Update to iD v1.7.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sk.json
index e79f2f44b4f945c12026d706e7e6b181c9b12687..3dfa44d194c9c2bf124324e28eaee958aba237bb 100644 (file)
@@ -30,7 +30,8 @@
         "add": {
             "annotation": {
                 "point": "Pridanie bodu.",
         "add": {
             "annotation": {
                 "point": "Pridanie bodu.",
-                "vertex": "Pridanie bodu k čiare."
+                "vertex": "Pridanie uzla k čiare.",
+                "relation": "Pridanie relácie."
             }
         },
         "start": {
             }
         },
         "start": {
             }
         },
         "continue": {
             }
         },
         "continue": {
+            "key": "A",
+            "title": "Pokračovať",
+            "description": "Pokračuj v tejto čiare.",
+            "not_eligible": "Nedá sa pokračovať v žiadnej čiare.",
+            "multiple": "Je možné pokračovať vo viacerých čiarach. Pre výber čiary stlačte kláves \"Shift\" a kliknutím na ňu ju označte.",
             "annotation": {
                 "line": "Pokračovanie čiary.",
                 "area": "Pokračovanie plochy."
             "annotation": {
                 "line": "Pokračovanie čiary.",
                 "area": "Pokračovanie plochy."
@@ -48,6 +54,9 @@
         "cancel_draw": {
             "annotation": "Zrušenie kreslenia."
         },
         "cancel_draw": {
             "annotation": "Zrušenie kreslenia."
         },
+        "change_role": {
+            "annotation": "Zmena roly člena relácie."
+        },
         "change_tags": {
             "annotation": "Zmenenie označenia."
         },
         "change_tags": {
             "annotation": "Zmenenie označenia."
         },
                 "line": "Usporiadanie čiary do kruhu.",
                 "area": "Usporiadanie plochy do kruhu."
             },
                 "line": "Usporiadanie čiary do kruhu.",
                 "area": "Usporiadanie plochy do kruhu."
             },
-            "not_closed": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože nie je uzavretý do slučky."
+            "not_closed": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože nie je uzavretý do slučky.",
+            "too_large": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "orthogonalize": {
             "title": "Usporiadaj do pravého uhla.",
         },
         "orthogonalize": {
             "title": "Usporiadaj do pravého uhla.",
-            "description": "Sprav rohy pravouhlé.",
-            "key": "Q",
+            "description": {
+                "line": "Sprav rohy tejto čiary do pravého uhla.",
+                "area": "Sprav rohy tejto plochy do pravého uhla."
+            },
+            "key": "S",
             "annotation": {
                 "line": "Usporiadanie rohov čiary do pravého uhla.",
                 "area": "Usporiadanie rohov plochy do pravého uhla."
             },
             "annotation": {
                 "line": "Usporiadanie rohov čiary do pravého uhla.",
                 "area": "Usporiadanie rohov plochy do pravého uhla."
             },
-            "not_closed": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože nie je uzavretý do slučky."
+            "not_squarish": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože nie je štvorcový.",
+            "too_large": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože je spojený so skrytým objektom."
+        },
+        "straighten": {
+            "title": "Vyrovnaj",
+            "description": "Vyrovnaj túto čiaru.",
+            "key": "S",
+            "annotation": "Vyrovnanie čiary.",
+            "too_bendy": "Tento objekt nemožno vyrovnať, pretože je príliš nepravidelný.",
+            "connected_to_hidden": "Túto čiaru nemožno vyrovnať, pretože je spojená so skrytým objektom."
         },
         "delete": {
             "title": "Vymaž",
         },
         "delete": {
             "title": "Vymaž",
-            "description": "Odstráň z mapy.",
+            "description": "Vymazať objekt navždy.",
             "annotation": {
                 "point": "Odstránenie bodu.",
                 "vertex": "Odstránenie uzla z cesty.",
             "annotation": {
                 "point": "Odstránenie bodu.",
                 "vertex": "Odstránenie uzla z cesty.",
                 "area": "Odstránenie plochy.",
                 "relation": "Odstránenie relácie.",
                 "multiple": "Odstránenie {n} objektov."
                 "area": "Odstránenie plochy.",
                 "relation": "Odstránenie relácie.",
                 "multiple": "Odstránenie {n} objektov."
-            }
+            },
+            "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno vymazať, pretože nebol úplne stiahnutý.",
+            "part_of_relation": "Tento objekt nemôže byť vymazaný, pretože je súčasťou väčšej relácie. Musíte ho najskôr z tejto relácie odobrať.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno vymazať, pretože je spojený so skrytým objektom."
+        },
+        "add_member": {
+            "annotation": "Pridanie člena do relácie."
+        },
+        "delete_member": {
+            "annotation": "Odstránenie člena z relácie."
         },
         "connect": {
             "annotation": {
         },
         "connect": {
             "annotation": {
             "description": "Oddeľ od seba tieto čiary/plochy.",
             "key": "D",
             "annotation": "Oddelenie čiar/plôch.",
             "description": "Oddeľ od seba tieto čiary/plochy.",
             "key": "D",
             "annotation": "Oddelenie čiar/plôch.",
-            "not_connected": "Nie je dostatočný počet čiar/plôch na oddelenie."
+            "not_connected": "Nie je dostatočný počet čiar/plôch na oddelenie.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno oddeliť, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "merge": {
             "title": "Zlúč",
         },
         "merge": {
             "title": "Zlúč",
             "key": "C",
             "annotation": "Zlúčenie {n} čiar.",
             "not_eligible": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené.",
             "key": "C",
             "annotation": "Zlúčenie {n} čiar.",
             "not_eligible": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené.",
-            "not_adjacent": "Tieto čiary nemožno zlúčiť, pretože nie sú prepojené."
+            "not_adjacent": "Tieto čiary nemožno zlúčiť, pretože nie sú prepojené.",
+            "restriction": "Tieto čiary nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jedna z nich je členom relácie \"{relation}\".",
+            "incomplete_relation": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jeden z nich nebol úplne stiahnutý."
         },
         "move": {
             "title": "Presuň",
         },
         "move": {
             "title": "Presuň",
             "key": "M",
             "annotation": {
                 "point": "Presunutie bodu.",
             "key": "M",
             "annotation": {
                 "point": "Presunutie bodu.",
-                "vertex": "Presunutie uzlu cesty.",
+                "vertex": "Presunutie uzla cesty.",
                 "line": "Presunutie čiary.",
                 "area": "Presunutie plochy.",
                 "multiple": "Presunutie viacerých objektov."
             },
                 "line": "Presunutie čiary.",
                 "area": "Presunutie plochy.",
                 "multiple": "Presunutie viacerých objektov."
             },
-            "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno presunúť, pretože nebol úplne stiahnutý."
+            "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno presunúť, pretože nebol úplne stiahnutý.",
+            "too_large": "Tento objekt nemôže byť presunutý, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôže byť presunutý, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "rotate": {
             "title": "Otoč",
         },
         "rotate": {
             "title": "Otoč",
             "annotation": {
                 "line": "Otočenie čiary.",
                 "area": "Otočenie plochy."
             "annotation": {
                 "line": "Otočenie čiary.",
                 "area": "Otočenie plochy."
-            }
+            },
+            "too_large": "Tento objekt nemôže byť otočený, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôže byť otočený, pretože je spojený so skrytým objektom."
         },
         "reverse": {
             "title": "Obráť",
         },
         "reverse": {
             "title": "Obráť",
                 "multiple": "Rozdelenie {n} čiar/hraníc plôch. "
             },
             "not_eligible": "Čiary nemôžu byť rozdelené na ich začiatku alebo konci.",
                 "multiple": "Rozdelenie {n} čiar/hraníc plôch. "
             },
             "not_eligible": "Čiary nemôžu byť rozdelené na ich začiatku alebo konci.",
-            "multiple_ways": "Príliš veľa čiar na rozdelenie."
+            "multiple_ways": "Príliš veľa čiar na rozdelenie.",
+            "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôžno rozdeliť, pretože je spojený so skrytým objektom."
+        },
+        "restriction": {
+            "help": {
+                "select": "Kliknite pre výber segmentu cesty.",
+                "toggle": "Kliknite pre prepnutie zákazov odbočenia.",
+                "toggle_on": "Kliknite pre pridanie \"{restriction}\" obmedzenia.",
+                "toggle_off": "Kliknite pre odstránenie \"{restriction}\"  obmedzenia,"
+            },
+            "annotation": {
+                "create": "Pridať zákaz odbočenia",
+                "delete": "Odstrániť zákaz odbočenia"
+            }
         }
     },
         }
     },
-    "nothing_to_undo": "Nič na vrátenie.",
-    "nothing_to_redo": "Nič na zopakovanie.",
-    "just_edited": "Práve ste upravili OpenStreetMap!",
+    "undo": {
+        "tooltip": "Vrátiť: {action}",
+        "nothing": "Nič na vrátenie."
+    },
+    "redo": {
+        "tooltip": "Zopakuj: {action}",
+        "nothing": "Nič na zopakovanie."
+    },
+    "tooltip_keyhint": "Skratka:",
     "browser_notice": "Tento editor je podporovaný v prehliadačoch Firefox, Chrome, Safari, Opera, a Internet Explorer 9 a vyšší. Prosím aktualizujte svoj prehliadač alebo použite  Potlatch 2 na editovanie mapy.",
     "browser_notice": "Tento editor je podporovaný v prehliadačoch Firefox, Chrome, Safari, Opera, a Internet Explorer 9 a vyšší. Prosím aktualizujte svoj prehliadač alebo použite  Potlatch 2 na editovanie mapy.",
-    "view_on_osm": "Zobraz na OSM",
-    "zoom_in_edit": "Priblíž pre editovanie mapy",
+    "translate": {
+        "translate": "Prelož",
+        "localized_translation_label": "Viacjazyčný názov",
+        "localized_translation_language": "Zvoľte jazyk",
+        "localized_translation_name": "Názov"
+    },
+    "zoom_in_edit": "Priblíž mapu pre editovanie",
     "logout": "odhlásiť",
     "loading_auth": "Pripájam na OpenStreetMap...",
     "report_a_bug": "nahlásiť chybu",
     "logout": "odhlásiť",
     "loading_auth": "Pripájam na OpenStreetMap...",
     "report_a_bug": "nahlásiť chybu",
+    "feature_info": {
+        "hidden_warning": "{count} skrytých objektov",
+        "hidden_details": "Tieto objekty sú skryté: {details}"
+    },
     "status": {
         "error": "Nepodarilo sa spojiť s API.",
         "offline": "API je offline. Skúste upravovať neskôr.",
         "readonly": "API je iba na čítanie. Budete musieť počkať, aby ste mohli uložiť vaše zmeny."
     },
     "commit": {
     "status": {
         "error": "Nepodarilo sa spojiť s API.",
         "offline": "API je offline. Skúste upravovať neskôr.",
         "readonly": "API je iba na čítanie. Budete musieť počkať, aby ste mohli uložiť vaše zmeny."
     },
     "commit": {
-        "title": "Ulož zmeny",
-        "description_placeholder": "Stručný popis tvojho prispievania",
-        "message_label": "Pripojiť správu",
-        "upload_explanation": "Zmeny, ktoré nahráš ako {user}, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
+        "title": "Ukladanie zmien",
+        "description_placeholder": "Stručný popis vašich úprav",
+        "message_label": "Krátky popis ukladaných zmien",
+        "upload_explanation": "Zmeny, ktoré nahráte, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
+        "upload_explanation_with_user": "Zmeny, ktoré nahráte ako {user}, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
         "save": "Ulož",
         "cancel": "Zruš",
         "save": "Ulož",
         "cancel": "Zruš",
+        "changes": "{count} Zmien",
         "warnings": "Varovania",
         "modified": "Upravené",
         "deleted": "Odstránené",
         "created": "Vytvorené"
     },
     "contributors": {
         "warnings": "Varovania",
         "modified": "Upravené",
         "deleted": "Odstránené",
         "created": "Vytvorené"
     },
     "contributors": {
-        "list": "S prispením {users}",
-        "truncated_list": "S prispením {users} a {count} dalších "
+        "list": "Úpravy od {users}",
+        "truncated_list": "Úpravy od {users} a {count} ďalších"
+    },
+    "infobox": {
+        "selected": "{n} označených",
+        "geometry": "Tvar",
+        "closed": "zatvorené",
+        "center": "Stred",
+        "perimeter": "Obvod",
+        "length": "Dĺžka",
+        "area": "Plocha",
+        "centroid": "Ťažisko",
+        "location": "Poloha",
+        "metric": "Metrické",
+        "imperial": "Imperiálne"
+    },
+    "geometry": {
+        "point": "bod",
+        "vertex": "vrchol",
+        "line": "čiara",
+        "area": "plocha",
+        "relation": "relácia"
     },
     "geocoder": {
     },
     "geocoder": {
-        "title": "Nájdi miesto",
-        "placeholder": "Nájdi miesto",
-        "no_results": "Nebolo možné nájsť miesto s menom \"{name}\""
+        "search": "Hľadaj celosvetovo...",
+        "no_results_visible": "Žiadne výsledky v zobrazenej oblasti",
+        "no_results_worldwide": "Bez výsledkov"
     },
     "geolocate": {
         "title": "Ukáž moju polohu"
     },
     "geolocate": {
         "title": "Ukáž moju polohu"
         "no_documentation_combination": "Pre túto kombináciu označenia nie je dostupná dokumentácia",
         "no_documentation_key": "Pre toto označenie nie je dostupná dokumentácia",
         "show_more": "Ukáž viac",
         "no_documentation_combination": "Pre túto kombináciu označenia nie je dostupná dokumentácia",
         "no_documentation_key": "Pre toto označenie nie je dostupná dokumentácia",
         "show_more": "Ukáž viac",
-        "new_tag": "Nové označenie",
-        "view_on_osm": "Zobraz na openstreetmap.org",
-        "editing_feature": "Upravovanie {feature}",
+        "view_on_osm": "Ukáž na openstreetmap.org",
         "all_tags": "Všetky označenia",
         "all_tags": "Všetky označenia",
-        "choose": "Zvoľ typ vlastnosti",
+        "all_members": "Všetky členy",
+        "all_relations": "Všetky relácie",
+        "new_relation": "Nová relácia...",
+        "role": "Rola",
+        "choose": "Zvoľte typ objektu",
         "results": "{n} výsledkov pre {search}",
         "results": "{n} výsledkov pre {search}",
-        "reference": "Zobraz na OpenStreetMap Wiki",
-        "back_tooltip": "Zmeň typ vlastnosti",
+        "reference": "Ukáž na OpenStreetMap Wiki",
+        "back_tooltip": "Zmeň typ objektu",
         "remove": "Odstráň",
         "remove": "Odstráň",
-        "search": "Hľadaj"
+        "search": "Hľadaj",
+        "multiselect": "Vybrané položky",
+        "unknown": "Neznámy",
+        "incomplete": "<nebolo stiahnuté>",
+        "feature_list": "Hľadaj objekty",
+        "edit": "Uprav objekt",
+        "check": {
+            "yes": "Áno",
+            "no": "Nie"
+        },
+        "none": "Žiadne",
+        "node": "Uzol",
+        "way": "Cesta",
+        "relation": "Relácia",
+        "location": "Poloha",
+        "add_fields": "Pridaj pole:"
     },
     "background": {
         "title": "Pozadie",
         "description": "Nastavenia pozadia",
         "percent_brightness": "{opacity}% jas",
     },
     "background": {
         "title": "Pozadie",
         "description": "Nastavenia pozadia",
         "percent_brightness": "{opacity}% jas",
+        "none": "Žiadne",
+        "custom": "Voliteľné",
+        "custom_button": "Upraviť volitelné pozadie",
+        "custom_prompt": "Zadajte URL pre vzor mapového podkladu. Platné znaky sú {z}, {x}, {y} pre Z/X/Y schému a {u} pre quadtile schému.",
         "fix_misalignment": "Oprav zarovnanie",
         "reset": "vynulovať"
     },
         "fix_misalignment": "Oprav zarovnanie",
         "reset": "vynulovať"
     },
+    "map_data": {
+        "title": "Mapové údaje",
+        "description": "Mapové údaje",
+        "data_layers": "Dátové vrstvy",
+        "fill_area": "Výplň plôch",
+        "map_features": "Mapové objekty",
+        "autohidden": "Tieto objekty boli automaticky skryté, pretože by ich bolo zobrazených príliš veľa. Pre ich editáciu, priblížte mapu."
+    },
+    "feature": {
+        "points": {
+            "description": "Body",
+            "tooltip": "Body záujmu"
+        },
+        "major_roads": {
+            "description": "Hlavné cesty",
+            "tooltip": "Diaľnice, ulice, atď."
+        },
+        "minor_roads": {
+            "description": "Vedľajšie cesty",
+            "tooltip": "Servisné cesty, parkovacie uličky, lesná cesta, atď."
+        },
+        "paths": {
+            "description": "Cestičky",
+            "tooltip": "Chodníky, cestičky pre pešich, cyklocesty, atď."
+        },
+        "buildings": {
+            "description": "Budovy",
+            "tooltip": "Budovy, prístrešky, garáže, atď."
+        },
+        "landuse": {
+            "description": "Využitie územia",
+            "tooltip": "Lesy, farmy, parky, obytné územie, firemné plochy, atď."
+        },
+        "boundaries": {
+            "description": "Hranice",
+            "tooltip": "Administratívne hranice"
+        },
+        "water": {
+            "description": "Vodné objekty",
+            "tooltip": "Rieky, jazerá, rybníky, nádrže, atď."
+        },
+        "rail": {
+            "description": "Železničné objekty",
+            "tooltip": "Železnice"
+        },
+        "power": {
+            "description": "Elektrické objety",
+            "tooltip": "Elektrické vedenia, elektrárne, transformátory, atď."
+        },
+        "past_future": {
+            "description": "Bývalý/Budúci objekt",
+            "tooltip": "Navrhovaný, vo výstavbe, opustený, zbúraný, atď."
+        },
+        "others": {
+            "description": "Iné objekty",
+            "tooltip": "Všetko ostané"
+        }
+    },
+    "area_fill": {
+        "wireframe": {
+            "description": "Bez výplne (obrys)",
+            "tooltip": "Aktivovanie obrysového módu umožní lepšie vidieť družicové snímky na pozadí."
+        },
+        "partial": {
+            "description": "Čiastočná výplň",
+            "tooltip": "Plochy sú vykresné s výplňou iba okolo vnútornych okrajoch. (Odporúčané pre začínajúcich používateľov)"
+        },
+        "full": {
+            "description": "Plná výplň",
+            "tooltip": "Plochy su vykreslené plne vyplnené."
+        }
+    },
     "restore": {
         "heading": "Máte neuložené zmeny",
     "restore": {
         "heading": "Máte neuložené zmeny",
-        "description": "Želáte si obnoviť neuložené zmeny z predchádzajúcej relácie?",
+        "description": "Želáte si obnoviť neuložené zmeny z predchádzajúcej návštevy?",
         "restore": "Obnov",
         "reset": "Vymaž"
     },
         "restore": "Obnov",
         "reset": "Vymaž"
     },
         "title": "Ulož",
         "help": "Ulož zmeny do OpenStreetMap a sprístupni ich ďalším užívateľom.",
         "no_changes": "Žiadne zmeny na uloženie.",
         "title": "Ulož",
         "help": "Ulož zmeny do OpenStreetMap a sprístupni ich ďalším užívateľom.",
         "no_changes": "Žiadne zmeny na uloženie.",
-        "error": "Počas ukladania sa vyskytla chyba",
+        "error": "Počas ukladania sa vyskyla chyba",
+        "status_code": "Server vrátil chybový kód {code}",
+        "unknown_error_details": "Uistite sa prosím, že ste pripojený k internetu.",
         "uploading": "Nahrávam zmeny do OpenStreetMap.",
         "uploading": "Nahrávam zmeny do OpenStreetMap.",
-        "unsaved_changes": "Máte neuložené zmeny"
+        "unsaved_changes": "Máte neuložené zmeny",
+        "conflict": {
+            "header": "Vyrieš konfliktné úpravy",
+            "count": "Konflikt {num} z {total}",
+            "previous": "< Predošlý",
+            "next": "Ďaľší >",
+            "keep_local": "Zachovaj moje",
+            "keep_remote": "Použi ich",
+            "restore": "Obnov",
+            "delete": "Ponechaj vymazané",
+            "download_changes": "Alebo stiahni moje zmeny",
+            "done": "Všetky konflikty sú vyriešené!",
+            "help": "Iný používateľ pozmenil niektoré z objektov, ktoré ste zmenili aj vy.\nPre viac detajlov o konflikte, kliknite na každú položku nižšie a vyberte, či chcete ponechať\nvaše zmeny alebo zmeny iných užívateľov.\n"
+        }
+    },
+    "merge_remote_changes": {
+        "conflict": {
+            "deleted": "Tento objekt bol vymazaný používateľom {user}.",
+            "location": "Tento objekt bol posunutý vami a tiež používateľom {user}.",
+            "nodelist": "Body boli zmenené vami a tiež používateľom {user}.",
+            "memberlist": "Členy relácie boli zmenené vami a tiež používateľom {user}.",
+            "tags": "Zmenili ste označenie <b>{tag}</b> na \"{local}\" a {user} ho zmenil na \"{remote}\"."
+        }
     },
     "success": {
         "edited_osm": "OSM bol upravený!",
     },
     "success": {
         "edited_osm": "OSM bol upravený!",
+        "just_edited": "Práve ste upravili OpenStreetMap!",
+        "view_on_osm": "Zobraz na OSM",
         "facebook": "Zdieľaj na Facebooku",
         "facebook": "Zdieľaj na Facebooku",
-        "tweet": "Tweetuj",
-        "okay": "OK"
+        "twitter": "Zdieľaj na Twitteri",
+        "google": "Zdieľaj na Google+",
+        "help_html": "Vaše zmeny by sa mali objaviť na \"Základnej\" vrstve v priebehu niekoľkých minút. Ostatným vrstvám a niektorým objektom to môže trvať dlhšie\n(<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map' target='_blank'>detaily</a>).\n"
     },
     "confirm": {
     },
     "confirm": {
-        "okay": "OK"
+        "okay": "OK",
+        "cancel": "Zrušiť"
     },
     "splash": {
         "welcome": "Vitajte v iD editore pre OpenStreetMap",
     },
     "splash": {
         "welcome": "Vitajte v iD editore pre OpenStreetMap",
         "untagged_area": "Neoznačená plocha",
         "many_deletions": "Vymazávate {n} objektov. Ste si naozaj istý? Týmto ich vymažete z mapy na openstreetmap.org, ktorú používajú ďalší používatelia.",
         "tag_suggests_area": "Označenie {tag} predpokladá, že objekt by mal byť plochou a nie čiarou.",
         "untagged_area": "Neoznačená plocha",
         "many_deletions": "Vymazávate {n} objektov. Ste si naozaj istý? Týmto ich vymažete z mapy na openstreetmap.org, ktorú používajú ďalší používatelia.",
         "tag_suggests_area": "Označenie {tag} predpokladá, že objekt by mal byť plochou a nie čiarou.",
+        "untagged_point_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je tento bod.",
+        "untagged_line_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je táto línia.",
+        "untagged_area_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je táto plocha.",
         "deprecated_tags": "Neschválené označenie: {tags}"
     },
     "zoom": {
         "deprecated_tags": "Neschválené označenie: {tags}"
     },
     "zoom": {
-        "in": "Priblíž",
-        "out": "Oddialiť"
+        "in": "Priblíž",
+        "out": "Oddiaľ"
     },
     "cannot_zoom": "V tomto móde nemožno viac oddialiť.",
     "gpx": {
         "local_layer": "Lokálny GPX súbor",
     },
     "cannot_zoom": "V tomto móde nemožno viac oddialiť.",
     "gpx": {
         "local_layer": "Lokálny GPX súbor",
-        "drag_drop": "Pretiahnite a pustite .gpx súbor na stránku"
+        "drag_drop": "Pretiahnite a pustite .gpx súbor na stránku, alebo ckliknite na tlačítko napravo pre výber",
+        "zoom": "Priblíž na GPX stopu",
+        "browse": "Vyber .gpx súbor"
+    },
+    "mapillary": {
+        "tooltip": "Fotografie ulíc z Mapillary",
+        "title": "Vrstva fotografií (Mapillary)",
+        "view_on_mapillary": "Prezrieť tento obrázok na Mapillary"
     },
     "help": {
         "title": "Pomoc",
     },
     "help": {
         "title": "Pomoc",
-        "help": "# Pomoc\n\nToto je editor pre [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), slobodnú a upravovateľnú mapu sveta. Môžete ho používať na pridávanie a aktualizovanie údajov vo vašom okolí a vylepšiť tak mapu sveta s otvoreným kódom a dátami pre všetkých.\n\nÚpravy, ktoré v tejto mape spravíte, budú viditeľné pre každého, kto používa OpenStreetMap. Na to, aby ste mohli upravovať, budete potrebovať [OpenStreetMap účet](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je kolaboratívny projekt so [zdrojovým kódom dostupným na GitHub](https://github.com/systemed/iD).\n",
-        "editing_saving": "# Upravovanie a ukladanie\n\nTento editor je navrhnutý na prácu primárne online, a práve teraz ho používate cez internetovú stránku.\n\n### Výber objektov\n\nPre výber objektu, ako napríklad cesta alebo bod záujmu, naň kliknite na mape. Týmto sa zvýrazní vybraný objekt, otvorí sa panel s jeho detailmi a zobrazí sa ponuka s vecami, ktoré môžete s objektom urobiť.\n\nViacero objektov je možné vybrať podržaním klávesu \"Shift\", kliknutím a potiahnutím na mape. Týmto budú vybrané všetky objekty vo vnútri nakresleného rámu, čo vám umožní robiť operácie s viacerými objektami naraz. \n\n### Ukladanie úprav\n\nKed urobíte zmeny ako úpravy ciest, budov a miest, tieto budú lokálne uložené, až pokiaľ ich neuložíte na server. Netrápte sa ak urobíte chybu. Zmeny môžete vrátit späť kliknutím na tlačítko späť a zopakovať kliknutím na tlačitko zopakovať.\n\nKeď chcete ukončit sériu úprav, kliknite na \"Uložiť\". Napríklad  ak ste dokončili časť mesta a chcete začať s inou časťou. Budete mať možnosť si prehliadnuť, čo ste urobili a editor poskytne užitočné návrhy a varovania ak niečo nie je so zmenami vporiadku.\n\nAk všetko vyzerá vporiadku, môžete vyplniť krátky komentár vysvetľujúci, čo ste urobili a kliknite znovu na \"Uložiť\" pre odoslanie zmien na [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), kde sú viditeľné pre ostatných používateľov a dostupné pre vylepšenia od iných.\n\nAk nemôžete dokončiť úpravy počas jedného sedenia, môžete zatvoriť okno prehliadača, vrátiť sa späť (na rovnakom prehliadači a počítači) a editor vám ponúkne obnoviť vašu prácu.\n\n",
+        "help": "# Pomoc\n\nToto je editor pre [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), slobodnú a upravovateľnú mapu sveta. Môžete ho používať na pridávanie a aktualizovanie údajov vo vašom okolí a vylepšiť tak mapu sveta s otvoreným kódom a dátami pre všetkých.\n\nÚpravy, ktoré v tejto mape spravíte, budú viditeľné pre každého, kto používa OpenStreetMap. Na to, aby ste mohli upravovať, sa budete musieť prihlásiť [prihlásiť](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je kolaboratívny projekt so [zdrojovým kódom dostupným na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
+        "editing_saving": "# Upravovanie a ukladanie\n\nTento editor je primárne navrhnutý na prácu online, a aj práve teraz ho používate cez internetovú stránku.\n\n### Výber objektov\n\nPre výber objektu, ako napríklad cesta alebo bod záujmu, naň kliknite na mape. Týmto sa vybraný objekt zvýrazní, otvorí sa panel s jeho detajlami a zobrazí sa ponuka s úkonmi, ktoré môžete s objektom urobiť.\n\nViacero objektov je možné vybrať podržaním klávesu \"Shift\". Potom jednoducho kliknite na objekty, ktoré chcete vybrať, alebo pretiahnite po mape akoby ste chceli nakresliť obdĺžnik. Týmto sa zobrazí rám a vyberú sa všetky objekty, ktoré sa v ňom nachádzajú.\n\n### Ukladanie úprav\n\nKed urobíte zmeny ako úpravy ciest, budov a miest, tieto budú lokálne uložené, až pokiaľ ich neuložíte na server. Netrápte sa ak urobíte chybu. Zmeny môžete vrátit späť kliknutím na tlačítko vrátiť a zopakovať kliknutím na tlačitko zopakovať.\n\nKeď chcete ukončit sériu úprav, kliknite na \"Ulož\". Napríklad  ak ste dokončili časť mesta a chcete začať s inou časťou. Budete mať možnosť si prehliadnuť, čo ste urobili a editor poskytne užitočné návrhy a varovania ak niečo nie je so zmenami vporiadku.\n\nAk všetko vyzerá vporiadku, môžete vyplniť krátky komentár vysvetľujúci, čo ste urobili a kliknite znovu na \"Ulož\" pre odoslanie zmien na [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), kde budú viditeľné pre ostatných používateľov a tak dostupné pre ďalšie vylepšenia.\n\nAk nemôžete dokončiť úpravy počas jedného sedenia, môžete zatvoriť okno prehliadača, vrátiť sa späť (na rovnakom prehliadači a počítači) a editor vám ponúkne obnoviť vašu prácu.\n",
         "roads": "# Cesty\n\nS týmto editorom môžete cesty vytvoriť, opraviť alebo vymazať. Cesty môžu byť rôzneho druhu: chodníky, diaľnice, lesné cestičky, cyklochodníky a iné. Akýkoľvek často prechádzaný úsek by malo byť možné zmapovať.\n\n### Výber\n\nKliknite na cestu pre jej výber. Viditeľným by sa mal stať jej obrys spolu s malou ponukou nástrojov na mape a postranným panelom, ukazujúcim dodatočné informácie o ceste.\n\n### Úprava\n\nČasto krát uvidíte cesty, ktoré nie sú zarovnané so snímkami pod nimi alebo s GPS stopu. Tieto cesty môžete upraviť tak, aby boli na správnom mieste.\n\nNajskôr kliknite na cestu, ktorú chcete zmeniť. Týmto sa zvýrazní a po jej dĺžke sa ukážu kontrolné body, ktoré môžete pretiahnuť na lepšiu pozíciu. Ak chcete pridať nový kontrolný bod pre viac detailov, dva krát kliknite na časť cesty bez uzla a jeden bude pridaný.\n\nAk sa cesta spája s inou cestou, ale nie je správne spojená na mape, môžete pretiahnuť jeden z jej kontrolných bodov na druhú cestu, aby ste ich spojili. Spojenie ciest je dôležité pre mapu a nevyhnutné pre poskytovanie navigácie na cestách.\n\nMôžete tiež kliknúť na nástroj \"Presuň\" alebo stlačiť kláves \"M\" pre posunutie celej cesty naraz a potom kliknite znovu, aby ste uložili presun.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je cesta úplne nesprávna - vidíte, že cesta neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam cesta nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný, rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže cesta môže byť jednoducho novopostavená.\n\nCestu môžete vymazať, tak že na ňu kliknete čim ju vyberiete  a potom kliknete na ikonu smetného koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n\n### Vytváranie\n\nZistili ste, že niekde by mala byť cesta ale ona tam nie je? Kliknite naľavo hore na ikonu \"Čiara\" alebo stlačte kláves \"2\" pre kreslenie čiary.\n\nAby ste začali kresliť, kliknite na začiatok cesty na mape. Ak cesta odbočuje z inej existujúcej cesty, začnite kliknútím na miesto, kde sa spájajú.\n\nPotom kliknite na body pozdĺž cesty tak, aby nasledovali správny smer podľa satelitných snímkov alebo GPS. Ak cesta, ktorú kreslíte, pretína ďalšiu cestu, spojte ich kliknutím v mieste križovatky. Keď ste hotový s skreslením, dva krát kliknite alebo stlačte kláves \"Enter\" na vašej klávesnici.\n",
         "roads": "# Cesty\n\nS týmto editorom môžete cesty vytvoriť, opraviť alebo vymazať. Cesty môžu byť rôzneho druhu: chodníky, diaľnice, lesné cestičky, cyklochodníky a iné. Akýkoľvek často prechádzaný úsek by malo byť možné zmapovať.\n\n### Výber\n\nKliknite na cestu pre jej výber. Viditeľným by sa mal stať jej obrys spolu s malou ponukou nástrojov na mape a postranným panelom, ukazujúcim dodatočné informácie o ceste.\n\n### Úprava\n\nČasto krát uvidíte cesty, ktoré nie sú zarovnané so snímkami pod nimi alebo s GPS stopu. Tieto cesty môžete upraviť tak, aby boli na správnom mieste.\n\nNajskôr kliknite na cestu, ktorú chcete zmeniť. Týmto sa zvýrazní a po jej dĺžke sa ukážu kontrolné body, ktoré môžete pretiahnuť na lepšiu pozíciu. Ak chcete pridať nový kontrolný bod pre viac detailov, dva krát kliknite na časť cesty bez uzla a jeden bude pridaný.\n\nAk sa cesta spája s inou cestou, ale nie je správne spojená na mape, môžete pretiahnuť jeden z jej kontrolných bodov na druhú cestu, aby ste ich spojili. Spojenie ciest je dôležité pre mapu a nevyhnutné pre poskytovanie navigácie na cestách.\n\nMôžete tiež kliknúť na nástroj \"Presuň\" alebo stlačiť kláves \"M\" pre posunutie celej cesty naraz a potom kliknite znovu, aby ste uložili presun.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je cesta úplne nesprávna - vidíte, že cesta neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam cesta nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný, rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže cesta môže byť jednoducho novopostavená.\n\nCestu môžete vymazať, tak že na ňu kliknete čim ju vyberiete  a potom kliknete na ikonu smetného koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n\n### Vytváranie\n\nZistili ste, že niekde by mala byť cesta ale ona tam nie je? Kliknite naľavo hore na ikonu \"Čiara\" alebo stlačte kláves \"2\" pre kreslenie čiary.\n\nAby ste začali kresliť, kliknite na začiatok cesty na mape. Ak cesta odbočuje z inej existujúcej cesty, začnite kliknútím na miesto, kde sa spájajú.\n\nPotom kliknite na body pozdĺž cesty tak, aby nasledovali správny smer podľa satelitných snímkov alebo GPS. Ak cesta, ktorú kreslíte, pretína ďalšiu cestu, spojte ich kliknutím v mieste križovatky. Keď ste hotový s skreslením, dva krát kliknite alebo stlačte kláves \"Enter\" na vašej klávesnici.\n",
-        "gps": "# GPS\nGPS údaje sú najviac dôveryhodný zdroj dát pre OpenStreetMap. Tento editor podporuje stopy z lokálnych \".gpx\" súborov na vašom počítači. Tento typ GPS stôp môžete zachytiť pomocou rôznych aplikácií pre múdre telefóny ako aj GPS prístrojmi.\n\nPre informácie, ako robiť GPS prieskum, si prečítajte [Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nAby ste použili GPX trasu pre mapovanie, pretiahnite a pustite GPX súbor na mapový editor. Ak je rozpoznaný, bude pridaný na mapu ako jasná zelená čiara. Kliknite na ponuku \"Nastavenia pozadia\" na ľavej strane pre zapnutie, vypnutie alebo priblíženie na túto novú GPX vrstvu.\n\nGPX trasa nie je priamo nahraná na OpenStreetMap. Najlepší spôsob ako ju využiť je, použiť ju ako predlohu pre zakreslovanie nových objektov.\n",
-        "imagery": "# Snímky povrchu\n\nLetecké snímky sú dôležitým zdrojom pre mapovanie. Kombinácia leteckých fotografií, satelitných snímok a voľne skompilovaných zdrojov je v editore dostupná vľavo pod ponukou \"Nastavenia pozadia\".\n\nŠtandardne je v editore predvolená satelitná vrstva z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/), ale ako posuniete a priblížite mapu na nové geografické miesta, dostupnými sa stanú nové zdroje. Niektoré krajiny ako Spojené Štáty, Francúzsko, a Dánsko majú pre niektoré oblasti dostupné veľmi kvalitné snímky.\n\nSnímky môžu byť niekedy posunuté voči mapovým dátam, kvôli chybe na strane poskytovateľa snímkov. Ak uvidíte veľa ciest posunutých voči pozadiu, neposúvajte ich hneď všetky, aby ste ich zarovnali s pozadím. Namiesto toho môžete upraviť snímky, aby odpovedali existujúcim dátam tým, že kliknete na \"Oprav zarovnanie\" naspodku Nastavenia pozadia.\n",
-        "addresses": "# Adresy\n\nAdresy sú niekedy tou najužitočnejšou informáciou na mape.\n\nHoci sú adresy často znázorňované ako časti ulíc, v OpenStreetMap sú zaznamenávané ako atribúty budov a miest pozdĺž ulíc.\n\nInformáciu o adrese môžete pridať ku miestam na mape ako obrysy budov ale tiež ku tým, ktoré boli zmapované ako samostatný bod. Najvhodnejším zdrojom adresných údajov je miestny prieskum alebo znalosť lokality. Tak ako pri iných objektoch, kopírovanie z komerčných zdrojov ako Google Mapy je prísne zakázané.\n",
-        "inspector": "# Používanie Inšpektora\n\nInšpektor je používateľské rozhranie na pravej strane stránky, ktoré sa objaví po vybraní objektu a umožní vám upravovať detaily.\n\n### Voľba typu objektu\n\nPo tom ako pridáte bod, čiaru alebo plochu, môžete vybrať aký je to typ objektu. Napríklad či je to diaľnica alebo obytná ulica, či supermarket alebo kaviareň. Inšpektor zobrazí tlačítka pre bežné typy objektov a nájsť ďalšie môžete zadaním toho, čo hľadáte do vyhľadávacieho políčka.\n\nKliknite na \"i\" v pravom dolnom rohu tlačítka pre výber typu objektu, ak sa chcete o ňom dozvedieť viac. Kliknite na tlačítko a vyberte typ objektu.\n\n### Používanie formulárov a upravovanie označenia\n\nPo tom ako zvolíte typ objektu, alebo keď vyberiete objekt, ktorý už má pridelený typ, inšpektor zobrazí polia s detailmi o objekte ako jeho meno a adresa.\n\nPod poliami sú ikony, na ktoré môžete kliknúť a pridať ďalšie detaily ako informácie z [Wikipédie](http://www.wikipedia.org/), prístup pre vozičkárov a ďalšie.\n\nNaspodku inšpektora kliknite na \"Dodatočné označenia\" pre pridanie  ľubovoľných označení pre daný element. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) je výborný zdroj pre zistenie populárnych kombinácií označení.\n\nZmeny, ktoré spravíte v inšpektorovi, sú automaticky aplikované na mapu. Vrátiť späť ich môžete kedykoľvek kliknutím na tlačítko \"Vrátiť\".\n\n### Zatvorenie inšpektora\n\nInšpektora môžete zatvoriť kliknutím na tlačitko pre zatvorenie vpravo hore, stlačením klávesu \"Escape\" alebo kliknutím na mapu.\n",
-        "buildings": "# Budovy\n\nOpenStreetMap je najväčšia databáza budov na svete. Práve vy ju môžete tvoriť a vylepšovať.\n\n### Výber\n\nBudovu môžete vybrať kliknutím na jej hranicu. Týmto sa budova zvýrazní a otvorí sa malá ponuka nástrojov a postranný panel, ukazujúcim dodatočné informácie o budove.\n\n### Úprava\n\nNiekedy môžu byť budovy chybne umiestnené alebo mať nesprávne označenia.\n\nPre presun celej budovy ju vyberte, a potom kliknite na nástroj \"Presunúť\". Posuňte vašu myš, aby ste posunuli budovu a kliknite, keď je umiestnená správne.\n\nPre opravu tvaru budovy, kliknite a ťahajte za uzly, ktoré tvoria jej ohraničenie, na lepšie miesto.\n\n### Vytváranie\n\nJeden z hlavných problémov okolo pridávania budov je, že OpenStreetMap zaznamenáva budovy ako útvary aj ako body. Nepísaným pravidlom je mapovať budovy vo forme útvaru vždy, keď je to možné a mapovať firmy, domovy, služby občianskej vybavenosti a ďalšie subjekty, ktoré v budove pôsobia ako body umiestnené vo vnútri útvaru budovy.\n\nZačnite kresliť budovu ako útvar, klinutím na tlačítko \"Plocha\" vľavo hore a ukončite ju buď stlačením \"Enter\" na vašej klávesnici alebo kliknutím na prvý uzol, ktorý ste zakreslili, čím uzavriete útvar.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je budova úplne nesprávna - vidíte, že neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný. Rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže budova môže byť jednoducho novopostavená.\n\nBudovu môžete vymazať tak, že na ňu kliknete, čím ju vyberiete, a potom kliknete na ikonu koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n"
+        "gps": "# GPS\nGPS údaje sú najviac dôveryhodný zdroj dát pre OpenStreetMap. Tento editor podporuje stopy z lokálnych \".gpx\" súborov na vašom počítači. Tento typ GPS stôp môžete zachytiť pomocou rôznych aplikácií pre múdre telefóny ako aj GPS prístrojmi.\n\nPre informácie, ako robiť GPS prieskum, si prečítajte [Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nAby ste použili GPX trasu pre mapovanie, pretiahnite a pustite GPX súbor na mapový editor. Po rozpoznaní, bude pridaný na mapu ako jasná fialová čiara. Kliknite na ponuku \"Mapové údaje\" na ľavej strane pre zapnutie, vypnutie alebo priblíženie na túto novú GPX vrstvu.\n\nGPX trasa nie je priamo nahraná na OpenStreetMap. Najlepší spôsob ako ju využiť je, použiť ju ako predlohu pre zakreslovanie nových objektov a potom ju [nahrať na OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) pre ďalších uživateľov.\n \n",
+        "imagery": "# Snímky povrchu\n\nLetecké snímky sú dôležitým zdrojom pre mapovanie. Kombinácia leteckých fotografií, satelitných snímok a voľne skompilovaných zdrojov je v editore dostupná vpravo pod ponukou \"Nastavenia pozadia\".\n\nŠtandardne je v editore predvolená satelitná vrstva z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/), ale ako posuniete a priblížite mapu na nové geografické miesta, dostupnými sa stanú nové zdroje. Niektoré krajiny ako Spojené Štáty, Francúzsko, a Dánsko majú pre niektoré oblasti dostupné veľmi kvalitné snímky.\n\nSnímky môžu byť niekedy posunuté voči mapovým dátam, kvôli chybe na strane poskytovateľa snímkov. Ak uvidíte veľa ciest posunutých voči pozadiu, neposúvajte ich hneď všetky, aby ste ich zarovnali s pozadím. Namiesto toho môžete upraviť snímky, aby odpovedali existujúcim dátam tým, že kliknete na \"Oprav zarovnanie\" naspodku Nastavenia pozadia.\n",
+        "addresses": "# Adresy\n\nAdresy sú jedny z najužitočnejších informácií na mape.\n\nHoci sú adresy často znázorňované ako časti ulíc, v OpenStreetMap sú zaznamenávané ako atribúty budov a miest pozdĺž ulíc.\n\nInformáciu o adrese môžete pridať ku miestam znázornených ako obrysy budov, ale aj ku tým, ktoré boli zmapované ako jediný bod. Najvhodnejším zdrojom adresných údajov je miestny prieskum alebo znalosť lokality. Tak ako pri iných objektoch, kopírovanie z komerčných zdrojov ako Google Mapy je prísne zakázané.\n",
+        "inspector": "# Používanie Inšpektora\n\nInšpektor je používateľské rozhranie na ľavej strane stránky, ktoré sa objaví po vybraní objektu a umožní vám upravovať detaily.\n\n### Voľba typu objektu\n\nPo tom ako pridáte bod, čiaru alebo plochu, môžete vybrať aký je to typ objektu. Napríklad či je to diaľnica alebo obytná ulica, či supermarket alebo kaviareň. Inšpektor zobrazí tlačítka pre bežné typy objektov a nájsť ďalšie môžete zadaním toho, čo hľadáte do vyhľadávacieho poľa.\n\nKliknite na \"i\" v pravom dolnom rohu tlačítka pre výber typu objektu, ak sa chcete o ňom dozvedieť viac. Kliknite na tlačítko a vyberte typ objektu.\n\n### Používanie formulárov a upravovanie označenia\n\nPo tom ako zvolíte typ objektu, alebo keď vyberiete objekt, ktorý už má pridelený typ, inšpektor zobrazí polia s detailmi o objekte ako jeho meno a adresa.\n\nPod poliami sú ikony, na ktoré môžete kliknúť a pridať ďalšie detaily ako informácie z [Wikipédie](http://www.wikipedia.org/), prístup pre vozičkárov a ďalšie.\n\nNaspodku inšpektora kliknite na \"Dodatočné označenia\" pre pridanie  ľubovoľných označení pre daný element. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) je výborný zdroj pre zistenie populárnych kombinácií označení.\n\nZmeny, ktoré spravíte v inšpektorovi, sú automaticky aplikované na mapu. Vrátiť späť ich môžete kedykoľvek kliknutím na tlačítko \"Vrátiť\".\n",
+        "buildings": "# Budovy\n\nOpenStreetMap je najväčšia databáza budov na svete. Práve vy ju môžete tvoriť a vylepšovať.\n\n### Výber\n\nBudovu môžete vybrať kliknutím na jej hranicu. Týmto sa budova zvýrazní a otvorí sa malá ponuka nástrojov a postranný panel, ukazujúcim dodatočné informácie o budove.\n\n### Úprava\n\nNiekedy môžu byť budovy chybne umiestnené alebo mať nesprávne označenia.\n\nPre presun celej budovy ju vyberte, a potom kliknite na nástroj \"Presunúť\". Posuňte vašu myš, aby ste posunuli budovu a kliknite, keď je umiestnená správne.\n\nPre opravu tvaru budovy, kliknite a ťahajte za uzly, ktoré tvoria jej ohraničenie, na lepšie miesto.\n\n### Vytváranie\n\nJeden z hlavných problémov okolo pridávania budov je, že OpenStreetMap zaznamenáva budovy ako útvary aj ako body. Nepísaným pravidlom je mapovať budovy vo forme útvaru vždy, keď je to možné a mapovať firmy, domovy, služby občianskej vybavenosti a ďalšie subjekty, ktoré v budove pôsobia ako body umiestnené vo vnútri útvaru budovy.\n\nZačnite kresliť budovu ako útvar, klinutím na tlačítko \"Plocha\" vľavo hore a ukončite ju buď stlačením \"Enter\" na vašej klávesnici alebo kliknutím na prvý uzol, ktorý ste zakreslili, čím uzavriete útvar.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je budova úplne nesprávna - vidíte, že neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný. Rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže budova môže byť jednoducho novopostavená.\n\nBudovu môžete vymazať tak, že na ňu kliknete, čím ju vyberiete, a potom kliknete na ikonu koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n",
+        "relations": "# Relácie\n\nRelácia je zvláštny typ objektu v OpenStreetMap, ktorý zoskupuje dokopy iné objekty. Dva najčastejšie typy relácií  sú *trasy*, ktoré zoskupujú časti cesty patriace určitému cestnému ťahu a *multipolygóny*, ktoré zoskupujú čiary vytvárajúce zložité plochy (pozostávajúce z niekoľko častí alebo otvorov uprostred).\n\nObjekty v relácií sa nazývajú *členy*. V postrannom panely môžete vidieť v akých reláciach sa objekt nachádza a kliknutím na reláciu ju označiť. Keď je relácia označená, môžete vidieť všetky jej členy na postrannom panely a zvýraznené na mape.\n\nVo väčšine prípadov sa iD postará o udržovanie relácií počas vášho upravovania automaticky. Dôležitá vec, na ktorú by ste si mali dávať pozor je, ak vymažete časť cesty, aby ste ju presnejšie nakreslili, že táto časť bude členom rovnakých relácií ako časť pôvodná.\n\n ## Úprava relácií\n\nAk chcete upravovať relácie, tu sú základy.\n\nPre pridanie objektu do relácie, vyberte objekt a kliknite na tlačítko \"+\" v časti postranného panelu s názvom \"Všetky relácie\" a vyberte alebo napíšte meno relácie.\n\nPre vytvorenie novej relácie, vyberte prvý objekt, ktorý by mal byť jej členom a kliknite na tlačítko \"+\" v časti s názvom \"Všetky relácie\" a vyberte \"Nová relácia...\".\n\nPre odstránenie objektu z relácie, vyberte objekt a kliknite na tlačitko smetného koša, vedľa relácie, z ktorej ho chcete odobrať.\n\n Pomocou nástroja \"Zlúč\" môžete vytvoriť multipolygón s dierami. Nakreslite dve plochy (vonkajšiu a vnútornú), stlačte klávesu Shift a kliknite na každú z nich, aby ste ich vybrali a potom kliknite na tlačítko \"Zlúč\" (+).\n"
     },
     "intro": {
         "navigation": {
             "title": "Navigácia",
             "drag": "Hlavná plocha s mapou zobrazuje nad pozadím údaje z OpenStreetMap. Presúvať sa môžete ťahaním za mapu alebo koliečkom myši rovnako, ako u iných webových máp. **Potiahnite za mapu!**",
     },
     "intro": {
         "navigation": {
             "title": "Navigácia",
             "drag": "Hlavná plocha s mapou zobrazuje nad pozadím údaje z OpenStreetMap. Presúvať sa môžete ťahaním za mapu alebo koliečkom myši rovnako, ako u iných webových máp. **Potiahnite za mapu!**",
-            "select": "Objekty na mape sú reprezentované tromi spôsobmi: pomocou bodov, čiar alebo plôch. Všetky objekty môžu byť vybraté tým, že na ne kliknete. **Kliknite na bod, aby ste ho vybrali.**",
+            "select": "Objekty na mape sú reprezentované tromi spôsobmi: pomocou bodov, čiar alebo plôch. Každý objekt môžete vybrať tým, že naň kliknete. **Kliknite na bod, aby ste ho vybrali.**",
             "header": "Hlavička nám ukazuje typ objektu.",
             "header": "Hlavička nám ukazuje typ objektu.",
-            "pane": "Keď je objekt vybraný, zobrazí sa editor objektu. Hlavička nám ukazuje typ objektu a hlavný panel zobrazuje atribúty objektu, ako sú jeho meno a adresa. **Zatvorte editor objektu pomocou tlačítka vpravo hore.**"
+            "pane": "Keď je objekt vybraný, zobrazí sa editor objektu. Hlavička nám ukazuje typ objektu a hlavný panel zobrazuje vlastnosti objektu, ako sú jeho meno a adresa. **Zatvorte editor objektu pomocou tlačítka vpravo hore.**"
         },
         "points": {
             "title": "Body",
         },
         "points": {
             "title": "Body",
-            "add": "Body môžu byť použité na znázorňovanie objektov ako sú obchody, reštaurácie a pamätihodnosťi. Označujú špecifickú polohu a popisujú čo sa tam nachádza. **Kliknite na tlačidlo Bod a pridajte nový bod.**",
+            "add": "Body môžu byť použité na znázorňovanie objektov ako sú obchody, reštaurácie a pamätihodnosťi. Označujú špecifickú polohu a popisujú čo sa tam nachádza. **Kliknite na tlačítko Bod a pridajte nový bod.**",
             "place": "Bod môžete umiestniť kliknutím na mapu. **Umiestnite bod na vrch budovy.**",
             "place": "Bod môžete umiestniť kliknutím na mapu. **Umiestnite bod na vrch budovy.**",
-            "search": "Je veľa objektov, ktoré môžu byť znázornené pomocou bodov. Bod, ktorý ste práve pridali, je Kaviareň. **Vyhľadajte \"Kaviareň\"**",
+            "search": "Body môžu znázorňovať veľa rôznych objektov. Bod, ktorý ste práve pridali, je Kaviareň. **Vyhľadajte \"{name}\"**",
             "choose": "**Vyberte Kaviareň zo zoznamu.**",
             "choose": "**Vyberte Kaviareň zo zoznamu.**",
-            "describe": "Bod je teraz označený ako kaviareň. S použitím editora objektu môžeme pridať viac informácií o objekte. **Pridajte meno**",
+            "describe": "Bod je teraz označený ako kaviareň. S použitím editora objektu môžeme pridať viac informácií o objekte. **Pridajte názov**",
             "close": "Editor objektu sa zatvára pomocou zatváracieho tlačítka. **Zatvorte editor objektu**",
             "reselect": "Body už často krát existujú, ale obsahujú chyby alebo nekompletné informácie. Existujúce body môžeme upravovať. **Zvoľte bod, ktorý ste práve vytvorili.**",
             "fixname": "**Zmeňte meno a zavrite editor objektu.**",
             "close": "Editor objektu sa zatvára pomocou zatváracieho tlačítka. **Zatvorte editor objektu**",
             "reselect": "Body už často krát existujú, ale obsahujú chyby alebo nekompletné informácie. Existujúce body môžeme upravovať. **Zvoľte bod, ktorý ste práve vytvorili.**",
             "fixname": "**Zmeňte meno a zavrite editor objektu.**",
         },
         "areas": {
             "title": "Plochy",
         },
         "areas": {
             "title": "Plochy",
-            "add": "Plochy sú detailnejší spôsob ako znázorniť objekty. Poskytujú informácie o hraniciach objektu. Plochy môžu byť použité pre väčšinu typov objektov, pre ktoré používame body a sú aj často krát uprednostňované. **Kliknite na tlačítko Plocha a pridajte novú plochu.**",
+            "add": "Plochy slúžia na zobrazenie hraníc jazier, budov a obytných oblastí. Môžu byť taktiež použité pre podrobnejšie zmapovanie mnohých objektov, ktoré by ste normálne mapovali ako bod. ** Kliknite na tlačítko Plocha a pridajte novú oblasť. **",
             "corner": "Plochy sú zakreslované umiestňovaním uzlov, ktoré označujú hranicu plochy. **Umiestnite počiatočný uzol na jeden z rohov ihriska.**",
             "corner": "Plochy sú zakreslované umiestňovaním uzlov, ktoré označujú hranicu plochy. **Umiestnite počiatočný uzol na jeden z rohov ihriska.**",
-            "place": "Nakreslite plochu umiestnením ďalších uzlov. Dokončite plochu kliknutím na počiatočný uzol. **Nakreslite plochu pre ihrisko.**",
-            "search": "**Vyhľadajte Ihrisko.**",
-            "choose": "**Vyberte Ihrisko zo zoznamu.**",
-            "describe": "**Vyplňte meno a zatvorte editor objektu**"
+            "place": "Nakreslite plochu umiestnením ďalších uzlov.  Plochu dokončíte kliknutím na počiatočný uzol. **Nakreslite plochu pre ihrisko.**",
+            "search": "**Vyhľadajte \"{name}\".**",
+            "choose": "**Vyberte ihrisko zo zoznamu.**",
+            "describe": "**Vyplňte názov a zatvorte editor objektu**"
         },
         "lines": {
             "title": "Čiary",
         },
         "lines": {
             "title": "Čiary",
             "start": "**Začnite kresliť čiaru kliknutím na koniec cesty.**",
             "intersect": "Kliknite pre pridanie ďalších uzlov ku čiare. Ak je to nutné, potiahnite za mapu pre posun. Cesty a mnoho ďalších typov čiar sú súčasťou veľkej siete. Aby aplikácie pre navigáciu pracovali správne, je dôležité, aby boli tieto čiary správne prepojené. **Kliknite na ulicu Flower Street a vytvorte tak križovatku spájajúcu obe čiary.**",
             "finish": "Čiary sa dajú ukončiť opätovným kliknutím na posledný uzol. **Dokončite kreslenie cesty.**",
             "start": "**Začnite kresliť čiaru kliknutím na koniec cesty.**",
             "intersect": "Kliknite pre pridanie ďalších uzlov ku čiare. Ak je to nutné, potiahnite za mapu pre posun. Cesty a mnoho ďalších typov čiar sú súčasťou veľkej siete. Aby aplikácie pre navigáciu pracovali správne, je dôležité, aby boli tieto čiary správne prepojené. **Kliknite na ulicu Flower Street a vytvorte tak križovatku spájajúcu obe čiary.**",
             "finish": "Čiary sa dajú ukončiť opätovným kliknutím na posledný uzol. **Dokončite kreslenie cesty.**",
-            "road": "**Vyberte Cestu zo zoznamu**",
+            "road": "**Vyberte cestu zo zoznamu**",
             "residential": "Poznáme cesty rôznych typov. Najviac častý z nich je Obytná ulica. **Vyberte typ: Obytná ulica**",
             "describe": "**Pomenujte cestu a zatvorte editor objektu.**",
             "residential": "Poznáme cesty rôznych typov. Najviac častý z nich je Obytná ulica. **Vyberte typ: Obytná ulica**",
             "describe": "**Pomenujte cestu a zatvorte editor objektu.**",
-            "restart": "Cesta musí pretínať ulicu Flower Street."
+            "restart": "Cesta musí pretínať ulicu Flower Street.",
+            "wrong_preset": "Nezvolili ste typ Ubytná ulica. **Kliknite sem pre opätovný výber**"
         },
         "startediting": {
         },
         "startediting": {
-            "title": "Začnite upravovať",
+            "title": "Zač upravovať",
             "help": "Ďalšia dokumentácia a táto prehliadka sú dostupné tu.",
             "save": "Nezabudnite pravidelne ukladať vaše zmeny!",
             "start": "Začnite mapovať!"
             "help": "Ďalšia dokumentácia a táto prehliadka sú dostupné tu.",
             "save": "Nezabudnite pravidelne ukladať vaše zmeny!",
             "start": "Začnite mapovať!"
     },
     "presets": {
         "categories": {
     },
     "presets": {
         "categories": {
+            "category-building": {
+                "name": "Budova"
+            },
+            "category-golf": {
+                "name": "Golf"
+            },
             "category-landuse": {
                 "name": "Využitie krajiny"
             },
             "category-landuse": {
                 "name": "Využitie krajiny"
             },
             "category-rail": {
                 "name": "Železnica"
             },
             "category-rail": {
                 "name": "Železnica"
             },
+            "category-restriction": {
+                "name": "Obmedzenie"
+            },
             "category-road": {
                 "name": "Cesta"
             },
             "category-road": {
                 "name": "Cesta"
             },
-            "category-water": {
-                "name": "Vodná plocha"
+            "category-route": {
+                "name": "Trasa"
+            },
+            "category-water-area": {
+                "name": "Voda"
+            },
+            "category-water-line": {
+                "name": "Voda"
             }
         },
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Prístup",
             }
         },
         "fields": {
             "access": {
                 "label": "Prístup",
-                "types": {
-                    "access": "Všeobecné",
-                    "foot": "Chodci",
-                    "motor_vehicle": "Motorové vozidlá",
-                    "bicycle": "Bicykle",
-                    "horse": "Kone"
-                },
                 "options": {
                 "options": {
-                    "yes": {
-                        "title": "Povolené",
-                        "description": "Vstup povolený zo zákona"
+                    "designated": {
+                        "description": "Povolenie vstupu je riadené dopravnými značkami alebo miestnymi zákonmi",
+                        "title": "Vyznačené"
+                    },
+                    "destination": {
+                        "description": "Vstup povolený iba dosiahnutie cieľa",
+                        "title": "Prejazd zakázaný"
                     },
                     "no": {
                     },
                     "no": {
-                        "title": "Zakázané",
-                        "description": "Verejnosti vstup zakázaný"
+                        "description": "Verejnosti vstup zakázaný",
+                        "title": "Zakázané"
                     },
                     "permissive": {
                     },
                     "permissive": {
-                        "title": "Povolený",
-                        "description": "Vstup povolený pokiaľ majiteľ povolenie neodvolá"
+                        "description": "Vstup povolený pokiaľ majiteľ povolenie neodvolá",
+                        "title": "Povolený"
                     },
                     "private": {
                     },
                     "private": {
-                        "title": "Súkromné",
-                        "description": "Vstup možný iba s povolením vlastníka na individuálnom základe"
+                        "description": "Vstup možný iba s povolením vlastníka na individuálnom základe",
+                        "title": "Súkromné"
                     },
                     },
-                    "designated": {
-                        "title": "Vyznačené",
-                        "description": "Povolenie vstupu je riadené dopravnými značkami alebo miestnymi zákonmi"
-                    },
-                    "destination": {
-                        "title": "Prejazd zakázaný",
-                        "description": "Vstup povolený iba dosiahnutie cieľa"
+                    "yes": {
+                        "description": "Vstup povolený zo zákona",
+                        "title": "Povolené"
                     }
                     }
+                },
+                "placeholder": "Neznámy",
+                "types": {
+                    "access": "Všeobecné",
+                    "bicycle": "Bicykle",
+                    "foot": "Chodci",
+                    "horse": "Kone",
+                    "motor_vehicle": "Motorové vozidlá"
                 }
             },
                 }
             },
+            "access_simple": {
+                "label": "Prístup",
+                "placeholder": "áno"
+            },
+            "access_toilets": {
+                "label": "Prístup"
+            },
             "address": {
                 "label": "Adresa",
                 "placeholders": {
             "address": {
                 "label": "Adresa",
                 "placeholders": {
-                    "housename": "Názov domu",
-                    "number": "123",
-                    "street": "Ulica",
                     "city": "Mesto",
                     "city": "Mesto",
-                    "postcode": "PSČ"
+                    "country": "Štát",
+                    "district": "Okres",
+                    "hamlet": "Osada/Samota",
+                    "housename": "Meno domu",
+                    "housenumber": "123",
+                    "place": "Obec",
+                    "postcode": "PSČ",
+                    "province": "Provincia",
+                    "state": "Štát",
+                    "street": "Ulica",
+                    "subdistrict": "Podoblasť",
+                    "suburb": "Predmestie"
                 }
             },
             "admin_level": {
                 "label": "Administratívna úroveň"
             },
                 }
             },
             "admin_level": {
                 "label": "Administratívna úroveň"
             },
+            "aerialway": {
+                "label": "Typ"
+            },
+            "aerialway/access": {
+                "label": "Prístup",
+                "options": {
+                    "both": "Obidva",
+                    "entry": "Vchod",
+                    "exit": "Východ"
+                }
+            },
+            "aerialway/bubble": {
+                "label": "Štít proti vetru"
+            },
+            "aerialway/capacity": {
+                "label": "Kapacita (za hodinu)",
+                "placeholder": "500, 2500, 5000..."
+            },
+            "aerialway/duration": {
+                "label": "Dĺžka trvania (minút)",
+                "placeholder": "1, 2, 3..."
+            },
+            "aerialway/heating": {
+                "label": "Vyhrievaný"
+            },
+            "aerialway/occupancy": {
+                "label": "Kapacita",
+                "placeholder": "2, 4, 8..."
+            },
+            "aerialway/summer/access": {
+                "label": "Prístup (leto)",
+                "options": {
+                    "both": "Obidva",
+                    "entry": "Vchod",
+                    "exit": "Východ"
+                }
+            },
             "aeroway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "amenity": {
                 "label": "Typ"
             },
             "aeroway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "amenity": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "artist": {
+                "label": "Umelec"
+            },
+            "artwork_type": {
+                "label": "Typ"
+            },
             "atm": {
                 "label": "Bankomat"
             },
             "atm": {
                 "label": "Bankomat"
             },
+            "backrest": {
+                "label": "Operadlo"
+            },
             "barrier": {
                 "label": "Typ"
             },
             "barrier": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "bench": {
+                "label": "Lavička"
+            },
             "bicycle_parking": {
                 "label": "Typ"
             },
             "bicycle_parking": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "boundary": {
+                "label": "Typ"
+            },
+            "brand": {
+                "label": "Značka"
+            },
             "building": {
                 "label": "Budova"
             },
             "building_area": {
                 "label": "Budova"
             },
             "building": {
                 "label": "Budova"
             },
             "building_area": {
                 "label": "Budova"
             },
-            "building_yes": {
-                "label": "Budova"
-            },
             "capacity": {
             "capacity": {
-                "label": "Kapacita"
+                "label": "Kapacita",
+                "placeholder": "50, 100, 200..."
             },
             "cardinal_direction": {
             },
             "cardinal_direction": {
-                "label": "Smer"
+                "label": "Smer",
+                "options": {
+                    "E": "Východ",
+                    "ENE": "Východo-severovýchod",
+                    "ESE": "Východo-juhovýchod",
+                    "N": "Sever",
+                    "NE": "Severtovýchod",
+                    "NNE": "Severo-severovýchod",
+                    "NNW": "Severo-severozápad",
+                    "NW": "Severozápad",
+                    "S": "Juh",
+                    "SE": "Juhovýchod",
+                    "SSE": "Juho-juhovýchod",
+                    "SSW": "Juho-juhozápad",
+                    "SW": "Juhozápad",
+                    "W": "Západ",
+                    "WNW": "Západo-severozápad",
+                    "WSW": "Západo-juhozápad"
+                }
             },
             "clock_direction": {
                 "label": "Smer",
                 "options": {
             },
             "clock_direction": {
                 "label": "Smer",
                 "options": {
-                    "clockwise": "V smere hodinových ručičiek",
-                    "anticlockwise": "Proti smeru hodinových ručičiek"
+                    "anticlockwise": "Proti smeru hodinových ručičiek",
+                    "clockwise": "V smere hodinových ručičiek"
                 }
             },
             "collection_times": {
                 }
             },
             "collection_times": {
             "construction": {
                 "label": "Typ"
             },
             "construction": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "content": {
+                "label": "Obsah"
+            },
             "country": {
                 "label": "štát"
             },
             "country": {
                 "label": "štát"
             },
+            "covered": {
+                "label": "Krytý"
+            },
+            "craft": {
+                "label": "Typ"
+            },
+            "crop": {
+                "label": "Pole"
+            },
             "crossing": {
                 "label": "Typ"
             },
             "cuisine": {
                 "label": "Druh jedla"
             },
             "crossing": {
                 "label": "Typ"
             },
             "cuisine": {
                 "label": "Druh jedla"
             },
+            "delivery": {
+                "label": "Zásobovnie"
+            },
             "denomination": {
                 "label": "Vierovyznanie"
             },
             "denotation": {
                 "label": "Označenie"
             },
             "denomination": {
                 "label": "Vierovyznanie"
             },
             "denotation": {
                 "label": "Označenie"
             },
+            "description": {
+                "label": "Popis"
+            },
+            "drive_through": {
+                "label": "Obslúženie z auta"
+            },
+            "electrified": {
+                "label": "Elektrifikovaná",
+                "options": {
+                    "contact_line": "Troleje",
+                    "no": "Nie",
+                    "rail": "Elektrifikované koľaje",
+                    "yes": "Áno (nešpecifikované)"
+                },
+                "placeholder": "Troleje, elektrifikované koľaje..."
+            },
             "elevation": {
                 "label": "Nadmorská výška"
             },
             "elevation": {
                 "label": "Nadmorská výška"
             },
             "entrance": {
                 "label": "Typ"
             },
             "entrance": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "except": {
+                "label": "Výnimky"
+            },
             "fax": {
             "fax": {
-                "label": "Fax"
+                "label": "Fax",
+                "placeholder": "+31 42 123 4567"
             },
             "fee": {
                 "label": "Poplatok"
             },
             },
             "fee": {
                 "label": "Poplatok"
             },
+            "fire_hydrant/type": {
+                "label": "Typ",
+                "options": {
+                    "pillar": "Stĺpik/Nadzemný",
+                    "pond": "Požiarna nádrž",
+                    "underground": "Podzemný",
+                    "wall": "Nastenný"
+                }
+            },
+            "fixme": {
+                "label": "Oprav ma!"
+            },
+            "fuel": {
+                "label": "Palivo"
+            },
+            "fuel/biodiesel": {
+                "label": "Predáva Bionaftu"
+            },
+            "fuel/diesel": {
+                "label": "Predáva naftu"
+            },
+            "fuel/e10": {
+                "label": "Predáva E10"
+            },
+            "fuel/e85": {
+                "label": "Predáva E85"
+            },
+            "fuel/lpg": {
+                "label": "Predáva LPG"
+            },
+            "fuel/octane_100": {
+                "label": "Predáva 100 oktánový benzín"
+            },
+            "fuel/octane_91": {
+                "label": "Predáva 91 oktánový benzín"
+            },
+            "fuel/octane_95": {
+                "label": "Predáva 95 oktánový benzín"
+            },
+            "fuel/octane_98": {
+                "label": "Predáva 98 oktánový benzín"
+            },
+            "gauge": {
+                "label": "Rozchod"
+            },
+            "gender": {
+                "label": "Pohlavie",
+                "options": {
+                    "female": "Ženy",
+                    "male": "Muži",
+                    "unisex": "Unisex"
+                },
+                "placeholder": "Neznáme"
+            },
+            "generator/method": {
+                "label": "Metóda"
+            },
+            "generator/source": {
+                "label": "Zroj"
+            },
+            "generator/type": {
+                "label": "Typ"
+            },
+            "golf_hole": {
+                "label": "Referenčné čislo",
+                "placeholder": "Číslo jamky (1-18)"
+            },
+            "handicap": {
+                "label": "Handicap",
+                "placeholder": "1-18"
+            },
             "highway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "historic": {
                 "label": "Typ"
             },
             "highway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "historic": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "hoops": {
+                "label": "Koše",
+                "placeholder": "1, 2, 4..."
+            },
             "iata": {
                 "label": "IATA"
             },
             "iata": {
                 "label": "IATA"
             },
             "incline": {
                 "label": "Sklon"
             },
             "incline": {
                 "label": "Sklon"
             },
+            "incline_steps": {
+                "label": "Sklon",
+                "options": {
+                    "down": "Nadol",
+                    "up": "Nahor"
+                }
+            },
+            "information": {
+                "label": "Typ"
+            },
             "internet_access": {
                 "label": "Prístup k Internetu",
                 "options": {
             "internet_access": {
                 "label": "Prístup k Internetu",
                 "options": {
-                    "wlan": "Wifi",
+                    "no": "Nie",
+                    "terminal": "Terminál",
                     "wired": "Káblom",
                     "wired": "Káblom",
-                    "terminal": "Terminál"
+                    "wlan": "Wifi",
+                    "yes": "Áno"
                 }
             },
                 }
             },
+            "lamp_type": {
+                "label": "Typ"
+            },
             "landuse": {
                 "label": "Typ"
             },
             "lanes": {
             "landuse": {
                 "label": "Typ"
             },
             "lanes": {
-                "label": "Pruhov"
+                "label": "Pruhov",
+                "placeholder": "1, 2, 3..."
             },
             "layer": {
                 "label": "Vrstva"
             },
             },
             "layer": {
                 "label": "Vrstva"
             },
+            "leaf_cycle": {
+                "label": "Opadavosť",
+                "options": {
+                    "deciduous": "Opadavý",
+                    "evergreen": "Neopadavý",
+                    "mixed": "Zmiešaný",
+                    "semi_deciduous": "Krátkoopadavý",
+                    "semi_evergreen": "Poloopadavý"
+                }
+            },
+            "leaf_type": {
+                "label": "Typ listov",
+                "options": {
+                    "broadleaved": "Širokolisté",
+                    "leafless": "Bezlisté",
+                    "mixed": "Zmiešané",
+                    "needleleaved": "Ihličnaté"
+                }
+            },
             "leisure": {
                 "label": "Typ"
             },
             "leisure": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "length": {
+                "label": "Dĺžka (metrov)"
+            },
             "levels": {
             "levels": {
-                "label": "Poschodia"
+                "label": "Poschodia",
+                "placeholder": "2, 4, 6..."
+            },
+            "lit": {
+                "label": "Osvetlená"
             },
             "location": {
                 "label": "Poloha"
             },
             "location": {
                 "label": "Poloha"
                 "label": "Typ"
             },
             "maxspeed": {
                 "label": "Typ"
             },
             "maxspeed": {
-                "label": "Povolená rýchlosť"
+                "label": "Povolená rýchlosť",
+                "placeholder": "40, 50, 60..."
+            },
+            "mtb/scale": {
+                "label": "Obtiažnosť pre horské bicykle",
+                "options": {
+                    "0": "0: Štrk/zhutnená pôda, bez prekážok, široké zákruty",
+                    "1": "1: Miestami nespevnený povrch, malé prekážky, široké zákruty",
+                    "2": "2: Väčšinou nespevnený povrch, veľké prekážky, ľahké vlásenky",
+                    "3": "3: Klzký povrch, veľké prekážky, úzke vlásenky",
+                    "4": "4: Nespevnený povrch alebo balvany, nebezpečné vlásenky",
+                    "5": "5: Najväčšia obtiažnosť, skalné polia, zosuvy pôdy",
+                    "6": "6: Nezjazdné okrem najlepších horských bicyklistov"
+                },
+                "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
+            },
+            "mtb/scale/imba": {
+                "label": "Obtiažnosť podľa IMBA",
+                "options": {
+                    "0": "Najľahšia (biely kruh)",
+                    "1": "Ľahká (zelený kruh)",
+                    "2": "Stredná (modrý štvorec)",
+                    "3": "Ťažká (čierny kosoštvorec)",
+                    "4": "Veľmi ťažká (dvojitý čierny kosoštvorec)"
+                },
+                "placeholder": "Lahká, stredná, ťažká..."
+            },
+            "mtb/scale/uphill": {
+                "label": "Obtiažnosť jazdy do kopca",
+                "options": {
+                    "0": "0: Priem. sklon <10%, štrk/udupaná hlina, bez prekážok",
+                    "1": "1: Priem. sklon <15%, štrk/udupaná hlina, niekoľko malých objektov",
+                    "2": "2: Priem. sklon <20%, stabilný povrch, kamene/korene veľkosti päste",
+                    "3": "3: Priem. sklon <25%, premenlivý povrch, kamene/korene veľkosti päste",
+                    "4": "4: Priem. sklon <30%, nevhodné podmienky, veľké kamene/konáre",
+                    "5": "5: Veľmi strmé, bicykel sa musí tlačiť alebo preniesť"
+                },
+                "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
             },
             "name": {
             },
             "name": {
-                "label": "Názov"
+                "label": "Názov",
+                "placeholder": "Vlastné meno objektu (nepovinné)"
             },
             "natural": {
                 "label": "Prírodný"
             },
             "natural": {
                 "label": "Prírodný"
                 "label": "Typ"
             },
             "oneway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "oneway": {
-                "label": "Jednosmerná"
+                "label": "Jednosmerná",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "undefined": "Pravdepodobne nie",
+                    "yes": "Áno"
+                }
             },
             "oneway_yes": {
             },
             "oneway_yes": {
-                "label": "Jednosmerná"
+                "label": "Jednosmerná",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "undefined": "Pravdepodobne áno",
+                    "yes": "Áno"
+                }
             },
             "opening_hours": {
                 "label": "Hodiny"
             },
             "opening_hours": {
                 "label": "Hodiny"
             "operator": {
                 "label": "Operátor"
             },
             "operator": {
                 "label": "Operátor"
             },
+            "par": {
+                "label": "Par",
+                "placeholder": "3, 4, 5..."
+            },
             "park_ride": {
                 "label": "Odstavné parkovisko"
             },
             "parking": {
             "park_ride": {
                 "label": "Odstavné parkovisko"
             },
             "parking": {
-                "label": "Typ"
+                "label": "Typ",
+                "options": {
+                    "carports": "Kryté",
+                    "garage_boxes": "Garáže",
+                    "lane": "Postranné",
+                    "multi-storey": "Viacúrovňové",
+                    "sheds": "Šopy",
+                    "surface": "Povrch",
+                    "underground": "Podzemné"
+                }
             },
             "phone": {
             },
             "phone": {
-                "label": "Telefón"
+                "label": "Telefón",
+                "placeholder": "+31 42 123 4567"
+            },
+            "piste/difficulty": {
+                "label": "Obtiažnosť",
+                "options": {
+                    "advanced": "Pokročilá (čierny kosoštvorec)",
+                    "easy": "Ľahká (zelený kruh)",
+                    "expert": "Pre expertov (dvojitý čierny kosoštvorec)",
+                    "extreme": "Extrémna (potrebné horolezecké vybavenie)",
+                    "freeride": "Voľný zjazd (mimo zjazdovky)",
+                    "intermediate": "Stredná (modrý štvorec)",
+                    "novice": "Pre začiatočníkov (inštruktážny)"
+                },
+                "placeholder": "Ľahká, stredná, pokročilá..."
+            },
+            "piste/grooming": {
+                "label": "Úprava",
+                "options": {
+                    "backcountry": "Bežky",
+                    "classic": "Klasické",
+                    "classic+skating": "Klasické a korčuľovanie",
+                    "mogul": "Bubny",
+                    "scooter": "Snežné skútre",
+                    "skating": "Korčuľovanie"
+                }
+            },
+            "piste/type": {
+                "label": "Typ",
+                "options": {
+                    "downhill": "Zjazd",
+                    "hike": "Pešie túry",
+                    "ice_skate": "Korčuľovanie",
+                    "nordic": "Severské lyžovanie",
+                    "playground": "Ihrisko",
+                    "skitour": "Bežkovanie do kopca",
+                    "sled": "Sánky",
+                    "sleigh": "Záprah",
+                    "snow_park": "Snežný park"
+                }
             },
             "place": {
                 "label": "Typ"
             },
             },
             "place": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "population": {
+                "label": "Populácia"
+            },
             "power": {
                 "label": "Typ"
             },
             "power": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "power_supply": {
+                "label": "Elektrický zdoj"
+            },
             "railway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "railway": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "recycling/cans": {
+                "label": "Plechovky"
+            },
+            "recycling/clothes": {
+                "label": "Oblečenie"
+            },
+            "recycling/glass": {
+                "label": "Sklo"
+            },
+            "recycling/paper": {
+                "label": "Papier"
+            },
             "ref": {
                 "label": "Referenčné čislo"
             },
             "ref": {
                 "label": "Referenčné čislo"
             },
+            "relation": {
+                "label": "Typ"
+            },
             "religion": {
             "religion": {
-                "label": "Náboženstvo",
-                "options": {
-                    "christian": "Kresťanstvo",
-                    "muslim": "Islam",
-                    "buddhist": "Budhizmus",
-                    "jewish": "Židovské",
-                    "hindu": "Hinduistické",
-                    "shinto": "Šintuizmus",
-                    "taoist": "Taoizmus"
-                }
+                "label": "Náboženstvo"
+            },
+            "restriction": {
+                "label": "Typ"
+            },
+            "restrictions": {
+                "label": "Zákazy odbočovanie"
+            },
+            "route": {
+                "label": "Typ"
+            },
+            "route_master": {
+                "label": "Typ"
             },
             "sac_scale": {
             },
             "sac_scale": {
-                "label": "Obtiažnosť chodníka"
+                "label": "Obtiažnosť turistickej trasy",
+                "options": {
+                    "alpine_hiking": "T4: Vysokohorská  turistika",
+                    "demanding_alpine_hiking": "T5: Náročná vysokohorská turistika",
+                    "demanding_mountain_hiking": "T3: Náročná horská turistika",
+                    "difficult_alpine_hiking": "T6: Obtiažna vysokohorská turistika",
+                    "hiking": "T1: Turistika",
+                    "mountain_hiking": "T2: Horská turistika"
+                },
+                "placeholder": "Horská turistika, vysokohorská turistika..."
+            },
+            "sanitary_dump_station": {
+                "label": "Vyprázdňovanie toaliet"
+            },
+            "seasonal": {
+                "label": "Sezónne"
             },
             "service": {
                 "label": "Typ"
             },
             },
             "service": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "service/bicycle/chain_tool": {
+                "label": "Oprava reťaze",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "undefined": "Pravdepodobne nie",
+                    "yes": "Áno"
+                }
+            },
+            "service/bicycle/pump": {
+                "label": "Vzduchová pumpa",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "undefined": "Pravdepodobne nie",
+                    "yes": "Áno"
+                }
+            },
+            "service_rail": {
+                "label": "Typ koľaje",
+                "options": {
+                    "crossover": "Výhybka",
+                    "siding": "Výhybňa",
+                    "spur": "Vlečka",
+                    "yard": "Zoraďovacia koľaj"
+                }
+            },
             "shelter": {
                 "label": "Prístrešok"
             },
             "shelter": {
                 "label": "Prístrešok"
             },
+            "shelter_type": {
+                "label": "Typ"
+            },
             "shop": {
                 "label": "Typ"
             },
             "shop": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "sloped_curb": {
+                "label": "Znížený obrubník"
+            },
+            "smoking": {
+                "label": "Fajčenie",
+                "options": {
+                    "dedicated": "Určený pre fajčiarov (napr. fajčiarský klub)",
+                    "isolated": "Vo fajčiarskom priestore, fyzicky oddelený",
+                    "no": "Zákaz fajčenia",
+                    "outside": "Vo vonkajšich priestoroch",
+                    "separated": "Vo fajčiarskom priestore, bez fyzického oddelenia",
+                    "yes": "Povolené všade"
+                },
+                "placeholder": "Nie, odelene, áno..."
+            },
+            "smoothness": {
+                "label": "Rovnosť vozovky",
+                "options": {
+                    "bad": "Pevné kolesá: trekový bicykel, auto, rikša",
+                    "excellent": "Malé kolieska: kolieskové korčule, skateboard",
+                    "good": "Tenké kolesá: závodný bicykel",
+                    "horrible": "Off-road: výkonné off-road vozidlo",
+                    "impassable": "Nepriechodné / Nie pre kolesové vozidlá",
+                    "intermediate": "Kolesá: mestský bicykel, invalidný vozík, skúter",
+                    "very_bad": "Zvýšený podvozok: ľahké off-road vozidlo",
+                    "very_horrible": "Špecializovaný off-road: traktor, štvorkolka"
+                },
+                "placeholder": "Malé kolieska, kolesá, off-road..."
+            },
+            "social_facility_for": {
+                "label": "Služby poskytované pre",
+                "placeholder": "Bezdomovcov, postihnutých, deti, atď."
+            },
             "source": {
                 "label": "Zroj"
             },
             "sport": {
                 "label": "Šport"
             },
             "source": {
                 "label": "Zroj"
             },
             "sport": {
                 "label": "Šport"
             },
+            "sport_ice": {
+                "label": "Šport"
+            },
+            "sport_racing": {
+                "label": "Šport"
+            },
             "structure": {
                 "label": "Štruktúra",
                 "options": {
                     "bridge": "Most",
             "structure": {
                 "label": "Štruktúra",
                 "options": {
                     "bridge": "Most",
-                    "tunnel": "Tunel",
+                    "cutting": "Výkop",
                     "embankment": "Násyp",
                     "embankment": "Násyp",
-                    "cutting": "Výkop"
-                }
+                    "ford": "Brod",
+                    "tunnel": "Tunel"
+                },
+                "placeholder": "Neznáme"
+            },
+            "studio_type": {
+                "label": "Typ"
+            },
+            "substation": {
+                "label": "Typ"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Pod dohľadom"
             },
             "supervised": {
                 "label": "Pod dohľadom"
             "surface": {
                 "label": "Povrch"
             },
             "surface": {
                 "label": "Povrch"
             },
+            "tactile_paving": {
+                "label": "Taktilné značenie"
+            },
+            "takeaway": {
+                "label": "Jedlo so sebou",
+                "options": {
+                    "no": "Nie",
+                    "only": "Iba so sebou",
+                    "yes": "Áno"
+                },
+                "placeholder": "Áno, Nie, Iba so sebou..."
+            },
+            "toilets/disposal": {
+                "label": "Odstraňovanie",
+                "options": {
+                    "bucket": "Suché",
+                    "chemical": "Chemické",
+                    "flush": "Splachovacie",
+                    "pitlatrine": "Latrína"
+                }
+            },
             "tourism": {
                 "label": "Typ"
             },
             "tourism": {
                 "label": "Typ"
             },
                 "label": "Typ veže"
             },
             "tracktype": {
                 "label": "Typ veže"
             },
             "tracktype": {
-                "label": "Typ"
+                "label": "Typ lesnej cesty",
+                "options": {
+                    "grade1": "Pevná: spevnený alebo silne skompaktnený povrch",
+                    "grade2": "Väčšinou pevná: štrk zmiešaný s mäkkými materiálmi",
+                    "grade3": "Vyvážená zmes tvrdých a mäkkých materiálov",
+                    "grade4": "Väčšinou jemná: pôda/piesok/tráva s zmiešané s tvrdým materiálom",
+                    "grade5": "Mäkká: pôda/piesok/tráva"
+                },
+                "placeholder": "Pevná, väčšinou pevná, mäkká..."
             },
             "trail_visibility": {
             },
             "trail_visibility": {
-                "label": "Viditeľnosť trasy"
+                "label": "Viditeľnosť trasy",
+                "options": {
+                    "bad": "Zlá: bez značenia, chodník občas nepozorovateľný",
+                    "excellent": "Výborná: jednoznačný chodník alebo časté značenie",
+                    "good": "Dobrá: značenie viditeľné, občasne vyžaduje hľadanie",
+                    "horrible": "Veľmi zlá: často bez chodníka, čiastočne vyžaduje orientačné zručnosti",
+                    "intermediate": "Stredná: riedke značenie, chodník zväčša viditeľný",
+                    "no": "Nie: bez chodníka, vyžaduje výborné orientačné zručnosti"
+                },
+                "placeholder": "Výborná, dobrá, zlá..."
+            },
+            "trees": {
+                "label": "Stromy"
+            },
+            "tunnel": {
+                "label": "Tunel"
+            },
+            "vending": {
+                "label": "Typ tovaru"
             },
             "water": {
                 "label": "Typ"
             },
             },
             "water": {
                 "label": "Typ"
             },
+            "water_point": {
+                "label": "Zdroj vody"
+            },
             "waterway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "website": {
             "waterway": {
                 "label": "Typ"
             },
             "website": {
-                "label": "Internetová stránka"
+                "label": "Internetová stránka",
+                "placeholder": "http://adresa.sk/"
             },
             "wetland": {
                 "label": "Typ"
             },
             "wetland": {
                 "label": "Typ"
             "wheelchair": {
                 "label": "Prístup pre vozičkárov"
             },
             "wheelchair": {
                 "label": "Prístup pre vozičkárov"
             },
+            "width": {
+                "label": "Šírka (metrov)"
+            },
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipédia"
             "wikipedia": {
                 "label": "Wikipédia"
-            },
-            "wood": {
-                "label": "Typ"
             }
         },
         "presets": {
             }
         },
         "presets": {
+            "address": {
+                "name": "Adresa",
+                "terms": "adresa,ŠPZ,SPZ,ulica"
+            },
+            "aerialway": {
+                "name": "Vzdušná doprava",
+                "terms": "vzdusna doprava,letisko,lanovka,vlek"
+            },
+            "aerialway/cable_car": {
+                "name": "Kabínková lanovka",
+                "terms": "kyvadlova lanovka,kyvadlo,lanovka,kabínka,kabinka"
+            },
+            "aerialway/chair_lift": {
+                "name": "Kabínková lanovka",
+                "terms": "kabinkova lanovka,lanovka,kabinky,kabínky"
+            },
+            "aerialway/gondola": {
+                "name": "Kyvadlová lanovka",
+                "terms": "kyvadlova lanovka,kyvadlo,lanovka,kabínka,kabinka"
+            },
+            "aerialway/magic_carpet": {
+                "name": "Pásový vlek",
+                "terms": "pasovy vlek"
+            },
+            "aerialway/platter": {
+                "name": "Kotvový vlek",
+                "terms": "kotvovy vlek,kotva"
+            },
+            "aerialway/pylon": {
+                "name": "Stožiar lanovky",
+                "terms": "stoziar lanovky,stoziar"
+            },
+            "aerialway/rope_tow": {
+                "name": "Lanový vlek",
+                "terms": "lanovy vlek"
+            },
+            "aerialway/station": {
+                "name": "Stanica lanovky",
+                "terms": "lanovkova stanica,lanovková stanica"
+            },
+            "aerialway/t-bar": {
+                "name": "Vlek s dvojmiestnou kotvou",
+                "terms": "T kotva,teckova kotva,téčková kotva"
+            },
             "aeroway": {
             "aeroway": {
-                "name": "Letectvo"
+                "name": "Letectvo",
+                "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
             },
             "aeroway/aerodrome": {
                 "name": "Letisko",
             },
             "aeroway/aerodrome": {
                 "name": "Letisko",
-                "terms": "lietadlo,letisko,letisková plocha"
+                "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
+            },
+            "aeroway/apron": {
+                "name": "Odbavovacia plocha",
+                "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
+            },
+            "aeroway/gate": {
+                "name": "Letiskový východ",
+                "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
+            },
+            "aeroway/hangar": {
+                "name": "Hangár",
+                "terms": "hangar,hangár,letisko"
+            },
+            "aeroway/helipad": {
+                "name": "Heliport",
+                "terms": "vrtuľník,helikoptéra,pristávacia plocha,heliport,helipad,vrtulnik,helikoptera,pristavacia plocha"
+            },
+            "aeroway/runway": {
+                "name": "Vzletová dráha",
+                "terms": "pristávacia dráha, vzletová dráha, pristávací pruh,pristavacia draha,vzletova draha, pristavaci pruh"
+            },
+            "aeroway/taxiway": {
+                "name": "Rolovacia dráha",
+                "terms": "rolovanie, rolovacia draha, rolovacia dráha"
+            },
+            "aeroway/terminal": {
+                "name": "Letiskový terminál",
+                "terms": "letisko,terminal,terminál,letiskový terminál,letiskovy terminal"
+            },
+            "amenity": {
+                "name": "Občianska vybavenosť",
+                "terms": "služba,sluzba,socialna vybavenosť,socialna vybavenost"
+            },
+            "amenity/arts_centre": {
+                "name": "Galéria umenia",
+                "terms": "galeria,centrum umenia,umenie,obrazy,sochy,malby,maľby"
+            },
+            "amenity/atm": {
+                "name": "Bankomat",
+                "terms": "bankomat,peňažný automat"
+            },
+            "amenity/bank": {
+                "name": "Banka",
+                "terms": "banka,pobočka,sporiteľna"
+            },
+            "amenity/bar": {
+                "name": "Bar",
+                "terms": "bar,klub"
+            },
+            "amenity/bbq": {
+                "name": "Stanovište pre gril",
+                "terms": "stanoviste pre girl,bbq,barbicue,opekanie,grilovanie,grilovačka,grilovacka"
+            },
+            "amenity/bench": {
+                "name": "Lavička",
+                "terms": "lavička,lavicka"
+            },
+            "amenity/bicycle_parking": {
+                "name": "Stojan pre bicykle",
+                "terms": "stojan,stojan na bicykle,odstavna plocha, odstavná plocha"
+            },
+            "amenity/bicycle_rental": {
+                "name": "Prenájom bicyklov",
+                "terms": "požičovňa bicyklov, pozicovna bicyklov,cyklopožičovňa,cyklopozicovna"
+            },
+            "amenity/bicycle_repair_station": {
+                "name": "Stojan pre opravu bicyklov",
+                "terms": "stojan,oprava,bicykle,bicykel,reťaz,retaz,pumpa,hustilka,vzduch,koleso,kolesá,kolesa"
+            },
+            "amenity/biergarten": {
+                "name": "Záhradná piváreň",
+                "terms": "zahradna pivaren,pivnica,hostinec,krčma,krcma,vonkajšie posedenie,vonkajsie posedenie"
+            },
+            "amenity/boat_rental": {
+                "name": "Prenájom lodí",
+                "terms": "prenajom lodi,požičovňa lodí,pozicovna lodi,prenájom člnov,prenajom clnov,pozivocna clnov,požičovňa člnov, čln,cln,člny,clny,lode,skútre,skutre,vodné skútre,vodne skutre"
+            },
+            "amenity/bureau_de_change": {
+                "name": "Zmenáreň",
+                "terms": "zmenaren,valuty,cudzia mena, výmena peňazí,vymena penazi"
+            },
+            "amenity/bus_station": {
+                "name": "Autobusová zastávka",
+                "terms": "autobusova zastavka,zastávka,zastavka,stanica,autobus,mhd"
+            },
+            "amenity/cafe": {
+                "name": "Kaviareň",
+                "terms": "kaviareň,kaviaren"
+            },
+            "amenity/car_rental": {
+                "name": "Autopožičovňa",
+                "terms": "požičovňa áut,autopožičovňa,pozicovna aut,autopozicovna,prenájom áut,prenajom aut"
+            },
+            "amenity/car_sharing": {
+                "name": "Zdieľanie áut",
+                "terms": "zdieľanie áut,zdielanie aut,car sharing,car-sharing,carsharing"
+            },
+            "amenity/car_wash": {
+                "name": "Autoumyváreň",
+                "terms": "umyváreň automobilov,umyváreň áut,autoumyváreň,autoumyvárka,umyvaren utomobilov,umyvaren aut,autoumyvaren,autoumyvarka"
+            },
+            "amenity/charging_station": {
+                "name": "Nabíjacia stanica",
+                "terms": "nabijacia stanica,elektromobil,nabíjačka,nabijacka,"
+            },
+            "amenity/childcare": {
+                "name": "Detská starostlivosť",
+                "terms": "detska starostlivost,skolka,škôlka,jasle,jasličky,jaslicky"
+            },
+            "amenity/cinema": {
+                "name": "Kino",
+                "terms": "veľké plátno,film,pohyblivé obrázky,filmový dom,filmové divadlo,najbližšie kino,premietanie,multiplex,kultúrny dom,dom kutúry,3D kino,velke platno,pohyblivé obrazky,filmovy dom,filmove divadlo,najblizsie kino,kulturny dom,dom kultury"
+            },
+            "amenity/clinic": {
+                "name": "Klinika",
+                "terms": "doktor,ambulancia"
+            },
+            "amenity/clock": {
+                "name": "Hodiny",
+                "terms": "hodiny,čas,cas"
+            },
+            "amenity/college": {
+                "name": "Vysoká škola",
+                "terms": "vysoka skola"
+            },
+            "amenity/community_centre": {
+                "name": "Komunitné centrum",
+                "terms": "komunitne centrum,centrum voľného času,centrum volneho casu,cvc,cvč,krúžky,kruzky,vzdelavanie,vzdelávanie,výchova,vychova"
+            },
+            "amenity/compressed_air": {
+                "name": "Stlačený vzduch",
+                "terms": "stlaceny vzduch,kompresor"
+            },
+            "amenity/courthouse": {
+                "name": "Súd",
+                "terms": "sud,súdna sieň,sudna sien,súdny dvor,sudny dvor"
+            },
+            "amenity/dentist": {
+                "name": "Zubár",
+                "terms": "zubar,stomatológia,stomatologia"
+            },
+            "amenity/doctor": {
+                "name": "Lekár",
+                "terms": "lekar,doktor,ordinácia,ordinacia"
+            },
+            "amenity/dojo": {
+                "name": "Škola bojových umení",
+                "terms": "skola bojovych umeni,dojo,karate,kugfu,aikido"
+            },
+            "amenity/drinking_water": {
+                "name": "Pitná voda",
+                "terms": "fontánka na pitie, voda na pitie,pitna voda,pitná voda,fontanka na pitie,voda na pitie"
+            },
+            "amenity/embassy": {
+                "name": "Veľvyslanectvo",
+                "terms": "ambasáda,ambasada,zastupiteľstvo,zastupitelstvo,veľvyslanectvo,velvyslanectvo"
+            },
+            "amenity/fast_food": {
+                "name": "Rýchle občerstvenie",
+                "terms": "rychle obcerstvenie,rýchle občerstvenie,fastfood, fast food"
+            },
+            "amenity/fire_station": {
+                "name": "Požiarna stanica",
+                "terms": "hasici,poziarnici,hasicska zbrojnica,hasiči,požiarnici,hasičská zbrojnica"
+            },
+            "amenity/fountain": {
+                "name": "Fontána",
+                "terms": "fontana,fontána,fontánka,fontanka"
+            },
+            "amenity/fuel": {
+                "name": "Čerpacia stanica",
+                "terms": "Pumpa,čerpacia stanica,cerpacia stanica,benzinka,benzínka"
+            },
+            "amenity/grave_yard": {
+                "name": "Pohrebisko",
+                "terms": "cintorin,cintorín,pohrebnź ústav,pohrebny ustav,pohreb"
+            },
+            "amenity/grit_bin": {
+                "name": "Nádoba s posypom",
+                "terms": "nadoba s posypom,posyp,strk,štrk,posypový materiál,posypovy material"
+            },
+            "amenity/hospital": {
+                "name": "Nemocničný areál",
+                "terms": "nemocnicny areal,nemocnica,poliklinika"
+            },
+            "amenity/kindergarten": {
+                "name": "Detská škôlka",
+                "terms": "detska skolka,škôlka,skolka"
+            },
+            "amenity/library": {
+                "name": "Knižnica",
+                "terms": "Kniznica,biblioteka,bibliotéka,skriptáren,skriptaren"
+            },
+            "amenity/marketplace": {
+                "name": "Tržnica",
+                "terms": "trznica,trhovisko,burza,bazár,bazar,trhy,trh"
+            },
+            "amenity/nightclub": {
+                "name": "Nočný klub",
+                "terms": "nocny klub"
+            },
+            "amenity/parking": {
+                "name": "Parkovisko",
+                "terms": "parkovisko,parkovanie,garaz,garáž"
+            },
+            "amenity/parking_entrance": {
+                "name": "Vhod/východ do garáže",
+                "terms": "vchod/vychod do garaze,vchod,vychod,garáž,garaz,parkovanie"
+            },
+            "amenity/pharmacy": {
+                "name": "Lekáreň",
+                "terms": "lekaren,farmácia,farmacia,lieky,výdajňa liekov,vydajna liekov"
+            },
+            "amenity/place_of_worship": {
+                "name": "Náboženské miesto",
+                "terms": "kostol,kaplnka,chrám,katedrála,bazilika,dom Boží,dom modlitieb,misia,mešita,minaret,synagóga,dóm,svätostánok, oratórium,fara,diecéza,stupa,chram,dom bozi,mesita,synagoga,dom,svatostanok,oratorium,dieceza"
+            },
+            "amenity/place_of_worship/buddhist": {
+                "name": "Budhistický chrám",
+                "terms": "stupa,vihara,kláštor,pagoda,zendo,dojo,chrám,klastor,chram"
+            },
+            "amenity/place_of_worship/christian": {
+                "name": "Kostol",
+                "terms": "kresťanský,kostol,kaplnka,chrám,katedrála,bazilika,dom Boží,dom modlitieb,misia,dóm,svätostánok, oratórium,fara,diecéza,krestansky,katolícky,katolicky,evanielický,evanielicky,chram,katedrala,dom bozi,dom,svatostanok,oratorium,dieceza"
+            },
+            "amenity/place_of_worship/jewish": {
+                "name": "Synagóga",
+                "terms": "Židovský,synagóga,zidovsky,synagoga"
+            },
+            "amenity/place_of_worship/muslim": {
+                "name": "Mešita",
+                "terms": "moslimský,mešita,moslimsky,mesita,minaret,islam"
+            },
+            "amenity/police": {
+                "name": "Polícia",
+                "terms": "polícia,mestská polícia,verejná bezpečnosť,fízli,poliši,zákon,policia,mestska policia,verejna bezpecnost,fizli,polisi,zakon"
+            },
+            "amenity/post_box": {
+                "name": "Poštová schránka",
+                "terms": "schránka,list,zásielka,výber zásielok,schranka,zasielka,vyber zasielok"
+            },
+            "amenity/post_office": {
+                "name": "Pošta",
+                "terms": "posta,Poštový úrad,postovy urad,slovenská pošta,slovenska posta"
+            },
+            "amenity/pub": {
+                "name": "Krčma",
+                "terms": "krcma,hostinec,hospoda,šenk,senk,piváreň,pivaren"
+            },
+            "amenity/public_bookcase": {
+                "name": "Verejná knihovnička",
+                "terms": "verejna knihovnicka,policka na knihy,polička na knihy,verejná požičovňa kníh,verejna pozicovna knih"
+            },
+            "amenity/ranger_station": {
+                "name": "Stanica horskej služby",
+                "terms": "stanica horskej sluzby,sprava narodneho parku, správa národného parku,narodny park,národný park"
+            },
+            "amenity/recycling": {
+                "name": "Recyklácia",
+                "terms": "recyklacia, zber, recyklovanie"
+            },
+            "amenity/register_office": {
+                "name": "Matričný úrad",
+                "terms": "matricny urad,matrika"
+            },
+            "amenity/restaurant": {
+                "name": "Reštaurácia",
+                "terms": "bar,kafetéria,kantýna,jedáleň,pizzeria,jedlo,rýchloobčerstvenie,fastfood,večera,reštaurácia,reštika,jedenie,kantyna,jedalen,rychloobcerstvenie,vecera,restauracia,restika"
+            },
+            "amenity/sanitary_dump_station": {
+                "name": "Vyprázdňovanie karavánových toaliet",
+                "terms": "vyprazdnovanie karavanovych toaliet"
+            },
+            "amenity/school": {
+                "name": "Školský areál",
+                "terms": "Skolsky areal,skola,druzina"
+            },
+            "amenity/shelter": {
+                "name": "Prístrešok",
+                "terms": "pristresok,útulňa,utulna"
+            },
+            "amenity/social_facility": {
+                "name": "Sociálne zariadenie",
+                "terms": "socialne zariadenie"
+            },
+            "amenity/social_facility/food_bank": {
+                "name": "Potravinová banka",
+                "terms": "potravinova banka,vydaj jedla,výdaj jedla,jedlo,strava"
+            },
+            "amenity/social_facility/group_home": {
+                "name": "Domov dôchodcov",
+                "terms": "domov dochodcov"
+            },
+            "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
+                "name": "Ubytovňa pre bezdomovcov",
+                "terms": "ubytovna pre bezdomovcov,útulok,utulok"
+            },
+            "amenity/studio": {
+                "name": "Štúdio",
+                "terms": "Studio"
+            },
+            "amenity/swimming_pool": {
+                "name": "Plaváreň",
+                "terms": "Plavaren,kúpalisko,kupalisko"
+            },
+            "amenity/taxi": {
+                "name": "Stanovisko taxíkov",
+                "terms": "taxík, taxislužba, taxi,taxik,taxisluzba,odvoz"
+            },
+            "amenity/telephone": {
+                "name": "Telefón",
+                "terms": "telefon,telefónna búdka,telefonna budka,automat"
+            },
+            "amenity/theatre": {
+                "name": "Divadlo",
+                "terms": "divadlo,predstavenie,muzikál,hra,scéna,muzikal,scena,činohra,cinohra,balet"
+            },
+            "amenity/toilets": {
+                "name": "Toalety",
+                "terms": "záchod, záchody, toaleta, toalety, WC,zachod,zachody"
+            },
+            "amenity/townhall": {
+                "name": "Mestský úrad",
+                "terms": "radnica,obecný úrad,mestský úrad,správa,obecny urad,mestsky urad,sprava,primátor,primater,starosta"
+            },
+            "amenity/university": {
+                "name": "Univerzita",
+                "terms": "Univerzita,vysoka skola, vysoká škola"
+            },
+            "amenity/vending_machine": {
+                "name": "Automat",
+                "terms": "automat na kávu,automat na kavu,kava,nápojový utomat,napojovy automat"
+            },
+            "amenity/veterinary": {
+                "name": "Veterinár",
+                "terms": "veterinar"
+            },
+            "amenity/waste_basket": {
+                "name": "Odpadový kôš",
+                "terms": "kontajner,kôš,smeti,kos,odpad,odpadkovy kos, odpadkový kôš"
+            },
+            "area": {
+                "name": "Plocha",
+                "terms": "územie,uzemie"
+            },
+            "barrier": {
+                "name": "Bariéra",
+                "terms": "bariera,plot,zátarasa,zatarasa,blokada,blokáda,múr,mur,brána,brana,stena,rampa"
+            },
+            "barrier/block": {
+                "name": "Betónový blok",
+                "terms": "betonovy blok,beton,zatarasa,kvetináč,kvetinac"
+            },
+            "barrier/bollard": {
+                "name": "Stĺpik",
+                "terms": "stlpik,stĺp,stlptyč,tyc"
+            },
+            "barrier/cattle_grid": {
+                "name": "Mreža proti pohybu dobytka",
+                "terms": "Mreza proti pohybu dobytka,mreza,priekopa,kravy"
+            },
+            "barrier/city_wall": {
+                "name": "Mestské opevnenie",
+                "terms": "Mestske opevnenie,hradby,hradba,fortifikácia,fortifikacia,múr,mur"
+            },
+            "barrier/cycle_barrier": {
+                "name": "Zábrana pre cyklistov",
+                "terms": "Zabrana pre cyklistov,bicykel,bicykle,zatarasa,zátarasa"
+            },
+            "barrier/ditch": {
+                "name": "Priekopa",
+                "terms": "priekopa,jarok,jama,garat,kanál,kanal,stoka"
+            },
+            "barrier/entrance": {
+                "name": "Priechod",
+                "terms": "vchod,východ,vychod,únikový východ,unikovy vychod,brána,brana,dvere,vráta,vrata"
+            },
+            "barrier/fence": {
+                "name": "Plot",
+                "terms": "ohrada,pletivo,pôtik,plotik"
+            },
+            "barrier/gate": {
+                "name": "Brána",
+                "terms": "brana,vrata,dvere,vstupná brána,vstupna brana,vstup"
+            },
+            "barrier/hedge": {
+                "name": "Živý plot",
+                "terms": "zivy plot,kríky,kriky,okrasný plot,okrasny plot"
+            },
+            "barrier/kissing_gate": {
+                "name": "Zábrana pre dobytok",
+                "terms": "Zabrana pre dobytok,kravy"
+            },
+            "barrier/lift_gate": {
+                "name": "Rampa",
+                "terms": "tyc,tyč,zdvihajuca brana,zdvíhajúca brána,závora,zavora"
+            },
+            "barrier/retaining_wall": {
+                "name": "Podporná stena",
+                "terms": "Podporna stena,múr,mur,vyrovnávacia stena,vyrovnavacia stena"
+            },
+            "barrier/stile": {
+                "name": "Prielez",
+                "terms": "prielaz,rebrík,rebrik,stupačky,stupacky"
+            },
+            "barrier/toll_booth": {
+                "name": "Výber mýta",
+                "terms": "Budka pre vyber myta,mytnica,vyber myta,Búdka pre výber mýta,mýto,myto,poplatok,vstupné,vstupne,kasa,pokladna,pokladňa"
+            },
+            "barrier/wall": {
+                "name": "Múr",
+                "terms": "mur,stena"
+            },
+            "boundary/administrative": {
+                "name": "Hranica administratívneho územia",
+                "terms": "Hranica administrativneho uzemia,okres,kraj,župa,mesto,dedina,zupa"
+            },
+            "building": {
+                "name": "Budova",
+                "terms": "dom,stavba,vežiak,činžiak,veziak,cinziak,panelák,panelak,drevenica,chyža,chyza,chajda,chatž,chatrc,búda,buda"
+            },
+            "building/apartments": {
+                "name": "Bytovka",
+                "terms": "Bytovka,obytna budova,panelak,panelák,vežiak,veziak,barak,barák,činžiak,cinziak,apartmany,apartmány"
+            },
+            "building/barn": {
+                "name": "Stodola",
+                "terms": "stodola,stajňa,stajna"
+            },
+            "building/bunker": {
+                "name": "Bunker",
+                "terms": "bunker,opevnenie,pevnosť,pevnost,vojensky bunker,vojenský bunker"
+            },
+            "building/cabin": {
+                "name": "Chata",
+                "terms": "zrub,drevenica"
+            },
+            "building/cathedral": {
+                "name": "Katedrála",
+                "terms": "katedrala,kostol,chrám,chram,dom,dóm"
+            },
+            "building/chapel": {
+                "name": "Kaplnka",
+                "terms": "kaplnka,kostol"
+            },
+            "building/church": {
+                "name": "Kostol",
+                "terms": "kostol,dom,dóm,chrám,chram,bozi dom,boží dom"
+            },
+            "building/college": {
+                "name": "Budova vysokej školy",
+                "terms": "budova vysokej skoly,vysoka skola,vysoká škola"
+            },
+            "building/commercial": {
+                "name": "Komerčná budova",
+                "terms": "Obchody,firmy,firma,predaj,podnik,podniky,kancelarie,kancelárie"
+            },
+            "building/construction": {
+                "name": "Budova vo výstavbe",
+                "terms": "budova vo vystavbe,stavba,stavenisko"
+            },
+            "building/detached": {
+                "name": "Samostatný dom",
+                "terms": "samostatny dom"
+            },
+            "building/dormitory": {
+                "name": "Internát",
+                "terms": "internat,intrak,intrák"
+            },
+            "building/entrance": {
+                "name": "Vchod/východ",
+                "terms": "vchod/vychod,vchod,vychod,východ,vstup,výstup,vchodové dvere,vchodove dvere"
+            },
+            "building/garage": {
+                "name": "Garáž",
+                "terms": "garaz,garáže,garaze,parkovanie,kryté parkovanie,kryte parkovanie"
+            },
+            "building/garages": {
+                "name": "Garáže",
+                "terms": "garaze,garaz,garáž"
+            },
+            "building/greenhouse": {
+                "name": "Sklenník",
+                "terms": "sklennik,foliovník,foliovnik"
+            },
+            "building/hospital": {
+                "name": "Nemocničná budova",
+                "terms": "nemocnicna budova,nemocnica,poliklinika"
+            },
+            "building/hotel": {
+                "name": "Budova hotelu",
+                "terms": "budova hotelu"
+            },
+            "building/house": {
+                "name": "Dom",
+                "terms": "dom,vila,villa,rodinný dom,rodinny dom"
+            },
+            "building/hut": {
+                "name": "Chata",
+                "terms": "chatka,drevenica"
+            },
+            "building/industrial": {
+                "name": "Priemyselná budova",
+                "terms": "premyselna budova,industrialna,industriálna,výroba,vyroba"
+            },
+            "building/kindergarten": {
+                "name": "Budova škôlky",
+                "terms": "budova skolky,skolka,škôlka"
+            },
+            "building/public": {
+                "name": "Verejná budova",
+                "terms": "verejna budova"
+            },
+            "building/residential": {
+                "name": "Obytná budova",
+                "terms": "obytna budova,ubytovanie,bývanie,byvanie"
+            },
+            "building/retail": {
+                "name": "Budova predajne",
+                "terms": "predajna,obchod"
             },
             },
-            "aeroway/apron": {
-                "name": "Odbavovacia plocha",
-                "terms": "rampa"
+            "building/roof": {
+                "name": "Strecha",
+                "terms": "čerpacia stanica,cerpacia stanica,benzinka,benzínka"
             },
             },
-            "aeroway/gate": {
-                "name": "Letiskový východ"
+            "building/school": {
+                "name": "Školská budova",
+                "terms": "skolska budova,skola,škola"
             },
             },
-            "aeroway/hangar": {
-                "name": "Hangár"
+            "building/shed": {
+                "name": "Šopa",
+                "terms": "sopa,pristresok,prístrešok,kôlňa,kolna"
             },
             },
-            "aeroway/helipad": {
-                "name": "Heliport",
-                "terms": "vrtuľník,helikoptéra,pristávacia plocha pre helikoptéry,heliport"
+            "building/stable": {
+                "name": "Stajňa",
+                "terms": "stajna"
             },
             },
-            "aeroway/runway": {
-                "name": "Vzletová dráha",
-                "terms": "pristávacia dráha, rozjazdová dráha, pristávací pruh"
+            "building/static_caravan": {
+                "name": "Statický karavan",
+                "terms": "staticky karavan"
             },
             },
-            "aeroway/taxiway": {
-                "name": "Rolovacia dráha"
+            "building/terrace": {
+                "name": "Radová zástavba",
+                "terms": "radova zastavba,radovka"
             },
             },
-            "aeroway/terminal": {
-                "name": "Letiskový terminál",
-                "terms": "letisko"
+            "building/train_station": {
+                "name": "Železničná stanica",
+                "terms": "zeleznicna stanica,železnica,zeleznica"
             },
             },
-            "amenity": {
-                "name": "Občianska vybavenosť"
+            "building/university": {
+                "name": "Univerzitná budova",
+                "terms": "univerzitna budova,univerzita"
             },
             },
-            "amenity/atm": {
-                "name": "Bankomat"
+            "building/warehouse": {
+                "name": "Sklad",
+                "terms": "velkosklad,malosklad,skladisko"
             },
             },
-            "amenity/bank": {
-                "name": "Banka",
-                "terms": "pokladne,pobočka,kreditná únia,depozitár,pokladnica,fondy,investícia,firma,rezerva,zásoba,akcie,trezor"
+            "craft": {
+                "name": "Remeslo",
+                "terms": "zručnosť,remeselníctvo,cech"
             },
             },
-            "amenity/bar": {
-                "name": "Bar"
+            "craft/basket_maker": {
+                "name": "Košikárstvo",
+                "terms": "kosikarstvo,vyroba kosikov,výroba košíkov"
             },
             },
-            "amenity/bench": {
-                "name": "Lavička"
+            "craft/beekeeper": {
+                "name": "Včelárstvo",
+                "terms": "vcelar,vcelarstvo,včelár"
             },
             },
-            "amenity/bicycle_parking": {
-                "name": "Stojan pre bicykle"
+            "craft/blacksmith": {
+                "name": "Kováčstvo",
+                "terms": "kovac,kováč,kovacstvo"
             },
             },
-            "amenity/bicycle_rental": {
-                "name": "Prenájom bicyklov"
+            "craft/boatbuilder": {
+                "name": "Výroba lodí",
+                "terms": "vyroba lodí,lodenica,lodiareň,lodiaren"
             },
             },
-            "amenity/cafe": {
-                "name": "Kaviareň",
-                "terms": "káva,čaj,pražiareň kávy"
+            "craft/bookbinder": {
+                "name": "Knihviazačstvo",
+                "terms": "knihviazacstvo,knihviazač,knihviazac,knihy,viazacstvo,viazačstvo"
             },
             },
-            "amenity/car_wash": {
-                "name": "Autoumyváreň"
+            "craft/brewery": {
+                "name": "Pivovar",
+                "terms": "pivo,piváreň,pivaren"
             },
             },
-            "amenity/cinema": {
-                "name": "Kino",
-                "terms": "veľké plátno,film,pohyblivé obrázky,filmový dom,filmové divadlo,najbližšie kino,premietanie,multiplex"
+            "craft/carpenter": {
+                "name": "Stolárstvo",
+                "terms": "stolarstvo,tesarstvo,tesárstvo,tesár,tesar,stolár,stolar"
             },
             },
-            "amenity/college": {
-                "name": "Fakulta"
+            "craft/carpet_layer": {
+                "name": "Pokladanie kobercov",
+                "terms": "pokladanie kobercov,pokladanie podlahových krytín,pokladani podlahovych krytin"
             },
             },
-            "amenity/courthouse": {
-                "name": "Súd"
+            "craft/caterer": {
+                "name": "Catering",
+                "terms": "zásobovanie,zasobovanie"
             },
             },
-            "amenity/embassy": {
-                "name": "Ambasáda/Veľvyslanectvo"
+            "craft/clockmaker": {
+                "name": "Výroba hodín",
+                "terms": "vyroba hodin"
             },
             },
-            "amenity/fast_food": {
-                "name": "Rýchle občerstvenie"
+            "craft/confectionery": {
+                "name": "Výroba cukroviniek",
+                "terms": "vyroba cukroviniek,cukrovinky,sladkosti"
             },
             },
-            "amenity/fire_station": {
-                "name": "Požiarna stanica"
+            "craft/dressmaker": {
+                "name": "Krajčírstvo",
+                "terms": "krajcirstvo,krajčír,krajcir,krajčírka,krajcirka"
             },
             },
-            "amenity/fountain": {
-                "name": "Fontána"
+            "craft/electrician": {
+                "name": "Elektroinštalatér",
+                "terms": "elektroinstalater,elektrikár,elektrikar,elektrotechnik"
             },
             },
-            "amenity/fuel": {
-                "name": "Čerpacia stanica"
+            "craft/gardener": {
+                "name": "Záhradník",
+                "terms": "zahradnik"
             },
             },
-            "amenity/grave_yard": {
-                "name": "Pohrebisko"
+            "craft/glaziery": {
+                "name": "Sklenárstvo",
+                "terms": "sklenarstvo"
             },
             },
-            "amenity/hospital": {
-                "name": "Nemocnica",
-                "terms": "klinika,poliklinika,nemocnica s poliklinikou,záchranná služba,záchranka,prvá pomoc,pohotovosť,sanatórium,doliečovacie centrum,operácia,krídlo,oddelenie"
+            "craft/handicraft": {
+                "name": "Remeselníctvo",
+                "terms": "remeselnictvo"
             },
             },
-            "amenity/kindergarten": {
-                "name": "Materská škôlka",
-                "terms": "škôlka, jasle, opatrovanie detí"
+            "craft/hvac": {
+                "name": "Kúrenárstvo",
+                "terms": "kurenarstvo"
             },
             },
-            "amenity/library": {
-                "name": "Knižnica"
+            "craft/insulator": {
+                "name": "Zateplovanie",
+                "terms": "zateplovač,zateplovac"
             },
             },
-            "amenity/marketplace": {
-                "name": "Tržnica/Trhovisko"
+            "craft/jeweler": {
+                "name": "Klenotník",
+                "terms": "klenotnik,klenotnictvo,klentníctvo"
             },
             },
-            "amenity/parking": {
-                "name": "Parkovisko"
+            "craft/key_cutter": {
+                "name": "Výroba kľúčov",
+                "terms": "vyroba klucov"
             },
             },
-            "amenity/pharmacy": {
-                "name": "Lekáreň"
+            "craft/locksmith": {
+                "name": "Zámočníctvo",
+                "terms": "zamocnictvo"
             },
             },
-            "amenity/place_of_worship": {
-                "name": "Náboženské miesto",
-                "terms": "kostol,kaplnka,chrám,katedrála,bazilika,dom Boží,dom modlitieb,misia,mešita,minaret,synagóga,dóm,svätostánok, oratórium,fara,diecéza,stupa"
+            "craft/metal_construction": {
+                "name": "Výroba kovových plotov",
+                "terms": "vyroba kovovych plotov,kovanie,okrasná brána,brány"
             },
             },
-            "amenity/place_of_worship/christian": {
-                "name": "Kostol",
-                "terms": "kresťanský,kostol,kaplnka,chrám,katedrála,bazilika,dom Boží,dom modlitieb,misia,dóm,svätostánok, oratórium,fara,diecéza"
+            "craft/optician": {
+                "name": "Optika",
+                "terms": "výroba okuliarov,vyroba okluliarov"
             },
             },
-            "amenity/place_of_worship/jewish": {
-                "name": "Synagóga",
-                "terms": "Židovský,synagóga"
+            "craft/painter": {
+                "name": "Natierač",
+                "terms": "natierac,maliar"
             },
             },
-            "amenity/place_of_worship/muslim": {
-                "name": "Mešita",
-                "terms": "moslimský,mešita"
+            "craft/photographer": {
+                "name": "Fotograf",
+                "terms": "fotografia,fotografovanie,fotka,fotky"
             },
             },
-            "amenity/police": {
-                "name": "Polícia",
-                "terms": "polícia,mestská polícia,verejná bezpečnosť,fízli,poliši,zákon"
+            "craft/photographic_laboratory": {
+                "name": "Fotografické laboratórium",
+                "terms": "fotograficke laboratorium,fotolab"
             },
             },
-            "amenity/post_box": {
-                "name": "Poštová schránka",
-                "terms": "schránka,list,zásielka,výber zásielok"
+            "craft/plasterer": {
+                "name": "Fasádnik",
+                "terms": "fasadnik,štukatér,stukater,omietkár,omietkar"
             },
             },
-            "amenity/post_office": {
-                "name": "Pošta"
+            "craft/plumber": {
+                "name": "Inštalatér",
+                "terms": "instalater,klampiar"
             },
             },
-            "amenity/pub": {
-                "name": "Krčma"
+            "craft/pottery": {
+                "name": "Hrnčiarstvo",
+                "terms": "rnciarstvo,výroba keramiky,vyroba keramiky,keramika"
             },
             },
-            "amenity/restaurant": {
-                "name": "Reštaurácia",
-                "terms": "bar,kafetéria,kantýna,jedáleň,pizzeria,jedlo,rýchloobčerstvenie,fastfood,večera,reštaurácia,reštika,jedenie"
+            "craft/rigger": {
+                "name": "Lodiarsky špecialista",
+                "terms": "lodiarsky specialista"
             },
             },
-            "amenity/school": {
-                "name": "Škola",
-                "terms": "akadémia,alma mater,vysoká škola,oddelenie,fakulta,katedra,prednáška,prednášková sála"
+            "craft/roofer": {
+                "name": "Pokrývač striech",
+                "terms": "pokryvac striech"
             },
             },
-            "amenity/swimming_pool": {
-                "name": "Plaváreň/Kúpalisko"
+            "craft/saddler": {
+                "name": "Výroba sedadiel",
+                "terms": "vyroba sedadiel"
             },
             },
-            "amenity/telephone": {
-                "name": "Telefón"
+            "craft/sailmaker": {
+                "name": "Lodné plachty",
+                "terms": "lodne plachty"
             },
             },
-            "amenity/theatre": {
-                "name": "Divadlo",
-                "terms": "divadlo,predstavenie,muzikál,hra,scéna"
+            "craft/sawmill": {
+                "name": "Píla",
+                "terms": "pila"
             },
             },
-            "amenity/toilets": {
-                "name": "Toalety"
+            "craft/scaffolder": {
+                "name": "Lešenárstvo",
+                "terms": "lesenarstvo,lešenie,lesenie"
             },
             },
-            "amenity/townhall": {
-                "name": "Mestský úrad",
-                "terms": "radnica,obecný úrad,mestský úrad,správa"
+            "craft/sculpter": {
+                "name": "Sochár",
+                "terms": "sochar"
             },
             },
-            "amenity/university": {
-                "name": "Univerzita",
-                "terms": "fakulta"
+            "craft/shoemaker": {
+                "name": "Obuvník",
+                "terms": "buvnik"
             },
             },
-            "amenity/waste_basket": {
-                "name": "Odpadový kôš",
-                "terms": "kontajner,kôš,smeti"
+            "craft/stonemason": {
+                "name": "Kamenárstvo",
+                "terms": "kamenarstvo,kamenár,kamenar"
             },
             },
-            "barrier": {
-                "name": "Bariera"
+            "craft/sweep": {
+                "name": "Kominárstvo",
+                "terms": "kominarstvo,kominár,kominar"
             },
             },
-            "barrier/block": {
-                "name": "Betónový blok"
+            "craft/tailor": {
+                "name": "Krajčír",
+                "terms": "krajcir,krajcirstvo,krajčírstvo"
             },
             },
-            "barrier/bollard": {
-                "name": "Stĺpik"
+            "craft/tiler": {
+                "name": "Obkladač",
+                "terms": "obkladac,kachličky,kachlicky,obkladačky,obkladacky"
             },
             },
-            "barrier/cattle_grid": {
-                "name": "Mreža proti pohybu dobytka"
+            "craft/tinsmith": {
+                "name": "Klampiar",
+                "terms": "klampiarstvo"
             },
             },
-            "barrier/city_wall": {
-                "name": "Mestské opevnenie"
+            "craft/upholsterer": {
+                "name": "Čaluníctvo",
+                "terms": "calunictvo"
             },
             },
-            "barrier/cycle_barrier": {
-                "name": "Zábrana pre cyklistov"
+            "craft/watchmaker": {
+                "name": "Hodinár",
+                "terms": "oprava hodin,oprava hodin,hodinar,hodiny,hodinky"
             },
             },
-            "barrier/ditch": {
-                "name": "Priekopa"
+            "craft/window_construction": {
+                "name": "Výroba okien",
+                "terms": "vyroba okien"
             },
             },
-            "barrier/entrance": {
-                "name": "Vstup"
+            "craft/winery": {
+                "name": "Výroba vín",
+                "terms": "vyroba vin,vino,víno,vína,vina,vinaren,vináreň,vinica,vínna pivnica,vinna pivnica,pivnica"
             },
             },
-            "barrier/fence": {
-                "name": "Plot"
+            "embankment": {
+                "name": "Násyp",
+                "terms": "nasyp,hrádza,hradza,val"
             },
             },
-            "barrier/gate": {
-                "name": "Brána"
+            "emergency/ambulance_station": {
+                "name": "Stanovište sanitiek",
+                "terms": "stanoviste sanitiek,garaze,garáže,sanitky,sanitka,garaz,garáž"
             },
             },
-            "barrier/hedge": {
-                "name": "Živý plot"
+            "emergency/fire_hydrant": {
+                "name": "Požiarny hydrant",
+                "terms": "poziarny hydrant,hydrant, zdroj vody,hadica,uzáver vod,uzaver vody"
             },
             },
-            "barrier/kissing_gate": {
-                "name": "Zábrana pre dobytok"
+            "emergency/phone": {
+                "name": "Núdzový telefón",
+                "terms": "nudzovy telefon,SOS,tiesňová linka,tiesnova linka,núdzový telefón.nudzovy telefon"
             },
             },
-            "barrier/lift_gate": {
-                "name": "Rampa"
+            "entrance": {
+                "name": "Vchod/východ",
+                "terms": "vchod/vychod,vchod,vychod,východ,vstup,výstup,vchodové dvere,vchodove dvere"
             },
             },
-            "barrier/retaining_wall": {
-                "name": "Rampa"
+            "footway/crossing": {
+                "name": "Prechod",
+                "terms": "Prechod pre chodcov,zebra"
             },
             },
-            "barrier/stile": {
-                "name": "Prielez"
+            "footway/crosswalk": {
+                "name": "Prechod",
+                "terms": "prechod pre chodcov,zebra"
             },
             },
-            "barrier/toll_booth": {
-                "name": "Búdka pre výber mýta"
+            "footway/sidewalk": {
+                "name": "Chodník",
+                "terms": "chodnik"
             },
             },
-            "barrier/wall": {
-                "name": "Múr"
+            "ford": {
+                "name": "Brod",
+                "terms": "brod rieky,rieka,prechod cez rieku"
             },
             },
-            "boundary/administrative": {
-                "name": "Hranica administratívneho územia"
+            "golf/bunker": {
+                "name": "Piesková jama",
+                "terms": "pieskova jama, bunker, piesok, sand trap"
             },
             },
-            "building": {
-                "name": "Budova"
+            "golf/fairway": {
+                "name": "Dráha jamky",
+                "terms": "draha jamky, fairway"
             },
             },
-            "building/apartments": {
-                "name": "Bytovka/Obytná budova"
+            "golf/green": {
+                "name": "Jamkovisko",
+                "terms": "green, putting green"
             },
             },
-            "building/entrance": {
-                "name": "Vstup"
+            "golf/hole": {
+                "name": "Golfová jamka",
+                "terms": "golfova jamka"
             },
             },
-            "building/house": {
-                "name": "Dom"
+            "golf/lateral_water_hazard": {
+                "name": "Pozdĺžna vodná prekážka",
+                "terms": "pozdlzna vodna prekazka, Lateral Water Hazard"
             },
             },
-            "emergency/phone": {
-                "name": "Núdzový telefón"
+            "golf/rough": {
+                "name": "Vysoká tráva",
+                "terms": "vysoka trava, rough"
             },
             },
-            "entrance": {
-                "name": "Vstup"
+            "golf/tee": {
+                "name": "Začiatok odpaliska",
+                "terms": "zaciatok odpaliska,tee,tee box"
+            },
+            "golf/water_hazard": {
+                "name": "Vodná prekážka",
+                "terms": "vodna prekazka, water hazard"
             },
             "highway": {
             },
             "highway": {
-                "name": "Cesta"
+                "name": "Cesta",
+                "terms": "dialnica,diľnica,ulica,komunikácia,komunikacia"
             },
             "highway/bridleway": {
                 "name": "Jazdecká trať",
             },
             "highway/bridleway": {
                 "name": "Jazdecká trať",
-                "terms": "jazdecká cesta, chodník pre kone,jazdecká trasa"
+                "terms": "jazdecká cesta, chodník pre kone,jazdecká trasa,jazdecka cesta,chodnik pre kone,jazdecka trasa,jazdecka trat"
             },
             "highway/bus_stop": {
             },
             "highway/bus_stop": {
-                "name": "Autobusová zastávka"
+                "name": "Autobusová zastávka",
+                "terms": "Autobusova zastavka,nástupište,nastupiste,stanica"
             },
             "highway/crossing": {
                 "name": "Prechod pre chodcov",
                 "terms": "Prechod pre chodcov,zebra"
             },
             },
             "highway/crossing": {
                 "name": "Prechod pre chodcov",
                 "terms": "Prechod pre chodcov,zebra"
             },
+            "highway/crosswalk": {
+                "name": "Prechod zec cestu",
+                "terms": "zebra,prechod pre chodcov"
+            },
             "highway/cycleway": {
             "highway/cycleway": {
-                "name": "Cestička pre cyklistov"
+                "name": "Cyklocesta",
+                "terms": "cesta pre bicykle,cestička,cesticka,cyklopruh,cyklocesta"
             },
             "highway/footway": {
             },
             "highway/footway": {
-                "name": "Cestička pre chodcov",
-                "terms": "cesta,cestička,chodník,turistický chodník,horská cesta,chodníček,cesta pre peších"
+                "name": "Chodník",
+                "terms": "cesta,cestička,chodník,turistický chodník,horská cesta,chodníček,cesta pre peších,cesticka,chodnik,horska cesta,chodnicek,cesta pre pesich"
             },
             "highway/living_street": {
             },
             "highway/living_street": {
-                "name": "Obytná zóna"
+                "name": "Obytná zóna",
+                "terms": "obytna zona,obytna ulica,obytná ulica"
             },
             "highway/mini_roundabout": {
             },
             "highway/mini_roundabout": {
-                "name": "Malý kruhový objazd"
+                "name": "Malý kruhový objazd",
+                "terms": "Maly kruhovy objazd,kruháč,kruhac,mini"
             },
             "highway/motorway": {
             },
             "highway/motorway": {
-                "name": "Diaľnica"
+                "name": "Diaľnica",
+                "terms": "dialnica,rýchlocesta,rychlocesta"
             },
             "highway/motorway_junction": {
             },
             "highway/motorway_junction": {
-                "name": "Diaľničná križovatka"
+                "name": "Dialničná križovatka / výjazd",
+                "terms": "dialnicna krizovatka,vyjazd,exit"
             },
             "highway/motorway_link": {
                 "name": "Diaľničný privádzač",
             },
             "highway/motorway_link": {
                 "name": "Diaľničný privádzač",
-                "terms": "zjazd,výjazd,nájazd,pripojovací pruh"
+                "terms": "Dialnicny privadzac,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
             },
             "highway/path": {
             },
             "highway/path": {
-                "name": "Cestička"
+                "name": "Cestička",
+                "terms": "cesticka,chodnik,chodník,pešina,pesina"
             },
             "highway/pedestrian": {
             },
             "highway/pedestrian": {
-                "name": "Pešia zóna"
+                "name": "Pešia zóna",
+                "terms": "pesia zona,chodci,pre chodcov"
             },
             "highway/primary": {
             },
             "highway/primary": {
-                "name": "Cesta 1. triedy"
+                "name": "Cesta 1. triedy",
+                "terms": "cesta prvej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
             },
             "highway/primary_link": {
                 "name": "Privádzač na cestu 1. triedy",
             },
             "highway/primary_link": {
                 "name": "Privádzač na cestu 1. triedy",
-                "terms": "zjazd,výjazd,nájazd,pripojovací pruh"
+                "terms": "Privadzac na cestu 1. triedy,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
+            },
+            "highway/raceway": {
+                "name": "Pretekárska strať",
+                "terms": "pretekarska trat,nascar,formula,enduro"
             },
             "highway/residential": {
             },
             "highway/residential": {
-                "name": "Obytná ulica"
+                "name": "Obytná ulica",
+                "terms": "obytna ulica,rezidenčná ulica,rezidencna ulica"
+            },
+            "highway/rest_area": {
+                "name": "Odpočívadlo",
+                "terms": "odpocivadlo,dialnicne odpocivadlo,dialničné odpočívadlo"
             },
             "highway/road": {
             },
             "highway/road": {
-                "name": "Cesta bez označenia"
+                "name": "Cesta bez označenia",
+                "terms": "cesta bez oznacenia,bez kategórie,bez kategorie,neoznačená cesta,neoznacena cesta"
             },
             "highway/secondary": {
             },
             "highway/secondary": {
-                "name": "Cesta 2. triedy"
+                "name": "Cesta 2. triedy",
+                "terms": "cesta druhej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
             },
             "highway/secondary_link": {
                 "name": "Privádzač na cestu 2. triedy",
             },
             "highway/secondary_link": {
                 "name": "Privádzač na cestu 2. triedy",
-                "terms": "zjazd,výjazd,nájazd,pripojovací pruh"
+                "terms": "Privadzac na cestu 2. triedy,Privádzač na cestu druhej triedy,Privadzac na cestu druhej triedy,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
             },
             "highway/service": {
             },
             "highway/service": {
-                "name": "Servisná cesta"
+                "name": "Servisná cesta",
+                "terms": "servisna cesta,dopravná obsluha,dopravna obsluha,obslužná cesta,obsluzna cesta"
             },
             "highway/service/alley": {
             },
             "highway/service/alley": {
-                "name": "Ulička medzi domami"
+                "name": "Ulička medzi domami",
+                "terms": "Ulicka medzi domami,ulicka,priechod"
             },
             "highway/service/drive-through": {
             },
             "highway/service/drive-through": {
-                "name": "Obslúženie z auta"
+                "name": "Obslúženie z auta",
+                "terms": "Obsluzenie z auta,obslúženie v aute,obsluzenie v aute,vjazd"
             },
             "highway/service/driveway": {
             },
             "highway/service/driveway": {
-                "name": "Príjazdová cesta"
+                "name": "Príjazdová cesta",
+                "terms": "prijazdova cesta,vjazd,prístupová cesta,pristupova cesta"
             },
             "highway/service/emergency_access": {
             },
             "highway/service/emergency_access": {
-                "name": "Núdzový prístup"
+                "name": "Núdzový prístup",
+                "terms": "Nudzovy pristup,naliehavý,naliehavy,stav núzde,stav nudze"
             },
             "highway/service/parking_aisle": {
             },
             "highway/service/parking_aisle": {
-                "name": "Parkovacia ulička"
+                "name": "Parkovacia ulička",
+                "terms": "parkovacia ulicka,parkovanie"
+            },
+            "highway/services": {
+                "name": "Odpočívadlo s obsluhou",
+                "terms": "odpocivadlo s obsluhou"
             },
             "highway/steps": {
                 "name": "Schody",
             },
             "highway/steps": {
                 "name": "Schody",
-                "terms": "schody,schodisko"
+                "terms": "schodisko,eskalátor,eskalator"
+            },
+            "highway/stop": {
+                "name": "Značka STOP",
+                "terms": "znacka stop,stopka"
+            },
+            "highway/street_lamp": {
+                "name": "Pouličná lampa",
+                "terms": "poulicna lampa,nocne osvetlenie,nočné osvetlenie"
             },
             "highway/tertiary": {
             },
             "highway/tertiary": {
-                "name": "Cesta 3. triedy"
+                "name": "Cesta 3. triedy",
+                "terms": "Cesta tretej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
             },
             "highway/tertiary_link": {
                 "name": "Privádzač na cestu 3. triedy",
             },
             "highway/tertiary_link": {
                 "name": "Privádzač na cestu 3. triedy",
-                "terms": "zjazd,výjazd,nájazd,pripojovací pruh"
+                "terms": "privadzac na cestu tretej triedy,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
             },
             "highway/track": {
             },
             "highway/track": {
-                "name": "Lesná cesta"
+                "name": "Lesná cesta",
+                "terms": "lesna cesta,poľná cesta,polna cesta,"
             },
             "highway/traffic_signals": {
                 "name": "Semafory",
             },
             "highway/traffic_signals": {
                 "name": "Semafory",
-                "terms": "semafor,svetelná križovatka,svetelné dopravné značenie"
+                "terms": "semafor,svetelná križovatka,svetelné dopravné značenie,svetelna krizovatka,svetelne znacenie,svetelne dopravne znacenie"
             },
             "highway/trunk": {
             },
             "highway/trunk": {
-                "name": "Rýchlostná cesta"
+                "name": "Rýchlostná cesta",
+                "terms": "rychlostna cesta, dialnica,diaľnica,hlavná cesta,hlavna cesta"
             },
             "highway/trunk_link": {
                 "name": "Privádzač rýchlostnej cesty",
             },
             "highway/trunk_link": {
                 "name": "Privádzač rýchlostnej cesty",
-                "terms": "zjazd,výjazd,nájazd,pripojovací pruh"
+                "terms": "privadzac na rychlostnu cestu,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
             },
             "highway/turning_circle": {
             },
             "highway/turning_circle": {
-                "name": "Otáčací kruh"
+                "name": "Otáčací kruh",
+                "terms": "otacaci kruh,kruh,otoc,otoč"
             },
             "highway/unclassified": {
             },
             "highway/unclassified": {
-                "name": "Neklasifikovaná cesta"
+                "name": "Neklasifikovaná cesta",
+                "terms": "neklasifikovana cesta"
             },
             "historic": {
             },
             "historic": {
-                "name": "Historické miesto"
+                "name": "Historické miesto",
+                "terms": "historicke miesto,hrad,pevnosť,pevnost,kaštieľ,kastiel,zámok,zamok,rujna,hradisko,archeologické miesto,archeologicke miesto"
             },
             "historic/archaeological_site": {
             },
             "historic/archaeological_site": {
-                "name": "Archeologické nálezisko"
+                "name": "Archeologické nálezisko",
+                "terms": "archeologicke nalezisko,vykopavky,archeologicky prieskum,archeologický prieskum,vykopávky"
             },
             "historic/boundary_stone": {
             },
             "historic/boundary_stone": {
-                "name": "Hraničný kameň"
+                "name": "Hraničný kameň",
+                "terms": "hranicny kamen,hranica,znacka,značka"
             },
             "historic/castle": {
             },
             "historic/castle": {
-                "name": "Hrad"
+                "name": "Hrad",
+                "terms": "hradisko,zámok,kráľ,kral,sýdlo,sydlo,rujna,zrúcanina,zrucanina"
             },
             "historic/memorial": {
             },
             "historic/memorial": {
-                "name": "Pamätihodnosť"
+                "name": "Pamätník",
+                "terms": "Pamätihodnosť,pamatihodnost,pamatnik,pomnik,pamätník,pomník,snp,hrdina"
             },
             "historic/monument": {
             },
             "historic/monument": {
-                "name": "Pamätihodnosť"
+                "name": "Pamätihodnosť",
+                "terms": "Pamätihodnosť,pamatihodnost,pamatnik,pomnik,pamätník,pomník,snp,hrdina"
             },
             "historic/ruins": {
             },
             "historic/ruins": {
-                "name": "Ruiny"
+                "name": "Ruiny",
+                "terms": "zrúcaniny,zrucaniny,zrúcanina,zrucanina"
             },
             "historic/wayside_cross": {
             },
             "historic/wayside_cross": {
-                "name": "Kresťanský kríž pri ceste"
+                "name": "Prícestný kríž",
+                "terms": "Kresťanský,kríž pri ceste,krestansky,kriz pri ceste,kriz,Pricestny kriz,krucifix"
             },
             "historic/wayside_shrine": {
             },
             "historic/wayside_shrine": {
-                "name": "Prícestný svätostánok"
+                "name": "Prícestný svätostánok",
+                "terms": "pricestny svatostanok,svatyna,svätyňa,svatostanok,svätostánok"
+            },
+            "junction": {
+                "name": "Križovatka",
+                "terms": "krizovatka"
             },
             "landuse": {
             },
             "landuse": {
-                "name": "Využitie územia"
+                "name": "Využitie územia",
+                "terms": "vyuzitie uzemia,využitie,zyuzitie,les,lúka,luka,hora,pole"
             },
             "landuse/allotments": {
             },
             "landuse/allotments": {
-                "name": "Záhradkárska osada"
+                "name": "Záhradkárska osada",
+                "terms": "zahradkarska osada,zahradky,záhradky,zahrady,záhrady,kolonia,kolónia"
             },
             "landuse/basin": {
             },
             "landuse/basin": {
-                "name": "Zadržiavacia nádrž"
+                "name": "Zadržiavacia nádrž",
+                "terms": "zadrziavacia nadrz,nadrz,nádrž,voda,jazero,rybnik,rybník"
             },
             "landuse/cemetery": {
             },
             "landuse/cemetery": {
-                "name": "Cintorín"
+                "name": "Cintorín",
+                "terms": "cintorin,hroby,pohrebisko,hrobky,cmiter"
+            },
+            "landuse/churchyard": {
+                "name": "Kostolný pozemok",
+                "terms": "kostolny pozemok,kostol"
             },
             "landuse/commercial": {
             },
             "landuse/commercial": {
-                "name": "Obchodné"
+                "name": "Komerčná zóna",
+                "terms": "komercna zona,business park,kancelárie,kancelarie,plocha"
             },
             "landuse/construction": {
             },
             "landuse/construction": {
-                "name": "Stavenisko"
+                "name": "Stavenisko",
+                "terms": "stavba,konstrukcia,konštrukcia,výstavba,vystavba"
             },
             "landuse/farm": {
             },
             "landuse/farm": {
-                "name": "Pestovateľská plocha"
+                "name": "Pestovateľská plocha",
+                "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
+            },
+            "landuse/farmland": {
+                "name": "Pestovateľská plocha",
+                "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
             },
             "landuse/farmyard": {
             },
             "landuse/farmyard": {
-                "name": "Farma"
+                "name": "Farma",
+                "terms": "Družstvo,druztvo,jrd,jzd,kravín,kravin,statok,gazdovstvo"
             },
             "landuse/forest": {
             },
             "landuse/forest": {
-                "name": "Les"
+                "name": "Les",
+                "terms": "hora,stromy"
+            },
+            "landuse/garages": {
+                "name": "Garáže",
+                "terms": "garaze,parkovanie,kryte parkovanie,kryté parkovanie"
             },
             "landuse/grass": {
             },
             "landuse/grass": {
-                "name": "Tráva"
+                "name": "Tráva",
+                "terms": "trava,trávnik,travnik,trávnata plocha,travnata plocha,park"
             },
             "landuse/industrial": {
             },
             "landuse/industrial": {
-                "name": "Priemyselné"
+                "name": "Priemyselná zóna",
+                "terms": "priemyselna plocha,továreň,tovaren,závod,zavod,priemyselna zona"
+            },
+            "landuse/landfill": {
+                "name": "Skládka",
+                "terms": "skladka,odpad,smeti,skladka odpadov,skládka odpadov"
             },
             "landuse/meadow": {
             },
             "landuse/meadow": {
-                "name": "Lúka"
+                "name": "Lúka",
+                "terms": "luka,pastviny,trava,tráva,paša,pasa"
+            },
+            "landuse/military": {
+                "name": "Vojenský obvod",
+                "terms": "vojensky obvod,vojenské cvičisko,vojenske cvicisko,tankodrom,armádna zóna,zrmadna zona"
             },
             "landuse/orchard": {
             },
             "landuse/orchard": {
-                "name": "Sad"
+                "name": "Sad",
+                "terms": "sad,stromy,ovocie,ovocné stromy,ovocne stromy,ovocný sad,ovocny sad"
             },
             "landuse/quarry": {
             },
             "landuse/quarry": {
-                "name": "Kameňolom"
+                "name": "Kameňolom",
+                "terms": "kamenolom,lom,kamene,strk,kameňe,štrk"
             },
             "landuse/residential": {
             },
             "landuse/residential": {
-                "name": "Obytné"
+                "name": "Obytná zóna",
+                "terms": "obytna oblast,mesto,dedina,rezidencna oblast,rezidenčná oblast,obytna zona"
             },
             "landuse/retail": {
             },
             "landuse/retail": {
-                "name": "Maloobchod"
+                "name": "Maloobchodná zóna",
+                "terms": "maloobchodna zona,maloobchod,predajna,predajňa,predaj,obchod,obchodná zóna"
             },
             "landuse/vineyard": {
             },
             "landuse/vineyard": {
-                "name": "Vinica"
+                "name": "Vinica",
+                "terms": "vinice,vinohrad,hrozno,víno,vino"
             },
             "leisure": {
             },
             "leisure": {
-                "name": "Oddych"
+                "name": "Oddych",
+                "terms": "relax,volny cas,voľný čas"
+            },
+            "leisure/common": {
+                "name": "Verejné priestranstvo",
+                "terms": "verejne priestranstvo"
+            },
+            "leisure/dog_park": {
+                "name": "Psí park",
+                "terms": "psi park,park pre psy"
+            },
+            "leisure/firepit": {
+                "name": "Ohnisko",
+                "terms": "pahreba,vatra,opekanie,ohen,miesto pre ohen"
             },
             "leisure/garden": {
             },
             "leisure/garden": {
-                "name": "Záhrada"
+                "name": "Záhrada",
+                "terms": "zahrada,sad,haj,háj"
             },
             "leisure/golf_course": {
             },
             "leisure/golf_course": {
-                "name": "Golfové ihrisko"
+                "name": "Golfové ihrisko",
+                "terms": "golfove ihrisko,golf"
+            },
+            "leisure/ice_rink": {
+                "name": "Klzisko",
+                "terms": "ľadová plocha,ladova plocha,korčulovanie,korculovanie,ľad,lad"
             },
             "leisure/marina": {
             },
             "leisure/marina": {
-                "name": "Lodenica"
+                "name": "Lodenica",
+                "terms": "pristav,prístav,jachta,jachty,loď,lod"
+            },
+            "leisure/nature_reserve": {
+                "name": "Prírodná rezervácia",
+                "terms": "prirodna rezervacia,park,chko,narodný park,narodny park"
             },
             "leisure/park": {
                 "name": "Park",
             },
             "leisure/park": {
                 "name": "Park",
-                "terms": "park,záhrada,trávnik,tráva,les,lesopark,lúka,ihrisko,hora,les,oddych,oddychová zóna"
+                "terms": "park,záhrada,trávnik,tráva,les,lesopark,lúka,ihrisko,hora,les,oddych,oddychová zóna,zahrada,travnik,trava,luka,odychova zona"
+            },
+            "leisure/picnic_table": {
+                "name": "Piknikový stôl",
+                "terms": "piknikovy stol"
             },
             "leisure/pitch": {
             },
             "leisure/pitch": {
-                "name": "Športový kurt"
+                "name": "Športový kurt",
+                "terms": "sportovy kurt,ihrisko,dvorec,kurt,stadion"
             },
             "leisure/pitch/american_football": {
             },
             "leisure/pitch/american_football": {
-                "name": "Ihrisko pre americký futbal"
+                "name": "Ihrisko pre americký futbal",
+                "terms": "Ihrisko americkeho futbalu,americky futbal,americký futbal,rugby"
             },
             "leisure/pitch/baseball": {
             },
             "leisure/pitch/baseball": {
-                "name": "Basebalové ihrisko"
+                "name": "Basebalové ihrisko",
+                "terms": "basebalove ihrisko,basebal,baseball"
             },
             "leisure/pitch/basketball": {
             },
             "leisure/pitch/basketball": {
-                "name": "Basketbalové ihrisko"
+                "name": "Basketbalové ihrisko",
+                "terms": "basketbalove ihrisko,basketbal,basket,streetbal"
+            },
+            "leisure/pitch/skateboard": {
+                "name": "Skateboardový park",
+                "terms": "skateboadovy park,skejtbordovy,skatebordovy,park"
             },
             "leisure/pitch/soccer": {
             },
             "leisure/pitch/soccer": {
-                "name": "Futbalové ihrisko"
+                "name": "Futbalové ihrisko",
+                "terms": "futbalove ihrisko,futbal"
             },
             "leisure/pitch/tennis": {
             },
             "leisure/pitch/tennis": {
-                "name": "Tenisový kurt"
+                "name": "Tenisový kurt",
+                "terms": "tenisove ihrisko,tenis,kurt,dvorec"
             },
             "leisure/pitch/volleyball": {
             },
             "leisure/pitch/volleyball": {
-                "name": "Volejbalový kurt"
+                "name": "Volejbalový kurt",
+                "terms": "volejbalove ihrisko,volejbal"
             },
             "leisure/playground": {
             },
             "leisure/playground": {
-                "name": "Ihrisko pre deti"
+                "name": "Ihrisko pre deti",
+                "terms": "ihrisko,preliezačky,pieskovisko,pre deti,preliezacky,detske ihrisko,detské ihrisko"
+            },
+            "leisure/running_track": {
+                "name": "Bežecká trať",
+                "terms": "bezecka trat"
             },
             "leisure/slipway": {
             },
             "leisure/slipway": {
-                "name": "Spúšťanie lodí"
+                "name": "Spúšťanie lodí",
+                "terms": "Spustanie lodi,dok,lodenica,klzacka,kĺzačka"
+            },
+            "leisure/sports_center": {
+                "name": "Športové centrum",
+                "terms": "sportove centrum,fitko,fitness centrum,posilňovňa,posilnovna,posilovna,polovňa"
             },
             "leisure/stadium": {
             },
             "leisure/stadium": {
-                "name": "Štadión"
+                "name": "Štadión",
+                "terms": "stadion,futbal,futbalovy stadion,futbalový štadión,ihrisko"
             },
             "leisure/swimming_pool": {
             },
             "leisure/swimming_pool": {
-                "name": "Plaváreň/Kúpalisko"
+                "name": "Plaváreň",
+                "terms": "Plavaren,kúpalisko,kupalisko"
+            },
+            "leisure/track": {
+                "name": "Pretekárska dráha (nemotoristická)",
+                "terms": "pretekarska draha (nemotoristicka),zavodná dráha,zavodna draha"
+            },
+            "line": {
+                "name": "Čiara",
+                "terms": "ciara,cesta,trat,kanal,trasa,trať,trat"
             },
             "man_made": {
             },
             "man_made": {
-                "name": "Výtvor ľudskej činnosti"
+                "name": "Ľudský výtvor",
+                "terms": "ludsky vytvor,artefakt,konštrukcia,konstrukcia,dielo,stavba,objekt,mechanizmus"
             },
             "man_made/breakwater": {
             },
             "man_made/breakwater": {
-                "name": "Mólo"
+                "name": "Vlnolam",
+                "terms": "nasym,kamene,kameňe,mólo,zabrana,zábrana"
             },
             "man_made/cutline": {
             },
             "man_made/cutline": {
-                "name": "Lesný priesek"
+                "name": "Lesný priesek",
+                "terms": "lesny priesek,čistina,cistina,rúbaň,ruban,rúbanisko,rubanisko,holina"
+            },
+            "man_made/embankment": {
+                "name": "Násyp",
+                "terms": "nasyp,hrádza,hradza,val"
+            },
+            "man_made/flagpole": {
+                "name": "Vlajková žrď",
+                "terms": "vlajkova zrd,stožiar,stoziar,rahno"
             },
             "man_made/lighthouse": {
             },
             "man_made/lighthouse": {
-                "name": "Maják"
+                "name": "Maják",
+                "terms": "majak,výstraha,vystraha"
+            },
+            "man_made/mast": {
+                "name": "Telekomunikačný stožiar",
+                "terms": "telekomunikacny stoziar,stlp,veza,veža,stĺp"
+            },
+            "man_made/observation": {
+                "name": "Výhliadková veža",
+                "terms": "vyhliadkova veza,veza,veža,výhliadka,vyhliadka"
+            },
+            "man_made/petroleum_well": {
+                "name": "Ropný vrt",
+                "terms": "ropny vrt,ropa"
             },
             "man_made/pier": {
             },
             "man_made/pier": {
-                "name": "Mólo"
+                "name": "Mólo",
+                "terms": "molo,stĺpy,stlpy,kotva,kotvenie,ukotvenie,lode,promenáda,promenada,lávka,lavka"
             },
             "man_made/pipeline": {
             },
             "man_made/pipeline": {
-                "name": "Potrubie"
+                "name": "Potrubie",
+                "terms": "rúra,rura,rúry,rury,transport,vodovod,ropovod,plynovod,kanál,kanal,rozvod"
+            },
+            "man_made/silo": {
+                "name": "Silo",
+                "terms": "siláž,silaz,silazna veza,silážna veža"
+            },
+            "man_made/storage_tank": {
+                "name": "Zásobník",
+                "terms": "zasobnik,rezervoár,rezervoar,cisterna,nádrž,nadrz"
             },
             "man_made/survey_point": {
             },
             "man_made/survey_point": {
-                "name": "Triangulačný bod"
+                "name": "Triangulačný bod",
+                "terms": "triangulacny bod,nivelizacny bod,nivelizačný bod,nivelácia,nivelacia,referencny bod,referenčný bod"
             },
             "man_made/tower": {
             },
             "man_made/tower": {
-                "name": "Veža"
+                "name": "Veža",
+                "terms": "veza,stĺp,stlp,stoziar,stožiar"
             },
             "man_made/wastewater_plant": {
                 "name": "Čistička odpadových vôd",
             },
             "man_made/wastewater_plant": {
                 "name": "Čistička odpadových vôd",
-                "terms": "čistička,čistička odpadových vôd,úprava vody"
+                "terms": "cisticka odpadovych vod,cisticka,čistička"
             },
             "man_made/water_tower": {
             },
             "man_made/water_tower": {
-                "name": "Veža s vodojemom"
+                "name": "Veža s vodojemom",
+                "terms": "vodojem,veza s vodojemom,veza,veža,vodárenská veža,vodarenska veza"
             },
             "man_made/water_well": {
             },
             "man_made/water_well": {
-                "name": "Studňa"
+                "name": "Studňa",
+                "terms": "studna,voda"
             },
             "man_made/water_works": {
             },
             "man_made/water_works": {
-                "name": "Vodojem"
+                "name": "Vodojem",
+                "terms": "vodáreň,vodaren,vodný zdroj,vodny zdroj,prameň,pramen"
+            },
+            "military/airfield": {
+                "name": "Vojenské letisko",
+                "terms": "vojenske letisko,pristávacia plocha,pristavacia plocha"
+            },
+            "military/barracks": {
+                "name": "Kasárne",
+                "terms": "kasarne,barak,vojenská ubytovňa,vojenska ubytovna"
+            },
+            "military/bunker": {
+                "name": "Bunker",
+                "terms": "opevnenie,vojenské opevnenie,vojenske opevnenie"
+            },
+            "military/range": {
+                "name": "Vojenská strelnica",
+                "terms": "vojenska strelnica,cvičisko,cvicisko"
             },
             "natural": {
             },
             "natural": {
-                "name": "Prírodné"
+                "name": "Prírodné",
+                "terms": "prirodne,prirodny,príroda,priroda"
             },
             "natural/bay": {
             },
             "natural/bay": {
-                "name": "Zátoka"
+                "name": "Zátoka",
+                "terms": "zatoka,záliv,zaliv,more,pláž,plaz"
             },
             "natural/beach": {
             },
             "natural/beach": {
-                "name": "Pláž"
+                "name": "Pláž",
+                "terms": "plaz,kúpalisko,kupalisko,piesok,pobrežie,pobrezie,more"
+            },
+            "natural/cave_entrance": {
+                "name": "Vstup do jaskyne",
+                "terms": "jaskyňa,jaskyna"
             },
             "natural/cliff": {
             },
             "natural/cliff": {
-                "name": "Útes"
+                "name": "Útes",
+                "terms": "utes,bralo"
             },
             "natural/coastline": {
                 "name": "Pobrežie",
             },
             "natural/coastline": {
                 "name": "Pobrežie",
-                "terms": "pobrežie"
+                "terms": "pobrežie,pláž,plaz,breh"
+            },
+            "natural/fell": {
+                "name": "Hoľa",
+                "terms": "hola,hole,vysokohorská lúka,vysokohorka luka"
             },
             "natural/glacier": {
             },
             "natural/glacier": {
-                "name": "Ľadovec"
+                "name": "Ľadovec",
+                "terms": "ladovec,lad,ľad"
             },
             "natural/grassland": {
             },
             "natural/grassland": {
-                "name": "Trávnaté porasty"
+                "name": "Trávnaté porasty",
+                "terms": "travnate porasty,trava"
             },
             "natural/heath": {
             },
             "natural/heath": {
-                "name": "Vresovisko"
+                "name": "Vresovisko",
+                "terms": "vres,vresovec"
             },
             "natural/peak": {
                 "name": "Vrchol",
             },
             "natural/peak": {
                 "name": "Vrchol",
-                "terms": "vrch,vrchol,štít,kopec,hora,horský chrbát,summit"
+                "terms": "kopec,vrchol,vrch,štít,stit,hora"
+            },
+            "natural/scree": {
+                "name": "Suť",
+                "terms": "sut,sutina,kameň,kamen"
             },
             "natural/scrub": {
             },
             "natural/scrub": {
-                "name": "kosodrevina"
+                "name": "Kosodrevina",
+                "terms": "borovica,pásmo kosodreviny,pasmo kosodreviny"
             },
             "natural/spring": {
             },
             "natural/spring": {
-                "name": "Prameň"
+                "name": "Prameň",
+                "terms": "pramen,žriedlo,zriedlo,vyvieračka.vyvieracka,zdroj,studnicka,studnička"
             },
             "natural/tree": {
             },
             "natural/tree": {
-                "name": "Strom"
+                "name": "Strom",
+                "terms": "listnatý strom,listnaty strom,ihličnatý strom,ihlicnaty strom"
             },
             "natural/water": {
             },
             "natural/water": {
-                "name": "Voda"
+                "name": "Voda",
+                "terms": "voda,potok,vodná plocha,vodna plocha"
             },
             "natural/water/lake": {
                 "name": "Jazero",
             },
             "natural/water/lake": {
                 "name": "Jazero",
-                "terms": "jazero,loch,pleso"
+                "terms": "pleso,laguna,lagúna"
             },
             "natural/water/pond": {
                 "name": "Rybník",
             },
             "natural/water/pond": {
                 "name": "Rybník",
-                "terms": "rybník,kúpalisko"
+                "terms": "rybnik,nádrž,nadrz,štrkovisko,strkovisko,tajch"
             },
             "natural/water/reservoir": {
             },
             "natural/water/reservoir": {
-                "name": "Nádrž"
+                "name": "Nádrž",
+                "terms": "nadrz,priehrada"
             },
             "natural/wetland": {
             },
             "natural/wetland": {
-                "name": "Mokrina"
+                "name": "Mokrina",
+                "terms": "mokraď,mokrad,bažina"
             },
             "natural/wood": {
             },
             "natural/wood": {
-                "name": "Prales/Prirodzený les"
+                "name": "Prirodzený les",
+                "terms": "prirodzeny les,prales,džunľa,dzungla"
             },
             "office": {
             },
             "office": {
-                "name": "Úrad"
+                "name": "Úrad",
+                "terms": "urad"
+            },
+            "office/accountant": {
+                "name": "Účtovník",
+                "terms": "uctovnik"
+            },
+            "office/administrative": {
+                "name": "Administratívny úrad",
+                "terms": "administrativny urad"
+            },
+            "office/architect": {
+                "name": "Architekt",
+                "terms": "Architekti"
+            },
+            "office/company": {
+                "name": "Firma",
+                "terms": "firmy,spoločnosť,spolocnost"
+            },
+            "office/educational_institution": {
+                "name": "Vzdelávací inštitút",
+                "terms": "vzdelavaci institut,univerzita,skola,vzdelavanie,škola,vzdelávanie"
+            },
+            "office/employment_agency": {
+                "name": "Zamestnávateľská agentúra",
+                "terms": "zamestnavatelska agentura"
+            },
+            "office/estate_agent": {
+                "name": "Realitná agentúra",
+                "terms": "realitna agentura,realitka"
+            },
+            "office/financial": {
+                "name": "Finančný úrad",
+                "terms": "financny urad"
+            },
+            "office/government": {
+                "name": "Vládny úrad",
+                "terms": "vladny urad"
+            },
+            "office/insurance": {
+                "name": "Poistenie",
+                "terms": "poistenie"
             },
             },
-            "other": {
-                "name": "Iné"
+            "office/it": {
+                "name": "IT služby",
+                "terms": "IT, it sluzby,pocitace,počítače"
             },
             },
-            "other_area": {
-                "name": "Iné"
+            "office/lawyer": {
+                "name": "Právna kancelária",
+                "terms": "pravna kancelaria"
+            },
+            "office/newspaper": {
+                "name": "Noviny",
+                "terms": "noviny"
+            },
+            "office/ngo": {
+                "name": "Nezisková organizácia",
+                "terms": "neziskova organizacia,neziskovka"
+            },
+            "office/physician": {
+                "name": "Doktor",
+                "terms": "doktor"
+            },
+            "office/political_party": {
+                "name": "Politická strana",
+                "terms": "politicka strana"
+            },
+            "office/research": {
+                "name": "Výskum",
+                "terms": "vyskum"
+            },
+            "office/telecommunication": {
+                "name": "Telekomunikácie",
+                "terms": "telekomunikacie,mobilny operator,mobilný operátor,operator,operátor"
+            },
+            "office/therapist": {
+                "name": "Terapeut",
+                "terms": "terapeut"
+            },
+            "office/travel_agent": {
+                "name": "Cestovná agentúra",
+                "terms": "cestova agentura,cestovka,dovolenka,cestovanie"
+            },
+            "piste": {
+                "name": "Lyžiarská dráha",
+                "terms": "lyziarska draha,svah,lyziarsky svah,lyžiarská svah"
             },
             "place": {
             },
             "place": {
-                "name": "Obec"
+                "name": "Obec",
+                "terms": "dedina,mesto,sýdlo,sydlo"
             },
             "place/city": {
             },
             "place/city": {
-                "name": "Veľkomesto"
+                "name": "Veľkomesto",
+                "terms": "velkomesto,mesto"
+            },
+            "place/farm": {
+                "name": "Farma",
+                "terms": "farma"
             },
             "place/hamlet": {
             },
             "place/hamlet": {
-                "name": "Osada"
+                "name": "Osada",
+                "terms": "laz,kopanice,kopanica,samota,kolónia,kolonia"
             },
             "place/island": {
                 "name": "Ostrov",
             },
             "place/island": {
                 "name": "Ostrov",
-                "terms": "ostrov,atol,útes,ostrovček,archipelágo"
+                "terms": "ostrov,atol,útes,ostrovček,archipelágo,utes,ostrovcek,archipelago"
             },
             "place/isolated_dwelling": {
             },
             "place/isolated_dwelling": {
-                "name": "Samota"
+                "name": "Samota",
+                "terms": "osamoteny dom,chata,drevenica"
             },
             "place/locality": {
             },
             "place/locality": {
-                "name": "Lokalita"
+                "name": "Lokalita",
+                "terms": "oblast,oblasť,miestny názov,miestny nazov"
+            },
+            "place/neighbourhood": {
+                "name": "Susedstvo",
+                "terms": "okrsok,oblast,oblasť,štvrť,stvrt"
+            },
+            "place/suburb": {
+                "name": "Mestská časť",
+                "terms": "mestska cast"
             },
             "place/town": {
             },
             "place/town": {
-                "name": "Mesto"
+                "name": "Mesto",
+                "terms": "mestecko,mestečko"
             },
             "place/village": {
             },
             "place/village": {
-                "name": "Dedina"
+                "name": "Dedina",
+                "terms": "dedina,obec,dedinka"
+            },
+            "point": {
+                "name": "Bod",
+                "terms": "bod,POI,bod záujmu,bod zaujmu,zaujmovy bod,záujmový bod"
             },
             "power": {
             },
             "power": {
-                "name": "Elektrická energia"
+                "name": "Elektrická energia",
+                "terms": "elektricka energia,elektrina,prud,prúd"
             },
             "power/generator": {
             },
             "power/generator": {
-                "name": "Elektráreň"
+                "name": "Elektráreň",
+                "terms": "elektraren,veterna elektraren,veterná elektráreň,atómka,atomka,vodná,vodna,tepelna,tepelna"
             },
             "power/line": {
             },
             "power/line": {
-                "name": "Elektrické vedenie"
+                "name": "Elektrické vedenie",
+                "terms": "elektricke vedenie,vedenie,kable,káble"
+            },
+            "power/minor_line": {
+                "name": "Vedľajšie elektrické vedenie",
+                "terms": "vedlajsie elektricke vedenie,rozvod, elektrika"
             },
             "power/pole": {
             },
             "power/pole": {
-                "name": "Stĺp elektrického vedenia"
+                "name": "Elektrický stĺp",
+                "terms": "stlp elektrickeho vedenia,stožiar,stoziar,elektrický stĺp,elektricky stlp,Stĺp elektrického vedenia"
             },
             "power/sub_station": {
             },
             "power/sub_station": {
-                "name": "Rozvodná stanica"
+                "name": "Rozvodná stanica",
+                "terms": "Rozvodna stanica,Rozvodná stanica,transformator"
+            },
+            "power/substation": {
+                "name": "Elektrická rozvodňa",
+                "terms": "elektricka rozvodna,transformator,transformátor"
             },
             "power/tower": {
             },
             "power/tower": {
-                "name": "Veža vysokého napätia"
+                "name": "Stĺp vysokého napätia",
+                "terms": "stlp vysokeho napatia,vysoké napätie,vysoke napatie"
             },
             "power/transformer": {
             },
             "power/transformer": {
-                "name": "Transformátor"
+                "name": "Transformátor",
+                "terms": "Rozvodna stanica,Rozvodná stanica,transformator,trasformátor"
+            },
+            "public_transport/platform": {
+                "name": "Nástupište",
+                "terms": "nastupiste,zastávka,zastavka"
+            },
+            "public_transport/stop_position": {
+                "name": "Miesto zastavenia",
+                "terms": "zastávka,zastavka"
             },
             "railway": {
             },
             "railway": {
-                "name": "Železnica"
+                "name": "Železnica",
+                "terms": "zeleznica,trat,trať,kolajnice,koľaje,kolaje"
             },
             "railway/abandoned": {
             },
             "railway/abandoned": {
-                "name": "Nepoužívaná trať"
+                "name": "Nepoužívaná trať",
+                "terms": "nepouzivana trat,opustena trat,opustená trať"
             },
             "railway/disused": {
             },
             "railway/disused": {
-                "name": "Železnica mimo prevádzky"
+                "name": "Železnica mimo prevádzky",
+                "terms": "zeleznica mimo prevadzky,mimo prevadzky"
+            },
+            "railway/funicular": {
+                "name": "Lanová dráha",
+                "terms": "lanova zeleznica,lanova draha"
+            },
+            "railway/halt": {
+                "name": "Železničná zastávka",
+                "terms": "zeleznicna zastavka,zastavka,zástavka,vlak,vlaková zástavka,vlakova zastavka,stanica"
             },
             "railway/level_crossing": {
                 "name": "Železničné priecestie",
             },
             "railway/level_crossing": {
                 "name": "Železničné priecestie",
-                "terms": "priecestie,železničné priecestie,cesta cez železnicu,závory,cesta cez trať,kríženie"
+                "terms": "priecestie,železničné priecestie,cesta cez železnicu,závory,cesta cez trať,kríženie,zeleznicne priecestie,cesta cez zeleznicu,zavory,cesta cez trat,krizenie"
             },
             "railway/monorail": {
             },
             "railway/monorail": {
-                "name": "Jednokoľajnicová dráha"
+                "name": "Jednokoľajnicová dráha",
+                "terms": "jednokolajnicova draha,jednokolajka,monorail"
+            },
+            "railway/narrow_gauge": {
+                "name": "Úzkorozchodná železnica",
+                "terms": "uzkorozchodna zeleznica,uzkokolajka,úzkoľajka"
             },
             "railway/platform": {
             },
             "railway/platform": {
-                "name": "Železničné nástupište"
+                "name": "Železničné nástupište",
+                "terms": "zeleznicne nastupiste,nástupište,nastupiste,perón,peron"
             },
             "railway/rail": {
             },
             "railway/rail": {
-                "name": "Železničná trať"
+                "name": "Železničná trať",
+                "terms": "zeleznicna trat,trat,trať,železnica,zeleznica"
             },
             "railway/station": {
             },
             "railway/station": {
-                "name": "Železničná stanica"
+                "name": "Železničná stanica",
+                "terms": "zeleznicna stanica,stanica,zástavka,zastavka"
             },
             "railway/subway": {
             },
             "railway/subway": {
-                "name": "Metro"
+                "name": "Metro",
+                "terms": "metro,podzemna draha,podzemná dráha"
             },
             "railway/subway_entrance": {
             },
             "railway/subway_entrance": {
-                "name": "Vstup do metra"
+                "name": "Vstup do metra",
+                "terms": "vstup,metro,podchod,stanica metra"
             },
             "railway/tram": {
                 "name": "Električka",
             },
             "railway/tram": {
                 "name": "Električka",
-                "terms": "električka"
+                "terms": "elektricka,tramvaj"
+            },
+            "relation": {
+                "name": "Relácia",
+                "terms": "relacia,linka,trasa"
+            },
+            "roundabout": {
+                "name": "Kruhový objazd",
+                "terms": "kruhovy objazd, kruhac, kruháč, kruhová križovatka, kruhova krizovatka"
+            },
+            "route/ferry": {
+                "name": "Trajektová trasa",
+                "terms": "trajektova trasa,trasa trajektu,trajekt,linka"
             },
             "shop": {
             },
             "shop": {
-                "name": "Obchod"
+                "name": "Obchod",
+                "terms": "potraviny,obchody,nákup,nakup,odevy,obuv"
             },
             "shop/alcohol": {
                 "name": "Obchod s alkoholom",
                 "terms": "alkohol"
             },
             },
             "shop/alcohol": {
                 "name": "Obchod s alkoholom",
                 "terms": "alkohol"
             },
+            "shop/anime": {
+                "name": "Obchod s anime",
+                "terms": "anime"
+            },
+            "shop/antiques": {
+                "name": "Obchod so tarožitnosťami",
+                "terms": "obchod so starozitnostami,starozitnosti,starožitnosti,starý nábytok,stary nabytok"
+            },
+            "shop/art": {
+                "name": "Obchod s umením",
+                "terms": "obchod s umenim,obrazy,umelecké diela,umelecke diela"
+            },
+            "shop/baby_goods": {
+                "name": "Obchod s detskými potrebami",
+                "terms": "obchod s detskymi potrebami"
+            },
+            "shop/bag": {
+                "name": "Obchod s kuframi",
+                "terms": "kufre,kufor,batoh,batožina,batozina"
+            },
             "shop/bakery": {
             "shop/bakery": {
-                "name": "Pekáreň"
+                "name": "Pekáreň",
+                "terms": "pekaren,pekárstvo,pekarstvo,chlieb,pecivo,pečivo"
+            },
+            "shop/bathroom_furnishing": {
+                "name": "Obchod s kúpelňami",
+                "terms": "obchod s kuplenami,kupelka,kúpelka,kúpelňa,kupelna"
             },
             "shop/beauty": {
             },
             "shop/beauty": {
-                "name": "Bižutéria"
+                "name": "Bižutéria",
+                "terms": "bizuteria,šperky,sperky,naramky,náramnky,nausnice,náušnice,prstene,nahrdelniky,náhrdelniky"
+            },
+            "shop/bed": {
+                "name": "Obchod s posteľami/matracmi",
+                "terms": "matrac,matrace,posteľ,postel,postele,spálňa,spalna"
             },
             "shop/beverages": {
             },
             "shop/beverages": {
-                "name": "Obchod s nápojmi"
+                "name": "Obchod s nápojmi",
+                "terms": "obchod s napojmi,napoje,nápoje,malinovka,kofola,občerstvenie,obcerstvenie"
             },
             "shop/bicycle": {
             },
             "shop/bicycle": {
-                "name": "Cykloobchod"
+                "name": "Cykloobchod",
+                "terms": "obchod s bicyklami,bicykle,horské bicykle,horske bicykle"
+            },
+            "shop/bookmaker": {
+                "name": "Stávková kancelária",
+                "terms": "stavkova kancelaria,stavky,tipos,sportka,bingo,stavka,stávka,kurz"
             },
             "shop/books": {
             },
             "shop/books": {
-                "name": "Knihkupectvo"
+                "name": "Kníhkupectvo",
+                "terms": "knihkupectvo,knihy,kniha,obchod s knihami"
             },
             "shop/boutique": {
             },
             "shop/boutique": {
-                "name": "Butik"
+                "name": "Butik",
+                "terms": "oblecenie,oblečenie,šaty,saty,odev,odevy"
             },
             "shop/butcher": {
             },
             "shop/butcher": {
-                "name": "Mäsiarstvo"
+                "name": "Mäsiarstvo",
+                "terms": "masiarstvo,maso,mäso,predajňa mäsa,predajna masa"
+            },
+            "shop/candles": {
+                "name": "Obchod so svičkami",
+                "terms": "obchod so svieckami,sviecka,sviečka,sviečky,sviecky"
             },
             "shop/car": {
             },
             "shop/car": {
-                "name": "Predajňa áut"
+                "name": "Predajňa áut",
+                "terms": "predajna aut,diler,díler,autosalón,autosalon,autobazár,autobazar"
             },
             "shop/car_parts": {
             },
             "shop/car_parts": {
-                "name": "Predajňa autodielov"
+                "name": "Predajňa autodielov",
+                "terms": "predajna autodielov,autodiely"
             },
             "shop/car_repair": {
             },
             "shop/car_repair": {
-                "name": "Autoservis"
+                "name": "Autoservis",
+                "terms": "autoservis,oprava aút,oprava aut,servis"
+            },
+            "shop/carpet": {
+                "name": "Obchod s kobercami",
+                "terms": "koberec,koberce,pokrovec,rokožka,rohozka"
+            },
+            "shop/cheese": {
+                "name": "Obchod so syrmi",
+                "terms": "syr,syry,korbáčiki,korbaciky,oštiepok,ostiepok,oštiepky,ostiepky"
             },
             "shop/chemist": {
             },
             "shop/chemist": {
-                "name": "Drogéria"
+                "name": "Drogéria",
+                "terms": "drogeria"
+            },
+            "shop/chocolate": {
+                "name": "Obchod s čokoládou",
+                "terms": "obchod s cokoladou,cokolada,čokoláda,pralinky"
             },
             "shop/clothes": {
             },
             "shop/clothes": {
-                "name": "Obchod s odevami"
+                "name": "Obchod s odevami",
+                "terms": "odevy,odev,šaty,saty,oblečenie,obchod s oblečením,oblecienie,obchod s oblecenim"
             },
             "shop/computer": {
             },
             "shop/computer": {
-                "name": "Obchod s výpočtovou technikou"
+                "name": "Obchod s výpočtovou technikou",
+                "terms": "obchod s vypoctovou technikou,pocitace,počitače,elektro,elektronika,vypoctova technika,výpočtová technika"
             },
             "shop/confectionery": {
             },
             "shop/confectionery": {
-                "name": "Cukráreň"
+                "name": "Obchod so sladkosťami",
+                "terms": "obchod so sladkostami,sladkosti,cukrovinky"
             },
             "shop/convenience": {
             },
             "shop/convenience": {
-                "name": "Samoobsluha"
+                "name": "Samoobsluha",
+                "terms": "cukraren,cukrovinky,cukrárstvo,cukrarstvo,obchod s cukrovinkami"
+            },
+            "shop/copyshop": {
+                "name": "Fotokopírovanie",
+                "terms": "fotokopirovanie,fotokopírka,fotokopirka"
+            },
+            "shop/cosmetics": {
+                "name": "Obchod s kozmetikou",
+                "terms": "kozmetika,drogeria"
+            },
+            "shop/craft": {
+                "name": "Obchod s umeleckými potrebami",
+                "terms": "Obchod s umeleckymi potrebami,umelecké potreby,umelecke potreby"
+            },
+            "shop/curtain": {
+                "name": "Obchod so záclonami",
+                "terms": "obchod so zaclonami,záclony,zaclony,záclona,zaclona,záves,zaves,závesy,zavesy"
+            },
+            "shop/dairy": {
+                "name": "Obchod s mliečnymi výrobkami",
+                "terms": "obchod s mliecnymi vyrobkami,mlieko,jogurt,jogurty,smotana,syr,syry"
             },
             "shop/deli": {
             },
             "shop/deli": {
-                "name": "Delikatesy"
+                "name": "Delikatesy",
+                "terms": "deli"
             },
             "shop/department_store": {
             },
             "shop/department_store": {
-                "name": "Obchodný dom"
+                "name": "Obchodný dom",
+                "terms": "obchodny dom,nákupne centrum,nakupne centrum"
             },
             "shop/doityourself": {
             },
             "shop/doityourself": {
-                "name": "Obchod pre kutilov"
+                "name": "Obchod pre kutilov",
+                "terms": "stavebný materiál,stavebny material,hornbach,baumax"
             },
             "shop/dry_cleaning": {
             },
             "shop/dry_cleaning": {
-                "name": "Čistenie odevov za sucha"
+                "name": "Čistiareň odevov",
+                "terms": "cistiaren odevov,suché čistenie,suche cistenie"
             },
             "shop/electronics": {
             },
             "shop/electronics": {
-                "name": "Elektro obchod"
+                "name": "Elektro obchod",
+                "terms": "elektro,elektronika"
+            },
+            "shop/erotic": {
+                "name": "Ochod s erotickými potrebami",
+                "terms": "obchod s erotickymi potrebami,sexshop,sex shop"
+            },
+            "shop/fabric": {
+                "name": "Obchod s látkami",
+                "terms": "obchod s latkami,textil"
+            },
+            "shop/farm": {
+                "name": "Voľný predaj ovocia",
+                "terms": "Volny predaj ovocia,ovocie"
+            },
+            "shop/fashion": {
+                "name": "Obchod s módnymi doplnkami",
+                "terms": "obchod s modmymi doplnkami"
             },
             "shop/fishmonger": {
             },
             "shop/fishmonger": {
-                "name": "Predaj rýb"
+                "name": "Predaj rýb",
+                "terms": "predaj ryb,ryby,obchod s rybami"
             },
             "shop/florist": {
             },
             "shop/florist": {
-                "name": "Kvetinárstvo"
+                "name": "Kvetinárstvo",
+                "terms": "kvetinarstvo,kvety,kytice"
+            },
+            "shop/frame": {
+                "name": "Obchod s rámami",
+                "terms": "obchod s ramami,obrazy,rám,ram"
+            },
+            "shop/funeral_directors": {
+                "name": "Pohrebný ústav",
+                "terms": "pohrebny ustav,pohreb,pohreb,pohrebníctvo,pohrebnictvo"
+            },
+            "shop/furnace": {
+                "name": "Obchod so kotlami",
+                "terms": "pec,kotol"
             },
             "shop/furniture": {
             },
             "shop/furniture": {
-                "name": "Obchod s nábytkom"
+                "name": "Obchod s nábytkom",
+                "terms": "obchod s nabytkom,nabytok"
             },
             "shop/garden_centre": {
             },
             "shop/garden_centre": {
-                "name": "Záhradné centrum"
+                "name": "Záhradné centrum",
+                "terms": "zahradne centrum,záhradkarske centrum,zahradkarske centrum"
             },
             "shop/gift": {
             },
             "shop/gift": {
-                "name": "Darčekový obchod"
+                "name": "Darčekový obchod",
+                "terms": "darcekovy obchod,obchod s darcekmi,obchod s darčekmi,suveníry,suveniry"
             },
             "shop/greengrocer": {
             },
             "shop/greengrocer": {
-                "name": "Predajňa zeleniny"
+                "name": "Predajňa zeleniny",
+                "terms": "predajna zeleniny,zelovoc,ovocie,zelenina,ovocie zelenina,ovocie a zelenina"
             },
             "shop/hairdresser": {
             },
             "shop/hairdresser": {
-                "name": "Kaderník"
+                "name": "Kaderníctvo",
+                "terms": "kadernik,holič,holic,vizazista,vizážista,kaderníctvo,kadernictvo,kaderník"
             },
             "shop/hardware": {
             },
             "shop/hardware": {
-                "name": "Železiarstvo"
+                "name": "Železiarstvo",
+                "terms": "zeleziarstvo,baumax,hornbach,náradie,naradie,predajna nárradia,predajna naradia"
+            },
+            "shop/hearing_aids": {
+                "name": "Obchod s načúvacími prístrojmi",
+                "terms": "obchod s nacuvacimi pristrojmi,nacuvaci pristroj,načúvací prístroj"
+            },
+            "shop/herbalist": {
+                "name": "Bylinkárstvo",
+                "terms": "bylinkarstvo,bylinky"
             },
             "shop/hifi": {
             },
             "shop/hifi": {
-                "name": "Obchod so zvukovými systémami"
+                "name": "Obchod s ozvučením",
+                "terms": "Obchod so zvukovymi systemami,hifi,hi-fi,zvuk,ozvučenie,ozvucenie,obchod s ozvucenim,Obchod so zvukovými systémami"
+            },
+            "shop/houseware": {
+                "name": "Domáce potreby",
+                "terms": "domace potreby,zeleziarstvo,železiarstvo"
+            },
+            "shop/interior_decoration": {
+                "name": "Obchod s bytovými dekoráciami",
+                "terms": "obchod s bytovami dekoraciami,intriérové dekorácie,intrierove dekoracie"
             },
             "shop/jewelry": {
             },
             "shop/jewelry": {
-                "name": "Zlatníctvo"
+                "name": "Zlatníctvo",
+                "terms": "zlatnictvo,šperky,sperky,zlato,striebro"
             },
             "shop/kiosk": {
             },
             "shop/kiosk": {
-                "name": "Stánok"
+                "name": "Novinový stánok",
+                "terms": "novinovy stanok,noviny,casopisy,časopisy"
+            },
+            "shop/kitchen": {
+                "name": "Kuchynské štúdio",
+                "terms": "kuchynske studio,kuchyna,uchyňa,kuchyne,kuchyňe,kuchynský kút,kuchynsky kut,kuchynské kúty,kuchynske kuty"
             },
             "shop/laundry": {
             },
             "shop/laundry": {
-                "name": "Čistiareň odevov/Práčovňa"
+                "name": "Čistiareň",
+                "terms": "cistiaren,Čistiareň odevov,Práčovňa,cistiaren odevov,pracovna"
+            },
+            "shop/leather": {
+                "name": "Obchod s kožennými výrobkami",
+                "terms": "obchod s kozennymi vyrobkami,koza,koža"
+            },
+            "shop/locksmith": {
+                "name": "Zámočníctvo",
+                "terms": "zamocnictvo,zámočník,zamocnik,kľúče,kluce,zámok,zámky,zamok,zamky"
+            },
+            "shop/lottery": {
+                "name": "Lotéria",
+                "terms": "loteria"
             },
             "shop/mall": {
             },
             "shop/mall": {
-                "name": "Nákupné centrum"
+                "name": "Nákupné centrum",
+                "terms": "nakupne centrum,obchodne cenrum,obchodné centrum,obchody"
+            },
+            "shop/massage": {
+                "name": "Masérstvo",
+                "terms": "maserstvo,masáže,masaze,masáž,masaz"
+            },
+            "shop/medical_supply": {
+                "name": "Obchod so zdravotníckymi pomôckami",
+                "terms": "obchod so zdravonickymi pomockami"
             },
             "shop/mobile_phone": {
             },
             "shop/mobile_phone": {
-                "name": "Obchod s mobilnými telefónmi"
+                "name": "Obchod s mobilnými telefónmi",
+                "terms": "obchod s mobilnymi telefonmi,mobilne telefony,mobily,telefony,mobilné telefóny,telefóny"
+            },
+            "shop/money_lender": {
+                "name": "Požičovňa peňazí",
+                "terms": "pozicovna penazi,peniaze,pôžicky,pozicky"
             },
             "shop/motorcycle": {
             },
             "shop/motorcycle": {
-                "name": "Predajňa motocyklov"
+                "name": "Predajňa motocyklov",
+                "terms": "predajna motocyklov,motorky,motocykle,predajňa motoriek,predajna motoriek"
             },
             "shop/music": {
             },
             "shop/music": {
-                "name": "Obchod s hudbou"
+                "name": "Obchod s hudbou",
+                "terms": "hudba,hudobný obchod,hudobny obchod,CD,mp3"
+            },
+            "shop/musical_instrument": {
+                "name": "Obchod s hudobnými nástrojmi",
+                "terms": "obchod s hudobnymi nastrojmi, hudobne nastroje,hudobné nástroje"
             },
             "shop/newsagent": {
             },
             "shop/newsagent": {
-                "name": "Trafika"
+                "name": "Obchod s novinami/časopismi",
+                "terms": "obchod s novinami/casopismi,noviny,casopisy,časopisy"
             },
             "shop/optician": {
             },
             "shop/optician": {
-                "name": "Optika"
+                "name": "Optika",
+                "terms": "okuliare,zrak,"
+            },
+            "shop/organic": {
+                "name": "Obchod s eko potravinami",
+                "terms": "eko potraviny"
             },
             "shop/outdoor": {
             },
             "shop/outdoor": {
-                "name": "Outdoorový obchod"
+                "name": "Outdoorový obchod",
+                "terms": "outdoorovy obchod,trekový obchod,trekovy ochod,outdoor"
+            },
+            "shop/paint": {
+                "name": "Obchod s nátermi",
+                "terms": "obchod s natermi,farby,laky,nátery,natery"
+            },
+            "shop/pawnbroker": {
+                "name": "Záložňa",
+                "terms": "zalozna"
             },
             "shop/pet": {
             },
             "shop/pet": {
-                "name": "Chovprodukt"
+                "name": "Chovprodukt",
+                "terms": "domáci miláčik,domaci milacik,domace zvierata,domáce zvierata,potrava"
+            },
+            "shop/photo": {
+                "name": "Obchod s fototechnikou",
+                "terms": "Fotoateliér,fotoatelier,fotostudio,fotoštúdio,fotografia"
+            },
+            "shop/pyrotechnics": {
+                "name": "Obchod s pyrotechnikov",
+                "terms": "pyrotechnika,ohňostroj,ohnostroj,prskavky,rakety,delobuchy"
+            },
+            "shop/radiotechnics": {
+                "name": "Obchod s elektronikou",
+                "terms": "elektronika"
+            },
+            "shop/religion": {
+                "name": "Obchod s náboženkými pomôckami",
+                "terms": "obchod s nabozenskymi pomockami"
+            },
+            "shop/scuba_diving": {
+                "name": "Obchod s potápačským vybavením",
+                "terms": "obchod s potapacskym vybavemin,potapacske vybavenie,potapačské vybanie,"
+            },
+            "shop/seafood": {
+                "name": "Obchod s morskými špecialitami",
+                "terms": "obchod s morskymi specialitami,plody mora,ryby,morské ryby,morske ryby,kreverty,treska,tuniak"
+            },
+            "shop/second_hand": {
+                "name": "Second hand",
+                "terms": "z druhej ruky"
             },
             "shop/shoes": {
             },
             "shop/shoes": {
-                "name": "Obchod s obuvov"
+                "name": "Obchod s obuvov",
+                "terms": "obuv,topánky,topanky"
             },
             "shop/sports": {
             },
             "shop/sports": {
-                "name": "Obchod so športovými potrebami"
+                "name": "Obchod so športovými potrebami",
+                "terms": "obchod so sportovymi potrebami,sportove potreby,športové potreby,športové vybavenie,sportove vybavenie"
             },
             "shop/stationery": {
             },
             "shop/stationery": {
-                "name": "Papierníctvo"
+                "name": "Papierníctvo",
+                "terms": "papiernictvo,papier"
             },
             "shop/supermarket": {
                 "name": "Supermarket",
             },
             "shop/supermarket": {
                 "name": "Supermarket",
-                "terms": "nákup,samoška,supermarket,potraviny,tesco,jednota"
+                "terms": "potraviny,obchod,samoška,samoska,samoobsluha"
+            },
+            "shop/tailor": {
+                "name": "Krajčírstvo",
+                "terms": "krajcirstvo,krajcir,krajčir"
+            },
+            "shop/tattoo": {
+                "name": "Tetovací salón",
+                "terms": "tetovaci salon,tetovania,tetovanie"
+            },
+            "shop/tea": {
+                "name": "Obchod s čajom",
+                "terms": "obchod s cajom,cajovy obchod,čajový ochod"
+            },
+            "shop/ticket": {
+                "name": "Predajňa vstupeniek",
+                "terms": "predajna listkov,vstupenky,predajna vstupeniek,vstupenka,listok,lístok"
+            },
+            "shop/tobacco": {
+                "name": "Obchod s tabakom",
+                "terms": "tabak,trafika"
             },
             "shop/toys": {
             },
             "shop/toys": {
-                "name": "Hračkárstvo"
+                "name": "Hračkárstvo",
+                "terms": "hrackarstvo,hracky,hry,hračky"
             },
             "shop/travel_agency": {
             },
             "shop/travel_agency": {
-                "name": "Cestovná agentúra"
+                "name": "Cestovná agentúra",
+                "terms": "cestovna agentura,cestovanie,cestovka,dovolenka"
             },
             "shop/tyres": {
             },
             "shop/tyres": {
-                "name": "Predajňa pneumatík"
+                "name": "Predajňa pneumatík",
+                "terms": "predajna pneumatik,pneumatiky,pneuservis,kolesa,kolesá"
             },
             "shop/vacant": {
             },
             "shop/vacant": {
-                "name": "Prázdny obchod"
+                "name": "Prázdny obchod",
+                "terms": "prazdny obchod,neobsadený obchod,neobsadeny ochod"
+            },
+            "shop/vacuum_cleaner": {
+                "name": "Obchod s vysavačmi",
+                "terms": "bchod s vysavacmi,vysavače,vysavace,vysavač,vysavac"
             },
             "shop/variety_store": {
             },
             "shop/variety_store": {
-                "name": "Obchod so zmiešaným tovarom"
+                "name": "Obchod so zmiešaným tovarom",
+                "terms": "obchod so zmiesanym tovarom,rozlicny tovar,rozličný tovar"
             },
             "shop/video": {
             },
             "shop/video": {
-                "name": "Videopožičovňa"
+                "name": "Videopožičovňa",
+                "terms": "videopozicovna,DVD,CD,VHS,blue-ray,blueray,blue ray,video"
+            },
+            "shop/video_games": {
+                "name": "Obchod s videohrami",
+                "terms": "videohry,počítačové hry,pocitacove hry"
+            },
+            "shop/water_sports": {
+                "name": "Ochod s plaveckým vybavením",
+                "terms": "ochod s plaveckym vybavenim"
+            },
+            "shop/weapons": {
+                "name": "Ochod so zbraňami",
+                "terms": "obchod so zbranami,zbraňe,zbrane,nože,noze"
+            },
+            "shop/window_blind": {
+                "name": "Obchod so žalúziami",
+                "terms": "obchod so zaluziami,zaluzie,žalúzie"
+            },
+            "shop/wine": {
+                "name": "Vináreň",
+                "terms": "vinaren,vinoteka,vínotéka,vino,víno"
             },
             "tourism": {
             },
             "tourism": {
-                "name": "Turizmus"
+                "name": "Turizmus",
+                "terms": "turizmus,turistika,turisticke,turistické,hotel,motel,chata,muzeum,múzeum,atrakcia,zoo,park"
             },
             "tourism/alpine_hut": {
             },
             "tourism/alpine_hut": {
-                "name": "Vysokohorská chata"
+                "name": "Vysokohorská chata",
+                "terms": "vysokohorska chata,horska chata,horská chata,chata,útulňa,utulna,buda,búda,nocľah,noclah,prenocovanie"
             },
             "tourism/artwork": {
             },
             "tourism/artwork": {
-                "name": "Umelecké dielo"
+                "name": "Umelecké dielo",
+                "terms": "umelecke dielo,dielo,socha,vytvor,výtvor,umenie"
             },
             "tourism/attraction": {
             },
             "tourism/attraction": {
-                "name": "Turistická atrakcia"
+                "name": "Turistická atrakcia",
+                "terms": "turisticka atrakcia,atrakcia,turistické miesto,turisticke miesto"
             },
             "tourism/camp_site": {
             },
             "tourism/camp_site": {
-                "name": "Kemping/Táborisko"
+                "name": "Kemping",
+                "terms": "táborisko,taborisko,camping,kemping,kempovisko"
             },
             "tourism/caravan_site": {
             },
             "tourism/caravan_site": {
-                "name": "Parkovisko pre karavany"
+                "name": "Parkovisko pre karavany",
+                "terms": "parkovisko pre karavany,karavany,parkovisko,tabor,tábor"
             },
             "tourism/chalet": {
             },
             "tourism/chalet": {
-                "name": "Chata"
+                "name": "Koliba",
+                "terms": "salas,salaš,chata"
             },
             "tourism/guest_house": {
                 "name": "Penzión",
             },
             "tourism/guest_house": {
                 "name": "Penzión",
-                "terms": "ubytovňa,penzión,hotel,ubytovanie,nocľah"
+                "terms": "penzion,ubytovanie,hostel,hotel,ubytovňa,ubytovna"
             },
             "tourism/hostel": {
             },
             "tourism/hostel": {
-                "name": "Hostel"
+                "name": "Hostel",
+                "terms": "hostel,hotel,ubytovna,ubytovňa,ubytovanie,študentský hostel,studentsky hostel"
             },
             "tourism/hotel": {
             },
             "tourism/hotel": {
-                "name": "Hotel"
+                "name": "Hotel",
+                "terms": "hostel,hotel,ubytovna,ubytovňa,ubytovanie"
             },
             "tourism/information": {
             },
             "tourism/information": {
-                "name": "Informácie"
+                "name": "Informácie",
+                "terms": "informacie,turisticke informacie,turistické informácie"
             },
             "tourism/motel": {
             },
             "tourism/motel": {
-                "name": "Motel"
+                "name": "Motel",
+                "terms": "hostel,hotel,ubytovna,ubytovňa,ubytovanie"
             },
             "tourism/museum": {
                 "name": "Múzeum",
             },
             "tourism/museum": {
                 "name": "Múzeum",
-                "terms": "výstava,výstavisko,galéria,zbierka,archív"
+                "terms": "muzeum,zbierka,výstava,vystava"
             },
             "tourism/picnic_site": {
             },
             "tourism/picnic_site": {
-                "name": "Miesto pre piknik"
+                "name": "Miesto pre piknik",
+                "terms": "piknik,opekanie,opekačka,BBQ,grilovanie"
             },
             "tourism/theme_park": {
             },
             "tourism/theme_park": {
-                "name": "Zábavný park"
+                "name": "Zábavný park",
+                "terms": "zabavny park,húsenková dráha,husenkova draha"
             },
             "tourism/viewpoint": {
             },
             "tourism/viewpoint": {
-                "name": "Vyhliadka"
+                "name": "Vyhliadka",
+                "terms": "výhľad,vyhlad,rozhľad,rozhlad,rozhľadňa,rozhladna"
             },
             "tourism/zoo": {
             },
             "tourism/zoo": {
-                "name": "Zoo"
+                "name": "Zoo",
+                "terms": "zoologická záhrada,zoologicka zahrada,zvieratá,zvierata"
+            },
+            "traffic_calming/bump": {
+                "name": "Spomalovcí prah",
+                "terms": "spomalovaci prah,retardér,retarder"
+            },
+            "traffic_calming/hump": {
+                "name": "Spomalovací hrb",
+                "terms": "spomalovaci hrb"
+            },
+            "traffic_calming/rumble_strip": {
+                "name": "Nízky spomaľovací prah",
+                "terms": "nizky spomalovaci prah"
+            },
+            "traffic_calming/table": {
+                "name": "Vyvýšený prechod pre chodcov",
+                "terms": "vyvyseny prechod pre chodcov"
+            },
+            "type/boundary": {
+                "name": "Hranica",
+                "terms": "hranica,štátna hranica,statna hranica,kraj,okres"
+            },
+            "type/boundary/administrative": {
+                "name": "Administratívna hranica",
+                "terms": "administrativna hranica,stat,štát,kraj,okres"
+            },
+            "type/multipolygon": {
+                "name": "Multipolygón",
+                "terms": "multipolygon,polygon,polygón"
+            },
+            "type/restriction": {
+                "name": "Obmedzenie",
+                "terms": "dopravne obmedzenie,dopravné obmedzenie"
+            },
+            "type/restriction/no_left_turn": {
+                "name": "Zákaz odbočenia vľavo",
+                "terms": "zakaz odbocenia vlavo"
+            },
+            "type/restriction/no_right_turn": {
+                "name": "Zákaz odbočenia vpravo",
+                "terms": "zakaz odbocenia vpravo"
+            },
+            "type/restriction/no_straight_on": {
+                "name": "Prikázaný smer jazdy vpravo a vlavo",
+                "terms": "prikazany smer jazdy vpravo a vlavo"
+            },
+            "type/restriction/no_u_turn": {
+                "name": "Zákaz otáčania",
+                "terms": "zakaz otacania"
+            },
+            "type/restriction/only_left_turn": {
+                "name": "Prikázaný smer jazdy vľavo",
+                "terms": "Prikazany smer jazdy vlavo"
+            },
+            "type/restriction/only_right_turn": {
+                "name": "Prikázaný smer jazdy vpravo",
+                "terms": "prikazany smer jazdy vpravo"
+            },
+            "type/restriction/only_straight_on": {
+                "name": "Prikázaný smer jazdy priamo",
+                "terms": "prikazany smer jazdy priamo"
+            },
+            "type/route": {
+                "name": "Trasa",
+                "terms": "trasa,linka,trat,trať"
+            },
+            "type/route/bicycle": {
+                "name": "Bicyklová trasa",
+                "terms": "cyklisticka trasa,bicyklova trasa,bicyklová trasa"
+            },
+            "type/route/bus": {
+                "name": "Autobusová trasa",
+                "terms": "Autobusova trasa,linka,spoj,trat,trať"
+            },
+            "type/route/detour": {
+                "name": "Obchádzková trasa",
+                "terms": "obchadzkova trasa,obchadzka,obchádzka"
+            },
+            "type/route/ferry": {
+                "name": "Trajektová trasa",
+                "terms": "Trajektova trasa,trajekt,linka,linka trajektu"
+            },
+            "type/route/foot": {
+                "name": "Turistická trasa",
+                "terms": "turisticka trasa,pesia trasa,pešia trasa"
+            },
+            "type/route/hiking": {
+                "name": "Turistická trasa",
+                "terms": "turisticka trasa,hiking,trekking,trasa,trek,tura,túra,turistika"
+            },
+            "type/route/pipeline": {
+                "name": "Potrubná trasa",
+                "terms": "potrubna trasa,potrubie"
+            },
+            "type/route/power": {
+                "name": "Elektrická trasa",
+                "terms": "elektricka trasa,elektricke vedenie,elektrické vedienie,prud,prúd"
+            },
+            "type/route/road": {
+                "name": "Cestná trasa",
+                "terms": "cestna trasa,cesta,cesta európskeho významu,cesta europskeho vyznamu"
+            },
+            "type/route/train": {
+                "name": "Vlaková trasa",
+                "terms": "vlakova trasa,linka,vlakova linka,vlaková linka"
+            },
+            "type/route/tram": {
+                "name": "Električková trasa",
+                "terms": "elektrickova trasa,elektricka,linka,elektrickova linka,električková linka"
+            },
+            "type/route_master": {
+                "name": "Hlavná trasa",
+                "terms": "hlavna trasa,nadradená trasa,nadradena trasa"
+            },
+            "vertex": {
+                "name": "Iné",
+                "terms": "ostatné,ostatne,ine,zvyšnézvysne"
             },
             "waterway": {
             },
             "waterway": {
-                "name": "Vodná cesta"
+                "name": "Vodná cesta",
+                "terms": "vodna cesta,trasa,voda,tok,rieka"
             },
             "waterway/canal": {
             },
             "waterway/canal": {
-                "name": "Kanál"
+                "name": "Kanál",
+                "terms": "kanal"
             },
             "waterway/dam": {
             },
             "waterway/dam": {
-                "name": "Priehrada"
+                "name": "Priehrada",
+                "terms": "priehrada,nádrž,nadrz"
             },
             "waterway/ditch": {
             },
             "waterway/ditch": {
-                "name": "Priekopa"
+                "name": "Priekopa",
+                "terms": "priekopa,jarok,jama,garat,kanál,kanal,stoka"
             },
             "waterway/drain": {
             },
             "waterway/drain": {
-                "name": "Odvodňovací kanál"
+                "name": "Odvodňovací kanál",
+                "terms": "odvodnovaci kanal,kanal,jarok"
+            },
+            "waterway/fuel": {
+                "name": "Čerpacia stanica pre lode",
+                "terms": "cerpacia stanica pre lode,benzín,benzin,nafta,palivo"
             },
             "waterway/river": {
                 "name": "Rieka",
             },
             "waterway/river": {
                 "name": "Rieka",
-                "terms": "rieka,tok,voda,potok,rameno,sútok,riečka,delta,koryto"
+                "terms": "riečka,potok,potúčik,potocik,bystrina"
             },
             "waterway/riverbank": {
             },
             "waterway/riverbank": {
-                "name": "Breh rieky"
+                "name": "Breh rieky",
+                "terms": "riečny breh,riecny breh,bok,strana,pobrežie,pobrezie,rieky,bok rieky,strana rieky"
+            },
+            "waterway/sanitary_dump_station": {
+                "name": "Vyprázdnovanie lodných toaliet",
+                "terms": "vyprazdnovanie lodnych toaliet"
             },
             "waterway/stream": {
                 "name": "Potok",
             },
             "waterway/stream": {
                 "name": "Potok",
-                "terms": "potok,potôčik,bystrina,riečka,kanál"
+                "terms": "potok,potôčik,bystrina,riečka,kanál,potocik,riecka,kanal,pstruha"
             },
             "waterway/weir": {
             },
             "waterway/weir": {
-                "name": "Hrádza/Hať"
+                "name": "Hrádza",
+                "terms": "hat,hať,hrádza,hradza,jez"
             }
         }
     }
             }
         }
     }