Potlatch 1.1 (server code)
[rails.git] / config / potlatch / localised / no / localised.yaml
index 848a29f516aad8d957abab5c362b4bd55490bd44..0ddb0727ee1d6eaac2a5ccae339eb734d60a724e 100755 (executable)
 "prompt_revertversion": "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
 "tip_revertversion": Velg versjonen det skal tilbakestilles til
 "action_movepoi": flytter et POI (interessant punkt)
-"tip_splitway": Del vei i valgt punkt (X)
-"tip_direction": Veiretning, trykk for å snu
-"tip_clockwise": Sirkulær vei med klokka, trykk for å snu
-"tip_anticlockwise": Sirkulær vei mot klokka, trykk for å snu
+"tip_splitway": Del linje i valgt punkt (X)
+"tip_direction": Retning på linje, trykk for å snu
+"tip_clockwise": Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
+"tip_anticlockwise": Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
 "tip_noundo": Ingenting å angre
-"action_mergeways": slår sammen to veier
+"action_mergeways": slår sammen to linjer
 "tip_gps": Vis GPS sporlogger (G)
 "tip_options": Sett valg (velg kartbakgrunn)
 "tip_addtag": Legg til merke
 "tip_addrelation": Legg til i en relasjon
-"tip_repeattag": Gjenta merker fra sist valgte vei (R)
+"tip_repeattag": Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
 "tip_alert": Det oppstod en feil, trykk for detaljer
-"hint_toolong": "for lang til å låse opp:\nvennligst del opp\ni mindre veier"
-"hint_loading": laster veier
+"hint_toolong": "for lang til å låse opp:\nvennligst del opp\ni kortere linjer"
+"hint_loading": laster linjer
 "prompt_welcome": Velkommen til OpenStreetMap!
 "prompt_introduction": "Velg en knapp nedenfor for å redigere. Hvis du velger 'Start' redigerer du kartet direkte, endringer blir vanligvis synlige hver torsdag. Hvis du velger 'Øve' lagres ikke endringer, så du kan øve deg på å redigere.\nHusk OpenStreetMaps gyldne regler:\n\n"
 "prompt_dontcopy": Ikke kopier fra andre kart
@@ -36,7 +36,7 @@
 "help": Hjelp
 "prompt_help": Finn ut hvordan du bruker Potlatch, programmet for kartredigering.
 "track": Spor
-"prompt_track": Overfør dine GPS-sporinger til (låste) veier for redigering.
+"prompt_track": Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
 "action_deletepoint": sletter et punkt
 "deleting": sletter
 "action_cancelchanges": avbryter endringer av
 "option_thinlines": Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
 "option_custompointers": Bruk penn- og håndpekere
 "tip_presettype": Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
-"action_waytags": sette merker på en vei
+"action_waytags": sette merker på en linje
 "action_pointtags": sette merker på et punkt
 "action_poitags": sette merker på et POI (interessant punkt)
-"action_addpoint": legger til et punkt på enden av en vei
+"action_addpoint": legger til et punkt på enden av en linje
 "add": Legg til
 "prompt_addtorelation": Legg $1 til en relasjon
 "prompt_selectrelation": Velg en relasjon som allerede finnes, eller lag en ny relasjon
 "createrelation": Lag en ny relasjon
 "tip_selectrelation": Legg til den valgte ruta
-"action_reverseway": snur en vei bak fram
+"action_reverseway": snur en linje bak fram
 "tip_undo": Angre $1 (Z)
-"error_noway": Fant ikke veien $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
-"error_nosharedpoint": Veiene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
+"error_noway": Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
+"error_nosharedpoint": Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
 "error_nopoi": Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
-"prompt_taggedpoints": Noen av punktene på denne veien er merket. Vil du virkelig slette?
-"action_insertnode": legge til et punkt på veien
-"action_splitway": dele en vei
+"prompt_taggedpoints": Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
+"action_insertnode": legge til et punkt på linjen
+"action_splitway": dele en linje
 "editingmap": Redigerer kart
 "start": Start
 "play": Øve
 "delete": Slett
-"a_way": $1 en vei
+"a_way": $1 en linje
 "a_poi": $1 et POI
-"action_moveway": flytter en vei
-"way": Vei
+"action_moveway": flytter en linje
+"way": Linje
 "point": Punkt
 "ok": Ok
 "existingrelation": Legg til en relasjon som er her fra før
 "findrelation": Finn en relasjon som inneholder
 "norelations": Ingen relasjoner i området på skjermen
+"advice_toolong": For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
+"advice_waydragged": Linje flyttet (Z for å angre)
+"advice_tagconflict": Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
+"advice_nocommonpoint": Linjene deler ikke et felles punkt
+"option_warnings": Vis flytende advarsler
+"reverting": Reverserer