Monkey patch in an upstream fix for I18n::Backend::Fallbacks
[rails.git] / config / locales / vi.yml
index 1b77c48fe63b5ccaf24ca8d4623a5d3cf8bffcc9..8d49641f004ccb195ca6cb599648f34baa55c9df 100644 (file)
@@ -83,7 +83,7 @@ vi:
     changeset: 
       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
     changeset: 
       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
       changesetxml: Bộ thay đổi XML
-      download: Tải xuống %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
+      download: Tải về %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
       feed: 
         title: Bộ thay đổi %{id}
         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
       feed: 
         title: Bộ thay đổi %{id}
         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
@@ -146,7 +146,7 @@ vi:
         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
     node: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
     node: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       node: Nốt
       node_title: "Nốt: %{node_name}"
       edit: sửa đổi
       node: Nốt
       node_title: "Nốt: %{node_name}"
@@ -156,7 +156,7 @@ vi:
       part_of: "Trực thuộc:"
     node_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
       part_of: "Trực thuộc:"
     node_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       node_history: Lịch sử Nốt
       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
       view_details: xem chi tiết
       node_history: Lịch sử Nốt
       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
       view_details: xem chi tiết
@@ -172,7 +172,7 @@ vi:
       showing_page: Đang hiện trang
     relation: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
       showing_page: Đang hiện trang
     relation: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       relation: Quan hệ
       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
       view_history: xem lịch sử
       relation: Quan hệ
       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
       view_history: xem lịch sử
@@ -181,7 +181,7 @@ vi:
       part_of: "Trực thuộc:"
     relation_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
       part_of: "Trực thuộc:"
     relation_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       relation_history: Lịch sử Quan hệ
       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
       view_details: xem chi tiết
       relation_history: Lịch sử Quan hệ
       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
       view_details: xem chi tiết
@@ -243,7 +243,7 @@ vi:
         way: lối
     way: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
         way: lối
     way: 
       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       edit: sửa đổi
       view_history: xem lịch sử
       way: Lối
       edit: sửa đổi
       view_history: xem lịch sử
       way: Lối
@@ -256,7 +256,7 @@ vi:
       part_of: "Thuộc về:"
     way_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
       part_of: "Thuộc về:"
     way_history: 
       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
-      download_xml: Tải xuống XML
+      download_xml: Tải về XML
       view_details: xem chi tiết
       way_history: Lịch sử Lối
       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
       view_details: xem chi tiết
       way_history: Lịch sử Lối
       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
@@ -492,6 +492,7 @@ vi:
           health_centre: Trung tâm Y tế
           hospital: Bệnh viện
           hotel: Khách sạn
           health_centre: Trung tâm Y tế
           hospital: Bệnh viện
           hotel: Khách sạn
+          hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
           ice_cream: Tiệm Kem
           kindergarten: Tiểu học
           library: Thư viện
           ice_cream: Tiệm Kem
           kindergarten: Tiểu học
           library: Thư viện
@@ -515,6 +516,7 @@ vi:
           public_building: Tòa nhà Công cộng
           public_market: Chợ phiên
           reception_area: Phòng Tiếp khách
           public_building: Tòa nhà Công cộng
           public_market: Chợ phiên
           reception_area: Phòng Tiếp khách
+          recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
           restaurant: Nhà hàng
           retirement_home: Nhà về hưu
           sauna: Nhà Tắm hơi
           restaurant: Nhà hàng
           retirement_home: Nhà về hưu
           sauna: Nhà Tắm hơi
@@ -522,6 +524,7 @@ vi:
           shelter: Nơi Trú ẩn
           shop: Tiệm
           shopping: Tiệm
           shelter: Nơi Trú ẩn
           shop: Tiệm
           shopping: Tiệm
+          social_club: Câu lạc bộ Xã hội
           studio: Studio
           supermarket: Siêu thị
           taxi: Taxi
           studio: Studio
           supermarket: Siêu thị
           taxi: Taxi
@@ -531,6 +534,7 @@ vi:
           townhall: Thị sảnh
           university: Trường Đại học
           vending_machine: Máy Bán hàng
           townhall: Thị sảnh
           university: Trường Đại học
           vending_machine: Máy Bán hàng
+          veterinary: Phẫu thuật Thú y
           village_hall: Trụ sở Làng
           waste_basket: Thùng rác
           wifi: Điểm Truy cập Không dây
           village_hall: Trụ sở Làng
           waste_basket: Thùng rác
           wifi: Điểm Truy cập Không dây
@@ -549,6 +553,7 @@ vi:
           entrance: Cửa vào
           faculty: Tòa nhà Trường học
           farm: Công trình Nông trại
           entrance: Cửa vào
           faculty: Tòa nhà Trường học
           farm: Công trình Nông trại
+          flats: Khu chung cư
           garage: Ga ra
           hall: Hội trường
           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
           garage: Ga ra
           hall: Hội trường
           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
@@ -617,7 +622,7 @@ vi:
           manor: Trang viên
           memorial: Đài Tưởng niệm
           mine: Mỏ
           manor: Trang viên
           memorial: Đài Tưởng niệm
           mine: Mỏ
-          monument: Đài Kỷ niệm
+          monument: Đài Tưởng niệm
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
           tower: Tháp
           museum: Bảo tàng
           ruins: Tàn tích
           tower: Tháp
@@ -885,7 +890,7 @@ vi:
   layouts: 
     community_blogs: Blog của Cộng đồng
     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
   layouts: 
     community_blogs: Blog của Cộng đồng
     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
-    copyright: Bản quyền & Giấy phép
+    copyright: Bản quyền & Giấy phép
     documentation: Tài liệu
     documentation_title: Tài liệu về dự án
     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
     documentation: Tài liệu
     documentation_title: Tài liệu về dự án
     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
@@ -1175,7 +1180,7 @@ vi:
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
   site: 
     edit: 
       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
-      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
+      flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
@@ -1383,7 +1388,7 @@ vi:
         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
-        link text: có nghĩa là gì?
+        link text: đây là gì?
         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
@@ -1404,7 +1409,7 @@ vi:
       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
       openid: 
         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
       openid: 
         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
-        link text: y là gì?
+        link text: đây là gì?
         openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
         openid: "OpenID:"
       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
@@ -1414,7 +1419,7 @@ vi:
         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
-        enabled link text: có nghĩa là gì?
+        enabled link text: đây là gì?
         heading: "Sửa đổi công khai:"
       public editing note: 
         heading: Sửa đổi công khai
         heading: "Sửa đổi công khai:"
       public editing note: 
         heading: Sửa đổi công khai
@@ -1566,7 +1571,7 @@ vi:
     terms: 
       agree: Chấp nhận
       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
     terms: 
       agree: Chấp nhận
       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
-      consider_pd_why: có nghĩa là gì?
+      consider_pd_why: đây là gì?
       decline: Từ chối
       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
       heading: Điều kiện đóng góp
       decline: Từ chối
       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
       heading: Điều kiện đóng góp