Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
index 0fa44987f0d348d3e394e1787e4d6d3aced064b8..2463be70777d035ee9b5e0642fe4a518c08e1f09 100644 (file)
@@ -213,8 +213,10 @@ hsb:
         %{when}</abbr>
       hidden_by: Schowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
     query:
+      title: Funkcije naprašować
       introduction: Klikń na kartu, zo by susodne objekty namakał(a).
       nearby: Objekty w bliskosći
+      enclosing: Wobdawace funkcije
   changeset:
     changeset_paging_nav:
       showing_page: Strona %{page}
@@ -251,6 +253,7 @@ hsb:
   diary_entry:
     new:
       title: Nowy dźenikowy zapisk
+      publish_button: Wozjewić
     list:
       title: Dźeniki wužiwarjow
       title_friends: Dźeniki přećelow
@@ -393,6 +396,7 @@ hsb:
           cable_car: powjaznica
           chair_lift: Sydłowy lift
           drag_lift: Wlečny lift
+          gondola: Gondlowa powjaznica
           station: Gondlowa stacija
         aeroway:
           aerodrome: Lětanišćo
@@ -445,6 +449,7 @@ hsb:
           food_court: Food Court
           fountain: Studnja
           fuel: Tankownja
+          gambling: Hra wo zbožo
           grave_yard: Kěrchow
           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
           health_centre: Strowotny centrum
@@ -1142,19 +1147,28 @@ hsb:
       title: Witaj k OSM
       description: Započń z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
     beginners_guide:
+      url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/hsb:Beginners%27_guide
       title: Instrukcije za nowačkow
+      description: Přez zhromadźenstwo wothladowany nawod za započatkowarjow.
     help:
       url: https://help.openstreetmap.org/
       title: help.openstreetmap.org
       description: Prašej so za něčim abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow
         a wotmołwow OpenStreetMap.
+    mailing_lists:
+      title: Rozesyłanske lisćiny
+      description: Staj prašenje abo diskutuj zajimawe wěcy w šěrokim wobłuku temow
+        abo regionalnych rozesyłanskich lisćinow.
     forums:
       title: Forum
+      description: Prašenja a diskusije za tych, kotřiž powjerch čorneje deski preferuja.
     irc:
       title: IRC
       description: Interaktiwny chat we wšelakich rěčach a wo wjele temach.
     switch2osm:
       title: Přeńć k OSM
+      description: Pomoc za předewzaća a organizacije, kotrež na kartach a druhich
+        słužbach bazuja a k OpenStreetMap přeńdu.
     wiki:
       url: http://wiki.openstreetmap.org/
       title: wiki.openstreetmap.org
@@ -1162,8 +1176,8 @@ hsb:
   about_page:
     next: Dale
     copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
-    used_by: '%{name} staja kartowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty
-      k dispoziciji'
+    used_by: '%{name} staja kartowe daty za tysacy websydłow, mobilne nałoženja a
+      graty k dispoziciji'
     lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty
       wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłym swěće přinošuja
       a hladaja.
@@ -1404,6 +1418,7 @@ hsb:
       close: Začinić
     search:
       search: Pytać
+      get_directions: Rutu wuličić
       get_directions_title: Wobličenje čary mjez městnomaj
       from: Wot
       to: Do
@@ -1414,6 +1429,7 @@ hsb:
       table:
         entry:
           motorway: Awtodróha
+          main_road: Hłowna dróha
           trunk: Dalokodróha
           primary: Zwjazkowa dróha
           secondary: Krajna dróha, statna dróha
@@ -1637,6 +1653,7 @@ hsb:
       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
       allow_write_notes: pokazki změnić.
+      grant_access: Přistup dać
     oauthorize_success:
       title: Awtorizowanske naprašowanje dowolene
       allowed: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto dowolił.
@@ -1721,6 +1738,7 @@ hsb:
       register now: Nětko registrować
       with username: 'Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim
         mjenom a hesłom:'
+      with external: 'Wužiwaj jako alternatiwu třećeho za přizjewjenje:'
       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
@@ -1834,6 +1852,7 @@ hsb:
       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis,
         abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
+      deleted: zhašany
     view:
       my diary: Mój dźenik
       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
@@ -1885,16 +1904,16 @@ hsb:
         revoke:
           administrator: Prawa administratora preč wzać
           moderator: Prawa moderatora preč wzać
-      block_history: Dóstane blokowanja
+      block_history: Aktiwne blokowanja
       moderator_history: Date blokowanja
       comments: Komentary
-      create_block: tutoho wužiwarja blokować
-      activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
-      deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
-      confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
-      hide_user: tutoho wužiwarja schować
-      unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
-      delete_user: tutoho wužiwarja zničić
+      create_block: Tutoho wužiwarja blokować
+      activate_user: Tutoho wužiwarja aktiwizować
+      deactivate_user: Tutoho wužiwarja znjemóžnić
+      confirm_user: Tutoho wužiwarja wobkrućić
+      hide_user: Tutoho wužiwarja schować
+      unhide_user: Tutoho wužiwarja pokazaś
+      delete_user: Tutoho wužiwarja zhašeć
       confirm: Wobkrućić
       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
@@ -2032,6 +2051,12 @@ hsb:
         </p>
     auth_failure:
       no_authorization_code: Žadyn kod za awtorizowanje
+      unknown_signature_algorithm: Njeznaty signaturowy algoritmus
+      invalid_scope: Njepłaćiwy wobłuk
+    auth_association:
+      heading: Waš ID hišće z kontom OpenStreetMap zwjazany njeje.
+      option_1: Jeli sy nowy na OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho
+        formulara.
   user_role:
     filter:
       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować,
@@ -2211,6 +2236,9 @@ hsb:
       center_marker: Kartu na marce centrować
       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasadźił
       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
+      only_standard_layer: Jenož standardna runina da so jako wobraz eksportować
+    embed:
+      report_problem: Problem zdźělić
     key:
       title: Legenda
       tooltip: Legenda
@@ -2243,6 +2271,8 @@ hsb:
       createnote_disabled_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazku přidał
       map_notes_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazki widźał
       map_data_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by daty widźał
+      queryfeature_tooltip: Funkcije naprašować
+      queryfeature_disabled_tooltip: Za naprašowanje funkcijow powjetšić
     changesets:
       show:
         comment: Komentar
@@ -2297,9 +2327,13 @@ hsb:
         roundabout_without_exit: Wzaj %{name} w kružnym wobchadźe
         leave_roundabout_without_exit: Wopušć kružny wobchad – %{name}
         stay_roundabout_without_exit: Wostań w kružnym wobchadźe – %{name}
+        start_without_exit: Na kóncu %{name} započeć
         destination_without_exit: Cil docpěty
+        against_oneway_without_exit: Přećiwo jednosměrowej dróze na %{name}hić
+        end_oneway_without_exit: Kónc jednosměroweje dróhi na %{name}
         roundabout_with_exit: W kružnym wobchadźe wzaj wujězd %{exit} na %{name}
         unnamed: njeznaty puć
+        courtesy: Směrowe instrukcije pochadźeja wot %{link}
       time: Čas
     query:
       node: Suk