Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 3843fc06ebadf6f6c880c6c20e244fb8dcff38d4..8d49641f004ccb195ca6cb599648f34baa55c9df 100644 (file)
@@ -83,7 +83,7 @@ vi:
     changeset: 
       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
-      download: Tải xuống %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
+      download: Tải về %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
       feed: 
         title: Bộ thay đổi %{id}
         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
@@ -146,7 +146,7 @@ vi:
         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
     node: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       node: Nốt
       node_title: "Nốt: %{node_name}"
@@ -156,7 +156,7 @@ vi:
       part_of: "Trực thuộc:"
     node_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       node_history: Lịch sử Nốt
       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
       view_details: xem chi tiết
@@ -172,7 +172,7 @@ vi:
       showing_page: Đang hiện trang
     relation: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       relation: Quan hệ
       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
       view_history: xem lịch sử
@@ -181,7 +181,7 @@ vi:
       part_of: "Trực thuộc:"
     relation_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       relation_history: Lịch sử Quan hệ
       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
       view_details: xem chi tiết
@@ -243,20 +243,20 @@ vi:
         way: lối
     way: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       view_history: xem lịch sử
       way: Lối
       way_title: "Lối: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: cũng thuộc về lối %{related_ways}}
+        one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
       nodes: "Nốt:"
       part_of: "Thuộc về:"
     way_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       view_details: xem chi tiết
       way_history: Lịch sử Lối
       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
@@ -622,7 +622,7 @@ vi:
           manor: Trang viên
           memorial: Đài Tưởng niệm
           mine: Mỏ
-          monument: Đài Kỷ niệm
+          monument: Đài Tưởng niệm
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
           tower: Tháp
@@ -890,7 +890,7 @@ vi:
   layouts: 
     community_blogs: Blog của Cộng đồng
     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
-    copyright: Bản quyền & Giấy phép
+    copyright: Bản quyền & Giấy phép
     documentation: Tài liệu
     documentation_title: Tài liệu về dự án
     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
@@ -1180,7 +1180,7 @@ vi:
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
-      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
@@ -1388,7 +1388,7 @@ vi:
         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
-        link text: có nghĩa là gì?
+        link text: đây là gì?
         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
@@ -1409,7 +1409,7 @@ vi:
       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
       openid: 
         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
-        link text: y là gì?
+        link text: đây là gì?
         openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
@@ -1419,7 +1419,7 @@ vi:
         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
-        enabled link text: có nghĩa là gì?
+        enabled link text: đây là gì?
         heading: "Sửa đổi công khai:"
       public editing note: 
         heading: Sửa đổi công khai
@@ -1571,7 +1571,7 @@ vi:
     terms: 
       agree: Chấp nhận
       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
-      consider_pd_why: có nghĩa là gì?
+      consider_pd_why: đây là gì?
       decline: Từ chối
       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
       heading: Điều kiện đóng góp