Update to iD v2.2.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
index 6279c09299c5e621e1605a115607e8f04c4dabf8..c9d0839a4c6a2ea12f5e7bd6bda6ef50be1c9399 100644 (file)
             "imagery": "# Flygfoton\n\nFlygfoton är en viktig källa vid kartläggning. En kombination av bilder från flygplan, satelliter och andra fria källor finns tillgängliga i redigeraren i menyn 'Bakgrundsinställningar' till höger.\n\nNormalt visas ett satellitlager från  [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) i redigeraren, men när du förflytta dig runt och zooma till nya geografiska områden kommer nya källor bli tillgängliga. Vissa länder, som t.ex. USA, Frankrike och Danmark har bilder av väldigt hög kvalité tillgängliga för vissa områden.\n\nFlygfotona är ibland förskjutna till kartan på grund av misstag från leverantören av flygfoton. Om du ser att många vägar är förskjutna i förhållande till flygfotot, flytta dem inte direkt för att matcha bakgrunden. Istället kan du justera flygfotot så att det matchar med existerande data genom att klicka 'Justera bildplacering' längst ner i menyn för Bakgrundsinställningar.\n",
             "addresses": "# Adresser\n\nAdresser är bland den mest användbara informationen på kartan.\n\nÄven om adresser normalt oftast är relaterade till segment av gatan är de i OpenStreetMap hanterade som attribut på byggnader och platser längst gatan.\n\nDu kan lägga till adressinformation både på platser kartlagda som byggnadskonturer och på platser kartlagda som enskilda punkter.\nDen bästa källan för adressinformation är från egen kunskap eller genom att besöka platsen - precis som för allt annat, att kopiera från kommersiella källor som Google Maps är strikt förbjudet.\n",
             "inspector": "# Använda objektredigeraren\n\nObjektredigeraren är området till vänster på sidan som låter dig\nändra detaljerna för valt objekt.\n\n### Välj objekttyp\n\nEfter att du lagt till en punkt, linje eller område kan du välja vad för typ av objekt det\när, t.ex. om det är en huvudväg eller bostadsgata, shoppingcenter eller café.\nobjektredigeraren visar knappar för vanliga objekttyper, och du kan\nsöka efter andra typer i sökfönstret.\n\nKlicka på 'i' i nedre högra hörnet för en objekttyp för\natt läsa mer om det. Klicka på en knapp för att välja typ.\n\n### Använda formulär och ändra taggar\n\nEfter att du valt en objekttyp, eller om du väljer ett objekt som redan\nhar en typ associerad, kommer objektredigeraren visa fält med detaljer om objekttypen så som namn och adress.\n\nUnder fälten du ser kan du klicka på menyn 'Lägg till fält\" för att lägga till\nandra detaljer, som t.ex. Wikipedia-länk, handikappanpassning m.m.\n\nLängst ner i objektredigeraren, klicka på 'Alla taggar' för att lägga till ytterligare godtyckliga\ntaggar till objektet. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) är en\nbra resurs för att lära dig mer om populära tagg-kombinationer.\n\nÄndringar du gör i objektredigeraren visas automatiskt på kartan.\nDu kan ångra dem när du vill genom att klicka på 'Ånga'-knappen.\n",
-            "buildings": "# Byggnader\n\nOpenStreetMap är världens största databas över byggnader. Du kan skapa\noch förbättra denna databas.\n\n### Markering\n\nDu kan markera en byggnad genom att klicka på dess kant. Detta kommer att markera\nbyggnaden och öppna en litet verktygsmeny och ett sidofält som visar mer information\nom byggnaden.\n\n### Modifiering\n\nIbland är byggnader felaktigt placerade eller har felaktiga taggar.\n\nFör att flytta en hel byggnad, markera den och klicka sedan på \"Flytta\"-verktyget. flytta\nmus för att flytta byggnaden, och klicka när den är korrekt placerad.\n\nFör att fixa den specifika formen av en byggnad, klicka och dra noderna som bildar\nramen till bättre platser.\n\n### Skapa\n\nEn av de viktigaste frågorna att tänka på vid tilläggning av byggnader till kartan är att\nOpenStreetMap registrerar byggnader både som form och punkt. Tumregeln\när att _kartlägga en byggnad som en form när möjligt_ och kartlägg företag, bostäder,\nfaciliteter, och andra saker finns i byggnaderna som punkter placerade\ninuti byggnadernas ram.\n\nBörja rita en byggnad som en ram genom att klicka på knappen \"område\" högst upp till vänster\ngränssnittet, och avsluta det antingen genom att trycka på \"Retur\" på tangentbordet\neller genom att klicka på den första ritade noden för att stänga formen.\n\n### Radering\n\nOm en byggnad är helt fel – du kan se att den inte finns med i någon satellitbild\noch helst har bekräftat lokalt att det inte finns – kan du ta bort\nden, vilket tar bort det från kartan. Var försiktig när du tar bort objekt –\nlikt alla ändringar kommer resultatet ses av alla och satellitbilder\när ofta föråldrad, så byggnaden kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta bort en byggnad genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på\nikonen papperskorg eller trycka på \"Delete\"-tangenten.\n",
+            "buildings": "# Byggnader\n\nOpenStreetMap är världens största databas över byggnader. Du kan skapa\noch förbättra denna databas.\n\n### Markering\n\nDu kan markera en byggnad genom att klicka på dess kant. Detta kommer att markera\nbyggnaden och öppna en litet verktygsmeny och ett sidofält som visar mer information\nom byggnaden.\n\n### Modifiering\n\nIbland är byggnader felaktigt placerade eller har felaktiga taggar.\n\nFör att flytta en hel byggnad, markera den och klicka sedan på \"Flytta\"-verktyget. flytta\nmus för att flytta byggnaden, och klicka när den är korrekt placerad.\n\nFör att fixa den specifika formen av en byggnad, klicka och dra noderna som bildar\nramen till bättre platser.\n\n### Skapa\n\nEn av de viktigaste frågorna att tänka på vid tilläggning av byggnader till kartan är att\nOpenStreetMap registrerar byggnader både som form och punkt. Tumregeln\när att _kartlägga en byggnad som en form när möjligt_ och kartlägg företag, bostäder,\nfaciliteter, och andra saker finns i byggnaderna som punkter placerade\ninuti byggnadernas ram.\n\nBörja rita en byggnad som en ram genom att klicka på knappen \"område\" högst upp till vänster\ngränssnittet, och avsluta det antingen genom att trycka på \"Enter\" på tangentbordet\neller genom att klicka på den första ritade noden för att stänga formen.\n\n### Radering\n\nOm en byggnad är helt fel – du kan se att den inte finns med i någon satellitbild\noch helst har bekräftat lokalt att det inte finns – kan du ta bort\nden, vilket tar bort det från kartan. Var försiktig när du tar bort objekt –\nlikt alla ändringar kommer resultatet ses av alla och satellitbilder\när ofta föråldrad, så byggnaden kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta bort en byggnad genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på\nikonen papperskorg eller trycka på \"Delete\"-tangenten.\n",
             "relations": "# Relationer\n\nEn relation är en speciell typ av egenskap i OpenStreetMap som gruppera ihop objekt. Två vanliga relationstyper är t.ex. *ruttrelation* som gruppera ihop sektioner av vägar som tillhör en specifik riksväg eller motorväg, och *multipolygoner* som gruppera ihop linjer som definiera ett komplext område (som t.ex. har flera delar eller hål i sig)\n\nObjekten i en relation kallas\n*medlemmar*. I sidopanelen kan du se vilka relationer ett objekt är medlem i, och klicka på en relation där för att välja den. När relationen är vald kan du se alla medlemmar listade i sidopanelen och markerade på kartan.\n\nFör det mesta kommer iD ta hand om relationerna automatiskt när du redigerar. Det viktigaste du måste veta om är att om du tar bort en sektion av en väg för att rita om den mer exakt, måste du se till att den nya sektionen är medlem i samma relation som originalet.\n\n## Redigera relationer\n\nOm du vill redigera relationer är här grunderna.\n\nFör att lägga till ett objekt till en relation, markera objektet och klicka på \"+\"-knappen i sektionen \"Alla relationer\" i sidopanelen, och välj sedan eller skriv namnet på relationen.\n\nFör att skapa en ny relation, markera första objektet som ska vara medlem i relationen, Klicka på \"+\"-knappen i sektionen \"Alla relationer\" och välj \"Ny relation...\"\n\nFör att ta bort ett objekt från en relation, markera objektet och klicka på soptunnan bredvid relationen du vill ta bort den från.\n\nDu kan skapa multipolygoner med hål i sig med verktyget \"sammanfoga\". Rita två områden (inre och yttre), håll ner shift-tangenten och klicka på var och en av dem för att markera dem båda, klicka sedan på knappen \"Sammanfoga\" (+).\n"
         },
         "intro": {
                 "search_street": "Du kan också söka efter objekt i aktuell vy eller globalt. **Sök efter '{name}'.**",
                 "choose_street": "**Välj {name} i listan för att markera den.**",
                 "selected_street": "Vad bra! {name} är nu markerad.",
-                "editor_street": "Fälten som visas för en väg är annorlunda mot fälten som visades för kommunhuset.{br}För markerad gata visar objektredigeraren fälts så som '{field1}' och '{field2}'. **Stäng objektredigeraren genom att trycka escape eller trycka på knappen {button}.",
+                "editor_street": "Fälten som visas för en väg är annorlunda mot fälten som visades för kommunhuset.{br}För markerad gata visar objektredigeraren fälts så som '{field1}' och '{field2}'. **Stäng objektredigeraren genom att trycka Escape eller trycka på knappen {button}.",
                 "play": "Prova att flytta runt på kartan och klicka på några andra objekt för att se vad för typ av saker som kan läggas till i OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"
             },
             "points": {
                 "choose_cafe": "**Välj {preset} i listan.**",
                 "feature_editor": "Punkten är nu markerad som ett café. Med hjälp av objektredigeraren kan vi lägga till mer information om caféet. ",
                 "add_name": "På OpenStreetMap är alla fält valfria, och det är ok att lämna ett fält tomt om du är osäker.{br}Låt oss låssas att du har lokalkännedom om caféet och vet dess namn. **Lägg till ett namn på caféet.**",
-                "add_close": "Objektredigeraren komma ihåg alla dina ändringar automatiskt. **När du är klar med att lägga till ett namn, tryck escape, retur eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "add_close": "Objektredigeraren komma ihåg alla dina ändringar automatiskt. **När du är klar med att lägga till ett namn, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "reselect": "Ofta existerar redan punkter men är felaktiga eller ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Klicka för att markera caféet du just skapade.**",
                 "update": "Låt oss fylla i lite mer information om caféet. Du kan ändra dess namn, ange vad för typ av mat som serveras eller lägga till en address. **Ändra information om caféet.**",
-                "update_close": "**När du är färdig med att uppdatera caféet, tryck escape, return eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "update_close": "**När du är färdig med att uppdatera caféet, tryck Escape, Enter eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "rightclick": "Du kan högerklicka på valfritt objekt för att se menyn *redigera*, vilken innehåller en lista av operationer som kan utföra. **Högerklicka för att markera punkten du skapade och för att visa redigerarmenyn.**",
                 "delete": "Det är ok att radera objekt som inte existerar i verkligheten.{br}Genom att radera ett objekt på OpenStreetMap tas det bort från kartan som alla använder, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen är borta innan du raderar det. **Klicka på knappen {button} för att radera punkten.**",
                 "undo": "Du kan alltid ångra alla ändringar fram tills dess att du sparar dina redigeringar till OpenStreetMap. **Klicka på knappen {button} för att ångra raderingen och få tillbaka punkten.**",
                 "add_playground": "*Områden* används för att visa avgränsningar för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden.{br}De kan också används för mer detaljerad kartering av många objekt som du kanske normalt skulle kartera som punkter. **Klicka på knappen {button} Område för att skapa ett nytt område.**",
                 "start_playground": "Låt oss lägga till denna lekplats på kartan genom att rita ett område. Områden ritas genom att placera *noder* längs yttre kanten av objektet. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod på ett av hörnen av lekplatsen.**",
                 "continue_playground": "Fortsätt rita området genom att placera noder längs kanten på lekplatsen. Det är ok att ansluta området till existerande gångvägar.{br}Tips: Du kan hålla ned Alt-tangenten för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. **Fortsätt att rita ett område runt lekplatsen.**",
-                "finish_playground": "Slutför området genom att trycka return eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Rita färdigt området för lekplatsen.**",
+                "finish_playground": "Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Rita färdigt området för lekplatsen.**",
                 "search_playground": "**Sök efter '{preset}'.**",
                 "choose_playground": "**Välj {preset} i listan.**",
                 "add_field": "Denna lekplats har inget officiellt namn, så vi anger inget i namnfältet.{br}Låt oss lägga till lite andra detaljer om lekplatsen till fältet Beskrivning. **Öppna listan för Lägg till fält.**",
                 "choose_category_road": "**Välj {category} i listan.**",
                 "choose_preset_residential": "Det finns många typer av vägar, men detta är en bostadsgata. **Välj typen {preset}.**",
                 "retry_preset_residential": "Du valde inte typen {preset}. **Klicka här för att välja igen.**",
-                "name_road": "**Ge vägen ett namn. Klicka sedan escape, return eller knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "name_road": "**Ge vägen ett namn. Klicka sedan Escape, Enter eller knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "did_name_road": "Ser bra ut! Nu kommer vi lära oss hur vi uppdatera formen på en linje. ",
                 "update_line": "Ibland måste du ändra formen på en existerande linje. Här är en väg som inte ser helt rätt ut.",
                 "add_node": "Vi kan lägga till några noder på linjen för att förbättra dess form. Ett sätt att lägga till noder är genom att dubbelklicka på linjen där du vill lägga till en nod. **Dubbelklicka på linjen för att skapa en ny nod.**",
                 "title": "Byggnader",
                 "add_building": "OpenStreetMap har världens största databas över byggnader.{br}Du kan hjälpa till att förbättra denna databas genom att rita in byggnader som inte redan är karterade. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
                 "start_building": "Låt oss lägga till detta hus på kartan genom att rita av dess kontur.{br}Byggnader bör ritas efter hur dess kontur ser ut vid marknivå så gott det går. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid ett av hörnen på byggnaden.**",
-                "continue_building": "Fortsätt att lägga till fler noder för att markera byggnadens kontur. Komihåg att du kan zooma in om du vill lägga till fler detaljer.{br}Slutför byggnaden genom att trycka return eller genom att klicka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför byggnaden.**",
+                "continue_building": "Fortsätt att lägga till fler noder för att markera byggnadens kontur. Komihåg att du kan zooma in om du vill lägga till fler detaljer.{br}Slutför byggnaden genom att trycka Enter eller genom att klicka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför byggnaden.**",
                 "retry_building": "Det ser ut som att du har problem med att placera ut noderna vid byggnadens hörn. Försök igen!",
                 "choose_category_building": "**Välj {category} i listan.**",
                 "choose_preset_house": "Det finns många olika typer av byggnader, men detta är uppenbarligen ett enfamiljshus.{br}Om du inte är säker på typen, är det helt ok att ange det som en en odefinierad Byggnad. **Välj typen {preset}.**",
-                "close": "**Tryck escape eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
+                "close": "**Tryck Escape eller klicka på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**",
                 "rightclick_building": "**Högerklicka för att markera byggnaden du skapade och visa redigeramenyn.**",
                 "square_building": "Huset du just skapade kommer att se ännu bättre ut med perfekt vinkelräta hörn. **Klicka på knappen {button} för att göra hörnen på byggnaden vinkelräta.**",
                 "retry_square": "Du klickade inte på knappen Räta upp. Försök igen.",
                 "done_square": "Såg du hur byggnadens hörn justerades? Låt oss lära oss ytterligare ett användbart trycks. ",
                 "add_tank": "Nu ska vi rita av konturerna på denna cirkulära lagringstank. **Klicka på knappen {button} Område för att lägga till ett nytt område.**",
                 "start_tank": "Oroa dig inte, du behöver inte rita en perfekt cirkel. Rita bara ett område inuti tanken som nudda vid dess kanter. **Klicka eller tryck mellanslag för att placera en startnod vid kanten av tanken.**",
-                "continue_tank": "Lägg till några fler noder längst kanten. Cirkeln kommer att skapas utanför noderna du just ritade.{br}Slutför området genom att trycka return eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför tanken.**",
+                "continue_tank": "Lägg till några fler noder längst kanten. Cirkeln kommer att skapas utanför noderna du just ritade.{br}Slutför området genom att trycka Enter eller genom att trycka igen på antingen första eller sista noden. **Slutför tanken.**",
                 "search_tank": "**Sök efter '{preset}'.**",
                 "choose_tank": "**Välj {preset} i listan.**",
                 "rightclick_tank": "**Högerklicka för att markera lagringstanken du skapade och för att visa redigeramenyn.**",