* localisation updates from translatewiki.net (2009-10-07)
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
index a4b5cb34fa4923d150232a25d82e0bb8438cbe8f..6bde079e2848dd429fc51de79b60fdc5469ba87d 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck
 # Author: Minh Nguyen
+# Author: Vinhtantran
 vi: 
   a_poi: $1 địa điểm
   a_way: $1 lối
@@ -88,6 +89,7 @@ vi:
   login_retry: Không nhận ra tài khoản đăng ký của bạn. Vui lòng thử lần nữa.
   login_title: Không thể đăng nhập
   login_uid: "Tên đăng ký:"
+  mail: Thư
   more: Thêm
   newchangeset: Vui lòng thử lần nữa. Potlatch sẽ mở bộ thay đổi mới.
   nobackground: Không có nền
@@ -123,6 +125,7 @@ vi:
   prompt_track: Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
   prompt_welcome: Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
   retry: Thử lại
+  revert: Lùi lại
   save: Lưu
   tip_addrelation: Xếp vào quan hệ
   tip_addtag: Thêm thẻ mới