]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-10)
authorTranslatewiki <mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org>
Sat, 10 Oct 2009 19:24:32 +0000 (19:24 +0000)
committerTranslatewiki <mediawiki-i18n@lists.wikimedia.org>
Sat, 10 Oct 2009 19:24:32 +0000 (19:24 +0000)
config/potlatch/locales/fr.yml
config/potlatch/locales/ru.yml
config/potlatch/locales/vi.yml

index 1872a00b19f1f9cd625eb2d31de8e9f2c2e37129..ad27dde8fa51d6fc519fd8ebaa11df8bc11fdfc6 100644 (file)
@@ -43,7 +43,7 @@ fr:
   advice_toolong: Trop long pour débloquer la situation - Scindez le chemin en chemins plus courts
   advice_uploadempty: Rien à importer
   advice_uploadfail: Envoi arrêté
-  advice_uploadsuccess: Toutes les données ont été correctement chargées
+  advice_uploadsuccess: Toutes les données ont été correctement envoyées
   advice_waydragged: Chemin déplacé (Z pour annuler)
   cancel: Annuler
   closechangeset: Fermeture du groupe de modifications
index 86971a294a92d69c1326de4a7fa549d82ef06c6a..63c28e413676ac1b3883e7ef8f76abf8d11122ba 100644 (file)
@@ -20,7 +20,7 @@ ru:
   action_pointtags: установка меток для точки
   action_poitags: установка меток для точки интереса
   action_reverseway: изменение направления линии
-  action_revertway: Ð¾Ñ\82мена линии
+  action_revertway: Ð²Ð¾Ð·Ð²Ñ\80аÑ\89ение линии
   action_splitway: разделение линии
   action_waytags: установка меток на линию
   advanced: Меню
@@ -125,7 +125,7 @@ ru:
   prompt_track: Преобразовать GPS-трек в линии
   prompt_welcome: Добро пожаловать в OpenStreetMap!
   retry: Повторить
-  revert: Ð\9eÑ\82менить
+  revert: Ð\92еÑ\80нÑ\83ть
   save: Сохранить
   tip_addrelation: Добавить отношение
   tip_addtag: Добавить новую метку
index 6bde079e2848dd429fc51de79b60fdc5469ba87d..ca46dd369ab3982be0973a0ff84408a64b556040 100644 (file)
@@ -38,8 +38,8 @@ vi:
   advice_nocommonpoint: Các lối không cắt ngang nhau tại điểm nào
   advice_revertingpoi: Đang lùi địa điểm về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
   advice_revertingway: Đang lùi lối về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
-  advice_tagconflict: Các thẻ không hợp - xin kiểm tra lại
-  advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa - xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
+  advice_tagconflict: Các thẻ không hợp  xin kiểm tra lại
+  advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa  xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
   advice_uploadempty: Không có gì để tải lên
   advice_uploadfail: Việc tải lên bị thất bại
   advice_uploadsuccess: Tất cả dữ liệu được tải lên thành công
@@ -62,7 +62,7 @@ vi:
   editingoffline: Đang ngoại tuyến
   emailauthor: \n\nXin gửi thư điện tử cho richard\@systemeD.net báo cáo lỗi và giải thích bạn làm gì lúc khi gặp lỗi.
   error_anonymous: Không thể liên lạc với người vẽ vô danh.
-  error_connectionfailed: "Rất tiếc - không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
+  error_connectionfailed: "Rất tiếc, không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
   error_nopoi: Không tìm thấy địa điểm (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
@@ -130,9 +130,9 @@ vi:
   tip_addrelation: Xếp vào quan hệ
   tip_addtag: Thêm thẻ mới
   tip_alert: Đã gặp lỗi - nhấn để xem chi tiết
-  tip_anticlockwise: Lối vòng ngược chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
-  tip_clockwise: Lối vòng theo chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
-  tip_direction: Hướng của lối - nhấn để đảo ngược
+  tip_anticlockwise: Lối vòng ngược chiều kim đồng hồ  nhấn để đảo ngược
+  tip_clockwise: Lối vòng theo chiều kim đồng hồ  nhấn để đảo ngược
+  tip_direction: Hướng của lối  nhấn để đảo ngược
   tip_gps: Hiện các tuyến đường GPS (G)
   tip_noundo: Không có gì để lùi
   tip_options: Tùy chỉnh (chọn nền bản đồ)