]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-15)
authorTranslatewiki <mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org>
Wed, 14 Oct 2009 23:02:03 +0000 (23:02 +0000)
committerTranslatewiki <mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org>
Wed, 14 Oct 2009 23:02:03 +0000 (23:02 +0000)
15 files changed:
config/potlatch/locales/br.yml
config/potlatch/locales/dsb.yml [new file with mode: 0644]
config/potlatch/locales/fi.yml
config/potlatch/locales/fr.yml
config/potlatch/locales/he.yml [new file with mode: 0644]
config/potlatch/locales/hr.yml [new file with mode: 0644]
config/potlatch/locales/hsb.yml
config/potlatch/locales/hu.yml
config/potlatch/locales/is.yml
config/potlatch/locales/nl.yml
config/potlatch/locales/pt.yml [new file with mode: 0644]
config/potlatch/locales/ru.yml
config/potlatch/locales/sr-EC.yml
config/potlatch/locales/sv.yml
config/potlatch/locales/vi.yml

index 0414a3c10a41769fb6bb0d427f447f8e0c230834..e4676625f7f436274216a30fd6d96d8fa95bb809 100644 (file)
@@ -60,7 +60,7 @@ br:
   drag_pois: Riklañ ha merkañ Lec'hioù dedennus
   editinglive: Aozañ war-eeun
   editingoffline: Labourat ezlinenn
-  emailauthor: "\n\nTrugarez da gas keloù da richard\@systemeD.net evit menegiñ an draen, ha displegañ dezhañ ar pezh e oac'h oc'h ober p'eo c'hoarvezet."
+  emailauthor: "\n\nTrugarez da gas keloù da richard\\@systemeD.net evit menegiñ an draen, ha displegañ dezhañ ar pezh e oac'h oc'h ober p'eo c'hoarvezet."
   error_anonymous: Ne c'hallit ket mont e darempred gant ur c'hartennour dizanv.
   error_connectionfailed: "Ho tigarez, c'hwitet eo kevreañ ouzh servijer OpenStreetMap. N'eo ket bet enrollet ho kemmoù diwezhañ.\n\nEsaeañ en-dro ?"
   error_nopoi: N'eo ket bet kavet al Lec'h Dedennus (LED), war ur bajenn all marteze ?, n'hall ket bezañ assavet.
diff --git a/config/potlatch/locales/dsb.yml b/config/potlatch/locales/dsb.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b249767
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,147 @@
+# Messages for Lower Sorbian (Dolnoserbski)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
+# Author: Michawiki
+dsb: 
+  a_poi: Dypk zajma $1
+  a_way: Puś $1
+  action_addpoint: pśidawa se suk ku kóńcoju puśa
+  action_cancelchanges: pśeterguju se změny na
+  action_changeway: změny na puśu
+  action_createparallel: napóraju se paralelne puśe
+  action_createpoi: napórajo se dypk zajma
+  action_deletepoint: lašujo se dypk
+  action_insertnode: pśidawa se suk puśoju
+  action_mergeways: zjadnośujotej se dwa puśa
+  action_movepoi: pśesuwa se dypk zajma
+  action_movepoint: pśesuwa se dypk
+  action_moveway: pśesuwa se puś
+  action_pointtags: pśipokazuju se atributy dypkoju
+  action_poitags: pśipokazuju se atributy na dypku zajma
+  action_reverseway: pśewobrośujo se směr puśa
+  action_revertway: pśewobrośujo se puś
+  action_splitway: rozdźělujo se puś
+  action_waytags: pśipokazanje atributow za puś
+  advanced: Rozšyrjony
+  advanced_close: Sajźbu změnow zacyniś
+  advanced_history: Historija puśa
+  advanced_inspector: Inspektor
+  advanced_maximise: Wokno maksiměrowaś
+  advanced_minimise: Wokno miniměrowaś
+  advanced_parallel: Paralelny puś
+  advanced_tooltip: Rozšyrjone wobźěłowańske akcije
+  advanced_undelete: Wótnowiś
+  advice_bendy: Pśekśiwy za zrownanje (UMSCH za wunuźenje)
+  advice_deletingpoi: Lašujo se dypk zajma (Z za anulěrowanje)
+  advice_deletingway: Lašujo se puś (Z za anulěrowanje)
+  advice_nocommonpoint: Puśe njamaju zgromadny dypk
+  advice_revertingpoi: Wrośa se k slědnemu skłaźonemu dypkoju zajma (Z za anulěrowanje)
+  advice_revertingway: Wrośa se k slědnemu skłaźonemu puśoju (Z za anulěrowanje)
+  advice_tagconflict: Atributy se njegóźe gromadu - pšosym pśekontrolěruj (T za anulěrowanje)
+  advice_toolong: Pśedłuki, aby se blokěrowanje wótpórało - pšosym do kratšych puśow rozdźěliś
+  advice_uploadempty: Nic za nagraśe
+  advice_uploadfail: Nagraśe zastajone
+  advice_uploadsuccess: Wšykne daty wuspěšnje nagrate
+  advice_waydragged: Puś pśesunjony (Z za anulěrowanje)
+  cancel: Pśetergnuś
+  closechangeset: Zacynja se sajźba změnow
+  conflict_download: Wersiju ześěgnuś
+  conflict_overwrite: Wersiju pśepisaś
+  conflict_poichanged: Něchten drugi jo dypk $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
+  conflict_relchanged: Něchten drugi jo relaciju $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
+  conflict_visitpoi: Klikni na "W pórědku", aby dypk pokazał.
+  conflict_visitway: Klikni na "W pórědku", aby puś pokazał.
+  conflict_waychanged: Něchten drugi jo puś $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
+  createrelation: Nowu relaciju napóraś
+  custom: "Swójski:"
+  delete: lašowaś
+  deleting: lašujo se
+  drag_pois: Dypki zajma pśepołožyś
+  editinglive: Wobźěłujo se live
+  editingoffline: Wobźěłujo se offline
+  emailauthor: \n\nPšosym pósćel richard\@systemeD.net e-mail z wopisanim zmólki a napisaj, což sy cynił w toś tom wokognuśu.
+  error_anonymous: Njamóžoš se z anonymnym kartěrowarjom do zwiska stajiś.
+  error_connectionfailed: Bóžko zwisk ze serwerom OpenStreetMap jo se njeraźił. Nowše změny njejsu se składli.\n\nCoš hyšći raz wopytaś?
+  error_nopoi: Dypk zajma njedajo se namakaś (snaź sy kórtowu wurězk pśesunuł), togodla anulěrowanje njejo móžno.
+  error_nosharedpoint: Puśa $1 a $2 wěcej njamaju zgromadny dypk, togodla rozdźělenje njedajo se anulěrowaś.
+  error_noway: Puś $1 njedajo se namakaś (snaź sy kórtowy wurězk pśesunuł?), togodla anulěrowanje njejo móžno.
+  error_readfailed: Bóžko serwer OpenStreetMap njejo wótegronił, gaž sy wó daty prosył.\n\nCoš hyšći raz wopytaś?
+  existingrelation: Eksistěrujucej relaciji pśidaś
+  findrelation: Pytaj relaciju, kótaraž wopśimujo
+  gpxpleasewait: Pšosym cakaj, mjaztym až se GPX-cera pśeźěłujo.
+  heading_drawing: Kreslanka
+  heading_introduction: Zapokazanje
+  heading_pois: Prědne kšace
+  heading_quickref: Malsna referenca
+  heading_surveying: Wuměrjenje
+  heading_tagging: Pśipokazowanje atributow
+  heading_troubleshooting: Rozwězanje problemow
+  help: Pomoc
+  hint_drawmode: kliknuś, aby se dypk pśidał\ndwójcy kliknuś/zapódawańska tasta\naby se linija skóńcyła
+  hint_loading: zacytuju se daty
+  hint_overendpoint: nad kóńcnym dypkom ($1)\nklikni, aby pśizamknuł\nUmsch+kliknjenje, aby zjadnośił
+  hint_overpoint: nad dypkom ($1)\nklikni, aby jen pśizamknuł
+  hint_pointselected: dypk wubrany\n(Umsch+kliknjenje na dypk, aby se\nnowa linija zachopiła
+  hint_saving: składuju se daty
+  hint_saving_loading: zacytuju se/składuju se daty
+  login_pwd: "Gronidło:"
+  login_retry: Twójo pśizjawjenje njejo se spóznało. Pšosym wopytaj hyšći raz.
+  login_title: Pśizjawjenje njejo móžno było
+  login_uid: "Wužywarske mě:"
+  mail: Post
+  more: Wěcej
+  newchangeset: "\nPšosym wopytaj hyšći raz: Potlatch zachopijo nowu sajźbu změnow."
+  nobackground: Žedna slězyna
+  norelations: Žedne relacije w toś tom wurězku
+  offset_broadcanal: Wlaceńska sćažka šyrokego kanala
+  offset_choose: Wurownanje wubraś (m)
+  offset_dual: Awtodroga (D2)
+  offset_motorway: Awtodroga (D3)
+  offset_narrowcanal: Wlaceńska sćažka wuskego kanala
+  ok: W pórědku
+  openchangeset: Wócynja se sajźba změnow
+  option_custompointers: Pisakowe a rucne pokazowaki wužywaś
+  option_external: "Eksterny start:"
+  option_fadebackground: Slězynu póswětliś
+  option_noname: Drogi bźez mjenjow wuzwignuś
+  option_photo: "Photo KML:"
+  option_thinareas: Śańke linije za wurězki wužywaś
+  option_thinlines: Śańke liniji za wše měritka wužywaś
+  option_tiger: Njezměnjony TIGER wuzwignuś
+  option_warnings: Znosowate warnowanja pokazaś
+  point: Dypk
+  prompt_addtorelation: $1 relaciji pśidaś
+  prompt_changesetcomment: "Zapódaj wopisanje swójich změnow:"
+  prompt_closechangeset: Sajźbu změnow $1 zacyniś
+  prompt_createparallel: Paralelny puś napóraś
+  prompt_editlive: Live wobźěłaś
+  prompt_editsave: Wobźěłaś a składowaś
+  prompt_helpavailable: Ty sy nowy wužywaŕ? Glědaj dołojce nalěwo za pomoc.
+  prompt_launch: Eksterny URL startowaś
+  prompt_revertversion: "K pjerwjejšnej skłaźonej wersiji se wrośiś:"
+  prompt_savechanges: Změny składowaś
+  prompt_taggedpoints: Někotare dypki na toś tom puśu maju atributy. Coš jen napšawdu lašowaś?
+  prompt_track: GPS-ceru do puśow konwertěrowaś
+  prompt_welcome: Witaj do OpenStreetMap!
+  retry: Znowego wopytaś
+  revert: Pśewobrośiś
+  save: Składowaś
+  tip_addrelation: Relaciji pśidaś
+  tip_addtag: Nowy atribut pśidaś
+  tip_alert: Zmólka jo nastała - klikni za drobnostki
+  tip_anticlockwise: Kulowaty puś nawopaki ako špera źo - klikni, aby pśwobrośił
+  tip_clockwise: Kulowaty puś ako špěra źo - klikni, aby pśewobrośił
+  tip_direction: Směr puśa - klikni, aby jen pśewobrośił
+  tip_gps: GPS-cery pokazaś (G)
+  tip_noundo: Njejo nic za anulěrowanje.
+  tip_options: Opcije nastajiś (slězynu kórty wubraś)
+  tip_photo: Fota zacytaś
+  tip_presettype: Typ standardnych nastajenjow wubraś, kótarež se w meniju pórucuju.
+  tip_repeattag: Atributy z pjerwjej wubranego puśa pśewześ (R)
+  tip_revertversion: Datum za wótnowjenje wubraś
+  tip_selectrelation: Wubranej ruśe pśidaś
+  tip_splitway: Puś pśi wubranem dypkom rozdźěliś (X)
+  tip_tidy: Dypki puśa rědowaś (T)
+  tip_undo: $1 anulěrowaś (Z)
+  uploading: Nagrawa se...
+  way: Puś
index 0a0554093b40dd71e8902430c2a1c1ec3698ef29..ec09a896dc49a1f72c651cbd5b4f47af2f64632f 100644 (file)
@@ -1,6 +1,8 @@
 # Messages for Finnish (Suomi)
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck
+# Author: Nike
+# Author: Ramilehti
 fi: 
   a_poi: $1 POI
   a_way: $1 tie
@@ -18,39 +20,81 @@ fi:
   action_reverseway: tien kääntäminen
   action_splitway: tien katkaisu
   action_waytags: tien tagien asettaminen
+  advanced: Aputoiminnot
+  advanced_close: Sulje muutoskokoelma
+  advanced_inspector: Tietotyökalu
+  advanced_parallel: Rinnakkainen polku
+  advanced_tooltip: Lisätoimintoja
+  advanced_undelete: Palauta
+  advice_bendy: Liian mutkainen suoristettavaksi (SHIFT pakottaa)
+  advice_deletingpoi: Poistetaan POI (Z kumoaa)
+  advice_deletingway: Poistetaan tie (Z kumoaa)
   advice_nocommonpoint: Tiet eivät jaa yhteistä pistettä
   advice_tagconflict: Tagit eivät täsmää - tarkista asia
   advice_toolong: Liian pitkän tien lukituksen poisto ei sallittu - katkaise lyhyemmiksi teiksi.
+  advice_uploadempty: Ei mitään lähetettävää
+  advice_uploadsuccess: Tietojen lähetys onnistui
   advice_waydragged: Tietä siirrettiin (paina Z kumotaksesi)
   cancel: Peru
+  closechangeset: Suljetaan muutoskokoelma
+  conflict_visitpoi: Näytä piste valitsemalla OK.
+  conflict_visitway: Näytä tie valitsemalla OK.
   createrelation: Luo uusi relaatio
   delete: Poista
   deleting: poistaminen
+  editinglive: Muutokset tallentuvat hetit
+  editingoffline: Muokataan paikallisesti
   emailauthor: \n\nLähetäthän sähköpostia, jossa kerrot mitä olit tekemässä, osoitteeseen richard\@systemeD.net mieluiten englanniksi.
+  error_anonymous: Et voi ottaa yhteyttä anonyymiin kartoittajaan.
   error_connectionfailed: "Yhteyttä OSM-palvelimeen ei saatu. Tuoreita muutoksia ei ole tallennettu.\n\nHaluatko yrittää uudestaan?"
   error_nopoi: POI:ta ei löydetä (ehkä vieritit siitä liian kauaksi), joten peruminen ei onnistu.
   error_nosharedpoint: Teillä $1 ja $2 ei enää ole yhteistä solmua, joten tien katkaisua ei voi perua.
   error_noway: Tietä $1 ei löydy (ehkä vieritit siitä liian kauaksi), joten kumoaminen ei onnistu.
+  error_readfailed: OpenStreetMap-palvelin ei vastannut haettaessa tietoja.\n\nHaluatko yrittää uudelleen?
   existingrelation: Lisää olemassa olevaan relaatioon
+  findrelation: Etsi relaatio, joka sisältää
   gpxpleasewait: Odota. GPX-jälkeä käsitellään.
+  heading_introduction: Johdanto
+  heading_tagging: Merkinnät
   help: Ohje
   hint_drawmode: napsauta lisätäksesi pisteen\nKaksoisnapsauta tai paina enter päättääksesi tien
   hint_loading: ladataan teitä
   hint_overendpoint: päätepisteen päällä\nnapsauta sulkeaksesi\nshift-napsauta yhdistääksesi
   hint_overpoint: pisteen päällä\nnapsauta yhdistääksesi"
   hint_pointselected: piste valittuna\n(shift-klikkaa pistettä\naloittaaksesi uuden tien)
+  hint_saving: tallennetaan tietoja
+  login_pwd: "Salasana:"
+  login_retry: Sisäänkirjautuminen epäonnistui. Yritä uudelleen.
+  login_title: Ei voinut kirjautua sisään
+  login_uid: "Käyttäjätunnus:"
+  more: Lisää
+  newchangeset: "Yritä uudelleen: Potlatch avaa uuden muutoskokoelman"
+  nobackground: Ei taustaa
   norelations: Nykyisellä alueella ei ole relaatioita
+  ok: OK
+  openchangeset: Avataan muutoskokoelma
   option_custompointers: Käytä kynä- ja käsikohdistimia
   option_fadebackground: Himmeä tausta
+  option_noname: Korosta nimeämättömät tiet
+  option_photo: "Valokuva-KML:"
+  option_thinareas: Käytä ohuempia viivoja alueille
   option_thinlines: Käytä aina ohuita viivoja
   option_warnings: Näytä siirtymisvaroitukset
   point: Piste
   prompt_addtorelation: Lisää $1 relaatioon
-  prompt_helpavailable: Kaikkia muutoksia ei ole tallennettu. (Tallentaaksesi Potlatchissa valitse jokin muu tie tai muu piste kuin nykyinen)
+  prompt_changesetcomment: "Anna kuvaus muutoksillesi:"
+  prompt_closechangeset: Sulje muutoskokoelma $1
+  prompt_createparallel: Luo rinnakkainen polku
+  prompt_editlive: Muutokset tallentuvat heti
+  prompt_editsave: Muutokset pitää tallentaa
+  prompt_helpavailable: Uusi käyttäjä? Katso ohjeita  alavasemmalta.
   prompt_revertversion: "Palauta aiempaan versioon:"
+  prompt_savechanges: Tallenna muutokset
   prompt_taggedpoints: Joihinkin tien pisteisiin on lisätty tageja. Haluatko varmasti perua?
   prompt_track: Muunna GPX-jälki lukituiksi teiksi muokkausta varten
   prompt_welcome: Tervetuloa OpenStreetMap:iin
+  retry: Yritä uudelleen
+  save: Tallenna
   tip_addrelation: Lisää relaatio
   tip_addtag: Lisää uusi tagi
   tip_alert: Tapahtui virhe - napsauta saadaksesi lisätietoja
@@ -60,10 +104,12 @@ fi:
   tip_gps: Näytä GPS-jäljet (G)
   tip_noundo: Ei kumottavaa
   tip_options: Asetukset (valitse kartan tausta)
+  tip_photo: Lataa valokuvia
   tip_presettype: Valitse, millaisia pohjia on tarjolla valikossa.
   tip_repeattag: Toista tagit viimeksi valitusta tiestä (R)
   tip_revertversion: Valitse palautettava versio
   tip_selectrelation: Lisää valittuun reittiin
   tip_splitway: Katkaise tie valitusta kohdasta (X)
   tip_undo: Kumoa $1 (Z)
+  uploading: Lähetetään...
   way: Tie
index ad27dde8fa51d6fc519fd8ebaa11df8bc11fdfc6..0c8f02b60a8381f12f06f183d49b8e1ab7090a82 100644 (file)
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Author: Damouns
 # Author: IAlex
 # Author: Jean-Frédéric
+# Author: Peter17
 fr: 
   a_poi: $1 un POI
   a_way: $1 un chemin
@@ -116,8 +117,8 @@ fr:
   prompt_changesetcomment: "Entrez une description de vos modifications :"
   prompt_closechangeset: Fermer le groupe de modifications $1
   prompt_createparallel: Créer un chemin parallèle
-  prompt_editlive: Éditer en direct
-  prompt_editsave: Éditer avec sauvegarde
+  prompt_editlive: Modifier en direct
+  prompt_editsave: Modifier avec sauvegarde
   prompt_helpavailable: Nouvel utilisateur ? Regardez en bas à gauche pour de l'aide
   prompt_launch: Lancer un URL externe
   prompt_revertversion: "Revenir à une version sauvegardée plus récente :"
diff --git a/config/potlatch/locales/he.yml b/config/potlatch/locales/he.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6ed0615
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,100 @@
+# Messages for Hebrew (עברית)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
+# Author: YaronSh
+he: 
+  a_poi: $1 נקודת העניין
+  a_way: $1 הדרך
+  action_cancelchanges: ביטול השינויים שבוצעו על
+  action_changeway: שינויים לדרך
+  action_createparallel: יצירת דרכים מקבילות
+  action_createpoi: יצירת נקודת עניין
+  action_deletepoint: מחיקת נקודה
+  action_insertnode: הוספת צומת לדרך
+  action_mergeways: מיזוג שתי דרכים
+  action_movepoi: הזזת נקודת עניין
+  action_movepoint: העברת נקודה
+  action_moveway: העברת דרך
+  action_pointtags: הגדרת תגיות לנקודה
+  action_poitags: הגדרת תגיות לנקודת עניין
+  action_splitway: פיצול דרך
+  action_waytags: הגדרת תגיות לדרך
+  advanced: מתקדם
+  advanced_history: היסטוריית הדרך
+  advanced_inspector: חוקר
+  advanced_maximise: הגדלת החלון
+  advanced_minimise: מזעור החלון
+  advanced_parallel: דרך מקבילית
+  advanced_undelete: ביטול מחיקה
+  advice_deletingpoi: מתבצעת מחיקת נקודת העניין (Z לביטול)
+  advice_uploadempty: אין מה לשלוח
+  advice_uploadfail: השליחה נעצרה
+  advice_uploadsuccess: כל הנתונים נשלחו בהצלחה
+  advice_waydragged: הדרך נגררה (Z לביטול)
+  cancel: ביטול
+  conflict_download: הורדת הגרסה שלהם
+  conflict_poichanged: מאז תחילת העריכה, מישהו אחר שינה את הנקודה $1$2.
+  conflict_visitpoi: יש ללחוץ על 'אישור' כדי להציג את הנקודה.
+  conflict_visitway: יש ללחוץ על 'אישור' כדי להציג את הדרך.
+  createrelation: יצירת קשר חדש
+  delete: מחיקת
+  deleting: מחיקה
+  editinglive: עריכה חיה
+  editingoffline: עריכה לא מקוונת
+  error_nopoi: לא ניתן למצוא את נקודת העניין (יכול להיות שסטית מהמיקום?) לכן לא ניתן לבטל.
+  error_nosharedpoint: הדרכים $1 ו־$2 אינן חולקות נקודה משותפת עוד, לכן לא ניתן לבטל את הפיצול.
+  existingrelation: הוספה לקשר קיים
+  findrelation: מציאת קשר המכיל
+  heading_drawing: ציור
+  heading_introduction: הקדמה
+  heading_pois: מתחילים
+  heading_quickref: הפניה מהירה
+  heading_surveying: תשאול
+  heading_tagging: תיוג
+  heading_troubleshooting: פתרון בעיות
+  help: עזרה
+  hint_overpoint: נקודה חופפת ($1)\nלחצו לצירוף
+  hint_saving: הנתונים נשמרים
+  hint_saving_loading: טעינת/שמירת נתונים
+  login_pwd: סיסמה
+  login_title: לא ניתן להכנס
+  login_uid: "שם משתמש:"
+  mail: דואר
+  more: עוד
+  nobackground: ללא רקע
+  offset_choose: בחירת קיזוז (מ')
+  ok: אישור
+  option_external: "טעינה חיצונית:"
+  option_fadebackground: רקע דהוי
+  option_noname: סימון דרכים ללא שם
+  option_photo: "ה־KML של התמונה:"
+  option_thinareas: שימוש בקווים דקים יותר עבור אזורים
+  option_thinlines: שימוש בקווים דקים בכל קנה מידה
+  option_warnings: הצגת אזהרות צפות
+  point: נקודה
+  prompt_addtorelation: הוספת $1 לקשר
+  prompt_changesetcomment: "תארו את השינויים שביצעתם:"
+  prompt_createparallel: יצירת דרך מקבילית
+  prompt_editsave: עריכה עם שמירה
+  prompt_helpavailable: משתמשים חדשים? הביטו בפינה השמאלית התחתונה לקבלת עזרה.
+  prompt_launch: טעינת כתובת חיצונית
+  prompt_revertversion: "חזרה לגרסה שנשמרה קודם לכן:"
+  prompt_savechanges: שמירת השינוים
+  prompt_welcome: ברוכים הבאים ל־OpenStreetMap!
+  retry: נסיון חוזר
+  revert: החזרה
+  save: שמירה
+  tip_addrelation: הוספה לקשר
+  tip_addtag: הוספת תגית חדשה
+  tip_alert: ארעה שגיאה - לחצו לפרטים
+  tip_clockwise: דרך מעגלית עם כיוון השעון - לחיצה להיפוך
+  tip_direction: כיוון התנועה בדרך - לחיצה להיפוך
+  tip_gps: הצגת עקבות GPS (G)
+  tip_noundo: אין מה לבטל
+  tip_options: הגדרת אפשרויות (בחירת רקע המפה)
+  tip_photo: טעינת תמונות
+  tip_selectrelation: הוספה למסלול הנבחר
+  tip_splitway: פיצול דרך בנקודה הנבחרת (X)
+  tip_undo: ביטול $1 (Z)
+  uploading: בהליכי העלאה...
+  way: דרך
diff --git a/config/potlatch/locales/hr.yml b/config/potlatch/locales/hr.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1f51adf
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,147 @@
+# Messages for Croatian (Hrvatski)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
+# Author: Mvrban
+hr: 
+  a_poi: $1 POI (točka interesa)
+  a_way: $1 put
+  action_addpoint: dodavanje točke na kraj puta
+  action_cancelchanges: poništavanje promjena
+  action_changeway: promjene na putu
+  action_createparallel: stvaranje paralelnog puta
+  action_createpoi: Stvaranje POI
+  action_deletepoint: brišem točku
+  action_insertnode: dodavanje točke na put
+  action_mergeways: spajanje dva puta
+  action_movepoi: premještanje POI
+  action_movepoint: premještanje točke
+  action_moveway: pomicanje puta
+  action_pointtags: Stavljanje oznaka (Tags) na točku
+  action_poitags: stavljam tagove na POI
+  action_reverseway: obrćem put
+  action_revertway: vraćanje puta na staro
+  action_splitway: podjela puta
+  action_waytags: namjesti oznake (Tags) na put
+  advanced: Napredno
+  advanced_close: Zatvori changeset
+  advanced_history: Povijest puta
+  advanced_inspector: Inspector
+  advanced_maximise: Maksimiziraj prozor
+  advanced_minimise: Minimiziraj prozor
+  advanced_parallel: Paralelni put
+  advanced_tooltip: Napredne uređivačke akcije
+  advanced_undelete: Vrati obrisano
+  advice_bendy: Previše zavojito za izravnavanje (SHIFT za nasilno)
+  advice_deletingpoi: Brisanje POI (Z - poništi)
+  advice_deletingway: Brisanje puta (poništi sa Z)
+  advice_nocommonpoint: Putevi ne dijele zajedničku točku
+  advice_revertingpoi: Vraćam nazad na zadnje spremljeno POI (poništi sa Z)
+  advice_revertingway: Vraćanje na zadnji spremljeni put (Z za poništavanje)
+  advice_tagconflict: Oznake nisu jednake - molim provjeriti (poništi sa Z)
+  advice_toolong: Predugačko za otključavanje - molim podijeli put u kraće puteve.
+  advice_uploadempty: Ništa za upload
+  advice_uploadfail: Upload zaustavljen
+  advice_uploadsuccess: Svi podaci su uspješno uplodani
+  advice_waydragged: Put povučen (poništi sa Z)
+  cancel: Poništi
+  closechangeset: Zatvaranje changeset-a
+  conflict_download: Preuzmi njihovu verziju
+  conflict_overwrite: Prepiši njihovu verziju
+  conflict_poichanged: Otkada si počeo uređivati, netko drugi je promjenio točku $1$2.
+  conflict_relchanged: Otkad si počeo uređivati, netko je promjenio relaciju $1$2.
+  conflict_visitpoi: Klik 'OK' za prikaz točke
+  conflict_visitway: Klikni 'Ok' za prikaz puta.
+  conflict_waychanged: Otkad ste počeli uređivati, netko drugi je promjenio put $1$2.
+  createrelation: Napravi novu relaciju
+  custom: "Custom:"
+  delete: Briši
+  deleting: brišem
+  drag_pois: Drag and drop POI
+  editinglive: Uređuj uživo
+  editingoffline: Uređivanje offline
+  emailauthor: \n\nMolim pošalji e-mail richard\@systemeD.net sa izvješćem o bug-u, recite što ste radili u to vrijeme.
+  error_anonymous: Ne možete kontaktirati anonimnog mappera.
+  error_connectionfailed: Žao mi je, veza sa OpenstreetMap serverom nije uspjela. Neke nedavne promjene nisu spremljene.\n\nŽelite li pokušati ponovno?
+  error_nopoi: POI se ne može naći (možda ste pomakli kartu), tako da nemogu poništiti.
+  error_nosharedpoint: Putevi $1 i $2 više ne dijele zajedničku točku, pa se ne mogu razdvojiti.
+  error_noway: Put $1 se ne može pronaći (možda ste pomakli kartu?), pa ne mogu poništiti.
+  error_readfailed: Žao mi je, OpenStreetMap server nije reagirao kada je bio upitan za podatke.\n\nŽelite li pokušati ponovno?
+  existingrelation: Dodaj postojećoj relaciji
+  findrelation: Nađi relaciju koj sadrži
+  gpxpleasewait: Molim pričekajte dok se GPX trag obrađuje.
+  heading_drawing: Crtam
+  heading_introduction: Uvod
+  heading_pois: Počinjem
+  heading_quickref: Brze reference
+  heading_surveying: Istražujem
+  heading_tagging: Označavanje (Tagging)
+  heading_troubleshooting: Rješavanje problema
+  help: Pomoć
+  hint_drawmode: klikni za dodavanje točke\ndupli-klik/Return\nza završetak linije
+  hint_loading: učitavanje podataka
+  hint_overendpoint: preko krajnje točke ($1)\nklikni za spajanje\nshift-klik za sjedinjenje (merge)
+  hint_overpoint: Iznad točke $1)\nclick za spajanje
+  hint_pointselected: točka izabrana\n(shift-click točku da\nzapočneš novu liniju)
+  hint_saving: Spremanje podataka
+  hint_saving_loading: učitavanje/spremanje podataka
+  login_pwd: "Lozinka:"
+  login_retry: Prijava na site nije prepoznata. Pokušajte ponovo.
+  login_title: Ne mogu se prijaviti
+  login_uid: "Korisničko ime:"
+  mail: Mail
+  more: Više
+  newchangeset: "Pokušajte ponovno: Potlatch će započeti novi changeset."
+  nobackground: Bez pozadine
+  norelations: Nema relacija u treutnom području
+  offset_broadcanal: Put za vuču uz široki kanal
+  offset_choose: Izaberi offset (m)
+  offset_dual: Cesta s dvije prometnice (D2)
+  offset_motorway: Autocesta (D3)
+  offset_narrowcanal: Put uz uski kanal za vuču
+  ok: OK
+  openchangeset: Otvaram changeset
+  option_custompointers: Koristi olovku i ručne pokazivače
+  option_external: "Eksterno pokreni:"
+  option_fadebackground: Izbljedi pozadinu
+  option_noname: Osvjetli neimenovane ceste
+  option_photo: "Fotografija KML:"
+  option_thinareas: Koristi take linije za područja
+  option_thinlines: Koristi tanke linije u svim uvećanjima
+  option_tiger: Osvjetli nepromjenjeni TIGER
+  option_warnings: Prikaži plutajuća upozorenja
+  point: Točka
+  prompt_addtorelation: Dodaj $1 relaciji
+  prompt_changesetcomment: "Ukucajte opis vaših promjena:"
+  prompt_closechangeset: Zatvori changeset $1
+  prompt_createparallel: Napravi paralelni put
+  prompt_editlive: Uređivanje uživo
+  prompt_editsave: Uređuj sa spremanjem
+  prompt_helpavailable: Novi korisnik? Pogledaj dolje lijevo za pomoć.
+  prompt_launch: Pokreni eksterni URL
+  prompt_revertversion: "Vrati na priješnju spremljenu verziju:"
+  prompt_savechanges: Spremi promjene
+  prompt_taggedpoints: Neke točke na ovom putu su označene (Tags). Stvarno obrisati?
+  prompt_track: Pretvori GPS trag u put
+  prompt_welcome: Dobrodošli na OpenStreetMap!
+  retry: Pokušaj ponovo
+  revert: Vrati na staro
+  save: Spremi
+  tip_addrelation: Dodaj relaciji
+  tip_addtag: Dodaj novu oznaku (Tag)
+  tip_alert: Došlo je do greške - klikni za detalje
+  tip_anticlockwise: Kružni put smjera suprotno od kazaljke na satu - klikni za obratno
+  tip_clockwise: Kružni put u smjeru kazaljke na satu - klikni za obratni smjer
+  tip_direction: Smjer puta - klikni za obrnuti
+  tip_gps: Prikaži GPS tragove (G)
+  tip_noundo: Ništa za poništiti
+  tip_options: Postavke (izaberi pozadinu karte)
+  tip_photo: Učitaj fotografije
+  tip_presettype: Izaberi koji tip unaprijed postavljenih koji se nude u izborniku.
+  tip_repeattag: Ponovi oznake (Tags) sa prethodno izabranog puta (R)
+  tip_revertversion: Izaberi datum za vratiti
+  tip_selectrelation: Dodaj izabranoj ruti
+  tip_splitway: Podjeli put na izabranoj točki (X)
+  tip_tidy: Poredi točke  u putu (T)
+  tip_undo: Poništi $1 (Z)
+  uploading: Uploadiram...
+  way: Put
index 4fc240b54de9a17a6c9984e22d2c954f9b785c92..e681ee3c58a6218b0f9454c63a9c65fc484e3015 100644 (file)
@@ -141,7 +141,7 @@ hsb:
   tip_revertversion: Wubjer datum, kotryž ma so přetworić
   tip_selectrelation: Wubranej ruće přidać
   tip_splitway: Puć na wubranym dypku dźělić (X)
-  tip_tidy: Kachličkowe dypki na puću (T)
+  tip_tidy: Dypki na puću rjadować (T)
   tip_undo: $1 cofnyć (Z)
   uploading: Nahrawa so...
   way: Puć
index 010abf4998ba783eaa9e3cc5cfc345359d7de761..5b67559bdc6c4c620ba56941c15c69b770611d15 100644 (file)
@@ -45,7 +45,7 @@ hu:
   advice_uploadsuccess: Az összes adat sikeresen feltöltve
   advice_waydragged: Vonal áthelyezve (Z a visszavonáshoz)
   cancel: Mégse
-  closechangeset: Módosításcsomag bezárása
+  closechangeset: Módosításcsomag lezárása
   conflict_download: Az ő változatának letöltése
   conflict_overwrite: Az ő változatának felülírása
   conflict_poichanged: Amióta elkezdtél szerkeszteni, valaki más módosította a(z) $1$2 pontot.
@@ -113,7 +113,7 @@ hu:
   point: Pont
   prompt_addtorelation: $1 hozzáadása kapcsolathoz
   prompt_changesetcomment: "Adj leírást a módosításaidhoz:"
-  prompt_closechangeset: $1 módosításcsomag bezárása
+  prompt_closechangeset: $1 módosításcsomag lezárása
   prompt_createparallel: Párhuzamos vonal készítése
   prompt_editlive: Szerk. élőben
   prompt_editsave: Szerk. mentéssel
index 106d4bcc20a53275e1e3b93f3a7d6ed35221baed..63ce3dc93c70da4b144dac208c72c6420070380b 100644 (file)
@@ -14,6 +14,7 @@ is:
   action_insertnode: að bæta við hnút við veg
   action_mergeways: sameiningu tveggja vega
   action_movepoi: að færa hnút
+  action_movepoint: að færa punkt
   action_moveway: að færa veg
   action_pointtags: að bæta eigindum við hnút
   action_poitags: að bæta eigindum við hnút
@@ -27,9 +28,12 @@ is:
   advanced_maximise: Stækka ritilinn
   advanced_minimise: Minnka ritilinn
   advanced_parallel: Búa til samhliða veg
+  advanced_tooltip: Ýmis tól í ritlinum
   advanced_undelete: Taka aftur eyðingu
   advice_bendy: Vegurinn er of beygður til að rétta úr honum (haltu niðri SHIFT til að neyða þetta í gegn)
   advice_deletingpoi: Eyði hnút (Z til að taka aftur)
+  advice_deletingway: Eyði veg (Z til að taka aftur)
+  advice_nocommonpoint: Vegirnir eiga ekki sameiginlegan punkt
   advice_uploadempty: Breyttu einhverju fyrst
   advice_uploadfail: Ekki tókst að hlaða upp
   advice_uploadsuccess: Breytingum var hlaðið upp
@@ -46,8 +50,10 @@ is:
   drag_pois: Dragðu hnúta úr listanum til að bæta þeim á kortið
   editinglive: Breyti beint
   editingoffline: Breyti með vistun
+  error_anonymous: Þú getur ekki haft samband við ónafngreindan notanda.
   existingrelation: Bæta við í vensl sem eru þegar til
   findrelation: Finna vensl sem innihalda
+  gpxpleasewait: Bíddu meðan unnið er úr GPX ferlinum.
   heading_drawing: Teiknun
   heading_introduction: Kynning
   heading_pois: Að byrja
@@ -63,12 +69,19 @@ is:
   hint_pointselected: hnútur valinn\n(ýttu á shift og músahnappinn\ntil að teikna nýjan veg)
   hint_saving: vista gögn
   hint_saving_loading: hleð inn gögnum / vista gögn
+  login_pwd: "Lykilorð:"
+  login_retry: Innskráningin þín var ekki þekkt. Reyndu aftur.
+  login_title: Gat ekki skráð þig inn
+  login_uid: "Notandanafn:"
+  mail: Póstur
+  more: Meira
   nobackground: Enginn bakgrunnur
   norelations: Engin vensl á þessu svæði
   ok: ok
   openchangeset: Opna breytingarsett
-  option_custompointers: Nota penna og hönd sem tákn fyrir músina
+  option_custompointers: Penni og hönd sem músartákn
   option_external: "Ytri slóð:"
+  option_fadebackground: Deyfa bakgrunn
   option_noname: Sýna ónefnda vegi
   option_photo: "Mynda KML:"
   option_thinareas: Nota litlar línur fyrir svæði
@@ -85,7 +98,11 @@ is:
   prompt_helpavailable: Nýr notandi? Skoðaðu hjálpina neðst til vinstri.
   prompt_revertversion: "Breyta til fyrri útgáfu:"
   prompt_savechanges: Vista breytingar
+  prompt_taggedpoints: Þessi vegur inniheldur punkta sem hafa eigindi. Eyða honum samt?
+  prompt_track: Breyta GPS ferlinum í vegi
   prompt_welcome: Velkomin(n) á OpenStreetMap!
+  retry: Reyna aftur
+  revert: Taka aftur
   save: Vista
   tip_addrelation: Bæta í vensl
   tip_addtag: Bæta við nýjum eigindum
index b9488b2a5aef9b199270744470d8701bd2810937..7319546d97e38c14dd0b4cbf7e50521c49a7aab0 100644 (file)
@@ -77,6 +77,7 @@ nl:
   heading_tagging: Labelen
   heading_troubleshooting: Problemen oplossen
   help: Help
+  help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================Pagina 1: Introductie\n\n--><headline>Welkom bij Potlatch</headline>\n<largeText>Potlatch is een eenvoudig te gebruiken bewerkingshulpmiddel voor OpenStreetMap. U kunt wegen, paden, kenmerken en winkels toevoegen aan uw GPS-tracks, satellietfoto's en oude kaarten.\n\nDeze hulppagina's beschrijven het basisgebruik van Potlatch en voorzien u van verwijzingen waar het gebruik dieper gaat dan de bedoeling is in deze inleiding. Klik op de hoofdstuktitels hierboven om te beginnen.\n\nAls u klaar bent, klik dan op een willekeurige plaats op de pagina.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Belangrijk om te weten</headline>\n<bodyText>Kopieer niet van andere kaarten!\n\nAls u voor 'Live bewerken' kiest, worden alle wijzigingen die u maakt direct doorgevoerd in de database. <i>Direct</i>. Als u nog niet zo ervaren bent, kies dan voor 'Bewerken met opslaan' en dan worden de wijzigingen pas doorgevoerd als u op 'Opslaan' klikt.\n\nAlle bewerkingen die u maakt worden meestal na ongeveer twee uur op de kaart weergegeven. Sommige wijzigingen hebben een week nodig. Niet alles wordt op de kaart weergegeven. Dat zou de kaart onoverzichtelijk maken. Omdat de gegevens van OpenStreetMap open source zijn, staat het andere vrij om kaarten te maken die andere aspecten weergeven, zoals <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> of <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nBedenk u dat het <i>zowel</i> een kaart is die er goed uit moet zien (teken dus nette bochten) als een diagram (dus zorg ervoor dat wegen gekoppeld zijn bij kruisingen).\n\nWas er al verteld dat er niet van andere kaarten gekopieerd moest worden?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Meer te weten komen</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Handleiding Potlatch</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Mailinglijsten</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Online chat (live hulp)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Webforum</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Gemeenschapswiki</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Potlatch-broncode</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 2: Beginnen\n\n--><page/><headline>Beginnen</headline>\n<bodyText>Nu u Potlatch hebt geopend, klik \"Bewerken bij opslaan\" om te beginnen.\n\nNu bent u klaar om een kaart te tekenen. De meest eenvoudige manier om te beginnen is het plaatsen van een aantal interessant punten op de kaart. Deze heten ook wel \"POI's\". De kunnen café's, kerken, treinstations, of andere interessante plaatsen zijn.</bodytext>\n\n<column/><headline>Klikken en slepen</headline>\n<bodyText>To make it super-easy, you'll see a selection of the most common POIs, right at the bottom of the map for you. Putting one on the map is as easy as dragging it from there onto the right place on the map. And don't worry if you don't get the position right first time: you can drag it again until it's right. Note that the POI is highlighted in yellow to show that it's selected.\n\nOnce you've done that, you'll want to give your pub (or church, or station) a name. You'll see that a little table has appeared at the bottom. One of the entries will say \"name\" followed by \"(type name here)\". Do that - click that text, and type the name.\n\nClick somewhere else on the map to deselect your POI, and the colourful little panel returns.\n\nEasy, isn't it? Click 'Save' (bottom right) when you're done.\n</bodyText><column/><headline>Navigeren</headline>\n<bodyText>To move to a different part of the map, just drag an empty area. Potlatch will automatically load the new data (look at the top right).\n\nWe told you to 'Edit with save', but you can also click 'Edit live'. If you do this, your changes will go into the database straightaway, so there's no 'Save' button. This is good for quick changes and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapping parties</a>.</bodyText>\n\n<headline>Volgende stappen</headline>\n<bodyText>Gaat dat allemaal goed? Mooi zo! Klik op \"Landmeten\" hierboven om uit te vinden hoe u een echte <i>mapper</i> kunt worden!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 3: Landmeten\n\n--><page/><headline>Surveying with a GPS</headline>\n<bodyText>The idea behind OpenStreetMap is to make a map without the restrictive copyright of other maps. This means you can't copy from elsewhere: you must go and survey the streets yourself. Fortunately, it's lots of fun!\nThe best way to do this is with a handheld GPS set. Find an area that isn't mapped yet, then walk or cycle up the streets with your GPS switched on. Note the street names, and anything else interesting (pubs? churches?) , as you go along.\n\nWhen you get home, your GPS will contain a 'tracklog' recording everywhere you've been. You can then upload this to OpenStreetMap.\n\nThe best type of GPS is one that records to the tracklog frequently (every second or two) and has a big memory. Lots of our mappers use handheld Garmins or little Bluetooth units. There are detailed <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Reviews</a> on our wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Uw track uploaden</headline>\n<bodyText>Now, you need to get your track off the GPS set. Maybe your GPS came with some software, or maybe it lets you copy the files off via USB. If not, try <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Whatever, you want the file to be in GPX format.\n\nThen use the 'GPS Traces' tab to upload your track to OpenStreetMap. But this is only the first bit - it won't appear on the map yet. You must draw and name the roads yourself, using the track as a guide.</bodyText>\n<headline>Uw track gebruiken</headline>\n<bodyText>Find your uploaded track in the 'GPS Traces' listing, and click 'edit' <i>right next to it</i>. Potlatch will start with this track loaded, plus any waypoints. You're ready to draw!\n\n<img src=\"gps\">You can also click this button to show everyone's GPS tracks (but not waypoints) for the current area. Hold SHIFT to show just your tracks.</bodyText>\n<column/><headline>Satellietfoto's gebruiken</headline>\n<bodyText>If you don't have a GPS, don't worry. In some cities, we have satellite photos you can trace over, kindly supplied by Yahoo! (thanks!). Go out and note the street names, then come back and trace over the lines.\n\n<img src='prefs'>If you don't see the satellite imagery, click the options button and make sure 'Yahoo!' is selected. If you still don't see it, it's probably not available for your city, or you might need to zoom out a bit.\n\nOn this same options button you'll find a few other choices like an out-of-copyright map of the UK, and OpenTopoMap for the US. These are all specially selected because we're allowed to use them - don't copy from anyone else's maps or aerial photos. (Copyright law sucks.)\n\nSometimes satellite pics are a bit displaced from where the roads really are. If you find this, hold Space and drag the background until it lines up. Always trust GPS tracks over satellite pics.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 4: Tekenen\n\n--><page/><headline>Drawing ways</headline>\n<bodyText>To draw a road (or 'way') starting at a blank space on the map, just click there; then at each point on the road in turn. When you've finished, double-click or press Enter - then click somewhere else to deselect the road.\n\nTo draw a way starting from another way, click that road to select it; its points will appear red. Hold Shift and click one of them to start a new way at that point. (If there's no red point at the junction, shift-click where you want one!)\n\nClick 'Save' (bottom right) when you're done. Save often, in case the server has problems.\n\nDon't expect your changes to show instantly on the main map. It usually takes an hour or two, sometimes up to a week.\n</bodyText><column/><headline>Verbindingen maken</headline>\n<bodyText>It's really important that, where two roads join, they share a point (or 'node'). Route-planners use this to know where to turn.\n\nPotlatch takes care of this as long as you are careful to click <i>exactly</i> on the way you're joining. Look for the helpful signs: the points light up blue, the pointer changes, and when you're done, the junction point has a black outline.</bodyText>\n<headline>Moving and deleting</headline>\n<bodyText>This works just as you'd expect it to. To delete a point, select it and press Delete. To delete a whole way, press Shift-Delete.\n\nTo move something, just drag it. (You'll have to click and hold for a short while before dragging a way, so you don't do it by accident.)</bodyText>\n<column/><headline>Meer gevorderd tekenen</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">If two parts of a way have different names, you'll need to split them. Click the way; then click the point where it should be split, and click the scissors. (You can merge ways by Shift-clicking, but don't merge two roads of different names or types.)\n\n<img src=\"tidy\">Roundabouts are really hard to draw right. Don't worry - Potlatch can help. Just draw the loop roughly, making sure it joins back on itself at the end, then click this icon to 'tidy' it. (You can also use this to straighten out roads.)</bodyText>\n<headline>Points of interest</headline>\n<bodyText>The first thing you learned was how to drag-and-drop a point of interest. You can also create one by double-clicking on the map: a green circle appears. But how to say whether it's a pub, a church or what? Click 'Tagging' above to find out!\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 5: Labelen\n\n--><page/><headline>Welk type weg is het?</headline>\n<bodyText>Once you've drawn a way, you should say what it is. Is it a major road, a footpath or a river? What's its name? Are there any special rules (e.g. \"no bicycles\")?\n\nIn OpenStreetMap, you record this using 'tags'. A tag has two parts, and you can have as many as you like. For example, you could add <i>highway | trunk</i> to say it's a major road; <i>highway | residential</i> for a road on a housing estate; or <i>highway | footway</i> for a footpath. If bikes were banned, you could then add <i>bicycle | no</i>. Then to record its name, add <i>name | Market Street</i>.\n\nThe tags in Potlatch appear at the bottom of the screen - click an existing road, and you'll see what tags it has. Click the '+' sign (bottom right) to add a new tag. The 'x' by each tag deletes it.\n\nYou can tag whole ways; points in ways (maybe a gate or a traffic light); and points of interest.</bodytext>\n<column/><headline>Vooringestelde labels gebruiken</headline>\n<bodyText>To get you started, Potlatch has ready-made presets containing the most popular tags.\n\n<img src=\"preset_road\">Select a way, then click through the symbols until you find a suitable one. Then, choose the most appropriate option from the menu.\n\nThis will fill the tags in. Some will be left partly blank so you can type in (for example) the road name and number.</bodyText>\n<headline>Eenrichtingswegen</headline>\n<bodyText>You might want to add a tag like <i>oneway | yes</i> - but how do you say which direction? There's an arrow in the bottom left that shows the way's direction, from start to end. Click it to reverse.</bodyText>\n<column/><headline>Uw eigen labels kiezen</headline>\n<bodyText>Of course, you're not restricted to just the presets. By using the '+' button, you can use any tags at all.\n\nYou can see what tags other people use at <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, and there is a long list of popular tags on our wiki called <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. But these are <i>only suggestions, not rules</i>. You are free to invent your own tags or borrow from others.\n\nBecause OpenStreetMap data is used to make many different maps, each map will show (or 'render') its own choice of tags.</bodyText>\n<headline>Relaties</headline>\n<bodyText>Sometimes tags aren't enough, and you need to 'group' two or more ways. Maybe a turn is banned from one road into another, or 20 ways together make up a signed cycle route. You can do this with an advanced feature called 'relations'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Find out more</a> on the wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 6: Problemen oplossen\n\n--><page/><headline>Fouten ongedaan maken</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">This is the undo button (you can also press Z) - it will undo the last thing you did.\n\nYou can 'revert' to a previously saved version of a way or point. Select it, then click its ID (the number at the bottom left) - or press H (for 'history'). You'll see a list of everyone who's edited it, and when. Choose the one to go back to, and click Revert.\n\nIf you've accidentally deleted a way and saved it, press U (for 'undelete'). All the deleted ways will be shown. Choose the one you want; unlock it by clicking the padlock (by the ID); and save as usual.\n\nDenkt u dat iemand anders een fout heeft gemaakt? Stuur die gebruiker dan een vriendelijk bericht. Gebruik de optie \"Geschiedenis\" (H) om de naam van de gebruiker te selecteren en klik dan \"E-mailen\".\n\nUse the Inspector (in the 'Advanced' menu) for helpful information about the current way or point.\n</bodyText><column/><headline>FAQ's</headline>\n<bodyText><b>Hie kan ik mijn wegpunten zien?</b>\nWegpunten worden alleen weergegeven als u op \"Bewerken\" klikt bij de tracknaam in \"GPS-tracks\". Het bestand moet beide wegpunten bevatten en ook het logboek van de track. De server weigert alles dat alleen wegpunten bevat.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Sneller werken</headline>\n<bodyText>The further out you're zoomed, the more data Potlatch has to load. Zoom in before clicking 'Edit'.\n\nTurn off 'Use pen and hand pointers' (in the options window) for maximum speed.\n\nAls de server druk is, probeer het dan later nog een keer <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Kijk op de wiki</a> of er bekende problemen zijn. Soms is het druk, bijvoorbeeld op zondagavond.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nMaak van uw GPS-track een weg door deze op te zoeken in de lijst \"GPS-tracks\". Klik op \"Bewerken\" en klik dan \"converteren\" aan. Deze gaat dan op slot (rood) zodat er niet wordt opgeslagen. Voer eerst uw bewerkingen uit en klik dan op het hangslot (linksonder) als u klaar bent om uw bewerkingen op te slaan.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 7: Referentiekaart\n\n--><page/><headline>Wat te klikken</headline>\n<bodyText><b>Versleep de kaart</b> om te navigeren.<b>Dubbelklik</b> om een nieuw POI toe te voegen.<b>Klik</b> om een nieuwe weg te beginnen.<Klik en sleep een weg of POI</b> om die te verplaatsen.</bodyText>\n<headline>Tijdens het tekenen van een weg:</headline>\n<bodyText><b>Dubbelklik</b> of <b>druk op Enter</b> om het tekenen te beëindigen.<b>Klik</b> op een andere weg om een koppeling te maken.<b>SHIFT+klik op het einde van een andere weg</b> om samen te voegen.</bodyText>\n<headline>Als een weg is geselecteerd:</headline>\n<bodyText><b>Klik op een punt</b> om het te selecteren.<b>SHIFT+klik in de weg</b> om een nieuw punt toe te voegen.<b>SHIFT+klik op een punt</b> om vanaf daar een nieuwe weg te beginnen.<b>SHIFT+klik op een andere weg</b> om samen te voegen.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Sneltoetsen</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Bronlabel achtergrond toevoegenC Wijzigingenset sluitenG GPS-tracks weergevenH Geschiedenis weergevenI Inspector weergevenJ Punt met kruisende wegen samenvoegenK Huidige selectie op slot zetten/vrijgevenL Huidige lengte/breedtegraag weergevenM Bewerkingsvenster maximaliserenP Parallelle weg aanmakenR Labels herhalenS Opslaan (tenzijn Live bewerken wordt gebruikt)T Rechte lijn/cirkel makenU Terugdraaien (verwijderde wegen weergeven)X Weg in tweeën splitsenZ Ongedaan maken- Punt alleen uit deze weg verwijderen+ Nieuw label toevoegen/ Een andere weg die dit punt deelt selecteren\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Punt verwijderen\n  (+SHIFT) Hele weg verwijderenReturn Lijn tekenen afrondenSpatie Vasthouden en achtergrond verplaatsenEsc Deze bewerking annuleren. Vanaf server herladen0 Alle labels verwijderen1-9 Vooringestelde labels selecteren\n  (+Shift) Gememoriseerde labels selecteren\n  (+S/Ctrl) Gememoriseerde label§ of ` Tussen labelgroepen wisselen\n</textformat>\n</bodyText>"
   hint_drawmode: Klik voor toevoegen nieuw punt\ndubbelklik/enter om\n de lijn te beëindigen
   hint_loading: Wegen laden
   hint_overendpoint: Eindpunt van een weg ($1)\nKlik om dit punt toe te voegen\nSHIFT+klik om beide wegen samen te voegen
diff --git a/config/potlatch/locales/pt.yml b/config/potlatch/locales/pt.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2ab4124
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,72 @@
+# Messages for Portuguese (Português)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck
+# Author: Malafaya
+pt: 
+  a_poi: $1 um POI
+  a_way: $1 uma via
+  action_addpoint: a adicionar um nó ao fim de uma via
+  action_changeway: alterações a uma via
+  action_createparallel: a criar vias paralelas
+  action_createpoi: a criar um POI
+  action_deletepoint: a remover um ponto
+  action_insertnode: a adicionar um nó a uma via
+  action_mergeways: a fundir duas vias
+  action_movepoi: a mover um POI
+  action_movepoint: a mover um ponto
+  action_moveway: a mover uma via
+  action_revertway: a inverter uma via
+  action_splitway: a separar uma via
+  advanced: Avançado
+  advanced_maximise: Maximizar janela
+  advanced_minimise: Minimizar janela
+  advanced_parallel: Via paralela
+  advanced_undelete: Recuperar
+  advice_bendy: Demasiado sinuosa para endireitar (SHIFT para forçar)
+  advice_deletingpoi: A remover POI (Z para desfazer)
+  advice_deletingway: A remover via (Z para desfazer)
+  advice_revertingpoi: A reverter para último POI gravado (Z para desfazer)
+  advice_toolong: Demasiado longa para desbloquear - por favor, separe em vias mais curtas
+  cancel: Cancelar
+  conflict_download: Descarregar a versão deles
+  conflict_visitpoi: Clique 'Ok' para mostrar o ponto.
+  createrelation: Criar uma nova relação
+  delete: Remover
+  editinglive: A editar ao vivo
+  heading_introduction: Introdução
+  heading_troubleshooting: Resolução de problemas
+  help: Ajuda
+  hint_overendpoint: sobre ponto final ($1)\nclique para unir\nshift-clique para fundir
+  hint_overpoint: sobre ponto ($1)\nclique para unir
+  hint_saving: a gravar dados
+  login_pwd: "Palavra-passe:"
+  login_uid: "Nome de utilizador:"
+  mail: Correio
+  more: Mais
+  nobackground: Sem fundo
+  ok: Ok
+  option_fadebackground: Esbater fundo
+  option_thinareas: Usar linhas mais finas em áreas
+  option_thinlines: Usar linhas finas em todas as escalas
+  option_warnings: Mostrar avisos flutuantes
+  point: Ponto
+  prompt_addtorelation: Adicionar $1 a uma relação
+  prompt_changesetcomment: "Introduza uma descrição das suas alterações:"
+  prompt_createparallel: Criar via paralela
+  prompt_editlive: Editar ao vivo
+  prompt_helpavailable: Novo utilizador? Veja ao fundo à esquerda para ajuda.
+  prompt_launch: Abrir URL externa
+  prompt_revertversion: "Reverter para uma versão gravada anteriormente:"
+  prompt_savechanges: Gravar alterações
+  prompt_welcome: Bem-vindo ao OpenStreetMap!
+  revert: Reverter
+  save: Gravar
+  tip_addrelation: Adicionar a uma relação
+  tip_alert: Ocorreu um erro - clique para detalhes
+  tip_direction: Direção da via - clique para inverter
+  tip_noundo: Nada a desfazer
+  tip_photo: Carregar fotos
+  tip_selectrelation: Adicionar à rota escolhida
+  tip_tidy: Arrumar pontos na via (T)
+  tip_undo: Desfazer $1 (Z)
+  way: Via
index 63c28e413676ac1b3883e7ef8f76abf8d11122ba..5c659a491af2e9190330d7d7dfcffe9226cf1456 100644 (file)
@@ -78,6 +78,7 @@ ru:
   heading_tagging: Пометка
   heading_troubleshooting: Устранение проблем
   help: Справка
+  help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================\nСтраница 1: Введение\n\n--><headline>Добро пожаловать в Potlatch</headline>\n<largeText>Potlatch очень простой в пользовании редактор OpenStreetMap. Рисуйте дороги, пути, достопримечательности и магазины положение которых определено вами с помощью GPS, спутниковых снимков и старых карт.\n\nЭти справочные страницы помогут вам получить первое представление об основах работы с Potlatch и расскажут вам, где узнать больше об этом редакторе. Листайте страницы, нажимая на названия разделов в шапке этого справочника.\n\nКогда вы захотите закрыть окно справочника - щёлкните где-нибудь рядом с окном справочника.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Полезные вещи, которые надо знать</headline>\n<bodyText>Не копируйте из других карт!  \n\nЕсли вы выберите 'Правка вживую', любые изменения, которые вы сделаете, поступят в базу, как только вы нарисуете их, то есть <i>сразу</i>. Если вы любите много править и дорабатывать по ходу редактирования, воспользуйтесь 'Правка с сохранением', в этом случае изменения будут переданы на сервер только после того, как вы нажмёте 'Сохранить'.\n\nЛюбые правки, которые вы сделаете отобразятся на карте толкьо через час или два (некоторые сложные только через неделю). Не все будет отображено на карте, чтобы не выглядеть слишком запутанно. \n\nТак как данные OpenStreetMap - открытый ресурс, другие люди вольны создавать специальные карты на их основе - подобно <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap (Открытые велосипедные карты)</a> или <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nЗапомните эти <i>обе</i> красивые карты (чтобы рисовать плавные съезды с дорог) и диаграммы (чтобы не забывать соединять дороги на перекрёстках).\n\nДа, вы помните правила копирования из других карт?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Полезные ссылки:</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Potlatch\" target=\"_blank\">Справочник по Potlatch</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Списки рассылок</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Online chat (live help)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=21/\" target=\"_blank\">Русскоязычный форум</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Main_Page\" target=\"_blank\">Справка и Вики</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Исходный код Potlatch</a>\n</bodyText>\n<!-- Новости и т.п. будут тут -->\n\n<!--\n========================================================================================================================\nСтраница 2: Начало работы\n\n--><page/><headline>Начало работы</headline>\n<bodyText>Now that you have Potlatch open, click 'Edit with save' to get started.\n\nSo you're ready to draw a map. The easiest place to start is by putting some points of interest on the map - or \"POIs\". These might be pubs, churches, railway stations... anything you like.</bodytext>\n\n<column/><headline>Drag and drop</headline>\n<bodyText>To make it super-easy, you'll see a selection of the most common POIs, right at the bottom of the map for you. Putting one on the map is as easy as dragging it from there onto the right place on the map. \n\nAnd don't worry if you don't get the position right first time: you can drag it again until it's right. Note that the POI is highlighted in yellow to show that it's selected.\n\nOnce you've done that, you'll want to give your pub (or church, or station) a name. You'll see that a little table has appeared at the bottom. One of the entries will say \"name\" followed by \"(type name here)\". Do that - \n\nclick that text, and type the name.\n\nClick somewhere else on the map to deselect your POI, and the colourful little panel returns.\n\nEasy, isn't it? Click 'Save' (bottom right) when you're done.\n</bodyText><column/><headline>Moving around</headline>\n<bodyText>To move to a different part of the map, just drag an empty area. Potlatch will automatically load the new data (look at the top right).\n\nWe told you to 'Edit with save', but you can also click 'Edit live'. If you do this, your changes will go into the database straightaway, so there's no 'Save' button. This is good for quick changes and <a \n\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapping parties</a>.</bodyText>\n\n<headline>Next steps</headline>\n<bodyText>Happy with all of that? Great. Click 'Surveying' above to find out how to become a <i>real</i> mapper!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 3: Surveying\n\n--><page/><headline>Surveying with a GPS</headline>\n<bodyText>The idea behind OpenStreetMap is to make a map without the restrictive copyright of other maps. This means you can't copy from elsewhere: you must go and survey the streets yourself. Fortunately, it's \n\nlots of fun!\n\nThe best way to do this is with a handheld GPS set. Find an area that isn't mapped yet, then walk or cycle up the streets with your GPS switched on. Note the street names, and anything else interesting (pubs? \n\nchurches?) , as you go along.\n\nWhen you get home, your GPS will contain a 'tracklog' recording everywhere you've been. You can then upload this to OpenStreetMap.\n\nThe best type of GPS is one that records to the tracklog frequently (every second or two) and has a big memory. Lots of our mappers use handheld Garmins or little Bluetooth units. There are detailed <a \n\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Reviews</a> on our wiki.</bodyText>\n<column/><headline>Uploading your track</headline>\n<bodyText>Now, you need to get your track off the GPS set. Maybe your GPS came with some software, or maybe it lets you copy the files off via USB. If not, try <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" \n\ntarget=\"_blank\">GPSBabel</a>. Whatever, you want the file to be in GPX format.\n\nThen use the 'GPS Traces' tab to upload your track to OpenStreetMap. But this is only the first bit - it won't appear on the map yet. You must draw and name the roads yourself, using the track as a guide.</bodyText>\n<headline>Using your track</headline>\n<bodyText>Find your uploaded track in the 'GPS Traces' listing, and click 'edit' <i>right next to it</i>. Potlatch will start with this track loaded, plus any waypoints. You're ready to draw!\n\n<img src=\"gps\">You can also click this button to show everyone's GPS tracks (but not waypoints) for the current area. Hold SHIFT to show just your tracks.</bodyText>\n<column/><headline>Using satellite photos</headline>\n<bodyText>If you don't have a GPS, don't worry. In some cities, we have satellite photos you can trace over, kindly supplied by Yahoo! (thanks!). Go out and note the street names, then come back and trace over the \n\nlines.\n\n<img src='prefs'>If you don't see the satellite imagery, click the options button and make sure 'Yahoo!' is selected. If you still don't see it, it's probably not available for your city, or you might need to zoom out a bit.\n\nOn this same options button you'll find a few other choices like an out-of-copyright map of the UK, and OpenTopoMap for the US. These are all specially selected because we're allowed to use them - don't copy from \n\nanyone else's maps or aerial photos. (Copyright law sucks.)\n\nSometimes satellite pics are a bit displaced from where the roads really are. If you find this, hold Space and drag the background until it lines up. Always trust GPS tracks over satellite pics.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 4: Drawing\n\n--><page/><headline>Drawing ways</headline>\n<bodyText>To draw a road (or 'way') starting at a blank space on the map, just click there; then at each point on the road in turn. When you've finished, double-click or press Enter - then click somewhere else to \n\ndeselect the road.\n\nTo draw a way starting from another way, click that road to select it; its points will appear red. Hold Shift and click one of them to start a new way at that point. (If there's no red point at the junction, shift-click where \n\nyou want one!)\n\nClick 'Save' (bottom right) when you're done. Save often, in case the server has problems.\n\nDon't expect your changes to show instantly on the main map. It usually takes an hour or two, sometimes up to a week.\n</bodyText><column/><headline>Making junctions</headline>\n<bodyText>It's really important that, where two roads join, they share a point (or 'node'). Route-planners use this to know where to turn.\n\nPotlatch takes care of this as long as you are careful to click <i>exactly</i> on the way you're joining. Look for the helpful signs: the points light up blue, the pointer changes, and when you're done, the junction point \n\nhas a black outline.</bodyText>\n<headline>Moving and deleting</headline>\n<bodyText>This works just as you'd expect it to. To delete a point, select it and press Delete. To delete a whole way, press Shift-Delete.\n\nTo move something, just drag it. (You'll have to click and hold for a short while before dragging a way, so you don't do it by accident.)</bodyText>\n<column/><headline>More advanced drawing</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">If two parts of a way have different names, you'll need to split them. Click the way; then click the point where it should be split, and click the scissors. (You can merge ways by \n\nShift-clicking, but don't merge two roads of different names or types.)\n\n<img src=\"tidy\">Roundabouts are really hard to draw right. Don't worry - Potlatch can help. Just draw the loop roughly, making sure it joins back on itself at the end, then click this icon to 'tidy' it. (You can also use \n\nthis to straighten out roads.)</bodyText>\n<headline>Points of interest</headline>\n<bodyText>The first thing you learned was how to drag-and-drop a point of interest. You can also create one by double-clicking on the map: a green circle appears. But how to say whether it's a pub, a church or what? \n\nClick 'Tagging' above to find out!\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 4: Tagging\n\n--><page/><headline>What type of road is it?</headline>\n<bodyText>Once you've drawn a way, you should say what it is. Is it a major road, a footpath or a river? What's its name? Are there any special rules (e.g. \"no bicycles\")?\n\nIn OpenStreetMap, you record this using 'tags'. A tag has two parts, and you can have as many as you like. For example, you could add <i>highway | trunk</i> to say it's a major road; <i>highway | residential</i> for a \n\nroad on a housing estate; or <i>highway | footway</i> for a footpath. If bikes were banned, you could then add <i>bicycle | no</i>. Then to record its name, add <i>name | Market Street</i>.\n\nThe tags in Potlatch appear at the bottom of the screen - click an existing road, and you'll see what tags it has. Click the '+' sign (bottom right) to add a new tag. The 'x' by each tag deletes it.\n\nYou can tag whole ways; points in ways (maybe a gate or a traffic light); and points of interest.</bodytext>\n<column/><headline>Using preset tags</headline>\n<bodyText>To get you started, Potlatch has ready-made presets containing the most popular tags.\n\n<img src=\"preset_road\">Select a way, then click through the symbols until you find a suitable one. Then, choose the most appropriate option from the menu.\n\nThis will fill the tags in. Some will be left partly blank so you can type in (for example) the road name and number.</bodyText>\n<headline>One-way roads</headline>\n<bodyText>You might want to add a tag like <i>oneway | yes</i> - but how do you say which direction? There's an arrow in the bottom left that shows the way's direction, from start to end. Click it to \n\nreverse.</bodyText>\n<column/><headline>Choosing your own tags</headline>\n<bodyText>Of course, you're not restricted to just the presets. By using the '+' button, you can use any tags at all.\n\nYou can see what tags other people use at <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, and there is a long list of popular tags on our wiki called <a \n\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. But these are <i>only suggestions, not rules</i>. You are free to invent your own tags or borrow from others.\n\nBecause OpenStreetMap data is used to make many different maps, each map will show (or 'render') its own choice of tags.</bodyText>\n<headline>Relations</headline>\n<bodyText>Sometimes tags aren't enough, and you need to 'group' two or more ways. Maybe a turn is banned from one road into another, or 20 ways together make up a signed cycle route. You can do this with an \n\nadvanced feature called 'relations'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Find out more</a> on the wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 6: Troubleshooting\n\n--><page/><headline>Undoing mistakes</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">This is the undo button (you can also press Z) - it will undo the last thing you did.\n\nYou can 'revert' to a previously saved version of a way or point. Select it, then click its ID (the number at the bottom left) - or press H (for 'history'). You'll see a list of everyone who's edited it, and when. Choose the one \n\nto go back to, and click Revert.\n\nIf you've accidentally deleted a way and saved it, press U (for 'undelete'). All the deleted ways will be shown. Choose the one you want; unlock it by clicking the padlock (by the ID); and save as usual.\n\nThink someone else has made a mistake? Send them a friendly message. Use the history option (H) to select their name, then click 'Mail'.\n\nUse the Inspector (in the 'Advanced' menu) for helpful information about the current way or point.\n</bodyText><column/><headline>FAQs</headline>\n<bodyText><b>How do I see my waypoints?</b>\nWaypoints only show up if you click 'edit' by the track name in 'GPS Traces'. The file has to have both waypoints and tracklog in it - the server rejects anything with waypoints alone.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Working faster</headline>\n<bodyText>The further out you're zoomed, the more data Potlatch has to load. Zoom in before clicking 'Edit'.\n\nTurn off 'Use pen and hand pointers' (in the options window) for maximum speed.\n\nIf the server is running slowly, come back later. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Check the wiki</a> for known problems. Some times, like Sunday evenings, are always \n\nbusy.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be \n\nremembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nTurn your GPS track into a way by finding it in the 'GPS Traces' list, clicking 'edit' by it, then tick the 'convert' box. It'll be locked (red) so won't save. Edit it first, then click the padlock (bottom left) to unlock when ready \n\nto save.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 7: Quick reference\n\n--><page/><headline>What to click</headline>\n<bodyText><b>Drag the map</b> to move around.\n<b>Double-click</b> to create a new POI.\n<b>Single-click</b> to start a new way.\n<b>Hold and drag a way or POI</b> to move it.</bodyText>\n<headline>When drawing a way</headline>\n<bodyText><b>Double-click</b> or <b>press Enter</b> to finish drawing.\n<b>Click</b> another way to make a junction.\n<b>Shift-click the end of another way</b> to merge.</bodyText>\n<headline>When a way is selected</headline>\n<bodyText><b>Click a point</b> to select it.\n<b>Shift-click in the way</b> to insert a new point.\n<b>Shift-click a point</b> to start a new way from there.\n<b>Shift-click another way</b> to merge.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Keyboard shortcuts</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Add <u>b</u>ackground source tag\nC Close <u>c</u>hangeset\nG Show <u>G</u>PS tracks\nH Show <u>h</u>istory\nI Show <u>i</u>nspector\nJ <u>J</u>oin point to crossing ways\nK Loc<u>k</u>/unlock current selection\nL Show current <u>l</u>atitude/longitude\nM <u>M</u>aximise editing window\nP Create <u>p</u>arallel way\nR <u>R</u>epeat tags\nS <u>S</u>ave (unless editing live)\nT <u>T</u>idy into straight line/circle\nU <u>U</u>ndelete (show deleted ways)\nX Cut way in two\nZ Undo\n- Remove point from this way only\n+ Add new tag\n/ Select another way sharing this point\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Delete point\n  (+Shift) Delete entire way\nReturn Finish drawing line\nSpace Hold and drag background\nEsc Abort this edit; reload from server\n0 Remove all tags\n1-9 Select preset tags\n  (+Shift) Select memorised tags\n  (+S/Ctrl) Memorise tags\n§ or ` Cycle between tag groups\n</textformat>\n</bodyText>"
   hint_drawmode: нажмите для добавления точки,\nдвойной щелчок или Enter\nчтобы закончить линию
   hint_loading: загрузка данных
   hint_overendpoint: над конечной точкой\nclick для соединения\nshift-click для слияния
index 18419ad2ada9f2111b2c657f04985dc285a57adc..c3b25f07207be5ddafc94f574d5e62320221fc92 100644 (file)
@@ -2,8 +2,10 @@
 # Exported from translatewiki.net
 # Export driver: syck
 # Author: Nikola Smolenski
+# Author: Милан Јелисавчић
 sr-EC: 
   action_createparallel: правим упоредне путање
+  action_deletepoint: брисање тачке
   action_insertnode: додавање чвора у путању
   action_mergeways: спајање две путање
   action_movepoint: померање тачке
@@ -11,6 +13,7 @@ sr-EC:
   action_splitway: раздељујем путању
   advanced: Напредно
   advanced_history: Историја путање
+  advanced_inspector: Напредна провера
   advanced_parallel: Упоредна путања
   advanced_undelete: Одбриши
   advice_nocommonpoint: Путеви не деле заједничку тачку
@@ -23,33 +26,51 @@ sr-EC:
   delete: Обриши
   deleting: бришем
   editinglive: Уређивање наживо
+  editingoffline: Уређивање ван мреже
+  error_anonymous: Не можете контактирати анонимног мапера.
   error_nosharedpoint: Путање $1 и $2 више не деле заједничку тачку, тако да не могу да вратим раздвајање.
   existingrelation: Додај постојећем односу
   findrelation: Нађи однос који садржи
+  heading_drawing: Цртање
+  heading_introduction: Упутства
   heading_tagging: Означавање
+  heading_troubleshooting: Решавање проблема
   help: Помоћ
+  hint_saving: сачувајте податке
   login_pwd: "Лозинка:"
   login_uid: "Корисничко име:"
   more: Још
   newchangeset: "Молим пробајте поново: Потлач ће почети са новим скупом измена."
   norelations: Нема односа̂ у тренутној области
+  offset_motorway: Аутопут (D3)
+  ok: ОК
+  option_fadebackground: Провидна позадина
   option_noname: Истакни безимене путеве
   option_thinareas: Користи тање линије за области
   option_thinlines: Користи танке линије на свим размерама
+  option_warnings: Прикажи плутајућа упозорења
   point: Тачка
   prompt_addtorelation: Додај $1 односу
+  prompt_changesetcomment: "Унесите опис ваших измена:"
   prompt_closechangeset: Затвори скуп измена $1
   prompt_createparallel: Направи упоредну путању
   prompt_editlive: Уређуј наживо
   prompt_editsave: Уређуј са снимањем
+  prompt_savechanges: Сачувајте измене
+  prompt_track: Конвертуј GPS путање у путеве
+  prompt_welcome: Добродошли на OpenStreetMap!
   retry: Покушај поново
+  revert: Враћање измене
   save: Сними
   tip_addrelation: Додај односу
   tip_addtag: Додај нову ознаку
+  tip_alert: Дошло је до грешке - кликните за детаље
   tip_anticlockwise: Кружни пут налево - кликни да се преокрене
   tip_clockwise: Кружни пут надесно - кликни да се преокрене
   tip_direction: Смер путање - кликни да се преокрене
   tip_gps: Прикажи ГПС трагове (G)
+  tip_options: Подесите опције (изаберите позадину мапе)
+  tip_photo: Учитајте фотографије
   tip_selectrelation: Додај изабраној рути
   tip_undo: Врати $1 (Z)
   uploading: Шаљем...
index 565e64a53f3d1ac3bff6d8a7de0c5e64d756ecc9..7cc8e1ec03b2268cd5789f22d8427b2615501ae0 100644 (file)
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Author: Cohan
 # Author: Grillo
 # Author: Liftarn
+# Author: Per
 sv: 
   a_poi: $1 en POI
   a_way: $1 en väg
@@ -72,6 +73,7 @@ sv:
   heading_introduction: Introduktion
   heading_pois: Startar
   heading_quickref: Snabbreferens
+  heading_surveying: Kartläggning
   heading_tagging: Taggning
   heading_troubleshooting: Felsökning
   help: Hjälp
@@ -88,6 +90,7 @@ sv:
   login_uid: "Användarnamn:"
   mail: Post
   more: Mer
+  newchangeset: "Försök igen: Potlatch startar ett nytt ändringsset."
   nobackground: Ingen bakgrund
   norelations: Inga relationer i nuvarande område
   offset_choose: Välj offset (m)
index ca46dd369ab3982be0973a0ff84408a64b556040..36976c7bd975f41de5cac533e85e3b0fd9c4413c 100644 (file)
@@ -78,6 +78,7 @@ vi:
   heading_tagging: Gắn thẻ
   heading_troubleshooting: Trục trặc
   help: Trợ giúp
+  help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================Trang 1: Giới thiệu\n\n--><headline>Hoan nghênh bạn đã đến với Potlatch</headline>\n<largeText>Potlatch là chương trình vẽ bản đồ dễ dàng của OpenStreetMap. Hãy vẽ đường sá, đường bộ, địa điểm quan tâm, tiệm, và đủ thứ khác dựa trên dữ liệu khảo sát GPS, hình ảnh vệ tinh, và bản đồ cũ.\n\nCác trang trợ giúp này sẽ dẫn bạn qua các căn bản sử dụng Potlatch và chỉ đến những nơi tìm hiểu thêm. Nhấn chuột vào các tiêu đề ở trên để bắt đầu.\n\nKhi nào đọc xong, chỉ việc nhấn chuột vào trang này ở ngoài hộp trợ giúp.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Mẹo vặt</headline>\n<bodyText>Đừng chép từ bản đồ khác!\n\nNếu chọn “Áp dụng Ngay”, các điểm lối của bạn sẽ được lưu ngay khi bỏ chọn nó – <i>ngay lập tức</i>. Nếu chưa rành với OpenStreetMap, vui lòng chọn “Lưu Sau” để cho các điểm lối chỉ được lưu lúc khi bấm nút “Lưu”.\n\nCác sửa đổi của bạn sẽ được phản ánh trên bản đồ trong vòng một vài tiếng, nhưng một vài thay đổi lớn cần một tuần để cập nhật. Bản đồ không hiện tất cả mọi thứ, vậy nó sạch sẽ được. Bởi vì dữ liệu OpenStreetMap là mã nguồn mở, người khác có thể thoải mái sản xuất bản đồ kiểu khác, thí dụ như <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> (đường xe đạp) hoặc <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nXin nhớ rằng OpenStreetMap <i>cùng lúc</i> là bản đồ đẹp đẽ (bởi vậy hãy vẽ đường cong thật rõ) và biểu đồ (hãy nối lại các đường tại ngã tư, trừ khi có bắc qua).\n\nLần nữa, nhớ đừng chép từ bản đồ khác nhé!\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Tìm hiểu thêm</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Hướng dẫn Potlatch</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Danh sách thư</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Chat trực tuyến (trợ giúp từ người thật)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Diễn đàn Web</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Wiki của cộng đồng</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Mã nguồn Potlatch</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 2: Bắt đầu\n\n--><page/><headline>Bắt đầu</headline>\n<bodyText>Bây giờ đã mở Potlatch thì hãy nhấn chuột vào “Lưu Sau” để bắt đầu.\n\nBạn đã sẵn sàng vẽ vào bản đồ. Cách bắt đầu dễ dàng nhất là thêm những địa điểm quan tâm vào bản đồ, thí dụ như tiệm ăn, nhà thờ, nhà trường, nhà ga…</bodytext>\n\n<column/><headline>Kéo thả</headline>\n<bodyText>Có sẵn một số loại địa điểm thường gặp ngay vào dưới bản đồ cho tiện. Kéo và thả nút địa điểm vào đúng chỗ trên bản đồ. Vả lại, đừng ngại nếu lần đầu tiên thả nó vào chỗ sai; chỉ việc kéo nó tới chỗ đúng. Địa điểm được tô đậm màu vàng vì nó đang được chọn.\n\nBây giờ thì nên đặt tên cho tiệm ăn (hay nhà thờ, nhà trường…). Để ý mới có bảng nhỏ ở dưới liệt kê một số tính năng của địa điểm. Một dòng đề “name” (tức là “tên”) ở bên trái, còn bên phải là “(type name here)”. Nhấn chuột vào bên phải và nhập tên trong ngôn ngữ địa phương.\n\nNhấn chuột trên bản đồ ngoài địa điểm đó thì địa điểm sẽ được bỏ chọn và hộp màu mè sẽ trở lại.\n\nDễ dàng nhỉ? Khi nào xong, bấm nút “Lưu” ở dưới bên phải.\n</bodyText><column/><headline>Chuyển động</headline>\n<bodyText>Để chuyển tới phần bản đồ khác, nhấn chuột vào một vùng trống và kéo. Sau khi thả chuột, Potlatch sẽ tự động tải dữ liệu mới. (Phía trên bên phải có hình quay quay cho biết đang hoạt động.)\n\nChúng tôi đã bảo bạn chọn “Lưu Sau” trước khi sửa đổi. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn “Áp dụng Ngay” để tự động lưu các thay đổi vào CSDL sau khi bỏ chọn điểm hay lối, vậy không cần bấm nút “Lưu” nào. Chế độ này có ích khi chỉ cần thực hiện một số thay đổi nhỏ, cũng như tại các <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events?uselang=vi\" target=\"_blank\">tiệc vẽ bản đồ</a>.</bodyText>\n\n<headline>Các bước sau</headline>\n<bodyText>Bạn vẫn còn hiểu kịp không? OK! Nhấn “Khảo sát” ở trên để tìm hiểu cách vẽ bản đồ <i>thật hay</i>!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 3: Khảo sát\n\n--><page/><headline>Khảo sát dùng GPS</headline>\n<bodyText>The idea behind OpenStreetMap is to make a map without the restrictive copyright of other maps. This means you can't copy from elsewhere: you must go and survey the streets yourself. Fortunately, it's lots of fun!\nThe best way to do this is with a handheld GPS set. Find an area that isn't mapped yet, then walk or cycle up the streets with your GPS switched on. Note the street names, and anything else interesting (pubs? churches?) , as you go along.\n\nWhen you get home, your GPS will contain a 'tracklog' recording everywhere you've been. You can then upload this to OpenStreetMap.\n\nThe best type of GPS is one that records to the tracklog frequently (every second or two) and has a big memory. Lots of our mappers use handheld Garmins or little Bluetooth units. There are detailed <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Reviews</a> on our wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Tải lên tuyến đường</headline>\n<bodyText>Now, you need to get your track off the GPS set. Maybe your GPS came with some software, or maybe it lets you copy the files off via USB. If not, try <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Whatever, you want the file to be in GPX format.\n\nThen use the 'GPS Traces' tab to upload your track to OpenStreetMap. But this is only the first bit - it won't appear on the map yet. You must draw and name the roads yourself, using the track as a guide.</bodyText>\n<headline>Sử dụng tuyến đường</headline>\n<bodyText>Find your uploaded track in the 'GPS Traces' listing, and click 'edit' <i>right next to it</i>. Potlatch will start with this track loaded, plus any waypoints. You're ready to draw!\n\n<img src=\"gps\">You can also click this button to show everyone's GPS tracks (but not waypoints) for the current area. Hold SHIFT to show just your tracks.</bodyText>\n<column/><headline>Sử dụng hình ảnh vệ tinh</headline>\n<bodyText>If you don't have a GPS, don't worry. In some cities, we have satellite photos you can trace over, kindly supplied by Yahoo! (thanks!). Go out and note the street names, then come back and trace over the lines.\n\n<img src='prefs'>If you don't see the satellite imagery, click the options button and make sure 'Yahoo!' is selected. If you still don't see it, it's probably not available for your city, or you might need to zoom out a bit.\n\nOn this same options button you'll find a few other choices like an out-of-copyright map of the UK, and OpenTopoMap for the US. These are all specially selected because we're allowed to use them - don't copy from anyone else's maps or aerial photos. (Copyright law sucks.)\n\nSometimes satellite pics are a bit displaced from where the roads really are. If you find this, hold Space and drag the background until it lines up. Always trust GPS tracks over satellite pics.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 4: Vẽ\n\n--><page/><headline>Vẽ lối</headline>\n<bodyText>To draw a road (or 'way') starting at a blank space on the map, just click there; then at each point on the road in turn. When you've finished, double-click or press Enter - then click somewhere else to deselect the road.\n\nTo draw a way starting from another way, click that road to select it; its points will appear red. Hold Shift and click one of them to start a new way at that point. (If there's no red point at the junction, shift-click where you want one!)\n\nClick 'Save' (bottom right) when you're done. Save often, in case the server has problems.\n\nDon't expect your changes to show instantly on the main map. It usually takes an hour or two, sometimes up to a week.\n</bodyText><column/><headline>Nối đường</headline>\n<bodyText>It's really important that, where two roads join, they share a point (or 'node'). Route-planners use this to know where to turn.\n\nPotlatch takes care of this as long as you are careful to click <i>exactly</i> on the way you're joining. Look for the helpful signs: the points light up blue, the pointer changes, and when you're done, the junction point has a black outline.</bodyText>\n<headline>Di chuyển và xóa</headline>\n<bodyText>This works just as you'd expect it to. To delete a point, select it and press Delete. To delete a whole way, press Shift-Delete.\n\nTo move something, just drag it. (You'll have to click and hold for a short while before dragging a way, so you don't do it by accident.)</bodyText>\n<column/><headline>Vẽ nâng cao hơn</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">If two parts of a way have different names, you'll need to split them. Click the way; then click the point where it should be split, and click the scissors. (You can merge ways by Shift-clicking, but don't merge two roads of different names or types.)\n\n<img src=\"tidy\">Roundabouts are really hard to draw right. Don't worry - Potlatch can help. Just draw the loop roughly, making sure it joins back on itself at the end, then click this icon to 'tidy' it. (You can also use this to straighten out roads.)</bodyText>\n<headline>Địa điểm quan tâm</headline>\n<bodyText>The first thing you learned was how to drag-and-drop a point of interest. You can also create one by double-clicking on the map: a green circle appears. But how to say whether it's a pub, a church or what? Click 'Tagging' above to find out!\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 5: Gắn thẻ\n\n--><page/><headline>Đường loại nào?</headline>\n<bodyText>Once you've drawn a way, you should say what it is. Is it a major road, a footpath or a river? What's its name? Are there any special rules (e.g. \"no bicycles\")?\n\nIn OpenStreetMap, you record this using 'tags'. A tag has two parts, and you can have as many as you like. For example, you could add <i>highway | trunk</i> to say it's a major road; <i>highway | residential</i> for a road on a housing estate; or <i>highway | footway</i> for a footpath. If bikes were banned, you could then add <i>bicycle | no</i>. Then to record its name, add <i>name | Market Street</i>.\n\nThe tags in Potlatch appear at the bottom of the screen - click an existing road, and you'll see what tags it has. Click the '+' sign (bottom right) to add a new tag. The 'x' by each tag deletes it.\n\nYou can tag whole ways; points in ways (maybe a gate or a traffic light); and points of interest.</bodytext>\n<column/><headline>Sử dụng thẻ có sẵn</headline>\n<bodyText>To get you started, Potlatch has ready-made presets containing the most popular tags.\n\n<img src=\"preset_road\">Select a way, then click through the symbols until you find a suitable one. Then, choose the most appropriate option from the menu.\n\nThis will fill the tags in. Some will be left partly blank so you can type in (for example) the road name and number.</bodyText>\n<headline>Đường một chiều</headline>\n<bodyText>You might want to add a tag like <i>oneway | yes</i> - but how do you say which direction? There's an arrow in the bottom left that shows the way's direction, from start to end. Click it to reverse.</bodyText>\n<column/><headline>Sáng chế thẻ</headline>\n<bodyText>Of course, you're not restricted to just the presets. By using the '+' button, you can use any tags at all.\n\nYou can see what tags other people use at <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, and there is a long list of popular tags on our wiki called <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. But these are <i>only suggestions, not rules</i>. You are free to invent your own tags or borrow from others.\n\nBecause OpenStreetMap data is used to make many different maps, each map will show (or 'render') its own choice of tags.</bodyText>\n<headline>Quan hệ</headline>\n<bodyText>Sometimes tags aren't enough, and you need to 'group' two or more ways. Maybe a turn is banned from one road into another, or 20 ways together make up a signed cycle route. You can do this with an advanced feature called 'relations'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Find out more</a> on the wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 6: Trục trặc\n\n--><page/><headline>Lùi lại thay đổi sai</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">This is the undo button (you can also press Z) - it will undo the last thing you did.\n\nYou can 'revert' to a previously saved version of a way or point. Select it, then click its ID (the number at the bottom left) - or press H (for 'history'). You'll see a list of everyone who's edited it, and when. Choose the one to go back to, and click Revert.\n\nIf you've accidentally deleted a way and saved it, press U (for 'undelete'). All the deleted ways will be shown. Choose the one you want; unlock it by clicking the padlock (by the ID); and save as usual.\n\nThink someone else has made a mistake? Send them a friendly message. Use the history option (H) to select their name, then click 'Mail'.\n\nUse the Inspector (in the 'Advanced' menu) for helpful information about the current way or point.\n</bodyText><column/><headline>Hỏi đáp</headline>\n<bodyText><b>How do I see my waypoints?</b>\nWaypoints only show up if you click 'edit' by the track name in 'GPS Traces'. The file has to have both waypoints and tracklog in it - the server rejects anything with waypoints alone.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Tăng tốc độ</headline>\n<bodyText>The further out you're zoomed, the more data Potlatch has to load. Zoom in before clicking 'Edit'.\n\nTurn off 'Use pen and hand pointers' (in the options window) for maximum speed.\n\nIf the server is running slowly, come back later. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Check the wiki</a> for known problems. Some times, like Sunday evenings, are always busy.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nTurn your GPS track into a way by finding it in the 'GPS Traces' list, clicking 'edit' by it, then tick the 'convert' box. It'll be locked (red) so won't save. Edit it first, then click the padlock (bottom left) to unlock when ready to save.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================Trang 7: Tham khảo nhanh\n\n--><page/><headline>Cách dùng chuột</headline>\n<bodyText><b>Kéo bản đồ</b> để chuyển động.<b>Nhấn đúp</b> để tạo địa điểm mới.<b>Nhấn một lần</b> để bắt đầu lối mới.<b>Cầm kéo điểm hay lối</b> để di chuyển nó.</bodyText>\n<headline>Khi vẽ lối</headline>\n<bodyText><b>Nhấn đúp</b> hoặc <b>bấm Enter</b> để vẽ xong.<b>Nhấn</b> vào lối khác để nối liền.<b>Giữ Shift và nhấn chuột vào cuối lối khác</b> để nối liền và hợp nhất.</bodyText>\n<headline>Khi lối được chọn</headline>\n<bodyText><b>Nhấn vào nốt</b> trong lối để chọn nó.<b>Giữ Shift và nhấn chuộc vào lối</b> để chèn nốt mới.<b>Giữ Shift và nhấn chuột vào nốt</b> trong lối để bắt đầu lối mới từ nốt đó.<b>Giữ Shift và nhấn chuột vào lối liền</b> để hợp nhất.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Phím tắt</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Gắn thẻ nguồn là hình nền\nC Đóng bộ thay đổi\nG Hiện tuyến đường <u>G</u>PS\nH Xem lịc<u>h</u> sử\nI Hiện bộ k<u>i</u>ểm tra\nJ Nối liền các lối cắt qua nốt\nK Khóa/mở khóa điểm hay lối\nL Hiện tọa độ của con trỏ\nM Phóng to hộp sửa đổi\nP Chia thành hai lối song song\nR Lặp lại các thẻ lần trước\nS Lưu (chỉ chế độ “Lưu Sau”)\nT <b>T</b>hẳng/<b>t</b>ròn ra các nốt trong lối\nU Hiện lối đã xóa để ph<u>ụ</u>c hồiX Cắt đôi lối tại nốtZ Lùi lại\n- Gỡ điểm khỏi lối (không phải các lối nối liền)\n+ Gắn thẻ mới/ Chọn lối khác có nốt này\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Xóa nốt hay địa điểm\n  (+Shift) Xóa cả lốiReturn Kết thúc lối đang vẽ\nSpace Giữ phím cách để kéo hình nền\nEsc Hủy bỏ thay đổi và tải lại điểm hay lối này\n0 Gỡ các thẻ\n1-9 Gắn thẻ có sẵn từ trình đơn\n  (+Shift) Gắn thẻ từ bộ nhớ\n  (+S/Ctrl) Lưu thẻ vào bộ nhớ\n§ or ` Chu kỳ giữa các trình đơn thẻ\n</textformat>\n</bodyText>"
   hint_drawmode: nhấn chuột để thêm điểm\nnhấn đúp/Enter\nđể kết thúc lối
   hint_loading: đang tải các lối
   hint_overendpoint: đang trên điểm kết thúc\nnhấn chuột để nối\nshift-nhấn chuột để hợp nhất
@@ -114,7 +115,7 @@ vi:
   prompt_addtorelation: Xếp $1 vào quan hệ
   prompt_changesetcomment: "Miêu tả các thay đổi:"
   prompt_closechangeset: Đóng bộ thay đổi $1
-  prompt_createparallel: Tạo lối song song
+  prompt_createparallel: Chia thành hai lối song song
   prompt_editlive: Áp dụng Ngay
   prompt_editsave: Lưu Sau
   prompt_helpavailable: Mới tới đây? Có trợ giúp dưới đây ở bên trái.