Make Mail/Revert in History dialog i18n-able
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
index 7de25136e82e463b36262ce6fc37927c8aa24c38..d183da992a4065b8ed8af73ffe1b8d020ecf61e6 100644 (file)
@@ -1,97 +1,80 @@
-"action_createpoi": Skapa en POI, "punkt av intresse"
-"hint_pointselected": En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
-"action_movepoint": Flytta en punkt
-"hint_drawmode": Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
-"hint_overendpoint": över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
-"hint_overpoint": över en punkt\nklicka för att sätta fast"
-"gpxpleasewait": GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
-"revert": Använd denna version
-"cancel": Avbryt
-"prompt_revertversion": Gå tillbaks till en tidigare version
-"tip_revertversion": Välj version som ska användas
-"action_movepoi": Flytta på en POI, "punkt av intresse"
-"tip_splitway": Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
-"tip_direction": Vägens riktning - klicka för att vända vägen
-"tip_clockwise": Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
-"tip_anticlockwise": Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
-"tip_noundo": Finns inget att ångra
-"action_mergeways": Slå samman två vägar
-"tip_gps": Visa GPS-spår (G)
-"tip_options": Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
-"tip_addtag": Lägg till en ny etikett (tag)
-"tip_addrelation": Lägg till en ny relation
-"tip_repeattag": Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
-"tip_alert": Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
-"hint_toolong": "för lång för att låsa upp:\ndela upp vägen\ni mindre delar"
-"hint_loading": laddar vägar
-"prompt_welcome": Välkommen till OpenStreetMap!
-"prompt_introduction": "För att börja redigera, klicka på en av knapparna nedan. Om du klickar på 'Start' så arbetar du direkt mot huvudkartan, och ändringar sparas automatiskt - ändringarna syns normalt varje torsdag efter huvudkartan uppdaterats. Om du klickar 'Prova' så kommer inget att sparas, ett bra sätt att träna på att använda programmet.\n\nKom ihåg OpenStreetMaps gyllene regler:\n\n"
-"prompt_dontcopy": Kopiera inget från andra kartor
-"prompt_accuracy": Noggrannhet är viktigt - Ändra bara kartan på ställen du varit
-"prompt_enjoy": och ha roligt!
-"dontshowagain": Visa inte detta medelande igen
-"prompt_start": Börja göra ändringar på OpenStreetMaps karta.
-"prompt_practise": Träna på kartering - inga ändringar kommer att sparas.
-"practicemode": Träningsläge
-"help": Hjälp
-"prompt_help": Information hur man använder Potlatch, den här karteditorn.
-"track": Spår
-"prompt_track": Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
-"action_deletepoint": tar bort en punkt
-"deleting": tar bort
-"action_cancelchanges": avbryter ändringar på
-"emailauthor": \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
-"error_connectionfailed": "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
-"option_background": "Bakgrund:"
-"option_fadebackground": Mattad bakgrund
-"option_thinlines": Använd tunna linjer på alla skalor
-"option_custompointers": Använd penna och handpekare
-"tip_presettype": Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
-"action_waytags": lägger till taggar på en väg
-"action_pointtags": lägger till taggar på en punkt
-"action_poitags": lägger till taggar på en POI
-"action_addpoint": lägger till en punkt på slutet av en väg
-"add": Lägg till
-"prompt_addtorelation": Lägg till $1 till en relation
-"prompt_selectrelation": Välj en befintlig relation att addera till, eller skapa en ny relation.
-"createrelation": Skapa en ny relation
-"tip_selectrelation": Addera till den valda rutten
-"action_reverseway": Byter rikting på en väg
-"tip_undo": Ångra $1 (Z)
-"error_noway": Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
-"error_nosharedpoint": Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
-"error_nopoi": "POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra."
-"prompt_taggedpoints": Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
-"action_insertnode": lägger till en punkt till en väg
-"action_splitway": delar upp en väg
-"editingmap": Ändra onlinekartan
-"start": Start
-"play": Prova
-"delete": Radera
-"a_way": $1 en väg
-"a_poi": $1 en POI
-"action_moveway": flytta en väg
-"way": Väg
-"point": Nod (punkt)
-"ok": Ok
-"existingrelation": Lägg till existerande relation
-"findrelation": Sök efter relation innehållande
-"norelations": Inga relationer i nuvarande område
-"advice_toolong": Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
-"advice_waydragged": Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
-"advice_tagconflict": Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
-"advice_nocommonpoint": Sträckorna har ingen gemensam nod
-"option_warnings": Visa flytande varningar
-"reverting": faller tillbaka
-"prompt_helpavailable": Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
-"prompt_editsave": Ändra via spara
-"prompt_editlive": Ändra direkt
-"launch": Starta
-"prompt_launch": Öppna extern URL
-"editinglive": Ändrar live
-"openchangeset": Öppnar ändringsset
-"editingoffline": Redigerar offline
-"save": Spara
-"drag_pois": Drag och släpp intressepunkter (POI)
-"prompt_savechanges": Spara ändringar
-"prompt_changesetcomment": "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
+# Messages for Swedish (Svenska)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
+sv: 
+  a_poi: $1 en POI
+  a_way: $1 en väg
+  action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
+  action_cancelchanges: avbryter ändringar på
+  action_createpoi: Skapa en POI, "punkt av intresse"
+  action_deletepoint: tar bort en punkt
+  action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
+  action_mergeways: Slå samman två vägar
+  action_movepoi: Flytta på en POI, "punkt av intresse"
+  action_movepoint: Flytta en punkt
+  action_moveway: flytta en väg
+  action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
+  action_poitags: lägger till taggar på en POI
+  action_reverseway: Byter rikting på en väg
+  action_splitway: delar upp en väg
+  action_waytags: lägger till taggar på en väg
+  advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
+  advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
+  advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
+  advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
+  cancel: Avbryt
+  createrelation: Skapa en ny relation
+  delete: Radera
+  deleting: tar bort
+  drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
+  editinglive: Ändrar live
+  editingoffline: Redigerar offline
+  emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
+  error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
+  error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
+  error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
+  error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
+  existingrelation: Lägg till existerande relation
+  findrelation: Sök efter relation innehållande
+  gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
+  help: Hjälp
+  hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
+  hint_loading: laddar vägar
+  hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
+  hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
+  hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
+  norelations: Inga relationer i nuvarande område
+  openchangeset: Öppnar ändringsset
+  option_custompointers: Använd penna och handpekare
+  option_fadebackground: Mattad bakgrund
+  option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
+  option_warnings: Visa flytande varningar
+  point: Nod (punkt)
+  prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
+  prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
+  prompt_editlive: Ändra direkt
+  prompt_editsave: Ändra via spara
+  prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
+  prompt_launch: Öppna extern URL
+  prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
+  prompt_savechanges: Spara ändringar
+  prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
+  prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
+  prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
+  save: Spara
+  tip_addrelation: Lägg till en ny relation
+  tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
+  tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
+  tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
+  tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
+  tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
+  tip_gps: Visa GPS-spår (G)
+  tip_noundo: Finns inget att ångra
+  tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
+  tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
+  tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
+  tip_revertversion: Välj version som ska användas
+  tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
+  tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
+  tip_undo: Ångra $1 (Z)
+  way: Väg