unha caixa e seleccionará tódolos puntos dentro del.\n\n### Salvar Edicións\n\nCando fagas trocos como edicións de rúas, edificios ou lugares, son almacenados localmente ata que os subas ao server. Non te preocupes se tes un erro - podes desfacer os trocos facendo click no botón desfacer, e refacer trocos no botón refacer.-\n\nFai click en 'Save' ao rematar o grupo de edicións -Por exemplo, se remataches unha zona da cidade ou cando queiras iniciar unha nova zona. Terás oportunidade de revisala, e o editor fará suxestións útiles e dará avisos se algo non está correcto nos trocos.\n\nSe che parece todo correcto, podes poñer unha curta resume explicando os trocos feitos, fas click en 'Save' outra vez e os trocos  [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/) os fará visibles a tódolos usuarios para que os empreguen e actualicen.\n\nSe non es quen de facer as dicións dunha sentada podes deixalo e cando volvas (en calquera navegaro e ordenador) a aplicación do editor darache a oportunidade de restaurar e gardar o traballo feito\n\n###  Usar o editor\n\nTi poder ver a lista de atallos do teclado premendo a tecla `?`\n",
+            "roads": "# Estradas\n\nTi podes crear, marcar, e borrar estradas co editor. As estradas poden ser de todo tipo:\npistas, autoestradas, camiños, ciclopistas, e máis - de calquera tipo- os cruces\ne os segmentos poden ser mapeados.\n\n### Seleccionar\n\nPincha sobre unha estrada para seleccionala. En esbozo debe ser visible, xunto\ncun pequeno menú de ferramentas no mapa e unha barra lateral que mostra máis información sobre a estrada.\n\n### Modificar\n\nMoitas veces vai ver que as estradas non están aliñadas coas imaxes por tras delas\nou cunha pista GPS. Pode axustar estradas para que estean no lugar axeitado.\n\nPrimeiro fai click na estrada que queiras modificar. Iluminarase e amosará\nos puntos de control ao longo dela ti podes arrastralos para mellorar a localización. Se queres engadir novos puntos de control para máis precisión, fai doble click na parte da estrada na que queiras o novo nodo, e un punto engadirase.\n\nSe a estrada conecta con outra estrada, pero non se conecta correctamente sobre\no mapa, pode arrastrar un dos seus puntos de control sobre o outro punto na estrada\nco fin de unilas. Ter as estradas conectardas é importante para o mapa e esencial para proporcionar instrucións de conducción.\n\nTamén pode premer na ferramenta 'Move' ou prema a tecla de acceso rápido `M` para mover toda a estrada\nunha vez máis, e logo prema de novo para gardar ese movemento.\n\n### Borrar\n\nSe unha estrada é enteiramente incorrecta - podes ver que non existe nas imaxes de satélite e, idealmente, ter confirmado localmente que non está presente - pode borrala, ou eliminala dende o mapa. Sexa cauteloso ao eliminar características -\ncomo calquera outra edición, os resultados non son vistos por todos en imaxes de satélite é moitas veces están desactualizados, de xeito que a estrada pode estar simplemente recén construída.\n\nPode eliminar unha estrada, premendo sobre ela para seleccionala, a continuación,\npremer na icona lixo ou premendo a tecla \"Delete\".\n\n### Crear\n\nAtopa nalgún lugar que debe haber un camiño, pero non está? Prema na \"liña\"\nicona na esquina superior esquerda do editor ou prema a tecla de acceso `2` para comezar a debuxar.\n\nPrema no inicio da estrada no mapa para comezar a deseñar. Se a estrada\nramifica dende unha estrada existente, comeza premendo sobre o lugar onde elas se conectan.\n\nDespois, prema en puntos ao longo do camiño que segue a liña correcta, segundo imaxes de satélite ou GPS. Se a estrada que está deseñando cruza outra estrada, actívea\npremendo sobre o punto de intersección. Cando termine o deseño, prema dúas veces ou prema 'Return \"ou\" Intro \"no teclado.\n\n",
+            "gps": "# GPS\n\nAs trazas GPS gardadas son unha valiosa fonte de información para OpenStreetMap. Este editor\nsoporta trazas locais - `.gpx` arquivos no teu computador local. Ti podes gardar\neste tipo de trazas  GPS cun número de apliacións de smartphone tamén con\nhardware GPS persoal.\n\nPara obter información sobre como realizar trazados GPS, lea\n[Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nUse trazas GPX para mapear, arrastrar e solta arquivos GPX sobre o editor do mapa.\nDe ser recoñecido, será engadido ao mapa cunha liña en púrpura brillante. Faga clic no menú \"Mapa de datos 'no lado dereito para permitir,\ndesactivar ou engadir a esta nova capa GPX-engadida.\n\nAs trazas GPX non son directamente subidas a OpenStreetMap -o mellor xeito de\nusalas é deseñar o mapa, usándoas como unha guía para as novas características a\nengadir, e tamén para [upload it to OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create)\npara que outros usuarios o empreguen.\n",
+            "imagery": "# Imaxes\n\nas imaxes aéreas son un recurso importante para o mapeado. Unha combinación de\nvos aéreos, imaxes de satélite, e fontes libremente-compilados están dispoñibles\nno editor baixo o menú 'Configuración do fondo ' á dereita.\n\nPor omisión en [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) as capas de satélite están\npresentes no editor, pero como o pan e o zoom do mapa en novas áreas xeográficas,\nnovas fontes estarán disponíbles. Nalgúns países, como Estados\nUnidos, Francia e Dinamarca teñen dispoñibles moitas imaxes de alta calidade para algunhas áreas.\n\nAs imaxes ás veces son compensadas a partir dos datos do mapa por mor dun erro\npor parte do provedor de imaxes. Se ves que unha morea de camiños desprazouse do fondo,\nnon se moven inmediatamente todos eles para combinar o fondo. Pola contra pode axustar\nas imaxes de xeito que combine os datos premendo en  'Fix alignment' na\nparte inferior da interface de usuario da configuración de fondo UI.\n",
+            "addresses": "# Enderezos\n\nOs enderezos son algunhas das informacións máis útiles para o mapa.\n\nAínda que os enderezos son moitas veces representados como partes de rúas, en OpenStreetMap\nestán rexistrados como atributos de edificios e lugares ao longo das rúas.\n\nPodes engadir información de enderezos para lugares mapeados como contornos de construción\nasí como os mapeados como puntos individuais. A fonte ideal de dirección de\ndatos dunha investigación sobre o terreo ou coñecemento persoal - como ocorre con calquera\noutra característica, a copia de fontes comerciais como Google Maps está estrictamente\nprohibida.\n",
+            "inspector": "# Usando o Inspector\n\nO inspector é a sección na parte esquerda da páxina que permite\nmodificar os detalles do elemento seleccionado.\n\n### Selecciona un Tipo de Elemento\n\nDespois de engadir un punto, liña ou área, pode escoller o tipo de elemento que\né, como se é unha autoestrada ou rúa residencial, supermercado ou café.\nO inspector pode amosar botóns para os tipos de recursos comúns, e pode\natopar outros tipos escribindo o que está a procurar no cadro de busca.\n\nPreme o 'i' na parte inferior dereita dun botón do tipo de elemento para\nsaber máis sobre el. Prema nun botón para escoller o tipo.\n\n### Usando formularios e edición de etiquetas\n\nDespois de seleccionar un tipo de elemento, ou cando se selecciona un elemento que xa\nten un tipo asignado, o inspector pode amosar campos con detalles sobre\no elemento como o seu nome e enderezo.\n\nPor baixo dos campos que ve, pode facer clic no menú desplegable  'Engadir campo' para engadir\noutros detalles, como unha ligazón a Wikipedia, o acceso de cadeiras de rodas, e moito máis.\n\nNa parte inferior do inspector, prema en 'etiquetas adicionais' para engadir arbitrariamente\noutras etiquetas ao elemento. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) é un\nexcelente recurso para aprender máis sobre as combinacións de etiquetas máis populares.\n\nOs cambios feitos no inspector aparecen aplicados ao mapa.\nPode desfacelo en calquera momento premendo o botón 'Desfacer'.\n",
+            "buildings": "# Edificios\n\nOpenStreetMap é a base de datos de edificios máis grande do mundo. Podes crear\ne incrementar esta base de datos.\n\n### Seleccionar\n\nPode seleccionar un edificio, premendo na súa fronteira. Isto pode destacar o\nedificio e abrir un pequeno menú de ferramentas e unha barra lateral que mostra máis información\nsobre o edificio.\n\n### Modificar\n\nAlgúns edificios está incorrectamente ubicados ou teñen etiquetas incorrectas.\n\nPara mover un edificio enteiro, selecciónao, facendo click na ferramente 'Mover'. Move\nco teu rato o edificio, e fai click cando estea correctamente ubicado.\n\nPara corrixir a forma específica dun edificio, fai click e arrastra os nós que forman\na fronteira a lugares mellores.\n\n### Crear\n\nUnha das principais cuestións en torno ao engadindo de edificios para o mapa é que\nOpenStreetMap rexistra edificios, tanto como formas e puntos. A regra de ouro\né _mapear un edificio como unha forma sempre que as empresas o fagan posible_ e mapear, casas,\ndiversións, e outras cousas que operan fóra dos edificios como puntos situados\ndentro da forma de construción.\n\nPara comezar a deseñar un edificio como unha forma faise premendo no botón 'Area' o superior\nesquerda da interface, e rematalo premendo 'Return' no seu teclado\nou premendo no primeira nó deseñado para pechar a forma.\n\n### Borrar\n\nSe un edificio é totalmente incorrecto - se pode ver que non existe na imaxe do satélite,\nidealmente, ter confirmado localmente que non está presente - pode borralo,\nou eliminalo dende o mapa. Sexa cauteloso ao eliminar características -\ncomo calquera outra edición, os resultados son vistos por todos en imaxes de satélite\né moitas veces desactualizados, de xeito que o edificio podería ser simplemente recén construído.\n\nPode eliminar un edificio, premendo sobre el para seleccionalo, a continuación, premer na\nicona lixo ou premendo a tecla 'Borrar'.\n\n",
+            "relations": "# Relacións\n\nA relación é un tipo especial de recurso no OpenStreetMap que agrupa\noutros elementos. Por exemplo, dous tipos comúns de relacións son * relacións de ruta *,\nque agrupan tramos de estrada que pertencen a unha autoestrada específica ou\nestradas, e *multipolígonos*, que agrupan varias liñas que definen\nunha área complexa (un con varias pezas ou buratos nel como un donut).\n\nO grupo de recursos nunha relación chámanse *membros*. Na barra lateral, pode\nver en que relacións dun recurso é membro, e prema nunha relación\npara seleccionalo. Cando a relación é seleccionada, pode ver os seus\nmembros da lista na barra lateral e destacada no mapa.\n\nPara a maior parte, ID vai coidar de manter relacións automaticamente\nmentres edita. A principal cousa da que ten que ser consciente, se elimina un\ntramo de estrada para redeseñalo con máis precisión, ten que asegurarse de que a\nnova sección é membro das mesmas relacións que o orixinal.\n\n## Editar Relacións\n\nSe desexa editar relacións, aquí está o básico.\n\nPara engadir elementos á relación, seleccione o elemento, facendo click no botón \"+\" en \"Tódolos elementos\" seleccionado na barra lateral, e seleccione o tipo de nome do elemento.\n\nPara crear unha nova relación, seleccione a primeira característica que debe ter un elemento,\nprema no botón \"+\" na sección \"Tódalas relacións\", e seleccione \"Nova relación ...\".\n\nPara eliminar un recurso dunha relación, seleccione a función e prema o botón lixo\nao lado da relación que quere eliminar.\n\nPode crear multipolígonos con furados usando a ferramenta \"Merge\". Debuxe dúas áreas (interior\ne externa), Manteña pulsada a tecla maiúsculas e prema en cada unha delas para seleccionar as duas, e despois\nprema no botón \"Merge\" (+).\n"
         },
-        "startediting": {
-            "title": "Comezar a editar",
-            "save": "Non te esquezas de gardar regularmente os teus cambios!",
-            "start": "Comeza a cartografiar!"
-        }
-    },
-    "presets": {
-        "fields": {
-            "access": {
-                "options": {
-                    "designated": {
-                        "description": "Acceso libre e regulado por sinais e ordenanzas locais",
-                        "title": "Designado"
-                    },
-                    "destination": {
-                        "description": "Acceso permitido só para chegar a un destino determinado",
-                        "title": "Destino"
-                    },
-                    "no": {
-                        "description": "Acceso restrinxido ao público xeral",
-                        "title": "Prohibido"
-                    },
-                    "permissive": {
-                        "description": "Acceso permitido até que o propietario revogue o permiso",
-                        "title": "Permisivo"
-                    },
-                    "private": {
-                        "description": "Acceso permitido só coa autorización do propietario de forma individual",
-                        "title": "Privado"
-                    },
-                    "yes": {
-                        "description": "Acceso permitido pola lei; un dereito de paso",
-                        "title": "Permitido"
-                    }
-                },
-                "types": {
-                    "bicycle": "Bicicletas",
-                    "foot": "A pé",
-                    "horse": "Cabalos",
-                    "motor_vehicle": "Automóbiles"
-                }
-            },
-            "access_simple": {
-                "placeholder": "si"
-            },
-            "access_toilets": {
-                "label": "Acceso"
-            },
-            "address": {
-                "label": "Enderezo",
-                "placeholders": {
-                    "city": "Cidade",
-                    "conscriptionnumber": "123",
-                    "country": "País",
-                    "district": "Distrito",
-                    "hamlet": "Aldea",
-                    "housename": "Nome da casa",
-                    "housenumber": "123",
-                    "place": "Lugar",
-                    "postcode": "Código postal",
-                    "province": "Provincia",
-                    "state": "Estado",
-                    "street": "Rúa",
-                    "subdistrict": "Subdistrito",
-                    "suburb": "Barrio"
-                }
-            },
-            "admin_level": {
-                "label": "Nivel administrativo"
-            },
-            "aerialway": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "aeroway": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "amenity": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "artist": {
-                "label": "Artista"
-            },
-            "artwork_type": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "atm": {
-                "label": "Caixeiro automático"
-            },
-            "backrest": {
-                "label": "Respaldo"
-            },
-            "barrier": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "bicycle_parking": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "boundary": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "building": {
-                "label": "Edificio"
-            },
-            "building_area": {
-                "label": "Edificio"
-            },
-            "capacity": {
-                "label": "Capacidade",
-                "placeholder": "50, 100, 200..."
-            },
-            "cardinal_direction": {
-                "label": "Sentido",
-                "options": {
-                    "E": "Leste",
-                    "ENE": "Les-nordeste",
-                    "ESE": "Les-sueste",
-                    "N": "Norte",
-                    "NE": "Nordeste",
-                    "NNE": "Nor-nordeste",
-                    "NNW": "Nor-noroeste",
-                    "NW": "Noroeste",
-                    "S": "Sur",
-                    "SE": "Sueste",
-                    "SSE": "Sur-sueste",
-                    "SSW": "Sur-suroeste",
-                    "SW": "Suroeste",
-                    "W": "Oeste",
-                    "WNW": "Oés-noroeste",
-                    "WSW": "Oés-suroeste"
-                }
-            },
-            "clock_direction": {
-                "label": "Sentido",
-                "options": {
-                    "anticlockwise": "Sentido antihorario",
-                    "clockwise": "Sentido horario"
+        "intro": {
+            "done": "feito",
+            "ok": "OK",
+            "graph": {
+                "block_number": "<value for addr:block_number>",
+                "city": "Three Rivers",
+                "county": "<value for addr:county>",
+                "district": "<value for addr:district>",
+                "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
+                "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
+                "postcode": "49093",
+                "province": "<value for addr:province>",
+                "quarter": "<value for addr:quarter>",
+                "state": "<value for addr:state>",
+                "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
+                "suburb": "<value for addr:suburb>",
+                "countrycode": "es",
+                "name": {
+                    "1st-avenue": "1st Avenue",
+                    "2nd-avenue": "2nd Avenue",
+                    "4th-avenue": "4th Avenue",
+                    "5th-avenue": "5th Avenue",
+                    "6th-avenue": "6th Avenue",
+                    "6th-street": "6th Street",
+                    "7th-avenue": "7th Avenue",
+                    "8th-avenue": "8th Avenue",
+                    "9th-avenue": "9th Avenue",
+                    "10th-avenue": "10th Avenue",
+                    "11th-avenue": "11th Avenue",
+                    "12th-avenue": "12th Avenue",
+                    "access-point-employment": "Punto de acceso emprego",
+                    "adams-street": "Adams Street",
+                    "andrews-elementary-school": "Andrews Elementary School",
+                    "andrews-street": "Andrews Street",
+                    "armitage-street": "Armitage Street",
+                    "barrows-school": "Barrows School",
+                    "battle-street": "Battle Street",
+                    "bennett-street": "Bennett Street",
+                    "bowman-park": "Bowman Park",
+                    "collins-drive": "Collins Drive",
+                    "conrail-railroad": "Conrail Railroad",
+                    "conservation-park": "Conservation Park",
+                    "constantine-street": "Constantine Street",
+                    "cushman-street": "Cushman Street",
+                    "dollar-tree": "Dollar Tree",
+                    "douglas-avenue": "Douglas Avenue",
+                    "east-street": "East Street",
+                    "elm-street": "Elm Street",
+                    "flower-street": "Flower Street",
+                    "foster-street": "Foster Street",
+                    "french-street": "French Street",
+                    "garden-street": "Garden Street",
+                    "gem-pawnbroker": "Empeño de Xoias",
+                    "golden-finch-framing": "Golden Finch Framing",
+                    "grant-avenue": "Grant Avenue",
+                    "hoffman-pond": "Hoffman Pond",
+                    "hoffman-street": "Hoffman Street",
+                    "hook-avenue": "Hook Avenue",
+                    "jefferson-street": "Jefferson Street",
+                    "kelsey-street": "Kelsey Street",
+                    "lafayette-park": "LaFayette Park",
+                    "las-coffee-cafe": "L.A.'s Coffee Cafe",
+                    "lincoln-avenue": "Lincoln Avenue",
+                    "lowrys-books": "Lowry's Books",
+                    "lynns-garage": "Lynn's Garage",
+                    "main-street-barbell": "Main Street Barbell",
+                    "main-street-cafe": "Main Street Cafe",
+                    "main-street-fitness": "Main Street Fitness",
+                    "main-street": "Main Street",
+                    "maple-street": "Maple Street",
+                    "marina-park": "Marina Park",
+                    "market-street": "Market Street",
+                    "memory-isle-park": "Memory Isle Park",
+                    "memory-isle": "Memory Isle",
+                    "michigan-avenue": "Michigan Avenue",
+                    "middle-street": "Middle Street",
+                    "millard-street": "Millard Street",
+                    "moore-street": "Moore Street",
+                    "morris-avenue": "Morris Avenue",
+                    "mural-mall": "Mural Mall",
+                    "paisanos-bar-and-grill": "Paisano's Bar and Grill",
+                    "paisley-emporium": "Paisley Emporium",
+                    "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
+                    "pealer-street": "Pealer Street",
+                    "pine-street": "Pine Street",
+                    "pizza-hut": "Pizza Hut",
+                    "portage-avenue": "Portage Avenue",
+                    "portage-river": "Portage River",
+                    "preferred-insurance-services": "Preferred Insurance Services",
+                    "railroad-drive": "Condución de Ferrocarril",
+                    "river-city-appliance": "River City Appliance",
+                    "river-drive": "River Drive",
+                    "river-road": "River Road",
+                    "river-street": "River Street",
+                    "riverside-cemetery": "Riverside Cemetery",
+                    "riverwalk-trail": "Riverwalk Trail",
+                    "riviera-theatre": "Riviera Theatre",
+                    "rocky-river": "Rocky River",
+                    "saint-joseph-river": "Saint Joseph River",
+                    "scidmore-park-petting-zoo": "Scidmore Park Petting Zoo",
+                    "scidmore-park": "Scidmore Park",
+                    "scouter-park": "Scouter Park",
+                    "sherwin-williams": "Sherwin-Williams",
+                    "south-street": "South Street",
+                    "southern-michigan-bank": "Southern Michigan Bank",
+                    "spring-street": "Spring Street",
+                    "sturgeon-river-road": "Sturgeon River Road",
+                    "three-rivers-city-hall": "Three Rivers City Hall",
+                    "three-rivers-elementary-school": "Three Rivers Elementary School",
+                    "three-rivers-fire-department": "Three Rivers Fire Department",
+                    "three-rivers-high-school": "Three Rivers High School",
+                    "three-rivers-middle-school": "Three Rivers Middle School",
+                    "three-rivers-municipal-airport": "Three Rivers Municipal Airport",
+                    "three-rivers-post-office": "Three Rivers Post Office",
+                    "three-rivers-public-library": "Three Rivers Public Library",
+                    "three-rivers": "Three Rivers",
+                    "unique-jewelry": "Unique Jewelry",
+                    "walnut-street": "Walnut Street",
+                    "washington-street": "Washington Street",
+                    "water-street": "Water Street",
+                    "west-street": "West Street",
+                    "wheeler-street": "Wheeler Street",
+                    "william-towing": "William Towing",
+                    "willow-drive": "Willow Drive",
+                    "wood-street": "Wood Street",
+                    "world-fare": "Tarifa Mundial"
                 }
             },
-            "collection_times": {
-                "label": "Horario de recollida"
-            },
-            "construction": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "country": {
-                "label": "País"
-            },
-            "covered": {
-                "label": "Cuberto"
-            },
-            "crop": {
-                "label": "Cultivo"
-            },
-            "crossing": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "cuisine": {
-                "label": "Cociña"
-            },
-            "denomination": {
-                "label": "Denominación"
-            },
-            "denotation": {
-                "label": "Denotación"
-            },
-            "description": {
-                "label": "Descrición"
-            },
-            "elevation": {
-                "label": "Altitude"
-            },
-            "emergency": {
-                "label": "Emerxencia"
-            },
-            "entrance": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "except": {
-                "label": "Excepcións"
-            },
-            "fax": {
-                "label": "Fax",
-                "placeholder": "+34 989 12 34 56"
-            },
-            "fee": {
-                "label": "Tarifa"
-            },
-            "fixme": {
-                "label": "Amáñame"
-            },
-            "fuel": {
-                "label": "Combustible"
-            },
-            "highway": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "historic": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "incline": {
-                "label": "Inclinación"
-            },
-            "internet_access": {
-                "label": "Acceso a internet",
-                "options": {
-                    "no": "Non",
-                    "terminal": "Terminal",
-                    "wired": "Por cable",
-                    "wlan": "Wi-Fi",
-                    "yes": "Si"
+            "welcome": {
+                "title": "Benvido/a",
+                "welcome": "Benvido/a! Esta explicación paso a paso vai ensinarlle as nocións básicas de edición en OpenStreetMap.",
+                "practice": "Tódolos datos nesta explicación paso a paso son para practicar, e as edicións que se fan non serán gardadas.",
+                "words": "Esta explicación paso a paso vai introducir algúns novos conceptos. Cando introducimos unha nova palabra, usaremos *cursiva*.",
+                "mouse": "Podes empregar calquera dispositivo de entrada para editar o mapa, mais este paso a paso asume que ten un rato con botóns esquerdo e dereito non necesario en mac. **Se queres conectar un rato, faino agora, a continuación, prema en OK.**",
+                "leftclick": "Cando no tutorial se lle pida facer clic ou facer dobre clic, refírese ao botón esquerdo. Nun trackpad debe facerse un clic sinxelo ou toque cun dedo. **Clic esquerdo {num} veces.**",
+                "rightclick": "Ás veces pedimos facer clic co botón dereito. Debe facerse ás veces como control esquerdo ou dous dedos nun trackpad. O teclado ata pode ter unha tecla \"menú\" que funciona como botón dereito do rato.  **Clic dereito {num} veces.**",
+                "chapters": "Es bo meu! Podes usar os botóns de abaixo para saltar capítulos en calquera momento ou para reiniciar un capítulo se queda preso. Imos comezar! **Prema '{next}'  para continuar. **"
+            },
+            "navigation": {
+                "title": "Navegación",
+                "drag": "A zona principal do mapa mostra os datos do OpenStreetMap enriba dun fondo. {br} Pode arrastrar o mapa premendo e sostendo o botón esquerdo do rato mentres move o rato arredor. Tamén pode usar as frechas do teclado. ** Arrastre o mapa! **",
+                "zoom": "Podes facer zoom fora da zona de desprazamento coa roda do rato ou o trackpad, ou premendo nos botóns  {plus} / {minus}. **Fai zoom no mapa!**",
+                "features": "Usámola palabra *elementos* para describir as cousas que aparecen no mapa. Calquer cousa do mundo real poden mapearse como un elemento en OpenStreetMap.",
+                "points_lines_areas": "Os elementos do mapa están representados empregando *puntos, liñas ou áreas.*",
+                "nodes_ways": "Ás veces, en OpenStreetMap os puntos son chamados *nodos*, e as liñas e áreas son chamadas *vías*.",
+                "click_townhall": "Tódolos elementos do mapa poden ser seleccionados facendo clic neles.  **Fai clic sobre o punto para seleccionalo.**",
+                "selected_townhall": "Meu! O punto está agora seleccionado. Os elementos seleccionados son deseñados cun brillo pulsante.",
+                "editor_townhall": "Cando os elementos son seleccionados, o *editor de elementos* é amosado ao lado do mapa.",
+                "preset_townhall": "A parte alta do editor de elementos amosa o tipo de elemento. Este punto é o {preset}.",
+                "fields_townhall": "A parte media do editor de elementos conten *campos* que mostran os atributos do elemento, tales como o nome e enderezo.",
+                "close_townhall": "** Pecha o editor de recursos premendo Esc ou o botón {button} situado no canto superior **.",
+                "search_street": "Podes buscar elementos na presente vista, ou de maneira mundial. **Busca \"{name}\".**",
+                "choose_street": "**Elixe {name} na lista para seleccionalo.**",
+                "selected_street": "Meu! {name} está agora seleccionado.",
+                "editor_street": "Os campos mostrados nunha rúa son diferentes dos campos que se mostraron para o concello. {br}Para esta rúa seleccionada, o editor de elementos mostra campos como ''{field1}\" e \"{field2}\".  **Peche o editor de elementos pulsando Esc ou premendo o botón {button}.**",
+                "play": "Tenta mover o mapa e facer clic sobre outros elementos para ver que tipo de cousas podemos engadir a OpenStreetMap. **Cando esteas preparado para continuar co próximo capítulo fai clic en \"{next}\".**"
+            },
+            "points": {
+                "title": "Puntos",
+                "add_point": "Os *puntos* poden ser empregados para representar elementos tales como tendas, restaurantes e monumentos.{br}Marcan a localización específica e describen que son. **Pincha no botón {button} Punto para engadir un novo punto.**",
+                "place_point": "Para poñer o novo punto no mapa, sitúa o cursor do rato onde o debería estar o punto, e logo fai clic co botón esquerdo ou preme a barra espaciadora. **Move o punteiro do rato sobre este edificio, entón fai clic co botón esquerdo ou preme a barra espaciadora.**",
+                "search_cafe": "Hai moitos elementos diferentes que se poden representar como puntos. O punto que acabas de engadir é unha cafetería. **Busca '{preset}'.**",
+                "choose_cafe": "**Escolle {preset} da lista.**",
+                "feature_editor": "O punto está marcado agora como unha cafetería. Usando o editor de elementos, podemos engadir máis información sobre a cafetería.",
+                "add_name": "En OpenStreetMap tódolos campos son opcionais, e non está mal deixar un campo en branco se non estás seguro del.{br}Imos supoñer que tes coñecemento local sobre esta cafetería e coñeces o nome. **Engade o nome da cafetería.**",
+                "add_close": "O editor de elementos lembrará tódolos trocos automáticamente. **Cando remates de engadir o nome, pulsa Esc, Enter, ou fai clic no botón {button} para pechar o editor de elementos.**",
+                "reselect": "A miúdo os puntos xa existen, pero teñen erros ou están incompletos. Podemos editar puntos existentes. **Selecciona a cafetería que acabas de crear.**",
+                "update": "Imos cubrir algúns detalles sobre esta cafetería. Podes cambiar o seu nome, engadir o tipo de cociña, ou engadir un enderezo. **Cambiar a información do café.**",
+                "update_close": "**Cando remates de actualizar o café, pulsa escape, enter, ou fai click no botón  {button}  para pechar o editor de elementos.**",
+                "rightclick": "Podes facer clic co botón dereito en calquera elemento para ver o *menú de edición*, o cal amosa unha listaxe de operacións de edición dispoñibles. **Fai clic co botón dereito para seleccionar o punto que creaches e amosar o menú de edición.**",
+                "delete": "Está ben borrar elementos que non existen no mundo real.{br}Borrando un elemento de OpenStreetMap quítalo do mapa que todos usan, polo tanto debes estar certo de que un elemento realmente non existe antes de borralo. **Clica no botón {button} para borrar o punto.**",
+                "undo": "Sempre podes desfacer calquera modificación mentres non gardes as túas edicións en OpenStreetMap. **Fai clic no botón {button} para anular a eliminación volver a ter o punto.**",
+                "play": "Agora que xa sabes como crear e editar puntos, tenta crear uns poucos puntos máis para practicar! **Canto esteas preparado para continuar co novo capítulo, fai clic en '{next}'.**"
+            },
+            "areas": {
+                "title": "Áreas",
+                "add_playground": "As *áreas* son usadas para amosar límites de elementos tales como lagoas, edificios e zonas residenciais.{br}Poden ser empregadas para cartografar con maior detalle moitos dos elementos que normalmente cartografarías como puntos. **Fai clic no botón {button} Área para engadir a nova área.**",
+                "start_playground": "Engadamos este parque infantil ao mapa debuxando unha área. As áreas debúxanse colocando *nodos* ao longo do bordo exterior do elemento. **Fai clic ou preme a barra espaciadora para poñer un nodo inicial nunha das esquinas do parque infantil.**",
+                "continue_playground": "Continúa debuxando a área colocando máis nodos ao longo do bordo do parque infantil. Está ben conectar a área cos camiños peonís existentes.{br}Consello: podes manter presa a tecla '{alt}' para evitar que os nodos se conecten nos elemetos próximos. **Continúa a debuxar a área do parque infantil.**",
+                "finish_playground": "Remata a área premendo enter, ou facendo clic outra vez no último ou no primeiro nodo. **Remata de debuxar a área para o parque infantil.**",
+                "search_playground": "**Busca '{preset}'.**",
+                "choose_playground": "**Elixe {preset} da lista.**",
+                "add_field": "Este parque infantil non ten un nome oficial, polo que non imos engadir nada no campo Nome.{br}En cambio engadiremos detalles adicionais sobre o parque infantil no campo Descrición. **Abre a listaxe Engadir Campo.**",
+                "choose_field": "**Elixe {field} da lista.**",
+                "retry_add_field": "Non elixiches o campo {field}. Volve tentalo.",
+                "describe_playground": "**Engade unha descrición; despois fai clic no botón {button} para pechar o editor de elementos.**",
+                "play": "Vas ben! Tenta debuxar unhas poucas áreas, e mira que outros tipos de elementos de áreas podes engadir en OpenStreetMap. **Cando esteas preparado para continuar co próximo capítulo, fai clic en \"{next}\".**"
+            },
+            "lines": {
+                "title": "Liñas",
+                "add_line": "As *liñas* empréganse para representar elementos tales como estradas, vías ou ríos. **Fai clic no botón {button} Liña para engadir unha nova liña.**",
+                "start_line": "Aquí está unha estada incompleta. Debemos engadila!{br}En OpenStreetMap, as liñas deben ser debuxadas polo centro da estrada. Podes mover e facer zoom no mapa mentres debuxas, se é necesario. **Inicia a nova liña facendo clic no punto final superior desta estrada incompleta.**",
+                "intersect": "Fai clic ou preme a barra espaciadora para engadir máis nodos á liña.{br}As estradas e moitos outros tipos de liñas forman parte dun rede máis grande. É importante que esas liñas estean correctamente ligadas para que as aplicacións de enrutamento poidan funcionar. **Fai clic sobre {name} para crear a intersección e ligar as dúas liñas.**",
+                "retry_intersect": "A estrada necesita ligar con {name}. Volve tentalo!",
+                "continue_line": "Continúa debuxando a liña para a nova estrada. Lembra que podes mover e facer zoom no mapa se o necesitas.{br}Cando remates de debuxar fai clic no último nodo outra vez. **Remata de debuxar a estrada.**",
+                "choose_category_road": "**Escolla {category} na lista.**",
+                "choose_preset_residential": "Hai varios tipos diferentes de estradas, pero esta é unha rúa residencial. **Escolle o tipo {preset}.**",
+                "retry_preset_residential": "Non seleccionales o tipo {preset}. **Fai clic aquí para volver a elixir.**",
+                "name_road": "**Dálle un nome á estrada, logo pulsa escape, enter, ou fai clic no botón {button} para pechar o editor de elementos.**",
+                "did_name_road": "Parece Bo! Agora aprenderemos como actualizar as formas dunha liña.",
+                "update_line": "Algunhas veces necesitaremos cambiar a forma dunha liña existente. Aquí hai unha estrada que non parece correcta.",
+                "add_node": "Podemos engadir algúns nodos a esta liña para mellorar a súa forma. Un xeito de engadir nodos é facendo dobre clic sobre a liña onde queiras engadir un nodo. **Fai dobre clic sobre a liña para crear un novo nodo.**",
+                "start_drag_endpoint": "Cando unha liña estea seleccionada podes mover calquera dos seus nodos facendo clic e mantendo o botón esquerdo do rato mentres arrastras. **Arrastra o punto final no lugar onde as estradas deberían intersectar.**",
+                "finish_drag_endpoint": "Este lugar parece bo. **Solta o botón esquerdo para rematar de arrastrar.**",
+                "start_drag_midpoint": "Móstranse pequenos triángulos nos *puntos intermedios* entre os nodos. Outra forma de crear novos nodos é arrastrando un punto intermedio cara unha nova localización. **Arrastra o triángulo do punto intermedio para crear un novo nodo ao longo da curva da estrada.**",
+                "continue_drag_midpoint": "Esta liña parece moito mellor! Continua axustando a liña facendo dobre clic ou arrastrando puntos intermedios ata que a curva coincida coa forma da estrada. **Cando estés contento coa forma da liña, fai clic en OK.**",
+                "delete_lines": "Está ben borrar liñas de estradas non existentes no mundo real.{br}Aquí hai un exemplo onde a cidade planificou {street} pero non se chegou a construir. Nós podemos mellorar esta parte do mapa eliminando as liñas que sobren.",
+                "rightclick_intersection": "A última estrada real é {street1}, así que podemos *dividir* {street2}  nesta intersección e borrar todo o que haxa por enriba dela. **Fai clic co botón dereito no nodo da intersección.**",
+                "split_intersection": "**Fai clic no botón {button} para dividir {street}.**",
+                "retry_split": "Non pinchaches no botón dividir. Volve tentalo.",
+                "did_split_multi": "Ben feito! {street1} agora está dividida en dúas partes. A parte de enriba pode ser borrada. **Pincha na parte de enriba de {street2} para seleccionala.**",
+                "did_split_single": "**Pincha na parte alta de {street2} para seleccionala.**",
+                "multi_select": "{selected} está agora seleccionado. Seleccionemos tamén {other1}. Podes facer shift-clic para facer múltiples seleccións. **Fai clic en {other2} mentres mantés a tecla Maiúsculas.**",
+                "multi_rightclick": "Meu! Agora están seleccionadas as dúas liñas a eliminar. **Clic co botón dereito sobre unha das liñas para amosar o menú de edición.**",
+                "multi_delete": "**Fai clic no botón {button} para borrar as liñas de máis.**",
+                "retry_delete": "Non pinchaches no botón borrar. Volve tentalo.",
+                "play": "Grande! Empregue as habilidades que aprendeu neste capítulo para a práctica de edición dalgunhas liñas máis. **Cando estea listo para continuar co seguinte capítulo, prema en  '{next}'.**"
+            },
+            "buildings": {
+                "title": "Edificios",
+                "add_building": "OpenStreetMap é a maior e máis ampla base de datos mundial de edificios.{br} Podes axudar a aumentar esta base de datos trazando edificios que non están aínda mapeados. **Pinchar no botón {button} Área para engadir nova área.**",
+                "start_building": "Imos engadir esta casa ao mapa, trazando o seu contorno. {br}Os edificios deberán ser trazados ao redor da súa pegada coa maior precisión posible. **Fai clic ou preme a barra de espazo para poñer un nó inicial nun dos cantos do edificio. **",
+                "continue_building": "Continúa editando máis nodos para trazar o perímetro do edificio. Lembra que podes facer zoom se queres engadir máis detalles.{br}Remata o edificio premendo enter ou facendo clic outra vez no primeiro ou último nodo. **Remata de trazar o edificio.**",
+                "retry_building": "Parece que tivo algúns problemas poñendo os nós nas esquinas do edificio. Probe de novo!",
+                "choose_category_building": "**Elixe {category} na lista.**",
+                "choose_preset_house": "Hai moitos diferentes tipos de edificios, pero este está claro que é unha casa.{br}Se ti non estás seguro do tipo, está ben elixir simplemente o tipo xenérico Edificio. **Elixe o tipo {preset}.**",
+                "close": "**Pulsa escape ou fai clic no botón {button} para pechar o editor de elementos.**",
+                "rightclick_building": "**Fai clic co botón dereito para seleccionar o edificio que creaches e amosar o menú de edición.**",
+                "square_building": "A casa que engadiches verase mellor se ten as esquinas formanto perfectos ángulos rectos. **Pincha sobre o botón {button} para escuadrar a forma do edificio.**",
+                "retry_square": "Ti non premiches no botón Escuadrar. Volve tentalo.",
+                "done_square": "Ves como os cantos do edificio se colocaron no seu sitio? Imos aprender outro truco útil.",
+                "add_tank": "Agora trazaremos este depósito circular.**Fai clic no botón {button} Área para engadir unha nova área.**",
+                "start_tank": "Non te preocupes, non tes que debuxar un círculo perfecto. Simplemente debuxa unha área dentro do depósito que toque o seu bordo. **Clic ou preme a barra espaciadora para colocar un nodo inicial sobre o bordo do depósito.**",
+                "continue_tank": "Engade uns poucos nodos ao redor da forma. O círcuclo será creado por fóra dos nodos que debuxes.{br}Remata a área presionado enter, ou facendo click outra vez no primeiro ou último nodo. **Remata de debuxar o recinto.**",
+                "search_tank": "**Busca '{preset}'.**",
+                "choose_tank": "**Elixe {preset} da lista.**",
+                "rightclick_tank": "**Fai clic co botón dereito para seleccionar o tanque de almacenamento que creaches e mostrar o menú de edición.**",
+                "circle_tank": "**Prema no botón {button} para converter o tanque nun círculo.**",
+                "retry_circle": "Non premiches no botón Redondear. Volve tentalo.",
+                "play": "Bo traballo! Practica trazando algúns edificios máis, e proba outros comandos do menú de edición. **Cando esteas listo para seguir co seguinte capítulo, fai clic en \"{next}\".**"
+            },
+            "startediting": {
+                "title": "Comezar a editar",
+                "help": "Agora estás listo para editar OpenStreetMap! {br} Pode reproducir este paseo en calquera momento ou ver máis documentación premendo no botón {button} Axuda ou premendo a tecla  '{key}'.",
+                "shortcuts": "Podes ver unha lista de comandos xunto cos seus atallos de teclado premendo a tecla  '{key}'.",
+                "save": "Non te esquezas de gardar regularmente os teus cambios!",
+                "start": "Comeza a cartografiar!"
+            }
+        },
+        "shortcuts": {
+            "title": "Atallos de teclado",
+            "tooltip": "Amosar os atallos de teclado na pantalla.",
+            "toggle": {
+                "key": "?"
+            },
+            "key": {
+                "alt": "Alt",
+                "backspace": "Retroceso",
+                "cmd": "Cmd",
+                "ctrl": "Ctrl",
+                "delete": "Supr",
+                "del": "Supr",
+                "end": "Fin",
+                "enter": "Enter",
+                "esc": "Esc",
+                "home": "Inicio",
+                "option": "Opción",
+                "pause": "Pausa",
+                "pgdn": "PáxAd",
+                "pgup": "PáxAt",
+                "return": "Retorno",
+                "shift": "Maius",
+                "space": "Espacio"
+            },
+            "gesture": {
+                "drag": "arrastrar"
+            },
+            "or": "-ou-",
+            "browsing": {
+                "title": "Navegando",
+                "navigation": {
+                    "title": "Navegación",
+                    "pan": "Mover mapa",
+                    "pan_more": "Mover mapa unha pantalla",
+                    "zoom": "Achegar / afastar",
+                    "zoom_more": "Achegar / afastar moito"
+                },
+                "help": {
+                    "title": "Axuda",
+                    "help": "Amosar axuda/documentación",
+                    "keyboard": "Amosar atallos de teclado"
+                },
+                "display_options": {
+                    "title": "Opcións de visualización",
+                    "background": "Amosar opcións do fondo",
+                    "background_switch": "Volver trocar ao último fondo",
+                    "map_data": "Amosar opcións de datos do mapa",
+                    "fullscreen": "Entrar no modo de pantalla completa",
+                    "wireframe": "Alternar a modo rede de arame",
+                    "minimap": "Alternar minimapa"
+                },
+                "selecting": {
+                    "title": "Seleccionar elementos",
+                    "select_one": "Seleccionar un só elemento",
+                    "select_multi": "Seleccionar múltiples elementos",
+                    "lasso": "Debuxar un lazo de selección arredor dos elementos"
+                },
+                "with_selected": {
+                    "title": "Con elementos selecionados",
+                    "edit_menu": "Alternar menú edición"
+                },
+                "vertex_selected": {
+                    "title": "Con nodo seleccionado",
+                    "previous": "Saltar ao nodo anterior",
+                    "next": "Saltar ao nodo seguinte",
+                    "first": "Saltar ao primeiro nodo",
+                    "last": "Saltar ao último nodo",
+                    "change_parent": "Trocar a vía local"
                 }
             },
-            "lamp_type": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "landuse": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "lanes": {
-                "label": "Carrís",
-                "placeholder": "1, 2, 3..."
-            },
-            "layer": {
-                "label": "Capa"
-            },
-            "leisure": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "length": {
-                "label": "Lonxitude (metros)"
-            },
-            "levels": {
-                "label": "Niveis",
-                "placeholder": "2, 4, 6..."
-            },
-            "lit": {
-                "label": "Iluminado"
-            },
-            "location": {
-                "label": "Localización"
-            },
-            "man_made": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "maxspeed": {
-                "label": "Límite de velocidade",
-                "placeholder": "40, 50, 60..."
-            },
-            "mtb/scale": {
-                "label": "Dificultade en bicicleta de montaña",
-                "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
-            },
-            "name": {
-                "label": "Nome",
-                "placeholder": "Nome común (se existe)"
-            },
-            "natural": {
-                "label": "Natural"
-            },
-            "network": {
-                "label": "Rede"
-            },
-            "note": {
-                "label": "Nota"
-            },
-            "office": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "oneway": {
-                "label": "Sentido único",
-                "options": {
-                    "no": "Non",
-                    "undefined": "Suponse «Non»",
-                    "yes": "Si"
+            "editing": {
+                "title": "Editando",
+                "drawing": {
+                    "title": "Debuxo",
+                    "add_point": "Modo 'engadir punto'",
+                    "add_line": "Modo 'engadir liña'",
+                    "add_area": "Modo 'engadir área'",
+                    "place_point": "Situar un punto",
+                    "disable_snap": "Manter premido para desactivar o axuste do punto",
+                    "stop_line": "Rematar de debuxar unha liña ou área"
+                },
+                "operations": {
+                    "title": "Operacións",
+                    "continue_line": "Continuar unha liña no nodo seleccionado",
+                    "merge": "Combinar (unir) os elementos selecionados",
+                    "disconnect": "Desligar elementos no nodo seleccionado",
+                    "split": "Dividir unha liña en dúas no nodo seleccionado",
+                    "reverse": "Inverter unha liña",
+                    "move": "Mover elementos seleccionados",
+                    "rotate": "Rotar elementos seleccionados",
+                    "orthogonalize": "Endereitar liña / Escuadrar esquinas",
+                    "circularize": "Arredondar unha liña pechada ou área",
+                    "reflect_long": "Reflexar elementos através dun eixo longo",
+                    "reflect_short": "Reflexar elementos através dun eixo curto",
+                    "delete": "Borrar elementos seleccionados"
+                },
+                "commands": {
+                    "title": "Comandos",
+                    "copy": "Copiar elementos seleccionados",
+                    "paste": "Pegar elementos seleccionados",
+                    "undo": "Desfacer última acción",
+                    "redo": "Refacer última acción",
+                    "save": "Gardar os cambios"
                 }
             },
-            "oneway_yes": {
-                "label": "Sentido único",
-                "options": {
-                    "no": "Non",
-                    "undefined": "Suponse «Si»",
-                    "yes": "Si"
+            "tools": {
+                "title": "Ferramentas",
+                "info": {
+                    "title": "Información",
+                    "all": "Alternar tódolos paneis de información",
+                    "background": "Alternar panel do fondo",
+                    "history": "Alternar panel do historial",
+                    "location": "Alternar panel de localización",
+                    "measurement": "Alternar panel de medición"
                 }
-            },
-            "opening_hours": {
-                "label": "Horas"
-            },
-            "operator": {
-                "label": "Operador"
-            },
-            "parking": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "phone": {
-                "label": "Teléfono",
-                "placeholder": "+34 989 12 34 56"
-            },
-            "place": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "population": {
-                "label": "Poboación"
-            },
-            "power": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "railway": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "ref": {
-                "label": "Referencia"
-            },
-            "relation": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "religion": {
-                "label": "Relixión"
-            },
-            "restriction": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "restrictions": {
-                "label": "Restricións de xiro"
-            },
-            "route": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "route_master": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "service": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "shelter": {
-                "label": "Pousada"
-            },
-            "shop": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "source": {
-                "label": "Fonte"
-            },
-            "sport": {
-                "label": "Deporte"
-            },
-            "structure": {
-                "label": "Estrutura",
-                "options": {
-                    "bridge": "Ponte",
-                    "cutting": "Desmonte",
-                    "embankment": "Terraplén",
-                    "tunnel": "Túnel"
-                },
-                "placeholder": "Descoñecido"
-            },
-            "supervised": {
-                "label": "Vixiado"
-            },
-            "surface": {
-                "label": "Superficie"
-            },
-            "tourism": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "towertype": {
-                "label": "Tipo de torre"
-            },
-            "trail_visibility": {
-                "label": "Visibilidade do sendeiro"
-            },
-            "water": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "waterway": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "website": {
-                "label": "Sitio web",
-                "placeholder": "http://exemplo.gal/"
-            },
-            "wetland": {
-                "label": "Tipo"
-            },
-            "wheelchair": {
-                "label": "Acceso para silla de rodas"
-            },
-            "wikipedia": {
-                "label": "Wikipedia"
             }
         },
         "presets": {
-            "address": {
-                "name": "Enderezo"
-            },
-            "aeroway": {
-                "name": "Vía aérea"
-            },
-            "aeroway/aerodrome": {
-                "name": "Aeroporto",
-                "terms": "aeroporto, avión, aeródromo, terminal"
-            },
-            "aeroway/helipad": {
-                "name": "Heliporto",
-                "terms": "heliporto, helicóptero"
-            },
-            "amenity": {
-                "name": "Instalacións"
-            },
-            "amenity/atm": {
-                "name": "Caixeiro automático"
-            },
-            "amenity/bank": {
-                "name": "Banco",
-                "terms": "banco, caixa, entidade financeira"
-            },
-            "amenity/bar": {
-                "name": "Bar"
-            },
-            "amenity/bench": {
-                "name": "Banco"
-            },
-            "amenity/bicycle_parking": {
-                "name": "Aparcadoiro de bicicletas"
-            },
-            "amenity/bicycle_rental": {
-                "name": "Alugamento de bicicletas"
-            },
-            "amenity/bus_station": {
-                "name": "Estación de autobuses"
-            },
-            "amenity/cafe": {
-                "name": "Cafetería",
-                "terms": "cafetería, café, bar"
-            },
-            "amenity/car_rental": {
-                "name": "Aluguer de automóbiles"
-            },
-            "amenity/car_wash": {
-                "name": "Lavado de automóbiles"
-            },
-            "amenity/charging_station": {
-                "name": "Estación de carga"
-            },
-            "amenity/cinema": {
-                "name": "Cine"
-            },
-            "amenity/clinic": {
-                "name": "Clínica"
-            },
-            "amenity/clock": {
-                "name": "Reloxo"
-            },
-            "amenity/courthouse": {
-                "name": "Pazo de xustiza"
-            },
-            "amenity/dentist": {
-                "name": "Dentista"
-            },
-            "amenity/drinking_water": {
-                "name": "Fonte"
-            },
-            "amenity/embassy": {
-                "name": "Embaixada"
-            },
-            "amenity/fast_food": {
-                "name": "Comida Rápida"
-            },
-            "amenity/fire_station": {
-                "name": "Parque de bombeiros"
-            },
-            "amenity/fountain": {
-                "name": "Fonte ornamental"
-            },
-            "amenity/fuel": {
-                "name": "Gasolineira"
-            },
-            "amenity/grave_yard": {
-                "name": "Cemiterio"
-            },
-            "amenity/hospital": {
-                "name": "Hospital"
-            },
-            "amenity/library": {
-                "name": "Biblioteca"
-            },
-            "amenity/marketplace": {
-                "name": "Mercado"
-            },
-            "amenity/parking": {
-                "name": "Aparcadoiro de automóviles"
-            },
-            "amenity/pharmacy": {
-                "name": "Farmacia"
-            },
-            "amenity/place_of_worship": {
-                "name": "Lugar de culto",
-                "terms": "lugar de culto, igrexa, templo, capela, basílica, parroquia, santuario, ermida, catedral, sinagoga, mesquita"
-            },
-            "amenity/place_of_worship/christian": {
-                "name": "Igrexa",
-                "terms": "igrexa, capela, parroquia, templo, ermida, santuario"
-            },
-            "amenity/place_of_worship/jewish": {
-                "name": "Sinagoga"
-            },
-            "amenity/place_of_worship/muslim": {
-                "name": "Mesquita"
-            },
-            "amenity/police": {
-                "name": "Policía",
-                "terms": "policía, comisaría, cuartel, policía local, policía nacional, garda civil, forzas de seguridade"
+            "categories": {
+                "category-barrier": {
+                    "name": "Características de barreira"
+                },
+                "category-building": {
+                    "name": "Características de edificio"
+                },
+                "category-golf": {
+                    "name": "Características de campo de golf"
+                },
+                "category-landuse": {
+                    "name": "Usos do solo"
+                },
+                "category-natural-area": {
+                    "name": "Recurso Natural"
+                },
+                "category-natural-line": {
+                    "name": "Recurso Natural"
+                },
+                "category-natural-point": {
+                    "name": "Recurso Natural"
+                },
+                "category-path": {
+                    "name": "Características de camiño"
+                },
+                "category-rail": {
+                    "name": "Características de ferrovía"
+                },
+                "category-restriction": {
+                    "name": "Tipos de restricións"
+                },
+                "category-road": {
+                    "name": "Características de estrada"
+                },
+                "category-route": {
+                    "name": "Características de ruta"
+                },
+                "category-water-area": {
+                    "name": "Características de auga"
+                },
+                "category-water-line": {
+                    "name": "Características de auga"
+                }
             },
-            "amenity/post_box": {
-                "name": "Caixa do correo",
-                "terms": "correo, buzón, correos, mensaxería, postal"
-            },
-            "amenity/post_office": {
-                "name": "Oficina de Correos"
-            },
-            "amenity/pub": {
-                "name": "Pub"
-            },
-            "amenity/recycling": {
-                "name": "Reciclaxe"
-            },
-            "amenity/restaurant": {
-                "name": "Restaurante",
-                "terms": "restaurante, mesón, taberna, comedor, comida, comer, xantar, cear, menú"
-            },
-            "amenity/school": {
-                "name": "Escola",
-                "terms": "escola, colexio, instituto, educación, ensinanza, primaria, secundaria, ESO, bacharelato"
-            },
-            "amenity/swimming_pool": {
-                "name": "Piscina"
-            },
-            "amenity/taxi": {
-                "name": "Parada de taxis"
-            },
-            "amenity/telephone": {
-                "name": "Teléfono"
-            },
-            "amenity/theatre": {
-                "name": "Teatro"
-            },
-            "amenity/toilets": {
-                "name": "Aseos"
-            },
-            "amenity/townhall": {
-                "name": "Casa do Concello",
-                "terms": "casa do concello, concello, consistorio, municipio, municipal, cabido"
-            },
-            "amenity/university": {
-                "name": "Universidade"
-            },
-            "amenity/veterinary": {
-                "name": "Veterinario"
-            },
-            "amenity/waste_basket": {
-                "name": "Papeleira",
-                "terms": "papeleira, lixo, basura"
-            },
-            "area": {
-                "name": "Área"
-            },
-            "barrier": {
-                "name": "Barreira"
-            },
-            "barrier/block": {
-                "name": "Bloque"
-            },
-            "barrier/bollard": {
-                "name": "Bolardo"
-            },
-            "barrier/city_wall": {
-                "name": "Muralla"
-            },
-            "barrier/entrance": {
-                "name": "Entrada"
-            },
-            "barrier/fence": {
-                "name": "Valado"
-            },
-            "barrier/gate": {
-                "name": "Porta"
-            },
-            "barrier/lift_gate": {
-                "name": "Barreira levadiza"
-            },
-            "barrier/retaining_wall": {
-                "name": "Muro de contención"
-            },
-            "barrier/toll_booth": {
-                "name": "Peaxe"
-            },
-            "barrier/wall": {
-                "name": "Muro"
-            },
-            "boundary/administrative": {
-                "name": "Límite administrativo"
-            },
-            "building": {
-                "name": "Edificio"
-            },
-            "building/construction": {
-                "name": "Edificio en construcción"
-            },
-            "building/garage": {
-                "name": "Garaxe"
-            },
-            "building/house": {
-                "name": "Casa"
-            },
-            "building/hut": {
-                "name": "Refuxio"
-            },
-            "building/train_station": {
-                "name": "Estación de tren"
-            },
-            "emergency/phone": {
-                "name": "Teléfono de emerxencia"
-            },
-            "footway/sidewalk": {
-                "name": "Beirarrúa"
-            },
-            "highway": {
-                "name": "Estrada"
-            },
-            "highway/bridleway": {
-                "name": "Camiño de ferradura",
-                "terms": "camiño de ferradura, camiño de cabalos, senda ecuestre"
-            },
-            "highway/bus_stop": {
-                "name": "Parada de Autobús"
-            },
-            "highway/cycleway": {
-                "name": "Senda Ciclista"
-            },
-            "highway/footway": {
-                "name": "Senda Peonil"
-            },
-            "highway/living_street": {
-                "name": "Rúa residencial"
-            },
-            "highway/motorway": {
-                "name": "Autovía"
-            },
-            "highway/motorway_link": {
-                "name": "Enlace de autovía",
-                "terms": "autovía, autopista, enlace, entrada, saída, acceso"
-            },
-            "highway/path": {
-                "name": "Camiño"
-            },
-            "highway/primary": {
-                "name": "Estrada primaria"
-            },
-            "highway/primary_link": {
-                "name": "Enlace a estrada primaria"
-            },
-            "highway/residential": {
-                "name": "Rúa urbana"
-            },
-            "highway/road": {
-                "name": "Vía de categoría descoñecida"
-            },
-            "highway/secondary": {
-                "name": "Estrada Secundaria"
-            },
-            "highway/secondary_link": {
-                "name": "Enlace a estrada secundaria"
-            },
-            "highway/service": {
-                "name": "Vía de Servicio"
-            },
-            "highway/steps": {
-                "name": "Escaleiras"
-            },
-            "highway/tertiary": {
-                "name": "Estrada terciaria"
-            },
-            "highway/tertiary_link": {
-                "name": "Enlace a estrada terciaria"
-            },
-            "highway/traffic_signals": {
-                "name": "Semáforo"
-            },
-            "highway/trunk": {
-                "name": "Estrada troncal"
-            },
-            "highway/trunk_link": {
-                "name": "Enlace a estrada troncal"
-            },
-            "highway/turning_circle": {
-                "name": "Círculo de xiro"
-            },
-            "historic": {
-                "name": "Lugar histórico"
-            },
-            "historic/archaeological_site": {
-                "name": "Sitio arqueolóxico"
-            },
-            "historic/boundary_stone": {
-                "name": "Marco",
-                "terms": "marco, fito, mollón, mouteira, linde, pedra"
-            },
-            "historic/castle": {
-                "name": "Castelo"
-            },
-            "historic/memorial": {
-                "name": "Monumento conmemorativo"
-            },
-            "historic/monument": {
-                "name": "Monumento"
-            },
-            "historic/ruins": {
-                "name": "Ruinas"
-            },
-            "historic/wayside_cross": {
-                "name": "Cruceiro"
-            },
-            "historic/wayside_shrine": {
-                "name": "Peto de ánimas"
-            },
-            "landuse/basin": {
-                "name": "Cunca"
-            },
-            "landuse/cemetery": {
-                "name": "Cemiterio"
-            },
-            "landuse/construction": {
-                "name": "Construción"
-            },
-            "landuse/farmyard": {
-                "name": "Granxa"
-            },
-            "landuse/forest": {
-                "name": "Forestal"
-            },
-            "landuse/grass": {
-                "name": "Herba"
-            },
-            "landuse/meadow": {
-                "name": "Prado"
-            },
-            "landuse/orchard": {
-                "name": "Área de froitais"
-            },
-            "landuse/quarry": {
-                "name": "Canteira"
-            },
-            "landuse/vineyard": {
-                "name": "Viña"
-            },
-            "leisure": {
-                "name": "Ocio"
-            },
-            "leisure/garden": {
-                "name": "Xardín"
-            },
-            "leisure/golf_course": {
-                "name": "Campo de Golf"
-            },
-            "leisure/park": {
-                "name": "Parque",
-                "terms": "parque, zona verde, xardín, alameda"
-            },
-            "leisure/pitch": {
-                "name": "Campo deportivo"
-            },
-            "leisure/pitch/american_football": {
-                "name": "Campo de fútbol americano"
-            },
-            "leisure/pitch/baseball": {
-                "name": "Diamante de béisbol"
-            },
-            "leisure/pitch/basketball": {
-                "name": "Cancha de baloncesto"
-            },
-            "leisure/pitch/soccer": {
-                "name": "Campo de fútbol"
-            },
-            "leisure/pitch/tennis": {
-                "name": "Cancha de tenis"
-            },
-            "leisure/pitch/volleyball": {
-                "name": "Cancha de voleibol"
-            },
-            "leisure/playground": {
-                "name": "Área de recreo"
-            },
-            "leisure/slipway": {
-                "name": "Rampla"
-            },
-            "leisure/stadium": {
-                "name": "Estadio"
-            },
-            "leisure/swimming_pool": {
-                "name": "Piscina"
-            },
-            "line": {
-                "name": "Liña"
-            },
-            "man_made": {
-                "name": "Estructura artificial"
-            },
-            "man_made/lighthouse": {
-                "name": "Faro"
-            },
-            "man_made/pier": {
-                "name": "Peirao"
-            },
-            "man_made/pipeline": {
-                "name": "Tubería"
-            },
-            "man_made/survey_point": {
-                "name": "Vértice xeodésico"
-            },
-            "man_made/tower": {
-                "name": "Torre"
-            },
-            "man_made/wastewater_plant": {
-                "name": "Depuradora de augas"
-            },
-            "man_made/water_tower": {
-                "name": "Torre de auga"
-            },
-            "natural": {
-                "name": "Natural"
-            },
-            "natural/bay": {
-                "name": "Baía"
-            },
-            "natural/beach": {
-                "name": "Praia"
-            },
-            "natural/cliff": {
-                "name": "Cantil"
-            },
-            "natural/coastline": {
-                "name": "Liña de costa",
-                "terms": "liña de costa, costa, litoral, ribeira"
-            },
-            "natural/glacier": {
-                "name": "Glaciar"
-            },
-            "natural/grassland": {
-                "name": "Pradeira"
-            },
-            "natural/heath": {
-                "name": "Uceira ou breixeira"
-            },
-            "natural/peak": {
-                "name": "Cume",
-                "terms": "pico, cume, montaña, monte, cúspide"
-            },
-            "natural/scrub": {
-                "name": "Matogueira"
-            },
-            "natural/spring": {
-                "name": "Manancial"
-            },
-            "natural/tree": {
-                "name": "Árbore"
-            },
-            "natural/water": {
-                "name": "Auga"
-            },
-            "natural/water/lake": {
-                "name": "Lago",
-                "terms": "lago, lagoa, charca, auga"
-            },
-            "natural/water/pond": {
-                "name": "Estanque",
-                "terms": "auga, estanque, lagoa, charca"
-            },
-            "natural/water/reservoir": {
-                "name": "Encoro"
-            },
-            "natural/wetland": {
-                "name": "Pantano"
-            },
-            "natural/wood": {
-                "name": "Bosque"
-            },
-            "office": {
-                "name": "Oficina"
-            },
-            "place": {
-                "name": "Lugar"
-            },
-            "place/city": {
-                "name": "Cidade"
-            },
-            "place/hamlet": {
-                "name": "Aldea"
-            },
-            "place/island": {
-                "name": "Illa",
-                "terms": "illa, isla, illote, insua"
-            },
-            "place/isolated_dwelling": {
-                "name": "Vivenda illada"
-            },
-            "place/locality": {
-                "name": "Lugar"
-            },
-            "place/town": {
-                "name": "Cidade"
-            },
-            "place/village": {
-                "name": "Vila"
-            },
-            "point": {
-                "name": "Punto"
-            },
-            "power": {
-                "name": "Rede eléctrica"
-            },
-            "power/generator": {
-                "name": "Xerador de enerxía"
-            },
-            "power/line": {
-                "name": "Liña de alta tensión"
-            },
-            "power/pole": {
-                "name": "Poste eléctrico"
-            },
-            "power/sub_station": {
-                "name": "Subestación"
-            },
-            "power/tower": {
-                "name": "Torre de alta tensión"
-            },
-            "power/transformer": {
-                "name": "Transformador"
-            },
-            "railway": {
-                "name": "Ferrocarril"
-            },
-            "railway/abandoned": {
-                "name": "Ferrocarril abandonado"
-            },
-            "railway/disused": {
-                "name": "Ferrocarril en desuso"
-            },
-            "railway/monorail": {
-                "name": "Monorraíl"
-            },
-            "railway/platform": {
-                "name": "Plataforma"
-            },
-            "railway/rail": {
-                "name": "Vía de tren"
-            },
-            "railway/station": {
-                "name": "Estación de ferrocarril"
-            },
-            "railway/subway": {
-                "name": "Metro"
-            },
-            "railway/subway_entrance": {
-                "name": "Entrada de metro"
-            },
-            "railway/tram": {
-                "name": "Tranvía"
-            },
-            "relation": {
-                "name": "Relación"
-            },
-            "shop": {
-                "name": "Tenda"
-            },
-            "shop/bakery": {
-                "name": "Panadería"
-            },
-            "shop/beauty": {
-                "name": "Salón de beleza"
-            },
-            "shop/bicycle": {
-                "name": "Tenda de bicicletas"
-            },
-            "shop/butcher": {
-                "name": "Carnicería"
-            },
-            "shop/car": {
-                "name": "Concesionario"
-            },
-            "shop/car_parts": {
-                "name": "Tenda de recambios de automóbiles"
-            },
-            "shop/car_repair": {
-                "name": "Taller de reparación de vehículos"
-            },
-            "shop/chemist": {
-                "name": "Droguería"
-            },
-            "shop/clothes": {
-                "name": "Tenda de roupa"
-            },
-            "shop/computer": {
-                "name": "Tenda de informática"
-            },
-            "shop/electronics": {
-                "name": "Tenda de electrodomésticos"
-            },
-            "shop/florist": {
-                "name": "Florería"
-            },
-            "shop/furniture": {
-                "name": "Tenda de mobles"
-            },
-            "shop/garden_centre": {
-                "name": "Centro de xardinería"
-            },
-            "shop/greengrocer": {
-                "name": "Froitería"
-            },
-            "shop/hairdresser": {
-                "name": "Perruquería"
-            },
-            "shop/hardware": {
-                "name": "Ferretería"
-            },
-            "shop/jewelry": {
-                "name": "Xoiería"
-            },
-            "shop/laundry": {
-                "name": "Lavandería"
-            },
-            "shop/mall": {
-                "name": "Centro comercial"
-            },
-            "shop/mobile_phone": {
-                "name": "Tenda de telefonía móvil"
-            },
-            "shop/motorcycle": {
-                "name": "Concesionario de motocicletas"
-            },
-            "shop/music": {
-                "name": "Tenda de música"
-            },
-            "shop/optician": {
-                "name": "Óptica"
-            },
-            "shop/pet": {
-                "name": "Tenda de mascotas"
-            },
-            "shop/shoes": {
-                "name": "Zapatería"
-            },
-            "shop/stationery": {
-                "name": "Papelería"
-            },
-            "shop/supermarket": {
-                "name": "Supermercado"
-            },
-            "shop/toys": {
-                "name": "Tenda de xoguetes"
-            },
-            "shop/travel_agency": {
-                "name": "Axencia de viaxes"
-            },
-            "shop/tyres": {
-                "name": "Tenda de neumáticos"
-            },
-            "shop/vacant": {
-                "name": "Local baleiro"
-            },
-            "shop/video": {
-                "name": "Videoclub"
-            },
-            "tourism": {
-                "name": "Turismo"
-            },
-            "tourism/alpine_hut": {
-                "name": "Cabana alpina"
-            },
-            "tourism/artwork": {
-                "name": "Obra artística"
-            },
-            "tourism/attraction": {
-                "name": "Atracción turística"
-            },
-            "tourism/camp_site": {
-                "name": "Cámping"
-            },
-            "tourism/caravan_site": {
-                "name": "Parque de Caravanas"
-            },
-            "tourism/chalet": {
-                "name": "Chalé"
-            },
-            "tourism/guest_house": {
-                "name": "Hostal",
-                "terms": "hostal, pensión, hospedaxe, fonda, pousada, aloxamento, habitación"
-            },
-            "tourism/hostel": {
-                "name": "Albergue"
+            "fields": {
+                "access": {
+                    "label": "Permítese o acceso",
+                    "options": {
+                        "designated": {
+                            "description": "Acceso libre e regulado por sinais e ordenanzas locais",
+                            "title": "Designado"
+                        },
+                        "destination": {
+                            "description": "Acceso permitido só para chegar a un destino determinado",
+                            "title": "Destino"
+                        },
+                        "dismount": {
+                            "description": "Permítese o acceso mais sempre a pé",
+                            "title": "Baixar ou desmontar"
+                        },
+                        "no": {
+                            "description": "Acceso restrinxido ao público xeral",
+                            "title": "Prohibido"
+                        },
+                        "permissive": {
+                            "description": "Acceso permitido até que o propietario revogue o permiso",
+                            "title": "Permisivo"
+                        },
+                        "private": {
+                            "description": "Acceso permitido só coa autorización do propietario de forma individual",
+                            "title": "Privado"
+                        },
+                        "yes": {
+                            "description": "Acceso permitido pola lei; un dereito de paso",
+                            "title": "Permitido"
+                        }
+                    },
+                    "placeholder": "Sen especificar",
+                    "types": {
+                        "access": "Todo",
+                        "bicycle": "Bicicletas",
+                        "foot": "A pé",
+                        "horse": "Cabalos",
+                        "motor_vehicle": "Automóbiles"
+                    }
+                },
+                "access_simple": {
+                    "label": "Permítese o acceso"
+                },
+                "access_toilets": {
+                    "label": "Acceso"
+                },
+                "address": {
+                    "label": "Enderezo",
+                    "placeholders": {
+                        "block_number": "Bloque Número",
+                        "block_number!jp": "Bloque Nº",
+                        "city": "Cidade",
+                        "city!jp": "Concello/Cidade/Vila/Tokio Ward Especial",
+                        "city!vn": "Concello/Cidade",
+                        "conscriptionnumber": "123",
+                        "country": "País",
+                        "county": "Condado",
+                        "county!jp": "Provincia",
+                        "district": "Distrito",
+                        "district!vn": "Comarca /Cidade/Provincia",
+                        "floor": "Andar",
+                        "hamlet": "Aldea",
+                        "housename": "Nome da casa",
+                        "housenumber": "123",
+                        "housenumber!jp": "Edificio Nº/Nº de Mazá",
+                        "neighbourhood": "Veciñanza",
+                        "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
+                        "place": "Lugar",
+                        "postcode": "Código postal",
+                        "province": "Provincia",
+                        "province!jp": "Concello",
+                        "quarter": "Trimestre",
+                        "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
+                        "state": "Estado",
+                        "street": "Rúa",
+                        "subdistrict": "Subdistrito",
+                        "subdistrict!vn": "Ward/Commune/Townlet",
+                        "suburb": "Barrio",
+                        "suburb!jp": "Ward"
+                    }
+                },
+                "admin_level": {
+                    "label": "Nivel administrativo"
+                },
+                "aerialway": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "aerialway/access": {
+                    "label": "Acceso",
+                    "options": {
+                        "both": "Ambos",
+                        "entry": "Entrada",
+                        "exit": "Saída"
+                    }
+                },
+                "aerialway/bubble": {
+                    "label": "Teleférico"
+                },
+                "aerialway/capacity": {
+                    "label": "Capacidade (por hora)",
+                    "placeholder": "500, 2500, 5000..."
+                },
+                "aerialway/duration": {
+                    "label": "Duración (minutos)",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "aerialway/heating": {
+                    "label": "Caldeado"
+                },
+                "aerialway/occupancy": {
+                    "label": "Ocupación",
+                    "placeholder": "2, 4, 8..."
+                },
+                "aerialway/summer/access": {
+                    "label": "Acceso (verán)",
+                    "options": {
+                        "both": "Ambos",
+                        "entry": "Entrada",
+                        "exit": "Saída"
+                    }
+                },
+                "aeroway": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "amenity": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "animal_boarding": {
+                    "label": "Para Animais"
+                },
+                "animal_breeding": {
+                    "label": "Para Animais"
+                },
+                "animal_shelter": {
+                    "label": "Para Animais"
+                },
+                "area/highway": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "artist": {
+                    "label": "Artista"
+                },
+                "artwork_type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "atm": {
+                    "label": "Caixeiro automático"
+                },
+                "backrest": {
+                    "label": "Respaldo"
+                },
+                "barrier": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "bath/open_air": {
+                    "label": "Aire Libre"
+                },
+                "bath/sand_bath": {
+                    "label": "Baño de Area"
+                },
+                "bath/type": {
+                    "label": "Especialidade",
+                    "options": {
+                        "foot_bath": "Baño de Pés",
+                        "hot_spring": "Ducha Quente",
+                        "onsen": "Xaponés Onsen"
+                    }
+                },
+                "beauty": {
+                    "label": "Tipo de Tenda"
+                },
+                "bench": {
+                    "label": "Banco"
+                },
+                "bicycle_parking": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "bin": {
+                    "label": "Papeleira"
+                },
+                "blood_components": {
+                    "label": "Compoñentes do sangue",
+                    "options": {
+                        "plasma": "plasma",
+                        "platelets": "plaquiñas",
+                        "stemcells": "mostras de células nai",
+                        "whole": "todo o sangue"
+                    }
+                },
+                "board_type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "boundary": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "brand": {
+                    "label": "Marca"
+                },
+                "building": {
+                    "label": "Edificio"
+                },
+                "building_area": {
+                    "label": "Edificio"
+                },
+                "bunker_type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "camera/direction": {
+                    "label": "Dirección (Grados en sentido horario)",
+                    "placeholder": "45, 90, 180, 270"
+                },
+                "camera/mount": {
+                    "label": "Montaxe de Cámaras"
+                },
+                "camera/type": {
+                    "label": "Tipo de Cámara",
+                    "options": {
+                        "dome": "Cúpula",
+                        "fixed": "Amañar",
+                        "panning": "Barrido"
+                    }
+                },
+                "capacity": {
+                    "label": "Capacidade",
+                    "placeholder": "50, 100, 200..."
+                },
+                "cardinal_direction": {
+                    "label": "Sentido",
+                    "options": {
+                        "E": "Leste",
+                        "ENE": "Les-nordeste",
+                        "ESE": "Les-sueste",
+                        "N": "Norte",
+                        "NE": "Nordeste",
+                        "NNE": "Nor-nordeste",
+                        "NNW": "Nor-noroeste",
+                        "NW": "Noroeste",
+                        "S": "Sur",
+                        "SE": "Sueste",
+                        "SSE": "Sur-sueste",
+                        "SSW": "Sur-suroeste",
+                        "SW": "Suroeste",
+                        "W": "Oeste",
+                        "WNW": "Oeste-noroeste",
+                        "WSW": "Oeste-suroeste"
+                    }
+                },
+                "castle_type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "clock_direction": {
+                    "label": "Sentido",
+                    "options": {
+                        "anticlockwise": "Sentido antihorario",
+                        "clockwise": "Sentido horario"
+                    }
+                },
+                "club": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "collection_times": {
+                    "label": "Horario de recollida"
+                },
+                "communication_multi": {
+                    "label": "Tipos de Comunicación"
+                },
+                "construction": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "contact/webcam": {
+                    "label": "Webcam URL",
+                    "placeholder": "http://exemplo.gal/"
+                },
+                "content": {
+                    "label": "Contidos"
+                },
+                "country": {
+                    "label": "País"
+                },
+                "covered": {
+                    "label": "Cuberto"
+                },
+                "craft": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "crop": {
+                    "label": "Cultivos"
+                },
+                "crossing": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "cuisine": {
+                    "label": "Cociñas"
+                },
+                "currency_multi": {
+                    "label": "Tipos de moeda"
+                },
+                "cycle_network": {
+                    "label": "Rede"
+                },
+                "cycleway": {
+                    "label": "Carrís bici",
+                    "options": {
+                        "lane": {
+                            "description": "Un carril para bicicletas e marcado e separado do tráfico de estradas",
+                            "title": "Carril bici común"
+                        },
+                        "none": {
+                            "description": "Sen carril bici",
+                            "title": "Ningún"
+                        },
+                        "opposite": {
+                            "description": "Un carril de bicicletas que vai en ambas direccións nunha vía de un único sentido",
+                            "title": "Carril bici contrasentido"
+                        },
+                        "opposite_lane": {
+                            "description": "Un carril de bicicletas que vai na dirección oposta á do tráfico da estrada",
+                            "title": "Carril bici inverso"
+                        },
+                        "share_busway": {
+                            "description": "Un carril de bicicletas compartido coas liñas de autobús",
+                            "title": "Carril de bicicletas que se comparte coas de autobuses"
+                        },
+                        "shared_lane": {
+                            "description": "Un carril de bicicletas que non está separado do tráfico de estrada",
+                            "title": "Carril bici compartido"
+                        },
+                        "track": {
+                            "description": "Un carril de bicicletas que está separado do tráfico por unha barreira física",
+                            "title": "Pista de bicicletas"
+                        }
+                    },
+                    "placeholder": "Ningún",
+                    "types": {
+                        "cycleway:left": "Lado esquerdo",
+                        "cycleway:right": "Lado dereito"
+                    }
+                },
+                "date": {
+                    "label": "Data"
+                },
+                "delivery": {
+                    "label": "Entrega"
+                },
+                "denomination": {
+                    "label": "Denominación"
+                },
+                "denotation": {
+                    "label": "Descrición rápida"
+                },
+                "description": {
+                    "label": "Descrición completa"
+                },
+                "diaper": {
+                    "label": "Con área de cambia-cueiros "
+                },
+                "display": {
+                    "label": "Mostrar"
+                },
+                "dock": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "drive_through": {
+                    "label": "Auto-servizo"
+                },
+                "electrified": {
+                    "label": "Electrificación",
+                    "options": {
+                        "contact_line": "Liña de contacto",
+                        "no": "Non",
+                        "rail": "Liña eléctrica",
+                        "yes": "Si (sen especificar)"
+                    },
+                    "placeholder": "Liña de contacto, carril electrificado"
+                },
+                "elevation": {
+                    "label": "Altitude"
+                },
+                "email": {
+                    "label": "Email",
+                    "placeholder": "exemplo@exemplo.gal"
+                },
+                "emergency": {
+                    "label": "Emerxencia"
+                },
+                "entrance": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "except": {
+                    "label": "Excepcións"
+                },
+                "fax": {
+                    "label": "Fax",
+                    "placeholder": "+34 989 12 34 56"
+                },
+                "fee": {
+                    "label": "Tarifa"
+                },
+                "fence_type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "fire_hydrant/position": {
+                    "label": "Posición",
+                    "options": {
+                        "green": "Verde",
+                        "lane": "Carrís",
+                        "parking_lot": "Aparcamento",
+                        "sidewalk": "Beirarrúa"
+                    }
+                },
+                "fire_hydrant/type": {
+                    "label": "Tipo",
+                    "options": {
+                        "pillar": "Columna/En superficie",
+                        "pond": "Estanque",
+                        "underground": "Baixo terra",
+                        "wall": "Parede"
+                    }
+                },
+                "fixme": {
+                    "label": "Amáñame"
+                },
+                "fuel": {
+                    "label": "Combustible"
+                },
+                "fuel_multi": {
+                    "label": "Tipos de combustible"
+                },
+                "gauge": {
+                    "label": "Calibre"
+                },
+                "gender": {
+                    "label": "Xénero",
+                    "options": {
+                        "female": "Feminino",
+                        "male": "Masculino",
+                        "unisex": "Unisex"
+                    },
+                    "placeholder": "Descoñecido"
+                },
+                "generator/method": {
+                    "label": "Método"
+                },
+                "generator/source": {
+                    "label": "Fonte"
+                },
+                "generator/type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "golf_hole": {
+                    "label": "Referencia",
+                    "placeholder": "Número de buraco (1-18)"
+                },
+                "grape_variety": {
+                    "label": "Variedades de Uvas"
+                },
+                "handicap": {
+                    "label": "Hándicap",
+                    "placeholder": "1-18"
+                },
+                "handrail": {
+                    "label": "Carretilla"
+                },
+                "height": {
+                    "label": "Altura (Metros)"
+                },
+                "highway": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "historic": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "historic/civilization": {
+                    "label": "Civilización Histórica"
+                },
+                "hoops": {
+                    "label": "Marco",
+                    "placeholder": "1, 2, 4..."
+                },
+                "iata": {
+                    "label": "IATA"
+                },
+                "icao": {
+                    "label": "ICAO"
+                },
+                "incline": {
+                    "label": "Inclinación"
+                },
+                "incline_steps": {
+                    "label": "Inclinación",
+                    "options": {
+                        "down": "Abaixo",
+                        "up": "Arriba"
+                    }
+                },
+                "indoor": {
+                    "label": "Dentro"
+                },
+                "information": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "inscription": {
+                    "label": "Inscrición"
+                },
+                "internet_access": {
+                    "label": "Acceso a internet",
+                    "options": {
+                        "no": "Non",
+                        "terminal": "Terminal",
+                        "wired": "Por cable",
+                        "wlan": "Wi-Fi",
+                        "yes": "Si"
+                    }
+                },
+                "internet_access/fee": {
+                    "label": "Taxas de acceso a internet"
+                },
+                "internet_access/ssid": {
+                    "label": "SSID (Nome da Rede)"
+                },
+                "kerb": {
+                    "label": "Bordo"
+                },
+                "label": {
+                    "label": "Etiqueta"
+                },
+                "lamp_type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "landuse": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "lanes": {
+                    "label": "Carrís",
+                    "placeholder": "1, 2, 3..."
+                },
+                "layer": {
+                    "label": "Capa"
+                },
+                "leaf_cycle": {
+                    "label": "Ciclo da follaxe",
+                    "options": {
+                        "deciduous": "Caducifolio",
+                        "evergreen": "Perenne",
+                        "mixed": "Mestura",
+                        "semi_deciduous": "Medio caducifolio",
+                        "semi_evergreen": "Medio perenne"
+                    }
+                },
+                "leaf_cycle_singular": {
+                    "label": "Ciclo da follaxe",
+                    "options": {
+                        "deciduous": "Caducifolio",
+                        "evergreen": "Perenne",
+                        "semi_deciduous": "Medio caducifolio",
+                        "semi_evergreen": "Medio perenne"
+                    }
+                },
+                "leaf_type": {
+                    "label": "Tipo de follaxe",
+                    "options": {
+                        "broadleaved": "Follaxe mixta",
+                        "leafless": "Sen follas",
+                        "mixed": "Mesturadas",
+                        "needleleaved": "Follaxe perenne"
+                    }
+                },
+                "leaf_type_singular": {
+                    "label": "Tipo de follaxe",
+                    "options": {
+                        "broadleaved": "Follaxe mixtas",
+                        "leafless": "Sen follaxe",
+                        "needleleaved": "Follaxe perenne"
+                    }
+                },
+                "leisure": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "length": {
+                    "label": "Lonxitude (metros)"
+                },
+                "level": {
+                    "label": "Nivel"
+                },
+                "levels": {
+                    "label": "Niveis",
+                    "placeholder": "2, 4, 6..."
+                },
+                "lit": {
+                    "label": "Iluminado"
+                },
+                "location": {
+                    "label": "Localización"
+                },
+                "man_made": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "manhole": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "map_size": {
+                    "label": "Cuberta"
+                },
+                "map_type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "maxheight": {
+                    "label": "Máxima Altura",
+                    "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
+                },
+                "maxspeed": {
+                    "label": "Límite de velocidade",
+                    "placeholder": "40, 50, 60..."
+                },
+                "maxstay": {
+                    "label": "Estancia Máxima"
+                },
+                "maxweight": {
+                    "label": "Peso Máximo"
+                },
+                "mtb/scale": {
+                    "label": "Dificultade en bicicleta de montaña",
+                    "options": {
+                        "0": "0: Grava sólida/terra compactada, sen obstáculos, curvas amplas",
+                        "1": "1: Algunha superficie solta, pequenos obstáculos, curvas amplas",
+                        "2": "2: Moita superficie solta, grandes obstáculos, grapas fáciles",
+                        "3": "3: superficie escorregadia, grandes obstáculos, grapas axustadas",
+                        "4": "4: Superficie solta ou pedras, pinzas perigosas",
+                        "5": "5: Dificultade máxima, campos de pedras, desprendementos de terra",
+                        "6": "6: Non practicable excepto polos mellores ciclistas de montaña"
+                    },
+                    "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
+                },
+                "mtb/scale/imba": {
+                    "label": "Dificultade da ruta de sendeiro",
+                    "options": {
+                        "0": "Doado (white circle)",
+                        "1": "Doado (green circle)",
+                        "2": "Media (blue square)",
+                        "3": "Dificultade (black diamond)",
+                        "4": "Extremadamente Dificil (double black diamond)"
+                    },
+                    "placeholder": "Doado, Medio, Difícil..."
+                },
+                "mtb/scale/uphill": {
+                    "label": "Montain Bike Rutas de Subida",
+                    "options": {
+                        "0": "0: Port. inclinación <10%, grava/terra batida, sen obstáculos",
+                        "1": "1: Port. inclinación <15%, grava/terra batida, algúns pequenos obxectos",
+                        "2": "2: Port. inclinación <20%, superficiais, rochas primarias/raíces estables",
+                        "3": "3: Port. inclinación <25%, superficie variable, rochas primarias/ramas",
+                        "4": "4: Port. inclinación <30%, mal estado, grandes rochas/ramas",
+                        "5": "5: Moi escarpado, a bicicleta en xeral, debe ser empuxada ou transportada"
+                    },
+                    "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
+                },
+                "name": {
+                    "label": "Nome",
+                    "placeholder": "Nome común (se existe)"
+                },
+                "natural": {
+                    "label": "Natural"
+                },
+                "network": {
+                    "label": "Rede"
+                },
+                "network_bicycle": {
+                    "label": "Tipo de Rede",
+                    "options": {
+                        "icn": "Internacional",
+                        "lcn": "Local",
+                        "ncn": "Nacional",
+                        "rcn": "Rexional"
+                    },
+                    "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
+                },
+                "network_foot": {
+                    "label": "Tipo de Rede",
+                    "options": {
+                        "iwn": "Internacional",
+                        "lwn": "Local",
+                        "nwn": "Nacional",
+                        "rwn": "Rexional"
+                    },
+                    "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
+                },
+                "network_horse": {
+                    "label": "Tipo de Rede",
+                    "options": {
+                        "ihn": "Internacional",
+                        "lhn": "Local",
+                        "nhn": "Nacional",
+                        "rhn": "Rexional"
+                    },
+                    "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
+                },
+                "network_road": {
+                    "label": "Network"
+                },
+                "note": {
+                    "label": "Nota"
+                },
+                "office": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "oneway": {
+                    "label": "Sentido único",
+                    "options": {
+                        "no": "Non",
+                        "undefined": "Suponse «Non»",
+                        "yes": "Si"
+                    }
+                },
+                "oneway_yes": {
+                    "label": "Sentido único",
+                    "options": {
+                        "no": "Non",
+                        "undefined": "Suponse «Si»",
+                        "yes": "Si"
+                    }
+                },
+                "opening_hours": {
+                    "label": "Horas"
+                },
+                "operator": {
+                    "label": "Operador"
+                },
+                "outdoor_seating": {
+                    "label": "Estar ao aire libre"
+                },
+                "par": {
+                    "label": "Par",
+                    "placeholder": "3, 4, 5..."
+                },
+                "parallel_direction": {
+                    "label": "Enderezo",
+                    "options": {
+                        "backward": "Atrás",
+                        "forward": "Adiante"
+                    }
+                },
+                "park_ride": {
+                    "label": "Intermodal"
+                },
+                "parking": {
+                    "label": "Tipo",
+                    "options": {
+                        "carports": "Cubertas",
+                        "garage_boxes": "Garaxe Boxes",
+                        "lane": "Carril bici na estrada",
+                        "multi-storey": "Multinivel",
+                        "sheds": "Galpóns",
+                        "surface": "Superficie",
+                        "underground": "Baixo terra"
+                    }
+                },
+                "payment_multi": {
+                    "label": "Tipos de Pagamento"
+                },
+                "phone": {
+                    "label": "Teléfono",
+                    "placeholder": "+34 989 12 34 56"
+                },
+                "piste/difficulty": {
+                    "label": "Difícil",
+                    "options": {
+                        "advanced": "Avanzado (black diamond)",
+                        "easy": "Doado (green circle)",
+                        "expert": "Experto (double black diamond)",
+                        "extreme": "Extremo (require equipamento de escalada)",
+                        "freeride": "Por libre (fora da pista)",
+                        "intermediate": "Intermedio (cadrado azul)",
+                        "novice": "Aviso (instructor)"
+                    },
+                    "placeholder": "Doado, Intermedio, Avanzado..."
+                },
+                "piste/grooming": {
+                    "label": "Aseo",
+                    "options": {
+                        "backcountry": "Backcountry",
+                        "classic": "Clásico",
+                        "classic+skating": "Patinaxe Clásico",
+                        "mogul": "Magnate",
+                        "scooter": "Scooter/Motoneve",
+                        "skating": "Patinaxe"
+                    }
+                },
+                "piste/type": {
+                    "label": "Tipo",
+                    "options": {
+                        "downhill": "Declive",
+                        "hike": "Marcha",
+                        "ice_skate": "Patinaxe Sobre Xeo",
+                        "nordic": "Nórdico",
+                        "playground": "Patio de Recreo",
+                        "skitour": "Skitour",
+                        "sled": "Trineo",
+                        "sleigh": "Trineo",
+                        "snow_park": "Parque de Neve"
+                    }
+                },
+                "place": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "plant": {
+                    "label": "Planta"
+                },
+                "population": {
+                    "label": "Poboación"
+                },
+                "power": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "power_supply": {
+                    "label": "Fonte de Alimentación"
+                },
+                "produce": {
+                    "label": "Produce"
+                },
+                "product": {
+                    "label": "Produtos"
+                },
+                "railway": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "recycling_accepts": {
+                    "label": "Acepta"
+                },
+                "recycling_type": {
+                    "label": "Tipo de reciclaxe",
+                    "options": {
+                        "centre": "Centro de Reciclaxe",
+                        "container": "Container"
+                    }
+                },
+                "ref": {
+                    "label": "Referencia"
+                },
+                "relation": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "religion": {
+                    "label": "Relixión"
+                },
+                "restriction": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "restrictions": {
+                    "label": "Restricións de xiro"
+                },
+                "rooms": {
+                    "label": "Habitacións"
+                },
+                "route": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "route_master": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "sac_scale": {
+                    "label": "Difícil Camiñata",
+                    "options": {
+                        "alpine_hiking": "T4: Camiñata Alpina",
+                        "demanding_alpine_hiking": "T5: Camiñata alpina exixente",
+                        "demanding_mountain_hiking": "T3: Esixente Camiñata de Montaña",
+                        "difficult_alpine_hiking": "T6: Dificil Camiñata Alpina",
+                        "hiking": "T1: Camiñata",
+                        "mountain_hiking": "T2: Camiñata de Montaña"
+                    },
+                    "placeholder": "Montaña Senderismo, Sendeirismo alpino ..."
+                },
+                "sanitary_dump_station": {
+                    "label": "Servizo WC"
+                },
+                "seasonal": {
+                    "label": "Estacional"
+                },
+                "second_hand": {
+                    "label": "Segunda Man",
+                    "options": {
+                        "no": "Non",
+                        "only": "Só",
+                        "yes": "Si"
+                    },
+                    "placeholder": "Si, Non, Só"
+                },
+                "service": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "service/bicycle": {
+                    "label": "Servizos"
+                },
+                "service/vehicle": {
+                    "label": "Servizos"
+                },
+                "service_rail": {
+                    "label": "Tipo de Servizo",
+                    "options": {
+                        "crossover": "Crossover",
+                        "siding": "Desvío",
+                        "spur": "Esporón",
+                        "yard": "Iarda"
+                    }
+                },
+                "service_times": {
+                    "label": "Horario de Servizos"
+                },
+                "shelter": {
+                    "label": "Pousada"
+                },
+                "shelter_type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "shop": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "site": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "smoking": {
+                    "label": "Fumar",
+                    "options": {
+                        "dedicated": "Adicado a fumadores (e.g. club fumadores)",
+                        "isolated": "En zonas de fumadores, fisicamente illadas",
+                        "no": "Non fumar en ningures",
+                        "outside": "Saída permitida",
+                        "separated": "En zonas de fumadores, non fisicamente illadas",
+                        "yes": "Permitido en todas partes"
+                    },
+                    "placeholder": "Non, Separado, Si..."
+                },
+                "smoothness": {
+                    "label": "Suavidade",
+                    "options": {
+                        "bad": "Rodas robustas: bicicleta de montaña, coche, rickshaw",
+                        "excellent": "Rodas finas: patíns, skate",
+                        "good": "Rodas estreitas competición de bicicleta",
+                        "horrible": "Off-Road: vehículo pesado off-road",
+                        "impassable": "Intransitable/Non vehículo de rodas",
+                        "intermediate": "Rodas: Bicicleta de cidade, cadeiras de rodas, scooters",
+                        "very_bad": "Elevados afastarse: vehículo off-road lixeiro",
+                        "very_horrible": "Especializada off-road: tractor, ATV"
+                    },
+                    "placeholder": "Rodas finas, Rodas, Off-Road ..."
+                },
+                "social_facility": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "social_facility_for": {
+                    "label": "Persoal de Servizo"
+                },
+                "source": {
+                    "label": "Fonte"
+                },
+                "sport": {
+                    "label": "Deportes"
+                },
+                "sport_ice": {
+                    "label": "Deportes"
+                },
+                "sport_racing_motor": {
+                    "label": "Deportes"
+                },
+                "sport_racing_nonmotor": {
+                    "label": "Deportes"
+                },
+                "stars": {
+                    "label": "Estrelas"
+                },
+                "start_date": {
+                    "label": "Data de Inicio"
+                },
+                "step_count": {
+                    "label": "Número de escaleiras"
+                },
+                "stop": {
+                    "label": "Tipo Stop",
+                    "options": {
+                        "all": "Todas Direccións",
+                        "minor": "Estrada Menor"
+                    }
+                },
+                "structure": {
+                    "label": "Estrutura",
+                    "options": {
+                        "bridge": "Ponte",
+                        "cutting": "Desmonte",
+                        "embankment": "Terraplén",
+                        "ford": "Vado",
+                        "tunnel": "Túnel"
+                    },
+                    "placeholder": "Descoñecido"
+                },
+                "studio": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "substation": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "supervised": {
+                    "label": "Vixiado"
+                },
+                "support": {
+                    "label": "Soporte"
+                },
+                "surface": {
+                    "label": "Superficie"
+                },
+                "surveillance": {
+                    "label": "Vixilancia de Cativos"
+                },
+                "surveillance/type": {
+                    "label": "Tipo de Vixilancia",
+                    "options": {
+                        "ALPR": "Lector de matrículas automático",
+                        "camera": "Cámara",
+                        "guard": "Garda"
+                    }
+                },
+                "surveillance/zone": {
+                    "label": "Zona de Vixilancia"
+                },
+                "tactile_paving": {
+                    "label": "Pavimento Táctico"
+                },
+                "takeaway": {
+                    "label": "Para Levar",
+                    "options": {
+                        "no": "Non",
+                        "only": "Só Para Levar",
+                        "yes": "Si"
+                    },
+                    "placeholder": "Si, Non, Para Levar Só..."
+                },
+                "toilets/disposal": {
+                    "label": "Dispoñible",
+                    "options": {
+                        "bucket": "Balde",
+                        "chemical": "Química",
+                        "flush": "Enxuague",
+                        "pitlatrine": "Letrina de Pozo"
+                    }
+                },
+                "toll": {
+                    "label": "Peaxe"
+                },
+                "tomb": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "tourism": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "tower/construction": {
+                    "label": "Construción",
+                    "placeholder": "Guyed, Malla, Oculto, ..."
+                },
+                "tower/type": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "tracktype": {
+                    "label": "Tipo de Pista",
+                    "options": {
+                        "grade1": "Sólido: superficie pavimentada ou fortemente compactada",
+                        "grade2": "Principalmente Solido: grava/roca con algún material brando mesturado",
+                        "grade3": "Mesma mestura de materiais duros e brandos",
+                        "grade4": "Principalmente Suave: solo/area/herba con algún material duro mesturado",
+                        "grade5": "Suave: solo/area/herba"
+                    },
+                    "placeholder": "Sólido, Sobre todo Sólido, Suave ..."
+                },
+                "traffic_calming": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "traffic_signals": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "trail_visibility": {
+                    "label": "Visibilidade do sendeiro",
+                    "options": {
+                        "bad": "Malo: sen marcas, camiño ás veces invisible/sen acceso",
+                        "excellent": "Excelente: camiño sen ambigüidades ou marcadores en todas partes",
+                        "good": "Bo: marcadores visibles, ás veces, esixen busca",
+                        "horrible": "Horrible: moitas veces sen camiños, son necesarias algunhas habilidades de orientación",
+                        "intermediate": "intermediario: poucas marcas, camiño máis visible",
+                        "no": "Non: sendeirismo, excelentes habilidades de orientación requeridas"
+                    },
+                    "placeholder": "Excelente, Bo, Mal..."
+                },
+                "trees": {
+                    "label": "Árbores"
+                },
+                "tunnel": {
+                    "label": "Túnel"
+                },
+                "vending": {
+                    "label": "Tipo de Bens"
+                },
+                "visibility": {
+                    "label": "Visibilidade",
+                    "options": {
+                        "area": "Sobre 20m (65pés)",
+                        "house": "Ata 5m (16pés)",
+                        "street": "5 a 20m (16 a 65pés)"
+                    }
+                },
+                "wall": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "water": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "water_point": {
+                    "label": "Punto de Auga"
+                },
+                "waterway": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "website": {
+                    "label": "Sitio web",
+                    "placeholder": "http://exemplo.gal/"
+                },
+                "wetland": {
+                    "label": "Tipo"
+                },
+                "wheelchair": {
+                    "label": "Acceso para silla de rodas"
+                },
+                "width": {
+                    "label": "Ancho (Metros)"
+                },
+                "wikipedia": {
+                    "label": "Wikipedia"
+                }
             },
-            "tourism/hotel": {
-                "name": "Hotel"
+            "presets": {
+                "address": {
+                    "name": "Enderezo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Address', separated by commas>"
+                },
+                "advertising/billboard": {
+                    "name": "Carteleira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Billboard', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway": {
+                    "name": "Vía Aérea"
+                },
+                "aerialway/cable_car": {
+                    "name": "Teleférico",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cable Car', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/chair_lift": {
+                    "name": "Ascensor de Cadeiras",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Chair Lift', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/drag_lift": {
+                    "name": "Ascensor de Arrastre",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Drag Lift', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/gondola": {
+                    "name": "Góndola",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gondola', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/goods": {
+                    "name": "Camiño aéreo de mercadorías",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Goods Aerialway', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/magic_carpet": {
+                    "name": "Ascensor Magic Carpet",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Magic Carpet Lift', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/mixed_lift": {
+                    "name": "Elevador Mixto",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Mixed Lift', separated by commas"
+                },
+                "aerialway/platter": {
+                    "name": "Plataforma Elevadora",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Platter Lift', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/pylon": {
+                    "name": "Pilón Vía Aérea",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Aerialway Pylon', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/rope_tow": {
+                    "name": "Ascensor de Corda de Remolque",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rope Tow Lift', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/station": {
+                    "name": "Estación Vía Aérea",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Aerialway Station', separated by commas>"
+                },
+                "aerialway/t-bar": {
+                    "name": "Elevador en T-bar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'T-bar Lift', separated by commas>"
+                },
+                "aeroway": {
+                    "name": "Vía aérea"
+                },
+                "aeroway/aerodrome": {
+                    "name": "Aeroporto",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Airport', separated by commas>"
+                },
+                "aeroway/apron": {
+                    "name": "Diantal",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Apron', separated by commas>"
+                },
+                "aeroway/gate": {
+                    "name": "Aeroporto Porta",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Airport Gate', separated by commas>"
+                },
+                "aeroway/hangar": {
+                    "name": "Hangar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hangar', separated by commas>"
+                },
+                "aeroway/helipad": {
+                    "name": "Heliporto",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Helipad', separated by commas>"
+                },
+                "aeroway/runway": {
+                    "name": "Pista",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Runway', separated by commas>"
+                },
+                "aeroway/taxiway": {
+                    "name": "Carril Taxi",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Taxiway', separated by commas>"
+                },
+                "aeroway/terminal": {
+                    "name": "Aeroporto Terminal",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Airport Terminal', separated by commas>"
+                },
+                "amenity": {
+                    "name": "Instalacións"
+                },
+                "amenity/animal_boarding": {
+                    "name": "Embarque de Animais",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Animal Boarding Facility', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/animal_breeding": {
+                    "name": "Mellora Animal",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Animal Breeding Facility', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/animal_shelter": {
+                    "name": "Pousada Animal",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Animal Shelter', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/arts_centre": {
+                    "name": "Centro de Arte",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Arts Center', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/atm": {
+                    "name": "Caixeiro automático",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'ATM', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/bank": {
+                    "name": "Banco",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bank', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/bar": {
+                    "name": "Bar de copas",
+                    "terms": "pub, bar, bar de copas, bebidas"
+                },
+                "amenity/bbq": {
+                    "name": "Barbacoa/Grella",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Barbecue/Grill', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/bench": {
+                    "name": "Banco",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bench', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/bicycle_parking": {
+                    "name": "Aparcadoiro de bicicletas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bicycle Parking', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/bicycle_rental": {
+                    "name": "Alugamento de bicicletas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bicycle Rental', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/bicycle_repair_station": {
+                    "name": "Lugar para ferramentas de reparación de bicicletas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bicycle Repair Tool Stand', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/biergarten": {
+                    "name": "Xardín da Cervexa",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Beer Garden', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/boat_rental": {
+                    "name": "Aluguer de Botes",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Boat Rental', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/bureau_de_change": {
+                    "name": "Troco de Divisas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Currency Exchange', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/bus_station": {
+                    "name": "Estación de autobuses",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bus Station', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/cafe": {
+                    "name": "Cafetería",
+                    "terms": "cafetería, café, bar"
+                },
+                "amenity/car_rental": {
+                    "name": "Aluguer de automóbiles",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Car Rental', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/car_sharing": {
+                    "name": "Auto Compartido",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Car Sharing', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/car_wash": {
+                    "name": "Lavado de automóbiles",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Car Wash', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/casino": {
+                    "name": "Casino",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Casino', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/charging_station": {
+                    "name": "Estación de carga",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Charging Station', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/childcare": {
+                    "name": "Cuidadora/niñeira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Nursery/Childcare', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/cinema": {
+                    "name": "Cine",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cinema', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/clinic": {
+                    "name": "Clínica",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Clinic', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/clock": {
+                    "name": "Reloxo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Clock', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/college": {
+                    "name": "Zona Universitaria",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'College Grounds', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/community_centre": {
+                    "name": "Centro Comunitario",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Community Center', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/compressed_air": {
+                    "name": "Aire Comprimido",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Compressed Air', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/courthouse": {
+                    "name": "Pazo de xustiza",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Courthouse', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/coworking_space": {
+                    "name": "Espacio de Cotraballo"
+                },
+                "amenity/crematorium": {
+                    "name": "Crematorio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Crematorium', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/dentist": {
+                    "name": "Dentista",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dentist', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/doctors": {
+                    "name": "Doutor",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Doctor', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/dojo": {
+                    "name": "Dojo/Academia de Artes Marciais",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dojo / Martial Arts Academy', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/drinking_water": {
+                    "name": "Fonte",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Drinking Water', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/driving_school": {
+                    "name": "Autoescola",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Driving School', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/embassy": {
+                    "name": "Embaixada",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Embassy', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/fast_food": {
+                    "name": "Comida Rápida",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fast Food', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/ferry_terminal": {
+                    "name": "Terminal Ferry",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ferry Terminal', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/fire_station": {
+                    "name": "Parque de bombeiros",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fire Station', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/food_court": {
+                    "name": "Zona de Comidas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Food Court', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/fountain": {
+                    "name": "Fonte ornamental",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fountain', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/fuel": {
+                    "name": "Gasolineira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gas Station', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/grave_yard": {
+                    "name": "Cemiterio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Graveyard', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/grit_bin": {
+                    "name": "Papeleira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Grit Bin', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/hospital": {
+                    "name": "Hospital",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hospital Grounds', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/hunting_stand": {
+                    "name": "Stand de Caza",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hunting Stand', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/ice_cream": {
+                    "name": "Xeladería",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ice Cream Shop', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/internet_cafe": {
+                    "name": "Internet Café",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Internet Cafe', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/kindergarten": {
+                    "name": "Preescolar/Xardín de Infancia Terreos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Preschool/Kindergarten Grounds', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/library": {
+                    "name": "Biblioteca",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Library', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/marketplace": {
+                    "name": "Mercado",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Marketplace', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/motorcycle_parking": {
+                    "name": "Aparcamento de Motos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Motorcycle Parking', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/nightclub": {
+                    "name": "Pub",
+                    "terms": "Pub, Discoteca, After, Sala de baile"
+                },
+                "amenity/nursing_home": {
+                    "name": "Residencia de Anciáns"
+                },
+                "amenity/parking": {
+                    "name": "Aparcadoiro de automóbiles",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Car Parking', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/parking_entrance": {
+                    "name": "Garaxe Aparcamento Entrada/Saída",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parking Garage Entrance/Exit', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/parking_space": {
+                    "name": "Espazo de Aparcamento",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parking Space', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/pavilion": {
+                    "name": "Pavillón",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pavilion', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/pharmacy": {
+                    "name": "Farmacia",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pharmacy', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/place_of_worship": {
+                    "name": "Lugar de culto",
+                    "terms": "lugar de culto, igrexa, templo, capela, basílica, parroquia, santuario, ermida, catedral, sinagoga, mesquita"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/buddhist": {
+                    "name": "Templo Budista",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Buddhist Temple', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/christian": {
+                    "name": "Igrexa",
+                    "terms": "igrexa, capela, parroquia, templo, ermida, santuario"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/jewish": {
+                    "name": "Sinagoga",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Synagogue', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/place_of_worship/muslim": {
+                    "name": "Mesquita",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Mosque', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/planetarium": {
+                    "name": "Planetario",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Planetarium', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/police": {
+                    "name": "Policía",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Police', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/post_box": {
+                    "name": "Caixa do correo",
+                    "terms": "correo, buzón, correos, mensaxería, postal"
+                },
+                "amenity/post_office": {
+                    "name": "Oficina de Correos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Post Office', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/prison": {
+                    "name": "Penitenciaria",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Prison Grounds', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/pub": {
+                    "name": "Bar",
+                    "terms": "Pub, bar, café, cafetería"
+                },
+                "amenity/public_bath": {
+                    "name": "Baño Público",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Public Bath', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/public_bookcase": {
+                    "name": "Estantería Pública",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Public Bookcase', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/ranger_station": {
+                    "name": "Garda Bosques Estación",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ranger Station', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/recycling": {
+                    "name": "Reciclaxe",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Recycling', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/recycling_centre": {
+                    "name": "Centro de Reciclaxe",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Recycling Center', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/register_office": {
+                    "name": "Oficina de Rexistro"
+                },
+                "amenity/restaurant": {
+                    "name": "Restaurante",
+                    "terms": "restaurante, mesón, taberna, comedor, comida, comer, xantar, cear, menú"
+                },
+                "amenity/sanitary_dump_station": {
+                    "name": "RV WC Eliminación",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'RV Toilet Disposal', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/school": {
+                    "name": "Escola Terreos",
+                    "terms": "escola, colexio, instituto, educación, ensinanza, primaria, secundaria, ESO, bacharelato"
+                },
+                "amenity/scrapyard": {
+                    "name": "Depósito de Chatarra",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Scrap Yard', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/shelter": {
+                    "name": "Abrigo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Shelter', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/social_facility": {
+                    "name": "Axuda Social",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Social Facility', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/social_facility/food_bank": {
+                    "name": "Banco de Alimentos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Food Bank', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/social_facility/group_home": {
+                    "name": "Grupo de Vellos Fogar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Elderly Group Home', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
+                    "name": "Refuxio para Indixentes",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Homeless Shelter', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/social_facility/nursing_home": {
+                    "name": "Residencia de Anciáns",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Nursing Home', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/studio": {
+                    "name": "Estudio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Studio', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/swimming_pool": {
+                    "name": "Piscina"
+                },
+                "amenity/taxi": {
+                    "name": "Parada de taxis",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Taxi Stand', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/telephone": {
+                    "name": "Teléfono",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Telephone', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/theatre": {
+                    "name": "Teatro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Theater', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/toilets": {
+                    "name": "Aseos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Toilets', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/townhall": {
+                    "name": "Casa do Concello",
+                    "terms": "casa do concello, concello, consistorio, municipio, municipal, cabido"
+                },
+                "amenity/university": {
+                    "name": "Campus",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'University Grounds', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine": {
+                    "name": "Máquina de Vending",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/cigarettes": {
+                    "name": "Expendedora de Tabaco",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cigarette Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/condoms": {
+                    "name": "Expendedora de Condóns",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Condom Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/drinks": {
+                    "name": "Mánquina de Vending, Bebidas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Drink Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
+                    "name": "Caca Can",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Excrement Bag Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/news_papers": {
+                    "name": "Expendedora de Xornais"
+                },
+                "amenity/vending_machine/newspapers": {
+                    "name": "Máquina Expendedora de Xornais",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Newspaper Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
+                    "name": "Máquina expendedora de recollida/entrega de paquetes",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parcel Pickup/Dropoff Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
+                    "name": "Máquina Parquímetro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parking Ticket Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
+                    "name": "Expendedora Tickets de Tránsito",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Transit Ticket Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/vending_machine/sweets": {
+                    "name": "Expendedora de Snacks",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Snack Vending Machine', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/veterinary": {
+                    "name": "Veterinario",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Veterinary', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/waste_basket": {
+                    "name": "Papeleira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Waste Basket', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/waste_disposal": {
+                    "name": "Vertedeiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Garbage Dumpster', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/waste_transfer_station": {
+                    "name": "Estación de Bombeo Augas Residuais",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Waste Transfer Station', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/water_point": {
+                    "name": "Auga potable de RV",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'RV Drinking Water', separated by commas>"
+                },
+                "amenity/watering_place": {
+                    "name": "Bebedoiro de animais",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Animal Watering Place', separated by commas>"
+                },
+                "area": {
+                    "name": "Área",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Area', separated by commas>"
+                },
+                "area/highway": {
+                    "name": "Superficie da Estrada",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Road Surface', separated by commas>"
+                },
+                "barrier": {
+                    "name": "Barreira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Barrier', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/block": {
+                    "name": "Bloque",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Block', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/bollard": {
+                    "name": "Bolardo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bollard', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/border_control": {
+                    "name": "Alfándega",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Border Control', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/cattle_grid": {
+                    "name": "Reixa de Retención",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cattle Grid', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/city_wall": {
+                    "name": "Muralla",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'City Wall', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/cycle_barrier": {
+                    "name": "Barreira Ciclista",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cycle Barrier', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/ditch": {
+                    "name": "Trincheira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Trench', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/entrance": {
+                    "name": "Entrada"
+                },
+                "barrier/fence": {
+                    "name": "Valado",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fence', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/gate": {
+                    "name": "Porta",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gate', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/hedge": {
+                    "name": "Cobertura",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hedge', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/kissing_gate": {
+                    "name": "Porta Kissing",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Kissing Gate', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/lift_gate": {
+                    "name": "Barreira levadiza",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Lift Gate', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/retaining_wall": {
+                    "name": "Muro de contención",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Retaining Wall', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/stile": {
+                    "name": "Escada",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stile', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/toll_booth": {
+                    "name": "Peaxe",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Toll Booth', separated by commas>"
+                },
+                "barrier/wall": {
+                    "name": "Muro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Wall', separated by commas>"
+                },
+                "boundary/administrative": {
+                    "name": "Límite administrativo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Administrative Boundary', separated by commas>"
+                },
+                "building": {
+                    "name": "Edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/apartments": {
+                    "name": "Apartamentos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Apartments', separated by commas>"
+                },
+                "building/barn": {
+                    "name": "Celeiro-Hórreo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Barn', separated by commas>"
+                },
+                "building/bunker": {
+                    "name": "Bunker"
+                },
+                "building/cabin": {
+                    "name": "Cabina",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cabin', separated by commas>"
+                },
+                "building/cathedral": {
+                    "name": "Catedral Edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cathedral Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/chapel": {
+                    "name": "Capela Edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Chapel Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/church": {
+                    "name": "Igrexa edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Church Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/college": {
+                    "name": "Colexio edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'College Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/commercial": {
+                    "name": "Comercial edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Commercial Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/construction": {
+                    "name": "Edificio en Construción",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Building Under Construction', separated by commas>"
+                },
+                "building/detached": {
+                    "name": "Casa Illada",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Detached House', separated by commas>"
+                },
+                "building/dormitory": {
+                    "name": "Dormitorio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dormitory', separated by commas>"
+                },
+                "building/entrance": {
+                    "name": "Entrada/Saída"
+                },
+                "building/garage": {
+                    "name": "Garaxe",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Garage', separated by commas>"
+                },
+                "building/garages": {
+                    "name": "Garaxes",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Garages', separated by commas>"
+                },
+                "building/greenhouse": {
+                    "name": "invernadoiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Greenhouse', separated by commas>"
+                },
+                "building/hospital": {
+                    "name": "Hospital edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hospital Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/hotel": {
+                    "name": "Hotel edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hotel Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/house": {
+                    "name": "Casa",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'House', separated by commas>"
+                },
+                "building/hut": {
+                    "name": "Refuxio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hut', separated by commas>"
+                },
+                "building/industrial": {
+                    "name": "Edificio Industrial",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Industrial Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/kindergarten": {
+                    "name": "Preescolar/Xardín de Infancia Edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Preschool/Kindergarten Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/public": {
+                    "name": "Público Edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Public Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/residential": {
+                    "name": "Edificio Residencial",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Residential Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/retail": {
+                    "name": "Minorista Edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Retail Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/roof": {
+                    "name": "Tellado",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Roof', separated by commas>"
+                },
+                "building/school": {
+                    "name": "Escola Edificio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'School Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/semidetached_house": {
+                    "name": "Casa Adosada",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Semi-Detached House', separated by commas>"
+                },
+                "building/shed": {
+                    "name": "Galpón",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Shed', separated by commas>"
+                },
+                "building/stable": {
+                    "name": "Estable",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stable', separated by commas>"
+                },
+                "building/static_caravan": {
+                    "name": "Casa Móbil Estática",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Static Mobile Home', separated by commas>"
+                },
+                "building/terrace": {
+                    "name": "Casas en fila",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Row Houses', separated by commas>"
+                },
+                "building/train_station": {
+                    "name": "Estación de tren"
+                },
+                "building/university": {
+                    "name": "Edificio Universitario",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'University Building', separated by commas>"
+                },
+                "building/warehouse": {
+                    "name": "Almacén",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Warehouse', separated by commas>"
+                },
+                "camp_site/camp_pitch": {
+                    "name": "Campamento Pitch",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Camp Pitch', separated by commas>"
+                },
+                "club": {
+                    "name": "Clube",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Club', separated by commas>"
+                },
+                "craft": {
+                    "name": "Oficio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Craft', separated by commas>"
+                },
+                "craft/basket_maker": {
+                    "name": "Cesteiría",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Basket Maker', separated by commas>"
+                },
+                "craft/beekeeper": {
+                    "name": "Apicultor",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Beekeeper', separated by commas>"
+                },
+                "craft/blacksmith": {
+                    "name": "Ferreiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Blacksmith', separated by commas>"
+                },
+                "craft/boatbuilder": {
+                    "name": "Carpinteiro de Ribeira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Boat Builder', separated by commas>"
+                },
+                "craft/bookbinder": {
+                    "name": "Encadernador",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bookbinder', separated by commas>"
+                },
+                "craft/brewery": {
+                    "name": "Cervexa",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Brewery', separated by commas>"
+                },
+                "craft/carpenter": {
+                    "name": "Carpinteiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Carpenter', separated by commas>"
+                },
+                "craft/carpet_layer": {
+                    "name": "Capa de Alfombra",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Carpet Layer', separated by commas>"
+                },
+                "craft/caterer": {
+                    "name": "Provedor",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Caterer', separated by commas>"
+                },
+                "craft/clockmaker": {
+                    "name": "Reloxeiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Clockmaker', separated by commas>"
+                },
+                "craft/confectionery": {
+                    "name": "Repostería",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Confectionery', separated by commas>"
+                },
+                "craft/distillery": {
+                    "name": "Destilaría",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Distillery', separated by commas>"
+                },
+                "craft/dressmaker": {
+                    "name": "Costureiro/a",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dressmaker', separated by commas>"
+                },
+                "craft/electrician": {
+                    "name": "Electricista",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Electrician', separated by commas>"
+                },
+                "craft/electronics_repair": {
+                    "name": "Tenda de Reparacións Electrónicas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Electronics Repair Shop', separated by commas>"
+                },
+                "craft/gardener": {
+                    "name": "Xardineiro/a",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gardener', separated by commas>"
+                },
+                "craft/glaziery": {
+                    "name": "Glaciar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Glaziery', separated by commas>"
+                },
+                "craft/handicraft": {
+                    "name": "Artesanía",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Handicraft', separated by commas>"
+                },
+                "craft/hvac": {
+                    "name": "HVAC",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'HVAC', separated by commas>"
+                },
+                "craft/insulator": {
+                    "name": "Illador",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Insulator', separated by commas>"
+                },
+                "craft/jeweler": {
+                    "name": "Xoieiro"
+                },
+                "craft/key_cutter": {
+                    "name": "Copiado de Chaves",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Key Cutter', separated by commas>"
+                },
+                "craft/locksmith": {
+                    "name": "Cerraxeiro"
+                },
+                "craft/metal_construction": {
+                    "name": "Metal Construción",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Metal Construction', separated by commas>"
+                },
+                "craft/optician": {
+                    "name": "Óptico"
+                },
+                "craft/painter": {
+                    "name": "Pintor",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Painter', separated by commas>"
+                },
+                "craft/photographer": {
+                    "name": "Fotógrafo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Photographer', separated by commas>"
+                },
+                "craft/photographic_laboratory": {
+                    "name": "Laboratorio de Fotografía",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Photographic Laboratory', separated by commas>"
+                },
+                "craft/plasterer": {
+                    "name": "Xesero",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Plasterer', separated by commas>"
+                },
+                "craft/plumber": {
+                    "name": "Fontaneiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Plumber', separated by commas>"
+                },
+                "craft/pottery": {
+                    "name": "Cerámica",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pottery', separated by commas>"
+                },
+                "craft/rigger": {
+                    "name": "Aparellador",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rigger', separated by commas>"
+                },
+                "craft/roofer": {
+                    "name": "Tellador",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Roofer', separated by commas>"
+                },
+                "craft/saddler": {
+                    "name": "Seleiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Saddler', separated by commas>"
+                },
+                "craft/sailmaker": {
+                    "name": "Fabricante de Velas Mariñas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sailmaker', separated by commas>"
+                },
+                "craft/sawmill": {
+                    "name": "Serraría",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sawmill', separated by commas>"
+                },
+                "craft/scaffolder": {
+                    "name": "Scaffolder",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Scaffolder', separated by commas>"
+                },
+                "craft/sculpter": {
+                    "name": "Escultor",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sculpter', separated by commas>"
+                },
+                "craft/shoemaker": {
+                    "name": "Zapateiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Shoemaker', separated by commas>"
+                },
+                "craft/stonemason": {
+                    "name": "Albanel",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stonemason', separated by commas>"
+                },
+                "craft/sweep": {
+                    "name": "Limpa Chemineas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Chimney Sweep', separated by commas>"
+                },
+                "craft/tailor": {
+                    "name": "Xastre"
+                },
+                "craft/tiler": {
+                    "name": "Tellador",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tiler', separated by commas>"
+                },
+                "craft/tinsmith": {
+                    "name": "Follalateiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tinsmith', separated by commas>"
+                },
+                "craft/upholsterer": {
+                    "name": "Tapiceiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Upholsterer', separated by commas>"
+                },
+                "craft/watchmaker": {
+                    "name": "Reloxeiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Watchmaker', separated by commas>"
+                },
+                "craft/window_construction": {
+                    "name": "Fabricación de Fiestras",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Window Construction', separated by commas>"
+                },
+                "craft/winery": {
+                    "name": "Lagar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Winery', separated by commas>"
+                },
+                "embankment": {
+                    "name": "Terraplén",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Embankment', separated by commas>"
+                },
+                "emergency/ambulance_station": {
+                    "name": "Estación de Ambulancias",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ambulance Station', separated by commas>"
+                },
+                "emergency/defibrillator": {
+                    "name": "Desfibrilador",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Defibrillator', separated by commas>"
+                },
+                "emergency/designated": {
+                    "name": "Acceso de emerxencia designado"
+                },
+                "emergency/destination": {
+                    "name": "Acceso de Emerxencia Designado"
+                },
+                "emergency/fire_hydrant": {
+                    "name": "Boca de incendio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fire Hydrant', separated by commas>"
+                },
+                "emergency/no": {
+                    "name": "Sen Acceso de Emerxencia"
+                },
+                "emergency/official": {
+                    "name": "Acceso de Emerxencia Oficial"
+                },
+                "emergency/phone": {
+                    "name": "Teléfono de emerxencia",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Emergency Phone', separated by commas>"
+                },
+                "emergency/private": {
+                    "name": "Acceso de Emerxencia Privado"
+                },
+                "emergency/yes": {
+                    "name": "Acceso de Emerxencia Si"
+                },
+                "entrance": {
+                    "name": "Entrada/Saída",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Entrance/Exit', separated by commas>"
+                },
+                "footway/crossing": {
+                    "name": "Cruce de Estradas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Street Crossing', separated by commas>"
+                },
+                "footway/crosswalk": {
+                    "name": "Paso de Peóns",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pedestrian Crosswalk', separated by commas>"
+                },
+                "footway/sidewalk": {
+                    "name": "Beirarrúa",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sidewalk', separated by commas>"
+                },
+                "ford": {
+                    "name": "Vao",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ford', separated by commas>"
+                },
+                "golf/bunker": {
+                    "name": "Trampa de Area",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sand Trap', separated by commas>"
+                },
+                "golf/fairway": {
+                    "name": "Camiño Acceso",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fairway', separated by commas>"
+                },
+                "golf/green": {
+                    "name": "Putting Green",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Putting Green', separated by commas>"
+                },
+                "golf/hole": {
+                    "name": "Burato de Golf",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Golf Hole', separated by commas>"
+                },
+                "golf/lateral_water_hazard_area": {
+                    "name": "Risco de Auga Lateral",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Lateral Water Hazard', separated by commas>"
+                },
+                "golf/lateral_water_hazard_line": {
+                    "name": "Risco de Auga Lateral",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Lateral Water Hazard', separated by commas>"
+                },
+                "golf/rough": {
+                    "name": "Duro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rough', separated by commas>"
+                },
+                "golf/tee": {
+                    "name": "Caixa de Te",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tee Box', separated by commas>"
+                },
+                "golf/water_hazard_area": {
+                    "name": "Obstáculo de Auga",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Water Hazard', separated by commas>"
+                },
+                "golf/water_hazard_line": {
+                    "name": "Obstáculo de Auga",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Water Hazard', separated by commas>"
+                },
+                "healthcare/blood_donation": {
+                    "name": "Doación de Sangue",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Blood Donor Center', separated by commas>"
+                },
+                "highway": {
+                    "name": "Estrada"
+                },
+                "highway/bridleway": {
+                    "name": "Camiño de ferradura",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bridle Path', separated by commas>"
+                },
+                "highway/bus_stop": {
+                    "name": "Parada de Autobús",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bus Stop', separated by commas>"
+                },
+                "highway/corridor": {
+                    "name": "Corredor Interior",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Indoor Corridor', separated by commas>"
+                },
+                "highway/crossing": {
+                    "name": "Cruce",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Street Crossing', separated by commas>"
+                },
+                "highway/crosswalk": {
+                    "name": "Cruce Peonil",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pedestrian Crosswalk', separated by commas>"
+                },
+                "highway/cycleway": {
+                    "name": "Senda Ciclista",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cycle Path', separated by commas>"
+                },
+                "highway/elevator": {
+                    "name": "Montacargas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Elevator', separated by commas>"
+                },
+                "highway/footway": {
+                    "name": "Senda Peonil",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Foot Path', separated by commas>"
+                },
+                "highway/give_way": {
+                    "name": "Ceda o Paso",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Yield Sign', separated by commas>"
+                },
+                "highway/living_street": {
+                    "name": "Rúa Residencial",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Living Street', separated by commas>"
+                },
+                "highway/mini_roundabout": {
+                    "name": "Mini Rotonda",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Mini-Roundabout', separated by commas>"
+                },
+                "highway/motorway": {
+                    "name": "Autovía",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Motorway', separated by commas>"
+                },
+                "highway/motorway_junction": {
+                    "name": "Saída/saída da autoestrada",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Motorway Junction / Exit', separated by commas>"
+                },
+                "highway/motorway_link": {
+                    "name": "Enlace de autovía",
+                    "terms": "autovía, autopista, enlace, entrada, saída, acceso"
+                },
+                "highway/path": {
+                    "name": "Camiño",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Path', separated by commas>"
+                },
+                "highway/pedestrian": {
+                    "name": "Rúa Peonil",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pedestrian Street', separated by commas>"
+                },
+                "highway/primary": {
+                    "name": "Estrada Primaria",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Primary Road', separated by commas>"
+                },
+                "highway/primary_link": {
+                    "name": "Enlace a estrada primaria",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Primary Link', separated by commas>"
+                },
+                "highway/raceway": {
+                    "name": "Pista de carreiras (Motorsport)",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Racetrack (Motorsport)', separated by commas>"
+                },
+                "highway/residential": {
+                    "name": "Rúa urbana",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Residential Road', separated by commas>"
+                },
+                "highway/rest_area": {
+                    "name": "Área de Descanso",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rest Area', separated by commas>"
+                },
+                "highway/road": {
+                    "name": "Vía de categoría descoñecida",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Unknown Road', separated by commas>"
+                },
+                "highway/secondary": {
+                    "name": "Estrada Secundaria",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Secondary Road', separated by commas>"
+                },
+                "highway/secondary_link": {
+                    "name": "Ligazón a estrada secundaria",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Secondary Link', separated by commas>"
+                },
+                "highway/service": {
+                    "name": "Vía de Servizo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Service Road', separated by commas>"
+                },
+                "highway/service/alley": {
+                    "name": "Calexón",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Alley', separated by commas>"
+                },
+                "highway/service/drive-through": {
+                    "name": "Auto-Servizo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Drive-Through', separated by commas>"
+                },
+                "highway/service/driveway": {
+                    "name": "Entrada de Garaxe",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Driveway', separated by commas>"
+                },
+                "highway/service/emergency_access": {
+                    "name": "Acceso de Emerxencia",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Emergency Access', separated by commas>"
+                },
+                "highway/service/parking_aisle": {
+                    "name": "Pasillo de Aparcamento",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parking Aisle', separated by commas>"
+                },
+                "highway/services": {
+                    "name": "Área de Servizo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Service Area', separated by commas>"
+                },
+                "highway/speed_camera": {
+                    "name": "Rádar Velocidade",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Speed Camera', separated by commas>"
+                },
+                "highway/steps": {
+                    "name": "Escaleiras",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Steps', separated by commas>"
+                },
+                "highway/stop": {
+                    "name": "Sinal de Stop",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stop Sign', separated by commas>"
+                },
+                "highway/street_lamp": {
+                    "name": "Farola",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Street Lamp', separated by commas>"
+                },
+                "highway/tertiary": {
+                    "name": "Estrada terciaria",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tertiary Road', separated by commas>"
+                },
+                "highway/tertiary_link": {
+                    "name": "Enlace a estrada terciaria",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tertiary Link', separated by commas>"
+                },
+                "highway/track": {
+                    "name": "Pista Sen Mantemento",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Unmaintained Track Road', separated by commas>"
+                },
+                "highway/traffic_mirror": {
+                    "name": "Espello de tráfico",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Traffic Mirror', separated by commas>"
+                },
+                "highway/traffic_signals": {
+                    "name": "Semáforo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Traffic Signals', separated by commas>"
+                },
+                "highway/trunk": {
+                    "name": "Estrada troncal",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Trunk Road', separated by commas>"
+                },
+                "highway/trunk_link": {
+                    "name": "Ligazón a estrada troncal",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Trunk Link', separated by commas>"
+                },
+                "highway/turning_circle": {
+                    "name": "Círculo de xiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Turning Circle', separated by commas>"
+                },
+                "highway/turning_loop": {
+                    "name": "Rotonda (Illa)",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Turning Loop (Island)', separated by commas>"
+                },
+                "highway/unclassified": {
+                    "name": "Estrada Menor/Sen Clasificar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Minor/Unclassified Road', separated by commas>"
+                },
+                "historic": {
+                    "name": "Lugar histórico",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Historic Site', separated by commas>"
+                },
+                "historic/archaeological_site": {
+                    "name": "Sitio arqueolóxico",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Archaeological Site', separated by commas>"
+                },
+                "historic/boundary_stone": {
+                    "name": "Marco",
+                    "terms": "marco, fito, mollón, mouteira, linde, pedra"
+                },
+                "historic/castle": {
+                    "name": "Castelo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Castle', separated by commas>"
+                },
+                "historic/memorial": {
+                    "name": "Monumento conmemorativo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Memorial', separated by commas>"
+                },
+                "historic/monument": {
+                    "name": "Monumento",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Monument', separated by commas>"
+                },
+                "historic/ruins": {
+                    "name": "Ruinas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ruins', separated by commas>"
+                },
+                "historic/tomb": {
+                    "name": "Tumba",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tomb', separated by commas>"
+                },
+                "historic/wayside_cross": {
+                    "name": "Cruceiro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Wayside Cross', separated by commas>"
+                },
+                "historic/wayside_shrine": {
+                    "name": "Peto de ánimas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Wayside Shrine', separated by commas>"
+                },
+                "junction": {
+                    "name": "Incorporación",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Junction', separated by commas>"
+                },
+                "landuse": {
+                    "name": "Uso da Terra",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Land Use', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/allotments": {
+                    "name": "Xardín Comunitario",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Community Garden', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/aquaculture": {
+                    "name": "Acuacultura",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Aquaculture', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/basin": {
+                    "name": "Cunca",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Basin', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/cemetery": {
+                    "name": "Cemiterio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cemetery', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/churchyard": {
+                    "name": "Adro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Churchyard', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/commercial": {
+                    "name": "Área Comercial",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Commercial Area', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/construction": {
+                    "name": "Construción",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Construction', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/farm": {
+                    "name": "Terra de Cultivo"
+                },
+                "landuse/farmland": {
+                    "name": "Terra de Cultivo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Farmland', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/farmyard": {
+                    "name": "Granxa",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Farmyard', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/forest": {
+                    "name": "Forestal",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Forest', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/garages": {
+                    "name": "Garaxes",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Garages', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/grass": {
+                    "name": "Herba",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Grass', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/harbour": {
+                    "name": "Peirao",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Harbor', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/industrial": {
+                    "name": "Industrial Area",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Industrial Area', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/landfill": {
+                    "name": "Terraplén",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Landfill', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/meadow": {
+                    "name": "Prado",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Meadow', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military": {
+                    "name": "Zona Militar",
+                    "terms": "<traducir con sinónimos ou termos relacionados con 'Zona Militar', separados por comas>"
+                },
+                "landuse/military/airfield": {
+                    "name": "Aeródromo Militar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Military Airfield', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/barracks": {
+                    "name": "Barracóns",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Barracks', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/bunker": {
+                    "name": "Bunker Militar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Military Bunker', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/checkpoint": {
+                    "name": "Checkpoint",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Checkpoint', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/danger_area": {
+                    "name": "Área Perigosa",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Danger Area', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/naval_base": {
+                    "name": "Base Naval",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Naval Base', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/nuclear_explosion_site": {
+                    "name": "Explosión Nuclear Lugar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Nuclear Explosion Site', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/obstacle_course": {
+                    "name": "Pista de Obstáculos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Obstacle Course', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/office": {
+                    "name": "Militar Oficina",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Military Office', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/range": {
+                    "name": "Franxa Militar",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Military Range', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/military/training_area": {
+                    "name": "Área de Entreno",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Training Area', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/orchard": {
+                    "name": "Área de froitais",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Orchard', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/plant_nursery": {
+                    "name": "Viveiro de Plantas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Plant Nursery', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/quarry": {
+                    "name": "Canteira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Quarry', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/railway": {
+                    "name": "Corredor Ferroviario",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Railway Corridor', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/recreation_ground": {
+                    "name": "Campo de Diversión",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Recreation Ground', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/residential": {
+                    "name": "Área Residencial",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Residential Area', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/retail": {
+                    "name": "Venda Minorista Área",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Retail Area', separated by commas>"
+                },
+                "landuse/vineyard": {
+                    "name": "Viña",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Vineyard', separated by commas>"
+                },
+                "leisure": {
+                    "name": "Ocio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Leisure', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/adult_gaming_centre": {
+                    "name": "Centro Recreativo para Adultos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Adult Gaming Center', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/bird_hide": {
+                    "name": "Ocultado de Aves",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bird Hide', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/bowling_alley": {
+                    "name": "Birlos",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bowling Alley', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/common": {
+                    "name": "Común",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Common', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/dance": {
+                    "name": "Sala de Baile",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dance Hall', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/dog_park": {
+                    "name": "Parque Canino",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dog Park', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/firepit": {
+                    "name": "Fogueira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Firepit', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/fitness_centre": {
+                    "name": "Ximnasio/Fitness Centro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gym / Fitness Center', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/fitness_centre/yoga": {
+                    "name": "Estudio de Yoga",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Yoga Studio', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/fitness_station": {
+                    "name": "Estación de ximnasia ao aire libre",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Outdoor Fitness Station', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/garden": {
+                    "name": "Xardín",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Garden', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/golf_course": {
+                    "name": "Campo de Golf",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Golf Course', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/horse_riding": {
+                    "name": "Centro de Equitación",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Horseback Riding Facility', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/ice_rink": {
+                    "name": "Pista de Xeo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ice Rink', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/marina": {
+                    "name": "Marina",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Marina', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/miniature_golf": {
+                    "name": "Mini Golf",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Miniature Golf', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/nature_reserve": {
+                    "name": "Reserva Natural",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Nature Reserve', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/park": {
+                    "name": "Parque",
+                    "terms": "parque, zona verde, xardín, alameda"
+                },
+                "leisure/picnic_table": {
+                    "name": "Mesa de Picnic",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Picnic Table', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch": {
+                    "name": "Campo deportivo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sport Pitch', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/american_football": {
+                    "name": "Campo de fútbol americano",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'American Football Field', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/baseball": {
+                    "name": "Diamante de béisbol",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Baseball Diamond', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/basketball": {
+                    "name": "Cancha de baloncesto",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Basketball Court', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/beachvolleyball": {
+                    "name": "Cancha de Voley Praia",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Beach Volleyball Court', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/bowls": {
+                    "name": "Bowling Green",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bowling Green', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/cricket": {
+                    "name": "Campo de Cricket",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cricket Field', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/equestrian": {
+                    "name": "Equitación Area",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Riding Arena', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/rugby_league": {
+                    "name": "Campo Liga de Rugby",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rugby League Field', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/rugby_union": {
+                    "name": "Campo Unión de Rugby",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rugby Union Field', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/skateboard": {
+                    "name": "Parque de Skate",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Skate Park', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/soccer": {
+                    "name": "Campo de fútbol",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Soccer Field', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/table_tennis": {
+                    "name": "Mesa de Ping Pong",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ping Pong Table', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/tennis": {
+                    "name": "Cancha de tenis",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tennis Court', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/pitch/volleyball": {
+                    "name": "Cancha de voleibol",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Volleyball Court', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/playground": {
+                    "name": "Área de recreo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Playground', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/resort": {
+                    "name": "Recurso",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Resort', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/running_track": {
+                    "name": "Pista de Carreiras (Velocidade)",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Racetrack (Running)', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/slipway": {
+                    "name": "Rampla",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Slipway', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/sports_centre": {
+                    "name": "Centro Deportivo/Complexo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sports Center / Complex', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/sports_centre/swimming": {
+                    "name": "Servizo de Piscina",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Swimming Pool Facility', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/stadium": {
+                    "name": "Estadio",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stadium', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/swimming_pool": {
+                    "name": "Piscina",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Swimming Pool', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/track": {
+                    "name": "Pista de competición (non motorizada)",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Racetrack (Non-Motorsport)', separated by commas>"
+                },
+                "leisure/water_park": {
+                    "name": "Parque Acuático",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Water Park', separated by commas>"
+                },
+                "line": {
+                    "name": "Liña",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Line', separated by commas>"
+                },
+                "man_made": {
+                    "name": "Estrutura artificial",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Man Made', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/adit": {
+                    "name": "Santuario",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Adit', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/breakwater": {
+                    "name": "Rompeondas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Breakwater', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/bridge": {
+                    "name": "Ponte",
+                    "terms": "<traducir con sinónimos ou termos relacionados con 'Ponte', separados por comas>"
+                },
+                "man_made/chimney": {
+                    "name": "Cheminea",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Chimney', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/cutline": {
+                    "name": "Corta lumes",
+                    "terms": "<traducir con sinónimos ou termos relacionados con 'Cortalumes', separados por comas>"
+                },
+                "man_made/embankment": {
+                    "name": "Terraplén"
+                },
+                "man_made/flagpole": {
+                    "name": "Mantro de Bandeira",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Flagpole', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/gasometer": {
+                    "name": "Gasómetro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gasometer', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/groyne": {
+                    "name": "Dique",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Groyne', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/lighthouse": {
+                    "name": "Faro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Lighthouse', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/mast": {
+                    "name": "Mastro",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Mast', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/observation": {
+                    "name": "Torre de Observación",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Observation Tower', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/petroleum_well": {
+                    "name": "Pozo de Petróleo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Oil Well', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/pier": {
+                    "name": "Peirao",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pier', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/pipeline": {
+                    "name": "Tubería",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pipeline', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/pumping_station": {
+                    "name": "Estación de Bombeo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pumping Station', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/silo": {
+                    "name": "Silo",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Silo', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/storage_tank": {
+                    "name": "Tanque de Almacenamento",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Storage Tank', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/surveillance": {
+                    "name": "Vixilancia",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Surveillance', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/surveillance_camera": {
+                    "name": "Vídeo Vixilancia",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Surveillance Camera', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/survey_point": {
+                    "name": "Vértice xeodésico",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Survey Point', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/tower": {
+                    "name": "Torre",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tower', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/wastewater_plant": {
+                    "name": "Depuradora de augas",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Wastewater Plant', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/water_tower": {
+                    "name": "Torre de auga",
+                    "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Water Tower', separated by commas>"
+                },
+                "man_made/water_well": {
+    &nb