]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/locales/vi.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index dde1a67096940a9cf793a6adc8d8ef198339dbb6..47c9b315d6023fe75dba62b2bb19046b505014b2 100644 (file)
@@ -1074,9 +1074,9 @@ vi:
         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
-      trademarks_1_html: OpenStreetMap và biểu trưng kính lúp đều là nhãn hiệu đăng
-        ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng các nhãn hiệu
-        này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
+      trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
+        là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
+        dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
         làm việc Giấy phép</a>.
   welcome_page:
     title: Hoan nghênh!