Merge branch 'master' into patch/view_migration
[rails.git] / config / locales / ne.yml
index d2aa4b1735d470713c8e5e40034d3197aef73df0..98454846acba11bb5626576c81c162610342409d 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 # Messages for Nepali (नेपाली)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: phpyaml
 # Messages for Nepali (नेपाली)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: phpyaml
+# Author: Abijeet Patro
 # Author: Drjpoudel
 # Author: Haribanshi
 # Author: Krish Dulal
 # Author: Drjpoudel
 # Author: Haribanshi
 # Author: Krish Dulal
@@ -8,8 +9,10 @@
 # Author: Nirjal stha
 # Author: Njsubedi
 # Author: RajeshPandey
 # Author: Nirjal stha
 # Author: Njsubedi
 # Author: RajeshPandey
+# Author: पर्वत सुबेदी
 # Author: राम प्रसाद जोशी
 # Author: सरोज कुमार ढकाल
 # Author: राम प्रसाद जोशी
 # Author: सरोज कुमार ढकाल
+# Author: हिमाल सुबेदी
 ---
 ne:
   html:
 ---
 ne:
   html:
@@ -17,6 +20,19 @@ ne:
   time:
     formats:
       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
   time:
     formats:
       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
+  helpers:
+    submit:
+      diary_comment:
+        create: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
+      diary_entry:
+        create: प्रकाशन गर्नुहोस्
+      message:
+        create: पठाउनुहोस्
+      client_application:
+        update: सम्पादन
+      trace:
+        create: अपलोड गर्ने
+        update: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
   activerecord:
     models:
       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
   activerecord:
     models:
       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
@@ -102,6 +118,10 @@ ne:
     remote:
       name: रिमोट कन्ट्रोल
       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
     remote:
       name: रिमोट कन्ट्रोल
       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
+  api:
+    notes:
+      entry:
+        comment: टिप्पणी
   browse:
     created: सृजना गरिएको
     closed: समापन भएको
   browse:
     created: सृजना गरिएको
     closed: समापन भएको
@@ -277,7 +297,14 @@ ne:
   diary_entries:
     new:
       title: नयाँ दैनिकी प्रविष्टी
   diary_entries:
     new:
       title: नयाँ दैनिकी प्रविष्टी
-      publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
+    form:
+      subject: 'विषय:'
+      body: 'मूख्य भाग:'
+      language: 'भाषा:'
+      location: 'स्थान:'
+      latitude: 'देशान्तर:'
+      longitude: 'अक्षांश:'
+      use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
     index:
       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
     index:
       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
@@ -292,14 +319,6 @@ ne:
       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
     edit:
       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
     edit:
       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
-      subject: 'विषय:'
-      body: 'मूख्य भाग:'
-      language: 'भाषा:'
-      location: 'स्थान:'
-      latitude: 'देशान्तर:'
-      longitude: 'अक्षांश:'
-      use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
-      save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
     show:
       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
     show:
       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
@@ -307,7 +326,6 @@ ne:
       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
       login: प्रवेश
       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
       login: प्रवेश
-      save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
     no_such_entry:
       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
     no_such_entry:
       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
@@ -346,10 +364,9 @@ ne:
         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
     comments:
       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
     comments:
       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
-      post: à¤ªà¥\83षà¥\8dठ
+      post: à¤ªà¥\8bषà¥\8dà¤\9f
       when: कहिले
       comment: टिप्पणी
       when: कहिले
       comment: टिप्पणी
-      ago: '%{ago} पहिले'
       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
   geocoder:
       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
   geocoder:
@@ -375,7 +392,7 @@ ne:
           aerodrome: हवाईड्रोम
           apron: तटबन्द
           gate: ढोका
           aerodrome: हवाईड्रोम
           apron: तटबन्द
           gate: ढोका
-          hangar: à¤¹à¥\88à¤\82गर
+          hangar: à¤¹à¥\8dयाà¤\99à¥\8dगर
           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
           runway: रनवे
           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
           runway: रनवे
           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
@@ -526,10 +543,10 @@ ne:
           service: सर्भिस सडक
           speed_camera: गति क्यामेरा
           steps: खुट्किलाहरू
           service: सर्भिस सडक
           speed_camera: गति क्यामेरा
           steps: खुट्किलाहरू
-          stop: à¤°à¥\8bà¤\95à¥\8dनà¥\87 à¤\9aिनà¥\8dह
+          stop: à¤°à¥\8bà¤\95à¥\8dनà¥\87 à¤\9aिहà¥\8dन
           street_lamp: सडक बत्ती
           track: ट्रयाक
           street_lamp: सडक बत्ती
           track: ट्रयाक
-          traffic_signals: à¤\9fà¥\8dराफिà¤\95 à¤\9aिनà¥\8dहहरू
+          traffic_signals: à¤\9fà¥\8dराफिà¤\95 à¤\9aिहà¥\8dनहरू
           trail: गोरेटो बाटो
           "yes": सडक
         historic:
           trail: गोरेटो बाटो
           "yes": सडक
         historic:
@@ -557,13 +574,13 @@ ne:
           construction: निर्माण
           farm: खेती
           farmland: खेतीयोग्य जमिन
           construction: निर्माण
           farm: खेती
           farmland: खेतीयोग्य जमिन
-          farmyard: खेत
+          farmyard: खेत
           forest: वन
           garages: ग्यारेजहरू
           grass: घाँस
           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
           landfill: ल्यान्डफिल
           forest: वन
           garages: ग्यारेजहरू
           grass: घाँस
           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
           landfill: ल्यान्डफिल
-          meadow: à¤\98ासà¤\95ाà¥\87 मैदान
+          meadow: à¤\98ाà¤\81सà¥\87मैदान
           military: सैनिक इलाका
           mine: खानी
           railway: रेलमार्ग
           military: सैनिक इलाका
           mine: खानी
           railway: रेलमार्ग
@@ -571,8 +588,8 @@ ne:
           residential: आवासीय क्षेत्र
           retail: खुद्रा
           road: सडक क्षेत्र
           residential: आवासीय क्षेत्र
           retail: खुद्रा
           road: सडक क्षेत्र
-          vineyard: à¤\85ड़à¤\97à¥\81रà¤\95à¥\8b à¤¬à¤\97à¥\88चा
-          "yes": भूउपयोग
+          vineyard: à¤\85à¤\99à¥\8dà¤\97à¥\81र-बà¤\97à¥\88à¤\81चा
+          "yes": भू-उपयोग
         leisure:
           garden: बगैँचा
           park: उद्यान
         leisure:
           garden: बगैँचा
           park: उद्यान
@@ -606,10 +623,12 @@ ne:
           forest: वन
           glacier: हिमनदी
           grassland: घाँसेमैदान
           forest: वन
           glacier: हिमनदी
           grassland: घाँसेमैदान
+          heath: स्वास्थ्य
           hill: डाँडा
           island: द्विप
           land: जमिन
           marsh: धाप
           hill: डाँडा
           island: द्विप
           land: जमिन
           marsh: धाप
+          mud: हिलो मााटो
           peak: शिखर
           point: बिन्दु
           rock: रक
           peak: शिखर
           point: बिन्दु
           rock: रक
@@ -753,10 +772,13 @@ ne:
     results:
       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
       more_results: थप नतिजाहरू
     results:
       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
       more_results: थप नतिजाहरू
+  issues:
+    show:
+      new_reports: नयाँ प्रतिवेदनहरू
   layouts:
     logo:
       alt_text: OpenStreetMap लोगो
   layouts:
     logo:
       alt_text: OpenStreetMap लोगो
-    logout: à¤²à¤\97 à¤\86à¤\89à¤\9f à¤\97रà¥\8dनà¥\81हà¥\8bसà¥\8d
+    logout: à¤¨à¤¿à¤°à¥\8dà¤\97मन
     log_in: लग इन
     sign_up: साइन अप
     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
     log_in: लग इन
     sign_up: साइन अप
     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
@@ -827,7 +849,6 @@ ne:
       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
       subject: विषय
       body: मुख्य भाग
       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
       subject: विषय
       body: मुख्य भाग
-      send_button: पठाउनुहोस्
       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
     create:
       message_sent: सन्देश पठाइयो
       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
     create:
       message_sent: सन्देश पठाइयो
@@ -1017,7 +1038,6 @@ ne:
       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
-      upload_button: अपलोड गर्ने
       help: सहायता
     create:
       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
       help: सहायता
     create:
       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
@@ -1035,7 +1055,6 @@ ne:
       description: विवरण
       tags: ट्यागहरूः
       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
       description: विवरण
       tags: ट्यागहरूः
       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
-      save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
     trace_optionals:
       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
     trace_optionals:
@@ -1064,7 +1083,6 @@ ne:
     trace:
       pending: बाँकी रहेको
       count_points: पोइन्टहरु %{count}
     trace:
       pending: बाँकी रहेको
       count_points: पोइन्टहरु %{count}
-      ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
       more: थप
       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
       view_map: नक्सा हेर्ने
       more: थप
       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
       view_map: नक्सा हेर्ने
@@ -1085,8 +1103,6 @@ ne:
     make_public:
       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
   oauth_clients:
     make_public:
       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
   oauth_clients:
-    edit:
-      submit: सम्पादन
     show:
       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
       allow_write_gpx: GPS Trace हरू अपलोड गर्ने
     show:
       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
       allow_write_gpx: GPS Trace हरू अपलोड गर्ने
@@ -1132,7 +1148,6 @@ ne:
       continue: साइन अप
     terms:
       consider_pd_why: यो के हो ?
       continue: साइन अप
     terms:
       consider_pd_why: यो के हो ?
-      agree: सहमत
       decline: असहमत
       legale_names:
         france: फ्रान्स
       decline: असहमत
       legale_names:
         france: फ्रान्स
@@ -1149,11 +1164,18 @@ ne:
       my profile: मेरो प्रोफाइल
       my settings: मेरो सेटिङहरू
       my comments: मेरा टिप्पणीहरू
       my profile: मेरो प्रोफाइल
       my settings: मेरो सेटिङहरू
       my comments: मेरा टिप्पणीहरू
+      edits: सम्पादनहरू
       traces: ट्रेसहरू
       traces: ट्रेसहरू
+      add as friend: साथी जोड्नुहोस्
       status: 'स्थिति:'
       description: वर्णन
       status: 'स्थिति:'
       description: वर्णन
+      settings_link_text: सेटिङ्गहरू
+      my friends: मेरा साथीहरू
+      no friends: तपाईं कुनै साथीहरूलाई जोड्नु भएको छैन
       km away: '%{count}किमि टाढा'
       m away: '%{count} मि टाढा'
       km away: '%{count}किमि टाढा'
       m away: '%{count} मि टाढा'
+      role:
+        administrator: यी प्रयोगकर्ता प्रबन्धक हुनुहुन्छ
       comments: टिप्पणी
       confirm: निश्चित गर्ने
     popup:
       comments: टिप्पणी
       confirm: निश्चित गर्ने
     popup:
@@ -1202,15 +1224,11 @@ ne:
       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
     remove_friend:
       button: साथीबाट हटाउने
       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
     remove_friend:
       button: साथीबाट हटाउने
-    filter:
-      not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रबन्धक हुनुपर्छ .
     index:
       title: प्रयोगकर्ताहरू
       heading: प्रयोगकर्ताहरू
   user_role:
     filter:
     index:
       title: प्रयोगकर्ताहरू
       heading: प्रयोगकर्ताहरू
   user_role:
     filter:
-      not_an_administrator: प्रबन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रबन्धक
-        हैन ।
       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
@@ -1247,8 +1265,6 @@ ne:
       next: अर्को »
       previous: « अघिल्लो
   notes:
       next: अर्को »
       previous: « अघिल्लो
   notes:
-    entry:
-      comment: टिप्पणी
     mine:
       id: आईडी
       creator: सर्जक
     mine:
       id: आईडी
       creator: सर्जक
@@ -1284,11 +1300,27 @@ ne:
         hide: लुकाउनुहोस्
         comment: टिप्पणी
     directions:
         hide: लुकाउनुहोस्
         comment: टिप्पणी
     directions:
+      instructions:
+        exit_counts:
+          first: प्रथम
+          second: द्वितीय
+          third: तेस्रो
+          fourth: चौँथो
+          fifth: ५अौँ
+          sixth: छैटौँ
+          seventh: ७अौँ
+          eighth: ८अौँ
+          ninth: ९अौँ
+          tenth: १०अौँ
       time: समय
     query:
       node: नोड
       way: बाटो
       relation: रिलेशन
       time: समय
     query:
       node: नोड
       way: बाटो
       relation: रिलेशन
+    context:
+      directions_from: यहाँबाट दिशा सुरु
+      add_note: यहाँ एउटा टिपोट थप्नुहोस्
+      show_address: ठेगाना देखाउनुहोस्
   redactions:
     edit:
       description: वर्णन
   redactions:
     edit:
       description: वर्णन