]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
added rspec on rails as external
authorXin Zheng <xin@zenpow.com>
Tue, 22 Jan 2008 17:22:49 +0000 (17:22 +0000)
committerXin Zheng <xin@zenpow.com>
Tue, 22 Jan 2008 17:22:49 +0000 (17:22 +0000)

No differences found