Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 693992eced0eaa9bcf1b448a63d0823131047674..8d49641f004ccb195ca6cb599648f34baa55c9df 100644 (file)
@@ -83,10 +83,10 @@ vi:
     changeset: 
       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
-      download: Tải xuống %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
+      download: Tải về %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
       feed: 
         title: Bộ thay đổi %{id}
-        title_comment: Bộ thay đổi %{id} - %{comment}
+        title_comment: Bộ thay đổi %{id}  %{comment}
       osmchangexml: osmChange XML
       title: Bộ thay đổi
     changeset_details: 
@@ -96,13 +96,13 @@ vi:
       closed_at: "Lúc Đóng:"
       created_at: "Lúc Tạo:"
       has_nodes: 
-        one: "Có %{count} nốt sau:"
+        one: "Có nốt sau:"
         other: "Có %{count} nốt sau:"
       has_relations: 
-        one: "Có %{count} quan hệ sau:"
+        one: "Có quan hệ sau:"
         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
       has_ways: 
-        one: "Có %{count} lối sau:"
+        one: "Có lối sau:"
         other: "Có %{count} lối sau:"
       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
       show_area_box: Hiện Hộp vùng
@@ -112,13 +112,18 @@ vi:
       deleted_by: "Người Xóa:"
       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
       edited_by: "Người Sửa đổi:"
-      in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
+      in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
       version: "Phiên bản:"
     containing_relation: 
       entry: Quan hệ %{relation_name}
       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
     map: 
       deleted: Đã xóa
+      edit: 
+        area: Sửa đổi vùng
+        node: Sửa đổi nốt
+        relation: Sửa đổi quan hệ
+        way: Sửa đổi lối
       larger: 
         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
@@ -141,7 +146,7 @@ vi:
         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
     node: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       node: Nốt
       node_title: "Nốt: %{node_name}"
@@ -151,7 +156,7 @@ vi:
       part_of: "Trực thuộc:"
     node_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       node_history: Lịch sử Nốt
       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
       view_details: xem chi tiết
@@ -167,7 +172,7 @@ vi:
       showing_page: Đang hiện trang
     relation: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       relation: Quan hệ
       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
       view_history: xem lịch sử
@@ -176,7 +181,7 @@ vi:
       part_of: "Trực thuộc:"
     relation_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       relation_history: Lịch sử Quan hệ
       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
       view_details: xem chi tiết
@@ -238,7 +243,7 @@ vi:
         way: lối
     way: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       view_history: xem lịch sử
       way: Lối
@@ -251,7 +256,7 @@ vi:
       part_of: "Thuộc về:"
     way_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       view_details: xem chi tiết
       way_history: Lịch sử Lối
       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
@@ -262,7 +267,7 @@ vi:
       no_comment: (không có)
       no_edits: (không có thay đổi)
       show_area_box: hiện hộp vùng
-      still_editing: (đang mở)
+      still_editing: (đang sửa)
       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
     changeset_paging_nav: 
       next: Sau »
@@ -286,7 +291,7 @@ vi:
       title: Các bộ thay đổi
       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
-      title_user_bbox: v bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
+      title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
     timeout: 
       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
   diary_entry: 
@@ -373,7 +378,7 @@ vi:
       area_to_export: Vùng để Xuất
       embeddable_html: HTML để Nhúng
       export_button: Xuất
-      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
+      export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
       format: "Định dạng:"
       format_to_export: Định dạng Xuất
       image_size: Hình có Kích cỡ
@@ -487,6 +492,7 @@ vi:
           health_centre: Trung tâm Y tế
           hospital: Bệnh viện
           hotel: Khách sạn
+          hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
           ice_cream: Tiệm Kem
           kindergarten: Tiểu học
           library: Thư viện
@@ -510,6 +516,7 @@ vi:
           public_building: Tòa nhà Công cộng
           public_market: Chợ phiên
           reception_area: Phòng Tiếp khách
+          recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
           restaurant: Nhà hàng
           retirement_home: Nhà về hưu
           sauna: Nhà Tắm hơi
@@ -517,6 +524,7 @@ vi:
           shelter: Nơi Trú ẩn
           shop: Tiệm
           shopping: Tiệm
+          social_club: Câu lạc bộ Xã hội
           studio: Studio
           supermarket: Siêu thị
           taxi: Taxi
@@ -526,6 +534,7 @@ vi:
           townhall: Thị sảnh
           university: Trường Đại học
           vending_machine: Máy Bán hàng
+          veterinary: Phẫu thuật Thú y
           village_hall: Trụ sở Làng
           waste_basket: Thùng rác
           wifi: Điểm Truy cập Không dây
@@ -544,6 +553,7 @@ vi:
           entrance: Cửa vào
           faculty: Tòa nhà Trường học
           farm: Công trình Nông trại
+          flats: Khu chung cư
           garage: Ga ra
           hall: Hội trường
           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
@@ -612,7 +622,7 @@ vi:
           manor: Trang viên
           memorial: Đài Tưởng niệm
           mine: Mỏ
-          monument: Đài Kỷ niệm
+          monument: Đài Tưởng niệm
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
           tower: Tháp
@@ -722,7 +732,7 @@ vi:
           locality: Địa phương
           moor: Truông
           municipality: Đô thị
-          postcode: Mã Bưu điện
+          postcode: Mã Bưu chính
           region: Miền
           sea: Biển
           state: Tỉnh bang
@@ -880,7 +890,7 @@ vi:
   layouts: 
     community_blogs: Blog của Cộng đồng
     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
-    copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
+    copyright: Bản quyền & Giấy phép
     documentation: Tài liệu
     documentation_title: Tài liệu về dự án
     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
@@ -906,7 +916,8 @@ vi:
       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
-    intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl} và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
+    intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
+    intro_3_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
     intro_3_partners: wiki
     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
     license: 
@@ -941,7 +952,7 @@ vi:
       english_link: nguyên bản tiếng Anh
       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
       title: Thông tin về bản dịch này
-    legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
+    legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
     native: 
       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
       native_link: bản dịch tiếng Việt
@@ -1108,7 +1119,7 @@ vi:
       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
-      request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
+      request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
     revoke: 
       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
   oauth_clients: 
@@ -1169,7 +1180,7 @@ vi:
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
-      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
@@ -1259,7 +1270,7 @@ vi:
           wood: Rừng
     search: 
       search: Tìm kiếm
-      search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
+      search_help: "thí dụ: “Hoa Thịnh Đốn”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
       submit_text: Đi
       where_am_i: Tôi ở đâu?
       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
@@ -1326,14 +1337,14 @@ vi:
       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
       view_map: Xem Bản đồ
     trace_form: 
-      description: Miêu tả
+      description: "Miêu tả:"
       help: Trợ giúp
       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
-      tags: Thẻ
+      tags: "Thẻ:"
       tags_help: dấu phẩy phân cách
       upload_button: Tải lên
-      upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
-      visibility: "Mức độ truy cập:"
+      upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
+      visibility: "Mức độ Truy cập:"
       visibility_help: có nghĩa là gì?
       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
     trace_header: 
@@ -1377,7 +1388,7 @@ vi:
         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
-        link text: có nghĩa là gì?
+        link text: đây là gì?
         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
@@ -1396,6 +1407,10 @@ vi:
       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
       new image: Thêm hình
       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
+        link text: đây là gì?
+        openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
       profile description: "Tự giới thiệu:"
@@ -1404,7 +1419,7 @@ vi:
         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
-        enabled link text: có nghĩa là gì?
+        enabled link text: đây là gì?
         heading: "Sửa đổi công khai:"
       public editing note: 
         heading: Sửa đổi công khai
@@ -1450,23 +1465,45 @@ vi:
     login: 
       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
-      already have: Đã có một tài khoản OpenStreetMap? Xin vui lòng đăng nhập.
       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
-      create_account: mở tài khoản
       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
       heading: Đăng nhập
       login_button: Đăng nhập
       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
+      openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
+      openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
+          title: Đăng nhập với AOL
+        google: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của Google
+          title: Đăng nhập với Google
+        myopenid: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
+          title: Đăng nhập với myOpenID
+        openid: 
+          alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
+          title: Đăng nhập dùng OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
+          title: Đăng nhập với WordPress
+        yahoo: 
+          alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
+          title: Đăng nhập với Yahoo!
       password: "Mật khẩu:"
-      please login: Xin hãy đăng nhập hoặc %{create_user_link}.
       register now: Đăng ký ngay
       remember: "Nhớ tôi:"
       title: Đăng nhập
       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
       webmaster: chủ trang
+      with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
+      with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
     logout: 
       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
       logout_button: Đăng xuất
@@ -1497,10 +1534,14 @@ vi:
       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
+      openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
       password: "Mật khẩu:"
       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
       title: Mở tài khoản
+      use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
     no_such_user: 
       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
@@ -1530,8 +1571,9 @@ vi:
     terms: 
       agree: Chấp nhận
       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
-      consider_pd_why: có nghĩa là gì?
+      consider_pd_why: đây là gì?
       decline: Từ chối
+      guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
       heading: Điều kiện đóng góp
       legale_names: 
         france: Pháp