]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/potlatch/localised/sv/localised.yaml
Potlatch 1.2a
[rails.git] / config / potlatch / localised / sv / localised.yaml
index aa7d36c393726f21b9ca42e923460394aabbcf01..db324517eefab32f3fdd7cd33670934da45711c9 100644 (file)
@@ -37,8 +37,8 @@
 "prompt_help": Information hur man använder Potlatch, den här karteditorn.
 "track": Spår
 "prompt_track": Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
-"action_deletepoint": Tar bort en punkt
-"deleting": Tar bort
+"action_deletepoint": tar bort en punkt
+"deleting": tar bort
 "action_cancelchanges": avbryter ändringar på
 "emailauthor": \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
 "error_connectionfailed": "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
 "action_moveway": flytta en väg
 "way": Väg
 "point": Nod (punkt)
+"ok": Ok
+"existingrelation": Lägg till existerande relation
+"findrelation": Sök efter relation innehållande
+"norelations": Inga relationer i nuvarande område
+"advice_toolong": Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
+"advice_waydragged": Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
+"advice_tagconflict": Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
+"advice_nocommonpoint": Sträckorna har ingen gemensam nod
+"option_warnings": Visa flytande varningar
+"reverting": faller tillbaka
+"prompt_helpavailable": Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
+"prompt_editsave": "Ändra via spara (Ändringar sparas när du klickar 'spara')"
+"prompt_editlive": Ändra live (Alla ändringar sparas i och med att de utförs)
+"launch": Starta
+"prompt_launch": Öppna extern URL
+"editinglive": Ändrar live
+"openchangeset": Öppnar ändringsset
+"editingoffline": Editerar offline
+"save": Spara
+"drag_pois": Drag och släpp intressepunkter (POI)
+"prompt_savechanges": Spara ändringar
+"prompt_changesetcomment": "Ange en beskrivning av dina ändringar:"