]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Replaced Polish translation with the one from balrog-kun. Closes #1912.
authorŁukasz Jernaś <deejay1@srem.org>
Thu, 4 Jun 2009 18:00:19 +0000 (18:00 +0000)
committerŁukasz Jernaś <deejay1@srem.org>
Thu, 4 Jun 2009 18:00:19 +0000 (18:00 +0000)
Added some minor tweaks, like the fact that we are not using camel case in Polish.

config/locales/pl.yml

index 244faaf51053577c90914722a2444b71f31a5e29..16c9bfc9916c665515c97802399a695a9c59919f 100644 (file)
 pl:
   activerecord:
-    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
+    # Translates all the model names which are used in error handling on the web site
     models:
-      acl: "Lista dostępu"
-      changeset: "Zestaw zmian"
-      changeset_tag: "Changeset Tag"
-      country: "Kraj"
-      diary_comment: "Komentarz w pamiętniku"
-      diary_entry: "Wpis w pamiętniku"
-      friend: "Przyjaciel"
+      acl: "Lista ACL"
+      changeset: "Changeset"
+      changeset_tag: "Tag changesetu"
+      country: "Państwo"
+      diary_comment: "Komentarz dziennika"
+      diary_entry: "Wpis w dzienniku"
+      friend: "Kumpel"
       language: "Język"
       message: "Wiadomość"
       node: "Węzeł"
-      node_tag: "Node Tag"
+      node_tag: "Tag węzła"
       notifier: "Notifier"
-      old_node: "Old Node"
-      old_node_tag: "Old Node Tag"
-      old_relation: "Old Relation"
-      old_relation_member: "Old Relation Member"
-      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
-      old_way: "Old Way"
-      old_way_node: "Old Way Node"
-      old_way_tag: "Old Way Tag"
-      relation: "Relation"
-      relation_member: "Relation Member"
-      relation_tag: "Relation Tag"
-      session: "Session"
-      trace: "Trace"
-      tracepoint: "Trace Point"
-      tracetag: "Trace Tag"
+      old_node: "Wcześniejszy węzeł"
+      old_node_tag: "Tag wcześniejszego węzła"
+      old_relation: "Stara relacja"
+      old_relation_member: "Członek wcześniejszej relacji"
+      old_relation_tag: "Tag wcześniejszej relacji"
+      old_way: "Wcześniejsza droga"
+      old_way_node: "Węzeł wcześniejszej drogi"
+      old_way_tag: "Tag wcześniejszej drogi"
+      relation: "Relacja"
+      relation_member: "Członek relacji"
+      relation_tag: "Tag relacji"
+      session: "Sesja"
+      trace: "Ślad"
+      tracepoint: "Punkt śladu"
+      tracetag: "Tag Śladu"
       user: "Użytkownik"
-      user_preference: "User Preference"
-      user_token: "User Token"
+      user_preference: "Preferencje użytkownika"
+      user_token: "Token użytkownika"
       way: "Droga"
       way_node: "Węzeł drogi"
-      way_tag: "Etykieta drogi"
-    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
+      way_tag: "Tag drogi"
+    # Translates all the model attributes which are used in error handling on the web site
     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
     attributes:
       diary_comment:
-        body: "Body"
+        body: "Treść"
       diary_entry:
         user: "Użytkownik"
         title: "Tytuł"
         latitude: "Szerokość geograficzna"
-        longitude: "Wysokość geograficzna"
+        longitude: "Długość geograficzna"
         language: "Język"
       friend:
         user: "Użytkownik"
-        friend: "Przyjaciel"
+        friend: "Znajomy"
       trace:
         user: "Użytkownik"
         visible: "Widoczny"
         name: "Nazwa"
         size: "Rozmiar"
         latitude: "Szerokość geograficzna"
-        longitude: "Wysokość geograficzna"
+        longitude: "Długość geograficzna"
         public: "Publiczny"
         description: "Opis"
       message:
-        sender: "Sender"
-        title: "Title"
-        body: "Body"
-        recipient: "Recipient"
+        sender: "Nadawca"
+        title: "Tytuł"
+        body: "Treść"
+        recipient: "Odbiorca"
       user:
         email: "Email"
-        active: "Active"
-        display_name: "Wyświetlana nazwa"
+        active: "Aktywny"
+        display_name: "Przyjazna nazwa"
         description: "Opis"
         languages: "Języki"
         pass_crypt: "Hasło"
   map:
-    view: Widok
+    view: Mapa
     edit: Edycja
     coordinates: "Współrzędne:"
   browse:
     changeset:
-      title: "Zestaw zmian"
-      changeset: "Zestaw zmian:"
-      download: "Pobierz {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
-      changesetxml: "Plik XML z zestawem zmian"
-      osmchangexml: "plik XML osmChange"
+      title: "Changeset"
+      changeset: "Changeset:"
+      download: "Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
+      changesetxml: "XML w formacie Changesetu"
+      osmchangexml: "XML w formacie osmChange"
     changeset_details:
-      created_at: "Utworzony:"
-      closed_at: "Zamknięty:"
-      belongs_to: "Nalezy do:"
-      bounding_box: "Bounding box:"
-      no_bounding_box: "No bounding box has been stored for this changeset."
-      show_area_box: "Show Area Box"
-      box: "box"
-      has_nodes: "Zawiera {{node_count}} węzłów:"
-      has_ways: "Zawiera {{way_count}} dróg:"
-      has_relations: "Zawiera {{relation_count}} relacji:"
+      created_at: "Utworzono:"
+      closed_at: "Zamknięto:"
+      belongs_to: "Należy do:"
+      bounding_box: "Prostokąt min/max:"
+      no_bounding_box: "Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego."
+      show_area_box: "Pokaż obszar prostokątu"
+      box: "prostokąt"
+      has_nodes: "Zawiera następujących {{node_count}} węzłów:"
+      has_ways: "Zawiera następujących {{way_count}} dróg:"
+      has_relations: "Zawiera następujących {{relation_count}} relacji:"
     common_details: 
-      edited_at: "Edytowany:"
-      edited_by: "Edytowany przez:"
+      edited_at: "Edytowano:"
+      edited_by: "Edytował(a):"
       version: "Wersja:"
-      in_changeset: "W zestawie zmian:"
+      in_changeset: "W changesecie:"
     containing_relation:
       relation: "Relacja {{relation_name}}"
       relation_as: "(jako {{relation_role}})"
     map:
       loading: "Wczytywanie..."
-      deleted: "Usunięte"
-      view_larger_map: "View Larger Map"
+      deleted: "Skasowano"
+      view_larger_map: "Powiększ mapę"
     node_details:
-      coordinates: "Współrzędne: "
-      part_of: "Część:"
+      coordinates: "Wpółrzędne: "
+      part_of: "Jest częścią:"
     node_history:
-      node_history: "Historia węzła"
+      node_history: "Historia zmian węzła"
       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_details: "wyświetl informacje szczegółowe"
+      download_xml: "Ściągnij XML"
+      view_details: "zobacz szczegóły"
     node:
       node: "Węzeł"
       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_history: "wyświetl historię"
+      download_xml: "Ściągnij XML"
+      view_history: "zobacz historię zmian"
     not_found:
-      sorry: "Przepraszamy, nie można znaleźć {{type}} o identyfikatorze {{id}}."
+      sorry: "Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony."
     paging_nav:
-      showing_page: "Strona"
+      showing_page: "Widoczna jest strona"
       of: "z"
     relation_details:
-      members: "Członkowie:"
-      part_of: "Część:"
+      members: "Zawiera:"
+      part_of: "Jest częścią:"
     relation_history:
-      relation_history: "Historia relacji"
+      relation_history: "Historia zmian relacji"
       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
     relation_member:
       as: "jako"
@@ -135,62 +135,60 @@ pl:
       relation: "Relacja"
       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_history: "wyświetl historię"
+      download_xml: "Ściągnij XML"
+      view_history: "zobacz historię zmian"
     start:
-      view_data: "View data for current map view"
-      manually_select: "Manually select a different area"
+      view_data: "Zobacz dane w aktualnym widoku mapy"
+      manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
     start_rjs:
-      data_frame_title: "Data"
-      zoom_or_select: "Zoom in or select an area of the map to view"
-      drag_a_box: "Drag a box on the map to select an area"
-      manually_select: "Manually select a different area"
-      loaded_an_area: "You have loaded an area which contains"
-      browsers: "features. In general, some browsers may not cope well with displaying this quanity of data. Generally, browsers work best at displaying less than 100 features at a time: doing anything else may make your browser slow/unresponsive. If you are sure you want to display this data, you may do so by clicking the button below."
-      load_data: "Load Data"
-      unable_to_load: "Unable to load: Bounding box size of"
-      must_be_smaller: "is too large (must be smaller than 0.25)"
-      loading: "Loading..."
-      show_history: "Show History"
-      wait: "Proszę czekać..."
-      history_for: "Historia dla"
+      data_frame_title: "Dane"
+      zoom_or_select: "Przybliż albo wybierz inny obszar mapy"
+      drag_a_box: "Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar"
+      manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
+      loaded_an_area: "Załadowano obszar zawierający"
+      browsers: "obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
+      load_data: "Załaduj dane"
+      unable_to_load: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający"
+      must_be_smaller: "jest zbyt duży (nie może przekraczać 0.25 stopnia)"
+      loading: "Wczytywanie..."
+      show_history: "Pokaż zmiany"
+      wait: "Moment..."
+      history_for: "Historia zmian dla"
       details: "Szczegóły"
-      private_user: "private user"
-      edited_by: "Edited by"
-      at_timestamp: "at"
+      private_user: "prywatny użytkownika"
+      edited_by: "Edytowany przez"
+      at_timestamp: "ostatni raz"
     tag_details:
-      tags: "Etykiety:"
+      tags: "Tagi:"
     way_details:
       nodes: "Węzły:"
-      part_of: "Cześć:"
-      also_part_of:
-        one: "należy do drogi {{related_ways}}"
-        other: "należy do dróg {{related_ways}}"
+      part_of: "Jest częścią:"
+      also_part_of: "należy również do {{related_ways}}"
     way_history:
-      way_history: "Historia drogi"
+      way_history: "Historia zmian drogi"
       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_details: "wyświetl szczegóły"
+      download_xml: "Ściągnij XML"
+      view_details: "zobacz szczegóły"
     way:
       way: "Droga"
       way_title: "Droga: {{way_name}}"
       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
-      download_xml: "Pobierz dane XML"
-      view_history: "wyświetl historię"
+      download_xml: "Ściągnij XML"
+      view_details: "zobacz szczegóły"
   changeset:
-    changeset_paging_nav: 
-      showing_page: "Showing page"
-      of: "of"
+    changeset_paging_nav:
+      showing_page: "Widoczna jest strona"
+      of: "z"
     changeset:
-      still_editing: "(still editing)"
+      still_editing: "(nadal edytowany)"
       anonymous: "Anonim"
-      no_comment: "(none)"
-      no_edits: "(no edits)"
-      show_area_box: "show area box"
-      big_area: "(big)"
-      view_changeset_details: "View changeset details"
-      more: "more"
+      no_comment: "(brak)"
+      no_edits: "(brak edycji)"
+      show_area_box: "pokaż prostokąt zawierający"
+      big_area: "(pełny)"
+      view_changeset_details: "Zobacz szczegóły changesetu"
+      more: "więcej"
     changesets:
       id: "ID"
       saved_at: "Zapisano"
@@ -199,435 +197,412 @@ pl:
       area: "Obszar"
     list_bbox:
       history: "Historia"
-      changesets_within_the_area: "Zestawy zmian wewnątrz obszaru:"
-      show_area_box: "show area box"
-      no_changesets: "No changesets"
-      all_changes_everywhere: "For all changes everywhere see {{recent_changes_link}}"
-      recent_changes: "Recent Changes"
-      no_area_specified: "No area specified"
-      first_use_view: "First use the {{view_tab_link}} to pan and zoom to an area of interest, then click the history tab."
-      view_the_map: "view the map"
-      view_tab: "view tab"
-      alternatively_view: "Alternatively, view all {{recent_changes_link}}"
+      changesets_within_the_area: "Changesety w tym obszarze:"
+      show_area_box: "pokaż prostokąt"
+      no_changesets: "Brak changesetów"
+      all_changes_everywhere: "Zobacz też globalną {{recent_changes_link}}."
+      recent_changes: "listę ostatnich zmian"
+      no_area_specified: "Nie podano obszaru"
+      first_use_view: "Użyj najpierw {{view_tab_link}} aby wyświetlić interesujący Cię obszar, następnie przejdź do zakładki Historia."
+      view_the_map: "zobacz mapę"
+      view_tab: "zakładki Widok"
+      alternatively_view: "Możesz też objerzeć globalną {{recent_changes_link}}"
     list:
-      recent_changes: "Recent Changes"
-      recently_edited_changesets: "Recently edited changesets:"
-      for_more_changesets: "For more changesets, select a user and view their edits, or see the editing 'history' of a specific area."
+      recent_changes: "Najświeższe zmiany"
+      recently_edited_changesets: "Ostatnio edytowane changesety:"
+      for_more_changesets: "Pełne listy changesetów dostępne są po wybraniu użytkownika i kliknięciu na historię jego edycji, a także według obszarów w zakładce Historia."
     list_user:
-      edits_by_username: "Edits by {{username_link}}"
-      no_visible_edits_by: "No visible edits by {{name}}."
-      for_all_changes: "For changes by all users see {{recent_changes_link}}"
-      recent_changes: "Recent Changes"
+      edits_by_username: "Edycje dokonane przez {{username_link}}"
+      no_visible_edits_by: "Brak edycji autora {{name}} do wyświetlenia."
+      for_all_changes: "Żeby obejrzeć zmiany wszystkich autorów przejdź do globalnej {{recent_changes_link}}"
+      recent_changes: "listy ostatnich zmian"
   diary_entry:
     new:
-      title: New Diary Entry
+      title: Nowy wpis do dziennika
     list:
-      title: "Pamiętniki użytkowników"
-      user_title: "Pamiętnik uzytkownika {{user}}"
-      new: New Diary Entry
-      new_title: Compose a new entry in your user diary
-      no_entries: No diary entries
-      recent_entries: "Recent diary entries: "
-      older_entries: Older Entries
-      newer_entries: Newer Entries
+      title: "Dzienniki użytkowników"
+      user_title: "Dziennik dla {{user}}"
+      new: Nowy wpis do dziennika
+      new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
+      no_entries: Brak wpisów dziennika
+      recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika: "
+      older_entries: Starsze wpisy
+      newer_entries: Nowsze wpisy
     edit:
-      title: "Edit diary entry"
-      subject: "Subject: "
-      body: "Body: "
+      title: "Edycja wpisu dziennika"
+      subject: "Temat: "
+      body: "Treść: "
       language: "Język: "
       location: "Położenie: "
       latitude: "Szerokość geograficzna: "
-      longitude: "Wysokość geograficzna: "
-      use_map_link: "use map"
+      longitude: "Długość geograficzna: "
+      use_map_link: "na mapie"
       save_button: "Zapisz"
-      marker_text: Diary entry location
+      marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
     view:
-      title: "Users' diaries | {{user}}"
+      title: "Wpisy użytkowników | {{user}}"
       leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
       save_button: "Zapisz"
     no_such_entry:
-      heading: "No entry with the id: {{id}}"
-      body: "Sorry, there is no diary entry or comment with the id {{id}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
+      heading: "Brak wpisy o id: {{id}}"
+      body: "Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
     no_such_user:
-      body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
+      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
     diary_entry:
-      posted_by: "Posted by {{link_user}} at {{created}} in {{language}}"
-      comment_link: Comment on this entry
-      reply_link: Reply to this entry
+      posted_by: "Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language}}"
+      comment_link: Skomentuj ten wpis
+      reply_link: Odpowiedz na ten wpis
       comment_count:
-        one: 1 comment
-        other: "{{count}} comments"
-      edit_link: Edit this entry
+        one: 1 komentarz
+        two: 2 komentarze
+        three: 3 komentarze
+        four: 4 komentarze
+        other: "{{count}} komentarzy"
+      edit_link: Edytuj ten wpis
     diary_comment:
-      comment_from: "Comment from {{link_user}}  at {{comment_created_at}}"
+      comment_from: "Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}"
   export:
     start:
-      area_to_export: "Area to Export"
-      manually_select: "Manually select a different area"
-      format_to_export: "Format to Export"
-      osm_xml_data: "OpenStreetMap XML Data"
-      mapnik_image: "Mapnik Image"
-      osmarender_image: "Osmarender Image"
-      embeddable_html: "Embeddable HTML"
-      licence: "Licence"
-      export_details: 'OpenStreetMap data is licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.'
-      options: "Options"
+      area_to_export: "Obszar do eksportu"
+      manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
+      format_to_export: "Format eksportu"
+      osm_xml_data: "Dane XML OpenStreetMap"
+      mapnik_image: "Obrazek z Mapnika"
+      osmarender_image: "Obrazek z Osmarender"
+      embeddable_html: "HTML do wklejenia"
+      licence: "Licencja"
+      export_details: 'Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
+      options: "Opcje"
       format: "Format"
-      scale: "Scale"
+      scale: "Skala"
       max: "max"
-      image_size: "Image Size"
+      image_size: "Rozmiar obrazka:"
       zoom: "Zoom"
-      add_marker: "Add a marker to the map"
-      latitude: "Lat:"
-      longitude: "Lon:"
-      output: "Output"
-      paste_html: "Paste HTML to embed in website"
-      export_button: "Export"
+      add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
+      latitude: "Szer:"
+      longitude: ":"
+      output: "Wynik"
+      paste_html: "Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie"
+      export_button: "Eksportuj"
     start_rjs:
-      export: "Export"
-      drag_a_box: "Drag a box on the map to select an area"
-      manually_select: "Manually select a different area"
-      click_add_marker: "Click on the map to add a marker"
-      change_marker: "Change marker position"
-      add_marker: "Add a marker to the map"
-      view_larger_map: "View Larger Map"
+      export: "Eksport"
+      drag_a_box: "Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie"
+      manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
+      click_add_marker: "Kliknij na mapie aby dodać pinezkę"
+      change_marker: "Zmień pozycję pinezki"
+      add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
+      view_larger_map: "Większy widok mapy"
   geocoder:
     results:
-      results: "Results"
-      type_from_source: "{{type}} from {{source_link}}"
-      no_results: "No results found"
+      results: "Wyniki"
+      type_from_source: "{{type}} z {{source_link}}"
+      no_results: "Nie znaleziono"
   layouts:
     welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
-    inbox: "inbox ({{size}})"
+    inbox: "skrzynka ({{size}})"
     logout: wyloguj
-    log_in: zaloguj
-    sign_up: rejestracja
+    log_in: zaloguj się
+    sign_up: zarejestruj
     view: Widok
     edit: Edycja
     history: Historia
     export: Eksport
     gps_traces: Ślady GPS
-    user_diaries: Pamiętniki użytkowników
-    tag_line: The Free Wiki World Map
-    intro_1: "OpenStreetMap is a free editable map of the whole world. It is made by people like you."
-    intro_2: "OpenStreetMap allows you to view, edit and use geographical data in a collaborative way from anywhere on Earth."
-    intro_3: "OpenStreetMap's hosting is kindly supported by the {{ucl}} and {{bytemark}}."
-    osm_offline: "The OpenStreetMap database is currently offline while essential database maintenance work is carried out."
-    osm_read_only: "The OpenStreetMap database is currently in read-only mode while essential database maintenance work is carried out."
-    donate: "Support OpenStreetMap by {{link}} to the Hardware Upgrade Fund."
-    donate_link_text: donating
-    help_wiki: "Help &amp; Wiki"
-    news_blog: "News blog"
-    shop: Sklep
-    sotm: 'Come to the 2009 OpenStreetMap Conference, The State of the Map, July 10-12 in Amsterdam!'
-    alt_donation: Make a Donation
+    user_diaries: Dzienniczki
+    tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
+    intro_1: "OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty."
+    intro_2: "OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi."
+    intro_3: "Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}."
+    osm_offline: "Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
+    osm_read_only: "Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
+    donate: "Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzetu."
+    donate_link_text: dokonując darowizny
+    help_wiki: "Pomoc &amp; Wiki"
+    news_blog: "Blog wiadomości"
+    shop: Zakupy
+    sotm: 'Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!'
+    alt_donation: Zrób Donację
   notifier:
     diary_comment_notification:
-      banner1: "*                   Please do not reply to this email.                    *"
-      banner2: "*                Use the OpenStreetMap web site to reply.                 *"
-      hi: "Hi {{to_user}},"
-      header: "{{from_user}} has commented on your recent OpenStreetMap diary entry with the subject {{subject}}:"
-      footer: "You can also read the comment at {{readurl}} and you can comment at {{commenturl}} or reply at {{replyurl}}"
+      banner1: "*                     Nie odpowiadaj na tego maila.                       *"
+      banner2: "*                 Użyj strony OpenStreetMap w tym celu.                   *"
+      hi: "Witaj {{to_user}},"
+      header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
+      footer: "Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}"
     friend_notification:
-      had_added_you: "{{user}} has added you as a friend on OpenStreetMap."
-      see_their_profile: "You can see their profile at {{userurl}} and add them as a friend too if you wish."
+      had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
+      see_their_profile: "Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz."
     signup_confirm_plain:
-      greeting: "Hi there!"
-      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
+      greeting: "Cześć!"
+      hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
-      click_the_link_1: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm your"
-      click_the_link_2: "account and read on for more information about OpenStreetMap."
-      introductory_video: "You can watch an introductory video to OpenStreetMap here:"
-      more_videos: "There are more videos here:"
-      the_wiki: "Get reading about OpenStreetMap on the wiki:"
-      opengeodata: "OpenGeoData.org is OpenStreetMap's blog, and it has podcasts too:"
-      wiki_signup: "You may also want to sign up to the OpenStreetMap wiki at:"
+      click_the_link_1: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić"
+      click_the_link_2: "Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
+      introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
+      more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
+      the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
+      opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
+      wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
-      user_wiki_1: "It is recommended that you create a user wiki page, which includes"
-      user_wiki_2: "category tags noting where you are, such as [[Category:Users_in_London]]."
-      current_user_1: "A list of current users in categories, based on where in the world"
-      current_user_2: "they are, is available from:"
+      user_wiki_1: "Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie"
+      user_wiki_2: "kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]]."
+      current_user_1: "Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz"
+      current_user_2: "tu:"
     signup_confirm_html:
-      greeting: "Hi there!"
-      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
-      click_the_link: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm that account and read on for more information about OpenStreetMap"
-      introductory_video: "You can watch an {{introductory_video_link}}."
-      video_to_openstreetmap: "introductory video to OpenStreetMap"
-      more_videos: "There are {{more_videos_link}}."
-      more_videos_here: "more videos here"
-      get_reading: 'Get reading about OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">on the wiki</p> or  <a href="http://www.opengeodata.org/">the opengeodata blog</a> which has <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts to listen to</a> also!'
-      wiki_signup: 'You may also want to <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">sign up to the OpenStreetMap wiki</a>.'
-      user_wiki_page: 'It is recommended that you create a user wiki page, which includes category tags noting where you are, such as <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'
-      current_user: 'A list of current users in categories, based on where in the world they are, is available from <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
+      greeting: "Cześć!"
+      hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
+      click_the_link: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
+      introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}."
+      video_to_openstreetmap: "wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap"
+      more_videos: "Mamy  {{more_videos_link}}."
+      more_videos_here: "więcej materiału wideo tutuaj"
+      get_reading: 'Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</p> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!'
+      wiki_signup: 'Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.'
+      user_wiki_page: 'Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.'
+      current_user: 'Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
   message:
     inbox:
-      title: "Inbox"
-      my_inbox: "My inbox"
-      outbox: "outbox"
-      you_have: "You have {{new_count}} new messages and {{old_count}} old messages"
+      my_inbox: "Moja skrzynka odbiorcza"
+      outbox: "nadawcza"
+      you_have: "Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości."
       from: "Od"
       subject: "Temat"
-      date: "Data"
-      no_messages_yet: "You have no messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
-      people_mapping_nearby: "people mapping nearby" 
+      date: "Nadano"
+      no_messages_yet: "Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
+      people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
     message_summary:
-      unread_button: "Mark as unread"
-      read_button: "Mark as read"
-      reply_button: "Reply"
+      unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
+      read_button: "Oznacz jako przeczytaną"
+      reply_button: "Odpowiedz"
     new:
-      title: "Send message"
-      send_message_to: "Send a new message to {{name}}"
+      send_message_to: "Wyślij nową wiadomość do {{name}}"
       subject: "Temat"
-      body: "Body"
+      body: "Treść"
       send_button: "Wyślij"
-      back_to_inbox: "Back to inbox"
-      message_sent: "Message sent"
+      back_to_inbox: "Powrót do skrzynki"
     no_such_user:
-      no_such_user: "No such user or message"
-      sorry: "Sorry there is no user or message with that name or id"
-    outbox: 
-      title: "Outbox"
-      my_inbox: "My {{inbox_link}}"
-      inbox: "inbox"
-      outbox: "outbox"
-      you_have_sent_messages: "You have {{sent_count}} sent messages"
-      to: "To"
-      subject: "Subject"
-      date: "Date"
-      no_sent_messages: "You have no sent messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
-      people_mapping_nearby: "people mapping nearby"
+      no_such_user: "Nie ma takiego użytkownika / wiadomości"
+      sorry: "Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id"
+    outbox:
+      my_inbox: "Moja skrzynka {{inbox_link}}"
+      inbox: "odbiorcza"
+      outbox: "nadawcza"
+      you_have_sent_messages: "Wysłaleś/aś {{sent_count}} wiadomości"
+      to: "Do"
+      subject: "Temat"
+      date: "Nadano"
+      no_messages_yet: "Jeszcze nie masz wysłanych wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
+      people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
     read:
-      title: "Read message"
-      reading_your_messages: "Reading your messages"
+      reading_your_messages: "Czytanie odebranej wiadomość"
       from: "Od"
       subject: "Temat"
-      date: "Data"
-      reply_button: "Reply"
-      unread_button: "Mark as unread"
-      back_to_inbox: "Back to inbox"
-      reading_your_sent_messages: "Reading your sent messages"
+      date: "Nadano"
+      reply_button: "Odpowiedz"
+      unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
+      back_to_inbox: "Powrót do odebranych"
+      reading_your_sent_messages: "Czytanie wysłanej wiadomości"
       to: "Do"
-      back_to_outbox: "Back to outbox"
-    mark:
-      as_read: "Message marked as read"
-      as_unread: "Message marked as unread"
+      back_to_inbox: "Powrót do wysłanych"
   site:
     index:
-      home: "home"
-      js_1: "You are either using a browser that doesn't support javascript, or you have disabled javascript."
-      js_2: "OpenStreetMap uses javascript for its slippy map."
-      js_3: 'You may want to try the <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> if you are unable to enable javascript.'
+      home: "główna"
+      js_1: "Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje."
+      js_2: "OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map."
+      js_3: 'Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.'
       permalink: Permalink
-      license: "Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 license by the OpenStreetMap project and its contributors."
+      license: "Dostęp na zasadach licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, prawa autorskie projektu OpenStreetMap i jego uczestników."
     edit:
-      not_public: "You haven't set your edits to be public."
-      not_public_description: "You can no longer edit the map unless you do so. You can set your edits as public from your {{user_page}}."
-      user_page_link: user page
+      not_public: "Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne."
+      not_public_description: "W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}."
+      user_page_link: stronie użytkownika
       anon_edits: "({{link}})"
       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
-      anon_edits_link_text: "Find out why this is the case."
-      flash_player_required: 'You need a Flash player to use Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. You can <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">download Flash Player from Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Several other options</a> are also available for editing OpenStreetMap.'
-      potlatch_unsaved_changes: "You have unsaved changes. (To save in Potlatch, you should deselect the current way or point, if editing in list mode, or click save if you have a save button.)"
+      anon_edits_link_text: "Tu dowiesz się dlaczego."
+      flash_player_required: 'Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.'
+      potlatch_unsaved_changes: 'Masz niezapisane zmiany. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)'
     sidebar:
-      search_results: Search Results
+      search_results: Wyniki Wyszukiwania
       close: Zamknij
     search:
-      search: Wyszukaj
-      where_am_i: "Where am I?"
-      submit_text: "Go"
-      searching: "Searching..."
-      search_help: "examples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', or 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more examples...</a>"
+      search: Wyszukiwanie
+      where_am_i: "Gdzie jestem?"
+      submit_text: "Szukaj"
+      searching: "Wyszukiwanie..."
+      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
     key:
-      map_key: "Map key"
+      map_key: "Legenda"
   trace:
     create:
-      upload_trace: "Upload GPS Trace"
-      trace_uploaded: "Your GPX file has been uploaded and is awaiting insertion in to the database. This will usually happen within half an hour, and an email will be sent to you on completion."
+      upload_trace: "Wgraj ślad GPS"
+      trace_uploaded: "Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy mails z informacją o tym."
     edit:
       filename: "Nazwa pliku:"
-      uploaded_at: "Uploaded at:"
-      points: "Punktów:"
-      start_coord: "Start coordinate:"
-      edit: "edit"
-      owner: "Właściciel:"
+      uploaded_at: "Załadowano:"
+      points: "Punkty:"
+      start_coord: "Współrzędne początkowe:"
+      edit: "edytuj"
+      owner: "Autor:"
       description: "Opis:"
-      tags: "Etykiety:"
+      tags: "Tagi:"
       save_button: "Zapisz zmiany"
     no_such_user:
-      no_such_user: "Sorry, there is no user with the name {{name}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
+      no_such_user: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{name}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
     trace_form:
-      upload_gpx: "Upload GPX File"
+      upload_gpx: "Wgraj plik GPX"
       description: "Opis"
-      tags: "Etykieta"
+      tags: "Tagi"
       public: "Publiczny?"
-      upload_button: "Wyślij"
+      upload_button: "Wgrywaj"
       help: "Pomoc"
     trace_header:
-      see_just_your_traces: "See just your traces, or upload a trace"
-      see_all_traces: "See all traces"
-      see_your_traces: "See all your traces"
-      traces_waiting: "You have {{count}} traces waiting for upload. Please consider waiting for these to finish before uploading any more, so as not to block the queue for other users."
+      see_just_your_traces: "Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad"
+      see_all_traces: "Zobacz wszystkie ślady"
+      see_your_traces: "Zobacz wszystkie Twoje ślady"
+      traces_waiting: "Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom."
     trace_optionals:
-      tags: "Tags"
+      tags: "Tagi"
     view:
-      pending: "PENDING"
-      filename: "Nazwa pliku:"
-      download: "download"
-      uploaded: "Wysłany:"
+      pending: "OCZEKUJE"
+      filename: "Plik:"
+      download: "pobierz"
+      uploaded: "Dodano:"
       points: "Punktów:"
-      start_coordinates: "Start coordinate:"
+      start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
       map: "mapa"
-      edit: "edytuj"
-      owner: "Owner:"
+      edit: "edycja"
+      owner: "Autor:"
       description: "Opis:"
-      tags: "Etykiety"
+      tags: "Tagi"
       none: "Brak"
-      make_public: "Make this track public permanently"
-      edit_track: "Edit this track"
-      delete_track: "Delete this track"
-      viewing_trace: "Viewing trace {{name}}"
-      trace_not_found: "Trace not found!"
+      make_public: "Na stałe oznacz ten ślad jako publiczny"
+      edit_track: "Edytuj ten ślad"
+      delete_track: "Wykasuj ten ślad"
+      viewing_trace: "Przeglądanie śladu {{name}}"
+      trace_not_found: "Ślad nie znaleziony!"
     trace_paging_nav:
-      showing: "Showing page"
-      of: "of"
+      showing: "Widoczna jest strona"
+      of: "z"
     trace:
-      pending: "PENDING"
-      count_points: "{{count}} points"
-      ago: "{{time_in_words_ago}} ago"
-      more: "more"
-      trace_details: "View Trace Details"
-      view_map: "View Map"
-      edit: "edit"
-      edit_map: "Edit Map"
-      public: "PUBLIC"
-      private: "PRIVATE"
-      by: "by"
-      in: "in"
-      map: "map"
+      pending: "OCZEKUJE"
+      more: "więcej"
+      trace_details: "Pokaż szczegóły śladu"
+      view_map: "Pokaż mapę"
+      edit: "edycja"
+      edit_map: "Edytuj Mapę"
+      public: "PUBLICZNY"
+      private: "PRYWATNY"
+      by: "użytkownika"
+      in: "w"
+      map: "mapa"
     list:
-      public_traces: "Public GPS traces"
-      your_traces: "Your GPS traces"
-      public_traces_from: "Public GPS traces from {{user}}"
-      tagged_with: " tagged with {{tags}}"
+      public_traces: "Publiczne ślady GPS"
+      your_traces: "Twoje ślady GPS"
+      public_traces_from: "Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}"
+      tagged_with: " otagowane {{tags}}"
     delete:
-      scheduled_for_deletion: "Track scheduled for deletion"
+      scheduled_for_deletion: "Ślad oczekuje na skasowanie"
     make_public:
-      made_public: "Track made public"
+      made_public: "Ślad stał się publicznie dostępny"
   user:
     login:
-      title: "Login"
       heading: "Login"
-      please login: "Please login or {{create_user_link}}."
-      create_account: "create an account"
-      email or username: "Adres e-mail lub nazwa użytkownika: "
+      please login: "Zaloguj się lub {{create_user_link}}."
+      create_account: "dodaj konto"
+      email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika: "
       password: "Hasło: "
-      lost password link: "Odzyskiwanie hasła"
-      login_button: "Login"
-      account not active: "Sorry, your account is not active yet.<br>Please click on the link in the account confirmation email to activate your account."
-      auth failure: "Sorry, couldn't log in with those details."
+      lost password link: "Zapomniane hasło?"
+      login_button: "Zaloguj mnie"
     lost_password:
-      title: "lost password"
-      heading: "Odzyskiwanie hasła"
-      email address: "Email Address:"
-      new password button: "Wyślij nowe hasło"
-      notice email on way: "Sorry you lost it :-( but an email is on its way so you can reset it soon."
-      notice email cannot find: "Couldn't find that email address, sorry."
+      title: "zgubione hasło"
+      heading: "Zapomniane Hasło?"
+      email address: "Adres E-mail:"
+      new password button: "Wyślij mi nowe hasło"
+      notice email on way: "Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło."
+      notice email cannot find: "Niestety nie znaleziono tego adres e-mail."
     reset_password:
-      title: "reset password"
-      flash changed check mail: "Your password has been changed and is on its way to your mailbox :-)"
-      flash token bad: "Didn't find that token, check the URL maybe?"
+      title: "zresetuj hasło"
+      flash changed check mail: "Twoje hasło zostało zmienione i jest już w drodze do Twojej skrzynki mailowej :-)"
+      flash token bad: "Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL"
     new:
-      title: "Create account"
-      heading: "Create a User Account"
-      no_auto_account_create: "Unfortunately we are not currently able to create an account for you automatically."
-      contact_webmaster: 'Please contact the <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> to arrange for an account to be created - we will try and deal with the request as quickly as possible. '
-      fill_form: "Fill in the form and we'll send you a quick email to activate your account."
-      license_agreement: 'By creating an account, you agree that all work uploaded to openstreetmap.org and all data created by use of any tools which connect to openstreetmap.org is to be (non-exclusively) licensed under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">this Creative Commons license (by-sa)</a>.'
-      email address: "Email Address: "
-      confirm email address: "Confirm Email Address: "
-      not displayed publicly: 'Not displayed publicly (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)'
-      display name: "Display Name: "
-      password: "Password: "
-      confirm password: "Confirm Password: "
-      signup: Signup
-      flash create success message: "User was successfully created. Check your email for a confirmation note, and you'll be mapping in no time :-)<br /><br />Please note that you won't be able to login until you've received and confirmed your email address.<br /><br />If you use an antispam system which sends confirmation requests then please make sure you whitelist webmaster@openstreetmap.org as we are unable to reply to any confirmation requests."
+      heading: "Zakładanie Konta Użytkownika"
+      no_auto_account_create: "Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie."
+      contact_webmaster: 'Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe. '
+      fill_form: "Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta."
+      license_agreement: 'Zakładając konto użytkownika wydajesz zgodę na publikację wszytkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.'
+      email address: "Adres E-mail: "
+      confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail: "
+      not displayed publicly: 'Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)'
+      display name: "Przyjazna nazwa: "
+      password: "Hasło: "
+      confirm password: "Potwierdzenie hasła: "
+      signup: Gotowe
+      flash create success message: "Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów."
     no_such_user:
-      body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
+      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
     view:
-      my diary: my diary
-      new diary entry: new diary entry
-      my edits: my edits
-      my traces: my traces
-      my settings: my settings
-      send message: send message
-      diary: diary
-      edits: edits
-      traces: traces
-      remove as friend: remove as friend
-      add as friend: add as friend
-      mapper since: "Mapper since: "
-      ago: "({{time_in_words_ago}} ago)"
-      user image heading: User image
-      delete image: Delete Image
-      upload an image: Upload an image
-      add image: Add Image
-      description: Description
-      user location: User location
-      no home location: "No home location has been set."
-      if set location: "If you set your location, a pretty map and stuff will appear below. You can set your home location on your {{settings_link}} page."
-      settings_link_text: settings
-      your friends: Your friends
-      no friends: You have not added any friends yet.
-      km away: "{{distance}}km away"
-      nearby users: "Nearby users: "
-      no nearby users: "There are no users who admit to mapping nearby yet."
-      change your settings: change your settings
+      my diary: mój dziennik
+      new diary entry: nowy wpis w dzienniku
+      my edits: moje zmiany
+      my traces: moje ślady
+      my settings: moje ustawienia
+      send message: wyślij wiadomość
+      diary: dziennik
+      edits: edycje
+      traces: ślady
+      remove as friend: usuń ze znajomych
+      add as friend: dodaj do znajomych
+      mapper since: "Mapuje od: "
+      ago: "({{time_in_words_ago}} temu)"
+      user image heading: Zdjęcie użytkownika
+      delete image: Usuń zdjęcie
+      upload an image: Wgraj zdjęcie
+      add image: Dodaj Zdjęcie
+      description: Opis
+      user location: Lokalizacja użytkownika
+      no home location: "Lokalizacja domowa nie została podana."
+      if set location: "Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}."
+      settings_link_text: stronie ustawień
+      your friends: Twoi znajomi
+      no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
+      km away: "{{distance}}km z tąd"
+      nearby users: "Najbliźsi użytkownicy: "
+      no nearby users: "Nike nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy."
+      change your settings: zmień swoje ustawienia
     friend_map:
-      your location: Your location
-      nearby mapper: "Nearby mapper: "
+      your location: Twoje położenie
+      nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: "
     account:
-      title: "Edit account"
-      my settings: My settings
-      email never displayed publicly: "(never displayed publicly)"
+      my settings: Moje ustawienia
+      email never displayed publicly: "(nie jest wyświetlany publicznie)"
       public editing:
-        heading: "Public editing: "
-        enabled: "Enabled. Not anonymous and can edit data."
+        heading: "Edycje publiczne: "
+        enabled: "Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych."
         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
-        enabled link text: "what's this?"
-        disabled: "Disabled and cannot edit data, all previous edits are anonymous."
-        disabled link text: "why can't I edit?"
-      profile description: "Profile Description: "
-      preferred languages: "Preferred Languages: "
-      home location: "Home Location: "
-      no home location: "You have not entered your home location."
-      latitude: "Latitude: "
-      longitude: "Longitude: "
-      update home location on click: "Update home location when I click on the map?"
-      save changes button: Save Changes
-      make edits public button: Make all my edits public
-      return to profile: Return to profile
-      flash update success confirm needed: "User information updated successfully. Check your email for a note to confirm your new email address."
-      flash update success: "User information updated successfully."
+        enabled link text: "co to jest?"
+        disabled: "Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe."
+        disabled link text: "dlaczego nie mogę mapować?"
+      profile description: "Opis profilu: "
+      preferred languages: "Preferowane Języki: "
+      home location: "Lokalizacja domowa: "
+      no home location: "Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej."
+      latitude: "Szerokość: "
+      longitude: "Długość geograficzna: "
+      update home location on click: "Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?"
+      save changes button: Zapisz zmiany
+      make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
+      return to profile: Powrót do profilu.
+      flash update success confirm needed: "Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy."
+      flash update success: "Zaktualizowano profil użytkownika."
     confirm:
-      heading: Confirm a user account
-      press confirm button: "Press the confirm button below to activate your account."
-      button: Confirm
-      success: "Confirmed your account, thanks for signing up!"
-      failure: "A user account with this token has already been confirmed."
-    confirm_email:
-      heading: Confirm a change of email address
-      press confirm button: "Press the confirm button below to confirm your new email address."
-      button: Confirm
-      success: "Confirmed your email address, thanks for signing up!"
-      failure: "An email address has already been confirmed with this token."
+      heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
+      press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto."
+      button: Potwierdzam
+    confirm email:
+      heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
+      press confirm button: "Użyj poniższego przycisky aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail."
+      button: Potwierdzam
     set_home:
-      flash success: "Home location saved successfully"
+      flash success: "Nowa lokalizacja domowa zapisana"
     go_public:
-      flash success: "All your edits are now public, and you are now allowed to edit."
-    make_friend:
-      success: "{{name}} is now your friend."
-      failed: "Sorry, failed to add {{name}} as a friend."
-      already_a_friend: "You are already friends with {{name}}."
-    remove_friend:
-      success: "{{name} was removed from your friends."
-      not_a_friend: "{{name}} is not one of your friends."
+      flash success: "Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji."