Use i18n() parameters for this JavaScript message instead of ad-hoc
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
index 0d0ee700ba7c7c293efa57cba381c61d7de671d9..446fb87eb46647d524f0006a65921ebc9d93947f 100644 (file)
@@ -172,7 +172,7 @@ gcf:
       please login: "Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}."
       create_account: "Kréyé kont aw"
       email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
-      password: "Kòd aw: "
+      password: "Kòd aw:"
       lost password link: "Ou pèd kòd aw?"
       login_button: "Konektéw"
     lost_password:
@@ -185,12 +185,12 @@ gcf:
       contact_webmaster: "Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib."
       fill_form: "Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw."
       license_agreement: "Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>."
-      email address: "Adres imél : "
-      confirm email address: "konfimé adres imél : "
+      email address: "Adres imél :"
+      confirm email address: "konfimé adres imél :"
       not displayed publicly : 'Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)'
-      display name: "Non aw afiché : "
-      password: "Kòd : "
-      confirm password: "Konfirmé kòd aw: "
+      display name: "Non aw afiché :"
+      password: "Kòd :"
+      confirm password: "Konfirmé kòd aw:"
       signup: "Enskriw"
       flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
     no_such_user:
@@ -207,7 +207,7 @@ gcf:
       traces: "Chimen"
       remove as friend: "Woté on zanmi"
       add as friend: "Ajouté on zanmi"
-      mapper since: "Arpantè dèpi: "
+      mapper since: "Arpantè dèpi:"
       user image heading: "Foto itilizatè"
       delete image: "Woté on imaj"
       upload an image: "Voyé on imaj"
@@ -220,27 +220,27 @@ gcf:
       your friends: "Kanmarad aw"
       no friends: "Ou poko ni pon zanmi"
       km away: "{{count}} km"
-      nearby users: "Itilizatè owa aw : "
+      nearby users: "Itilizatè owa aw :"
       no nearby users: "Ou poko ni itilizatè owa aw."
       change your settings: "Chanjé opsion aw"
     friend_map:
       your location: "Koté ou yé"
-      nearby mapper: "Arpantè owa aw: "
+      nearby mapper: "Arpantè owa aw: [[nearby_user]]"
     account:
       my settings: "Mes options"
       email never displayed publicly: "(Pa janmen maké piblikman)"
       public editing:
-        heading: "Édision piblik: "
+        heading: "Édision piblik:"
         enabled: "Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné."
         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
         enabled link text: "Ka sa yé?"
         disabled: "Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim."
         disabled link text: "Poukwa an pé pa édité?"
-      profile description: "Deskripsion a profil la : "
-      home location: "La ou ka rété : "
+      profile description: "Deskripsion a profil la :"
+      home location: "La ou ka rété :"
       no home location: "Ou po ko mèt la ou ka rété."
-      latitude: "Latitid: "
-      longitude: "Longitid: "
+      latitude: "Latitid:"
+      longitude: "Longitid:"
       update home location on click: "Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?"
       save changes button: "Enrèjisré tout chanjman"
       make edits public button: "Mèt tou sa an fè piblik"