Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
index 711b2c1..65dfc79 100644 (file)
-# Messages for Slovak (Slovenčina)
+# Messages for Slovak (slovenčina)
 # Exported from translatewiki.net
 # Exported from translatewiki.net
-# Export driver: syck
+# Export driver: syck-pecl
+# Author: Helix84
+# Author: Jose1711
+# Author: Kusavica
+# Author: Lesny skriatok
 # Author: Rudko
 # Author: Rudko
+# Author: Teslaton
+# Author: Vladolc
 sk: 
 sk: 
+  activerecord: 
+    attributes: 
+      diary_comment: 
+        body: Text
+      diary_entry: 
+        language: Jazyk
+        latitude: Zem. šírka
+        longitude: Zem. dĺžka
+        title: Nadpis
+        user: Používateľ
+      friend: 
+        friend: Priateľ
+        user: Používateľ
+      message: 
+        body: Text
+        recipient: Príjemca
+        sender: Odosielateľ
+        title: Predmet
+      trace: 
+        description: Popis
+        latitude: Zem. šírka
+        longitude: Zem. dĺžka
+        name: Meno
+        public: Verejné
+        size: Veľkosť
+        user: Používateľ
+        visible: Viditeľný
+      user: 
+        active: Aktívny
+        description: Popis
+        display_name: Zobrazované meno
+        email: E-mail
+        languages: Jazyky
+        pass_crypt: Heslo
+    models: 
+      acl: Zoznam prístupových práv
+      changeset: Sada zmien
+      changeset_tag: Značka sady zmien
+      country: Krajina
+      diary_comment: Komentár k denníku
+      diary_entry: Položka denníka
+      friend: Priateľ
+      language: Jazyk
+      message: Správa
+      node: Bod
+      node_tag: Značka bodu
+      notifier: Oznamovateľ
+      old_node: Starý bod
+      old_node_tag: Stará značka bodu
+      old_relation: Stará relácia
+      old_relation_member: Starý člen relácie
+      old_relation_tag: Stará značka relácie
+      old_way: Stará cesta
+      old_way_node: Starý bod cesty
+      old_way_tag: Stará značka cesty
+      relation: Relácia
+      relation_member: Člen relácie
+      relation_tag: Značka relácie
+      session: Relácia
+      trace: Stopa
+      tracepoint: Bod stopy
+      tracetag: Značka stopy
+      user: Používateľ
+      user_preference: Osobné nastavenia
+      user_token: Používateľský token
+      way: Cesta
+      way_node: Bod cesty
+      way_tag: Značka cesty
+  application: 
+    require_cookies: 
+      cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo vašom prehliadači a následne pokračujte.
+    setup_user_auth: 
+      blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
+      need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
   browse: 
     changeset: 
   browse: 
     changeset: 
-      download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
+      changeset: "Sada zmien: %{id}"
+      changesetxml: XML sady zmien
+      download: Stiahnuť %{changeset_xml_link} alebo %{osmchange_xml_link}
+      feed: 
+        title: Sada zmien %{id}
+        title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
+      osmchangexml: osmChange XML
+      title: Sada zmien
     changeset_details: 
     changeset_details: 
-      belongs_to: "Patrí k:"
+      belongs_to: "Používateľ:"
       bounding_box: "Rozsah:"
       box: rám
       bounding_box: "Rozsah:"
       box: rám
-      closed_at: "Zatvorené o:"
+      closed_at: "Uzavreté o:"
       created_at: "Vytvorené o:"
       created_at: "Vytvorené o:"
-      has_nodes: 
-        one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} uzol:"
-        other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} uzly:"
       has_relations: 
       has_relations: 
-        one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
-        other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
+        few: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
+        one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
+        other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} relácií:"
       has_ways: 
       has_ways: 
-        one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
-        other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
+        few: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
+        one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
+        other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} ciest:"
       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
-      show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
-    changeset_navigation: 
-      user: 
-        name_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
-        next_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
-        prev_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
+      show_area_box: Zobraziť rám oblasti
     common_details: 
       changeset_comment: "Komentár:"
     common_details: 
       changeset_comment: "Komentár:"
+      deleted_at: "Odstránené:"
+      deleted_by: "Odstránil:"
       edited_at: "Upravené o:"
       edited_at: "Upravené o:"
-      edited_by: "Upravené od:"
+      edited_by: "Upravil:"
+      in_changeset: "V sade zmien:"
       version: "Verzia:"
     containing_relation: 
       version: "Verzia:"
     containing_relation: 
-      entry: Relácia {{relation_name}}
-      entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
+      entry: Relácia %{relation_name}
+      entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
     map: 
       deleted: Zmazané
     map: 
       deleted: Zmazané
+      edit: 
+        area: Upraviť oblasť
+        node: Upraviť bod
+        relation: Upraviť reláciu
+        way: Upraviť cestu
       larger: 
         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
       larger: 
         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
-        node: Zobraziť uzol na väčšej mape
+        node: Zobraziť bod na väčšej mape
         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
       loading: Nahrávanie...
         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
       loading: Nahrávanie...
+    navigation: 
+      all: 
+        next_changeset_tooltip: Nasledujúca sada zmien
+        next_node_tooltip: Nasledujúci bod
+        next_relation_tooltip: Následujúca relácia
+        next_way_tooltip: Nasledujúca cesta
+        prev_changeset_tooltip: Predchádzajúca sada zmien
+        prev_node_tooltip: Predchádzajúci bod
+        prev_relation_tooltip: Predchádzajúca relácia
+        prev_way_tooltip: Predchádzajúca cesta
+      user: 
+        name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy používateľa %{user}
+        next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava používateľa %{user}
+        prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava používateľa %{user}
     node: 
     node: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
       edit: upraviť
       download_xml: Stiahnuť XML
       edit: upraviť
-      node: Uzol
-      node_title: "Uzol: {{node_name}}"
+      node: Bod
+      node_title: "Bod: %{node_name}"
       view_history: zobraziť históriu
     node_details: 
       view_history: zobraziť históriu
     node_details: 
-      coordinates: "Koordináty:"
+      coordinates: "Súradnice:"
       part_of: "Časť z:"
     node_history: 
       part_of: "Časť z:"
     node_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
       download_xml: Stiahnuť XML
-      node_history: História Uzla
-      node_history_title: "História Uzla: {{node_name}}"
+      node_history: História bodu
+      node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
       view_details: zobraziť detaily
     not_found: 
       view_details: zobraziť detaily
     not_found: 
-      sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
+      sorry: Ľutujeme, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
       type: 
         changeset: počet zmien
       type: 
         changeset: počet zmien
-        node: uzol
+        node: bod
         relation: relácia
         way: cesta
     paging_nav: 
       of: z
         relation: relácia
         way: cesta
     paging_nav: 
       of: z
-      showing_page: Zobrazovanie stránky
+      showing_page: Strana
+    redacted: 
+      type: 
+        node: bod
+        relation: vzťah
+        way: cesta
     relation: 
     relation: 
-      download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} alebo %{view_history_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
       relation: Relácia
       download_xml: Stiahnuť XML
       relation: Relácia
-      relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
+      relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
       view_history: zobraziť históriu
     relation_details: 
       members: "Členovia:"
       part_of: "Časť z:"
     relation_history: 
       view_history: zobraziť históriu
     relation_details: 
       members: "Členovia:"
       part_of: "Časť z:"
     relation_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
       download_xml: Stiahnuť XML
-      relation_history: História Relácie
-      relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
+      relation_history: História relácie
+      relation_history_title: "História relácie: %{relation_name}"
       view_details: zobraziť detaily
     relation_member: 
       view_details: zobraziť detaily
     relation_member: 
-      entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
+      entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
       type: 
       type: 
-        node: Uzol
+        node: Bod
         relation: Relácia
         way: Cesta
         relation: Relácia
         way: Cesta
+    start: 
+      manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
+      view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
     start_rjs: 
       data_frame_title: Dáta
     start_rjs: 
       data_frame_title: Dáta
-      data_layer_name: Dáta
+      data_layer_name: Prehľadávať mapové dáta
       details: Detaily
       details: Detaily
-      drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
-      edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
+      drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
+      edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o [[timestamp]]
+      hide_areas: Skryť oblasti
       history_for_feature: História pre [[feature]]
       history_for_feature: História pre [[feature]]
-      load_data: Nahrať Dáta
-      loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
+      load_data: Načítať údaje
+      loaded_an_area_with_num_features: Máte načítanú oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Niektoré prehliadače môžu mať problémy so zobrazením takého množstva dát, viac než približne 100 položiek ich môže spomaliť až zablokovať. Pokiaľ ste si istý, že chcete dáta zobraziť, kliknite na tlačítko nižšie.
       loading: Nahrávanie...
       loading: Nahrávanie...
-      manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
+      manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
       object_list: 
       object_list: 
-        api: Priniesť túto oblasť z API
+        api: Načítať túto oblasť pomocou API
         back: Zobraziť zoznam objektov
         details: Detaily
         heading: Zoznam objektov
         history: 
           type: 
         back: Zobraziť zoznam objektov
         details: Detaily
         heading: Zoznam objektov
         history: 
           type: 
-            node: Uzol [[id]]
+            node: Bod [[id]]
             way: Cesta [[id]]
         selected: 
           type: 
             way: Cesta [[id]]
         selected: 
           type: 
-            node: Uzol [[id]]
+            node: Bod [[id]]
             way: Cesta [[id]]
         type: 
             way: Cesta [[id]]
         type: 
-          node: Uzol
+          node: Bod
           way: Cesta
       private_user: anonymný používateľ
           way: Cesta
       private_user: anonymný používateľ
-      show_history: Zobraziť Históriu
-      unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
+      show_areas: Zobraziť oblasti
+      show_history: Zobraziť históriu
+      unable_to_load_size: "Nebolo možné načítať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (maximum je %{max_bbox_size})"
       wait: Čakajte...
       wait: Čakajte...
-      zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
+      zoom_or_select: Priblížte mapu alebo zvoľte nejakú oblasť na zobrazenie
+    tag_details: 
+      tags: "Tagy:"
+      wiki_link: 
+        key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
+        tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
+      wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
+    timeout: 
+      sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
+      type: 
+        changeset: sada zmien
+        node: bod
+        relation: relácia
+        way: cesta
     way: 
     way: 
-      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
+      download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
       edit: upraviť
       view_history: zobraziť históriu
       way: Cesta
       download_xml: Stiahnuť XML
       edit: upraviť
       view_history: zobraziť históriu
       way: Cesta
-      way_title: "Cesta: {{way_name}}"
+      way_title: "Cesta: %{way_name}"
     way_details: 
       also_part_of: 
     way_details: 
       also_part_of: 
-        one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
-        other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
-      nodes: "Uzly:"
-      part_of: "Časť z:"
+        one: tiež časťou cesty %{related_ways}
+        other: tiež časťou ciest %{related_ways}
+      nodes: "Body:"
+      part_of: "Súčasť:"
     way_history: 
     way_history: 
-      download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
+      download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
       download_xml: Stiahnuť XML
       view_details: zobraziť detaily
       download_xml: Stiahnuť XML
       view_details: zobraziť detaily
-      way_history: História Cesty
-      way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
+      way_history: História cesty
+      way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
   changeset: 
   changeset: 
+    changeset: 
+      anonymous: Anonym
+      big_area: (veľký)
+      no_comment: (žiadny)
+      no_edits: (bez úprav)
+      show_area_box: Zobraziť rám oblasti
+      still_editing: (stále sa upravuje)
+      view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
+    changeset_paging_nav: 
+      next: Ďalšia »
+      previous: « Predošlá
+      showing_page: Zobrazená stránka %{page}
     changesets: 
     changesets: 
+      area: Oblasť
+      comment: Komentár
+      id: ID
+      saved_at: Uložené
       user: Používateľ
       user: Používateľ
+    list: 
+      description: Posledné zmeny
+      description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
+      description_friend: Sady zmien vašich priateľov
+      description_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
+      description_user: Zmenové súbory používateľa %{user}
+      description_user_bbox: Zmenové súbory používateľa %{user} v %{bbox}
+      heading: Sady zmien
+      heading_bbox: Sady zmien
+      heading_friend: Sady zmien
+      heading_nearby: Sady zmien
+      heading_user: Sady zmien
+      heading_user_bbox: Sady zmien
+      title: Sady zmien
+      title_bbox: Sady zmien v rámci %{bbox}
+      title_friend: Sady zmien vašich priateľov
+      title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
+      title_user: Sady zmien používateľa %{user}
+      title_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v rámci %{bbox}
+    timeout: 
+      sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
   diary_entry: 
   diary_entry: 
+    comments: 
+      ago: pred %{ago}
+      comment: Komentár
+      has_commented_on: "%{display_name} okomentoval nasledovné záznamy v denníku"
+      newer_comments: Novšie komentáre
+      older_comments: Staršie komentáre
+      post: Príspevok
+      when: Kedy
+    diary_comment: 
+      comment_from: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
+      confirm: Potvrdiť
+      hide_link: Skryť tento komentár
+    diary_entry: 
+      comment_count: 
+        few: "%{count} komentáre"
+        one: 1 komentár
+        other: "%{count} komentárov"
+      comment_link: Komentár k záznamu
+      confirm: Potvrdiť
+      edit_link: Upraviť tento záznam
+      hide_link: Skryť tento záznam
+      posted_by: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
+      reply_link: Odpovedať na tento záznam
     edit: 
     edit: 
+      body: "Text:"
+      language: "Jazyk:"
+      latitude: "Zemepisná šírka:"
+      location: "Poloha:"
+      longitude: "Zemepisná dĺžka:"
+      marker_text: Poloha k položke denníka
       save_button: Uložiť
       save_button: Uložiť
+      subject: "Predmet:"
+      title: Upraviť záznam denníka
+      use_map_link: použiť mapu
+    feed: 
+      all: 
+        description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
+        title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
+      language: 
+        description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku %{language_name}
+        title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
+      user: 
+        description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
+        title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
+    list: 
+      in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
+      new: Nový záznam denníka
+      new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
+      newer_entries: Novšie Príspevky
+      no_entries: Žiadny záznam denníka
+      older_entries: Staršie záznamy
+      recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
+      title: Denníky používateľov
+      title_friends: Denníky priateľov
+      title_nearby: Denníky používateľov v okolí
+      user_title: Denník používateľa %{user}
+    location: 
+      edit: Editovať
+      location: "Poloha:"
+      view: Zobraziť
+    new: 
+      title: Nový záznam denníka
+    no_such_entry: 
+      body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
+      heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
+      title: Takýto záznam denníka neexistuje
+    view: 
+      leave_a_comment: Zanechať komentár
+      login: Prihlásiť sa
+      login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre zanechanie komentára"
+      save_button: Uložiť
+      title: Denník používateľa %{user} | %{title}
+      user_title: Denník používateľa %{user}
+  editor: 
+    default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
+    potlatch: 
+      description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
+      name: Potlatch 1
+    potlatch2: 
+      description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
+      name: Potlatch 2
+    remote: 
+      description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
+      name: Diaľkové ovládanie
   export: 
     start: 
   export: 
     start: 
+      add_marker: Pridať do mapy značku
+      area_to_export: Oblasť pre export
+      embeddable_html: Vložiteľné HTML
+      export_button: Export
+      export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
       format: Formát
       format: Formát
+      format_to_export: Formát pre export
+      image_size: Rozmery obrázku
+      latitude: "Zem.šírka:"
       licence: Licencia
       licence: Licencia
-      scale: Škála
+      longitude: "Zem. dĺžka:"
+      manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
+      map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
+      max: max
+      options: Možnosti
+      osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
+      output: Výstup
+      paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
+      scale: Mierka
+      too_large: 
+        body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Priblížte prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
+        heading: Príliš veľká oblasť
+      zoom: Zväčšenie
+    start_rjs: 
+      add_marker: Pridať do mapy značku
+      change_marker: Zmeniť polohu značky
+      click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
+      drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
+      export: Export
+      manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
+      view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
   geocoder: 
     description: 
   geocoder: 
     description: 
+      title: 
+        geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        osm_namefinder: "%{types} podľa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
+        osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
       types: 
         cities: Veľkomestá
         places: Miesta
         towns: Mestá
       types: 
         cities: Veľkomestá
         places: Miesta
         towns: Mestá
+    description_osm_namefinder: 
+      prefix: "%{distance} na %{direction} od %{type}"
     direction: 
       east: východ
       north: sever
     direction: 
       east: východ
       north: sever
@@ -166,127 +445,1380 @@ sk:
       north_west: severozápad
       south: juh
       south_east: juhovýchod
       north_west: severozápad
       south: juh
       south_east: juhovýchod
-      south_west: johozápad
+      south_west: juhozápad
       west: západ
       west: západ
+    distance: 
+      one: asi 1 km
+      other: asi %{count} km
+      zero: menej ako 1 km
+    results: 
+      more_results: Viac výsledkov
+      no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
+    search: 
+      title: 
+        ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
+        geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
+        latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">internej databázy</a>
+        osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
+        osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
+        uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
+        us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
+    search_osm_namefinder: 
+      suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} na %{parentdirection} od %{parentname})"
+      suffix_place: ", %{distance} na %{direction} od %{placename}"
+    search_osm_nominatim: 
+      prefix: 
+        aeroway: 
+          aerodrome: Aerodróm
+          apron: Letisková parkovacia plocha
+          gate: Brána (gate)
+          helipad: Heliport
+          runway: Vzletová a pristávacia dráha
+          taxiway: Pojazdová dráha
+          terminal: Terminál
+        amenity: 
+          WLAN: Wi-Fi prístup
+          airport: Letisko
+          arts_centre: Kultúrne stredisko
+          atm: Bankomat
+          auditorium: Auditórium
+          bank: Banka
+          bar: Bar
+          bbq: Miesto na grilovanie
+          bench: Lavička
+          bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
+          bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
+          biergarten: Záhradná krčma
+          brothel: Nevestinec
+          bureau_de_change: Zmenáreň
+          bus_station: Autobusová stanica
+          cafe: Kaviareň
+          car_rental: Požičovňa áut
+          car_sharing: Autopožičovňa
+          car_wash: Autoumývareň
+          casino: Kasíno
+          charging_station: Nabíjacia stanica
+          cinema: Kino
+          clinic: Poliklinika
+          club: Klub
+          college: Vysoká škola
+          community_centre: Kultúrne stredisko
+          courthouse: Súd
+          crematorium: Krematórium
+          dentist: Zubár
+          doctors: Lekár
+          dormitory: Študentský domov
+          drinking_water: Pitná voda
+          driving_school: Autoškola
+          embassy: Veľvyslanectvo
+          emergency_phone: Núdzový telefón
+          fast_food: Rýchle občerstvenie
+          ferry_terminal: Terminál trajektu
+          fire_hydrant: Požiarny hydrant
+          fire_station: Požiarna stanica
+          food_court: Food court
+          fountain: Fontána
+          fuel: Benzínová pumpa
+          grave_yard: Cintorín
+          gym: Fitnes centrum / telocvičňa
+          hall: Sála
+          health_centre: Zdravotné stredisko
+          hospital: Nemocnica
+          hotel: Hotel
+          hunting_stand: Poľovnícky posed
+          ice_cream: Zmrzlina
+          kindergarten: Materská škola
+          library: Knižnica
+          market: Obchod
+          marketplace: Tržnica
+          mountain_rescue: Horská služba
+          nightclub: 'Nočný klub'
+          nursery: Jasle
+          nursing_home: Sanatórium
+          office: Úrad
+          park: Park
+          parking: Parkovisko
+          pharmacy: lekáreň
+          place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
+          police: Polícia
+          post_box: Poštová schránka
+          post_office: Pošta
+          preschool: Škôlka
+          prison: Väzenie
+          pub: Krčma
+          public_building: Verejná budova
+          public_market: Verejné trhovisko
+          reception_area: Recepcia
+          recycling: Recyklačné miesto
+          restaurant: Reštaurácia
+          retirement_home: Domov dôchodcov
+          sauna: Sauna
+          school: Škola
+          shelter: Altánok
+          shop: Obchod
+          shopping: Nákupné centrum
+          shower: Sprchy
+          social_centre: Komunitné centrum
+          social_club: Spoločenský klub
+          studio: Ateliér
+          supermarket: Supermarket
+          swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
+          taxi: Taxi
+          telephone: Verejný telefón
+          theatre: Divadlo
+          toilets: WC
+          townhall: Radnica
+          university: Univerzita
+          vending_machine: Predajný automat
+          veterinary: Veterinárna ordinácia
+          village_hall: Spoločenská miestnosť
+          waste_basket: Odpadkový kôš
+          wifi: Wi-Fi prístup
+          youth_centre: Mládežnícke centrum
+        boundary: 
+          administrative: Administratívna hranica
+          census: Hranica pre potreby sčítania
+          national_park: Národný park
+          protected_area: Chránená oblasť
+        bridge: 
+          aqueduct: Akvadukt
+          suspension: Visutý most
+          swing: Otočný most
+          viaduct: Viadukt
+          "yes": Most
+        building: 
+          "yes": Budova
+        highway: 
+          bridleway: Cesta pre kone
+          bus_guideway: Bus so sprievodcom
+          bus_stop: Zastávka autobusu
+          byway: Účelová komunikácia
+          construction: Cesta vo výstavbe
+          cycleway: Cyklistický chodník
+          emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
+          footway: Chodník
+          ford: Brod
+          living_street: Obytná zóna
+          milestone: Kilometrovník
+          minor: Vedľajšia cesta
+          motorway: Diaľnica
+          motorway_junction: Diaľničná križovatka
+          motorway_link: Diaľnica
+          path: Cesta
+          pedestrian: Chodník pre chodcov
+          platform: Nástupište
+          primary: Cesta I. triedy
+          primary_link: Cesta I. triedy
+          raceway: Pretekárska dráha
+          residential: Ulica
+          rest_area: Odpočívadlo
+          road: Cesta
+          secondary: Cesta II. triedy
+          secondary_link: Cesta II. triedy
+          service: Prístupová komunikácia
+          services: Diaľničné odpočívadlo
+          speed_camera: Radar
+          steps: Schody
+          stile: Schodíky cez ohradu
+          tertiary: Cesta III. triedy
+          tertiary_link: Cesta III. triedy
+          track: Nespevnená cesta
+          trail: Chodník
+          trunk: Cesta pre motorové vozidlá
+          trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
+          unclassified: Neklasifikovaná cesta
+          unsurfaced: Nespevnená cesta
+        historic: 
+          archaeological_site: Archeologické nálezisko
+          battlefield: Bojisko
+          boundary_stone: Hraničný kameň
+          building: Budova
+          castle: Hrad
+          church: Kostol
+          fort: Pevnosť
+          house: Dom
+          icon: Ikona
+          manor: Šľachtické sídlo
+          memorial: Pomník
+          mine: Baňa
+          monument: Pamätník
+          museum: Múzeum
+          ruins: Ruina
+          tower: Veža
+          wayside_cross: Božie muky
+          wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
+          wreck: Zrúcanina
+        landuse: 
+          allotments: Záhradkárske osady
+          basin: Vodná nádrž
+          brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
+          cemetery: Cintorín
+          commercial: Obchodná štvrť
+          conservation: Chránené územie
+          construction: Stavba
+          farm: Farma
+          farmland: Poľnohospodárska pôda
+          farmyard: Dvor
+          forest: Les (udržiavaný)
+          garages: Garáže
+          grass: Tráva
+          greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
+          industrial: Priemyslová oblasť
+          landfill: Skládka odpadu
+          meadow: Lúka
+          military: Vojenský priestor
+          mine: Baňa
+          nature_reserve: Prírodná rezervácia
+          orchard: Sad
+          park: Park
+          piste: Zjazdovka
+          quarry: Lom
+          railway: Železnica
+          recreation_ground: Rekreačná oblasť
+          reservoir: Zásobník na vodu
+          residential: Residential Area (Obytná oblasť)
+          retail: Retail (Obchodná zóna)
+          village_green: Verejná zeleň
+          vineyard: Vinica
+          wetland: Mokrina
+          wood: Les (neudržiavaný)
+        leisure: 
+          beach_resort: Plážové letovisko
+          bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
+          common: Verejné priestranstvo
+          fishing: Rybolov (športový)
+          garden: Záhrada
+          golf_course: Golfové ihrisko
+          ice_rink: Umelé klzisko
+          marina: Prístav pre jachty
+          miniature_golf: Mini golf
+          nature_reserve: Prírodná rezervácia
+          park: Park
+          pitch: Športové ihrisko
+          playground: Detské ihrisko
+          recreation_ground: Rekreačná oblasť
+          sauna: Sauna
+          slipway: Lodný sklz
+          sports_centre: Športové stredisko
+          stadium: Štadión
+          swimming_pool: Plaváreň
+          track: Bežecká dráha
+          water_park: Aquapark
+        military: 
+          airfield: Vojenské letisko
+          barracks: Kasárne
+          bunker: Bunker
+        natural: 
+          bay: Zátoka, záliv
+          beach: Pláž
+          cape: Mys
+          cave_entrance: Vstup do jaskyne
+          channel: Kanál
+          cliff: Útes, kamenná stena
+          crater: Kráter
+          dune: Duna
+          feature: Vlastnosť
+          fell: Horská pastvina
+          fjord: Fjord
+          forest: Les (udržiavaný)
+          geyser: Gejzír
+          glacier: Ľadovec
+          heath: Vresovisko
+          hill: Kopec
+          island: Ostrov
+          land: Pevnina
+          marsh: Bažina
+          moor: Močiar
+          mud: Bahno
+          peak: Vrchol
+          point: Bod
+          reef: Bradlo, Skalisko
+          ridge: Hrebeň
+          river: Rieka
+          rock: Skala
+          scree: Sutina
+          scrub: Rúbanisko
+          shoal: Plytčina
+          spring: Prameň
+          stone: Balvan
+          strait: Úžina
+          tree: Strom
+          valley: Dolina
+          volcano: Sopka
+          water: Voda
+          wetland: Mokrina
+          wetlands: Mokrina
+          wood: Les (neudržiavaný)
+        office: 
+          accountant: Účtovník
+          architect: Architektonický ateliér
+          company: Súkromná firma
+          employment_agency: Sprostredkovanie práce
+          estate_agent: Realitná kancelária
+          government: Vládny úrad
+          insurance: Poisťovňa
+          lawyer: Právnická kancelária
+          ngo: Mimovládna organizácia
+          telecommunication: Telekomunikácie
+          travel_agent: Cestovná kancelária
+          "yes": Úrad
+        place: 
+          airport: Letisko
+          city: Mesto nad 100 tis.
+          country: Štát
+          county: Okres
+          farm: Farma
+          hamlet: Osada do 200
+          house: Budova
+          houses: Budovy
+          island: Ostrov
+          islet: Ostrovček
+          isolated_dwelling: Samota
+          locality: Oblasť
+          moor: Močiar
+          municipality: Obecný úrad
+          postcode: PSČ
+          region: Región
+          sea: More
+          state: Štát
+          subdivision: Pododdelenie
+          suburb: Mestský obvod
+          town: Mesto 10 tis.-100 tis.
+          unincorporated_area: Nezaradená oblasť
+          village: Obec 200-10 tis.
+        railway: 
+          abandoned: Zrušená železničná trať
+          construction: Železnica vo výstavbe
+          disused: Nepoužívaná železnica
+          disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
+          funicular: Lanová dráha
+          halt: Zastávka vlaku
+          historic_station: Zastávka historickej železnice
+          junction: Železničný uzol
+          level_crossing: Železničný prejazd
+          light_rail: Ľahká železnica
+          miniature: Záhradná železnica
+          monorail: Jednokoľajka
+          narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
+          platform: Železničné nástupište
+          preserved: Historická železnica
+          spur: Železničná vlečka
+          station: Železničná stanica
+          subway: Stanica metra
+          subway_entrance: Vchod do metra
+          switch: Železničná výhybka
+          tram: Električka
+          tram_stop: Zastávka električky
+          yard: Železničné depo
+        shop: 
+          alcohol: Mimo povolenia
+          antiques: Starožitnosti
+          art: Obchod s umením
+          bakery: Pekáreň
+          beauty: Salón krásy
+          beverages: Občerstvenie
+          bicycle: Obchod s bicylkami
+          books: Kníhkupectvo
+          butcher: Mäsiarstvo
+          car: Predajňa automobilov
+          car_parts: Mototechna
+          car_repair: Autoservis
+          carpet: Obchod s kobercami
+          charity: Charitatívny obchod
+          chemist: Lekáreň
+          clothes: Obchod s konfekciou
+          computer: Obchod s počítačmi
+          confectionery: Cukráreň
+          convenience: Rozličný tovar
+          copyshop: Copy centrum
+          cosmetics: Parfuméria
+          department_store: Obchodný dom
+          discount: Diskontná predajňa
+          doityourself: Urob si sám
+          dry_cleaning: Chemická čistiareň
+          electronics: Elektro
+          estate_agent: Realitná kancelária
+          farm: Poľnonákup
+          fashion: Módny salón
+          fish: Obchod s rybami
+          florist: Kvetinárstvo
+          food: Obchod s potravinami
+          funeral_directors: Pohrebníctvo
+          furniture: Nábytok
+          gallery: Galéria
+          garden_centre: Záhradnícke centrum
+          general: Zmiešaný tovar
+          gift: Suveníry
+          greengrocer: Obchod so zeleninou
+          grocery: Potraviny
+          hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
+          hardware: Železiarstvo
+          hifi: Hi-Fi
+          insurance: Poisťovňa
+          jewelry: Zlatníctvo
+          kiosk: Novinový stánok
+          laundry: Práčovňa
+          mall: Pešia zóna
+          market: Obchod
+          mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
+          motorcycle: Motocyklový obchod
+          music: Hudobniny
+          newsagent: Novinový stánok
+          optician: Očná optika
+          organic: Obchod so zdravou výživou
+          outdoor: Turistický obchod
+          pet: Chovprodukt
+          photo: Fotokino
+          salon: Salón
+          shoes: Obuva
+          shopping_centre: Nákupné stredisko
+          sports: Športový obchod
+          stationery: Papierníctvo
+          supermarket: Supermarket
+          toys: Hračkárstvo
+          travel_agency: Cestovná kancelária
+          video: Videopožičovňa, predaj DVD
+          wine: Mimo povolenia
+        tourism: 
+          alpine_hut: Vysokohorská chata
+          artwork: Umelecké dielo
+          attraction: Atrakcia
+          bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
+          cabin: Malá chata
+          camp_site: Kemping
+          caravan_site: Autokemping
+          chalet: Veľká chata
+          guest_house: Penzión
+          hostel: Ubytovňa, internát
+          hotel: Hotel
+          information: Informácie
+          lean_to: Prístrešok
+          motel: Motel
+          museum: Múzeum
+          picnic_site: Výletné miesto
+          theme_park: Zábavný park
+          valley: Údolie
+          viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
+          zoo: Zoo
+        tunnel: 
+          "yes": Tunel
+        waterway: 
+          artificial: Vodný kanál, prieplav
+          boatyard: Lodenica
+          canal: Kanál
+          connector: Prepojenie vodných ciest
+          dam: Priehrada,hrádza
+          derelict_canal: Opustený kanál
+          ditch: Priekopa
+          dock: Dok
+          drain: Odvodňovací kanál
+          lock: Plavebná komora
+          lock_gate: Brána plavebnej komory
+          mineral_spring: Minerálny prameň
+          mooring: Kotvisko
+          rapids: Pereje
+          river: Rieka
+          riverbank: Breh rieky
+          stream: Potok
+          wadi: Občasné riečisko(Vádí)
+          water_point: Vodný bod
+          waterfall: Vodopád
+          weir: Splav
+  javascripts: 
+    map: 
+      base: 
+        cycle_map: Cyklomapa
+        standard: Štandardná
+        transport_map: Dopravná mapa
+    site: 
+      edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
+      edit_tooltip: Upraviť mapu
+      edit_zoom_alert: Upravovať mapu môžete len pri väčšom priblížení
+      history_disabled_tooltip: Pre zobrazenie úprav tejto oblasti priblížte mapu
+      history_tooltip: Zobraziť úpravy tejto oblasti
+      history_zoom_alert: Zobraziť editácie môžete len pri väčšom priblížení
   layouts: 
   layouts: 
-    history: História
-    view_tooltip: Zobraziť mapy
-  map: 
-    coordinates: "Koordináty:"
+    community: Komunita
+    community_blogs: Komunitné blogy
+    community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
+    copyright: Autorské práva a licencia
+    documentation: Dokumentácia
+    documentation_title: Dokumentácia k projektu
+    donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
+    donate_link_text: príspevkom
     edit: Upraviť
     edit: Upraviť
+    edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
+    export: Export
+    export_tooltip: Export mapových dát
+    foundation: Nadácia
+    foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
+    gps_traces: GPS Stopy
+    gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
+    help: Pomoc
+    help_centre: Centrum pomoci
+    help_title: Stránky s nápovedou k tomuto projektu
+    history: História
+    home: domov
+    home_tooltip: Prejsť na domovské miesto
+    inbox: správy (%{count})
+    inbox_tooltip: 
+      few: V schránke máte %{count} neprečítané správy
+      one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
+      other: V schránke máte %{count} neprečítaných správ
+      zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
+    intro_1: OpenStreetMap je slobodná editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
+    intro_2_create_account: Založte si konto
+    intro_2_download: stiahnutie
+    intro_2_html: Dáta sú k dispozícii na %{download} a %{use} pod %{license}. %{create_account} a pomôžte mapu zdokonaliť.
+    intro_2_license: slobodnou licenciou
+    intro_2_use: použitie
+    intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
+    license: 
+      title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
+    log_in: prihlásiť sa
+    log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
+    logo: 
+      alt_text: Logo OpenStreetMap
+    logout: odhlásiť
+    logout_tooltip: Odhlásiť
+    make_a_donation: 
+      text: Darovanie
+      title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
+    osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
+    osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
+    partners_bytemark: Bytemark Hosting
+    partners_html: Prevádzku podporujú %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a iní %{partners}.
+    partners_ic: Imperial College v Londýne
+    partners_partners: partneri
+    partners_ucl: VR centrum UCL
+    partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
+    sign_up: zaregistrovať sa
+    sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
+    tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
+    user_diaries: Denníky používateľov
+    user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
     view: Zobraziť
     view: Zobraziť
+    view_tooltip: Zobraziť mapu
+    welcome_user: Vitajte, %{user_link}
+    welcome_user_link_tooltip: Vaša používateľská stránka
+    wiki: wiki
+    wiki_title: Wiki k projektu
+  license_page: 
+    foreign: 
+      english_link: anglickým originálom
+      text: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link} má anglická stránka prednosť
+      title: O tomto preklade
+    legal_babble: "<h2>Autorské práva a licencie</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkaná za podmienok licencie <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať naše mapy aj dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“. Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele, musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti sú vysvetlené v <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">plnom znení licenčnej zmluvy</a>.\n</p>\n\n<h3>Ako uvádzať OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Ak používate obrázky z mapy OpenStreetMap, žiadame, aby ste uvádzali aspoň „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“. Ak používate iba mapové dáta, požadujeme „<em>Mapové dáta © Prispievatelia OpenStreetMap, CC BY-SA</em>“.\n</p>\n<p>\n  Ak je to možné, mal byť text <em>OpenStreetMap</em> uvedený ako hypertextový odkaz na <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> a <em>CC BY-SA</em> na <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Ak používate médium, ktoré odkazy neumožňuje (napr. v tlačenom diele), navrhujeme, aby ste svojho čitateľa nasmerovali na www.openstreetmap.org (zrejme doplnením <em>OpenStreetMap</em> o túto internetovú adresu) a analogicky <em>CC BY-SA</em> na www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Ďalšie informácie</h3>\n<p>\n  O používaní našich dát sa môžete dočítať viac v našich <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Často kladených právnych otázkach</a>.\n</p>\n<p>\n  Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.\n</p>\n<p>\n  Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.\n\n  Pozrite naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pravidlá použitia API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Naši prispievatelia</h3>\n<p>\n  Naša CC BY-SA licencia vyžaduje, aby ste „spôsobom zodpovedajúcim danému nosiču a v primeranej forme uvádzali autora“. Jednotliví prispievatelia nevyžadujú uvádzanie svojho autorstva nad rámec onoho „Prispievatelia OpenStreetMap“, ale tam, kde boli do OpenStreetMap zahrnuté dáta národných geografických inštitúcií či iných veľkých zdrojov, môže byť primerané uznať ich autorstvo uvedením ich názvu alebo hypertextovým odkazom na túto stránku.\n</p>\n<!--\nInformácie pre editorov tejto stránky:\n\nNasledujúce zoznamy obsahujú iba tie organizácie, ktoré vyžadujú uvedenie svojho autorstva ako podmienku použitia svojich dát v OpenStreetMap. Nejedná sa o všeobecný katalóg importov a používa sa len v prípade nutnosti uvedenia autorstva kvôli vyhovenie licenciu importovaných dát.\n\nKaždé doplnenie treba najprv prediskutovať so správcami systému OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n    <li><strong>Austrália</strong>: Obsahuje dáta predmestí založené na dátach Austrálskeho štatistického úradu.</li>\n    <li><strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Direction Générale des impôts.</li>\n    <li><strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®, GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).</li>\n    <li><strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.</li>\n    <li><strong>Poľsko</strong>: Obsahuje dáta z <a href=\"http://ump.waw.pl/\">máp UMP-pcPL</a>. Copyright prispievatelia UMP-pcPL. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">Viac o využití dát UMP na OSM</a>.</li>\n    <li><strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">mesta Viedeň</a> pod licenciou <a href = \"http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de \">CC BY</a>.</li>\n    <li><strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku, alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť.\n</p>"
+    native: 
+      mapping_link: začať mapovať
+      native_link: slovenskú verziu
+      title: O tejto stránke
   message: 
   message: 
+    delete: 
+      deleted: Správa vymazaná
+    inbox: 
+      date: Dátum
+      from: Od
+      messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
+      my_inbox: Moja doručená pošta
+      new_messages: 
+        few: "%{count} nové správy"
+        one: "%{count} novú správu"
+        other: "%{count} nových správ"
+      no_messages_yet: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
+      old_messages: 
+        few: "%{count} staré správy"
+        one: "%{count} starú správu"
+        other: "%{count} starých správ"
+      outbox: odoslaná pošta
+      people_mapping_nearby: používateľov v okolí
+      subject: Predmet
+      title: Doručená pošta
+    mark: 
+      as_read: Správa označená ako prečítaná
+      as_unread: Správa označená ako neprečítaná
+    message_summary: 
+      delete_button: Zmazať
+      read_button: Označiť ako prečítané
+      reply_button: Odpovedať
+      unread_button: Označiť ako neprečítané
     new: 
     new: 
+      back_to_inbox: Späť do prijatých správ
+      body: Text
+      limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších prosím chvíľu počkajte.
+      message_sent: Správa odoslaná
       send_button: Odoslať
       send_button: Odoslať
+      send_message_to: Poslať novú správu používateľovi %{name}
+      subject: Predmet
+      title: Odoslať správu
+    no_such_message: 
+      body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
+      heading: Zadaná správa neexistuje
+      title: Zadaná správa neexistuje
     outbox: 
       date: Dátum
     outbox: 
       date: Dátum
+      inbox: prichádzajúca pošta
+      messages: 
+        few: Máte %{count} odeslané správy
+        one: Máte %{count} odoslanú správu
+        other: Máte %{count} odoslaných správ
+      my_inbox: Moja %{inbox_link}
+      no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
+      outbox: odoslaná pošta
+      people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
+      subject: Predmet
+      title: Odoslaná pošta
+      to: Komu
+    read: 
+      back_to_inbox: Späť do prijatých správ
+      back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
+      date: Dátum
+      from: Od
+      reading_your_messages: Načítavam vaše správy
+      reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
+      reply_button: Odpovedať
+      subject: Predmet
+      title: Čítať správu
+      to: Komu
+      unread_button: Označiť ako neprečítané
+      wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať, nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste sa pod príslušným kontom.
+    reply: 
+      wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať, nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste sa pod správnym kontom.
+    sent_message_summary: 
+      delete_button: Zmazať
+  notifier: 
+    diary_comment_notification: 
+      footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl}, alebo odpovedať na %{replyurl}
+      header: "%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku s predmetom %{subject}:"
+      hi: Ahoj %{to_user},
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku"
+    email_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
+    email_confirm_html: 
+      click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
+      greeting: Ahoj,
+      hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na %{server_url} do %{new_address}.
+    email_confirm_plain: 
+      click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný odkaz.
+      greeting: Ahoj,
+      hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
+      hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
+    friend_notification: 
+      befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
+      had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
+      see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
+      subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
+    gpx_notification: 
+      and_no_tags: a žiadne značky.
+      and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
+      failure: 
+        failed_to_import: "sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:"
+        more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
+        more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
+        subject: "[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX"
+      greeting: Ahoj,
+      success: 
+        loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points} bodov.
+        subject: "[OpenStreetMap] GPX import úspešný"
+      with_description: s popisom
+      your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
+    lost_password: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
+    lost_password_html: 
+      click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
+      greeting: Ahoj,
+      hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
+    lost_password_plain: 
+      click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
+      greeting: Ahoj,
+      hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
+      hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
+    message_notification: 
+      footer1: Môžete si tiež prečítať správy na %{readurl}
+      footer2: a môžete odpovedať na %{replyurl}
+      header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
+      hi: Ahoj %{to_user},
+    signup_confirm: 
+      subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
+    signup_confirm_html: 
+      ask_questions: Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom <a href="http://help.openstreetmap.org/">webe otázok a odpovedí</a>.
+      click_the_link: Ak ste to vy, vitajte! Kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap
+      current_user: Zoznam existujúcich používateľov v kategóriách podľa miesta bydliska je dostupný v <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">kategórii Users by geographical region</a>.
+      get_reading: Prečítajte si niečo o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide">na wiki</a>, sledujte aktuálne dianie na našom <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blogu</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitteri</a>, alebo si prebehnite blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a> so stručnou históriou projektu aj vo forme <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcastov</a>!
+      greeting: Ahoj!
+      hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
+      introductory_video: Môžete sledovať %{introductory_video_link}.
+      more_videos: Je tam %{more_videos_link}.
+      more_videos_here: viac videí tu
+      user_wiki_page: Odporúčame, aby ste si na wiki založili používateľskú stránku, na ktorej kategóriami označíte odkiaľ pochádzate, napr. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Bratislava">[[Category:Users in Bratislava]]</a>.
+      video_to_openstreetmap: úvodné inštruktážne video k OpenStreetMap
+      wiki_signup: Môžete sa tiež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=Sk%3AMain_Page&uselang=sk">zaregistrovať na OpenStreetMap wiki</a>.
+    signup_confirm_plain: 
+      ask_questions: "Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom webe otázok a odpovedí:"
+      blog_and_twitter: "Sledujte aktuálne dianie na našom blogu alebo Twitteri:"
+      click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
+      click_the_link_2: svoje konto, nižšie sa dozviete ďalšie informácie o OpenStreetMap.
+      current_user_1: Zoznam aktuálnych používateľov v kategóriách podľa miesta, kde sa vo svete nachádzajú
+      current_user_2: "sú k dispozícii na:"
+      greeting: Ahoj!
+      hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) si chce založiť konto na
+      introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
+      more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
+      opengeodata: "OpenGeoData.org je blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta, ponúka aj podcasty:"
+      the_wiki: "Prečítajte si niečo o OpenStreetMap na wiki:"
+      user_wiki_1: Odporúčame, aby ste si na wiki vytvorili používateľskú stránku, ktorá obsahuje
+      user_wiki_2: kategóriami označíte, odkiaľ pochádzate, napríklad [[Category:Users in Bratislava]].
+      wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
+  oauth: 
+    oauthorize: 
+      allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
+      allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
+      allow_to: "Klientskej aplikácii umožniť:"
+      allow_write_api: upravovať mapu.
+      allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
+      allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
+      allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
+      request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}). Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
+    revoke: 
+      flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
   oauth_clients: 
   oauth_clients: 
+    create: 
+      flash: Uspešne registrované informácie
+    destroy: 
+      flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
     edit: 
       submit: Upraviť
     edit: 
       submit: Upraviť
+      title: Upraviť aplikáciu
+    form: 
+      allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
+      allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
+      allow_write_api: zmeniť mapu.
+      allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
+      allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
+      allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
+      callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
+      name: Názov
+      requests: "Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:"
+      required: Povinné
+      support_url: URL s podporou
+      url: Hlavné URL aplikácie
+    index: 
+      application: Názov aplikácie
+      issued_at: Vydané
+      list_tokens: "Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:"
+      my_apps: Moje klientské aplikácie
+      my_tokens: Moje autorizované aplikácie
+      no_apps: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
+      register_new: Zaregistrovať aplikáciu
+      registered_apps: "Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:"
+      revoke: Zrušiť!
+      title: Moje OAuth nastavenia
+    new: 
+      submit: Registrovať
+      title: Registrácia novej aplikácie
+    not_found: 
+      sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
+    show: 
+      access_url: "Access Token URL:"
+      allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
+      allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
+      allow_write_api: zmeniť mapu.
+      allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
+      allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
+      allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
+      authorize_url: "Authorise URL:"
+      confirm: Ste si istý?
+      edit: Upraviť detaily
+      key: "Consumer Key:"
+      requests: "Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:"
+      secret: "Consumer Secret:"
+      support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
+      title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
+      url: "Request Token URL:"
+    update: 
+      flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
+  redaction: 
+    show: 
+      confirm: Ste si istý?
+      user: "Autor:"
+    update: 
+      flash: Zmeny boli uložené.
   site: 
   site: 
+    edit: 
+      anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
+      flash_player_required: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap, potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero ďalších možností</a>.
+      no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré sú pre túto funkciu nevyhnutné.
+      not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
+      not_public_description: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu. Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
+      potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
+      potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
+      potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
+      user_page_link: stránke používateľa
+    index: 
+      js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
+      js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
+      license: 
+        license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
+        notice: Licencovaný pod %{license_name} s %{project_name} a jej prispievatelia.
+        project_name: OpenStreetMap projekt
+      permalink: Trvalý odkaz
+      remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
+      shortlink: Krátky odkaz
     key: 
     key: 
+      map_key: Legenda
+      map_key_tooltip: Legenda k mape
       table: 
         entry: 
       table: 
         entry: 
+          admin: Administratívne hranice
+          allotments: Záhradkárska kolónia
+          apron: 
+            - Letisková odbavovacia plocha
+            - terminál
+          bridge: Čireny obrys = most
+          bridleway: Chodník pre kone
+          brownfield: Zborenisko
+          building: Významná budova
+          byway: Súkromná cesta
+          cable: 
+            - Lanovka
+            - sedačková lanovka
           cemetery: Cintorín
           cemetery: Cintorín
-          footway: Cesta pre chodcov
-          forest: Les
+          centre: Športové centrum
+          commercial: Komerčná oblasť
+          common: 
+            - Pastvina
+            - lúka
+          construction: Cesta vo výstavbe
+          cycleway: Cyklotrasa
+          destination: Prejazd zakázaný
+          farm: Farma
+          footway: Chodník pre peších
+          forest: Les (udržiavaný)
+          golf: Golfové ihrisko
+          heathland: Vresovisko
+          industrial: Priemyselná oblasť
           lake: 
             - Jazero
           lake: 
             - Jazero
+            - nádrž
+          military: Vojenský priestor
+          motorway: Diaľnica
           park: Park
           park: Park
+          permissive: Voľný prístup
+          pitch: Športové ihrisko
+          primary: Cesta prvej triedy
+          private: Súkromný prístup
+          rail: Železnica
+          reserve: Prírodná rezervácia
+          resident: Obytná oblasť
+          retail: Nákupná oblasť
+          runway: 
+            - Letisková dráha
+            - pojazdová dráha
+          school: 
+            - Škola
+            - univerzita
+          secondary: Cesta druhej triedy
+          station: Železničná stanica
+          subway: Metro
+          summit: 
+            - Vrchol
+            - vrchol
+          tourist: Turistická atrakcia
+          track: Lesná, poľná cesta
+          tram: 
+            - Rýchloelektrička
+            - električka
+          trunk: Cesta pre motorové vozidlá
+          tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
+          unclassified: Neklasifikovaná cesta
+          unsurfaced: Nespevnená cesta
+          wood: Les (neudržiavaný)
+    markdown_help: 
+      alt: Alternatívny text
+      first: Prvá položka
+      heading: Nadpis
+      headings: Nadpisy
+      link: Odkaz
+      subheading: Podnadpis
+      unordered: Neusporiadaný zoznam
+      url: URL
+    richtext_area: 
+      edit: Upraviť
+      preview: Náhľad
     search: 
     search: 
-      search: Vyhľadať
-      where_am_i: Kde sa nachádzam?
+      search: Hľadať
+      search_help: "príklady: 'Žilina', 'Veľká Okružná, Žilina', '83103', alebo 'post offices near Žilina' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>ďalšie príklady…</a>"
+      submit_text: hľ.
+      where_am_i: Kde som?
+      where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
     sidebar: 
       close: Zavrieť
     sidebar: 
       close: Zavrieť
+      search_results: Výsledky vyhľadávania
+  time: 
+    formats: 
+      friendly: "%e. %B %Y o %H:%M"
   trace: 
   trace: 
+    create: 
+      trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
+      upload_trace: Nahrať GPS stopu
+    delete: 
+      scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
     edit: 
       description: "Popis:"
       download: stiahnuť
       edit: upraviť
       filename: "Názov súboru:"
     edit: 
       description: "Popis:"
       download: stiahnuť
       edit: upraviť
       filename: "Názov súboru:"
+      heading: Úprava stopy %{name}
       map: mapa
       owner: "Vlastník:"
       points: "Body:"
       map: mapa
       owner: "Vlastník:"
       points: "Body:"
-      save_button: Uložiť Zmeny
-      visibility: "Vidieľnosť:"
+      save_button: Uložiť zmeny
+      start_coord: "Začiatočná súradnica:"
+      tags: "Tagy:"
+      tags_help: oddelené čiarkou
+      title: Úprava stopy %{name}
+      uploaded_at: "Nahrať na:"
+      visibility: "Viditeľnosť:"
+      visibility_help: čo má toto znamenať?
+    list: 
+      public_traces: Verejné GPS stopy
+      public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
+      tagged_with: označený s %{tags}
+      your_traces: Vaše GPS stopy
+    make_public: 
+      made_public: Zverejnená stopa
+    offline: 
+      heading: GPX úložisko je offline
+      message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
+    offline_warning: 
+      message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
     trace: 
     trace: 
+      ago: pred %{time_in_words_ago}
       by: od
       by: od
+      count_points: "%{count} bodov"
       edit: upraviť
       edit: upraviť
-      edit_map: Upraviť Mapu
+      edit_map: Upraviť mapu
+      identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÁ
       in: v
       map: mapa
       more: viac
       in: v
       map: mapa
       more: viac
-      public: VEREJNÝ
-      view_map: Zobraziť Mapu
+      pending: NEVYRIEŠENÉ
+      private: SÚKROMNÁ
+      public: VEREJNÁ
+      trace_details: Zobraziť detaily stopy
+      trackable: STOPOVATEĽNÁ
+      view_map: Zobraziť mapu
     trace_form: 
     trace_form: 
-      description: Popis
+      description: "Popis:"
       help: Pomoc
       help: Pomoc
+      tags: "Značky:"
+      tags_help: oddelené čiarkou
       upload_button: Nahrať
       upload_button: Nahrať
-      upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
-      visibility: Viditeľnosť
+      upload_gpx: "Nahrať GPX súbor:"
+      visibility: "Viditeľnosť:"
+      visibility_help: čo toto znamená?
+    trace_header: 
+      see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
+      see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
+      traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
+      upload_trace: Nahrať stopu
+    trace_optionals: 
+      tags: Tagy
     trace_paging_nav: 
     trace_paging_nav: 
-      of: z
-      showing: Náhľad stránky
+      next: Dopredu »
+      previous: « Naspäť
+      showing_page: Strana %{page}
     view: 
     view: 
+      delete_track: Vymazať túto stopu
       description: "Popis:"
       download: stiahnuť
       edit: upraviť
       description: "Popis:"
       download: stiahnuť
       edit: upraviť
+      edit_track: Upraviť túto stopu
       filename: "Názov súboru:"
       filename: "Názov súboru:"
+      heading: Sledovanie stopy %{name}
       map: mapa
       none: Žiadne
       owner: "Vlastník:"
       map: mapa
       none: Žiadne
       owner: "Vlastník:"
-      points: "Body:"
+      pending: NEVYRIEŠENÁ
+      points: "Bodov:"
+      start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
+      tags: "Tagy:"
+      title: Sledovanie stopy %{name}
+      trace_not_found: Stopa nenájdená!
+      uploaded: "Nahraté o:"
       visibility: "Viditeľnosť:"
       visibility: "Viditeľnosť:"
+    visibility: 
+      identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
+      private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
+      public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané body)
+      trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
   user: 
     account: 
   user: 
     account: 
-      flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
+      contributor terms: 
+        agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
+        agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné dielo.
+        heading: "Podmienky prispievania:"
+        link text: čo je toto?
+        not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
+        review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
+      current email address: "Aktuálna e-mailová adresa:"
+      delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
+      email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
+      flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
+      flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované. Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej adresy.
+      home location: "Domovské miesto:"
+      image: "Obrázok:"
+      image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
+      keep image: Ponechať aktuálny obrázok
+      latitude: "Zem. šírka:"
+      longitude: "Zem. dĺžka:"
       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
       my settings: Moje nastavenia
       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
       my settings: Moje nastavenia
-      profile description: "Popis Profilu:"
+      new email address: "Nová e-mailová adresa:"
+      new image: "Pridať obrázok:"
+      no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
+      openid: 
+        link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
+        link text: čo je toto?
+        openid: "OpenID:"
+      preferred editor: "Preferovaný editor:"
+      preferred languages: "Preferované jazyky:"
+      profile description: "Popis profilu:"
       public editing: 
       public editing: 
+        disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
+        enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
+        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
         enabled link text: čo je toto?
         enabled link text: čo je toto?
-        heading: "Verejná úprava:"
+        heading: "Verejné úpravy:"
+      public editing note: 
+        heading: Úprava pre verejnosť
+        text: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6, iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
+      replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
       return to profile: Návrat do profilu
       return to profile: Návrat do profilu
-      save changes button: Uložiť Zmeny
+      save changes button: Uložiť zmeny
       title: Upraviť účet
       title: Upraviť účet
+      update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
     confirm: 
     confirm: 
+      already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
+      before you start: Pravdepodobne sa už nemôžete dočkať, kedy začnete vytvárať mapy, predtým by ste ale mohli chcieť v nasledovnom formulári vyplniť niekoľko informácií o svojej osobe.
       button: Potvrdiť
       button: Potvrdiť
-      heading: Potvrdiť používateľský účet
+      heading: Potvrdiť používateľské konto
+      press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
+      reconfirm: Ak už od vašej registrácie uplynul dlhší čas, budete si možno musieť <a href="%{reconfirm}">nechať poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
+      success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
+      unknown token: Zadaný potvrdzovací kód neexistuje.
     confirm_email: 
       button: Potvrdiť
     confirm_email: 
       button: Potvrdiť
+      failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
+      heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
+      press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
+      success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
+    confirm_resend: 
+      failure: Používateľ %{name} neexistuje.
+      success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia, nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa webmaster@openstreetmap.org, nakoľko na žiadosti o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
+    filter: 
+      not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
+    go_public: 
+      flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
+    list: 
+      confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
+      empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
+      heading: Používatelia
+      hide: Skryť vybraných používateľov
+      showing: 
+        one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
+        other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
+      summary: "%{name} založené %{date} z %{ip_address}"
+      summary_no_ip: "%{name} založený %{date}"
+      title: Používatelia
     login: 
     login: 
-      create_account: vytvoriť účet
-      email or username: "Emailová adresa alebo Meno používateľa:"
+      account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
+      account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
+      auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
+      create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
+      email or username: "E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:"
       heading: Prihlásenie
       login_button: Prihlásiť
       lost password link: Stratili ste heslo?
       heading: Prihlásenie
       login_button: Prihlásiť
       lost password link: Stratili ste heslo?
+      new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
+      no account: Nemáte konto?
+      notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Zistite viac o chystanej zmene licencie OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:ODbL/We_Are_Changing_The_License">preklady</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusia</a>)
+      notice_terms: OpenStreetMap prechádza 1. apríla 2012 na novú licenciu. Je rovnako otvorená ako tá súčasná, ale právne ošetrenie je pre našu mapovú databázu podstatne vhodnejšie. Veľmi radi by sme v OpenStreetMap zachovali vaše príspevky, to ale budeme môcť len v prípade, že dáte súhlas k ich šíreniu pod novou licenciou. V opačnom prípade ich budeme musieť z databázy vyradiť.<br /><br />Prosíme, prihláste sa a venujte chvíľku na prečítanie a odsúhlasenie nových podmienok. Ďakujeme!
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid invalid: Ľutujeme, ale vaše OpenID sa zdá byť nesprávne
+      openid missing provider: Ľutujeme, nepodarilo se spojiť s vaším OpenID poskytovateľom
+      openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
+      openid_providers: 
+        aol: 
+          alt: Prihlásenie pomocou AOL OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou AOL
+        google: 
+          alt: Prihlásenie pomocou Google OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou Google
+        myopenid: 
+          alt: Prihlásenie pomocou myOpenID OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou myOpenID
+        openid: 
+          alt: Prihlásenie pomocou OpenID URL
+          title: Prihlásenie pomocou OpenID
+        wordpress: 
+          alt: Prihlásenie pomocou Wordpress OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou Wordpress
+        yahoo: 
+          alt: Prihlásenie pomocou Yahoo OpenID
+          title: Prihlásenie pomocou Yahoo
       password: "Heslo:"
       password: "Heslo:"
-      title: Prihlásiť
+      register now: Zaregistrujte se
+      remember: Zapamätať
+      title: Prihlásiť sa
+      to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské konto.
+      with openid: "Alternatívne sa môžete prihlásiť svojím OpenID:"
+      with username: "Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a heslom:"
+    logout: 
+      heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
+      logout_button: Odhlásenie
+      title: Odhlásenie
     lost_password: 
     lost_password: 
-      email address: "E-mailová Adresa:"
-      heading: Zabudli Ste Heslo?
+      email address: "E-mailová adresa:"
+      heading: Zabudli ste heslo?
+      help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
       new password button: Resetnúť heslo
       new password button: Resetnúť heslo
+      notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
+      notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste, takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
       title: Stratené heslo
       title: Stratené heslo
+    make_friend: 
+      already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
+      failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
+      success: "%{name} je teraz váš priateľ."
     new: 
     new: 
+      confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
+      contact_webmaster: Kontaktujte prosím <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť čo najrýchlejšie.
+      continue: Pokračovať
+      display name: "Zobrazované meno:"
+      display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
+      email address: "Emailová adresa:"
+      fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
+      flash create success message: Používateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Majte prosím na pamäti, že nebudete schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
+      heading: Vytvoriť používateľský účet
+      license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami prispievania</a>.
+      no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
+      not displayed publicly: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
+      openid: "%{logo} OpenID:"
+      openid association: "<p>Vaše OpenID zatiaľ nebolo prepojené s kontom na OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ak ste na OpenStreetMap nový, vytvorte si konto pomocou formulára nižšie.</li>\n  <li>\n   Ak už konto máte, môžete sa prihlásiť\n   pomocou používateľského mena a hesla a následne ho\n   v používateľskom nastavení prepojiť s OpenID.\n  </li>\n</ul>"
+      openid no password: S OpenID nie je heslo potrebné. Niektoré ďalšie nástroje alebo servery ho však vyžadovať môžu.
       password: "Heslo:"
       password: "Heslo:"
+      terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
+      terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania. Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
+      title: Vytvoriť účet
+      use openid: Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou %{logo} OpenID
+    no_such_user: 
+      body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text, alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
+      heading: Používateľ %{user} neexistuje
+      title: Taký používateľ neexistuje
+    popup: 
+      friend: Priateľ
+      nearby mapper: Používateľ v okolí
+      your location: Vaša poloha
+    remove_friend: 
+      not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
+      success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
     reset_password: 
       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
     reset_password: 
       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
-      heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
+      flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
+      flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
+      heading: Resetnúť heslo pre %{user}
       password: "Heslo:"
       reset: Zmazať Heslo
       title: Resetnúť heslo
       password: "Heslo:"
       reset: Zmazať Heslo
       title: Resetnúť heslo
+    set_home: 
+      flash success: Domáca poloha úspešne uložená
+    suspended: 
+      body: "<p>\n Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.\n</p>\n<p>\n Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne\n môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.\n</p>"
+      heading: Konto bolo pozastavené
+      title: Konto bolo pozastavené
+      webmaster: webmastera
+    terms: 
+      agree: Súhlasím
+      consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky za slobodné dielo (Public Domain).
+      consider_pd_why: čo je toto?
+      decline: Nesúhlasím
+      guidance: "Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam: <a href=\"%{summary}\">zhrnutie</a> a nejaké <a href=\"%{translations}\">neoficiálne preklady</a>"
+      heading: Podmienky prispievania
+      legale_names: 
+        france: Francúzsko
+        italy: Taliansko
+        rest_of_world: Zvyšok sveta
+      legale_select: "Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:"
+      read and accept: Prečítajte si prosím nižšie uvedenú dohodu a kliknite na tlačítko súhlasu, čím potvrdíte, že prijímate podmienky tejto dohody pre existujúce aj budúce príspevky.
+      title: Podmienky prispievania
+      you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite, alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
     view: 
     view: 
+      activate_user: aktivovať tohoto používateľa
       add as friend: pridať ako priateľa
       add as friend: pridať ako priateľa
-      add image: Pridať Obrázok
-      delete image: Zmazať Obrázok
+      ago: (pred %{time_in_words_ago})
+      block_history: zobraziť prijaté položky
+      blocks by me: blokovať pre mňa
+      blocks on me: moje zablokovania
+      comments: komentáre
+      confirm: Potvrdiť
+      confirm_user: potvrdiť tohoto používateľa
+      create_block: blokovať tohoto používateľa
+      created from: "Vytvorené od:"
+      ct accepted: Prijaté pred %{ago}
+      ct declined: Odmietnuté
+      ct status: "Podmienky prispievania:"
+      ct undecided: Nerozhodnuté
+      deactivate_user: deaktivovať tohoto používateľa
+      delete_user: vymazať tohoto používateľa
+      description: Popis
+      diary: denník
       edits: úpravy
       edits: úpravy
-      my diary: môj diár
+      email address: "Emailová adresa:"
+      friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
+      friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
+      hide_user: skryť tohto používateľa
+      if set location: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto, zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
+      km away: vzdialený %{count}km
+      latest edit: "Posledné úpravy pred %{ago}:"
+      m away: vzdialený %{count}m
+      mapper since: "Mapuje od:"
+      moderator_history: zobraziť zadaný blok
+      my comments: moje komentáre
+      my diary: môj denník
       my edits: moje úpravy
       my settings: moje nastavenia
       my edits: moje úpravy
       my settings: moje nastavenia
+      my traces: moje stopy
+      nearby users: Ďalší používatelia v okolí
+      nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
+      nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
+      new diary entry: nový záznam denníka
+      no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
+      no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
+      oauth settings: oauth nastavenia
       remove as friend: odstrániť ako priateľa
       remove as friend: odstrániť ako priateľa
+      role: 
+        administrator: Tento používateľ je administrátor
+        grant: 
+          administrator: Povoliť prístup administrátora
+          moderator: Povoliť prístup moderátora
+        moderator: Tento používateľ je moderátor
+        revoke: 
+          administrator: Zrušiť prístup administrátora
+          moderator: Zrušiť prístup moderátora
       send message: poslať správu
       send message: poslať správu
-      upload an image: Nahrať obrázok
-      user image heading: Obrázok používateľa
+      settings_link_text: nastavenia
+      spam score: "Spam skóre:"
+      status: "Stav:"
+      traces: stopy
+      unhide_user: zobraziť tohoto používateľa
+      user location: Poloha používateľa
       your friends: Vaši priatelia
       your friends: Vaši priatelia
+  user_block: 
+    blocks_by: 
+      empty: "%{name} ešte nikoho nezablokoval"
+      heading: Zoznam blokov od pre %{name}
+      title: Bloky od %{name}
+    blocks_on: 
+      empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
+      heading: Zoznam blokov používateľa %{name}
+      title: Bloky používateľa %{name}
+    create: 
+      flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
+      try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
+      try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
+    edit: 
+      back: Zobraziť všetky bloky
+      heading: Editácia bloku na %{name}
+      needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok vymazaný?
+      period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
+      reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
+      show: Zobraziť tento blok
+      submit: Aktualizácia bloku
+      title: Editácia bloku na %{name}
+    filter: 
+      block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
+      block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
+    helper: 
+      time_future: Končí o %{time}.
+      time_past: Ukončené pred %{time}.
+      until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
+    index: 
+      empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
+      heading: Zoznam blokov používateľa
+      title: Bloky používateľa
+    model: 
+      non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
+      non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
+    new: 
+      back: Zobraziť všetky bloky
+      heading: Vytvorenie bloku na %{name}
+      needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
+      period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
+      reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne viditeľná.
+      submit: Vytvoriť blok
+      title: Vytváram blok na %{name}
+      tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
+      tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto komunikáciu.
+    not_found: 
+      back: Naspäť na zoznam
+      sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
+    partial: 
+      confirm: Ste si istí?
+      creator_name: Tvorca
+      display_name: Blokovaný používateľ
+      edit: Upraviť
+      not_revoked: (nezrušený)
+      reason: Dôvod pre blokovanie
+      revoke: Zrušiť!
+      revoker_name: Zrušil
+      show: Zobraziť
+      status: Stav
+    period: 
+      few: "%{count} hodiny"
+      one: 1 hodina
+      other: "%{count} hodín"
+    revoke: 
+      confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
+      flash: Tento blok bol zrušený.
+      heading: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
+      past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
+      revoke: Zrušiť!
+      time_future: Tento blok skončí v %{time}.
+      title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
+    show: 
+      back: Zobraziť všetky blokovania
+      confirm: Ste si istý?
+      edit: Upraviť
+      heading: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
+      needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
+      reason: "Dôvod blokovania:"
+      revoke: Odvolať!
+      revoker: "Odvolal:"
+      show: Zobraziť
+      status: Stav
+      time_future: Končí o %{time}
+      time_past: Ukončené pred %{time}
+      title: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
+    update: 
+      only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
+      success: Blok je aktualizovaný.
+  user_role: 
+    filter: 
+      already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
+      doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
+      not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
+      not_an_administrator: Iba administrátori môžu spravovať prístupové práva. Vy administrátor nie ste.
+    grant: 
+      are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
+      confirm: Potvrdiť
+      fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
+      heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
+      title: Potvrdiť pridelenie funkcie
+    revoke: 
+      are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
+      confirm: Potvrdiť
+      fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby používateľ a úloha boli oprávnené.
+      heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
+      title: Potvrdiť zrušenie funkcie