Update to iD v2.3.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sk.json
index 930aa1fd616097ae09f4b74719a6535cf8a82ca1..1de62f9ed810f78f4477e6494670469ed04397ec 100644 (file)
             "list": "Úpravy od {users}",
             "truncated_list": "Úpravy od {users} a {count} ďalších"
         },
             "list": "Úpravy od {users}",
             "truncated_list": "Úpravy od {users} a {count} ďalších"
         },
-        "infobox": {
-            "selected": "{n} označených",
-            "geometry": "Tvar",
-            "closed": "zatvorené",
-            "center": "Stred",
-            "perimeter": "Obvod",
-            "length": "Dĺžka",
-            "area": "Plocha",
-            "centroid": "Ťažisko",
-            "location": "Poloha",
-            "metric": "Metrické",
-            "imperial": "Imperiálne"
-        },
         "geometry": {
             "point": "bod",
             "vertex": "vrchol",
         "geometry": {
             "point": "bod",
             "vertex": "vrchol",
             "switch": "Prepnúť späť na toto pozadie",
             "custom": "Voliteľné",
             "custom_button": "Upraviť volitelné pozadie",
             "switch": "Prepnúť späť na toto pozadie",
             "custom": "Voliteľné",
             "custom_button": "Upraviť volitelné pozadie",
-            "custom_prompt": "Vyplňte vzorovú URL pre mapové dlaždice. Platné polia sú {zoom}, {x}, {y} pre Z/X/Y schému a {u} pre quadtile schému.",
             "fix_misalignment": "Upraviť posun obrázkov",
             "imagery_source_faq": "Odkiaľ pochádzajú tieto obrázky?",
             "reset": "vynulovať",
             "fix_misalignment": "Upraviť posun obrázkov",
             "imagery_source_faq": "Odkiaľ pochádzajú tieto obrázky?",
             "reset": "vynulovať",
         },
         "restore": {
             "heading": "Máte neuložené zmeny",
         },
         "restore": {
             "heading": "Máte neuložené zmeny",
-            "description": "Želáte si obnoviť neuložené zmeny z predchádzajúcej návštevy?",
-            "restore": "Obnov",
-            "reset": "Vymaž"
+            "description": "Želáte si obnoviť neuložené zmeny z predchádzajúcej návštevy?"
         },
         "save": {
             "title": "Ulož",
         },
         "save": {
             "title": "Ulož",
                 "title": "Plochy",
                 "add_playground": "*Plochy* sa používajú na zobrazovanie hraníc objektov ako jazerá, budovy alebo rezidenčné zóny.{br}Môžu byť tiež použité na detailnejšie mapovanie objektov, ktoré by ste nomálne označili iba bodom. **Kliknite na {button} Plocha a pridajte novú plochu.** ",
                 "start_playground": "Poďme pridať do mapy ihrisko tým, že nakreslíme plochu. Plochy sa kreslia tak, že pridávate *uzly* pozdĺž vonkajšej hrany objektu. **Kliknite alebo stlačte medzerník pre umiestnenie počiatočného uzla na jeden z rohov ihriska.**",
                 "title": "Plochy",
                 "add_playground": "*Plochy* sa používajú na zobrazovanie hraníc objektov ako jazerá, budovy alebo rezidenčné zóny.{br}Môžu byť tiež použité na detailnejšie mapovanie objektov, ktoré by ste nomálne označili iba bodom. **Kliknite na {button} Plocha a pridajte novú plochu.** ",
                 "start_playground": "Poďme pridať do mapy ihrisko tým, že nakreslíme plochu. Plochy sa kreslia tak, že pridávate *uzly* pozdĺž vonkajšej hrany objektu. **Kliknite alebo stlačte medzerník pre umiestnenie počiatočného uzla na jeden z rohov ihriska.**",
-                "continue_playground": "Pokračujte v kreslení plochy pridávaním ďalších uzlov pozdĺž hrany ihriska. Je poriadku ak spojíte plochu s existujúcimi chodníkmi.{br}Tip: Podržaním klávesu Alt zabránite uzlom v spájaní s ďalšími objektami. **Pokračujte v kreslní plochy inhriska.**",
                 "finish_playground": "Dokončite plochu tým, že stlačíte enter alebo kliknete na prvý alebo posledný uzol. **Dokončite kreslenie plochy ihriska.**",
                 "search_playground": "**Vyhľadajte \"{preset}.**",
                 "choose_playground": "**Vyberte {preset} zo zoznamu.**",
                 "finish_playground": "Dokončite plochu tým, že stlačíte enter alebo kliknete na prvý alebo posledný uzol. **Dokončite kreslenie plochy ihriska.**",
                 "search_playground": "**Vyhľadajte \"{preset}.**",
                 "choose_playground": "**Vyberte {preset} zo zoznamu.**",
             },
             "startediting": {
                 "title": "Začať upravovať",
             },
             "startediting": {
                 "title": "Začať upravovať",
-                "help": "Teraz ste pripravný upravovať OpenStreetMap!{br}Túto prehliadku môžete hocikedy zopakovať alebo si môžete prezrieť dokumentáciu tým, že kliknete na tlačítko {button} Pomoc.",
                 "save": "Nezabudnite pravidelne ukladať vaše zmeny!",
                 "start": "Začnite mapovať!"
             }
                 "save": "Nezabudnite pravidelne ukladať vaše zmeny!",
                 "start": "Začnite mapovať!"
             }