]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Partial translation
authorJordi Julià <jordij@svn.openstreetmap.org>
Sat, 13 Jun 2009 16:20:11 +0000 (16:20 +0000)
committerJordi Julià <jordij@svn.openstreetmap.org>
Sat, 13 Jun 2009 16:20:11 +0000 (16:20 +0000)
config/locales/ca.yml [new file with mode: 0644]

diff --git a/config/locales/ca.yml b/config/locales/ca.yml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..084a869
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,158 @@
+ca:
+  html:
+    dir: "ltr"
+  activerecord:
+    models:
+      acl: "Llista de control d'accés"
+      changeset: "Conjunt de canvis"
+      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
+      country: "País"
+      diary_comment: "Commentari del diari"
+      diary_entry: "Entrada al diari"
+      friend: "Amic"
+      language: "Idioma"
+      message: "Missatge"
+      node: "Node"
+      node_tag: "Etiqueta del node"
+      notifier: "Notificador"
+      old_node: "Node antic"
+      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
+      old_relation: "Relació antiga"
+      old_relation_member: "Membre de la relació antiga"
+      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
+      old_way: "Camí antic"
+      old_way_node: "Node del camí antic"
+      old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"
+      relation: "Relació"
+      relation_member: "Membre de la relació"
+      relation_tag: "Etiqueta de la relació"
+      session: "Sessió"
+      trace: "Traç"
+      tracepoint: "Punt de traç"
+      tracetag: "Etiqueta del traç"
+      user: "Usuari"
+      user_preference: "Preferències d'usuari"
+      user_token: ""
+      way: "Camí"
+      way_node: "Node del camí"
+      way_tag: "Etiqueta del camí"
+    attributes:
+      diary_comment:
+        body: "Cos"
+      diary_entry:
+        user: "Usuari"
+        title: "Títol"
+        latitude: "Latitud"
+        longitude: "Longitud"
+        language: "Idioma"
+      friend:
+        user: "Usuari"
+        friend: "Amic"
+      trace:
+        user: "Usuari"
+        visible: "Visible"
+        name: "Nom"
+        size: "Mida"
+        latitude: "Latitud"
+        longitude: "Longitud"
+        public: "Públic"
+        description: "Descripció"
+      message:
+        sender: "Remitent"
+        title: "Títol"
+        body: "Cos"
+        recipient: "Destinatari"
+      user:
+        email: "E-mail"
+        active: "Actiu"
+        display_name: "Nom en pantalla"
+        description: "Descripció"
+        languages: "Idiomes"
+        pass_crypt: "Contrasenya"
+  map:
+    view: "Veure"
+    edit: "Edita"
+    coordinates: "Coordenades:"
+  browse:
+    changeset:
+      title: "Conjunt de canvis"
+      changeset: "Conjunt de canvis"
+      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
+      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
+      osmchangexml: "XML en format osmChange"
+    changeset_details:
+      created_at: "Creat el:"
+      closed_at: "Tancat el:"
+      belongs_to: "Pertany a:"
+      show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"
+      box: "caixa"
+      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
+      has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"
+      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
+    common_details:
+      edited_at: "Editat:"
+      edited_by: "Editat per:"
+      version: "Versió"
+      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
+    containing_relation:
+      relation: "Relació {{relation_name}}"
+      relation_as: "(com a  {{relation_role}})"
+    map:
+      loading: "Carregant..."
+      deleted: "Esborrat"
+      view_larger_map: "Veure el mapa més gran"
+    node_details:
+      coordinates: "Coordenades:"
+      part_of: "Part de:"
+    node_history:
+      node_history: "Historial del node"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_details: "veure detalls"
+    node:
+      node: "Node"
+      node_title: "Node: {{node_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_history: "visualitza l'historial"
+    not_found:
+      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
+      type:
+        node: "node"
+        way: "camí"
+        relation: "relació"
+    paging_nav:
+      showing_page: "Mostrant pàgina"
+      of: "de"
+    relation_details:
+      members: "Membres:"
+      part_of: "Part de:"
+    relation_history:
+      relation_history: "Historial de la relació"
+      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
+    relation_member:
+      as: "com a"
+    relation:
+      relation: "Relació"
+      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
+      download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
+      download_xml: "Baixa l'XML"
+      view_history: "visualitza l'historial"
+    start:
+      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
+      manually_select: "Sel·lecciona una altra àrea manualment"
+    start_rjs:
+      data_layer_name: "Informació"
+      data_frame_title: "Informació"
+      object_list:
+        type:
+          way: "Camí"
+        selected:
+          type:
+            way: "Camí [[id]]"
+    way:
+      way: "Camí"
+  diary_entry:
+    edit:
+      language: "Idioma"
+