Update to iD v1.7.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / bg-BG.json
index c5a144feb446c5c5f7e10df502cea20abec25119..b59c107a85839f205598405bd1b0a924735ec36e 100644 (file)
@@ -30,7 +30,8 @@
         "add": {
             "annotation": {
                 "point": "Добавена е точка.",
-                "vertex": "Добавен е възел към път."
+                "vertex": "Добавен е възел към път.",
+                "relation": "Добавена е връзка"
             }
         },
         "start": {
@@ -40,6 +41,9 @@
             }
         },
         "continue": {
+            "key": "А",
+            "title": "Продължи",
+            "description": "Продължи тази линия.",
             "annotation": {
                 "line": "Продължена е линия.",
                 "area": "Продължен е площен обект."
             "not_closed": "Този обект не може да стане кръг, защото не е затворен."
         },
         "orthogonalize": {
+            "title": "Квадрат",
+            "key": "S",
             "annotation": {
                 "line": "Изправихте ъглите на линия.",
                 "area": "Изправихте ъглите на площен обект."
             }
         },
+        "straighten": {
+            "key": "S"
+        },
         "delete": {
             "title": "Изтриване",
-            "description": "Ð\9fÑ\80емаÑ\85неÑ\82е Ñ\82ова Ð¾Ñ\82 ÐºÐ°Ñ\80Ñ\82аÑ\82а.",
+            "description": "Ð\98зÑ\82Ñ\80ива Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82а Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ\87аÑ\82елно",
             "annotation": {
                 "point": "Изтрита е точка.",
                 "vertex": "Изтрит е възел от път.",
         },
         "rotate": {
             "title": "Въртене",
+            "description": "Завъртете този обект около централната му точка.",
             "key": "R",
             "annotation": {
                 "line": "Завъртяна е линия.",
             },
             "not_eligible": "Линиите не могат да бъдат разделяни в началото или края им.",
             "multiple_ways": "Има твърде много линии за разделяне тук."
+        },
+        "restriction": {
+            "help": {
+                "select": "Клик за селекция на пътен сегмент",
+                "toggle": "Натиснете за обръщане на ограниченията за завиване",
+                "toggle_on": "Натиснете за добавяне на \"{restriction}\" ограничение.",
+                "toggle_off": "Натиснете за премахване на \"{restriction}\" ограничение."
+            },
+            "annotation": {
+                "create": "Добавено ограничение в завойте",
+                "delete": "Изтрийте ограничение за завиване."
+            }
         }
     },
     "undo": {
+        "tooltip": "Назад: {action}",
         "nothing": "Нищо за отменяне."
     },
     "redo": {
     "commit": {
         "title": "Запис на промените",
         "description_placeholder": "Кратко описание на вашия принос",
-        "message_label": "Предайте съобщение",
         "upload_explanation": "Промените, които качвате ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "upload_explanation_with_user": "Промените, които качвате като {user} ще са видими на всички карти използващи данни от OpenStreetMap.",
         "save": "Запис",
         "list": "Редакции от {users}",
         "truncated_list": "Редакции от {users} и още {count} други"
     },
+    "geocoder": {
+        "search": "Търси навсякъде...",
+        "no_results_visible": "Няма резултати във видимата част на картата",
+        "no_results_worldwide": "Няма намерени резултати"
+    },
     "geolocate": {
         "title": "Показване на моето местоположение"
     },
         "all_tags": "Всички тагове",
         "all_members": "Всички членове",
         "all_relations": "Всички релации",
+        "new_relation": "Нова връзка...",
         "role": "Роля",
         "choose": "Изберете вид обект",
         "results": "{n} резултата за {search}",
         "title": "Изображения",
         "description": "Изображения настройки",
         "percent_brightness": "{opacity}% яркост",
+        "fix_misalignment": "Подравняване",
         "reset": "презареждане"
     },
     "restore": {
         "title": "Запис",
         "help": "Запишете промените в OpenStreetMap, правейки ги видими за останалите потребители.",
         "no_changes": "Няма промени за запис.",
-        "error": "Възникна грешка при опит за запис",
         "uploading": "Качване на промените в OpenStreetMap.",
         "unsaved_changes": "Имате незаписани промени"
     },
         "edited_osm": "Редактирахте OSM!",
         "just_edited": "Вие редактирахте OpenStreetMap!",
         "view_on_osm": "Вижте в OSM",
-        "facebook": "Споделете във Facebook"
+        "facebook": "Споделете във Facebook",
+        "twitter": "Сподели в Twitter",
+        "google": "Сподели в Google+"
     },
     "confirm": {
         "okay": "Окей"
     },
     "help": {
         "title": "Помощ",
-        "help": "# Помощ⏎\n⏎\nТова е редактор за [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), ⏎\nсвободната и редактируема карта на света. Може да го използате да⏎\nдобавяте и обновявате информацията за вашия регион, създавайки⏎\nкарта на света с отворен код и данни, по-добра за всеки.⏎\n⏎\nРедакциите, които правите на тази карта ще са видими за всеки, който⏎\nползва OpenStreetMap. За да направите редакция ви трябва⏎\n[безплатен OpenStreetMap акаунт](https://www.openstreetmap.org/user/new).⏎\n⏎\n[iD редакторът](http://ideditor.com/) е съвместен проект, с [изходен код⏎\nналичен в GitHub](https://github.com/systemed/iD).⏎\n",
         "roads": "# Пътища\n\nМожете да създавате, поправяте и изтривате пътища с този редактор.\nПътищата могат да бъдат най-различни видове: пътеки, автомагистрали,\nтуристически пътеки, велосипедни алеи и много други - всеки често \nпрекосяван обект трябва да може да се картографира.\n\n### Избиране\n\nЩракнете върху път за да го изберете. Край него трябва да се появи контур, \nзаедно с малко меню с инструменти върху картата и странична лента, \nпоказваща повече информация за пътя.\n\n### Модифициране\n\nЧесто ще виждате пътища, които не са подравнени към изображението \nпод тях или към GPS трак. Можете да оправите тези пътища така, че\nда бъдат на правилното си място.\n\nПърво щракнете върху пътя, който искате да промените. Това ще го\nосвети и ще покаже контролни точки по продължението му, които\nможете да завлачите на по-добри места. Ако искате да добавите\nнови контролни точки за повече детайл, щракнете два пъти върху\nчастта от пътя без възел и такъв ще бъде създаден.\n\nАко пътят се свързва с друг път, но не се свързва коректно на картата,\nможете да завлачите една от контролните точки върху другия път с цел\nда ги съедините. Свързването на пътищата е важно за картата и \nнеобходимо при даването на упътвания за шофьори.\n\nМожете също да щракнете бутонът 'Преместване' или бързия \nклавиш `M`, за да преместите целия път наведнъж, а след това\nщракнете отново, за да запазите преместването.\n\n### Изтриване\n\nАко пътят е изцяло грешен - можете да видите, че не съществува\nна сателитното изображение или в най-добрия случай сте се убедили\nна място, че не съществува - можете да го изтриете, което го премахва\nот картата. Бъдете внимателни, когато изтривате елементи - като \nвсяка друга редакция, резултатите се виждат от всички, а сателитните \nизображения често са неактуални, така че пътят може просто да е\nновопостроен.\n\nМожете да изтриете път като щракнете върху нея за да го изберете, \nа след това щракнете върху иконата кошче или да натиснете бутона\n'Delete'.\n\n### Създаване\n\nОткрили сте, че някъде трябва да има път, но такъв няма? Щракнете\nна иконата 'Линия' в горния ляв край на редактора или натиснете\nбързия клавиш `2` за да започнете чертането на линия.\n\nЩракнете върху началото на пътя на картата за да започнете чертането.\nАко пътят се разклонява от съществуващ такъв, започнете като щракнете\nвърху мястото, където те се свързват.\n\nСлед това щракайте точки по продължението на пътя така, че той да\nследва правилния маршрут, според сателитното изображение или GPS.\nАко пътят, който чертаете, пресича друг път, свържете го като щракнете\nвърху точката на пресичане. Когато сте готови с чертането, щракнете \nдва пъти или натиснете 'Return' или 'Enter' от клавиатурата.\n",
         "addresses": "# Адреси\n\nАдресите са една от най-полезните информации на картата.\n\nВъпреки че, адресите често са представяни като части от улици, в\nOpenStreetMap те се записват като атрибути на сгради и места \nпокрай улици.\n\nМожете да добавяте адресна информация към места изобразени като\nконтури на сграда, също и към тези изобразени като кочка. Оптималния\nизточник на адресна информация е от измерване на терен или \nлични познания - както и с всички останали обекти, копирането от \nкомерсиални източници като Google Maps е стриктно забранено.\n",
         "buildings": "# Сгради\n\nOpenStreetMap е най-голямата в света база данни за сгради. Можете да \nсъздавате и подобрявате тази база данни.\n\n### Избиране\n\nМожете да изберете сграда като щракнете върху нейния контур. Това ще \nосвети сградата и ще отвори малко меню с инструменти, както и \nстранична лента с повече информация за сградата.\n\n### Модифициране\n\nПонякога сградите са неправилно поставени или имат грешни тагове.\n\nЗа да преместите цяла сграда, изберете я и след това натиснете \nинструмента 'Преместване'. Движете мишката за да преместите \nсградата и щракнете, когато е на точното си място.\n\nЗа да оправите формата на сградата, щракнете и завлачете възлите, \nкоито оформят контура и ги поставете на по-добри позиции.\n\n### Създаване\n\nЕдин от основните въпроси около добавянето на сгради в картата \nе, че OpenStreetMap може да записва сградите и като контур, и като \nточка. Практическо правило е сграда да се картографира като контур \nвинаги, когато това е възможно, а отделните компании, жилища, услуги и \nдруги обекти, които оперират в сгради - като точки поставени в \nконтура на сградата.\n\nЗапочнете чертането на контура на сградата като натиснете бутонът \n'Площи' в горния ляв край на интерфейса и завършете като натиснете\n'Enter' от клавиатурата или като щракнете върху първия начертан възел,\nза да затворите контура.\n\n### Изтриване\n\nАко сградата е изцяло грешна - можете да видите, че не съществува\nна сателитното изображение или в най-добрия случай сте се убедили\nна място, че не съществува - можете да я изтриете, което я премахва\nот картата. Бъдете внимателни, когато изтривате елементи - като \nвсяка друга редакция, резултатите се виждат от всички, а сателитните \nизображения често са неактуални, така че сградата може просто да е\nновопостроена.\n\nМожете да изтриете сграда като щракнете върху нея за да я изберете, \nа след това щракнете върху иконата кошче или да натиснете бутона\n'Delete'.\n"
         },
         "areas": {
             "title": "Площи",
-            "add": "Площите са по-подробен начин за изобразяване на обектите на картата. Те дават информация за границите на обекта. Площите могат да бъдат използвани за повечето обекти изобразявани с точка и често това се предпочита. **Натиснете бутона 'Площ', за да добавите нов площен обект.",
             "corner": "Площни обекти се чертаят чрез поставяне на възли, които маркират контура на площния обект. **Поставете началния възел върху един от краищата на детската площадка.**",
             "place": "Начертайте площния обект като поставите още възли. Завършете площния обект като щракнете върху началния възел. **Начертайте площ за детската площадка.**",
             "search": "**Потърсете '{name}'**",
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Достъп",
-                "placeholder": "Неизвестен",
-                "types": {
-                    "access": "Публичен",
-                    "foot": "Пешеходен",
-                    "motor_vehicle": "МПС",
-                    "bicycle": "Велосипеди",
-                    "horse": "Коне"
-                },
                 "options": {
-                    "yes": {
-                        "title": "Разрешен",
-                        "description": "Достъпът позволен с нормативен акт; право на преминаване"
+                    "designated": {
+                        "description": "Достъпът позволен според указателни табели или специфични местни разпоредби",
+                        "title": "По предназначение"
+                    },
+                    "destination": {
+                        "description": "Достъпът разрешен само за достигане до дестинация",
+                        "title": "До дестинация"
                     },
                     "no": {
-                        "title": "Забранен",
-                        "description": "Забранен публичният достъп"
+                        "description": "Забранен публичният достъп",
+                        "title": "Забранен"
                     },
                     "permissive": {
-                        "title": "Частичен",
-                        "description": "Достъпът позволен докато собственика позволява"
+                        "description": "Достъпът позволен докато собственика позволява",
+                        "title": "Частичен"
                     },
                     "private": {
-                        "title": "Частен",
-                        "description": "Достъпът разрешен само с позволение на собственика"
-                    },
-                    "designated": {
-                        "title": "По предназначение",
-                        "description": "Достъпът позволен според указателни табели или специфични местни разпоредби"
+                        "description": "Достъпът разрешен само с позволение на собственика",
+                        "title": "Частен"
                     },
-                    "destination": {
-                        "title": "До дестинация",
-                        "description": "Достъпът разрешен само за достигане до дестинация"
+                    "yes": {
+                        "description": "Достъпът позволен с нормативен акт; право на преминаване",
+                        "title": "Разрешен"
                     }
+                },
+                "placeholder": "Неизвестен",
+                "types": {
+                    "access": "Публичен",
+                    "bicycle": "Велосипеди",
+                    "foot": "Пешеходен",
+                    "horse": "Коне",
+                    "motor_vehicle": "МПС"
                 }
             },
             "address": {
                 "label": "Адрес",
                 "placeholders": {
-                    "housename": "Име на жилищна сграда",
-                    "number": "123",
-                    "street": "Улица",
                     "city": "Град",
-                    "postcode": "Пощенски код"
+                    "country": "Държава",
+                    "district": "Община",
+                    "housename": "Къща",
+                    "housenumber": "123",
+                    "place": "Място",
+                    "province": "Област",
+                    "state": "Икономически район NUT2",
+                    "street": "Улица",
+                    "subdistrict": "Землище",
+                    "suburb": "Квартал"
                 }
             },
             "admin_level": {
             "building_area": {
                 "label": "Сграда"
             },
-            "building_yes": {
-                "label": "Сграда"
-            },
             "capacity": {
                 "label": "Капацитет",
                 "placeholder": "50, 100, 200..."
             "clock_direction": {
                 "label": "Посока",
                 "options": {
-                    "clockwise": "По часовниковата стрелка",
-                    "anticlockwise": "Обратно на часовниковата стрелка"
+                    "anticlockwise": "Обратно на часовниковата стрелка",
+                    "clockwise": "По часовниковата стрелка"
                 }
             },
             "collection_times": {
             "internet_access": {
                 "label": "Интернет достъп",
                 "options": {
-                    "wlan": "Wifi",
+                    "terminal": "Терминал",
                     "wired": "Кабелен",
-                    "terminal": "Терминал"
+                    "wlan": "Wifi"
                 }
             },
+            "lamp_type": {
+                "label": "Тип"
+            },
             "landuse": {
                 "label": "Вид"
             },
                 "label": "Вид"
             },
             "religion": {
-                "label": "Религия",
-                "options": {
-                    "christian": "Християнство",
-                    "muslim": "Мюсюлманство",
-                    "buddhist": "Будизъм",
-                    "jewish": "Юдаизъм",
-                    "hindu": "Хиндуизъм",
-                    "shinto": "Шинтоизъм",
-                    "taoist": "Таоизъм"
-                }
+                "label": "Религия"
             },
             "restriction": {
                 "label": "Вид"
             "route_master": {
                 "label": "Вид"
             },
-            "sac_scale": {
-                "label": "Трудност на пътеката"
-            },
             "service": {
                 "label": "Вид"
             },
             },
             "structure": {
                 "label": "Структура",
-                "placeholder": "Неизвестен",
                 "options": {
                     "bridge": "Мост",
-                    "tunnel": "Тунел",
+                    "cutting": "Изкоп",
                     "embankment": "Насип",
-                    "cutting": "Изкоп"
-                }
+                    "tunnel": "Тунел"
+                },
+                "placeholder": "Неизвестен"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Под наблюдение"
             "towertype": {
                 "label": "Вид кула"
             },
-            "tracktype": {
-                "label": "Вид"
-            },
             "trail_visibility": {
                 "label": "Видимост на туристическата пътека"
             },
             },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipedia"
-            },
-            "wood": {
-                "label": "Вид"
             }
         },
         "presets": {
             "amenity/cinema": {
                 "name": "Кино"
             },
-            "amenity/college": {
-                "name": "Колеж"
-            },
             "amenity/courthouse": {
                 "name": "Съд"
             },
             "amenity/grave_yard": {
                 "name": "Гробище"
             },
-            "amenity/hospital": {
-                "name": "Болница"
-            },
-            "amenity/kindergarten": {
-                "name": "Детска градина"
-            },
             "amenity/library": {
                 "name": "Библиотека"
             },
             "amenity/restaurant": {
                 "name": "Ресторант"
             },
-            "amenity/school": {
-                "name": "Училище"
-            },
             "amenity/swimming_pool": {
                 "name": "Плувен басейн"
             },
             "amenity/townhall": {
                 "name": "Кметство"
             },
-            "amenity/university": {
-                "name": "Университет"
-            },
             "amenity/waste_basket": {
                 "name": "Кош за боклук"
             },
             "building/apartments": {
                 "name": "Жилищен блок"
             },
-            "building/entrance": {
-                "name": "Вход"
-            },
             "building/house": {
                 "name": "Къща"
             },
             "emergency/phone": {
                 "name": "Телефон за спешна помощ"
             },
-            "entrance": {
-                "name": "Вход"
-            },
             "highway": {
                 "name": "Път"
             },
             "highway/motorway": {
                 "name": "Автомагистрала"
             },
-            "highway/motorway_junction": {
-                "name": "Автомагистрален пътен възел"
-            },
             "highway/motorway_link": {
                 "name": "Автомагистрална връзка"
             },
             "highway/steps": {
                 "name": "Стъпала"
             },
+            "highway/street_lamp": {
+                "name": "Улична лампа"
+            },
             "highway/tertiary": {
                 "name": "Третокласен път"
             },
             "landuse/cemetery": {
                 "name": "Гробищен парк"
             },
-            "landuse/commercial": {
-                "name": "Търговия"
-            },
             "landuse/construction": {
                 "name": "Строеж"
             },
-            "landuse/farm": {
-                "name": "Селско стопанство"
-            },
             "landuse/farmyard": {
                 "name": "Селскостопански двор"
             },
             "landuse/grass": {
                 "name": "Трева"
             },
-            "landuse/industrial": {
-                "name": "Индустрия"
-            },
             "landuse/meadow": {
                 "name": "Пасище"
             },
             "landuse/quarry": {
                 "name": "Кариера"
             },
-            "landuse/residential": {
-                "name": "Жилищна територия"
-            },
-            "landuse/retail": {
-                "name": "Търговия"
-            },
             "landuse/vineyard": {
                 "name": "Лозе"
             },
             "man_made/water_tower": {
                 "name": "Водна кула"
             },
-            "man_made/water_well": {
-                "name": "Кладенец"
-            },
             "man_made/water_works": {
                 "name": "Помпена станция"
             },
             "shop/bicycle": {
                 "name": "Магазин за велосипеди"
             },
-            "shop/books": {
-                "name": "Книжарница"
-            },
             "shop/boutique": {
                 "name": "Бутик"
             },
             "shop/computer": {
                 "name": "Компютърен магазин"
             },
-            "shop/confectionery": {
-                "name": "Сладкарница"
-            },
             "shop/convenience": {
                 "name": "Магазин за хранителни стоки"
             },
             "shop/doityourself": {
                 "name": "Магазин \"Направи си сам\""
             },
-            "shop/dry_cleaning": {
-                "name": "Химическо чистене"
-            },
             "shop/electronics": {
                 "name": "Магазин за електроника"
             },
             "shop/jewelry": {
                 "name": "Бижутер"
             },
-            "shop/kiosk": {
-                "name": "Будка за вестници"
-            },
             "shop/laundry": {
                 "name": "Пералня"
             },
             "shop/music": {
                 "name": "Музикален магазин"
             },
-            "shop/newsagent": {
-                "name": "Продавач на вестници"
-            },
             "shop/optician": {
                 "name": "Оптика"
             },
-            "shop/outdoor": {
-                "name": "Магазин за екипировка"
-            },
             "shop/pet": {
                 "name": "Зоо магазин"
             },
             "type/restriction": {
                 "name": "Ограничение"
             },
+            "type/restriction/no_right_turn": {
+                "name": "Без десен завой"
+            },
+            "type/restriction/no_u_turn": {
+                "name": "Без обратен завой"
+            },
+            "type/restriction/only_left_turn": {
+                "name": "Завой само на ляво"
+            },
+            "type/restriction/only_right_turn": {
+                "name": "Завой само на дясно"
+            },
+            "type/restriction/only_straight_on": {
+                "name": "Без завиване"
+            },
             "type/route": {
                 "name": "Маршрут"
             },