Make Mail/Revert in History dialog i18n-able
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
index 0d8014bddbaca9191c7054b0f4e63a952e5a7a2e..d183da992a4065b8ed8af73ffe1b8d020ecf61e6 100644 (file)
@@ -1,8 +1,12 @@
+# Messages for Swedish (Svenska)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
 sv: 
   a_poi: $1 en POI
   a_way: $1 en väg
   action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
   action_cancelchanges: avbryter ändringar på
 sv: 
   a_poi: $1 en POI
   a_way: $1 en väg
   action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
   action_cancelchanges: avbryter ändringar på
+  action_createpoi: Skapa en POI, "punkt av intresse"
   action_deletepoint: tar bort en punkt
   action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
   action_mergeways: Slå samman två vägar
   action_deletepoint: tar bort en punkt
   action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
   action_mergeways: Slå samman två vägar
@@ -14,7 +18,6 @@ sv:
   action_reverseway: Byter rikting på en väg
   action_splitway: delar upp en väg
   action_waytags: lägger till taggar på en väg
   action_reverseway: Byter rikting på en väg
   action_splitway: delar upp en väg
   action_waytags: lägger till taggar på en väg
-  add: Lägg till
   advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
   advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
   advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
   advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
   advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
   advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
@@ -23,10 +26,8 @@ sv:
   createrelation: Skapa en ny relation
   delete: Radera
   deleting: tar bort
   createrelation: Skapa en ny relation
   delete: Radera
   deleting: tar bort
-  dontshowagain: Visa inte detta medelande igen
   drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
   editinglive: Ändrar live
   drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
   editinglive: Ändrar live
-  editingmap: Ändra onlinekartan
   editingoffline: Redigerar offline
   emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
   error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
   editingoffline: Redigerar offline
   emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
   error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
@@ -42,42 +43,25 @@ sv:
   hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
   hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
   hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
   hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
   hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
   hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
-  hint_toolong: "för lång för att låsa upp:\ndela upp vägen\ni mindre delar"
-  launch: Starta
   norelations: Inga relationer i nuvarande område
   norelations: Inga relationer i nuvarande område
-  ok: Ok
   openchangeset: Öppnar ändringsset
   openchangeset: Öppnar ändringsset
-  option_background: "Bakgrund:"
   option_custompointers: Använd penna och handpekare
   option_fadebackground: Mattad bakgrund
   option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
   option_warnings: Visa flytande varningar
   option_custompointers: Använd penna och handpekare
   option_fadebackground: Mattad bakgrund
   option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
   option_warnings: Visa flytande varningar
-  play: Prova
   point: Nod (punkt)
   point: Nod (punkt)
-  practicemode: Träningsläge
-  prompt_accuracy: Noggrannhet är viktigt - Ändra bara kartan på ställen du varit
   prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
   prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
   prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
   prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
-  prompt_dontcopy: Kopiera inget från andra kartor
   prompt_editlive: Ändra direkt
   prompt_editsave: Ändra via spara
   prompt_editlive: Ändra direkt
   prompt_editsave: Ändra via spara
-  prompt_enjoy: och ha roligt!
-  prompt_help: Information hur man använder Potlatch, den här karteditorn.
   prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
   prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
-  prompt_introduction: "För att börja redigera, klicka på en av knapparna nedan. Om du klickar på 'Start' så arbetar du direkt mot huvudkartan, och ändringar sparas automatiskt - ändringarna syns normalt varje torsdag efter huvudkartan uppdaterats. Om du klickar 'Prova' så kommer inget att sparas, ett bra sätt att träna på att använda programmet.\n\nKom ihåg OpenStreetMaps gyllene regler:\n\n"
   prompt_launch: Öppna extern URL
   prompt_launch: Öppna extern URL
-  prompt_practise: Träna på kartering - inga ändringar kommer att sparas.
   prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
   prompt_savechanges: Spara ändringar
   prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
   prompt_savechanges: Spara ändringar
-  prompt_selectrelation: Välj en befintlig relation att addera till, eller skapa en ny relation.
-  prompt_start: Börja göra ändringar på OpenStreetMaps karta.
   prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
   prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
   prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
   prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
   prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
   prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
-  revert: Använd denna version
-  reverting: faller tillbaka
   save: Spara
   save: Spara
-  start: Start
   tip_addrelation: Lägg till en ny relation
   tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
   tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
   tip_addrelation: Lägg till en ny relation
   tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
   tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
@@ -93,6 +77,4 @@ sv:
   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
   tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
   tip_undo: Ångra $1 (Z)
   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
   tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
   tip_undo: Ångra $1 (Z)
-  track: Spår
   way: Väg
   way: Väg
-  "action_createpoi": Skapa en POI, "punkt av intresse"