]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Change for a new version
authorJordi Julià <jordij@svn.openstreetmap.org>
Fri, 19 Jun 2009 17:08:11 +0000 (17:08 +0000)
committerJordi Julià <jordij@svn.openstreetmap.org>
Fri, 19 Jun 2009 17:08:11 +0000 (17:08 +0000)
config/locales/ca.yml [deleted file]

diff --git a/config/locales/ca.yml b/config/locales/ca.yml
deleted file mode 100644 (file)
index 084a869..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,158 +0,0 @@
-ca:
-  html:
-    dir: "ltr"
-  activerecord:
-    models:
-      acl: "Llista de control d'accés"
-      changeset: "Conjunt de canvis"
-      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
-      country: "País"
-      diary_comment: "Commentari del diari"
-      diary_entry: "Entrada al diari"
-      friend: "Amic"
-      language: "Idioma"
-      message: "Missatge"
-      node: "Node"
-      node_tag: "Etiqueta del node"
-      notifier: "Notificador"
-      old_node: "Node antic"
-      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
-      old_relation: "Relació antiga"
-      old_relation_member: "Membre de la relació antiga"
-      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
-      old_way: "Camí antic"
-      old_way_node: "Node del camí antic"
-      old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"
-      relation: "Relació"
-      relation_member: "Membre de la relació"
-      relation_tag: "Etiqueta de la relació"
-      session: "Sessió"
-      trace: "Traç"
-      tracepoint: "Punt de traç"
-      tracetag: "Etiqueta del traç"
-      user: "Usuari"
-      user_preference: "Preferències d'usuari"
-      user_token: ""
-      way: "Camí"
-      way_node: "Node del camí"
-      way_tag: "Etiqueta del camí"
-    attributes:
-      diary_comment:
-        body: "Cos"
-      diary_entry:
-        user: "Usuari"
-        title: "Títol"
-        latitude: "Latitud"
-        longitude: "Longitud"
-        language: "Idioma"
-      friend:
-        user: "Usuari"
-        friend: "Amic"
-      trace:
-        user: "Usuari"
-        visible: "Visible"
-        name: "Nom"
-        size: "Mida"
-        latitude: "Latitud"
-        longitude: "Longitud"
-        public: "Públic"
-        description: "Descripció"
-      message:
-        sender: "Remitent"
-        title: "Títol"
-        body: "Cos"
-        recipient: "Destinatari"
-      user:
-        email: "E-mail"
-        active: "Actiu"
-        display_name: "Nom en pantalla"
-        description: "Descripció"
-        languages: "Idiomes"
-        pass_crypt: "Contrasenya"
-  map:
-    view: "Veure"
-    edit: "Edita"
-    coordinates: "Coordenades:"
-  browse:
-    changeset:
-      title: "Conjunt de canvis"
-      changeset: "Conjunt de canvis"
-      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
-      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
-      osmchangexml: "XML en format osmChange"
-    changeset_details:
-      created_at: "Creat el:"
-      closed_at: "Tancat el:"
-      belongs_to: "Pertany a:"
-      show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"
-      box: "caixa"
-      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
-      has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"
-      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
-    common_details:
-      edited_at: "Editat:"
-      edited_by: "Editat per:"
-      version: "Versió"
-      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
-    containing_relation:
-      relation: "Relació {{relation_name}}"
-      relation_as: "(com a  {{relation_role}})"
-    map:
-      loading: "Carregant..."
-      deleted: "Esborrat"
-      view_larger_map: "Veure el mapa més gran"
-    node_details:
-      coordinates: "Coordenades:"
-      part_of: "Part de:"
-    node_history:
-      node_history: "Historial del node"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_details: "veure detalls"
-    node:
-      node: "Node"
-      node_title: "Node: {{node_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_history: "visualitza l'historial"
-    not_found:
-      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
-      type:
-        node: "node"
-        way: "camí"
-        relation: "relació"
-    paging_nav:
-      showing_page: "Mostrant pàgina"
-      of: "de"
-    relation_details:
-      members: "Membres:"
-      part_of: "Part de:"
-    relation_history:
-      relation_history: "Historial de la relació"
-      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
-    relation_member:
-      as: "com a"
-    relation:
-      relation: "Relació"
-      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
-      download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Baixa l'XML"
-      view_history: "visualitza l'historial"
-    start:
-      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
-      manually_select: "Sel·lecciona una altra àrea manualment"
-    start_rjs:
-      data_layer_name: "Informació"
-      data_frame_title: "Informació"
-      object_list:
-        type:
-          way: "Camí"
-        selected:
-          type:
-            way: "Camí [[id]]"
-    way:
-      way: "Camí"
-  diary_entry:
-    edit:
-      language: "Idioma"
-